Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.
Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Egy betűre kattintva az azzal kezdődő nevű függvényekre léphet. Vagy adott függvényre is kereshet a Ctrl+F billentyűkombinációt lenyomva, majd a függvény első néhány betűjét vagy egy leíró szót beírva. Ha részletes információkra kíváncsi az egyik függvénnyel kapcsolatban, kattintson a függvény nevére az első oszlopban.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Megjegyzés: A verziójelzők az Excelnek azt a verzióját jelzik, amelyben a függvény először megjelent. Ezek a függvények a korábbi verziókban nem érhetők el.

Fontos: A képletek kiszámított eredményei és az Excel-munkalapok egyes függvényei kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Függvény neve

Típus és leírás

AB.ÁTLAG függvény

Database:    A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.

AB.DARAB függvény

Database:    Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.

AB.DARAB2 függvény

Database:    Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.

AB.MAX függvény

Database:    A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.

AB.MEZŐ függvény

Database:    Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.

AB.MIN függvény

Database:    A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.

AB.SZÓRÁS függvény

Database:    A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.

AB.SZÓRÁS2 függvény

Database:    A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.

AB.SZORZAT függvény

Database:    Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.

AB.SZUM függvény

Database:    Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.

AB.VAR függvény

Database:    A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a varianciára.

AB.VAR2 függvény

Database:    A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a varianciát.

ABS függvény

Math and trigonometry:    Egy szám abszolút értékét adja eredményül.

ACOSH függvény

Math and trigonometry:    Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ALAP függvény

Math and trigonometry:    Egy számot ábrázol szövegesen a megadott alapszámnak megfelelő számrendszerben.

ÁR függvény

Financial:    Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

ÁR.LEJÁRAT függvény

Financial:    Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

ÁR.LESZÁM függvény

Financial:    Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.

ARAB függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Római számot arab számmá alakít át.

ARCCOS függvény

Math and trigonometry:    Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.

ARCCOT függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy szám arkusz kotangensét számítja ki.

ARCCOTH függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy szám arkusz kotangens hiperbolikuszát számítja ki.

ARCTAN függvény

Math and trigonometry:    Egy szám arkusz tangensét számítja ki.

ARCTAN2 függvény

Math and trigonometry:    X és Y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.

ARCSIN függvény

Math and trigonometry:    Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.

ASC függvény

Text:    Egy karakterlánc teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.

ASINH függvény

Math and trigonometry:    Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ATANH függvény

Math and trigonometry:    Egy szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.

ÁTHELYEZ
Office 365 gomb

Lookup and reference:    Megadott számú összefüggő sort vagy oszlopot ad vissza egy tömb elejéről vagy végéről

ÁTL.ELTÉRÉS függvény

Statistical:    Az adatpontoknak a középértéküktől való átlagos abszolút eltérését számítja ki.

ÁTLAG függvény

Statistical:    Argumentumai átlagát számítja ki.

ÁTLAGA függvény

Statistical:    Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

ÁTLAGHA függvény

Statistical:    Egy tartományban egy megadott feltételnek eleget tevő összes cella átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

ÁTLAGHATÖBB függvény

Statistical:    A megadott feltételeknek eleget tévő összes cella átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

ÁTVÁLT függvény
Office 365 gomb
2019

Logical:    Kiértékel egy kifejezést egy értékekből álló listán, és az első egyező értéknek megfelelő eredményt adja vissza. Ha nincs egyezés, opcionális alapértelmezett érték is visszaadható.

AZONOS függvény

Text:    Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.

BAHTSZÖVEG függvény

Text:    Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.

BAL és BAL2 függvény

Text:    Szövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.

BESSELI függvény

Engineering:    Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELJ függvény

Engineering:    A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELK függvény

Engineering:    A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELY függvény

Engineering:    Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BETA.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statistical:    A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

BETA.INVERZ függvény
Excel 2010

Statistical:    Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta-eloszlás függvény inverzét.

BETADIST függvény

Compatibility:    A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

BIN.DEC függvény

Engineering:    Bináris számot decimálissá alakít át.

BIN.HEX függvény

Engineering:    Bináris számot hexadecimálissá alakít át.

BIN.OKT függvény

Engineering:    Bináris számot oktálissá alakít át.

BINOM.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statistical:    A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

BINOM.ELOSZL.TART függvény
Excel 2013

Statistical:    Egy kísérlet eredményének valószínűségét számítja ki binomiális eloszlás alapján.

BINOM.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

BINOM.INVERZ függvény
Excel 2010

Statistical:    Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelynél a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem nagyobb egy adott határértéknél.

BIT.BAL.ELTOL függvény
Excel 2013

Engineering:    Az eltolás_mértéke bittel balra eltolt szám értékét adja eredményül.

BIT.ÉS függvény
Excel 2013

Engineering:    A két számból bitenkénti „ÉS” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BIT.JOBB.ELTOL függvény
Excel 2013

Engineering:    Az eltolás_mértéke bittel jobbra eltolt szám értékét adja eredményül.

