מרכז הנגישות של Office

יישומי Office פועלים עם ההגדרות והתכונות של הנגישות ברוב המכשירים. הגדרות אלה יכולות לעבור להפוך אותם לקלים יותר לשימוש. לדוגמה, באפשרותך להפוך צבעים או לשנות את ניגודיות הצבע כדי שניתן יהיה לראות את המסך ביתר קלות. לחלופין, באפשרותך לשלוט במכשיר באמצעות לוח המקשים במקום העכבר, וכן הלאה.

אופן הבחירה בהגדרות אלה תלוי בסוג המכשיר שנמצא ברשותך: Windows‏, Mac‏, iOS או Android.

Windows 10 מציע את מרכז נוחות הגישה, עם תכונות מוכללות רבות כדי לתמוך באנשים בעלי מוגבלויות. ניתן למצוא את ההגדרות הראשיות הקשורות לנגישות בתפריט 'נוחות גישה' תחת הגדרות. בהגדרות 'נוחות גישה' ניתן להפעיל גם תכונות נגישות כגון 'קורא טקסטים' או 'זכוכית מגדלת'.

כדי לפתוח את החלונית נוחות גישה במהירות, הקש על מקש סמל Windows+‏U. לחלופין, הקלד 'נוחות גישה' בתיבת החיפוש.

שימוש ב'קורא טקסטים'

'קורא טקסטים' הוא יישום לקריאת מסך המוכלל ב- Windows 10, ויישומי Office 365 ממוטבים עבור 'קורא טקסטים'. כדי להתחיל בעבודה, עבור אל תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.

שימוש בצבע חדות גבוהה

אם אתה מעוניין בניגודיות צבע גבוהה יותר כדי לראות טקסט ופריטים על המסך בצורה טובה יותר ולהקל את העומס על העיניים, תוכל להפעיל את מצב חדות גבוהה. לקבלת הוראות נוספות, ראה שימוש בחדות גבוהה ב- Windows.

הגדלת תוכן המסך

הגדל חלקים בתוכן המסך באמצעות הכלי 'זכוכית מגדלת'. באפשרותך להגדיר את 'זכוכית מגדלת' למסך מלא או לחלונית 'עדשה'.

 • כדי להפעיל במהירות את 'זכוכית מגדלת', הקש על מקש סמל Windows+מקש החיבור (+).

 • כדי להגדיל את התצוגה, הקש על מקש סמל Windows+מקש החיבור (+). כדי להקטין את התצוגה, הקש על מקש סמל Windows+מקש החיסור (-).

 • כאשר המוקד נמצא בכלי 'זכוכית מגדלת', ניתן לשנות את ההגדרות שלו בסרגל הכלים 'זכוכית מגדלת'. הקש Tab או Shift+Tab כדי לעבור לסרגל הכלים 'זכוכית מגדלת'. כדי לבחור אפשרות או רשימת אפשרויות, הקש על מקש הרווח. כדי לצאת מאפשרות או מרשימת אפשרויות, הקש Esc.

 • כדי לצאת מ'זכוכית מגדלת' ולסגור את הכלי, הקש על מקש סמל Windows+‏Esc.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל שימוש ב'זכוכית מגדלת' להצגת פריטים על-גבי המסך.

שינוי גודל טקסט

באפשרותך לשנות את גודל הטקסט על המסך מבלי לכוונן את רזולוציית המסך.

 1. בתצוגה כלשהי, הקש על מקש סמל Windows כדי לעבור לתיבת החיפוש.

 2. בתיבת החיפוש, הקלד: "הגדל את הטקסט". הקש Enter כדי לפתוח את העמוד התאמה אישית של הצג שלך.

 3. במחוון שנה את הגודל של טקסט, אפליקציות ופריטים אחרים, הזז את הטאב של המחוון בכיוון שמאל.

 4. באפשרותך גם להתאים את גודל הטקסט בשורות תפריטים, בכותרות וכן הלאה. כדי לעבור אל פקדים אלה, מהעמוד 'התאמה אישית של הצג שלך', בחר את הקישור הגדרות תצוגה מתקדמות ולאחר מכן בחר שינוי גודל מתקדם של טקסט ופריטים אחרים.

