Uvod u popise

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Popis je zbirka podataka koje možete zajednički koristiti s članovima tima i drugim korisnicima web-mjesta. Možete pronaći SharePoint omogućuje brojne spremni za korištenje popisi i predlošci popisa omogućuje dobru početnu točku za organiziranje stavki popisa. U ovom se članku objašnjava konceptima stvaranje i korištenje popisa.

U sljedećim temama informacije o tome kako možete stvarati, uređivati i brisati popise.

Napomena: Imajte na umu da se podaci u nastavku, a vrsta popisa koje su dostupne ovise o verziji SharePoint koristite. Ako ne znate verzije obratite se administratoru sustava, pomoći službe za korisnike ili upravitelj ili pogledajte koju verziju sustava SharePoint koristim?.

Web-mjesto obično sadrži mnoge zadane popise, uključujući popise Veze, Najave, Kontakti, Praćenje problema, Upitnici i Zadaci, koje možete koristiti kao jedinstveno mjesto timske suradnje ili kao poslovno rješenje. U mnogim slučajevima ti zadani popisi uz malo ili nimalo izmjena pružaju brza i učinkovita rješenja. Primjerice, možete koristiti:

 • zadatke, što obuhvaća praćenje vlasništva i tijeka te vremensku crtu na stranici radi privlačne vizualne prezentacije sadržaja popisa

 • praćenje problema, koje podržava rad s verzijama i pohranu povijesti verzija, za dublju analizu projekata radnih grupa i uobičajenih radnih zadataka

Popisi su bogati i fleksibilni te imaju mnoge ugrađene značajke koje omogućuju robusnu pohranu, zajedničko korištenje i rad s podacima. Možete:

 • stvarati popise s brojnim stupcima, uključujući stupce Tekst, Broj, Odabir, Valuta, Datum i vrijeme, Pretraživanje, Da/ne i Izračunati. Stavci popisa možete i priložiti jednu ili više datoteka da biste dobili dodatne pojedinosti, primjerice proračunsku tablicu koja sadrži brojeve na kojima se popis temelji ili dokument koji sadrži pozadinske informacije.

 • Stvaranje prikaza popisa da biste organizirali, sortiranje i filtriranje podataka u drugu i određene načina; Promjena metapodaci, kao što su Dodavanje i brisanje stupaca i izmjena pravila za provjeru valjanosti; i dosljedno korištenje popisa na web-mjesta s vrstama sadržaja, stupci web-mjesta i predloške. Ako, na primjer, možete vidjeti samo trenutne događaje iz kalendara na početnoj stranici i stvoriti vizualni prikaz – slično zida kalendara – na drugoj stranici.

 • stvarati veze između popisa kombinacijom jedinstvenih stupaca, stupaca s vrijednostima i nametnutih odnosa (kaskadno ili ograničeno brisanje), a sve to radi proširivanja mogućnosti stvaranja sofisticiranijih poslovnih rješenja i lakšeg održavanja cjelovitosti podataka

 • stvarati prilagođene popise, prikazivati podatke u web-dijelovima i na stranicama web-dijelova te uvoziti, izvoziti i povezivati podatke iz drugih programa kao što su Excel i Access

 • pratiti verzije i detaljnu povijest, postaviti obavezno traženje odobrenja za izmjenu podataka, koristiti zaštitu na razini stavke i na razini mape, prijavu i odjavu te se automatski informirati o promjenama putem upozorenja i RSS sažetaka sadržaja

 • organizirati sadržaj na jedinstvenom popisu u mape radi dodatne praktičnosti i boljih performansi te pomoću indeksiranja poboljšati općenite performanse velikih popisa

Slijedi nekoliko načina rada s popisima, koji će vašoj grupi olakšati organiziranje informacija.

Praćenje verzija i detaljna povijest     Možete pratiti verzije stavki popisa da biste vidjeli koliko su se stavke promijenile od verzije do verzije te tko je promijenio stavke popisa. Ako u novijoj verziji napravite pogreške, možete vratiti prethodnu verziju stavke. Praćenje povijesti popisa osobito je važno ako tvrtka ili ustanova mora nadzirati stvaranje popisa.

