שימוש בקורא מסך לסיור וניווט Skype for Business

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון 'קורא טקסטים' של Microsoft, JAWS או NVDA יחד עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בדף הבית של התמיכה של Microsoft.

Skype for Business כולל תכונות נגישות שמקלות על אנשים עם מוגבלויות, כגון מיומנות מוגבלת או קושי בראייה, להשתמש באפליקציית פגישות והודעות. לקבלת מידע נוסף על הגדרות הנגישות ותכונות הנגישות הספציפיות לפלטפורמה, ראה הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • למידע על קיצורי מקשים, עבור אל קיצורי מקשים ב- Skype for Business‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה עוסק גם בפונקציונליות של JAWS. לקבלת מידע נוסף אודות JAWS עבור Windows, עבור אל מדריך התחלה מהירה של JAWS עבור Windows.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

בנושא זה

הכר יותר טוב את הפריסה של Skype for Business

באמצעות Skype for Business, ניתן לקבוע ולנהל פגישות מקוונות הכוללות עד 250 משתתפים. בנוסף, ניתן להתקשר לעמיתים ולשלוח להם הודעות. הרכיבים הכלולים בממשק המשתמש של Skype for Business מבוססים על רכיב התקשורת שאתה בוחר: אנשי קשר, שיחות, שיחות טלפון או פגישות.

אם אתה סובל מראייה חלשה או מלקות ראייה, או אם אתה מוגבל בתנועה, בנה מודל מנטלי של ממשק המשתמש של Skype for Business‏. האזורים והרכיבים הספציפיים של ממשק המשתמש מתוארים בטבלה שלהלן.

אזור

רכיבים המצויים באזור זה

שורה ראשונה: שורת התפריטים או הרשומה המותאמת אישית שלך

 • אם אתה משתמש בתצוגת ברירת המחדל עבור היישום, תיבת הטקסט מה קורה היום ? נמצאת בשורה הראשונה. היא מציגה את פוסט המותאם אישית שלך.

 • אם תשנה את תצוגת ברירת המחדל כך שתציג את שורת התפריטים של האפליקציה, שורת התפריטים תופיע בשורה הראשונה ואחריה תיבת הטקסט מה קורה היום ? .

שורה שנייה: מידע אודותיך

 • שם משתמש

 • תפריט מצב . מציג את המצב שלך, למשל זמין/ה, עסוק/ה או נא לא להפריע, בין שאר האפשרויות.

 • הגדר את תיבת הטקסט והלחצן 'המיקום שלך'. מציגים את מיקומך או מאפשרים לך לקבוע את מיקומך.

שורה שלישית: קבוצת כרטיסיות שגורמת לשינוי המידע המוצג באזור הראשי של ממשק המשתמש ולחצן האפשרויות

 • הכרטיסיה אנשי הקשר. מציגה מידע על אנשי הקשר שלך.

 • הכרטיסיה חדרי צ'אט (אם היא זמינה לחשבונך). מציגה מידע על חדרי צ'אט שאתה שייך להם או שאתה עוקב אחריהם.

 • הכרטיסיה שיחות. מציגה מידע על השיחות הנוכחיות שלך ועל שיחותיך בעבר.

 • הכרטיסיה טלפון. מציגה מידע על הדואר הקולי שלך ולוח חיוג לביצוע שיחות טלפון (אם הן זמינות לחשבונך).

 • הכרטיסיה פגישות. מציגה מידע על הפגישות הצפויות שלך.

 • הלחצן אפשרויות. מאפשר גישה להגדרות האפליקציה.

 • לחצן 'הצג שורת תפריטים '. מאפשר גישה ללחצנים ולתפריטים הבאים:

  • תפריט קובץ

  • לחצן פגוש כעת

  • תפריט כלים

  • תפריט עזרה

  • הלחצן הדו-מצבי הצג את שורת התפריטים. מציג או מסתיר את שורת התפריטים של היישום בשורה הראשונה של ממשק המשתמש.