BIT.VAGY függvény
Excel 2013

Engineering:    A két számból bitenkénti „VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BIT.XVAGY függvény
Excel 2013

Engineering:    Két számból bitenkénti „KIZÁRÓ VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BMR függvény

Financial:    A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.

BYCOL
Office 365 gomb

Logical:    LAMBDA függvényt alkalmaz minden oszlopra, és az eredmények tömbjét adja vissza

BYROW
Office 365 gomb

Logical:    LAMBDA függvényt alkalmazás minden sorra, és az eredmények tömbjét adja vissza

CELLA függvény

Information:    Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

CHOOSECOLS
Office 365 gomb

Lookup and reference:    Egy tömb megadott oszlopait adja vissza

CHOOSEROWS
Office 365 gomb

Lookup and reference:    Egy tömb megadott sorait adja vissza

CÍM függvény

Lookup and reference:    A munkalap egy cellájára való hivatkozást ad szövegként eredményül.

COS függvény

Math and trigonometry:    Egy szám koszinuszát számítja ki.

COSH függvény

Math and trigonometry:    Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

COT függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

COTH függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy szög kotangensét számítja ki.

CSC függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy szög koszekánsát számítja ki.

CSCH függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy szög koszekáns hiperbolikuszát számítja ki.

CSERE és CSERE2 függvény

Text:    A szövegen belül karaktereket cserél.

CSONK függvény

Math and trigonometry:    Egy számot egésszé csonkít.

CSÚCSOSSÁG függvény

Statistical:    Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.

DARAB függvény

Statistical:    Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.

DARAB2 függvény

Statistical:    Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.

DARABHATÖBB függvény

Statistical:    Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.

DARABTELI függvény

Statistical:    Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.

DARABÜRES függvény

Statistical:    Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.

DÁTUM függvény

Date and time:    Adott dátum dátumértékét adja eredményül.

DÁTUMÉRTÉK függvény

Date and time:    Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.

DÁTUMTÓLIG függvény

Date and time:    Két dátum közé eső napok, hónapok vagy évek számát számítja ki. Ez a függvény a kor kiszámításához használt képletekben hasznos.

DEC.BIN függvény

Engineering:    Decimális számot binárissá alakít át.

DEC.HEX függvény

Engineering:    Decimális számot hexadecimálissá alakít át.

DEC.OKT függvény

Engineering:    Decimális számot oktálissá alakít át.

DELTA függvény

Engineering:    Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.

DROP
Office 365 gomb

Lookup and reference:    Megadott számú sort vagy oszlopot zár ki egy tömb elejéről vagy végéről

ÉCSRI függvény

Financial:    Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.

EGYEDI függvény

Office 365 gomb

Lookup and reference:    Egy lista vagy tartomány egyedi értékeinek listáját adja vissza. 

ELŐJEL függvény

Math and trigonometry:    Egy szám előjelét adja meg.

ELŐREJELZÉS függvény

Statistical:    Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.

Ezt a függvényt felváltotta az új előrejelzési függvények közé tartozó ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény, ám a korábbi verziókkal való kompatibilitás érdekében a régi függvény továbbra is használható.

ELŐREJELZÉS.ESIM függvény
Excel 2016

Statistical:    Ez a függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítást végző algoritmus AAA verziójának használatával egy jövőbeli értékeket ad eredményül.

ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény
Excel 2016

Statistical:    Ez a függvény valószínűségi szintet ad eredményül egy adott céldátumhoz tartozó, előre jelzett értékhez.

ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT függvény
Excel 2016

Statistical:    Az idősoros előrejelzés eredményeként egy statisztikai értéket ad vissza.

ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁS függvény
Excel 2016

Statistical:    Azon ismétlődési minta hosszának visszaadása, amelyet az Excel észlel a megadott idősorozatban.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény
Excel 2016

Statistical:    Jövőbeli értéket ad vissza már meglévő értékek alapján.

ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM függvény

Financial:    A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.

ELTÉRŐ.EÁR függvény

Financial:    Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ELTÉRŐ.EHOZAM függvény

Financial:    A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

ELTÉRŐ.UÁR függvény

Financial:    Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ELTÉRŐ.UHOZAM függvény

Financial:    A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

ELTOLÁS függvény

Lookup and reference:    Hivatkozásnak egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.

ÉRTÉK függvény

Text:    Szövegargumentumot számmá alakít át

ÉRTÉK.SZÖVEGGÉ
Office 365 gomb

Text:    Szöveget ad vissza egy megadott értékből

ÉRTÉKCSÖKK függvény

Financial:    Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.

ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL függvény

Financial:    Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan egy értékcsökkenési együttható alapján.

ÉS függvény

Logical:    Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.

ÉSZÖ függvény

Financial:    Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.

EUROCONVERT függvény

Add-in and Automation:    A függvény a következő konverziókat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország/régió pénznemére, euróövezeti ország/régió pénzneméről másik euróövezeti ország/régió pénznemére az eurót használva közbenső pénznemként.

ÉV függvény

Date and time:    Dátumértéket évvé alakít át.

EXP.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statistical:    Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

EXP.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statistical:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statistical:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.INVERZ függvény
Excel 2010

Statistical:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

F.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

Statistical:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

F.PRÓB függvény
Excel 2010

Statistical:    Az F-próba értékét adja eredményül.

