Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Ha részletes információkra kíváncsi az egyik függvénnyel kapcsolatban, kattintson a nevére az első oszlopban.

Megjegyzés: A verziójelzők az Excelnek azt a verzióját jelzik, amelyben a függvény először megjelent. Ezek a függvények a korábbi verziókban nem érhetők el. A „2013” verziójelzés például azt jelzi, hogy az adott függvény az Excel 2013-as és újabb verzióiban érhető el.

Függvény

Leírás

ABS függvény

Egy szám abszolút értékét adja eredményül.

ARCCOS függvény

Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.

ACOSH függvény

Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ARCCOT függvény
Excel 2013

Egy szám arkusz kotangensét számítja ki.

ARCCOTH függvény
Excel 2013

Egy szám arkusz kotangens hiperbolikuszát számítja ki.

ÖSSZESÍT függvény

Lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.

ARAB függvény
Excel 2013

Római számot arab számmá alakít át.

ARCSIN függvény

Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.

ASINH függvény

Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ARCTAN függvény

Egy szám arkusz tangensét számítja ki.

ARCTAN2 függvény

X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.

ATANH függvény

A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.

ALAP függvény
Excel 2013

Egy számot ábrázol szövegesen a megadott alapszámnak megfelelő számrendszerben.

PLAFON függvény

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

PLAFON.MAT függvény
Excel 2013

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel.

PLAFON.PONTOS függvény

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.

KOMBINÁCIÓK függvény

Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.

KOMBINÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Adott számú elemcsoportra vonatkozó ismétléses kombinációk számát adja meg.

COS függvény

Egy szám koszinuszát számítja ki.

COSH függvény

Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

COT függvény
Excel 2013

Egy szög kotangensét adja eredményül.

COTH függvény
Excel 2013

Egy szám kotangens hiperbolikuszát számítja ki.

CSC függvény
Excel 2013

Egy szög koszekánsát adja eredményül.

CSCH függvény
Excel 2013

Egy szög koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

TIZEDES függvény
Excel 2013

Decimális számmá alakít egy adott számrendszerben megadott, szöveggel ábrázolt számot.

FOK függvény

Radiánt fokká alakít át.

PÁROS függvény

Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.

KITEVŐ függvény

Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.

FAKT függvény

Egy szám faktoriálisát számítja ki.

FAKTDUPLA függvény

Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.

PADLÓ függvény

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

PADLÓ.MAT függvény
Excel 2013

Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére.

PADLÓ.PONTOS függvény

Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére. A szám előjelétől függetlenül a számot lefelé kerekíti.

LKO függvény

A legnagyobb közös osztót adja eredményül.

INT függvény

Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.

ISO.PLAFON függvény
Excel 2013

Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

LKT függvény

A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.

LN függvény

Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.

LOG függvény

Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.

LOG10 függvény

Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.

MDETERM függvény

Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.

INVERZ.MÁTRIX függvény

Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül.

MSZORZAT függvény

Két tömb mátrixszorzatát adja meg.

MARADÉK függvény

Egy szám osztási maradékát adja eredményül.

TÖBBSZ.KEREKÍT függvény

A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.

SZORHÁNYFAKT függvény

Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.

MMÁTRIX függvény
Excel 2013

A megadott dimenziójú egységmátrixot adja eredményül.

PÁRATLAN függvény

Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.

PI függvény

A pi matematikai állandót adja vissza.

HATVÁNY függvény

Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.

SZORZAT függvény

Argumentumai szorzatát számítja ki.

KVÓCIENS függvény

Egy hányados egész részét adja eredményül.

RADIÁN függvény

Fokot radiánná alakít át.

VÉL függvény

Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

VÉLETLENTÖMB függvény

Az Office 365-beállítások gombja

A VÉLETLENTÖMB függvény 0 és 1 közé eső véletlenszerű számok tömbjét adja vissza. Megadhatja azonban a kitölthető sorok és oszlopok számát, a minimális és maximális értékeket, valamint azt, hogy egész számokat vagy decimális értékeket kapjon-e eredményül.

VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény

Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.

RÓMAI függvény

Egy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.

KEREKÍTÉS függvény

Egy számot adott számú számjegyre kerekít.

KEREK.LE függvény

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

KEREK.FEL függvény

Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.

SEC függvény
Excel 2013

Egy szög szekánsát adja eredményül.

SECH függvény
Excel 2013

Egy szög szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

SORÖSSZEG függvény

Hatványsor összegét adja eredményül.

ELŐJEL függvény

Egy szám előjelét adja meg.

SIN függvény

Egy szög szinuszát számítja ki.

SINH függvény

Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

GYÖK függvény

Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

GYÖKPI függvény

A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.

RÉSZÖSSZEG függvény

Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.

SZUM függvény

Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.

SZUMHA függvény

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.

SZUMHATÖBB függvény

Több megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül.

SZORZATÖSSZEG függvény

A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.

NÉGYZETÖSSZEG függvény

Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.

SZUMX2BŐLY2 függvény

Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.

SZUMX2MEGY2 függvény

Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.

SZUMXBŐLY2 függvény

Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.

TAN függvény

Egy szám tangensét számítja ki.

TANH függvény

Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.

CSONK függvény

Egy számot egésszé csonkít.

Fontos: A képletek kiszámított eredménye és az Excel-munkalapok egyes funkciói kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×