שימוש בקורא מסך כדי ליצור טופס חדש ב- Microsoft Forms

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון 'קורא טקסטים' של Microsoft, JAWS או NVDA יחד עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בדף הבית של התמיכה של Microsoft.

השתמש ב- Microsoft Forms באמצעות לוח המקשים וקורא המסך כדי ליצור טופס חדש. בדקנו אותו עם ‘קורא טקסטים‘ ועם JAWS ב- Microsoft Edge, אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך ודפדפנים אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. תלמד כיצד לתת שם לטופס, להוסיף אליו שאלות ולשתף את הטופס כדי לקבל תגובות.

הערות: 

בנושא זה

יצירת בוחן חדש

 1. בעמוד הראשי של Microsoft Forms, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד שתשמע "New form" ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Untitled form."

 2. כדי להוסיף כותרת לטופס, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Untitled form, Form title designer“, והקש על Enter. הקלד שם עבור הבוחן.

 3. כדי להוסיף תיאור לטופס, הקש על Tab עד שתשמע "Form subtitle", והקלד את תיאור הטופס.

 4. כדי להוסיף שאלה לטופס, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add new", והקש על Enter. תשמע: "Choice."

 5. כדי לבחור סוג שאלה, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור שאלת בחירה, הקש על Enter.

  • כדי לבחור שאלת טקסט, דירוג או תאריך, הקש על מקש Tab עד שתשמע את הסוג הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לגשת לאפשרויות הנוספות בסוף תפריט הוסף חדש, הקש על מקש Tab עד שתשמע "More, button, collapsed", ולאחר מכן הקש על Enter. כדי לעיין באפשרויות, השתמש בחץ למטה והקש Enter כדי לבחור אפשרות.

 6. תשמע: "Question title." הקלד את השאלה.

 7. אם בחרת שאלת בחירה, הוסף את שתי האפשרויות הראשונות לשאלה. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Choice option text" והקלד את טקסט האפשרות. חזור על הפעולה לאפשרות השנייה.

  כדי להוסיף אפשרויות נוספות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add option", הקש Enter והוסף טקסט לאפשרות כפי שתואר לעיל.

 8. כדי להתאים אישית את השאלות, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • עבור שאלת בחירה, כדי לאפשר למשיבים לבחור אפשרויות מרובות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Multiple answers", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • עבור שאלת טקסט, כדי לאפשר למשיבים לבחור שורות טקסט מרובות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Long answer", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי להפוך את מתן התשובה לשאלה לחובה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Required", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 9. כדי לסיים לערוך שאלה, הקש על Esc.

 10. כדי להוסיף שאלות נוספות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add new", והקש על Enter. לאחר מכן חזור על השלבים משלב 5 והלאה לפי הצורך.

תצוגה מקדימה של טופס

כדי שתוכל לשתף את הטופס עם המשיבים, סמן את הטופס בתצוגה המקדימה. באפשרותך גם להשלים בעצמך את הטופס ולוודא שהכול עובד כפי שהוא אמור להיות.

 1. בטופס שברצונך לבדוק, הקש Shift + Tab עד שתגיע ללחצן תצוגה מקדימה ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab או על Shift + Tab כדי לנווט בין השדות בתצוגה המקדימה של הטופס.

 3. כדי לבדוק את הטופס, השב לשאלות ושלח את הטופס כפי שתואר תחת שימוש בקורא מסך כדי להשיב על טופס או חידון ב- Microsoft Forms.

 4. כרטיסיה לצאת מהתצוגה המקדימה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Back‘ button" ולאחר מכן הקש Enter.

שיתוף טופס כדי לקבל תגובות

לאחר שהטופס מוכן, שתף קישור לטופס עם המשיבים.

 1. בטופס שברצונך לשתף, הקש Shift + Tab עד שתגיע ללחצן שיתוף ולאחר מכן הקש Enter.

 2. אתה שומע את אפשרות הרשאת השיתוף הנוכחית. כדי לשנות את האפשרות, הקש על מקש הרווח, על מקשי החצים למעלה ולמטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע “Copy“, ולאחר מכן הקש Enter. הקישור לטופס יועתק אל הלוח.

