שימוש בקורא מסך כדי למיין או לסנן טבלה ב- Excel

סמל דקורטיבי. תוכן קורא המסך

מאמר זה מיועד לאנשים לקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות של Office. לקבלת עזרה כללית יותר, ראה דף הבית של תמיכת Microsoft או תיקונים ופתרונות עדיפים עבור בעיות אחרונות ב-Office.

השתמש Excel עם לוח המקשים וקורא מסך כדי למיין ולסנן טבלאות. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. מיון נתונים עוזר לך לארגן ולמצא את הנתונים הרצויים במהירות, לניתוח מהיר יותר. סינון נתונים עוזר לך להתמקד בערכת נתונים מסוימת, וזה שימושי במיוחד בגליונות נתונים גדולים.

סמל דקורטיבי צריך הוראות כיצד למיין או לסנן נתונים ב- Excel, אך לא להשתמש בקורא מסך? ראה מיון נתונים בטבלהאו סינון נתונים בטווח או בטבלה.

הערות: 

בנושא זה

קיצורי מקשים עבור מיון וסינון

טבלה זו מציגה קיצורי מקשים עבור מיון וסינון.

לביצוע פעולה זו

הקש

ביטול התפריט הנפתח סינון אוטומטי בכותרת עמודה אוטומטית

Ctrl+Shift+L

פתיחת התפריט הנפתח סינון אוטומטי מכותרת עמודה אוטומטית

Alt+מקש חץ למטה

מיון מהקטן ביותר לגדול ביותר, או א' עד ת'

Alt+A, S, A או Alt+מקש חץ למטה, S

מיון מהגדול ביותר לקטן ביותר, או ת' עד א'

Alt+A, S, D או Alt+מקש חץ למטה, O

פתיחת תיבת הדו-שיח מיון

Alt+A, S, S או Alt+H, S, U

החלה מחדש של מיון לאחר שינוי הנתונים

Ctrl+Alt+L או Alt+A, Y, 3

סינון לפי צבע

Alt+מקש חץ למטה, I

סינון לפי מספר או טקסט

Alt+מקש חץ למטה, F

פתיחת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים

Alt+H, O, I

שימוש בפונקציה TRIM

Alt+M, T ולאחר מכן מעבר אל TRIM באמצעות מקש החץ למטה

למד אודות מיון Excel

באפשרותך למיין נתונים לפי טקסט (מא' עד ת' או מת' עד א'), מספרים (מהקטן ביותר לגדול ביותר או מהגדול ביותר לקטן ביותר) ותאריכים ושעות (מהישן ביותר לחדש ביותר או מהחדש ביותר לישן ביותר) בעמודה אחת או יותר. באפשרותך גם למיין לפי רשימה מותאמת אישית (כגון 'גדול', 'בינוני' ו'קטן') או לפי עיצוב, לרבות צבע תא, צבע גופן או ערכת סמלים. רוב פעולות המיון הן מיוני עמודות, אך ניתן למיין גם לפי שורות.

בעת מיון טבלה, Excel שומר את הקריטריונים איתם השתמשת עם חוברת העבודה כך שתוכל להחיל אותה מחדש בכל פעם שתפתח את חוברת העבודה. פעולה זו חשובה במיוחד עבור מיונים מרובי עמודות או מיונים שיצירתם נמשכת זמן רב. עם זאת, היא פועלת רק עבור נתונים בטבלה, ואינה חלה על טווח תאים בלבד. אם ברצונך לשמור קריטריוני מיון כך שתוכל להחיל מחדש את המיון בעת פתיחת חוברת עבודה, מומלץ להשתמש בטבלה.

הערה: לאחר מיון הנתונים, לא ניתן לשחזר את הסדר המקורי. אם לא שמרת את הקובץ לאחר המיון, באפשרותך להשתמש בפקודה בטל (Ctrl+Z) כדי לחזור.

מיון טקסט בטבלה או בטווח

מיון טקסט בטבלה

 1. נווט אל שורת הכותרת בטבלה באמצעות מקשי החצים. כאשר אתה נמצא בשורת הכותרת, תשמע "Header item" לאחר מיקום התא.

 2. הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה כדי לעבור לכותרת עמודה עבור הנתונים שברצונך למיין.

 3. הקש Alt+מקש חץ למטה כדי לפתוח את תפריט המסנן ולאחר מכן הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע: "Menu, Sort A to Z, unchecked menu item".

 4. האפשרויות שמופיעות תלויות בסוג הנתונים בעמודה. לדוגמה, באפשרותך למיין נתונים מספריים מהקטן ביותר לגדול ביותר או מהגדול ביותר לקטן ביותר. באפשרותך למיין נתונים אלפאנומריים מ- A עד Z או מ- Z עד A. באפשרותך גם למיין לפי צבע.

  השתמש במקש חץ למטה כדי לעיין באפשרויות ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור אפשרות. תשמע "Sorted" ולאחר מכן את האפשרות שנבחרה.

מיון טקסט בטווח

 1. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל עמודה של נתונים אלפאנומריים בטווח תאים, או לטבלה המכילה עמודה נתונים אלפאנומריים.

 2. הקש Alt+ך. הכרטיסיה נתונים נפתחת, וב-Narrator תשמע: "Ribbon tabs, Selected, Data tab item". ב- JAWS, תשמע: "Upper ribbon, Group box, Data tab". עם NVDA, תשמע: "רצועת הכלים tab tab control expanded, Data tab selected".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין בסדר אלפאנומרי עולה (מיון א' עד ת'), הקש S ולאחר מכן על A.

  • כדי למיין בסדר אלפאנומרי יורד (מיין ת' עד א'),הקש S ולאחר מכן על D.

ביצוע מיון תלוי רישיות

 1. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל עמודה של נתונים אלפאנומריים בטווח תאים, או לטבלה המכילה עמודה נתונים אלפאנומריים.

 2. הקש Alt+H, S, U. תיבת הדו-שיח מיון נפתחת, וב-Narrator, תשמע: "Sort, OK button". ב- JAWS, תשמע: "Sort dialog, OK button". עם NVDA, תשמע: "Sort dialog, Sort window". 

