Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint lasītu vai pievienotu runātāja piezīmes un komentārus

Šis raksts ir paredzēts personām ar redzes vai uztveres traucējumiem, kas izmanto ekrāna lasītāja programmu, piemēram, Microsoft diktoru, JAWS vai NVDA arMicrosoft 365 produktiem. Šis raksts ir daļa no Microsoft 365 ekrāna lasītājaatbalsta satura kopas, kurā varat atrast plašāku pieejamības informāciju par mūsu programmām. Lai saņemtu vispārīgu palīdzību, apmeklējiet Microsoft atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu un lasītu runātāja piezīmes savā PowerPoint prezentācijā. Esam to testējuši ar Diktoru, JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži izmantotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit, kā izmantot runātāja piezīmes, lai pievienotu atgādinājumus vai sarunas punktus prezentētājam, un izmantotu komentārus, lai sniegtu kolēģiem atsauksmes par viņu prezentācijām.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Runātāja piezīmju pievienošana

Pievienojiet prezentācijai runātāja piezīmes, lai sniegtu auditorijai informāciju, kas nav iekļauta slaidos. Varat arī izmantot runātāja piezīmes kā privātus atgādinājumus par slaidu saturu.

 1. Lai normālskatā parādītu piezīmju rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, P, N.

 2. Slaidā, kurā vēlaties pievienot piezīmes, nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes).

 3. Ierakstiet piezīmes.

 4. Lai izietu no piezīmju rūts, nospiediet taustiņu F6.

Runātāja piezīmju lasīšana

Tiek atskaņots, vai slaidā ir piezīmes, un noklausīties piezīmes.

 1. Normālskatā spiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Thumbnails" (Sīktēli).

 2. Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots slaida virsraksts vai numurs un slaida vieta sarakstā. Ja slaidā ir runātāja piezīmes, tiks atskaņots “Has notes” (Ir piezīmes).

 3. Lai parādītu piezīmju rūti , nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W, P, N.

 4. Nospiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes), un pēc tam nospiediet SR taustiņu+R, lai noklausītos piezīmi.

Komentāra pievienošana

Varat pievienot slaidiem komentārus, ja, piemēram, pārskatāt citas personas darbu.

Ja vēlaties komentēt noteiktu teksta daļu vai objektu, vispirms atlasiet to. Lai uzzinātu, kā veikt atlasi programmā PowerPoint, izmantojot īsinājumtaustiņus, skatiet rakstu Īsinājumtaustiņu izmantošana, veidojot PowerPoint prezentācijas.

 1. Kad tiek atskaņots kāds teksta fragments vai objekts, kuru vēlaties komentēt, slaida normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, C. Tiek atvērta komentāru rūts.

 2. Ierakstiet komentāru un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter, lai to saglabātu.

 3. Lai izietu no komentāru rūts, nospiediet taustiņu Esc.

 4. Lai aizvērtu komentāru rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, P, P.

Komentāru lasīšana

Tiek atskaņots, vai slaidā ir komentāri, un noklausīties komentārus.

 1. Normālskatā spiediet taustiņu F6, līdz tiek atskaņots "Thumbnails" (Sīktēli).

 2. Nospiediet taustiņu F6 un augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots slaida virsraksts vai numurs un slaida vieta sarakstā. Ja slaidā ir komentāri, tiek atskaņots “Has comments” (Ir komentāri).

 3. Lai atvērtu komentāru rūti , nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, P, P. Tiek atskaņots "Comments on slide" (Komentāri slaidā).

  Ja komentāru rūts jau ir atvērta, nospiediet taustiņu F6 vai taustiņu kombināciju Shift+F6, līdz tiek atskaņots "Comments on slide" (Komentāri slaidā).

 4. Lai pārvietotos pa komentāriem, nospiediet SR taustiņu+labo vai kreiso bulttaustiņu. Kad piesājaties tiem, ekrāna lasītājs lasa komentārus.

 5. Lai aizvērtu komentāru rūti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+R, P, P.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint saglabātu prezentāciju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint darbam ar Android ar rīku TalkBack, iebūvēto Android ekrāna lasītāju, lai pievienotu un lasītu runātāja piezīmes vai komentārus prezentācijā. Izmantojot runātāja piezīmes, varat pievienot atgādinājumus vai sarunas punktus, kas domāti prezentētājam. Izmantojot komentārus, varat sniegt kolēģiem atsauksmes par viņu prezentācijām.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Runātāja piezīmju pievienošana

Varat izmantot runātāja piezīmes kā privātu atgādinājumu par to, ko teikt prezentācijas laikā.

 1. Slaidā, kurā vēlaties pievienot runātāja piezīmes, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Notes, switch" (Piezīmes, slēdzis). Pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts piezīmju teksta lauks.

