היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
שיפור הנגישות באמצעות בודק הנגישות

לפני שליחת Outlook הודעת הדואר האלקטרוני או Word שיתוף מסמך, Excel הגיליון האלקטרוני או PowerPoint המצגת שלך, הפעל את בודק הנגישות כדי לוודא שאנשים בעלי מוגבלויות יוכלו לקרוא ולערוך את תוכן Microsoft 365 שלך בקלות. כדי לברר אילו יישומים כוללים את 'בודק הנגישות', עבור אל הפוך את התוכן שלך לנגיש לכולם באמצעות 'בודק הנגישות'

בנושא זה

שימוש בבודק הנגישות

 1. ברצועת הכלים של יישום Microsoft 365, בחר את הכרטיסיה סקירה. אם אתה משתמש ב- Outlook, תוכל לראות רק את הכרטיסיה סקירה בעת כתיבת הודעות או מענה עליהן.

 2. בחר את החלק העליון של לחצן הפיצול 'בדוק נגישות'. החלונית נגישות נפתחת משמאל למסך. רצועת הכלים נגישות מופעלת בחלק העליון של המסך.

  עצה: כדי לראות אפשרויות נוספות, בחר את החלק התחתון של לחצן בדוק נגישות.

  לחצן בפיצול 'בדוק נגישות' ב- Excel עבור Windows.

 3. בחלונית נגישות, סקור את הממצאים וטפל בהם בהתאם להוראות תחת החל פעולות מומלצות.

החל פעולות מומלצות

בחלונית נגישות, תראה רשימה של שגיאות ואזהרות וכן עצות עם המלצות לתיקון עבור כל אחת מהן. כדי לפתור את הבעיות במהירות, החל אחת מהפעולות המומלצות. לקבלת מידע נוסף אודות האופן בו הממצאים מחולקים לקטגוריות, עבור אל כללים עבור 'בודק הנגישות'

 1. בחלונית נגישות, בחר בעיה תחת אזהרות או שגיאות. הרשימה מתרחבת ומציגה את הפריטים והאובייקטים המושפעים מהבעיה.

  עצה: כדי להציג את המיקום המדויק של הפריט או האובייקט המושפע, בחר את הפריט או האובייקט.

 2. כדי לטפל בבעיה, בחר בלחצן החץ למטה שלצדו. הרשימה פעולות מומלצות נפתחת.

  החלונית 'נגישות' ב- PowerPoint for Windows מציגה דוגמאות של אזהרות ושגיאות נגישות כאשר רשימת הפעולות המומלצות מורחבת.

 3. כדי להחיל תיקון בלחיצה אחת, בחר פעולה מהרשימה פעולות מומלצות. כדי להציג אפשרויות נוספות, בחר בלחצן החץ ימינה לצד פעולה (אם הוא זמין).

 4. עבור על כל הבעיות ופתור כל בעיה תחת אזהרות ושגיאות

אינך רואה את 'בודק הנגישות'?

אם אינך רואה את לחצן בודק הנגישות בכרטיסיה סקירה, ייתכן שאתה משתמש בגירסה קודמת של האפליקציה. בצע את השלבים הבאים כדי לפתוח את בודק הנגישות בגירסת היישום הקודמת:

 1. בחר קובץ > מידע.

 2. בחר את לחצן בדוק אם יש בעיות.

  עצה: משמאל ללחצן בדיקת נגישות, מתחת לכותרת בדוק, ישנה רשימה של בעיות אפשריות.

  הקבוצה 'בדיקת חוברת העבודה'

 3. בתפריט הנפתח בדוק אם יש בעיות, בחר בדוק נגישות.

  פריט התפריט 'בדוק נגישות'

 4. חלונית המשימות בודק הנגישות מופיעה לצד התוכן שלך ומציגה את תוצאות הבדיקה.

  הקבוצה 'תוצאות הבדיקה'

 5. כדי לראות מידע אודות הסיבה לפתרון בעיה ואודות הדרך לעשות זאת, מתחת לתוצאות הבדיקה, בחר בעיה. התוצאות מופיעות מתחת למידע נוסף ואתה מועבר אל התוכן בקובץ שלך שאינו נגיש.

  הקבוצה 'מידע נוסף'

ראה גם

בדוק נגישות במהלך העבודה באפליקציות Office

כל מה שעליך לדעת כדי לכתוב טקסט חלופי יעיל.

שימוש בקורא מסך עם בודק הנגישות

הפיכת התוכן שלך לנגיש לכולם

הפוך את התוכן לנגיש לכולם באמצעות בודק הנגישות

שימוש בבודק הנגישות

 1. כדי להפעיל את בודק הנגישות, בצע אחת מהפעולות הבאות בהתאם ליישום שבו אתה משתמש:

  • ב- Word, Excel ו- PowerPoint, בחר סקירה > בדוק נגישות.

  • ב- OneNote, בחר הצג > בדוק נגישות.

  • ב- Outlook, בעת כתיבה או מענה על הודעת דוא"ל, בחר בדוק נגישות. אם אינך רואה את הלחצן בסרגל הכלים, עליך להוסיף אותו לשם באופן ידני. בחר (הצג פריטים נוספים) > התאם אישית את סרגל הכלים. לאחר מכן גרור ושחרר את לחצן בדוק נגישות בסרגל הכלים.