F.PRÓBA függvény

Compatibility:    Az F-próba értékét adja eredményül.

FAKT függvény

Math and trigonometry:    Egy szám faktoriálisát számítja ki.

FAKTDUPLA függvény

Math and trigonometry:    Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.

FERDESÉG függvény

Statistical:    Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.

FERDESÉG.P függvény
Excel 2013

Statistical:    Egy eloszlás ferdeségét határozza meg a sokaság alapján; a ferdeség az eloszlás sokaság átlaga körül vett aszimmetriájának mértékét adja meg.

FI függvény
Excel 2013

Statistical:    A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

FISHER függvény

Statistical:    Fisher-transzformációt hajt végre.

FIX függvény

Text:    Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.

FKERES függvény

Lookup and reference:    A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül.

FOK függvény

Math and trigonometry:    Radiánt fokká alakít át.

FONETIKUS függvény

Text:    Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.

FORINT függvény

Text:    Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át.

FORINT.DEC függvény

Financial:    Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.

FORINT.TÖRT függvény

Financial:    Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.

FÜGG.HALMOZÁS
Office 365 gomb

Look and reference:    Tömböket fűz hozzá függőlegesen és egymás után, hogy egy nagyobb tömböt adjon vissza

FŰZ függvény
2019

Text:    Több tartományból és/vagy karakterláncból egyesíti a szöveget, de nem használ elválasztó karaktert vagy IgnoreEmpty argumentumokat.

GAMMA függvény
Excel 2013

Statistical:    A gamma-függvény értékét adja eredményül.

GAMMA.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statistical:    A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

GAMMA.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

GAMMA.INVERZ függvény
Excel 2010

Statistical:    A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

GAMMALN függvény

Statistical:    A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAMMALN.PONTOS függvény
Excel 2010

Statistical:    A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAUSS függvény
Excel 2013

Statistical:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékénél 0,5-del kevesebbet ad eredményül.

GYAKORISÁG függvény

Statistical:    A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.

GYÖK függvény

Math and trigonometry:    Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

GYÖKPI függvény

Math and trigonometry:    A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.

HA függvény

Logical:    Logikai vizsgálatot hajt végre.

HAELSŐIGAZ függvény
2019

Logical:    Ellenőrzi, hogy egy vagy több feltétel teljesül-e, és eredményül visszaadja az első IGAZ feltételnek megfelelő értéket.

HAHIÁNYZIK függvény
Excel 2013

Logical:    Megadott értéket ad eredményül, ha a kifejezés eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték, egyébként a kifejezés értékét adja vissza.

HAHIBA függvény

Logical:    Megadott értéket ad eredményül, ha egy képlet hibát ad; ellenkező esetben a képlet eredményét adja vissza.

HAMIS függvény

Logical:    A HAMIS logikai értéket adja eredményül.

HARM.KÖZÉP függvény

Statistical:    Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.

HATVÁNY függvény

Math and trigonometry:    Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.

HELYETTE függvény

Text:    Szövegben adott karaktereket másikra cserél.

HÉT.NAPJA függvény

Date and time:    Dátumértéket a hét napjává alakít át.

HÉT.SZÁMA függvény

Date and time:    Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.

HEX.BIN függvény

Engineering:    Hexadecimális számot binárissá alakít át.

HEX.DEC függvény

Engineering:    Hexadecimális számot decimálissá alakít át.

HEX.OKT függvény

Engineering:    Hexadecimális számot oktálissá alakít át.

HIÁNYZIK függvény

Information:    Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.

HIBA.E függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.

HIBA.TÍPUS függvény

Information:    Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.

HIBAF függvény

Engineering:    A hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAF.KOMPLEMENTER függvény

Engineering:    A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAF.PONTOS függvény
Excel 2010

Engineering:    A hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS függvény
Excel 2010

Engineering:    Az x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBÁS függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.

HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

HIPERHIVATKOZÁS függvény

Lookup and reference:    Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.

HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény

Statistical:    A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

HÍVÁS függvény

Add-in and Automation:    Egy dinamikus csatolású kódtár vagy kódforrás eljárását hívja.

HIVATKOZÁS függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.

HOL.VAN függvény

Lookup and reference:    Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.

HÓNAP függvény

Date and time:    Dátumértéket hónappá alakít át.

HÓNAP.UTOLSÓ.NAP függvény

Date and time:    Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.

HOSSZ és HOSSZ2 függvény

Text:    Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.

HOZAM függvény

Financial:    Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.

HOZAM.LEJÁRAT függvény

Financial:    Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.

HOZAM.LESZÁM függvény

Financial:    Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.

HSTACK
Office 365 gomb

Lookup and reference:    Tömböket fűz hozzá vízszintesen és egymás után, hogy egy nagyobb tömböt adjon vissza

IDŐ függvény

Date and time:    Adott időpont időértékét adja meg.

IDŐÉRTÉK függvény

Date and time:    Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át.

IDŐSZAKI.KAMAT függvény

Financial:    Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.

IGAZ függvény

Logical:    Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.