מספר משתנה של שורות: מידע התואם לכרטיסיה שבחרת

אם תבחר בכרטיסיה אנשי קשר, יוצג המידע הבא:

 • תיבת החיפוש חפש אדם. מחפשת אנשים בארגון שלך או במדריך הכתובות של Skype for Business (אם הוא זמין בארגון שלך).

 • כרטיסיות התצוגה איש קשר:

  • הכרטיסיה קבוצות. מקבבץ ומציג את אנשי הקשר שלך לפי המועדפים שלך, הקבוצות המותאמות אישית שלך ואנשי קשר אחרים.

  • הכרטיסיה מצב. מקבצת ומציגה את אנשי הקשר שלך לפי המצב שלהם, למשל מקוון/ת או לא נמצא/ת, וכן הלאה.

  • הכרטיסיה קשרי גומלין. מקבצת ומציגה את אנשי הקשר שלך לפי קשרי הפרטיות שלהם אתך, למשל עמיתים, חברים ומשפחה או קבוצות עבודה, בין היתר.

  • הכרטיסיה חדש. מציגה את האנשים שהוסיפו אותך לרשימת אנשי הקשר שלהם.

  • הלחצן הוסף איש קשר, צור קבוצה והתאם אישית את רשימת אנשי הקשר. מוסיף אנשי קשר, יוצר קבוצות ומגדיר אפשרויות תצוגה.

 • פרטי איש הקשר של כל אדם כוללים שם, מצב ויכולות התקן (כגון יכולת וידאו).

אם תבחר בכרטיסיה שיחות, יוצג המידע הבא:

 • הכרטיסיה כל השיחות. מציגה את כל השיחות הנוכחיות שלך ואת כל השיחות מהעבר.

 • הכרטיסיה שיחות שלא נענו. מציגה את השיחות שלא ענית עליהן.

 • הכרטיסיה שיחות טלפון. מציגה את היסטוריית השיחות שלך.

 • כל אחת מהשיחות שלך או כל אחת משיחות הטלפון בהיסטוריית השיחות שלך.

אם תבחר בכרטיסיה טלפון, יוצג המידע הבא (אם מופעל בחשבונך):

 • תיבת החיפוש חפש אדם או חדר או חייג מספר. מחפש אנשים בארגון שלך או מאפשרת הזנת מספר טלפון לחיוג.

 • לחצני לוח החיוג. מאפשרים להזין מספר טלפון או לבצע חיוג חוזר למספר הטלפון האחרון כדי לבצע שיחת טלפון.

 • התפריט ראה אפשרויות דואר קולי. מציג תפריט הכולל את הפקודות הבאות: התקשר לדואר הקולי, שנה ברכות והגדר דואר קולי.

 • כל אחת מהודעות הדואר הקולי שלך.

אם תבחר בכרטיסיה פגישות, יוצג המידע הבא:

 • לחצן פגוש כעת. מתחיל פגישה כעת.

 • כל הפגישות שלך מקובצות לפי התאריך שנקבע להן.

שורה אחרונה: מידע על ההתקן הראשי שלך

תפריט בחר התקן ראשי. מציג מידע וידאו ושמע בנוגע למכשיר הראשי שלך.

ניווט באמצעות לוח המקשים

באפשרותך להשתמש ב- Skype for Business עם קיצורי מקשים. לקבלת פרטים, ראה קיצורי מקשים ב- Skype for Business. להלן כמה מקיצורי המקשים הנפוצים עבור Skype for Business‏:

 • כדי לעבור קדימה בין רכיבי ממשק המשתמש של Skype for Business, הקש על מקש Tab, וכדי לעבור אחורה ביניהם, הקש על המקשים Shift+Tab.

 • כדי לעיין בתוך שורת התפריטים או לעבור בין כרטיסיות, הקש על מקשי החצים ימינה או שמאלה.

 • כדי לעבור בין פריטים בחלונית רשימה, הקש על מקשי החצים למעלה או למטה.

 • כדי לבחור פריט, הקש Enter. כדי לסגור תיבת דו-שיח או להעביר את המוקד אחורה, הקש Esc.