 4. הדבק את הקישור, למשל לערוץ Microsoft Teams או להודעת דואר אלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור בוחן חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להחיל ערכת נושא או להוסיף תמונות לטפסים ולבחנים ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להשיב על שאלות טופס או בוחן ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק ולשתף את תוצאות הטופס או הבוחן ב- Microsoft Forms

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Forms‏

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Microsoft Forms

השתמש ב- Microsoft Forms עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, ב- Safari כדי ליצור טופס חדש. תלמד כיצד לתת שם לטופס, להוסיף אליו שאלות ולשתף את הטופס כדי לקבל תגובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

יצירת טופס חדש

 1. בעמוד הראשי של Microsoft Forms, הקש על מקש Tab עד שתשמע "New Form" ולאחר מכן הקש על Return. תשמע: "Untitled form."

 2. הקש על Control+Option+ מקש חץ ימינה עד שתשמע "Untitled Form, Form title designer", ולאחר מכן הקש Control+Option+ מקש רווח כדי לערוך את כותרת הטופס. הקלד שם עבור הטופס.

 3. כדי להוסיף כותרת משנה עבור הטופס, הקש פעמיים על מקש Tab. תשמע: "You are currently on a button." הקלד כותרת משנה עבור הטופס.

 4. כדי לסיים את עריכת הטופס, הקש על Esc.

 5. כדי להוסיף שאלה לטופס, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add new", והקש על Return. תשמע: "Choice."

 6. כדי לבחור סוג שאלה, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור שאלת בחירה, הקש על Enter.

  • כדי לבחור שאלת טקסט, דירוג או תאריך, הקש על מקש Tab עד שתשמע את הסוג הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לגשת לאפשרויות הנוספות בסוף תפריט הוסף חדש, הקש על מקש Tab עד שתשמע "More, button, collapsed", ולאחר מכן הקש על Enter. כדי לעיין באפשרויות, השתמש בחץ למטה והקש Return כדי לבחור אפשרות.

 7. תשמע: "Question title." הקלד את השאלה.

 8. אם בחרת שאלת בחירה, הוסף את שתי האפשרויות הראשונות לשאלה. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Choice option text" והקלד את טקסט האפשרות. חזור על הפעולה לאפשרות השנייה.

  כדי להוסיף אפשרויות נוספות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add option", הקש Return והוסף טקסט לאפשרות כפי שתואר לעיל.

 9. כדי להתאים אישית את השאלות, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • עבור שאלת בחירה, כדי לאפשר למשיבים לבחור אפשרויות מרובות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Multiple answers", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • עבור שאלת טקסט, כדי לאפשר למשיבים לבחור שורות טקסט מרובות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Long answer", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי להפוך את מתן התשובה לשאלה לחובה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Required", ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 10. כדי לסיים לערוך שאלה, הקש על Esc. כעת באפשרותך להוסיף שאלות נוספות על-ידי חזרה על הוראות אלה החל משלב 5.

תצוגה מקדימה של טופס

כדי שתוכל לשתף את הטופס עם המשיבים, סמן את הטופס בתצוגה המקדימה. באפשרותך גם להשלים בעצמך את הטופס ולוודא שהכול עובד כפי שהוא אמור להיות.

 1. בטופס שברצונך לבדוק, הקש Shift + Tab עד שתגיע ללחצן תצוגה מקדימה ולאחר מכן הקש Return.

 2. הקש על מקש Tab או על Shift + Tab כדי לנווט בין השדות בתצוגה המקדימה של הטופס.

 3. כדי לבדוק את הטופס, השב לשאלות ושלח את הטופס כפי שתואר תחת שימוש בקורא מסך כדי להשיב על טופס או חידון ב- Microsoft Forms.

 4. כדי לצאת מהתצוגה המקדימה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Back, button" ולאחר מכן הקש Return.

שיתוף טופס כדי לקבל תגובות

לאחר שהטופס מוכן, שתף קישור לטופס עם המשיבים.

 1. בטופס שברצונך לשתף, הקש Shift + Tab עד שתגיע ללחצן שיתוף ולאחר מכן הקש Return.

 2. אתה שומע את אפשרות הרשאת השיתוף הנוכחית. כדי לשנות את האפשרות, הקש על מקש הרווח, על מקשי החצים למעלה ולמטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש Return כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע “Copy“, ולאחר מכן הקש Return. הקישור לטופס יועתק אל הלוח.

 4. הדבק את הקישור, למשל לערוץ Microsoft Teams או להודעת דואר אלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור בוחן חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להחיל ערכת נושא או להוסיף תמונות לטפסים ולבחנים ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להשיב על שאלות טופס או בוחן ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק ולשתף את תוצאות הטופס או הבוחן ב- Microsoft Forms

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Forms‏

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Microsoft Forms

השתמש ב- Microsoft Forms עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, ב- Safari כדי ליצור טופס חדש. תלמד כיצד לתת שם לטופס, להוסיף אליו שאלות ולשתף את הטופס כדי לקבל תגובות.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

יצירת טופס חדש

 1. בעמוד הראשי של Microsoft Forms, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "New Form" והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק שמאלה עד שתשמע "Untitled form" והקש פעמיים על המסך.