 3. הקש Alt+O כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אפשרויות מיון. ב'קורא טקסטים', תשמע: "Sort options. לא מסומן, תיבת סימון תלוית רישיות." ב- JAWS, תשמע: "Sort options dialog, Case sensitive checkbox, not checked". באמצעות NVDA, תשמע: "Sort Options dialog orientation, Case sensitive checkbox, not checked".

 4. הקש על מקש הרווח כדי לבחור את תיבת הסימון תלוי רישיות.

 5. הקש Enter. תיבת הדו-שיח אפשרויות מיון נסגרת, וב-Narrator, תשמע: "Sort, Options button". ב- JAWS, תשמע: "Sort dialog". עם NVDA, תשמע: "Sort dialog, Sort window". 

 6. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מיון ולהחיל את השינויים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter.

 7. מיין טקסט כפי שמוסבר במיון טקסט בטווח.

עצה: אם העמודה שאתה ממיין מכילה שילוב של מספרים וטקסט, ייתכן שתצטרך לעצב את כולם כטקסט. אחרת, Excel את המספרים כהמספרים תחילה ולאחר מכן ממיין את הטקסט. כדי לעצב את הנתונים, הקש Ctrl+מקש רווח כדי לבחור את כל הנתונים ב- עמודה ולאחר מכן הקש Alt+H, F, N. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Selected, Number tab item", הקש על מקש Tab פעם אחת ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע: "Text". הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור ללחצן אישור והקש Enter.

עצה: בעת ייבוא או העתקה של נתונים ממיקום אחר, ייתכן שיופיעו רווחים מובילים לפני הנתונים. לדוגמה, ניתן להזין את השם "Sue Lidman" כ- "(space)(space)Sue Lidman". אם אתה משתמש בקורא מסך, ייתכן שלא תדע שקיימים רווחים, מכיוון ש- JAWS אינו מקריא שטח ריק בתאים. כדי לעזור לך למצוא אותם, Excel את התאים המכילים רווחים מובילים בחלק העליון של עמודה.

מיון מספרים

 1. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל עמודה של נתונים מספריים בטווח תאים, או לטבלה עמודה המכילים נתונים מספריים.

 2. הקש Alt+ך. הכרטיסיה נתונים נפתחת, וב-Narrator, תשמע: "Ribbon tabs, Selected, Data tab item". ב- JAWS, תשמע: "Upper ribbon, Group box, Data tab". עם NVDA, תשמע: "רצועת הכלים tab tab control expanded, Data tab selected".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין מהקטן ביותר לגדול ביותר, הקש S ולאחר מכן על A.

  • כדי למיין מהגדול ביותר לקטן ביותר, הקש S ולאחר מכן על D.

בדיקה שהמספרים מאוחסנים כמספרים

 1. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל עמודה של נתונים מספריים בטווח תאים, או אל טבלה עמודה המכילה נתונים מספריים ולאחר מכן הקש Ctrl+מקש רווח כדי לבחור את כל הנתונים עמודה.

 2. הקש Alt+H, F, N. תיבת הדו-שיח עיצוב תאים נפתחת, ותשמע: "Format cells".

 3. כדי לעבור אל הכרטיסיה מספר, השתמש במקש חץ שמאלה (או הקש Ctrl+Tab). ב'קורא טקסטים', תשמע: "Number tab item". ב- JAWS, תשמע: "Number tab". עם NVDA, תשמע: "Number tab, selected".

 4. הקש על מקש Tab. הרשימה קטגוריה נפתחת, ותשמע את הקטגוריה שנבחרה כעת, כגון "General" או "Date".

 5. הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע: "Number".

 6. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Decimal places", ואחריו את מספר המקומות העשרוניים הנמצאים בשימוש כעת. אם ברצונך לשנות ערך זה, הקלד את המספר החדש של מקומות עשרוניים. כדי להסיר מספרים עשרוניים לחלוטין, הקלד 0.

 7. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים ולהחיל את השינויים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" והקש Enter.

מיון תאריכים ושעות

 1. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל עמודה של תאריכים או שעות בטווח תאים, או לטבלה המכילה עמודה תאריכים או שעות.

 2. הקש Alt+ך. הכרטיסיה נתונים נפתחת, וב-Narrator, תשמע: "Ribbon tabs, Selected, Data tab". ב- JAWS, תשמע: "Upper ribbon, Group box, Data tab". עם NVDA, תשמע: "רצועת הכלים tab tab control expanded, Data tab selected".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין מהישן ביותר לחדש ביותר, הקש S ולאחר מכן על A.

  • כדי למיין מהחדש ביותר ליישן ביותר, הקש S ולאחר מכן על D.

  • כדי להחיל מחדש מיון לאחר שינוי הנתונים, בחר תא בטווח או בטבלה ולאחר מכן הקש Ctrl+Alt+L.

מיון לפי יותר מעמודה אחת

ייתכן שתרצה למיין לפי יותר משורת עמודה אחת כאשר יש לך נתונים שברצונך לקבץ לפי אותו ערך ב- עמודה או בשורה אחת ולאחר מכן למיין שורה עמודה אחרת בתוך קבוצה זו של ערכים שווים. לדוגמה, אם יש לך עמודת 'מחלקה' ועמודת 'עובד', באפשרותך למיין תחילה לפי 'מחלקה' (כדי לקבץ יחד את כל העובדים הנמצאים באותה מחלקה) ולאחר מכן למיין לפי שם (כדי לארגן את השמות בסדר אלפביתי בתוך כל מחלקה). באפשרותך למיין לפי 64 עמודות לכל היותר.

הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, טווח התאים שאתה ממיין צריך לכלול כותרות עמודות. כדי למיין לפי שורות, ודא שתיבת הסימון הטבלה שלי כוללת כותרות אינה מסומנת בתיבת הדו-שיח מיון. הקש Alt+H, S, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מיון והקש על מקש Tab עד שתשמע "Checked, My data has headers checkbox" או "Unchecked, My data has headers checkbox". אם עליך לנקות את תיבת הסימון, הקש על מקש הרווח, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK, button" והקש Enter כדי להחיל את השינוי.

 1. השתמש במקשי החצים כדי לנווט לטווח תאים עם שתי עמודות נתונים או יותר, או לטבלה עם שתי עמודות או יותר.