 • כדי להציג או להסתיר את שורת התפריטים בשורה העליונה של Skype for Business הראשי, הקש Alt. בשורת התפריטים קיימים ארבעה תפריטים: קובץ (Alt+F), פגוש כעת (Alt+M), כלים (Alt+T) ו'עזרה ' (Alt+H). באפשרותך לפתוח את הפריטים בתפריט על-ידי הקשה תחילה על קיצור הדרך עבור התפריט ולאחר מכן על האות (מסומנת בקו תחתון) עבור פריט התפריט. לדוגמה, כדי לפתוח את פריט התפריט אפשרויות בתפריט כלים , הקש Alt+T, O.

 • כדי לפתוח כל כרטיסיה בחלון הראשי:

  • הקש Ctrl+1 כדי לפתוח את הכרטיסיה אנשי קשר.

  • הקש Ctrl+2 כדי לפתוח את הכרטיסיה חדרי צ'אט .

  • הקש Ctrl+3 כדי לפתוח את הכרטיסיה שיחות.

  • הקש Ctrl+4 כדי לפתוח את הכרטיסיה טלפון.

  • הקש Ctrl+5 כדי לפתוח את הכרטיסיה פגישות.

 • כדי להתחיל לקיים תקשורת עם איש קשר, ברשימה אנשי קשר, הקש על מקש החץ למעלה או למטה שוב ושוב עד שתשמע את שם איש הקשר ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את תפריט האפשרויות. הקש על מקש Tab כדי לנווט בתפריט. כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

שיקולים מיוחדים עבור Skype for Business

שינוי גודל הטקסט בהודעות מיידיות

אם ברצונך לשנות את גודל הטקסט המוצג בשיחות, בצע את השלבים הבאים:

 1. בחלון שיחה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "More options button" ולאחר מכן הקש Enter. תפריט אפשרויות נוספות נפתח.

 2. כדי לבחור את פריט התפריט גודל תצוגת טקסט של הודעות מיידיות, הקש T.

 3. כדי לבחור את גודל תצוגת הטקסט הרצוי, השתמש במקש חץ למטה עד שתשמע את הגודל הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

  הערה: פעולה זו משנה את גודל הטקסט על המסך, אך לא את גודל הטקסט של ההודעה שאתה שולח.

  עצה: כדי להעביר במהירות את המוקד בחזרה לאזור הקלט של ההודעות המיידיות, הקש Ctrl+Shift+M.

שנה את עוצמת הקול של קורא המסך כשאתה יוזם שיחה או מקבל שיחה

אם יש לך במחשב פקדי שמע ל- Dolby, ייתכן שתשים לב שעוצמת הקול של המשוב הקולי של קורא המסך נחלשת כשאתה יוזם או מקבל שיחה ב- Skype for Business. זוהי בעיה ידועה והיא טופלה ב- Windows 10: עבור כל יצרני התקני השמע. עם זאת, עד שהתיקון ייושם עבור כל ההתקנים, ניתן להימנע מההפחתה בעוצמת הקול באמצעות אחת משתי השיטות הבאות:

 • חבר רמקולים חיצוניים ב- USB. רמקולים שאינם מתחברים ב- USB עדיין משתמשים בשמע המובנה של מכשירך באמצעות מנהל ההתקן של Dolby. חבר רמקולים חיצוניים ב- USB למכשירך במקום להשתמש ברמקולים המובנים של המכשיר או ברמקולים המחוברים לשקע האוזניות.

 • השבת את התכונה של Dolby במנהל התקן השמע. כדי לגשת לתכונה Dolby, בצע את השלבים הבאים:

  1. ב Windows 10:, הקש על מקש סמל Windows+I כדי לפתוח את ההגדרות והקלד צליל. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Sound" ולאחר מכן הקש Enter.

  2. בתיבת הדו-שיח הגדרות צליל, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את התקן השמע הנוכחי ולאחר מכן הקש Alt+P כדי לפתוח את המאפיינים.