INDEX függvény

Lookup and reference:    Tömb vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.

INDIREKT függvény

Lookup and reference:    Szövegértékkel megadott hivatkozást ad eredményül.

INFÓ függvény

Information:    A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

INT függvény

Math and trigonometry:    Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.

INVERZ.BÉTA függvény

Compatibility:    Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta-eloszlás függvény inverzét.

INVERZ.F függvény

Compatibility:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.FISHER függvény

Statistical:    A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.

INVERZ.GAMMA függvény

Compatibility:    A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.KHI függvény

Compatibility:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

INVERZ.MÁTRIX függvény

Math and trigonometry:    Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül.

INVERZ.NORM függvény

Statistical:    A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.STNORM függvény

Compatibility:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.T függvény

Compatibility:    A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

ISO.HÉT.SZÁMA függvény
Excel 2013

Date and time:    Egy adott dátum éven belüli ISO-hétszámát adja eredményül.

ISO.PLAFON függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

ISOMITTED
Office 365 gomb

Information:    Ellenőrzi, hogy a LAMBDA értéke hiányzik-e, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza

JBÉ függvény

Financial:    Befektetés jövőbeli értékét számítja ki.

JIS függvény

Text:    Egy karakterlánc félszélességű (egybájtos) karaktereit teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.

JOBB és JOBB2 függvény

Text:    Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.

KALK.DÁTUM függvény

Date and time:    Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.

KALK.MUNKANAP függvény

Date and time:    Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.

KALK.MUNKANAP.INTL függvény
Excel 2010

Date and time:    Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.

KAMATÉRZ függvény

Financial:    Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.

KAMATÉRZ.PER függvény
Excel 2013

Financial:    Kiszámítja az ahhoz szükséges időszakok számát, hogy egy befektetés elérjen egy megadott értéket.

KAMATRÁTA függvény

Financial:    A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.

KAPOTT függvény

Financial:    A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül.

KARAKTER függvény

Text:    A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.

KBKK függvény
Excel 2013

Text:    Egy karakterlánc félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.

KCS2 függvény

Financial:    Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.

KCSA függvény

Financial:    Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.

KÉP függvény

Keresés és hivatkozás: Egy adott forrásból származó képet ad vissza

KÉPLET függvény
Excel 2013

Information:    IGAZ értéket ad vissza, ha a hivatkozás képletet tartalmazó cellára mutat.

KÉPLETSZÖVEG függvény
Excel 2013

Lookup and reference:    Szövegként adja vissza az adott hivatkozással elérhető képletet.

KÉPZ.ABSZ függvény

Engineering:    Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.

KÉPZ.ARGUMENT függvény

Engineering:    A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.

KÉPZ.COS függvény

Engineering:    Komplex szám koszinuszát adja eredményül.

KÉPZ.COSH függvény
Excel 2013

Engineering:    Komplex szám koszinusz hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.COT függvény
Excel 2013

Engineering:    Komplex szám kotangensét adja eredményül.

KÉPZ.CSC függvény
Excel 2013

Engineering:    Komplex szám koszekánsát adja eredményül.

KÉPZ.CSCH függvény
Excel 2013

Engineering:    Komplex szám koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.EXP függvény

Engineering:    Az e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.

KÉPZ.GYÖK függvény

Engineering:    Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül.

KÉPZ.HÁNYAD függvény

Engineering:    Két komplex szám hányadosát adja eredményül.

KÉPZ.HATV függvény

Engineering:    Komplex szám hatványát adja eredményül.

KÉPZ.KONJUGÁLT függvény

Engineering:    Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.

KÉPZ.KÜL függvény

Engineering:    Két komplex szám különbségét adja eredményül.

KÉPZ.LN függvény

Engineering:    Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.LOG10 függvény

Engineering:    Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.LOG2 függvény

Engineering:    Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.ÖSSZEG függvény

Engineering:    Komplex számok összegét adja eredményül.

KÉPZ.SEC függvény
Excel 2013

Engineering:    Komplex szám szekánsát adja eredményül.

KÉPZ.SECH függvény
Excel 2013

Engineering:    Komplex szám szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.SIN függvény

Engineering:    Komplex szám szinuszát adja eredményül.

KÉPZ.SINH függvény
Excel 2013

Engineering:    Komplex szám szinusz hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.SZORZAT függvény

Engineering:    Komplex számok szorzatát adja eredményül.

KÉPZ.TAN függvény
Excel 2013

Engineering:    Komplex szám tangensét adja eredményül.

KÉPZ.VALÓS függvény

Engineering:    Komplex szám valós részét adja eredményül.

KÉPZETES függvény

Engineering:    Komplex szám képzetes részét adja eredményül.

KEREK.FEL függvény

Math and trigonometry:    Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.

KEREK.LE függvény

Math and trigonometry:    Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

KEREKÍTÉS függvény

Math and trigonometry:    Egy számot adott számú számjegyre kerekít.

KERES függvény

Lookup and reference:    Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.

KHI.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

KHI.PRÓBA függvény

Compatibility:    Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statistical:    A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statistical:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ függvény
Excel 2010

Statistical:    A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

Statistical:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

KHINÉGYZET.PRÓBA függvény
Excel 2010

Statistical:    Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

KICSI függvény

Statistical:    Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.