 3. כדי להוסיף כותרת לטופס, הקש פעמיים על המסך, ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים המוצג על המסך כדי להקליד את הכותרת שלך. לאחר שתסיים, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי להוסיף כתובית עבור הטופס, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Form subtitle“, הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד כתובית. לאחר שתסיים, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לסיים לערוך את כותרת הטופס, הקש בחלק העליון של המסך באמצעות ארבע אצבעות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Done", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע את הכותרת החדשה של הטופס.

 6. עבור לגירסת שולחן העבודה, בהתאם להוראות תחת עבור לגירסת שולחן העבודה, נווט אל הטופס שיצרת זה עתה והקש פעמיים כדי לפתוח אותו.

 7. כדי להוסיף שאלה לטופס, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Add new", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 8. כדי לבחור סוג שאלה, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור שאלת בחירה, הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לבחור שאלת טקסט, דירוג או תאריך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הסוג הרצוי, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לגשת לאפשרויות הנוספות בסוף תפריט הוסף חדש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More, button," ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. כדי לעיין באפשרויות, החלק במהירות שמאלה והקש פעמיים על המסך.

 9. תשמע: "Question title." הקש פעמיים על המסך, ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים המוצג על המסך כדי להקליד את השאלה שלך. החלק ימינה עד שתשמע "Done", והקש פעמיים על המסך.

 10. אם בחרת שאלת בחירה, הוסף את שתי האפשרויות הראשונות לשאלה. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Chice option text" והקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את טקסט האפשרות. החלק ימינה עד שתשמע "Done", והקש פעמיים על המסך. חזור על הפעולה לאפשרות השנייה.

  כדי להוסיף אפשרויות נוספות לשאלה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Add option", הקש פעמיים על המסך והוסף טקסט לאפשרות כפי שתואר לעיל.

 11. כדי להתאים אישית את השאלות, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • עבור שאלת בחירה, כדי לאפשר למשיבים לבחור אפשרויות מרובות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Multiple answers, toggle button" והקש פעמיים על המסך.

  • עבור שאלת טקסט, כדי לאפשר למשיבים להזין שורות טקסט מרובות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Long answers, toggle button" והקש פעמיים על המסך.

  • כדי להפוך את המענה לתשובה לחובה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Required, toggle button" והקש פעמיים על המסך.

 12. כדי להוסיף שאלות נוספות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Add new“ והקש פעמיים על המסך. חזור על שלבים 8 ו- 9 עבור כל שאלה חדשה.

תצוגה מקדימה של טופס

כדי שתוכל לשתף את הטופס עם המשיבים, סמן את הטופס בתצוגה המקדימה. באפשרותך גם להשלים בעצמך את הטופס ולוודא שהכול עובד כפי שהוא אמור להיות.

 1. עבור לגירסת שולחן העבודה, בהתאם להוראות תחת עבור לגירסת שולחן העבודה.

 2. בטופס שברצונך לבדוק, הקש בחלק העליון של המסך באמצעות ארבע אצבעות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Preview", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה כדי לנווט בין השדות בתצוגה המקדימה של הטופס.

 4. כדי לצאת מתצוגה מקדימה, הקש בחלק העליון של המסך באמצעות ארבע אצבעות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Back button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שיתוף טופס כדי לקבל תגובות

לאחר שהטופס מוכן, שתף קישור לטופס עם המשיבים.

 1. עבור לגירסת שולחן העבודה, בהתאם להוראות תחת עבור לגירסת שולחן העבודה.

 2. בטופס שברצונך לשתף כדי לקבל תגובות, הקש בחלק העליון של המסך באמצעות ארבע אצבעות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. אתה שומע את אפשרות הרשאת השיתוף הנוכחית. כדי לשנות את האפשרות, הקש פעמיים על המסך והחזק עד שתשמע אות שמע. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Copy" והקש פעמיים על המסך. הקישור לטופס יועתק אל הלוח.