  3. כדי לפתוח את הכרטיסיה Dolby , הקש על מקש Tab עד שתשמע "Dolby" ולאחר מכן הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "Selected, Dolby tab".

הפעל את מצב TTY ב- Skype for Business

אם אתה משתמש במכשיר TTY, כדי להפעיל את מצב TTY ב- Skype for Business, בצע את השלבים הבאים:

 1. ב Skype for Business, כדי לפתוח את פריט התפריט אפשרויות בתפריט כלים , הקש Alt+T+O. תשמע: "Skype for Business, Options".

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Phones tab item" ולאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Unchecked, Turn on TTY checkbox".

 3. כדי להפעיל מצב TTY, הקש על מקש הרווח. תשמע: "Checked".

הפעלת Skype for Business באמצעות זיהוי דיבור

כלי זיהוי דיבור שימושיים עבור אנשים בעלי יכולת תנועה מוגבלת, אשר צריכים להשתמש בפקודות קוליות (במקום בלוח המקשים או בעכבר) כדי להפעיל את מוצרי Microsoft, כולל Skype for Business.

באפשרותך להשתמש בכלי זיהוי דיבור של ספק חיצוני או בפונקציונליות שנקראת 'זיהוי דיבור', שכלולה במערכת ההפעלה Windows. כדי להפוך זיהוי דיבור לזמין במחשב שלך, עיין בשימוש בזיהוי דיבור.

ראה גם

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי לשתף את המסך שלך ב- Skype for Business

קיצורי מקשים ב- Skype for Busines‏

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

הפיכת הפגישה שלך לנגישה יותר באמצעות Skype for Business

Skype for Business ב- Mac כולל תכונות נגישות שמקלות על אנשים עם מוגבלויות, כגון מיומנות מוגבלת או קושי בראייה, להשתמש באפליקציית פגישות והודעות. לקבלת מידע נוסף על הגדרות הנגישות ותכונות הנגישות הספציפיות לפלטפורמה, ראה הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365.

הערות: 

בנושא זה

הכר יותר טוב את הפריסה של Skype for Business ב- Mac

באמצעות Skype for Business, ניתן לקבוע ולנהל פגישות מקוונות הכוללות עד 250 משתתפים. בנוסף, ניתן להתקשר לעמיתים ולשלוח להם הודעות. הרכיבים הכלולים בממשק המשתמש של Skype for Business מבוססים על רכיב התקשורת שאתה בוחר: שיחות, פגישות, שיחות טלפון או אנשי קשר.

אם אתה סובל מראייה חלשה או מלקות ראייה, או אם אתה מוגבל בתנועה, בנה מודל מנטלי של ממשק המשתמש של Skype for Business‏. האזורים והרכיבים הספציפיים של ממשק המשתמש מתוארים בטבלה להלן.

אזור

רכיבים המצויים באזור זה

עמודה ראשונה: קבוצת ניווט ראשית

 • הלחצן המוקפץ הפרופיל שלי:

  • שנה את פרטי הזמינות שלך

  • כתוב הודעת מצב מותאמת אישית

 • הכרטיסיה צ'אטים

 • הכרטיסיה פגישות

 • הכרטיסיה שיחות

 • הכרטיסיה אנשי קשר

עמודה שניה: חלונית המפרטת את הפריטים הקשורים לכל פריט בקבוצת הניווט הראשית

 • צ'אטים:

  • התיבה חפש צ'אטים

  • רשימת הודעות מיידיות

 • פגישות:

  • רשימה של פגישות מתוכננות

 • שיחות טלפון:

  • האפשרות כל השיחות

  • האפשרות שיחות שלא נענו

  • שיחות שנשמרו (אם יש לך שיחות)

  • האפשרות הודעות קוליות (בהתאם להגדרות שלך)

 • אנשי קשר כולל:

  • האפשרות 'כל אנשי הקשר', היכן שיש לך:

   • התיבה חפש אנשי קשר

   • קבוצת אנשי קשר של מועדפים

   • קבוצת אנשי קשר אחרת של אנשי קשר

  • האפשרות 'אנשי קשר חדשים' (עבור אנשים שאינם אנשי הקשר שלך, אך הוסיפו אותך כ איש קשר)

עמודה שלישית: חלונית שמציגה את הפרטים של הפריט שנבחר בעמודה השנייה.