 2. הקש Alt+A, S, S. תיבת הדו-שיח מיון נפתחת, וב-Narrator, תשמע: "Sort, OK button". ב- JAWS, תשמע: "Sort dialog, OK button". עם NVDA, תשמע: "Sort dialog, Sort window". 

 3. הקש על מקש Tab עד שתמצא את התיבה המשולבת עמודה: מיון לפי. תשמע: "Sort by", ואחריו את עמודה ולאחר מכן "editable combo box". השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור את עמודה הראשונה שברצונך למיין.

 4. הקש על מקש Tab עד שתמצא את התיבה המשולבת מיין לפי. תשמע: "Sort on, Cell Values, editable combo box". אם אינך שומע "Cell Values", הקש על מקשי החצים למעלה ולמטה עד שתשמע זאת.

 5. כדי לבחור כיצד ברצונך למיין את ערכי התאים, הקש על מקש Tab עד שתמצא את התיבה המשולבת סדר. תשמע: "Order", ואחריו האפשרות שנבחרה כעת ולאחר מכן "editable combo box". השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לבחור A עד Z, Z עד A, הקטן ביותר לגדול ביותר,או מהגדול ביותר לקטן ביותר.

 6. כדי להוסיף עמודה אחר למיון, השתמש במקש Tab כדי לעבור ללחצן הוסף רמה, הקש Enter ולאחר מכן חזור על שלבים 3 עד 5.

  הערה: התיבה המשולבת מיין לפי נקראת לאחר מכן לפי עבור העמודות הנוספות.

 7. כדי להחיל מחדש עמודה לאחר שינוי הנתונים, בחר תא בטווח או בטבלה ולאחר מכן הקש Ctrl+Alt+L.

  הערה: Ctrl+Alt+L אינו החל מחדש מיון שורות.

עצות לפתרון בעיות במיון

אם קיבלת תוצאות בלתי צפויות בעת מיון הנתונים:

 • בדוק אם הערכים המוחזרים על-ידי נוסחה השתנו. אם הנתונים שמיינת מכילים נוסחה אחת או יותר, ערכי ההחזרה של נוסחאות אלה עשויים להשתנות כאשר גליון העבודה מחושב מחדש. במקרה כזה, הקפד להחיל מחדש את המיון כדי לקבל תוצאות מעודכנות.

 • בטל את ההסתרה של שורות ועמודות לפני המיון. עמודות מוסתרות אינן מוזזות בעת מיון עמודות, ושורות מוסתרות אינן מוזזות בעת מיון שורות. לפני מיון נתונים, מומלץ לבטל את ההסתרה של עמודות ושורות מוסתרות.

 • בדוק את הגדרת האזור. סדרי מיון משתנים לפי הגדרת אזור. ודא שהגדרת האזור המתאימה נקבעה בהגדרות אזוריות או באפשרויות אזור ושפה בלוח הבקרה במחשב שלך.

 • הפעל או בטל את שורת הכותרת. בדרך כלל, מומלץ לכלול שורת כותרת בעת מיון עמודה, כדי שניתן יהיה להבין את משמעות הנתונים ביתר קלות. כברירת מחדל, הערך שבכותרת אינו נכלל בפעולת המיון. מדי פעם, ייתכן שתצטרך להפעיל או לבטל את הכותרת כך שהערך בכותרת ייכלל או לא ייכלל פעולת המיון.

 • כדי לא לכלול את שורת הנתונים הראשונה מהמיון מכיוון שהיא כותרת עמודה, הקש Alt+H, S, U. בתיבת הדו-שיח מיון מותאם אישית, בחר בתיבת הסימון הנתונים שלי כוללת כותרות.

 • כדי לכלול את שורת הנתונים הראשונה במיון מכיוון שהיא אינה כותרת עמודה, הקש Alt+H, S, U. בתיבת הדו-שיח מיון מותאם אישית, נקה את תיבת הסימון הנתונים שלי כוללת כותרות.

סינון נתונים בטבלה

בעת העברת הנתונים לטבלה, Excel באופן אוטומטי תפריט נפתח של סינון אוטומטי לכל עמודה עליונה. באפשרותך לפתוח תפריט זה כדי לבצע סינון במהירות. כדי להסיר את התפריט הנפתח סינון אוטומטי מכותרת עמודה, בחר את הכותרת העליונה ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+L.

 1. בכותרת הטבלה של עמודה שברצונך לסנן, הקש Alt+מקש חץ למטה. התפריט הנפתח סינון אוטומטי נפתח, וב-Narrator, תשמע: "Menu". ב- JAWS, תשמע: "Context menu". עם NVDA, תשמע: "Unknown".

 2. בתפריט סינון אוטומטי, אם עמודה מכיל מספרים, השתמש במקש חץ למטה כדי לעבור אל מסנני מספרים והקש Enter. אם עמודה מכיל ערכי טקסט, השתמש במקש חץ למטה כדי לעבור אל מסנני טקסט והקש Enter. תפריט המשנה נפתח, ואתה שומע: "Equals".

 3. כדי לעבור אל אפשרות הסינון הרצויה, השתמש במקשי החצים והקש Enter. תיבת הדו-שיח סינון אוטומטי מותאם אישית נפתחת, ואתה שומע: "Custom AutoFilter".

 4. הקלד או בחר את תנאי הסינון.

  לדוגמה, כדי להציג מספרים מעל סכום מסוים, בחר גדול מ- אושווה ל ולאחר מכן הזן את המספר שיש לך בראש בתיבה המשולבת הבאה.

  כדי לסנן לפי שני תנאים, הזן תנאי סינון בשתי קבוצות של תיבות משולבות של עריכה. כדי שהתנאים יהיו נכונים, הקש Shift+A כדי לבחור את התנאי And. כדי שהתנאים יהיו נכונים, הקש Shift+O כדי לבחור את התנאי או.

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter.

סינון נתונים בטווח

 1. בחר את התאים שברצונך לסנן. נווט אל התא שברצונך להיות התא הימני העליון של הבחירה ולאחר מכן החזק את מקש Shift לחוץ והשתמש במקשי החצים ימינה ולמטה כדי להרחיב את טווח התאים שנבחר.

 2. הקש Ctrl+Shift+L. Excel מוסיף תפריט נפתח של סינון אוטומטי לתא הראשון של כל עמודה בטווח.

