ID článku: 306525 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 327850.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows Millennium Edition naleznete pod číslem 268331.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak v systému Windows nakonfigurovat službu Automatické aktualizace, která upozorňuje na dostupnost důležitých aktualizací pro váš počítač. Můžete také zadat plán, podle kterého bude systém Windows instalovat aktualizace do počítače.

Poznámka: Zkušení uživatelé a odborníci v oblasti IT mohou funkci Automatické aktualizace nakonfigurovat v prostředí služby Active Directory pomocí zásad skupiny nebo v jiném prostředí prostřednictvím nastavení registru. Další informace o konfiguraci funkce Automatické aktualizace uvedenými způsoby získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
328010 Konfigurace Automatických aktualizací pomocí zásad skupiny nebo nastavení registru

Požadavky

Použití nejnovější verze funkce Automatické aktualizace

Tento článek vychází z předpokladu, že používáte nejaktuálnější verzi funkce Automatické aktualizace. Nejaktuálnější verze funkce Automatické aktualizace je součástí systémů Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a novější, Windows Vista a Windows 7.

Používáte-li systém Windows XP Professional, Windows XP Home Edition nebo Windows XP 64-Bit Edition, získáte nejaktuálnější verzi funkce Automatické aktualizace instalací aktualizace Windows XP SP2 nebo Windows XP Service Pack 3 (SP3). Další informace o možnostech získání aktualizace SP2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Poznámka: Před instalací aktualizace Windows XP SP3 je třeba nainstalovat aktualizaci Windows XP SP1 nebo Windows XP SP2.

Přihlášení jako správce počítače

V systému Windows XP Home Edition můžete instalovat komponenty nebo upravovat nastavení služby Automatické aktualizace pouze tehdy, když jste přihlášeni jako správce počítače. V systému Windows XP Professional je třeba se přihlásit jako správce nebo člen skupiny Administrators.
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=cs
V systému Windows Vista nebo Windows 7 se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení.

Poznámka: Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení postupu popsaného v tomto článku znemožněno nastavením síťových zásad. Nemáte-li oprávnění k provedení těchto postupů, obraťte se na správce sítě.

Zapnutí a použití funkce Automatické aktualizace

Zapněte funkci Automatické aktualizace. Chcete-li, abychom funkci Automatické aktualizace zapnuli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li funkci Automatické aktualizace zapnout sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Zapnutí funkce Automatické aktualizaceVypnutí funkce Automatické aktualizace
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Windows Vista a Windows 7

Chcete-li funkci Automatické aktualizace zapnout sami, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole hledání zadejte text automatické aktualizace a v seznamu Programy klikněte na položku Automatické aktualizace.
 2. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit nastavení.
 3. Vyberte požadovanou možnost.
 4. V části Doporučené aktualizace zaškrtněte políčko Získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace nebo Při stahování, instalaci nebo upozorňování na aktualizace zahrnout také doporučené aktualizace a klikněte na tlačítko OK.

Windows XP

Chcete-li zapnout službu Automatické aktualizace, použijte následující postup:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klikněte na kartu Automatické aktualizace a potom vyberte jednu z následujících možností. Doporučujeme kliknout na přepínač Automaticky stahovat a instalovat doporučené aktualizace pro tento počítač.
  • Automaticky stahovat a instalovat doporučené aktualizace pro tento počítač

