Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

A logikai függvények közé tartozó VAGY függvénnyel megállapítható, hogy a feltételek bármelyike IGAZ értékű-e.

Példa

Példák a VAGY függvény használatára.

A VAGY függvény az IGAZ értéket adja vissza, ha bármely argumentumának IGAZ az értéke, és a HAMIS értéket adja vissza, ha az összes argumentum HAMIS értékű.

A VAGY függvény egyik leggyakoribb szerepe más, logikai vizsgálatokat végrehajtó függvények hasznosságának kiterjesztése. A HA függvény például egy logikai vizsgálatot végez, és IGAZ eredmény esetén egy adott értéket, HAMIS eredmény esetén pedig egy másik értéket ad vissza. Ha a VAGY függvényt használja fel a HA függvény logikai_vizsgálat argumentumaként, akkor nem csak egy, hanem egyszerre több különböző feltételt vizsgálhat.

Szintaxis

VAGY(logikai1; [logikai2]; ...)

A VAGY függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

Argumentum

Leírás

logikai1

Megadása kötelező. Az első vizsgálandó feltétel, amelynek IGAZ vagy HAMIS értéket kell adnia.

logikai2; ...

Nem kötelező. További tesztelni kívánt feltételek, amelyek IGAZ vagy HAMIS értéket kaphatnak, de legfeljebb 255 feltételt.

Megjegyzések

  • Az argumentumok kiértékelésének eredménye csak logikai érték (például IGAZ vagy HAMIS), illetve logikai értékeket tartalmazó tömb vagy hivatkozás lehet.

  • Ha egy tömb vagy hivatkozás argumentum szöveget vagy üres cellát tartalmaz, akkor ezeket az értékeket figyelmen kívül hagyja a program.

  • Ha a megadott tartomány egyetlen logikai értéket sem tartalmaz, akkor a VAGY függvény visszatérési értéke az #ÉRTÉK! hibaérték lesz.

  • A VAGY függvényt tömbképletben használva megvizsgálhatja, hogy egy érték előfordul-e a tömbben. Tömbképletet a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációval írhat be.

Példák

Az alábbiakban általános jellegű példákat adunk a VAGY függvény önálló, illetve HA függvénnyel együttes használatára.

Példák a VAGY függvény HA függvénnyel való használatára.

Képlet

Leírás

=VAGY(A2>1;A2<100)

Eredménye akkor IGAZ, ha az A2 cella értéke 1-nél nagyobb VAGY 100-nál kisebb. Minden más esetben a HAMIS értéket adja eredményül.

=HA(VAGY(A2>1;A2<100);A3,"Az érték tartományon kívül esik")

Az A3 cellában lévő értéket jeleníti meg, ha az nagyobb 1-nél VAGY kisebb 100-nál. Ellenkező esetben „Az érték a tartományon kívül esik” üzenetet jeleníti meg.

=HA(VAGY(A2<0;A2>50);A2,"Az érték tartományon kívül esik")

Az A2 cellában lévő értéket jeleníti meg, ha az kisebb 0-nál VAGY nagyobb 50-nél. Ellenkező esetben „Az érték a tartományon kívül esik” üzenetet jeleníti meg.

Értékesítési jutalék kiszámítása

A következő példa azt szemlélteti, hogy miként számítható ki az értékesítők jutaléka a HA és a VAGY függvénnyel.

Példa a HA és a VAGY függvény együttes használatára értékesítési jutalék kiszámításához.
  • =HA(VAGY(B14>=$B$4;C14>=$B$5);B14*$B$6;0)HA az összforgalom nagyobb vagy egyenlő (>=), mint az értékesítési célérték VAGY az ügyfélszerzések száma nagyobb vagy egyenlő (>=), mint az ügyfélszerzési célérték, akkor az összforgalom szorzása a jutalék százalékos értékével, minden más esetben a 0 érték visszaadása.

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet a közösségekben.

Kapcsolódó témakörök

Videó: HA függvények haladóknak
További információ a beágyazott függvények képletekben való használatának mikéntjéből
HA függvény
ÉS függvény
NEM függvény
A képletek áttekintése a Excel
Hibás képletek elkerülése
Képlethibák észlelése
A Excel billentyűparancsai
Logikai függvények (hivatkozás)
Excel függvények (betűrendes)
Excel függvények kategória szerint

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×