 3. בכותרת הטבלה של עמודה שברצונך לסנן, הקש Alt+מקש חץ למטה. התפריט הנפתח סינון אוטומטי נפתח, וב-Narrator, תשמע: "Menu". ב- JAWS, תשמע: "Context menu". עם NVDA, תשמע: "Unknown".

 4. השתמש במקשי החצים ובמקש Tab כדי לעבור לאפשרות הסינון הרצויה. השתמש במרווח כדי לנקות או לבחור תיבת סימון של ערך מסנן.

 5. לאחר ביצוע הבחירות, הקש Enter כדי להחיל את המסנן.

כדי לנקות את המסנן ולהסיר את התפריטים הנפתחים סינון אוטומטי, בחר תא כלשהו בטווח והקש Ctrl+Shift+L.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף כותרת לטבלה ב- Excel

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף הערות לגליון עבודה של Excel

שימוש בקורא מסך ליצירת כותרות עמודות בטבלה ב- Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

מה חדש ב- Microsoft 365

השתמש Excel עבור Mac עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- macOS, כדי לסנן נתונים בטווח או בטבלה. סינון נתונים עוזר לך להתמקד בערכת נתונים מסוימת, וזה שימושי במיוחד בגליונות נתונים גדולים.

סמל דקורטיבי צריך הוראות כיצד למיין או לסנן נתונים ב- Excel, אך לא להשתמש בקורא מסך? ראה מיון רשימת נתונים Excel עבור Macאו סינון רשימת נתונים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

סינון נתונים בטבלה

בעת הוספת הנתונים לטבלה, Excel באופן אוטומטי תפריט נפתח של סינון אוטומטי לכל עמודה עליונה.

 1. צור טבלה כפי שהורה ב- השתמש בקורא מסך כדי להוסיף טבלה לגליון Excel עבודה.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל הכותרת העליונה של עמודה שברצונך לסנן.

 3. הקש Option+מקש חץ למטה כדי לפתוח את התפריט הנפתח סינון אוטומטי. תשמע את עמודה הכותרת העליונה ולאחר מכן "Window".

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסנן את הנתונים לפי צבע, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Filter by color, pop-up button" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין באפשרויות סינון הצבעים והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

  • כדי לסנן את הנתונים לפי ערכים מספריים או אלפביתיים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Choose one, pop-up button" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין באפשרויות הסינון והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

   לדוגמה, כדי להציג מספרים מעל סכום מסוים, בחר גדול מ או שווה ל ולאחרמכן הזן את המספר שיש לך בראש בשדה הטקסט המתמקד לאחר בחירת המסנן.

   בעת הוספת מסנן מספרי או אלפביתי, התנאים וגםו- Or מופיעים ו באפשרותך להוסיף תנאים מרובים למסנן. כדי לעבור מהת תנאי And למצב Or, הקש על מקש Tab עד שתשמע "And, selected, radio button" ולאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה פעם אחת.

  • כדי לסנן את עמודה על-ידי בחירת הערכים המפורטים בזה אחר זה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Enter table". לאחר מכן הקש Control+Option+Shift+מקש חץ למטה כדי לפתוח את הטבלה והשתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין בערכים. הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבצע בחירה או כדי לנקות תיבת סימון.

  תיבת הסימון החל אוטומטית נבחרת כברירת מחדלExcel את הערכים באופן אוטומטי. 

 5. כדי לצאת מהתפריט הנפתח סינון אוטומטי, הקש Esc.

סינון נתונים בטווח

קיימת גם אפשרות לסנן נתונים בטווח. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, לכל עמודה צריכה להיות כותרת עליונה.

 1. השתמש במקשי החצים כדי לנווט לתא הראשון בטווח הנתונים שברצונך לסנן.

 2. הקש Fn+F8 כדי להפעיל את היכולת כדי להרחיב את הבחירה באמצעות מקשי החצים. לאחר מכן, השתמש במקשי החצים כדי לבחור את כל הנתונים הדרושים עבור הטווח שלך.

  הערות: לחלופין, באפשרותך להשתמש בקיצורי מקשים אלה כדי לבחור חלקים ספציפיים בגליון העבודה:

  • הקש Command+A כדי לבחור את גליון העבודה כולו.

  • הקש Shift+Command+כוכבית (*) כדי לבחור רק את התאים הגלויים.

  • הקש Control+מקש רווח כדי לבחור עמודה.

  • הקש Shift+מקש רווח כדי לבחור שורה שלמה.

 3. הקש Control+Shift+L.

  Excel מוסיף תפריט נפתח של סינון אוטומטי לתא הראשון של כל עמודה בטווח.

 4. עבור אל הכותרת העליונה של עמודה שברצונך לסנן והקש Option+מקש חץ למטה. התפריט הנפתח סינון אוטומטי נפתח, ואתה שומע את עמודה הכותרת העליונה ולאחר מכן "Window".

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסנן את הנתונים לפי צבע, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Filter by color, pop-up button" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין באפשרויות סינון הצבעים והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

  • כדי לסנן את הנתונים לפי ערכים מספריים או אלפביתיים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Choose one, pop-up button" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין באפשרויות הסינון והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

   לדוגמה, כדי להציג מספרים מעל סכום מסוים, בחר גדול מ או שווה ל ולאחרמכן הזן את המספר שיש לך בראש בשדה הטקסט המתמקד לאחר בחירת המסנן.

   בעת הוספת מסנן מספרי או אלפביתי, התנאים וגםו- Or מופיעים ו באפשרותך להוסיף תנאים מרובים למסנן. כדי לעבור מהת תנאי And למצב Or, הקש על מקש Tab עד שתשמע "And, selected, radio button" ולאחר מכן הקש על מקש החץ ימינה פעם אחת.

  • כדי לסנן את עמודה על-ידי בחירת הערכים המפורטים בזה אחר זה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Enter table". לאחר מכן הקש Control+Option+Shift+מקש חץ למטה כדי לפתוח את הטבלה והשתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין בערכים. הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבצע בחירה או כדי לנקות תיבת סימון.

  תיבת הסימון החל אוטומטית נבחרת כברירת מחדלExcel את הערכים באופן אוטומטי. 

 6. כדי לצאת מהתפריט הנפתח סינון אוטומטי, הקש Esc.