שינוי הגודל של מצביע העכבר

באפשרותך לשנות את הגודל והצבע של מצביע העכבר כדי שניתן יהיה להשתמש בעכבר ביתר קלות.

 1. בתצוגה כלשהי, הקש על מקש סמל Windows.

 2. בתיבת החיפוש, הקלד "עכבר".

 3. לחץ על הקישור אפשרויות עכבר נוספות.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני עכבר, בחר את הכרטיסיה עבור ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר אפשרויות מתוך חלונית זו.

שימוש ב- Cortana

השתמש ב- Cortana, המסייעת הווירטואלית שנשלטת באמצעות קול, כדי לבצע משימות בסיסיות. לקבלת מידע נוסף על Cortana ועל אופן הגדרתה, ראה מהי Cortana. Cortana זמינה במדינות ובאזורים מסוימים בלבד.

עצה: אם אתה משתמש ב- Cortana עם קול בפעם הראשונה, היא תבקש את רשותך לשאול אותך כמה שאלות כדי להבין מה חשוב לך. אם אתה מסכים, הקש Tab עד שתשמע "Accept" ולאחר מכן הקש Enter. אם אינך מעוניין להשיב לשאלות, הקש Tab עד שתשמע "No thanks" ולאחר מכן הקש Enter.

שימוש בזיהוי דיבור של Windows

אם אתה משתמש ב'זיהוי דיבור' בפעם הראשונה, עליך להגדיר אותו.

 1. בתצוגה כלשהי, הקש על מקש סמל Windows.

 2. בתיבת החיפוש, הקלד "דיבור". לאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את אשף ההגדרה.

 3. בצע את הוראות האשף.

 4. לאחר שתשלים את האשף, תוכל להשתמש בערכת הלימוד כדי ללמוד פקודות קוליות ולאמן את המחשב שלך לזהות את קולך.

 5. לקבלת מידע נוסף על פקודות זיהוי דיבור, עיין במאמר זיהוי דיבור של Windows.

כאשר אתה משתמש ב- Office עבור Mac, באפשרותך לנצל את תכונות הגישה האוניברסליות של Mac OS X. תכונות הגישה האוניברסליות מאפשרות לך להגדיל/להקטין, להשתמש בקיצורי מקלדת ולשמוע פקודות תפריטים או טקסט במסמכים בקול רם.

לקבלת מידע נוסף, ראה נגישות ב- Mac/iPad/iPhone/Watch/TV

הפעלת Full Keyboard Access

כאשר האפשרות Full Keyboard Access (גישה מלאה מהמקלדת) מופעלת, באפשרותך להקיש על מקש TAB כדי להעביר את המוקד של המקלדת בין כל הפקדים בחלונות ובתיבות הדו-שיח.

 1. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות המערכת).

 2. תחת Hardware (חומרה), לחץ על Keyboard (מקלדת).

 3. בכרטיסיה Keyboard Shortcuts (קיצורי מקלדת), תחת Full Keyboard Access (גישה מלאה מהמקלדת), לחץ על All controls (כל הפקדים).

שימוש בקיצורי מקלדת כדי לנוע בתוך יישום Office

מתוך כל יישום של Office, באפשרותך להשתמש בקיצורי מקלדת אלה:

 • כדי להפוך את שורת התפריטים לפעילה, הקש Control+F2.

 • כדי להפוך סרגל כלים לפעיל, הקש Control+F10.

שימוש ב- F1‏, F2 וכן הלאה כמקשים ייעודיים של Office

ב- Mac, הצלמיות המודפסות על המקשים הייעודיים בשורה העליונה משויכות לפונקציות מיוחדות (הקשורות לחומרה). עם זאת, מקשים אלה פועלים גם כמקשים ייעודיים רגילים ב- Office 2016 עבור Mac בעת הקשה על המקש Fn‏ (Function) יחד עם המקש הייעודי.

