Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

A #HIÁNYZIK hibaérték általában azt jelzi, hogy egy képlet nem találja, amit meg kellene találnia.

Legjobb megoldás

A #HIÁNYZIK hiba leggyakrabban az XKERES, a FKERES, a VKERES, a KERES és a HOL.VAN függvénnyel jelentkezik, amikor a függvény nem találja az egyik hivatkozott értéket. Például akkor, ha a keresési érték nem található meg a forrásadatokban.

A keresett érték nem létezik.  Az E2 cellában az =FKERES(D2,$D$6:$E$8,2,HAMIS) képlet szerepel.  A Banán érték nem található, ezért a képlet #HIÁNYZIK hibát ad vissza.

Példánkban a keresőtáblázatban nem található a „Banán” szó, ezért az FKERES függvény a #HIÁNYZIK hibát adja vissza.

Megoldás: Győződjön meg arról, hogy létezik a keresett érték a forrásadatokban, vagy használjon hibakezelő mechanizmust, például a HAHIBA függvényt a képletben. A =HAHIBA(KÉPLET();0) képlet jelentése például a következő:

  • =HA(a képlet kiértékelése hibát ad vissza, akkor a 0 jelenjen meg, ellenkező esetben a képlet eredménye)

Az írógépi idézőjeleket ("") hagyhatja üresen, vagy megadhat egy saját hibaszöveget benne: =HAHIBA(KÉPLET();"Hibaüzenet helye")

Megjegyzések: 

  • Ha segítségre van szüksége egy adott függvény (például az FKERES vagy az INDEX/HOL.VAN) használata esetén előforduló #HIÁNYZIK hiba kijavításához, válassza a következő lehetőségek egyikét:

  • Emellett hasznos lehet megismerkedni azokkal a gyakori függvényekkel, amelyekben ez a hiba előfordul, például az XKERES, a FKERES, a VKERES, a KERESvagy a HOL VAN esetében.

Ha nem biztos abban, hogy mi a teendő ezen a ponton, vagy milyen segítségre van szüksége, kereshet hasonló kérdéseket a Microsoft-közösségben, vagy közzéteheti a saját kérdéseit.

Hivatkozás az Excel közösségi fórumára

Ha további segítségre van szüksége a hiba kijavításához, az alábbi ellenőrzőlista hibaelhárítási lépéseit követve megállapíthatja, hogy mi okozza a problémát a képletekben.

A keresett érték és a forrásadatok különböző típusúak. Például az FKERES függvénnyel számot keres, de a forrásadatokat a program szövegként tárolja.

Érvénytelen értéktípusok.  A példában az látható, hogy egy FKERES függvényt használó képlet #HIÁNYZIK hibát ad vissza, mert a keresett elem számként, a keresési tábla azonban szövegként van formázva.

Megoldás: Gondoskodjon arról, hogy az adattípusok azonosak legyenek. A cellaformátum ellenőrzéséhez jelölje ki az egyik cellát vagy cellatartományt, kattintson rá a jobb gombbal, válassza a Cellaformázás > Szám fület (vagy nyomja le a Ctrl+1 billentyűkombinációt), és szükség esetén módosítsa a formátumot.

A Cellák formázása párbeszédpanel, amelyen a Szám lap Szöveg beállítása van kiválasztva

Tipp: Ha az egész oszlopra szeretné érvényesíteni a formátum módosítását, először állítsa be a kívánt formázást, majd válassza az Adatok > Szövegből oszlopok > Befejezés gombot.

A cellák elejéről és végéről a KIMETSZ függvény használatával távolíthatja el a szóközöket. A következő példában a KIMETSZ függvényt az FKERES függvénybe ágyazva eltávolítjuk az A2:A7 cellákban lévő nevek elől a fölös szóközöket, és eredményként a részleg nevét kapjuk.

Az FKERES és a KIMETSZ függvény együttes használata egy tömbképletben a kezdő/záró szóközök eltávolításához.  Az E3 cellában az {=FKERES(D2,KIMETSZ(A2:B7),2,HAMIS)} képlet szerepel; ezt meg kell adni a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációval.

=VLOOKUP(D2,TRIM(A2:B7),2,FALSE)

Megjegyzés:  Dinamikus tömbképletek – Ha a Microsoft 365 aktuális verzióját használja, és az Insiders Fast csatornára van feliratkozva, írja be a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd az Enter billentyű lenyomásával erősítse meg, hogy a képlet dinamikus tömbképlet. Ellenkező esetben a képletet régi típusú tömbképletként kell megadni úgy, hogy először kijelöli a kimeneti tartományt, beírja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd a megerősítéshez lenyomja a Ctrl+Shift+Enter billentyűkombinációt. Az Excel a képlet elejére és végére beszúrja Ön helyett a zárójeleket. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

Alapértelmezés szerint a táblázatokban információt kereső függvényekhez az adatokat növekvő sorrendbe kell rendezni. Az FKERES és a VKERES munkalapfüggvény azonban egy tartományban_keres argumentumot is tartalmaz, amely arra utasítja a függvényt, hogy pontos egyezést keressen akkor is, ha a táblázat nem rendezett. A pontos egyezés kereséséhez a tartományban_keres argumentumnak adja a HAMIS értéket. Fontos tudni, hogy ha az IGAZ argumentumot használja (amely a függvényt közelítő egyezés keresésére utasítja), akkor nemcsak a #HIÁNYZIK hiba léphet fel, hanem hibás eredményt is kaphat, mint az alábbi példában.