אפשרויות סינון עבור טווחים וטבלאות

קיימות כמה אפשרויות לסינון הנתונים שלך ב- Excel עבור Mac.

אפשרויות מסנן טקסט

 • שווה/אינו שווה:מסננים עמודה כדי להציג או להסתיר את הטקסט המדויק שאתה מקליד בשדה הטקסט המתמקד לאחר בחירת אפשרות זו.

 • מתחיל ב/מסתייםב: מסננים עמודה כדי להציג נתונים שמתחילים בטקסט המדויק שאתה מקליד או מסתיים בו לאחר בחירת אפשרות זו.

 • אינו מתחיל ב/ אינומסתיים ב: מסננים עמודה כדי להציג נתונים שלא מתחילים בטקסט המדויק שאתה מקליד בשדה הטקסט המוקד לאחר בחירת אפשרות זו.

 • מכיל/אינו מכיל:מסננים עמודה כדי להציג או להסתיר נתונים הכוללים את הטקסט המדויק שאתה מקליד בשדה הטקסט המתמקד לאחר בחירת אפשרות זו.

אפשרויות סינון מספר

 • שווה/אינו שווה:מסננים עמודה כדי להציג או להסתיר את המספר המדויק שאתה מקליד בשדה הטקסט המתמקד לאחר בחירת אפשרות זו.

 • גדול מ/קטןמ: מסננים עמודה כדי להציג את כל המספרים עם ערך גדול או קטן יותר מהמספר שאתה מקליד בשדה הטקסט המוקד לאחר בחירת אפשרות זו.

 • גדול אושווהל/קטן או שווה ל: מסננים עמודה כדי להציג את כל המספרים עם ערך גדול או שווה או קטן או שווה למספר שאתה מקליד בשדה הטקסט המוקד לאחר בחירת אפשרות זו.

 • בין: מסננים עמודה כדי להציג את כל המספרים בטווח מספרי ספציפי ההקלדה בשתי תיבות הטקסט. הקלד את המספר ההתחיל עבור הטווח שלך לשדה הטקסט המוקד לאחר בחירת אפשרות זו ולאחר מכן הקש על מקש Tab שלוש פעמים ולאחר מכן הזן את מספר הסגירה עבור הטווח שלך.

 • 10 /תחתון10: סינון נתוני עמודה כדי להציג את 10 או 10 הערכים המספריים או האחוזים העליונה.

  הערה: כדי לסנן אחוזים במקום ערכים מספריים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Items, pop-up button", הקש Control+Option+מקש רווח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה פעם אחת. תשמע: "Percent". הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

 • מעל הממוצע/מתחתלממוצע: מסננים עמודה כדי להציג ערכים מספריים מעל או מתחת לערך הממוצע של כל המספרים עמודה.

אפשרויות מסנן צבע

 • צבע תא: סינון עמודה הנתונים כדי לכלול את התאים המלאים בצבע ספציפי. בעת פתיחת תפריט המשנה צבע תא, תשמע את צבע התא הראשון המוצג עמודה. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין בצבעים הזמינים והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור צבע. אם תבחר את פריט התפריט ללא מילוי, Excel יוצגו תאים ללא צבע רקע מותאם אישית - פעולה זו תציג תאים עם רקע לבן המהווה ברירת מחדל.

 • צבע גופן: סינון עמודה הנתונים כדי לכלול את התאים המכילים נתונים שנכתבו בצבע גופן ספציפי. בעת פתיחת תפריט המשנה צבע גופן, תשמע את צבע הגופן הראשון המוצג עמודה. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעיין בצבעים הזמינים והקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור צבע. אם תבחר בפריט התפריט אוטומטי, Excel את התאים המכילים נתונים שנכתבו בצבע הגופן המוגדר כברירת מחדל, שחור.

 • סמל תא: סינון נתוני עמודה כדי לכלול את התאים המכילים סמל ספציפי מתוך ערכת סמלי עיצוב מותנה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף טבלה בגליון עבודה של Excel

שימוש בקורא מסך כדי להדפיס חוברת עבודה של Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

מה חדש ב- Microsoft 365

השתמש Excel עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי למיין נתונים בטווח או בטבלה. מיון נתונים עוזר לך לארגן ולמצוא את הנתונים הרצויים לך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

מיון נתונים Excel

 1. בגליון העבודה המכיל טבלה או טווח נתונים, רכז את המוקד במקום כלשהו בטבלה עמודה או עמודה המכילים את הנתונים שברצונך למיין לפים.

 2. הקש ליד החלק העליון של המסך בארבע אצבעות כדי להעביר את המוקד לפס הכותרת של חוברת העבודה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Show ribbon, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע את שם הכרטיסיה הנוכחית, לדוגמה, "Home, tab".

 3. הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את תפריט הכרטיסיה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Data, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי למיין את הנתונים בסדר אלפביתי או מספרי, החלק שמאלה עד שתשמע "Sort Ascending, button" או "Sort Descending, button", בהתאם למה שברצונך לעשות ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הטבלה או טווח הנתונים ממוינות. הנתונים ממוינות באופן הבא:

  • בעת בחירת מיון בסדר עולה,הנתונים ממוינים מהקטן ביותר לגדול ביותר או מ- A עד ת'.

  • בעת בחירת מיון בסדר יורד,הנתונים ממוינות מהגדול ביותר לקטן ביותר או מת' עד א'.

  • אם הטקסט הפעיל עמודה טקסט בלבד, הנתונים שלך ממוינות בסדר אלפביתי. אם הערך הפעיל עמודה מספרים בלבד, הנתונים שלך ממוינות לפי ערך. אם הערך הפעיל עמודה שילוב של טקסט ומספרים, האפשרות מיין בסדר עולה ממיין תחילה את הנתונים לפי ערך ולאחר מכן בסדר אלפביתי, והאפשרות מיון בסדר יורד ממיין תחילה את הנתונים בסדר אלפביתי ולאחר מכן לפי ערך. 