   Po výběru této možnosti systém Windows rozpozná, kdy jste v režimu online, a pomocí připojení k Internetu vyhledá na webu systému Windows Update nebo Microsoft Update aktualizace, které se vztahují na váš počítač. Aktualizace budou automaticky staženy na pozadí a během tohoto procesu nebudete upozorněni ani vyrušeni. V průběhu stahování aktualizací se v oznamovací oblasti na hlavním panelu zobrazí ikona. Nastavíte-li na tuto ikonu ukazatel myši, zobrazí se stav stahování. Po dokončení stahování se v oznamovací oblasti zobrazí další zpráva, pomocí které můžete zkontrolovat aktualizace naplánované k instalaci.
   • Kliknutím vyberte den a čas, kdy chcete naplánované aktualizace stahovat a instalovat. Automatické aktualizace můžete naplánovat na libovolný čas v rámci dne. Aktualizace však bude možné nainstalovat pouze v případě, že počítač bude v naplánovanou dobu zapnutý.
   • Můžete nastavit, že se mají aktualizace nainstalovat, jakmile se dokončí jejich stahování. Chcete-li tak učinit, klikněte na zprávu o stažení (nebo ikonu aktualizace) a pak klikněte na tlačítko Instalovat. Pokud se rozhodnete aktualizace po stažení neinstalovat, systém Windows instalaci spustí v naplánovaném čase.
  • Stahovat aktualizace automaticky, ale čas instalace zvolím ručně

   Po nastavení této možnosti systém Windows rozpozná, kdy jste v režimu online, a pomocí připojení k Internetu automaticky stáhne aktualizace z webu služby Windows Update nebo Microsoft Update. V průběhu stahování aktualizací se v oznamovací oblasti na hlavním panelu zobrazí ikona. Nastavíte-li na tuto ikonu ukazatel myši, zobrazí se stav stahování. Po dokončení stahování se v oznamovací oblasti zobrazí další zpráva, pomocí které můžete zkontrolovat aktualizace naplánované k instalaci.
   • Chcete-li staženou aktualizaci nainstalovat, klikněte na zprávu (nebo ikonu aktualizace) a pak aktualizaci nainstalujte kliknutím na položku Instalovat.
   • Jestliže nechcete nainstalovat staženou aktualizaci, klepněte na tlačítko Podrobnosti a odmítněte aktualizaci zrušením zaškrtnutí políčka vedle této aktualizace.
  • Oznamovat, ale aktualizace nestahovat ani neinstalovat

   Po nastavení této možnosti systém Windows rozpozná, kdy jste v režimu online, a pomocí připojení k Internetu vyhledá soubory ke stažení na webu služby Windows Update nebo Microsoft Update. Pokud budou k dispozici nové aktualizace ke stažení nebo k instalaci, zobrazí se v oznamovací oblasti na hlavním panelu ikona a zpráva funkce Automatické aktualizace.
   • Klepnutím na ikonu nebo zprávu zobrazíte dané aktualizace. Jestliže nechcete stáhnout vybranou aktualizaci, odmítněte ji zrušením zaškrtnutí políčka vedle této aktualizace. Klepnutím na možnost Spustit stahování stáhnete vybrané aktualizace. Během stahování aktualizací zůstane ikona funkce Automatické aktualizace zobrazena v oznamovací oblasti na hlavním panelu. Nastavíte-li na tuto ikonu ukazatel myši, zobrazí se stav stahování.
   • Po dokončení stahování se v oznamovací oblasti zobrazí další zpráva s informací, že aktualizace jsou připraveny k instalaci. Klikněte na ikonu nebo zprávu funkce Automatické aktualizace a kliknutím na tlačítko Instalovat příslušné aktualizace nainstalujte.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
Další informace o naplánování automatických aktualizací získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
327838 Naplánování automatických aktualizací v systémech Windows XP, Windows 2000 a Windows Server 2003

Nastavení systému Windows na upozorňování na čekající aktualizace

Pokud u funkce Automatické aktualizace nastavíte možnost zobrazení upozornění před stažením nebo instalací aktualizací, systém Windows vás na čekající aktualizace upozorní zobrazením ikony a zprávy v oznamovací oblasti hlavního panelu.

Jestliže nechcete v tomto okamžiku aktualizace stáhnout nebo nainstalovat, klikněte na ikonu nebo zprávu funkce Automatické aktualizace v oznamovací oblasti na hlavním panelu a pak v dialogovém okně Automatické aktualizace klikněte na tlačítko Připomenout později. V dialogovém okně Připomenutí můžete zadat dobu, po kterou má systém Windows čekat před zobrazením připomenutí.