Példa arra, hogy az FKERES függvény IGAZ tartományban_keres argumentummal való használata hibás eredményeket okozhat

Ebben a példában nemcsak a „Banán” keresése okoz #HIÁNYZIK hibát, de a „Körte” keresése is téves árat ad eredményül. Ennek az IGAZ argumentum használata az oka, amely arra utasítja az FKERES függvényt, hogy pontos egyezés helyett közelítő egyezést keressen. A „Banán”-ra nincs pontos egyezés, és betűrendben a „Körte” az „Őszibarack” előtt áll. Ebben az esetben a HAMIS argumentummal használt FKERES függvény a „Körte” keresésére a helyes árat adná vissza, de a „Banán” keresésre továbbra is a #HIÁNYZIK hiba lépne fel, mert a keresőlistában nem található „Banán” érték.

A HOL.VAN függvény használata esetén az egyezés_típus argumentum értékének módosításával adja meg a táblázat rendezési sorrendjét. Pontos egyezéshez az egyezés_típus argumentum értéke legyen 0 (nulla).

A hiba kijavításához ellenőrizze, hogy a tömbképlet által hivatkozott tartományban ugyanannyi sor és oszlop van-e, mint a tömbképletet tartalmazó cellatartományban, vagy a tömbképletet írja kevesebb, illetve több cellába, hogy a képlet tartományhivatkozásának megfeleljen.

Az alábbi példában az E2 cella eltérő méretű tartományokra hivatkozik:

Példa nem egyező tartományi hivatkozások által okozott #HIÁNYZIK hibát jelző tömbképletre.  Az E2 cellában a {=SZUM(HA(A2:A11=D2,B2:B5))} képlet szerepel; ezt meg kell adni a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációval.

=SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B5))

A képlet akkor fog helyesen működni, ha mindkét tartomány a 2–11. sort foglalja magában.

=SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B11))

Megjegyzés:  Dinamikus tömbképletek – Ha a Microsoft 365 aktuális verzióját használja, és az Insiders Fast csatornára van feliratkozva, írja be a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd az Enter billentyű lenyomásával erősítse meg, hogy a képlet dinamikus tömbképlet. Ellenkező esetben a képletet régi típusú tömbképletként kell megadni úgy, hogy először kijelöli a kimeneti tartományt, beírja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd a megerősítéshez lenyomja a Ctrl+Shift+Enter billentyűkombinációt. Az Excel a képlet elejére és végére beszúrja Ön helyett a zárójeleket. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

Példa a cellákba beírt #HIÁNYZIK hibára, amely megakadályozza a SZUM függvényt használó képletek megfelelő kiszámítását

Ebben az esetben a Május és a December oszlop a hibát jelző #HIÁNYZIK értéket tartalmazza, ezért az összeget nem lehet kiszámítani, és az Összeg oszlopban a #HIÁNYZIK hiba jelenik meg.

A hiba kijavításához ellenőrizze a használt függvény képletszintaxisát, és írja be az összes kötelező argumentumot a hibát visszaadó képletbe. Lehet, hogy ehhez meg kell nyitnia a Visual Basic Editor (VBE) ablakát, és ott kell ellenőriznie a függvényt. A VBE elérhető a Fejlesztőeszközök lapról, de az ALT+F11 billentyűkombinációval is megnyitható.

A hiba kijavításához győződjön meg arról, hogy a felhasználó által definiált függvényt tartalmazó munkafüzet meg van nyitva, és a függvény megfelelően működik.

A hiba kijavításához győződjön meg arról, hogy a függvény argumentumai megfelelőek és a megfelelő pozícióban vannak.

A hiba kijavításához a Ctrl+Alt+F9 billentyűkombinációt lenyomva számítsa ki újra a munkalap képleteit.

Ha nem biztos abban, hogy melyik argumentumot kell használnia, a Függvény varázsló segíthet. Jelölje ki a kérdéses képletet tartalmazó cellát, majd lépjen a Képletek lapra, és nyomja le a Függvény beszúrása gombot.

Függvény beszúrása gomb

Az Excel automatikusan megnyitja a varázslót:

Példa a Képletkiértékelő varázslóra

Az argumentumokra kattintva az Excel mindegyikről megjeleníti a tudnivalókat.

A #HIÁNYZIK hibaérték hasznos is lehet! A #HIÁNYZIK hibaértéket gyakran használják diagramokban például az alább látható adatok esetében, mert a #HIÁNYZIK hibaértéket a diagram nem ábrázolja. Az alábbi példákban az egyik diagram nullákat (0), a másik a #HIÁNYZIK hibaértéket használja.

Példa 0 értékeket megjelenítő vonaldiagramra

A fenti példában látható, hogy a 0 értékeket a diagram ábrázolja, és egyenes vonalként jeleníti meg alul, amely hirtelen a magasba szökik az Összeg oszlop ábrázolásakor. Az alábbi példában a 0-k helyet a #HIÁNYZIK hibaértéket használjuk.

Példa a #HIÁNYZIK értékeket meg nem jelenítő vonaldiagramra

​​​​

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet a közösségekben.

Lásd még

Szövegként tárolt számok számmá alakítása

FKERES függvény

VKERES függvény

KERES függvény

HOL.VAN függvény

A képletek áttekintése az Excelben

Hibás képletek kiküszöbölése

A képlethibák feltárása

Az Excel billentyűparancsai

Minden Excel-függvény betűrendes listája

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×