Obavezno odobrenje     Možete navesti da je stavku popisa obavezno odobriti prije nego što postane dostupna svim korisnicima. Stavke ostaju u neriješenom stanju dok ih osoba s odgovarajućom dozvolom ne odobri ili ne odbije. Možete odrediti koje će grupe korisnika imati pristup stavci popisa prije nego što se odobri.

Prilagodba dozvola     Možete navesti mogu li sudionici vašeg popisa čitati i uređivati samo stavke koje su sami stvorili ili sve stavke s popisa. Osobe koje imaju dozvolu za upravljanje popisima mogu čitati i uređivati sve stavke popisa. Možete primijeniti posebne dozvole na pojedinačnu stavku popisa, primjerice ako stavka sadrži povjerljive podatke.

Stvaranje prikaza i upravljanje njima     Vaša grupa može stvoriti različite prikaze istog popisa. Sadržaj samog popisa se ne mijenja, ali neke se stavke organiziraju i filtriraju tako da korisnici mogu pronaći najvažnije ili najzanimljivije informacije ovisno o svojim potrebama.

Ažuriranje popisa     Bez obzira na vrstu popisa koji ažurirate, postupci su za dodavanje, uređivanje i brisanje stavki popisa slični. Dva su načina dodavanja i uređivanja stavke na popisu:

 • putem obrasca, što je zadani način

 • izravno, što znači da stavku dodajete izravno na stranicu popisa

Ako je popis postavljen za bilježenje verzija, svaki puta kada uredite stavku popisa bit će stvorena nova verzija stavke popisa. Zatim možete pregledati povijest promjena stavki popisa i vratiti prethodnu verziju ako ste u novoj verziji pogriješili.

Korištenje formula i izračunatih vrijednosti     Formule i izračunate prikaze možete koristiti da biste dinamično stvarali podatke u stupcima popisa. Operacije mogu obuhvaćati podatke o drugim stupcima na popisu te sistemske funkcije, primjerice [danas] da bi se označio tekući datum. Na primjer, možete odrediti zadani rok za dovršetak zadatka sedam dana od tekućeg datuma.

Informiranje o promjenama     Na popisima i u prikazima može se koristiti RSS da bi članovi radne grupe automatski primali ažuriranja. RSS je tehnologija koja korisnicima omogućuje primanje i prikaz ažuriranja te RSS sažetaka vijesti i informacija na jednom mjestu. Možete stvoriti i upozorenja koja će vas e-poštom obavještavati o promjenama popisa ili dodavanju novih stavki. Upozorenja su koristan način praćenja važnih promjena.

Stvaranje odnosa popisa     Da biste stvorili odnos između dva popisa, morate stvoriti stupac s vrijednostima koji dohvaća (ili "pretražuje") jednu ili više vrijednosti s ciljnog popisa ako te vrijednosti odgovaraju vrijednostima u stupcu s vrijednostima na izvornom popisu. Ako želite, možete na izvorni popis nastaviti dodavati dodatne stupce s ciljnog popisa. Kada stvorite stupac s vrijednostima, možete odlučiti želite li provesti ponašanje definirano u odnosu postavljanjem mogućnosti kaskadnog ili ograničenog brisanja, čime se pridonosi očuvanju valjanosti podataka te sprječavanju nedosljednosti koje bi poslije mogle prouzročiti probleme.

Zajedničko korištenje informacija pomoću programa za baze podataka    Ako imate instaliran, kao što je pristup programa za baze podataka koje možete izvoziti i uvoziti podatke na web-mjesta sustava, kao i povezati tablicu iz baze podataka na popisu. Kada radite s popisom podataka u bazi podataka programa Access, možete stvoriti upite, obrasce i izvješća. Dodatne informacije potražite u članku Uvoz podataka u bazu podataka programa Access .

Dosljedno korištenje popisa na svim web-mjestima     Ako vaša grupa radi s više vrsta popisa, možete te brojne popise s vrstama sadržaja, stupcima web-mjesta i predlošcima učiniti dosljednima. Te vam značajke omogućuju ponovno korištenje postavki i učinkovito strukturiranje popisa. Možete, primjerice, stvoriti vrstu sadržaja za problem vezan uz službu za korisnike u kojoj su navedeni određeni stupci (primjerice korisnikovi podaci za kontakt) i poslovni postupci za vrstu sadržaja. Drugi je primjer stvaranje stupca web-mjesta za nazive odjela koji ima padajući popis odjela. Stupac možete koristiti na više popisa i biti sigurni da će se nazivi na svakom popisu prikazivati na isti način.