 • מכיל פרטים של צ'אטים ואנשי קשר, כגון יומן צ'אט או כרטיס איש קשר.

 • מתן לחצן להצטרפות לפגישה שנבחרה.

 • מציג לוח חיוג לשיחות.

כברירת מחדל, Skype for Business ב- Mac מתחילה כאשר הכרטיסיה אנשי קשר נבחרת.

הצג שיחות בחלונות נפרדים

כברירת מחדל, Skype for Business ב- Mac מציג את כל שיחות ההודעות המיידיות (IM) של איש קשר בחלונית אחרת באותו חלון. עם זאת, אולי תעדיף לנהל שיחות בחלונות נפרדים. באפשרותך לשנות את ההגדרה בהעדפות.

 1. כדי לעבור אל Preferences (העדפות), Skype for Business, הקש Command+, (פסיק).

 2. בעת פתיחת הכרטיסיה Skype for Businessהעדפות בפעם הראשונה, הכרטיסיה כללי נבחרת כברירת מחדל. אתה שומע: "כללי, נבחר, לחצן".

  עצה: כדי לעבור בין הכרטיסיות, הקש על מקש Tab. כדי לבחור כרטיסיה, הקש Control+Option+מקש רווח.

 3. במידת הצורך, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Show Conversations in Separate Windows, unchecked check box". כדי לבחור באפשרות, הקש על Control+Option+מקש רווח.

הפעלה או כיבוי של צלילים עבור הודעות ושיחות נכנסות

אפקטי צליל של הודעות נכנסות מיידעים אותך על הודעה מיידית או שיחה נכנסת. הודעות עבור שיחות והודעות מופעלות כברירת מחדל. באפשרותך לשנות את ההגדרות בהעדפות.

 1. כדי לעבור אל Preferences (העדפות), Skype for Business, הקש Command+, (פסיק).

 2. הקש על מקש החץ שמאלה או ימינה או על מקש Tab עד שתשמע: "Notifications, button". לאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח.

 3. הקש על מקש החץ שמאלה או ימינה, או על מקש Tab עד שתשמע את האפשרות הרצויה:

  • "השמע צלילים הקשורים לשיחות" כדי להפעיל או לכבות צלילים עבור שיחות.

  • "השמע צלילים הקשורים להודעות" כדי להפעיל או לכבות צלילים עבור הודעות.

  • "הפסק הודעות בעת שיתוף מסכים" כדי להפעיל או לכבות הודעות במהלך שיתוף מסך.

  כדי לבחור אפשרות או לבטל את בחירתה, הקש על מקש רווח.

ניווט באמצעות לוח המקשים

כש- VoiceOver מופעל, ודא שגם האפשרות Quick Nav מופעלת. המקשים Control ו- Option קרויים גם "מקשי VoiceOver", או "מקשי Control+Option". כדי להזין פקודות VoiceOver, הקש הקשה ממושכת על מקשי Control+Option בצירוף מקש אחד לפחות.

 • לניווט ברחבי החלון הראשי, הקש על Contol‏+Option+מקשי החצים. באפשרותך גם להשתמש במקש Tab (כדי להתקדם) או ב- Shift+Tab (כדי לעבור אחורה) כדי לנווט בחלון.

 • כדי לבוא במגע עם פריטים, הקש על Control‏+Option‏+Shift+חץ למטה.

 • כדי לבחור פריט ולבטל את הבחירה בו, הקש על Control‏+Option+מקש רווח.

 • כדי לצאת מפריטים, הקש על Control‏+Option‏+Shift+חץ למעלה.