KIMETSZ függvény

Text:    A szövegből eltávolítja a szóközöket.

KIMUTATÁSADATOT.VESZ függvény

Lookup and reference:    A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.

KISBETŰ függvény

Text:    Szöveget kisbetűssé alakít át.

KITERJESZT
Office 365 gomb

Lookup and reference:    Kibont vagy kitölt egy tömböt a megadott sor- és oszlopdimenziókra

KITEVŐ függvény

Math and trigonometry:    Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.

KJÉ függvény

Financial:    A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.

KJEGY.ÁR függvény

Financial:    Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.

KJEGY.EGYENÉRT függvény

Financial:    Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.

KJEGY.HOZAM függvény

Financial:    Kincstárjegy hozamát adja eredményül.

KOCKA.ÉRTÉK függvény

Cube:    A kockából összesített értéket adja eredményül.

KOCKA.FŐTELJMUT függvény

Cube:    Egy fő teljesítménymutató (KPI) nevét, tulajdonságát és mértékegységét adja eredményül, és megjeleníti a KPI nevét és tulajdonságát a cellában. A KPI-k számszerűsíthető mérési lehetőséget jelentenek, ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom, amelyek egy szervezet teljesítményének nyomon követésére használhatók.

KOCKA.HALM függvény

Cube:    Számított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Office Excel alkalmazásnak.

KOCKA.HALM.DB függvény

Cube:    Egy halmaz elemszámát adja eredményül.

KOCKA.HALM.ELEM függvény

Cube:    Egy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül. Használatával egy halmaz egy vagy több elemét kaphatja meg, például a legnagyobb teljesítményű üzletkötőt vagy a 10 legjobb tanulót.

KOCKA.TAG függvény

Cube:    Kockahierarchia egy tagját vagy rekordját adja eredményül. Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord.

KOCKA.TAG.TUL függvény

Cube:    A kocka egyik tagtulajdonságának értékét adja eredményül. Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság.

KÓD függvény

Text:    Szöveges karakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül.

KOMBINÁCIÓK függvény

Math and trigonometry:    Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.

KOMBINÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Adott számú elemcsoportra vonatkozó ismétléses kombinációk számát adja meg.

KOMPLEX függvény

Engineering:    Valós és képzetes részből komplex számot képez.

KONVERTÁLÁS függvény

Engineering:    Mértékegységeket vált át.

KORREL függvény

Statistical:    Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.

KOVAR függvény

Compatibility:    A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

KOVARIANCIA.M függvény
Excel 2010

Statistical:    A statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.

KOVARIANCIA.S függvény
Excel 2010

Statistical:    A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

KÖZÉP és KÖZÉP2 függvény

Text:    A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.

KRITBINOM függvény

Compatibility:    Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelynél a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem nagyobb egy adott határértéknél.

KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ függvény

Add-in and Automation:    A megadott dinamikus csatolású kódtár (DLL) vagy az előzőleg külső függvényként megadott kódforrás azonosítóját határozza meg.

KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB függvény

Engineering:    Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.

KVARTILIS függvény

Compatibility:    Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

KVARTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statistical:    Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).

KVARTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

KVÓCIENS függvény

Math and trigonometry:    Egy hányados egész részét adja eredményül.

LAMBDA
Office 365 gomb

Logical:    Egyéni, újrahasználható függvényeket hozhat létre és felhasználóbarát nevet adhat nekik

LAP függvény
Excel 2013

Information:    A hivatkozott munkalap lapszámát adja meg.

LAPOK függvény
Excel 2013

Information:    A hivatkozásban található munkalapok számát adja eredményül.

LCSA függvény

Financial:    Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.

LEJÁRATI.KAMAT függvény

Financial:    Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.

LESZÁM függvény

Financial:    Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.

LET
Office 365 gomb

Logical:    Nevet rendel a számítási eredményekhez

LIN.ILL függvény

Statistical:    A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.

LKO függvény

Math and trigonometry:    A legnagyobb közös osztót adja eredményül.

LKT függvény

Math and trigonometry:    A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.

LN függvény

Math and trigonometry:    Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.

LOG függvény

Math and trigonometry:    Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.

LOG.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

LOG.ILL függvény

Statistical:    Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.

LOG10 függvény

Math and trigonometry:    Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.

LOGIKAI függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.

LOGNORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statistical:    A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

LOGNORM.INVERZ függvény
Excel 2010

Statistical:    A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

LRÉSZLETKAMAT függvény

Financial:    A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.

MA függvény

Date and time:    Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül.

MAKEARRAY
Office 365 gomb

Logical:    Egy megadott sor- és oszlopméret számított tömbjét adja vissza LAMBDA alkalmazásával

MAP
Office 365 gomb

Logical:    Egy tömböt ad vissza, amely úgy jön létre, hogy a tömb(ök) minden értékét egy új értékre képezi le egy LAMBDA alkalmazásával egy új érték létrehozásához

MARADÉK függvény

Math and trigonometry:    Egy szám osztási maradékát adja eredményül.