Rad sa stavkama popisa iz programa za e-pošte    Pomoću programa za e-pošte koja je kompatibilne sa tehnologijama SharePoint može potrajati važnih informacija s vama. Na primjer, s programom Outlook, možete pogledati i ažurirati zadatke, kontakte i panela za raspravu na web-mjestu iz programa Outlook. Dodatne informacije potražite u člankuPovezivanje vanjskog popisa s programom Outlook .

Postavljanje prilagodbe sadržaja ciljnim korisnicima     Možete omogućiti određivanje ciljnih korisnika za popis te popis postaviti tako da se stavke s popisa prikazuju samo onim osobama koje su članovi određenih grupa korisnika ili ciljne skupine sustava SharePoint i servisa Active Directory. To se postiže pomoću web-dijelova, npr. web-dijela upita sadržaja koji koristi određivanje ciljnih korisnika da bi filtrirao popis na temelju korisnikova članstva u određenoj grupi. Da biste stavke s popisa mogli omogućiti za određene korisnike, najprije na samom popisu morate postaviti stupac Određivanje ciljne skupine.

Vrste popisa koje ćete koristiti ovise o vrsti informacija koje zajednički koristite.

Najave     Koristite popis najava da biste s drugima razmijenili vijesti i promjene statusa te omogućili korištenje podsjetnika. Najave podržavaju poboljšano oblikovanje sa slikama, hipervezama i oblikovanim tekstom.

Kontakti     Koristite popis kontakata da biste pohranili podatke o osobama ili grupama s kojima radite. Ako koristite programe za e-poštu ili za upravljanje kontaktima koji su kompatibilni s tehnologijama sustava SharePoint, možete pogledati i ažurirati svoje kontakte s web-mjesta u drugom programu. Možete, primjerice, iz programa za e-poštu kompatibilnog s tehnologijama sustava SharePoint, kao što je Outlook, ažurirati popis dobavljača svoje tvrtke ili ustanove. Popisom kontakata zapravo ne organizirate članove svojeg web-mjesta, ali ga možete koristiti za pohranu i zajedničko korištenje kontakata svoje tvrtke ili ustanove, npr. vanjskih isporučitelja.

Prostori za raspravu     Koristite prostore za raspravu da biste ponudili središnje mjesto za bilježenje i pohranu timskih rasprava u obliku sličnom interesnim grupama. Ako je administrator na web-mjestu omogućio primanje poruka e-pošte na popisima, u prostorima za raspravu mogu se pohranjivati rasprave putem e-pošte iz najčešćih programa e-pošte. Na primjer, možete stvoriti prostor za raspravu o novom izdanju proizvoda svoje tvrtke ili ustanove.

Veze     Koristite popis veza kao središnje mjesto za veze s internetom, intranetom tvrtke i drugim resursima. Na primjer, možete stvoriti popis veza na web-mjesta svojih klijenata.

Promovirane veze    Pomoću tog popisa prikažite skup akcija putem veza u vizualnom rasporedu.

Kalendar    Korištenje kalendara za sve događaje vašeg tima ili određenih situacija, kao što su praznici tvrtke. Kalendar pruža vizualne prikaze, slično kao kalendar službe za korisnike ili zida, timske događaje, uključujući sastanke, društvene događaje i cjelodnevni događaji. Možete pratiti i ključne točke tima, kao što su krajnji rokovi ili datumi izdanja proizvoda koji se odnose na određeni vremenski interval. Ako koristite e-pošte ili kalendara program kompatibilan s tehnologijama SharePoint , možete pregledavati i ažurirati kalendara na web-mjestu dok radite u drugom programu. Na primjer, možete usporediti i ažuriranje kalendara na web-mjestu s datumima iz kalendara programa Outlook prikazati i kalendarima jedno uz drugo ili prikazati međusobno u programu Outlook. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje kalendara .