אם אינך מעוניין להקיש על מקש Fn בכל פעם שאתה משתמש במקש ייעודי, באפשרותך לשנות הגדרה זו בהעדפות המערכת של Apple.

הערה: כדי שתוכל לשנות הגדרה זו באמצעות המקלדת, יש להפעיל את התכונות Full Keyboard Access ו- VoiceOver (הקש על Command+F5).

 1. בתפריט ‎Apple‏, הקש על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. בחר Keyboard (מקלדת).

 3. בכרטיסיה Keyboard (מקלדת), בחר בתיבת הסימון Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (השתמש בכל המקשים F1‏, F2 וכן הלאה כמקשים ייעודיים רגילים).

שינוי העדפת קיצור

חלק ממקשי הקיצור המוזכרים בנושאים אודות קיצורי מקלדת עבור המוצרים השונים של Office 2016 עבור Mac עשויים להתנגש עם מקשי ברירת המחדל של Mac OS. כדי להשתמש בקיצורים אלה, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות המקלדת של ה- Mac.

הערה: כדי שתוכל לשנות הגדרה זו באמצעות המקלדת, יש להפעיל את התכונות Full Keyboard Access ו- VoiceOver (הקש על Command+F5).

 1. הקש על Command+מקש רווח.

 2. הקלד sys ולאחר מכן הקש Return.

 3. הקלד a ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה כדי לפתוח את החלון Accessibility (נגישות) שבו ניתן להגדיר העדפות.

 4. בחר Keyboard (מקלדת) > Keyboard Preferences (העדפות מקלדת).

 5. בחר את הכרטיסיה Shortcuts (קיצורים).

 6. בטבלת הקטגוריה Shortcuts (קיצורים), בחר Mission Control (פקד משימה).

 7. מצא את הקיצור המוקצה שברצונך להחליף.

 8. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, הקש Command+W.

הפעלת תכונות גישה אוניברסלית אחרות של Mac OS X

באפשרותך לשנות הגדרות עבור חדות, הגדלה ותכונות אחרות.

תחת System Preferences (העדפות המערכת), בחר הגדרות מהטבלה הבאה:

כדי להגדיר העדפה זו

בצע פעולה זו

Contrast (ניגודיות): החלפת התצוגה לשחור על גבי לבן או ללבן על גבי שחור, או שינוי אחר של הניגודיות

בכרטיסיה ‎Seeing‏ (ראייה), תחת ‎Display‏ (תצוגה), לחץ על האפשרויות הרצויות.

Alerts (התראות): הצגת הבזק במסך כשמתרחש צליל התראה

בכרטיסיה ‎Hearing‏ (שמיעה), בחר את תיבת הסימון ‎Flash the screen when an alert sound occurs‏ (הצג הבזק במסך כשמתרחש צליל התראה).

Sticky keys (מקשים דביקים): הפעלת מקשים דביקים שיעזרו לך להקיש על מקשים מרובים והצגת המקשים הלחוצים על המסך

בכרטיסיה ‎Keyboard‏ (מקלדת), ליד ‎Sticky Keys‏ (מקשים דביקים), לחץ על ‎On‏ (פועל).

Slow keys: (מקשים איטיים): הפעלת מקשים איטיים כדי לכוונן את משך הזמן בין הקשה על מקש לבין הפעלת המקש

בכרטיסיה ‎Keyboard‏ (מקלדת), ליד Slow Keys‏ (מקשים איטיים), לחץ על ‎On‏ (פועל).

Pointer keys: (מקשי מצביע): הפעלת מקשי עכבר כדי לשלוט בסמן באמצעות לוח המקשים המספרי

בכרטיסיה ‏Mouse (עכבר), ליד Mouse Keys‏ (מקשי עכבר), לחץ על ‎On‏ (פועל).

Pointer size (גודל מצביע): הגדלת הסמן כדי לשפר את הניראות

בכרטיסיה ‎Mouse‏ (עכבר), ליד Cursor Size (גודל סמן), הזז את המחוון ימינה כדי להגדיל את הסמן.

Zoom (הגדל/הקטן): הגדלה או הקטנה של פריטים על-גבי המסך

 1. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. תחת System (מערכת), לחץ על Universal Access (גישה אוניברסלית).

