VAGY függvény

A logikai függvények közé tartozó VAGY függvénnyel megállapítható, hogy a feltételek bármelyike IGAZ értékű-e.

Példa

Példák a VAGY függvény használatára.

A VAGY függvény az IGAZ értéket adja vissza, ha bármely argumentumának IGAZ az értéke, és a HAMIS értéket adja vissza, ha az összes argumentum HAMIS értékű.

A VAGY függvény egyik leggyakoribb szerepe más, logikai vizsgálatokat végrehajtó függvények hasznosságának kiterjesztése. A HA függvény például egy logikai vizsgálatot végez, és IGAZ eredmény esetén egy adott értéket, HAMIS eredmény esetén pedig egy másik értéket ad vissza. Ha a VAGY függvényt használja fel a HA függvény logikai_vizsgálat argumentumaként, akkor nem csak egy, hanem egyszerre több különböző feltételt vizsgálhat.

Szintaxis

VAGY(logikai1; [logikai2]; ...)

A VAGY függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

Argumentum

Leírás

logikai1

Megadása kötelező. Az első vizsgálandó feltétel, amelynek IGAZ vagy HAMIS értéket kell adnia.

logikai2; ...

Nem kötelező. További olyan feltételek, amelyek kiértékeléséhez IGAZ vagy HAMIS értéket kell eredményül ad, legfeljebb 255 feltételt.

Megjegyzések

  • Az argumentumok kiértékelésének eredménye csak logikai érték (például IGAZ vagy HAMIS), illetve logikai értékeket tartalmazó tömb vagy hivatkozás lehet.

  • Ha egy tömb vagy hivatkozás argumentum szöveget vagy üres cellát tartalmaz, akkor ezeket az értékeket figyelmen kívül hagyja a program.

  • Ha a megadott tartomány egyetlen logikai értéket sem tartalmaz, akkor a VAGY függvény visszatérési értéke az #ÉRTÉK! hibaérték lesz.

  • A VAGY függvényt tömbképletben használva megvizsgálhatja, hogy egy érték előfordul-e a tömbben. Tömbképletet a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációval írhat be.

Példák

Az alábbiakban általános jellegű példákat adunk a VAGY függvény önálló, illetve HA függvénnyel együttes használatára.

Példák a VAGY függvény HA függvénnyel való használatára.

Képlet

Leírás

=VAGY(A2>1;A2<100)

Eredménye akkor IGAZ, ha az A2 cella értéke 1-nél nagyobb VAGY 100-nál kisebb. Minden más esetben a HAMIS értéket adja eredményül.

=HA(VAGY(A2>1;A2<100);A3,"Az érték tartományon kívül esik")

Az A3 cellában lévő értéket jeleníti meg, ha az nagyobb 1-nél VAGY kisebb 100-nál. Ellenkező esetben „Az érték a tartományon kívül esik” üzenetet jeleníti meg.

=HA(VAGY(A2<0;A2>50);A2,"Az érték tartományon kívül esik")

Az A2 cellában lévő értéket jeleníti meg, ha az kisebb 0-nál VAGY nagyobb 50-nél. Ellenkező esetben „Az érték a tartományon kívül esik” üzenetet jeleníti meg.

Értékesítési jutalék kiszámítása

A következő példa azt szemlélteti, hogy miként számítható ki az értékesítők jutaléka a HA és a VAGY függvénnyel.

Példa a HA és a VAGY függvény együttes használatára értékesítési jutalék kiszámításához.
  • =HA(VAGY(B14>=$B$4;C14>=$B$5);B14*$B$6;0)HA az összforgalom nagyobb vagy egyenlő (>=), mint az értékesítési célérték VAGY az ügyfélszerzések száma nagyobb vagy egyenlő (>=), mint az ügyfélszerzési célérték, akkor az összforgalom szorzása a jutalék százalékos értékével, minden más esetben a 0 érték visszaadása.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Kapcsolódó témakörök

Videó: Speciális HA függvények
Megtudhatja, hogy miként használhatja a beágyazott függvényeket a képletekben
HA függvény
ÉS függvény
NOT függvény
A képletek áttekintése az Excelben
Hibás képletek elkerülése
Képlethibák észlelése
Az Excel billentyűparancsai
Logikai függvények (hivatkozás)
Excel-függvények (betűrendes)
Excel-függvények (kategória szerint)

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×