MAX függvény

Statistical:    Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.

MAX2 függvény

Statistical:    Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

MAXHA függvény
2019

Statistical:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található maximális értéket adja vissza.

MDETERM függvény

Math and trigonometry:    Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.

MÉ függvény

Financial:    Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.

MEDIÁN függvény

Statistical:    Adott számhalmaz mediánját számítja ki.

MEGBÍZHATÓSÁG függvény

Compatibility:    Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.

MEGTÉRÜLÉS függvény

Financial:    A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.

MEREDEKSÉG függvény

Statistical:    Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.

MÉRTANI.KÖZÉP függvény

Statistical:    Argumentumai mértani középértékét számítja ki.

METSZ függvény

Statistical:    A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.

MIN függvény

Statistical:    Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.

MIN2 függvény

Statistical:    Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.

MINHA függvény
2019

Statistical:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található minimális értéket adja vissza.

MKAMATÉRZ függvény

Financial:    Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.

MMÁTRIX függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    A megadott dimenziójú egységmátrixot adja eredményül.

MÓDUSZ függvény

Compatibility:    Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló értéket.

MÓDUSZ.EGY függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

MÓDUSZ.TÖBB függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.

MOST függvény

Date and time:    Az aktuális dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.

MPERC függvény

Date and time:    Időértéket másodperccé alakít át.

MR függvény
Excel 2013

Financial:    Egy befektetés értéknövekedésével egyenértékű kamatláb kiszámítására használható.

MSZORZAT függvény

Math and trigonometry:    Két tömb mátrixszorzatát adja meg.

NAGY függvény

Statistical:    Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.

NAGYBETŰS függvény

Text:    Szöveget nagybetűssé alakít át.

NAP függvény

Date and time:    Dátumértéket a hónap egy napjává (0–31) alakít át.

NAP360 függvény

Date and time:    Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.

NAPOK függvény
Excel 2013

Date and time:    Két dátum közötti napok számát adja eredményül.

NEGBINOM.ELOSZL függvény

Compatibility:    A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statistical:    A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

NÉGYZETÖSSZEG függvény

Math and trigonometry:    Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.

NEM függvény

Logical:    Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.

NEM.SZÖVEG függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.

NÉVLEGES függvény

Financial:    Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.

NINCS függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.

NMÉ függvény

Financial:    Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.

NORM.ELOSZL függvény

Compatibility:    A normális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statistical:    A normális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.INVERZ függvény
Excel 2010

Compatibility:    A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

NORM.S.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statistical:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

NORM.S.INVERZ függvény
Excel 2010

Statistical:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

NORMALIZÁLÁS függvény

Statistical:    Normalizált értéket ad eredményül.

NÖV függvény

Statistical:    Exponenciális regresszió alapján ad becslést.

OKT.BIN függvény

Engineering:    Oktális számot binárissá alakít át.

OKT.DEC függvény

Engineering:    Oktális számot decimálissá alakít át.

OKT.HEX függvény

Engineering:    Oktális számot hexadecimálissá alakít át.

ÓRA függvény

Date and time:    Időértéket órává alakít át

OSZLOP függvény

Lookup and reference:    Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.

OSZLOPHOZ
Office 365 gomb

Lookup and reference:    Egyetlen oszlopban adja vissza a tömböt

OSZLOPOK függvény

Lookup and reference:    Egy hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.

OSZLOPTÖRDELÉS
Office 365 gomb

Look and reference:    A megadott értékek sorát és oszlopát az adott számú elem után oszlopokba tördeli

ÖSSZ.MUNKANAP függvény

Date and time:    Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.

ÖSSZ.MUNKANAP.INTL függvény
Excel 2010

Date and time:    Kiszámítja a teljes munkanapok számát két dátum között úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.

ÖSSZEFŰZ függvény

Text:    Több szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze.

ÖSSZES.KAMAT függvény

Financial:    Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.

ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény

Financial:    Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.

ÖSSZESÍT függvény

Math and trigonometry:    Egy lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.

PADLÓ függvény

Compatibility:    Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

PADLÓ.MAT függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére.

PADLÓ.PONTOS függvény

Math and trigonometry:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.

PÁRATLAN függvény

Math and trigonometry:    Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.

PÁRATLANE függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.

PÁROS függvény

Math and trigonometry:    Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.

PÁROSE függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.

PEARSON függvény

Statistical:    A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.

PER.SZÁM függvény

Financial:    A törlesztési időszakok számát adja meg.

PERCEK függvény

Date and time:    Időértéket perccé alakít.

PERCENTILIS függvény

Compatibility:    Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

PERCENTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományba esik, a végpontok nélkül.

PERCENTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

PI függvény

Math and trigonometry:    A pi matematikai állandót adja vissza.

PLAFON függvény

Compatibility:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

PLAFON.MAT függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel.

PLAFON.PONTOS függvény

Math and trigonometry:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.

POISSON függvény

Compatibility:    A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

POISSON.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statistical:    A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

PRÉSZLET függvény

Financial:    Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.

RADIÁN függvény

Math and trigonometry:    Fokot radiánná alakít át.