 3. בכרטיסיה ‎Seeing‏ (ראייה), תחת ‎Zoom‏ (הגדל/הקטן), לחץ על On (פועל).

הפעלת VoiceOver

VoiceOver הוא קורא המסך המוכלל ב- Mac‏, iPad ו- iPhone. באפשרותך לשמוע את רוב פקודות התפריטים, האפשרויות בתיבות דו-שיח ורכיבים אחרים במסך המחשב.

הערה: VoiceOver אינו פועל עם התוכן של חלון המסמך הראשי (כגון טקסט במסמך שלך) או עם הסרט.

 1. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. תחת System (מערכת), לחץ על Universal Access (גישה אוניברסלית).

 3. בכרטיסיה ‎Seeing‏ (ראייה), תחת ‎VoiceOver‏, לחץ על On (פועל).

שימוש באפשרות Speak כדי להקשיב לטקסט שנבחר

ניתן להשתמש באפשרות Speak כדי להקשיב לכל טקסט שנבחר, כגון כותרת של מסמך. לעומת זאת, כדי לשמוע את רוב פקודות התפריטים, האפשרויות בתיבות דו-שיח ורכיבים אחרים במסך המחשב, השתמש ב- VoiceOver.

 1. בתפריט ‎Apple‏, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).

 2. תחת System (מערכת), לחץ על Speech (דיבור).

 3. בכרטיסיה ‎Text to Speech‏ (טקסט לדיבור), בחר את תיבת הסימון Speak selected text when the key is pressed (אמור טקסט שנבחר בעת הקשה על המקשה).

 4. לחץ על ‎Set Key‏ (הגדר מקש) ולאחר מכן הקש את צירוף המקשים שברצונך להשתמש בו כדי להאזין לטקסט מדובר, ולחץ על OK (אישור).

 5. בכל יישום של Office, בחר טקסט מסוים ולאחר מכן הקש על קיצור המקשים כדי לשמוע הקראה של הטקסט.

Office עבור iOS פועל עם תכונות הנגישות של המכשיר שלך, כגון VoiceOver‏, Speak Screen‏, Dictation‏, Zoom‏, Invert Colors ו- Dynamic Type. באפשרותך גם להשתמש ב- Siri. לדוגמה, באפשרותך לומר ל- Siri להפעיל יישום, כגון "Hey Siri, start Excel". אם יש לך מקלדת חיצונית, יישומי Office תומכים בשימוש בקיצורי מקלדת כדי לנוע במסך.

באפשרותך ליצור קיצור דרך לתכונות שבהן אתה משתמש לעתים תכופות עם יישומי Office, כגון VoiceOver. כדי לציין את קיצור הדרך

 1. הקש על הגדרות (Settings), הקש על כללי (General), הקש על נגישות (Accessibility) ולאחר מכן הקש על קיצור דרך למאפייני נגישות (Accessibility Shortcut).

 2. כדי להפעיל את קיצור הדרך, הקש שלוש פעמים על הכפתור בית (Home).

הגדלת המסך באמצעות התכונה 'הגדלה'

כדי להשתמש בזכוכית המגדלת שעל המסך עם יישומי Office, הפעל את 'הגדלה'.

 1. הקש על הכפתור בית (Home).

 2. הקש על הגדרות (Settings), הקש על כללי (General), הקש על נגישות (Accessibility) ולאחר מכן הקש על הגדלה (Zoom).

 3. כדי להציג או להסתיר את הזכוכית המגדלת, הקש פעמיים עם שלוש אצבעות.

הגדלת טקסט בתפריטים באמצעות כתב דינמי

כדי לראות טקסט גדול יותר בתפריטים של Office, הפעל את התכונה 'כתב דינמי'. ב- Outlook, תיבת הדואר הנכנס כולה מוגדלת. ב- Excel‏, OneNote‏, PowerPoint ו- Word, רק התפריטים מוגדלים, אך באפשרותך לכווץ פנימה והחוצה כדי לשנות את גודל התצוגה של המסמך.