 • כדי לעיין בתוך תפריטים או רשימות, הקש על מקש החץ למעלה או על מקש החץ למטה ולאחר מכן, כדי לבצע בחירה, הקש על מקש הרווח.

 • כדי לצאת מתפריט או רשימה, הקש Esc‏.

 • תפריט היישום ממוקם בשורת התפריטים והוא מכיל את התפריטים והפקודות עבור Skype for Business עבור Mac. כדי לגשת לשורת התפריטים, הקש על Control+Option+M. תשמע: "שורת התפריטים, Apple".‏ עבור על התפריטים הבאים באמצעות מקש חץ שמאלה: Skype for Business, קובץ, ערוך, אנשי קשר, שיחות, חלון וכן עזרה. הקש על מקש חץ למטה כדי לפתוח תפריט, וחצים למעלה ולמטה כדי לדפדף בין הפריטים בתפריט. כדי לבחור פריט, הקש על מקש הרווח.

לפרטים נוספים, ראה קיצורי מקשים ב- Skype for Business‏.

שימוש בבוחר הפריטים של VoiceOver

לניווט קל ברחבי Skype for Business, באפשרותך להשתמש גם בבוחר הפריטים של VoiceOver. כדי להפעיל את בוחר הפריטים, הקש על Control+Option+I. תשמע: "בוחר הפריטים – תפריט". לאחר מכן, השתמש במקשי החצים כדי לנוע בתפריט ולהאזין לתוכן.

עבור להעדפות של Skype for Business‏

כדי לפתוח את העדפות, הקש Command+, (פסיק). תשמע "Preferences" ואת שם הכרטיסיה הנוכחית. השתמש ב- Control+Option+מקש חץ או במקש Tab כדי לנווט ממקום למקום בחלון כדי לשמוע את האפשרויות. כדי לבחור אפשרות או לבטל את בחירתה, הקש על מקש רווח. כדי לסגור את העדפות, הקש Esc.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי לשתף את המסך שלך ב- Skype for Business

קיצורי מקשים ב- Skype for Busines‏

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

הפיכת פגישות Skype for Business לנגישות יותר

אפליקציית Skype for Business עבור iPhone ו- iPad כוללת תכונות נגישות שמקלות על אנשים עם מוגבלויות, כגון מיומנות מוגבלת או קושי בראייה, להשתמש באפליקציית פגישות והודעות. לקבלת מידע נוסף על הגדרות הנגישות ותכונות הנגישות הספציפיות לפלטפורמה, ראה הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש ב- iPhone. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור iPad.

בנושא זה

הכר יותר טוב את הפריסה של Skype for Business‏

לאחר שתפעיל את האפליקציה Skype for Business ב- iPhone, תמצא את הרכיבים הבאים בפריסה:

הערה: אפליקציית Skype for Business בוחרת מה להציג על פי הפעילות שהייתה לאחרונה. מה שמופיע במכשירך עשוי להיות שונה.

 • הפרופיל שלך, לחצן פגישות, לחצן טלפון לשיחות (אם זמין בחשבונך) ולחצן אנשי קשר.

 • התיבה חפש אנשי קשר.

 • הכותרת צפויות (אם יש לך פגישות מתוכננות).

 • הכותרת אחרונות, עם פירוט של השיחות האחרונות, כולל פגישות.

ניווט באמצעות מגע

ניווט באמצעות מגע עם VoiceOver.

 • כדי לגלול למעלה, למטה, לשמאל או לימין, החלק שלוש אצבעות לכיוון הרצוי.

 • כדי לבחור בפקודה או ברכיב בממשק המשתמש, הקש פעם אחת.

 • כדי להפעיל את הפקודה שנבחרה או רכיב בממשק המשתמש, הקש פעמיים.

ראה גם

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי לשתף את המסך שלך ב- Skype for Business

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

הפיכת הפגישה שלך לנגישה יותר באמצעות Skype for Business

אפליקציית Skype for Business עבור Android כוללת תכונות נגישות שמקלות על אנשים עם מוגבלויות, כגון מיומנות מוגבלת או קושי בראייה, להשתמש באפליקציית פגישות והודעות. לקבלת מידע נוסף על הגדרות הנגישות ותכונות הנגישות הספציפיות לפלטפורמה, ראה הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש ביישום זו עם טלפון Android. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור Tablet של Android.