RANG.ÁTL függvény
Excel 2010

Statistical:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

RANG.EGY függvény
Excel 2010

Statistical:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

RÁTA függvény

Financial:    Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki.

REDUCE
Office 365 gomb

Logical:    A tömböket halmozott értékre csökkenti egy LAMBDA minden értékre való alkalmazásával és a gyűjtőben lévő teljes érték visszaadásával

RENDEZÉS.ALAP.SZERINT függvény

Office 365 gomb

Lookup and reference:    Egy adott tartomány vagy tömb értékeinek megfelelően rendezheti egy tartomány vagy tömb tartalmát.

RÉSZÁTLAG függvény

Statistical:    Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.

RÉSZLET függvény

Financial:    A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.

RÉSZÖSSZEG függvény

Math and trigonometry:    Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.

RÉSZVÉNY.ELŐZMÉNYEK függvény

Financial:    Történeti adatokat kér le egy pénzügyi eszközről.

RNÉGYZET függvény

Statistical:    Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.

RÓMAI függvény

Math and trigonometry:    Egy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.

RRÉSZLET függvény

Financial:    Hiteltörlesztésen belül a kamattörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.

S függvény

Information:    Argumentumának értékét számmá alakítja.

SCAN
Office 365 gomb

Logical:    Egy tömböt vizsgál egy LAMBDA minden értékre való alkalmazásával, és egy olyan tömböt ad vissza, amely mindegyik köztes értékkel rendelkezik

SEC függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy szög szekánsát adja eredményül.

SECH függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Egy szög szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

SIN függvény

Math and trigonometry:    Egy szög szinuszát számítja ki.

SINH függvény

Math and trigonometry:    Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

SOKSZOR függvény

Text:    Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.

SOR függvény

Lookup and reference:    Egy hivatkozás sorának számát adja meg.

SORBA.RENDEZ függvény

Office 365 gomb

Lookup and reference:    Sorba rendezi egy tartomány vagy tömb tartalmát.

SORHOZ
Office 365 gomb

Lookup and reference:    Egyetlen sorban adja vissza a tömböt

SOROK függvény

Lookup and reference:    Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.

SORÖSSZEG függvény

Math and trigonometry:    Hatványsor összegét adja eredményül.

SORSZÁM függvény

Compatibility:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

SORSZÁMLISTA függvény

Office 365 gomb

Math and trigonometry:    A SORSZÁMLISTA függvény lehetővé teszi az egy tömbben lévő, egymást követő számok (például 1, 2, 3, 4) listájának létrehozását.

SORTÖRDELÉS
Office 365 gomb

Look and reference:    A megadott értékek sorát és oszlopát az adott számú elem után sorokba tördeli

SQ függvény

Statistical:    Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.

STHIBAYX függvény

Statistical:    Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.

STNORMELOSZL függvény

Compatibility:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

SZÁM függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték szám.

SZÁMÉRTÉK függvény
Excel 2013

Text:    Szöveget konvertál számmá, területi beállítástól független módon.

SZÁZALÉKRANG függvény

Compatibility:    Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statistical:    Érték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

SZELVÉNYIDŐ függvény

Financial:    A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.

SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL függvény

Financial:    A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.

SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL függvény

Financial:    A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.

SZELVÉNYSZÁM függvény

Financial:    A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.

SZÓR.M függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.

SZÓR.S függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

SZÓRÁS függvény

Compatibility:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.

SZÓRÁSA függvény

Statistical:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

SZÓRÁSP függvény

Compatibility:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

SZÓRÁSPA függvény

Statistical:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

SZORHÁNYFAKT függvény

Math and trigonometry:    Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.

SZORZAT függvény

Math and trigonometry:    Argumentumai szorzatát számítja ki.

SZORZATÖSSZEG függvény

Math and trigonometry:    A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.

SZÖVEG függvény

Text:    Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.

SZÖVEG.E függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.

SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 függvény

Text:    Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).

SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 függvény

Text:    Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).

SZÖVEGELŐTTE
Office 365 gomb

Text:    Egy adott karakter vagy karakterlánc előtt előforduló szöveget ad vissza

SZÖVEGFELOSZTÁS
Office 365 gomb

Text:    A szöveges karakterláncok felosztása oszlop- és sorelválasztók használatával

SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS
Office 365 gomb

Text:    Több tartományból és/vagy karakterláncból származó szöveget egyesít

SZÖVEGUTÁNA
Office 365 gomb

Text:    Egy adott karakter vagy karakterlánc után előforduló szöveget ad vissza

SZUM függvény

Math and trigonometry:    Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.

SZUMHA függvény

Math and trigonometry:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.

SZUMHATÖBB függvény

Math and trigonometry:    Több megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül.

SZUMX2BŐLY2 függvény

Math and trigonometry:    Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.

SZUMX2MEGY2 függvény

Math and trigonometry:    Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.

SZUMXBŐLY2 függvény

Math and trigonometry:    Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.

SZŰRŐ függvény

Office 365 gomb

Lookup and reference:    Ön által megadott feltételek alapján szűrheti az adattartományokat.