Pokud se jedná o připomenutí stahování, zobrazí systém Windows toto připomenutí pouze v případě, že jste připojeni k Internetu. Jedná-li se o připomenutí instalace, zobrazí systém Windows připomenutí na základě zadaného plánu.

Pozastavení nebo pokračování stahování

Proces stahování můžete po spuštění kdykoli pozastavit nebo v něm pokračovat. Pokud po pozastavení procesu stahování ukončíte připojení k Internetu nebo restartujete počítač, bude systém Windows v tomto procesu automaticky pokračovat při příštím připojení k Internetu.

Pozastavení nebo pokračování stahování:
 1. Během procesu stahování klikněte na ikonu zobrazenou v oznamovací oblasti a pak klikněte na příkaz Pozastavit.
 2. Pokud chcete, aby systém Windows opět zahájil stahování, klikněte na ikonu Automatické aktualizace a pak klikněte na příkaz Pokračovat.

Obnovení odmítnutých aktualizací

Jestliže se rozhodnete, že konkrétní aktualizace nechcete stáhnout, můžete u funkce Automatické aktualizace později vyžádat opětovné nabídnutí těchto aktualizací. Obnovení odmítnutých aktualizací:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klepněte na kartu Automatické aktualizace a na odkaz Znovu nabídnout skryté aktualizace.
 3. Odmítnuté aktualizace obnovíte klepnutím na tlačítko Ano.

Vypnutí automatických aktualizací

Pokud chcete funkci Automatické aktualizace vypnout, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klikněte na kartu Automatické aktualizace a vyberte možnost Vypnout automatické aktualizace.
 3. Klikněte na tlačítko OK.

Další postup

Pokud uvedené postupy nefungují, další řešení můžete najít na webu služby zákaznické podpory společnosti Microsoft. Mezi služby poskytované na webu služby zákaznické podpory společnosti Microsoft patří například následující:
 • Znalostní báze Knowledge Base s možností prohledávání: Slouží k hledání v informacích o technické podpoře a nástrojích samoobslužné podpory pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: Tento web umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.

Další informace

Aktualizace souborů pomocí služby Windows Update nebo Microsoft Update

V případě, že se rozhodnete nepoužívat funkci Automatické aktualizace, můžete nainstalovat konkrétní aktualizace z webu služby Windows Update nebo Microsoft Update. Služby Windows Update a Microsoft Update představují katalogy položek, například ovladačů, oprav zabezpečení, důležitých aktualizací, nejnovějších souborů nápovědy a produktů pro Internet, které můžete stáhnout, a udržovat tak počítač v aktuálním stavu.

Chcete-li aktualizovat systémové soubory pomocí nejnovějších důležitých aktualizací stažených z webu služby Windows Update nebo Microsoft Update, postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Windows Update.
 3. V případě zobrazení výzvy k instalaci jakéhokoli nezbytného softwaru klepněte na tlačítko Ano.

  Zobrazí se domovská stránka systému Windows Update nebo Microsoft Update.
 4. Klepněte na možnost Expresní: Instalace nejdůležitějších aktualizací (doporučeno). Služba Windows Update nebo Microsoft Update vyhledá důležité aktualizace, které jsou k dispozici pro váš počítač.
 5. Kliknutím na tlačítko Instalovat nainstalujete všechny dostupné důležité aktualizace.
Můžete také prohledat katalog služby Windows Update nebo Microsoft Update a vyhledat aktualizace, které lze později stáhnout a nainstalovat do jednoho nebo více počítačů se systémem Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 v domácí nebo podnikové síti.

Poznámka: Aktualizace z katalogu služby Windows Update nebo Microsoft Update by měli stahovat pouze zkušení uživatelé nebo správci. Další informace o používání katalogu služby Windows Update získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stahovat aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Vlastnosti

ID článku: 306525 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 9.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Update
Klíčová slova: 
kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com