Zadaci    Koristite popis zadataka za praćenje informacija o projektima i ostalih zadataka za grupu. Možete dodijeliti zadatke osobama, baš kao pratiti stanje i postotak dovršenog kako se zadatak približava završetku. Ako koristite e-pošte ili zadatak upravljanja programa koji je kompatibilne sa tehnologijama SharePoint , možete pregledavati i ažurirati zadataka s web-mjesta u drugom programu. Ako, na primjer, možete stvoriti popis zadataka za proces proračun vaše tvrtke ili ustanove i prikaz i ažuriranje u programu Outlook uz druge zadatke. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje popisa .

Zadaci projekta    Koristite popisa projektnih zadataka za spremanje informacija zadataka s Ganttove trake prikaza i napredak. Kako zadatak približava završetku možete pratiti stanje i postotak dovršenog. Ako koristite e-pošte ili zadatak upravljanja programa koji je kompatibilne sa tehnologijama SharePoint , možete pregledavati i ažurirati zadatke projekta s web-mjesta u drugom programu. Ako, na primjer, možete stvoriti popis projektnih zadataka na web-mjestu za otkrivanje i dodijelili posao i stvorili priručnik za osposobljavanje, a zatim možete pratiti napredak vaše tvrtke ili ustanove iz projekta. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje popisa .

Praćenje problema    Korištenje popisa za praćenje problema da biste pohranili podatke o specifični problemi, kao što su problemi podrške i pratiti tijek. Možete dodijeliti probleme, kategorizirati ih i povezati međusobno. Na primjer, možete stvoriti popis za praćenje problema za upravljanje korisničkom službom za probleme i rješenja. Koje možete dodavati komentare problemi pri svakom uređivanju ih stvaranje povijest komentara bez mijenjanja originalnog opisa problema. Ako, na primjer, predstavniku službe mogu snimati svaki korak u rješavanju problema i rezultate. Da biste lakše vašoj tvrtki ili ustanovi upravljanje problema ili Evidencija projekata možete koristiti i popis za praćenje problema s tri stanja tijeka rada. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje popisa .

Upitnik    Koristite upitnika za prikupljanje i uređivanje povratnih informacija, kao što su ankete zadovoljstvo programa zaposlenika ili ispitivanja. Možete dizajnirati pitanja i odgovori na nekoliko različitih načina i potražite u članku pregled povratne informacije. Ako imate u proračunskoj tablici ili u bazi podataka instaliran program kompatibilan s tehnologije SharePoint , možete izvesti rezultate radi daljnje analize. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje upitnika .

Prilagođeno    Pomoću prilagođenog popisa za početak stvaranja popisa od nule. Stvaranje prilagođenog popisa koji se temelji na proračunskoj tablici, možete stvoriti i ako imate programom za proračunske tablice koja je kompatibilne sa tehnologijama SharePoint . Na primjer, možete uvesti popis iz programa Excel koji ste stvorili za pohranu i upravljanje kontaktima s dobavljačima. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje popisa na temelju proračunske tablice .

Vanjski popisi    Vanjski popis koristite za rad s podacima koji su pohranjeni izvan sustava SharePoint, ali ih možete čitati u sustavu SharePoint i u njemu u njih pisati. Izvor podataka za vanjski popis naziva se vrstom vanjskog sadržaja. Za razliku od popisa sustava SharePoint, vanjski popis podacima iz vanjskog sustava (npr. sustava SAP, Siebel i Microsoft SQL Server) izravno pristupa putem servisa za poslovno povezivanje, bez obzira na to je li sustav baza podataka, web-servis ili poslovni sustav.

Prilagođeni popis u    prikazu podatkovne tablice Prilagođeni popis u prikazu podatkovne tablice koristite da biste stvorili prazan popis sličan prilagođenom, ali koji se po zadanom prikazuje u prikazu podatkovne tablice. Prikaz podatkovne tablice nudi rešetku s podacima za prikaz i uređivanje podataka u recima i stupcima. Možete dodavati i uređivati retke i stupce, primjenjivati filtre te mijenjati redoslijed sortiranja, prikazivati izračunate vrijednosti i zbrojeve te praktično uređivati podatke u ćelijama rešetke. Za prikaz podatkovne tablice potreban je Office instaliran na 32-bitnom klijentskom računalu i preglednik koji podržava ActiveX kontrole.