   עצה: ב- Outlook, באפשרותך גם לגשת אל בודק הנגישות מתוך עצת דואר בחלק העליון של חלון ההודעה. עצת הדואר של הנגישות מופיעה אם אחד מנמעני ההודעה שלך הגדיר העדפה לקבלת דואר אלקטרוני נגיש.

  החלונית בודק הנגישות תיפתח. היא מפרטת בעיות נגישות המאורגנת לפי אזהרות, שגיאות ועצות. לקבלת מידע נוסף אודות החלוקה לקטגוריות, עבור אל כללים עבור בודק הנגישות.החלונית 'בודק הנגישות' ב- Word עבור Mac מציגה רשימה של ממצאים.

 2. כדי לסקור ולפתור את הממצאים, בחר קטגוריה ובעיה. תחת הבעיה שנבחרה, תמצא את כל הפריטים והאובייקטים המושפעים מהבעיה. בחר פריט או אובייקט כדי לגלות מדוע עליך לפתור את הבעיה ואת השלבים שיש לבצע כדי לשנות את התוכן.

ראה גם

כל מה שעליך לדעת כדי לכתוב טקסט חלופי יעיל.

שימוש בקורא מסך עם בודק הנגישות

הפיכת התוכן שלך לנגיש לכולם

הפוך את התוכן לנגיש לכולם באמצעות בודק הנגישות

שימוש בבודק הנגישות

 1. כדי לבדוק אם יש בעיות נגישות בתוכן שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות בהתאם ליישום שבו אתה משתמש:

  • ברצועת הכלים של יישומי Microsoft 365 באינטרנט אחרים למעט Outlook באינטרנט, בחר בכרטיסיה סקירה. בחר בדוק נגישות. החלונית נגישות נפתחת משמאל למסך. רצועת הכלים נגישות מופעלת בחלק העליון של המסך.

   לחצן 'בדוק נגישות' ביישום Word באינטרנט.

  • בהודעת Outlook באינטרנט שאתה כותב לה או משיב לה, בחר (אפשרויות נוספות) בסרגל הכלים. לאחר מכן בחר בדוק אם יש בעיות נגישות. החלונית בודק הנגישות תיפתח.

   לחצן 'בדוק אם יש בעיות נגישות' ב- Outlook באינטרנט.

   עצה: ב- Outlook באינטרנט, באפשרותך גם לגשת אל בודק הנגישות מתוך עצת דואר בחלק העליון של חלון ההודעה. עצת הדואר של הנגישות מופיעה אם אחד מנמעני ההודעה שלך הגדיר העדפה לקבלת דואר אלקטרוני נגיש.

  ביישומי Microsoft 365 באינטרנט מלבד Outlook באינטרנט, הבעיות מאורגנות בכרטיסיות נפרדות לפי שגיאות, אזהרות ועצות. לקבלת מידע נוסף אודות האופן בו הממצאים מחולקים לקטגוריות, עבור אל כללים עבור 'בודק הנגישות'.

 2. כדי לסקור ולפתור את הממצאים, בצע אחת מהפעולות הבאות בהתאם ליישום שבו אתה משתמש כרגע:

  • ביישומי Microsoft 365 באינטרנט אחרים למעט Outlook באינטרנט, בקטגוריה שנבחרה, הרחב בעיית נגישות כדי לראות את כל הפריטים והאובייקטים המושפעים מהבעיה. בחר פריט או אובייקט כדי לסמן את החלק התואם של המסמך, הגיליון האלקטרוני או המצגת ולאחר מכן פתור את הבעיה. פתור את כל הבעיות בקטגוריות השגיאות והאזהרות. לאחר שתסיים, בחר בדיקה חוזרת כדי לוודא שלא החמצת דבר.

   החלונית 'נגישות' ביישום Word באינטרנט מציגה בעיות נגישות.

  • ב- Outlook באינטרנט, בחר תקן זאת כדי לטפל בבעיה. לדוגמה, אם 'בודק הנגישות' דיווח על טקסט חלופי חסר, בחירה באפשרות תקן זאת תפתח את תיבת הדו-שיח הוסף טקסט חלופי שבה תוכל להקליד את הטקסט החלופי. טפל בכל הבעיות וכשתסיים, בחר בדוק שוב כדי לוודא שלא החמצת דבר.

   החלונית 'בודק הנגישות' ב- Outlook באינטרנט מציגה בעיית נגישות, ואת הלחצנים 'תקן זאת' ו'בדוק שוב'.

ראה גם

כל מה שעליך לדעת כדי לכתוב טקסט חלופי יעיל.

שימוש בקורא מסך עם בודק הנגישות

הפיכת התוכן שלך לנגיש לכולם

הפוך את התוכן לנגיש לכולם באמצעות בודק הנגישות

הפוך את התוכן שלך לנגיש ביישומי Microsoft 365

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון

שאל את הקהילה >

קבלת תמיכה

צור איתנו קשר >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×