T függvény

Text:    Argumentumát szöveggé alakítja át.

T.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statistical:    A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS függvény

Compatibility:    A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

T.ELOSZLÁS.2SZ függvény
Excel 2010

Statistical:    A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statistical:    A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

T.INVERZ függvény
Excel 2010

Statistical:    A Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.

T.INVERZ.2SZ függvény
Excel 2010

Statistical:    A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

T.PRÓB függvény
Excel 2010

Statistical:    A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

T.PRÓBA függvény

Compatibility:    A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

TAN függvény

Math and trigonometry:    Egy szám tangensét számítja ki.

TANH függvény

Math and trigonometry:    Egy szám hiperbolikus tangensét adja vissza

TÉNYLEGES függvény

Financial:    Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.

TERÜLET függvény

Lookup and reference:    A hivatkozásban található területek számát adja vissza

TÍPUS függvény

Information:    Az érték adattípusát jelölő számot adja eredményül.

TISZTÍT függvény

Text:    A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.

TIZEDES függvény
Excel 2013

Math and trigonometry:    Decimális számmá alakít egy adott számrendszerben megadott, szöveggel ábrázolt számot.

TNÉV függvény

Text:    Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.

TÖBBSZ.KEREKÍT függvény

Math and trigonometry:    A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.

TÖMB.SZÖVEGGÉ függvény
Office 365 gomb

Text:    Szöveges értékek tömbjét adja vissza eredményül tetszőleges megadott tartományból.

TÖRTÉV függvény

Date and time:    Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.

TRANSZPONÁLÁS függvény

Lookup and reference:    Egy tömb transzponáltját adja eredményül.

TREND függvény

Statistical:    Lineáris trend értékeit számítja ki.

UNICODE függvény
Excel 2013

Text:    A szöveg első karakterének számát (kódértékét) adja eredményül.

UNIKARAKTER függvény
Excel 2013

Text:    A megadott számérték által jelölt Unicode-karaktert adja eredményül.

URL.KÓDOL függvény
Excel 2013

Web:    Egy URL-címként kódolt karakterláncot ad eredményül.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM függvény

Financial:    A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.

ÜRES függvény

Information:    Eredménye IGAZ, ha az érték üres.

VAGY függvény

Logical:    Eredménye IGAZ, ha bármelyik argumentuma IGAZ.

VÁLASZT függvény

Lookup and reference:    Értékek listájából választ ki egy elemet.

VALÓSZÍNŰSÉG függvény

Statistical:    Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.

VAR függvény

Compatibility:    Minta alapján becslést ad a varianciára.

VAR.M függvény
Excel 2010

Statistical:    Minta alapján becslést ad a varianciára.

VAR.S függvény
Excel 2010

Statistical:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

VARA függvény

Statistical:    Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

VARIÁCIÓK függvény

Statistical:    Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.

VARIÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Statistical:    Az összes objektumból kiválasztott adott számú objektum k-ad osztályú ismétléses variációinak számát számítja ki.

VARP függvény

Compatibility:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

VARPA függvény

Statistical:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

VÉL függvény

Math and trigonometry:    Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény

Math and trigonometry:    Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.

VÉLETLENTÖMB függvény

Office 365 gomb

Math and trigonometry:    A VÉLETLENTÖMB függvény 0 és 1 közé eső véletlenszerű számok tömbjét adja vissza. Megadhatja azonban a kitölthető sorok és oszlopok számát, a minimális és maximális értékeket, valamint azt, hogy egész számokat vagy decimális értékeket kapjon-e eredményül.

VIA függvény

Lookup and reference:    Valós idejű adatokat ad vissza egy, a COM-automatizálást támogató programból.

VKERES függvény

Lookup and reference:    A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.

WEBSZOLGÁLTATÁS függvény
Excel 2013

Web:    Adatokat olvas be egy webszolgáltatásból.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

WEIBULL függvény

Compatibility:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

WEIBULL.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statistical:    A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.

XBMR függvény

Financial:    Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.

XHOL.VAN függvény

Office 365 gomb

Lookup and reference:    Egy elem relatív pozícióját adja eredményül egy tömbben vagy cellatartományban. 

XLOOKUP függvény

Office 365 gomb

Lookup and reference:    Tartományban vagy tömbben keres, majd a talált első egyezésnek megfelelő elemet adja eredményül. Ha nincs egyezés, akkor az XLOOKUP a legközelebbi (közelítő) egyezést is eredményül adhatja. 

XMLSZŰRÉS függvény
Excel 2013

Web:    Meghatározott adatokat ad vissza az XML-struktúrából a megadott XPath-kifejezés használatával.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

XNJÉ függvény

Financial:    Ütemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.

XVAGY függvény
Excel 2013

Logical:    Az argumentumokból KIZÁRÓ VAGY művelettel képzett kifejezés eredményét adja vissza.

Z.PRÓB függvény
Excel 2010

Statistical:    Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Z.PRÓBA függvény

Compatibility:    Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet a közösségekben.

Kapcsolódó témakörök

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Az Excel képleteinek áttekintése
Hibás képletek kiküszöbölése
A képlethibák feltárása

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×