 5. כדי לסגור את רצועת הכלים ולהחזיר את המוקד לגליון העבודה, החלק ימינה עד שתשמע "Hide ribbon, button" והקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להדפיס חוברת עבודה של Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

מה חדש ב- Microsoft 365

השתמש ב- Excel עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל של Android, כדי למיין ולסנן טבלאות. מיון עוזר לך לארגן ולנתח נתונים. סינון נתונים שימושי במיוחד כאשר גליונות העבודה שלך מכילים כמויות גדולות של נתונים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

מיון נתונים Excel

באפשרותך למיין נתונים טקסטואליים ומספריים בגליון עבודה של Excel כדי לסדר אותם בסדר מסוים, כגון טקסטים מ- A עד Z או Z עד A, מספרים מהקטן ביותר לגדול ביותר או מהגדול ביותר לקטן ביותר, ותאריכים ופעמים מקודם לגירסאות קודמות או מאוחרות יותר לגירסאות קודמות.

הערה: לאחר מיון הנתונים, לא ניתן לשחזר את הסדר המקורי.

 1. הקש במקום כלשהו Excel הגיליון. TalkBack מקריא את התא שנבחר.

 2. החלק ימינה או שמאלה עד שתגיע לעמודה שברצונך למיין. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את הבחירה.

 3. גרור אצבע אחת ליד החלק העליון של המסך עד שתשמע "More options, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu", ולאחר מכן את הכרטיסיה שנבחרה כעת, לדוגמה, "Home, selected".

 4. אם אינך נמצא בכרטיסיה בית, הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Home, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. בחלק התחתון של המסך, החלק במהירות בשתי אצבעות כלפי מעלה כמה פעמים, עד שתגיע סוף הרשימה. TalkBack משמיע צלילים בעת פעולת ההחלקה ומשתתק כשאתה מגיע לסוף הרשימה.

 6. סייר ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך עד שתשמע "Sort and Filter menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין נתונים אלפאנומריים מ- A עד Z, או מהקטן ביותר לגדול ביותר, או כדי למיין תאריכים ופעמים מקודם לגירסה מתקדמת יותר, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Sort Ascending, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי למיין נתונים אלפאנומריים מ- Z ל- A, או מהגדול ביותר לקטן ביותר, או כדי למיין תאריכים ופעמים ואילך לגירסה קודמת, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Sort Descending, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 8. כדי לחזור לגליון העבודה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "On, more options switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מיון טווח תאים

אם קיימים תאים ריקים בחוברת העבודה, באפשרותך לבחור טווח תחילה ולאחר מכן למיין את הטווח.

 1. גרור אצבע אחת ליד החלק העליון של המסך עד שתשמע "More options, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu", ולאחר מכן את הכרטיסיה שנבחרה כעת, לדוגמה, "Home, selected".

 2. אם אינך נמצא בכרטיסיה בית, הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Home, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. בחלק התחתון של המסך, החלק במהירות בשתי אצבעות כלפי מעלה כמה פעמים, עד שתגיע סוף הרשימה. TalkBack משמיע צלילים בעת פעולת ההחלקה ומשתתק כשאתה מגיע לסוף הרשימה.

 4. סייר ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך עד שתשמע "Select Range" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. תיבת הדו-שיח בחירת תא או טווח נפתחת, והמיקוד נמצא בשדה הטווח. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את הטווח שברצונך לבחור, כגון A1:C15. גרור את האצבע מסביב לפינה השמאלית התחתונה של המסך עד שתשמע "Done" והקש פעמיים על המסך. הטווח נבחר כעת.

 6. גרור אצבע אחת ליד החלק העליון של המסך עד שתשמע "More options, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. בחלק התחתון של המסך, החלק במהירות בשתי אצבעות כלפי מעלה כמה פעמים, עד שתגיע סוף הרשימה. TalkBack משמיע צלילים בעת פעולת ההחלקה ומשתתק כשאתה מגיע לסוף הרשימה.

 8. סייר ברשימה על-ידי גרירת אצבע אחת בחלק התחתון של המסך עד שתשמע "Sort and Filter menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין נתונים אלפאנומריים מ- A עד Z, או מהקטן ביותר לגדול ביותר, או כדי למיין תאריכים ופעמים מקודם לגירסה מתקדמת יותר, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Sort Ascending, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי למיין נתונים אלפאנומריים מ- Z ל- A, או מהגדול ביותר לקטן ביותר, או כדי למיין תאריכים ופעמים ואילך לגירסה קודמת, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Sort Descending, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עיצוב נתונים

לעתים ייתכן שיהיה עליך לעצב מחדש את הנתונים כדי לקבל את התוצאות ההן בעת המיון.

 1. נווט אל התא או העמודה שברצונך לעצב. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את הבחירה.

 2. גרור אצבע אחת ליד החלק העליון של המסך עד שתשמע "More options, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu", ולאחר מכן את הכרטיסיה שנבחרה כעת, לדוגמה, "Home, selected".

 3. אם אינך נמצא בכרטיסיה בית, הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Home, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. בחלק התחתון של המסך, החלק במהירות בשתי אצבעות כלפי מעלה כמה פעמים, עד שתגיע סוף הרשימה. TalkBack משמיע צלילים בעת פעולת ההחלקה ומשתתק כשאתה מגיע לסוף הרשימה.

 5. החלק ימינה עד שתשמע "Number Format menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התבנית הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  באפשרותך לבחור מבין התבניות הבאות: כללי, מספר, מטבע, חשבונאות, תאריך, שעה, אחוזים, שבר, מדעי, טקסט ומיוחד.

עצות לפתרון בעיות במיון

אם קיבלת תוצאות בלתי צפויות בעת מיון נתונים, בדוק את המצבים הבאים:

 • אם הנתונים שמיינת מכילים נוסחה אחת או יותר, ערכי ההחזרה של נוסחאות אלה עשויים להשתנות כאשר גליון העבודה מחושב מחדש. במקרה כזה, הקפד לבצע שוב את המיון כדי לקבל תוצאות מעודכנות.

 • עמודות מוסתרות אינן מוזזות בעת מיון עמודות, ושורות מוסתרות אינן מוזזות בעת מיון שורות. לפני מיון נתונים, מומלץ לבטל את ההסתרה של עמודות ושורות מוסתרות. כדי לבטל את ההסתרה, בחוברת Excel העבודה:

  1. נווט אל שורה או עמודה שנמצאת לצד עמודה או שורה מוסתרת. TalkBack מכריז: "Adjacent to hidden cells".