Popis stanja    Pomoću popisa stanja možete prikazati i pratiti ciljeve svojeg projekta. Popis sadrži skup obojenih ikona kojima se ilustrira stupanj ostvarenosti ciljeva.

Okružnice    Pomoću popisa okružnica članovima tima možete slati podatke, uključujući potvrdne oznake.

Popis Microsoftova IME rječnika    Popis Microsoftova IME rječnika koristite kada podatke s popisa želite koristiti kao Microsoftov IME rječnik. Stavke stupca "Čitanje" možete pretvoriti u stavke za prikaz pomoću uređivača Microsoft IME te sadržaj stupca "Komentar" pogledati u prozoru IME komentara. Podaci se mogu povezati s određenim URL-om.

Popis sadržaja komponente PerformancePoint    Popis sadržaja komponente PerformancePoint koristite da biste pohranili stavke nadzorne ploče, kao što su tablice s rezultatima, izvješća, filtri, stranice nadzorne ploče i druge stavke koje stvarate pomoću dizajnera nadzorne ploče za PerformancePoint.

Popis jezika i prevoditelja    Popis jezika i prevoditelja koristite u kombinaciji s tijekom rada za upravljanje prijevodima u biblioteci za upravljanje prijevodima. Tijek rada popis koristi za dodjelu prijevoda prevoditelju određenom na popisu za svaki jezik. Taj popis možete stvoriti ručno ili možete odabrati da se popis stvara automatski kada tijek rada za upravljanje prijevodima dodate u biblioteku za upravljanje prijevodima.

Popis ključnih pokazatelja uspješnosti    Pomoću popisa ključnih pokazatelja uspješnosti možete pratiti ključne pokazatelje uspješnosti koji vam omogućuju brzu procjenu napretka prema mjerljivim ciljevima. Popise ključnih pokazatelja uspješnosti možete postaviti pomoću jednog od četiri izvora podataka: ručno unesenih podataka, podataka s popisa sustava SharePoint, podataka u radnim knjigama programa Excel ili podataka iz komponente Analysis Services, dijela sustava Microsoft SQL Server. Popis ključnih pokazatelja uspješnosti nakon stvaranja možete koristiti da biste prikazali status pokazatelja na stranici nadzorne ploče.

Uvoz proračunske tablice    Stvorite popis na kojem se koriste stupci i podaci iz postojeće proračunske tablice. Za uvoz proračunske tablice potreban je Microsoft Excel ili neki drugi kompatibilni program.

Dodavanje jednu od ovih popisa na stranicu

 1. U web-mjesta, kliknite Postavke Postavke: ažuriranje profila, instalacija softvera i povezivanje s oblakom , a zatim kliknite sadržaj web-mjesta.

 2. Kliknite ikonu Dodaj aplikaciju .

  Dodavanje ikona aplikacija u dijaloškom okviru sadržaj web-mjesta.
 3. Pomičite se po, a zatim kliknite aplikaciju koju želite koristiti. Mogu postojati više od jedne stranice.

 4. Dajte aplikaciju jedinstven naziv da biste mogli kasnije opozvati za stranicu i kliknite Stvori.

 5. Kada se vratite na zaslon sadržaj web-mjesta, možete učiniti tri stvari:

  • Zatvorite prozor i vratili se na stranicu. Dodajte novu aplikaciju na stranici korištenje Umetanje web-dijelova.

  • Kliknite aplikaciju i započnite s unosom podataka.

  • Kliknite trotočku , a zatim kliknite Promijeni Postavke. Možete dodavati stupce, promijenite nazive i druge zadatke.

Organiziranje popisa na web-mjestu

Iako možete koristiti značajke popisa na nekoliko načina, način na koji ćete ih koristiti zavisi o broju i veličini popisa koje imate i potrebama organizacije.

Možda želite jedan veliki popis koji će zadovoljavati raznolike svrhe. Na primjer, možda imate velik broj tehničkih problema koje pratite u cijeloj organizaciji, a problemi se mogu odnositi na više projekata i grupa.

Jedan popis koristite u sljedećim slučajevima:

 • Jedna grupa treba vidjeti podatke sažetka o stavkama popisa ili različite prikaze istog skupa stavki. Na primjer, menadžer možda želi vidjeti napredak na svim tehničkim problemima organizacije ili želi vidjeti sve probleme koji su prijavljeni u istom vremenskom razdoblju.