בנושא זה

הכר יותר טוב את הפריסה של Skype for Business‏

לאחר שתפעיל את האפליקציה Skype for Business בטלפון Android, תמצא את הרכיבים הבאים בפריסה:

הערה: אפליקציית Skype for Business בוחרת מה להציג על פי הפעילות שהייתה לאחרונה. מה שמופיע במכשירך עשוי להיות שונה.

 • הפרופיל שלך, לחצן פגישות, לחצן טלפון לשיחות (אם זמין בחשבונך) ולחצן אנשי קשר.

 • התיבה חפש אנשי קשר או חפש במדריך החברה (בהתאם להגדרות החשבון).

 • הכותרת צפויות (אם יש לך פגישות מתוכננות).

 • הכותרת אחרונות, עם פירוט של השיחות האחרונות, כולל פגישות.

ניווט באמצעות מגע

ניווט באמצעות מגע עם TalkBack.

 • כדי לגלול למעלה, למטה, לשמאל או לימין, החלק שתי אצבעות לכיוון הרצוי.

 • כדי לבחור בפקודה או ברכיב בממשק המשתמש, הקש פעם אחת.

 • כדי להפעיל את הפקודה שנבחרה או רכיב בממשק המשתמש, הקש פעמיים.

ראה גם

שימוש בקורא מסך לביצוע או לקבלה של שיחות ב- Skype for Business

שימוש ב- TalkBack כדי לשתף מצגת ב- Skype for Business עבור Android‏

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

הפיכת הפגישה שלך לנגישה יותר באמצעות Skype for Business

Skype for Business ב- Outlook באינטרנט כוללת תכונות נגישות שמקלות על אנשים עם מוגבלויות, כגון מיומנות מוגבלת או קושי בראייה, להשתמש באפליקציית ההודעות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Windows, 'קורא טקסטים'. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב'קורא טקסטים', עבור אל המדריך השלם על 'קורא טקסטים'.

 • נושא זה מניח שאתה משתמש באפליקציה זו עם מחשב PC. חלק מהמחוות ופעולות הניווט עשויות להיות שונות עבור טלפון או Tablet של Windows.

 • בעת שימוש ב- Skype for Business ב- Outlook באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge‏. מכיוון ש- Skype for Business ב- Outlook באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית לשולחן העבודה. לדוגמה, תשתמש ב- Ctrl+F6 במקום ב- F6 כדי להיכנס ולצאת מפקודות. כמו כן, קיצורי דרך מוכרים, כמו F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה) פועלים בדפדפן האינטרנט – לא ב- Outlook באינטרנט‏.

בנושא זה

הכר יותר טוב את הפריסה של Skype for Business‏

Skype for Business ב- Outlook באינטרנט פועל ב- Outlook באינטרנט. ישנו מפעיל Microsoft 365 היישומים בפינה הימנית העליונה של Outlook באינטרנט. משמאל לאותה רצועת כלים נמצא לחצן Skype for Business עבור הפעלת Skype for Business.

כאשר אתה פותח לראשונה את Skype for Business ב- Outlook באינטרנט, הכרטיסיה כל אנשי הקשר פעילה. כרטיסיה ראשונה זו מתוך שתי כרטיסיות מציגה את Skype for Business הקשר שלך, המופיעים בסדר אלפביתי לפי שם פרטי. השניה מתוך שתי הכרטיסיות, הכרטיסיה מקוון , מפרטת את Skype for Business אנשי הקשר המקוונים כעת.