 1. הקש על הכפתור בית (Home).

 2. הקש על הגדרות (Settings), הקש על כללי (General), הקש על נגישות (Accessibility) ולאחר מכן הקש על מלל גדול יותר (Larger Type).

 3. הפעל את רכיבי נגישות גדולים יותר (Larger Accessibility Sizes).

היפוך צבעים כדי לשפר את החדות

להשגת ניראות טובה יותר, באפשרותך להפוך את הצבעים במכשיר שלך. לדוגמה, ב- Excel וב- Word, באפשרותך להציג טקסט לבן על רקע שחור.

 1. הקש על הכפתור בית (Home).

 2. הקש על הגדרות (Settings), הקש על כללי (General) והקש על נגישות (Accessibility).

 3. הפעל את היפוך צבעים (Invert Colors).

שימוש בהכתבה כדי להזין טקסט

הערה: אם מקש המיקרופון לא מופיע במקלדת, אזור הטקסט אינו תומך בהכתבה.

באפשרותך להכתיב טקסט ביישומי Office.

 • כאשר נקודת הכניסה נמצאת באזור הטקסט של Excel‏, OneNote‏, PowerPoint או Word, באפשרותך להקיש על כפתור המיקרופון מימין למקש הרווח במקלדת שעל המסך ולאחר מכן לדבר את הטקסט שלך.

 • כאשר תסיים להכתיב, במרכז התחתון של המסך, הקש על סיום (Done). אם גם VoiceOver מופעל, הקש פעמיים על סיום.

שימוש ב- VoiceOver

VoiceOver הוא קורא המסך המוכלל ב- iPhone וב- iPad.

הפעלת VoiceOver

כדי להפעיל את VoiceOver, לחץ שלוש פעמים על הכפתור 'בית' (Home). אם זה לא עובד , בקש מ- Siri ‏("Hey Siri, turn on VoiceOver"). לחלופין, בצע פעולה זו:

 1. הקש על הכפתור בית (Home).

 2. הקש על הגדרות (Settings), הקש על כללי (General), הקש על נגישות (Accessibility) ולאחר מכן הקש על VoiceOver.

 3. הפעל את VoiceOver.

פתיחת יישום של Office עם VoiceOver

החלק את האצבע לאורך היישומים, ובצע החלקה מהירה לפי הצורך כדי לעבור בין מסכים. VoiceOver מקריא את שמות היישומים כאשר אתה נוגע בצלמיות שלהם. כאשר תשמע את שם היישום הרצוי, הקש עליו פעמיים כדי לפתוח אותו.

שימוש בחוגת VoiceOver כדי לנווט ביישומי Office עבור iOS

ניתן לבחור אילו אפשרויות ניווט מתווספות לחוגת VoiceOver כדי לעבור בקלות בין הרכיבים במסמכים, במצגות ובגליונות האלקטרוניים של Office.

 1. כדי להפעיל את VoiceOver, הקש על הכפתור 'בית' (Home) שלוש פעמים במהירות.

 2. כדי לעבור למסך הבית, הקש על הכפתור 'בית' (Home) פעם אחת.

 3. במסך הבית, החלק אצבע אחת על המסך עד שתשמע "Settings" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "General, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Accessibility, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "VoiceOver, On, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Rotor, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 8. בתפריט החוגה (Rotor), החלק במהירות שמאלה עד שתשמע אפשרות שברצונך להוסיף לניווט בחוגה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור אותה. חזור על פעולה זו עבור כל האפשרויות שברצונך להוסיף לחוגה.

 9. פתח את הקובץ של Office שברצונך לעבוד עליו.

 10. כדי לבחור אפשרות ניווט באמצעות החוגה, סובב שתי אצבעות על המסך של המכשיר. VoiceOver מכריז על האפשרות הראשונה. המשך לסובב את האצבעות כדי לשמוע אפשרויות נוספות. כדי לבחור אפשרות, הרם את האצבעות מהמסך.