 • Korisnici žele pregledavati ili pretraživati probleme s istog mjesta na web-mjestu.

 • Želite primijeniti iste postavke na stavke popisa, npr. praćenje verzija ili obavezno odobrenje.

 • Grupe koje rade na popisu imaju zajedničke karakteristike, kao što su ista razina dozvola. Jedinstvene dozvole mogu se primijeniti na određene stavke popisa, ali ako se razine dozvola jako razlikuju, razmislite o stvaranju više popisa.

 • Želite analizirati informacije o popisu ili primiti skupna ažuriranja za popis. Možete primiti upozorenja kada se stavke popisa mijenjaju ili vidjeti promjene na popisu korištenjem RSS tehnologije. RSS sadržaj omogućava članovima radne grupe da vide spojeni popis informacija koje su se promijenile.

Možda želite više popisa kada postoje jasne razlike između stavki kojima želite upravljati ili između grupa osoba koje rade s njima.

Koristite više popisa u sljedećim situacijama:

 • Ne očekujete da će korisnicima istovremeno biti potrebni sažeci stavki.

 • Grupe osoba koje rade s informacijama različite su i imaju različite razine dozvola.

 • Na više skupova stavki morate primijeniti različite postavke, kao što su rad s verzijama i obavezno odobrenje.

 • Ne morate analizirati stavke zajedno ni primati skupna ažuriranja o popisu.

Slijede neki od načina organiziranja popisa i stavki popisa:

Dodavanje stupaca     Da biste grupi u kojoj radite olakšali pronalaženje najvažnijih stavki, možete dodati stupce na popis. Možete, primjerice, na popis dodati stupac projekta da biste osobama koje rade na određenim projektima olakšali prikaz stavki i rad s njima. Možda želite dodati više stupaca ako želite prikupiti dodatne informacije o svakoj stavci popisa, npr. naziv odjela ili ime zaposlenika.

Ako imate više stavki na popisu, razmotrite indeksiranje određenih stupaca za poboljšanje performansi prilikom pregledavanja nekoliko stavki ili prebacivanje prikaza. Ta značajka ne mijenja način na koji su organizirane stavke, ali može omogućiti tvrtke ili ustanove da biste lakše pohrana velikog broja stavki na popisu. Međutim, indeksiranje može potrajati više prostora u bazi podataka. Stvaranje, promjena ili brisanje prikaza popisa ili biblioteke

Stvaranje prikaza     Možete koristiti prikaze ako osobe u grupi često moraju prikazati podatke na određeni način. Prikazi koriste stupce da bi sortirali, grupirali, filtrirali i prikazali podatke. Možete odabrati koliko se stavki istovremeno prikazuje u svakom prikazu. Na primjer, korisnici mogu prikazati popis u skupovima od 25 do 100 stavki popisa po stranici, ovisno o svojim željama i brzini veze.

Prikazi daju fleksibilnost za pohranu velikog broja stavki na popisu, ali da biste vidjeli samo podskupova koje želite u određenom trenutku, kao što su samo problemi koji su objavljeni ove godine ili samo trenutne događaje u kalendaru. Možete stvoriti osobne prikaze koji su dostupni samo vama, a ako imate dozvolu za izmjenu popisa, možete stvoriti javne prikaze koji su dostupni svima. Stvaranje, promjena ili brisanje prikaza popisa ili biblioteke

Stvaranje mapa    Možete dodati mape većini vrsta popisa, ako je vlasnik popisa dopustio stvaranje mapa. To je posebno korisno ako stavke popisa možete podijeliti na određeni način, kao što su prema projektu ili grupe. Mape pomoći u jednostavnije pregledavanju i upravljanju stavkama popisa. tehnologije SharePoint omogućuje prikaz stabla koja omogućuje za navigaciju web-mjesta i mape slično načinu na koji rade s mapama na tvrdom disku. Na primjer, svaki odjel može imati vlastitu mapu. Stvorite mapu na popisu

Pogledajte i

Dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki s popisa

Omogućivanje i konfiguriranje određivanja verzija za popis i biblioteku

Stvaranje mape na popisu

Brisanje mape s popisa

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×