 5. הדבק את הקישור, למשל לערוץ Microsoft Teams או להודעת דואר אלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור בוחן חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להחיל ערכת נושא או להוסיף תמונות לטפסים ולבחנים ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להשיב על שאלות טופס או בוחן ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק ולשתף את תוצאות הטופס או הבוחן ב- Microsoft Forms

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Forms‏

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Microsoft Forms

השתמש ב- Microsoft Forms עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, ב- Chrome כדי ליצור טופס חדש. תלמד כיצד לתת שם לטופס, להוסיף אליו שאלות ולשתף את הטופס כדי לקבל תגובות.

הערות: 

בנושא זה

יצירת טופס חדש

 1. עבור לגירסת שולחן העבודה, בהתאם להוראות תחת עבור לגירסת שולחן העבודה.

 2. בעמוד הראשי של Microsoft Forms, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "New Form" והקש פעמיים על המסך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Untitled form, Form title designer" והקש פעמיים על המסך.

 4. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד כותרת עבור הטופס. לאחר שתסיים, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה כדי לסגור את לוח המקשים.

 5. כדי להוסיף כתובית עבור הטופס, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Edit box, Form subtitle“, הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד כתובית. לאחר שתסיים, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה כדי לסגור את לוח המקשים.

 6. כדי להוסיף שאלה לטופס, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Add new", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. כדי לבחור סוג שאלה, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור שאלת בחירה, הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לבחור שאלת טקסט או דירוג, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הסוג הרצוי, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי לבחור שאלת תאריך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Collapsed, More“ והקש פעמיים על המסך. תשמע: "Date." הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  • כדי לגשת לאפשרויות הנוספות בסוף תפריט הוסף חדש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Collapsed, More“, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. כדי לעיין באפשרויות, החלק במהירות שמאלה והקש פעמיים על המסך.

 8. תשמע: "Question title." הקש פעמיים על המסך, ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים המוצג על המסך כדי להקליד את השאלה שלך. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 9. אם בחרת שאלת בחירה, הוסף את שתי האפשרויות הראשונות לשאלה. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Edit box, Chice option text" והקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את טקסט האפשרות. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים. חזור על הפעולה לאפשרות השנייה.

  כדי להוסיף אפשרויות נוספות לשאלה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Add option", הקש פעמיים על המסך והוסף טקסט לאפשרות כפי שתואר לעיל.

 10. כדי להתאים אישית את השאלות, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • עבור שאלת בחירה, כדי לאפשר למשיבים לבחור אפשרויות מרובות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Multiple answers, toggle button" והקש פעמיים על המסך.

  • עבור שאלת טקסט, כדי לאפשר למשיבים להזין שורות טקסט מרובות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Long answers, toggle button" והקש פעמיים על המסך.

  • כדי להפוך את המענה לתשובה לחובה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Required, toggle button" והקש פעמיים על המסך.

 11. כדי להוסיף שאלות נוספות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Add new“ והקש פעמיים על המסך. חזור על שלבים 8 ו- 9 עבור כל שאלה חדשה.

תצוגה מקדימה של טופס

כדי שתוכל לשתף את הטופס עם המשיבים, סמן את הטופס בתצוגה המקדימה. באפשרותך גם להשלים בעצמך את הטופס ולוודא שהכול עובד כפי שהוא אמור להיות.

 1. עבור לגירסת שולחן העבודה, בהתאם להוראות תחת עבור לגירסת שולחן העבודה.

 2. בטופס שברצונך לבדוק, החלק במהירות למעלה ולמטה, ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Preview", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה כדי לנווט בין השדות בתצוגה המקדימה של הטופס.

 4. כדי לצאת מהתצוגה המקדימה, החלק במהירות למעלה ולמטה, ולאחר מכן החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Back button", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שיתוף טופס כדי לקבל תגובות

לאחר שהטופס מוכן, שתף קישור לטופס עם המשיבים.

 1. עבור לגירסת שולחן העבודה, בהתאם להוראות תחת עבור לגירסת שולחן העבודה.

 2. בטופס שברצונך לשתף כדי לקבל תגובות, החלק במהירות למעלה ולמטה, ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share", ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. אתה שומע את אפשרות הרשאת השיתוף הנוכחית. כדי לשנות את האפשרות, הקש פעמיים על המסך. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Copy" והקש פעמיים על המסך. הקישור לטופס יועתק אל הלוח.

 5. הדבק את הקישור אל, למשל, ערוץ Microsoft Teams או להודעת דואר אלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור בוחן חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להחיל ערכת נושא או להוסיף תמונות לטפסים ולבחנים ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להשיב על שאלות טופס או בוחן ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי לבדוק ולשתף את תוצאות הטופס או הבוחן ב- Microsoft Forms

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Forms‏

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Microsoft Forms

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×