  2. גרור את האצבע אל עמודה העליונה, או שמאלה למספר השורה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור את עמודה או השורה כולה. התפריט תלוי ההקשר נפתח.

  3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Unhide, button" והקש פעמיים על המסך.

 • בדוק את הגדרות האזור בטלפון שלך. תוצאות המיון עשויות להשתנות בהתאם להגדרת האזור.

סינון נתונים בטבלה

 1. בתיבת Excel, החלק אצבע אחת על המסך עד שתשמע "Entering table", ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא.

 2. החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור עמודה שברצונך לסנן והקש פעמיים על המסך.

  עצה: אם תשמע "Cut button", החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה כדי לסגור את התפריט תלוי ההקשר. 

 3. גרור את האצבע סביב החלק התחתון של המסך בשורת המשימות עד שתשמע "Filter options button" והקש פעמיים על המסך.

 4. תפריט מיון וסינון נפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Filter items button" והקש פעמיים על המסך. המוקד נמצא בשדה חיפוש. הקש פעמיים על המסך כדי להפעיל את שדה החיפוש כדי להעלות את לוח המקשים.

 5. הקלד את הקריטריונים שברצונך לסנן איתם.

 6. נסיים, גרור את האצבע מסביב לחלק העליון של המסך עד שתשמע "Select All Results, button" ופעולות הבאות:

  • כדי לבחור את כל תוצאות החיפוש, הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לעיין בתוצאות החיפוש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את התוצאה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. באפשרותך לבחור תוצאות חיפוש מרובות.

 7. גרור אצבע אחת בפינה השמאלית העליונה של המסך עד שתשמע "Done button" והקש פעמיים על המסך.

  תפריט מיון וסינון נסגר ואתה חוזר לטבלה כאשר קריטריוני הסינון שנבחרו מוחלים.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף טבלה בגליון עבודה של Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

מה חדש ב- Microsoft 365

השתמש Excel באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי למקם, למיין ולסנן נתונים בטבלה. בדקנו אותו עם קורא טקסטים ב- Microsoft Edge וב- JAWS וב- NVDA ב- Chrome, אך הוא עשוי לעבוד עם קוראי מסך ודפדפני אינטרנט אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני נגישות וטכניקות נפוצים. סינון נתונים עוזר לך להתמקד בערכת נתונים מסוימת, וזה שימושי במיוחד בגליונות נתונים גדולים.

סמל דקורטיבי צריך הוראות כיצד לסנן נתונים ב- Excel, אך לא להשתמש בקורא מסך? ראה סינון נתונים בטווח או בטבלה.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת השימוש ב- Excel באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Excel באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Excel באינטרנט.

בנושא זה

הצבת נתונים בטבלה

 1. בחר את הנתונים שברצונך לסנן.

 2. הקש Ctrl+L כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח יצירת טבלה. תשמע: "Create table".

 3. אם הטבלה אינה מכילה כותרות, הקש Enter לאחר פתיחת תיבת הדו-שיח יצירת טבלה. 

  עצה: אם הטבלה אינה מכילה כותרות, Excel באינטרנט יוצר אותן על-ידי הוספת טקסטים מצייני מיקום בשורה הראשונה. טקסטים של מציין מיקום המוגדרים כברירת מחדל הם עמודה 1, עמודה 2, עמודה 3 וכן הלאה. באפשרותך לשנות את שם טקסט הכותרת על-ידי לחיצה עליו והזנת השם הרצוי.

 4. אם הטבלה שלך מכילה כותרות, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Unchecked my table has headers checkbox". הקש על מקש הרווח כדי לבחור את תיבת הסימון ולאחר מכן הקש Enter.

מיון טקסט בטבלה

 1. נווט אל שורת הכותרת בטבלה באמצעות מקשי החצים. כאשר אתה נמצא בשורת הכותרת, תשמע "Header item" לאחר מיקום התא.

 2. הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה כדי לעבור לכותרת עמודה עבור הנתונים שברצונך למיין.

 3. הקש Alt+מקש חץ למטה כדי לפתוח את תפריט המסנן ולאחר מכן הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע: "Menu, Sort A to Z, unchecked menu item".

 4. האפשרויות שמופיעות תלויות בסוג הנתונים בעמודה. לדוגמה, באפשרותך למיין נתונים מספריים מהקטן ביותר לגדול ביותר או מהגדול ביותר לקטן ביותר. באפשרותך למיין נתונים אלפאנומריים מ- A עד Z או מ- Z עד A. באפשרותך גם למיין לפי צבע. השתמש במקש חץ למטה כדי לעיין באפשרויות והקש Enter כדי לבחור אפשרות. תשמע "Sorted" ולאחר מכן את האפשרות שנבחרה.

מיון טקסט בטווח

 1. השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל עמודה של נתונים אלפאנומריים בטווח תאים, או לטבלה המכילה עמודה נתונים אלפאנומריים.

 2. הקש Alt+Windows סמל, A. הכרטיסיה נתונים נפתחת, וב-Narrator תשמע: "Ribbon tabs, Selected, Data tab item". ב- JAWS, תשמע: "Upper ribbon, Group box, Data tab". עם NVDA, תשמע: "רצועת הכלים tab tab control expanded, Data tab selected".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין בסדר אלפאנומרי עולה (מיון א' עד ת'), הקש S ולאחר מכן על A.

  • כדי למיין בסדר אלפאנומרי יורד (מיין ת' עד א'),הקש S ולאחר מכן על D.

סינון נתונים בטבלה

 1. בחר את תא הכותרת של העמודה שברצונך לסנן.

 2. הקש Alt+מקש חץ למטה כדי לפתוח את התפריט הנפתח סינון ומיון.

 3. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Text Filters" או "Number Filters" ולאחר מכן הקש Enter כדי לגשת אל תפריט המשנה. תשמע "Text Filters" אם העמודה מכילה רק טקסט או שילוב של טקסט ומספרים. תשמע "Number Filters" אם עמודה מכיל רק מספרים.

 4. הקש על מקש חץ למטה תפריט המשנה עד שתשמע את שם המסנן שברצונך להחיל על הנתונים שלך ולאחר מכן הקש Enter. תיבת דו-שיח של מסנן מותאם אישית נפתחת עבור כל אפשרות מסנן. כאשר תיבת הדו-שיח נפתחת, תשמע "Dialog Custom filter focus on editing", וכאשר הפעולה תושלם, תשמע: "Filter applied".

