היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
שימוש בקורא מסך לעבודה עם תצוגות ב- Project

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון Windows 'קורא טקסטים', JAWS או NVDA עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בתמיכה של Microsoft.

השתמש Project עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לבחור את התצוגה המתאימה של לוח הזמנים שלך. בדקנו אותו עם ‘קורא טקסטים‘ ועם JAWS, אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

שימוש בתצוגה המתאימה למטרה יסייע לך לעמוד בזמני הפרוייקט. כדי לדעת איזו תצוגה מתאימה ביותר לצרכיך, החלט תחילה איזה מידע ברצונך לבדוק (נתוני פעילות, משאב או הקצאה) ולאחר מכן החלט באיזו תבנית ברצונך להשתמש.

הערות: 

בנושא זה

מעבר בין תצוגות

כדי לעבור מתצוגה אחת לתצוגה אחרת, בחר תצוגה ופתח אותה באמצעות קיצורי המקשים הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירה ופתיחה של תצוגת תרשים גנט.

Alt+ג‏, ע‏, נ

בחירה ופתיחה של תצוגת שימוש בפעילויות.

Alt+ג‏, ש‏, ע

בחירה ופתיחה של תצוגת לוח תכנון של צוות.

Alt+ג‏, ח‏, ת

בחירה ופתיחה של תצוגת גליון משאבים.

Alt+ג‏, ג, א

לראש הדף

תצוגת ציר זמן

בתצוגת ציר זמן, אתה מקבל תמונה מהירה של פעילויות המפתח ואבני הדרך לצורך הצגה בדוח מצב או בפגישה, למשל. באפשרותך פשוט לשחרר את התוכן של תצוגת ציר זמן בשקופית PowerPoint, להדפיס אותה או לשלוח אותה בדואר אלקטרוני.

ניתן לגשת אל תצוגת ציר זמן כחלק מהתצוגות האחרות או בחלון נפרד. אם תצוגת ציר זמן נמצאת בשימוש כחלק מהתצוגות האחרות, היא מוצגת כברירת מחדל בחלק העליון של התצוגה.

השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בתצוגה זו:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין הפעלה וביטול של תצוגת ציר זמן.

Alt+W, T, L

מעבר בין התצוגה הראשית לבין ציר הזמן.

F6 או Shift+F6

פתיחת תצוגת ציר הזמן בחלון נפרד.

Alt+W, O, T, L

מעבר מחזורי בין סוגי הרכיבים בתצוגת ציר זמן – שורת המשימות, אבן דרך, הסבר, סרגל ציר זמן, כאשר הפריט הראשון מסוג זה נבחר.

Tab או מקש חץ למטה

מעבר מחזורי בין סוגי הרכיבים בסדר הפוך.

Shift+Tab או מקש חץ למעלה

מעבר אל הפריט הקודם או הבא מאותו סוג, לדוגמה, מעבר אל אבן הדרך הבאה.

מקש חץ שמאלה או ימינה

פתיחת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות.

Shift+F2

לראש הדף

תצוגת תרשים גנט

השתמש בתצוגת תרשים גנט לקבל מבט כולל על כיוון הפרוייקט ועל מצב ההתקדמות שלו. בתצוגה זו, באפשרותך גם לקבל מושג לגבי האופן שבו פעילויות קשורות זו לזה.

אם תצוגת ציר זמן מופעלת, היא מוצגת בחלק העליון של החלון. מתחת לתצוגת ציר זמן, אזור התוכן הראשי מחולק לשתי חלוניות. מימין, תמצא את הגיליון האלקטרוני המיועד להזנת קלט, שבו באפשרותך להגדיר מידע אודות הפעילות, כגון מצב, שם, משך זמן, תאריכי התחלה וסיום וכן מהן פעילויות הקדם שלה. משמאל, תמצא את תרשים העמודות, המציג את פרטי הגיליון האלקטרוני בצורת שורות של אבני התקדמות ויחסי תלות בין פעילויות.

השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בתצוגה זו:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין עמודות ושורות בגיליון האלקטרוני.

מקש Tab, המקשים Shift+Tab או מקשי החצים

פתיחת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות.

Shift+F2

לראש הדף

תצוגת שימוש בפעילויות

בתצוגת שימוש בפעילויות, ניתן להזין, לערוך ולסקור הקצאות לפי פעילות.

אם תצוגת ציר זמן מופעלת, היא מוצגת בחלק העליון של החלון. מתחת לתצוגת ציר זמן, אזור התוכן הראשי מחולק לשתי חלוניות. בגיליון האלקטרוני מימין, כל פעילות מוצגת כאשר המשאבים שהוקצו לה מוזחים מתחתיה. בחלונית גליון הזמנים משמאל, מידע כגון עבודה או עלויות עבור הפעילות וההקצאה מופיע בהתאם לציר הזמן, לדוגמה, לפי יום או לפי שבוע.

השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בתצוגה זו:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין עמודות ושורות בגיליון האלקטרוני.

מקש Tab, המקשים Shift+Tab או מקשי החצים

פתיחת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות.

Shift+F2

מעבר אל חלונית גליון הזמנים.

F6

לראש הדף

תצוגת לוח תכנון של צוות

השתמש בתצוגת לוח תכנון של צוות כדי לבדוק פעילויות מנקודת המבט של מי עובד עליהם ולקבל מבט כולל על לוח הזמנים שלך.

אם תצוגת ציר זמן מופעלת, היא מוצגת בחלק העליון של החלון. מתחת לתצוגת ציר זמן, אזור התוכן הראשי מחולק לשלוש חלוניות. הגיליון האלקטרוני מימין מציג את שמות המשאבים ופעילויות שאינן מתוזמנות, אם ישנן. בצד שמאל מוצגת חלונית לוח השנה. בחלק התחתון של החלון, ישנה חלונית המציגה פעילויות שלא הוקצו.

השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בתצוגה זו:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין עמודות ושורות בגיליון האלקטרוני.

מקש Tab, המקשים Shift+Tab או מקשי החצים

הרחבה או כיווץ של שורת משאב או שורת קיבוץ.

Alt+Shift+סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)

גלילת ציר הזמן.

מקש Alt+מקש חץ שמאלה או ימינה

פתיחת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות.

Enter (כאשר המוקד על פעילות)

העברת פעילויות.

Ctrl+מקשי חצים

לראש הדף

תצוגת גליון משאבים

השתמש בתצוגת גליון משאבים אם ברצונך להזין, לערוך או לסקור נתוני משאבים עבור הפרוייקט בגיליון אלקטרוני.

אם תצוגת ציר זמן מופעלת, היא מוצגת בחלק העליון של החלון. מתחת לתצוגת ציר זמן, רישום הגיליון האלקטרוני, לדוגמה, משאבים, עלויות ותעריפים סטנדרטיים, תופס את מרבית אזור התוכן הראשי.

השתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לנוע בתצוגה זו:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין עמודות ושורות בגיליון האלקטרוני.

מקש Tab, המקשים Shift+Tab או מקשי החצים

פתיחת תיבת הדו-שיח מידע אודות משאב.

Shift+F2

לראש הדף

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך ליצירת פרוייקט חדש ב- Project

שימוש בקורא מסך לסקירה או עריכה של פרוייקט קיים ב- Project

קיצורי מקשים עבור Project

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

השתמש Project Online עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לבחור את התצוגה המתאימה של לוח הזמנים שלך. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

שימוש בתצוגה המתאימה למטרה יעזור לך לעקוב אחר הפרוייקט.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft 365.

 • בעת השימוש ב- Project Online, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Project Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Project Online.

בנושא זה

שינוי התצוגה בדף הפרוייקט

 1. בתצוגה פרוייקטים, הקש Ctrl+F6 כדי לעבור לכרטיסיה כלשהי. במידת הצורך, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד שתשמע "Projects, Project Center, tools group, tab 2 of 2, link" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע "View, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את רשימת התצוגות הזמינות.

 3. כדי לנווט בין התצוגות, הקש על מקש חץ למטה. כדי לבחור תצוגה, הקש Enter.

שינוי התצוגה בדף לוח הזמנים

 1. בדף לוח זמנים של הפרוייקט שלך, הקש Ctrl+F6 כדי לעבור לכרטיסיה כלשהי. במידת הצורך, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד שתשמע "Tasks, Schedule, tools group, tab 4 of 5" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע "View, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את רשימת התצוגות הזמינות.

 3. כדי לנווט בין התצוגות, הקש על מקש חץ למטה. כדי לבחור תצוגה, הקש Enter.

שינוי הפריסה

באפשרותך לבחור כיצד ברצונך להציג את הנתונים. הצגה והסתרה של תרשים גנט או הצגת הנתונים בתצוגה יחידות זמן עבודה או בתבנית טבלה עם הפריסה גיליון.

 1. כדי לשנות את הפריסה בתצוגה פעילויות, הקש Ctrl+F6 כדי לעבור לכרטיסיה כלשהי. במידת הצורך, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד שתשמע "Tasks, tab" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab שוב ושוב עד שתשמע "Layout, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. רשימת האפשרויות נפתחת.

 3. כדי לבחור בין תרשים גנט, יחידות זמן עבודה וגיליון, הקש על מקש חץ למטה עד שתגיע לאפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך ליצירת פרוייקט חדש ב- Project

שימוש בקורא מסך לסקירה או עריכה של פרוייקט קיים ב- Project

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Project

קיצורי מקשים ב- Project Online

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×