בעת הקשה על Enter על איש קשר, אתה פותח צ'אט עם אדם זה. חלונית אנשי הקשר מוחלפת בחלונית צ'אט. בחלק העליון של חלונית הצ'אט מופיע השם והמצב של איש הקשר, בנוסף ללחצן הוסף אנשים המאפשר לך להוסיף אנשים נוספים לצ'אט. מתחת לפרטי איש הקשר מופיעות ההודעות הנשלחות בשיחה. בחלק התחתון של חלונית הצ' Skype for Business 'אט, נמצא שדה הקלט של הצ'אט שבו תוכל להקליד את ההודעה. סמל סמלי ההבעה נמצא בצד השמאלי של שדה הקלט של הצ'אט.

קיימים שלושה פקדים בשוליים משמאל. התיבה חפש ב- Skype מאפשרת לך Skype for Business אנשי קשר. לחצן אנשי קשר מעביר אותך אל חלוניות אנשי הקשר. לחצן צ'אט חדש מאפשר לך להתחיל שיחה חדשה עם איש קשר אחד או יותר Skype for Business.

כשיש לך שיחות פעילות מתמשכת, סמלי המשתתפים מופיעים מתחת לשלושת הפקדים הללו בשוליים השמאליים.

בשוליים השמאליים התחתונה של החלונית Skype for Business קיימים שני פריטים נוספים: סמל החלפת מצב של הודעות צ'אט וסמל תן משוב. הראשונה מפעילה או Outlook באינטרנט צ'אט אוטומטי. השני מפעיל טופס משוב בכרטיסית דפדפן חדשה, שבה באפשרותך לשלוח הודעה לצוות Skype for Business חדש.

ניווט באמצעות לוח המקשים

נווט Skype for Business במסך Outlook באינטרנט בין רכיבי המסך באמצעות לוח המקשים ו'קורא טקסטים', קורא המסך המוכלל ב- Windows. ניתן גם להשתמש בקורא מסך אחר, כגון JAWS. כדי להפעיל או לכבות את קורא הטקסטים ב- Windows, הקש Ctrl+מקש סמל Windows+Enter.

 • לאחר הפעלת קורא המסך, כדי לנווט אל Skype for Business ב- Outlook באינטרנט, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע: "Open the App Launcher". לאחר מכן הקש על מקש Tab עד שתשמע "Use the Down arrow key to use the Skype for Business conversations pane" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 • כדי לנווט בין Skype for Business, השתמש במקש Tab כדי להתקדם, ובמקשים Shift+Tab כדי לחזור אחורה. השתמש במקש חץ למטה כדי לנוע כלפי מטה ברשימה. כדי לבחור, הקש Enter.

  מאחר שגירסה Skype for Business זו של Outlook באינטרנט, קל לצאת מפקדי Skype for Business ולעבור אל Outlook באינטרנט הנתונים. למרבה המזל, קל באותה מידה לחזור בהקשה על Ctrl+F6 או Shift+Tab.

 • כדי לעבור מהכרטיסיה כל אנשי הקשר לרשימה אנשי קשר, הקש על מקש Tab עד שתשמע את שמו של איש הקשר הראשון.

 • כדי לעבור בין שמות אנשי הקשר שלך ברשימה אנשי קשר, הקש על מקש החץ למטה או על מקש החץ למעלה. כאשר המוקד נמצא על איש קשר, תשמע את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר ואת המצב הנוכחי שלו. כדי להתחיל שיחה עם איש הקשר שבחרת, הקש Enter‏.

 • אם קורא המסך מפסיק את ההקראה או פועל באופן בלתי צפוי, הקש Alt+Tab כדי לצאת מהחלון הנוכחי ולאחר מכן הקש שוב Alt+Tab כדי לחזור אליו. פעולה זו מאפסת את המוקד של קורא המסך בחלון הנוכחי.

 • כדי לצאת מ- Skype for Business, הקש Esc‏.

מידע נוסף

שימוש בקורא מסך לשליחת הודעה מיידית ב- Skype for Business

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף אנשים לאנשי הקשר שלך ב- Skype for Business

קיצורי מקשים עבור Outlook

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך ב- Skype for Business

הפיכת פגישות לנגישות יותר באמצעות Skype for Business‏

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×