 11. כדי לנווט באמצעות האפשרות שנבחרה, החלק במהירות למעלה או למטה על המסך באצבע אחת. לדוגמה, כדי לעבור קדימה או אחורה מילה אחת בכל פעם במסמך, בחר מילים (Words) בחוגה ולאחר מכן החלק במהירות למעלה או למטה על המסך. VoiceOver יכריז על המילים בזמן שתנוע במסמך.

ניווט באמצעות VoiceOver ביישומי Office עבור iPad

בעת שימוש ב- VoiceOver לניווט ביישום של Office, באפשרותך להשתמש במחוות בלבד או בשילוב של מחוות וקיצורי מקלדת (אם יש לך מקלדת חיצונית).

שימוש בסרט כאשר VoiceOver מופעל

ליד מרכז החלק העליון ברוב המסכים של יישומי Office עבור iOS נמצא הסרט, אשר מכיל כפתורי פקודות. בעת החלקת האצבע מעל הסרט, או הקשה על VO+חץ שמאלה או חץ ימינה, אתה שומע את שם הכרטיסיה, כגון "Home tab". אם אתה שומע "Selected", לדוגמה, "Home tab, Selected", כפתורי הסרט מוצגים אף הם.

 • כדי להציג את הכפתורים של כרטיסיה בסרט, הקש פעמיים במקום כלשהו במסך או הקש VO+מקש רווח.

 • כדי לעבור לכרטיסיה אחרת, החלק את האצבע ימינה או שמאלה, או הקש VO+חץ שמאלה או חץ ימינה, עד שתשמע את שם הכרטיסיה הרצויה, לדוגמה, "Insert tab". הקש פעמיים או הקש VO+מקש רווח.

 • כדי לבחור כפתור מתחת לכרטיסיה פתוחה, החלק למטה כדי לשמוע את שמות הכפתורים. כאשר תשמע את הכפתור הרצוי, הקש פעמיים על הכפתור. לחלופין, הקש שוב ושוב על VO+חץ שמאלה עד שתשמע את שם הכפתור הרצוי.

 • כדי להסתיר ולהציג את הכפתורים בסרט, הקש פעמיים על הסרט או על מקש Tab.

Office עבור Android פועל עם הגדרות הנגישות המוכללות עבור מכשירי Android, עם קורא המסך TalkBack ועם זיהוי דיבור של Android.

הפעלת TalkBack

כאשר TalkBack מופעל, תשמע תיאור מדובר של כל פריט שאתה בוחר או מפעיל במכשיר שלך. פריטים אלה כוללים פקודות, מיקומים, רשימות ולחצנים וכן את תוכן המסכים, התפריטים והחלונות המוקפצים.

כדי להפעיל את TalkBack

 1. עבור אל הגדרות > נגישות > TalkBack‏ (Settings > Accessibility > TalkBack)

 2. הקש על המתג הדו-מצבי כדי להעבירו למצב פעיל (ON).

 3. בחר אישור (OK).

 4. כדי לחזור למסך בית (Home), הקש על לחצן בית (Home) ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

הערות: 

ניווט עם TalkBack באמצעות מחוות

 • כאשר TalkBack מופעל, ניתן לגרור את האצבע לאורך המסך כדי למצוא פקודות, מיקומים ותוכן. TalkBack מקריא את שמותיהם של הסמלים, הלחצנים ופריטים אחרים כשאתה גורר את האצבע מעליהם.

 • כדי לגלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה, השתמש בשתי אצבעות על מנת להחליק במהירות בכיוון הרצוי.

 • כדי לבחור או להפעיל את הפקודה הנוכחית או רכיבים אחרים על המסך, הקש פעמיים על המסך.

 • ניתן גם להחליק במהירות שמאלה או ימינה כדי לעבור אל הפריט הבא או הקודם על המסך.

שימוש במחוות TalkBack

למד להכיר את הרשימה המלאה של מחוות קיצור שאפשר להשתמש בהן כאשר TalkBack מופעל, יחד עם אפשרויות רבות אחרות להתאמה אישית של אופן הפעולה של המכשיר עם TalkBack.

 • במסך הבית של המכשיר, גרור את האצבע לאורך החלק התחתון של המסך עד שתשמע "Apps, double-tap to activate" והקש פעמיים על המסך.

 • החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות כדי להגיע אל סוף רשימת האפליקציות הממוינת בסדר אלפביתי ולאחר מכן גרור את אצבעך סביב המסך עד שתשמע: "Settings".

 • החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Settings" והקש פעמיים על המסך.

 • החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות כדי לגלול מטה בערך עד מחצית הרשימה. כאשר תעצור את תנועת ההחלקה המהירה, TalkBack יאמר לך היכן אתה נמצא. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Manage gestures". הקש פעמיים על המסך.

 • החלק שמאלה כדי לסקור את רשימת המחוות הזמינות. TalkBack מכריז את שמה של כל מחווה, ואחריה את הפעולה שהיא מבצעת. כדי לחזור לתפריט הגדרות TalkBack, גרור את האצבע לאורך המסך עד שתשמע "Back button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

כיבוי TalkBack

 1. כדי לחזור למסך הבית, הקש ולאחר מכן הקש פעמיים על לחצן בית (Home) של Android.

 2. במסך הבית, העבר את המוקד אל לחצן הגדרות (Settings) והקש פעמיים.

 3. התקדם במורד המסך לאזור מערכת עד שתשמע "Accessibility" והקש פעמיים.

 4. במסך נגישות (Accessibility), העבר את המוקד אל TalkBack. תשמע "TalkBack, On". הקש פעמיים.

 5. עבור אל המתג הפעלה/כיבוי (On/Off) והקש פעמיים. תשמע "Alert, Stop TalkBack".

 6. עבור אל לחצן אישור (OK) והקש פעמיים.

שימוש בהגדרות נגישות של Android

כדי להפוך את העבודה שלך עם מכשיר Android לנגישה יותר, בנוסף להפעלת TalkBack, באפשרותך להגדיר תכונות אחרות במסך נגישות.

 1. הקש ולאחר מכן הקש פעמיים על לחצן בית (Home) של Android.

 2. במסך הבית, העבר את המוקד אל לחצן הגדרות (Settings) והקש פעמיים.

 3. תחת העדפות (Preferences), העבר את המוקד אל נגישות (Accessibility) והקש פעמיים.

 4. במסך נגישות (Accessibility), עבור לאזור מערכת (System) ובחר מבין האפשרויות הבאות:

  • האפשרות כיתובים (Captions) מוסיפה כיתובים בחלק המרכזי התחתון של כל התמונות. ניתן לשנות את גודל הטקסט ואת סגנון הכיתוב.

  • האפשרות תנועות לשינוי גודל (Magnification) מפעילה תכונה זו כדי שתוכל להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות מחוות מסוימות. החלק במהירות שמאלה אל מעבר ללחצן הדו-מצבי כדי לשמוע הסבר לגבי המחוות.

  • האפשרות גודל גופן (Font size) מאפשרת לך להגדיל את כל הטקסט במכשיר על-ידי העלאת מספר הנקודות.

  • האפשרות גודל תצוגה (Display size) מאפשרת לך להגדיל את הרכיבים בקובץ.

  • האפשרות אמירת סיסמאות (Speak passwords) מאפשרת לך לומר בקול את הסיסמאות במקום להקליד אותן.

היפוך צבעים כדי לשפר את החדות

כדי להקל עליך את קריאת התוכן ובחירתו, באפשרותך להגדיל את הניגודיות או להפוך צבעים במכשיר שלך.

הערה: שינוי ניגודיות הצבע והיפוך צבעים הם תכונות ניסיוניות. אין ערובה שהן יפעלו עם כל הלחצנים והמשטחים.

 • פתח את האפליקציה. באזור הכותרת, העבר את המוקד אל לחצן הגדרות (Settings) והקש פעמיים.

 • כדי לגלול למטה במסך, החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות. תחת העדפות (Preferences), העבר את המוקד אל נגישות (Accessibility) והקש פעמיים.

 • במסך נגישות (Accessibility), עבור אל המתג מופעל (On) לצד הפקודה הגבר חדות (Increase Contrast) והקש פעמיים.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×