  הקש על מקש Tab כדי לעבור בין שדות בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית, כולל לחצני אפשרויות וגם/או.

 5. נקה מסנן שהוחל על-ידי בחירת תא הכותרת של עמודה שברצונך לאפס. אם תבחר בתא A1, לדוגמה, הקש Alt+מקש חץ למטה כדי להרחיב את התפריט הנפתח ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע: "Clear filter from Column 1". הקש Enter כדי לבצע בחירה. לאחר השלמת הפעולה, תשמע: "No filter applied". אם תשנה את שם טקסט הכותרת עבור תא A1, תשמע את שם הכותרת במקום "Column 1".

סינון נתונים בטווח

 1. בחר את התאים שברצונך לסנן. נווט אל התא שברצונך להיות התא הימני העליון של הבחירה ולאחר מכן החזק את מקש Shift לחוץ והשתמש במקשי החצים ימינה ולמטה כדי להרחיב את טווח התאים שנבחר.

 2. הקש Ctrl+Shift+L. Excel מוסיף תפריט נפתח של סינון אוטומטי לתא הראשון של כל עמודה בטווח.

 3. בחר את התא עם התפריט הנפתח סינון אוטומטי. הקש Alt+מקש חץ למטה. התפריט הנפתח סינון אוטומטי נפתח, וב-Narrator תשמע: "Menu". ב- JAWS, תשמע: "Context menu". עם NVDA, תשמע: "Unknown".

 4. השתמש במקשי החצים ובמקש Tab כדי לעבור לאפשרות הסינון הרצויה. השתמש במרווח כדי לנקות או לבחור תיבת סימון של ערך מסנן.

 5. לאחר ביצוע הבחירות, הקש Enter כדי להחיל את המסנן.

 6. כדי לנקות את המסנן ולהסיר את התפריטים הנפתחים סינון אוטומטי, בחר תא כלשהו בטווח והקש Ctrl+Shift+L.

אפשרויות סינון עבור טבלאות

אפשרויות מסנני מספרים

 • שווה ל - סינון עמודה כדי להציג את המספר המדויק שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית.

 • לא שווה ל - סינון עמודה כדי להציג את כל המספרים, למעט המספר המדויק שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית.  

 • גדול מ - סינון עמודה כדי להציג את כל המספרים בעלי ערך גדול יותר מהמספר שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית.  

 • קטן מ - סינון עמודה כדי להציג את כל המספרים בעלי ערך קטן יותר מהמספר שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית

 • בין - סינון עמודה כדי להציג את כל המספרים בטווח מספרי ספציפי. הזן את הטווח בשתי תיבות הדו-שיח של מסנן מותאם אישית שסופקו. 

 • 10 המובילים - מסננים עמודה כדי להציג מספרים עם הערכים המספריים הגבוהים או הנמוכים ביותר או האחוזים הגבוהים ביותר. תשמע את שם התא הפעיל ו-"Focus on editing 10" כאשר תיבת הדו-שיח נפתחת. תיבת הדו-שיח תשתנה כברירת מחדל ל- 10 המספרים המובילים (הנקראים פריטים), אך באפשרותך לשנות מספר זה לכל ערך. כדי לסנן אחוזים במקום מספרים, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Items" ולאחר מכן הקש Alt+מקש חץ למטה. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Percentage" ולאחר מכן הקש Enter. כדי לסנן מספרים תחתונים או אחוזים, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Top editable combo box". הקש Alt+מקש חץ למטה. לאחר מכן, הקש על מקש החץ למטה כדי לבחור "Bottom" ולאחר מכן הקש Enter.

 • מעל הממוצע - סינון עמודה כדי להציג את המספרים שהם מעל ערך הממוצע של כל המספרים בעמודה.

 • מתחת לממוצע - סינון עמודה כדי להציג את המספרים שהם מתחת לערך הממוצע של כל המספרים בעמודה.

 • מסנן מותאם אישית - השתמש באפשרות זו כדי לבחור את המסנן שברצונך להחיל על הנתונים המספריים שלך מתפריט נפתח. כדי להשתמש באפשרות זו, תחילה עליך להקליד את המספר שברצונך לסנן בתיבת הדו-שיח. לאחר מכן, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Editable combo box". הקש Alt+מקש חץ למטה כדי להציג את התפריט הנפתח. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור את המסנן הרצוי ולאחר מכן הקש Enter. לאחר השלמת הפעולה, תשמע: "Filter applied".

אפשרויות מסנני טקסט

 • שווה ל - סינון עמודה כדי להציג את הטקסט המדויק שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית.

 • לא שווה ל - סינון עמודה כדי להציג את הכל, למעט את הטקסט שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית.

 • מתחיל ב - סינון עמודה כדי להציג נתונים שמתחילים בטקסט המדויק שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית. הטקסט יכול להסתיים בכל צורה.

 • מסתיים ב - סינון עמודה כדי להציג נתונים שמסתיימים בטקסט המדויק שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית. הטקסט יכול להתחיל בכל צורה.

 • מכיל - סינון עמודה כדי להציג נתונים שכוללים את הטקסט המדויק שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית.

 • לא מכיל - סינון עמודה כדי להציג נתונים שלא כוללים את הטקסט שאתה מקליד בתיבת הדו-שיח מסנן מותאם אישית.

 • מסנן מותאם אישית - מאפשר לך לבחור את המסנן שברצונך להחיל על הנתונים שלך מתפריט נפתח. כדי להשתמש באפשרות זו, תחילה עליך להקליד את הטקסט שברצונך לסנן. לאחר מכן, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Editable combo box". הקש Alt+מקש חץ למטה כדי להציג את התפריט הנפתח. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור את המסנן הרצוי ולאחר מכן הקש Enter. לאחר השלמת הפעולה, תשמע: "Filter applied".

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף טבלה בגליון עבודה של Excel

שימוש בקורא מסך כדי ליצור תרשים ולבחור תרשים ב- Excel

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף הערות לגליון עבודה של Excel

שימוש בקורא מסך כדי לחפש ולהחליף נתונים ב- Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Excel

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×