 2. Lai pārietu uz teksta lauku, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Piezīmju rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 4. Lai aizvērtu piezīmju teksta lauku, kad esat pabeidzis, pavelciet uz leju un pa kreisi.

Runātāja piezīmju lasīšana

Kad pārlūkojat slaidu sarakstu lasīšanas skatā, TalkBack norāda, vai slaidā ir piezīmes. Tiek atskaņots slaida numurs un virsraksts, kā arī "Has notes" (Ir piezīmes). Lai lasītu piezīmes, slaids ir jāatver rediģēšanas skatā. Slaidrādes laikā varat izmantot prezentētāja skatu , lai lasītu piezīmes.

Runātāja piezīmju lasīšana rediģēšanas skatā

 1. Lasīšanas skatā naviģējiet uz slaidu, kurā ir runātāja piezīmes, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā.

 2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Notes, switch" (Slēdzis Piezīmes), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Tiek atvērts piezīmju teksta lauks. Lai lasītu piezīmes, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Selected, Slide notes" (Atlasīts, slaidu piezīmes) un runātāja piezīmes piezīmju slaidam.

 4. Lai aizvērtu piezīmju teksta lauku, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Close, button" (Aizvērt, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Runātāja piezīmju lasīšana, prezentējot slaidrādi

 1. Lasīšanas vai rediģēšanasskatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Present button" (Poga Prezentētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek aktivizēts ainavas režīms. Pagrieziet ierīci ainavas režīmā.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukts vēlamais slaids, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai lasītu runātāja piezīmes, pagrieziet ierīci portretorientācijas režīmā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Selected, Slide notes" (Atlasīts, slaida piezīmes) un runātāja piezīmes piezīmju slaidam.

Komentāru pievienošana

Ja, piemēram, veidojat prezentāciju kopā ar citām personām vai pārskatāt cita darbu, slaidos varat pievienot komentārus.

 1. Slaidu satura apgabalā, kur vēlaties pievienot komentārus, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta kontekstjutīgā izvēlne. Tiek atskaņots "Cut button" (Poga Izgriezt).

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "New comment, button" (Poga Jauns komentārs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek @mention komentāru vai komentāru teksta lauks, un fokuss tiek pārvietots uz teksta lauka sākumu.

 3. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai rakstītu savus komentārus. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu ekrāntastatūru.

 4. Lai ievietotu komentāru, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Post comment" (Publicēt komentāru), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta komentāru rūts. Tiek atskaņots "Close the comment pane" (Aizvērt komentāru rūti). Lai aizvērtu komentāru rūti, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Komentāru lasīšana

Kad pārlūkojat slaidu sarakstu lasīšanas skatā, TalkBack norāda, vai slaidā ir komentāri. Tiek atskaņots slaida numurs un nosaukums, kā arī "Has comments" (Ir komentāri). Lai lasītu komentārus, slaids ir jāatver rediģēšanas skatā.

 1. Lasīšanas skatā pārejiet pie slaida, kurā ir komentāri, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Slaids tiek atvērts rediģēšanas skatā.

 2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Comments, switch" (Komentāri, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Tiek atvērta komentāru rūts. Lai lasītu komentārus, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Comment thread" (Komentāru pavediens), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Threaded comment" (Komentārs ar pavedieniem), kam seko komentāra autors un komentāra saturs.

 5. Lai lasītu atbildes uz komentāru, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Reply" (Atbildēt), kam seko tās personas vārds, kura uzrakstīja atbildi, kā arī atbildes saturs.

 6. Lai pārietu pie nākamā komentāru pavediena, pavelciet pa labi, līdz TalkBack paziņo nākamā slaida numuru, kam seko "Threaded comment" (Komentārs ar pavedieniem). Lai pārietu pie iepriekšējā komentāru pavediena, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots iepriekšējā slaida numurs, kam seko "Threaded comment" (Komentārs ar pavedieniem).

 7. Lai aizvērtu komentāru rūti, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Close, button" (Poga Aizvērt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Atbildēt uz komentāru

 1. Naviģējiet uz komentāriem un tos lasiet, kā tas ir norādīts sadaļā Komentāru lasīšana.

 2. Kad esat pie komentāra, uz kuru vēlaties atbildēt, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "At mention or reply" (Pieminēšanas vai atbildes), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Ierakstiet savu atbildi, izmantojot ekrāntastatūru. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu ekrāntastatūru.

 4. Lai ievietotu atbildi, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Post reply" (Izlikt atbildi), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Komentāru atrisināšana

 1. Naviģējiet uz komentāriem un tos lasiet, kā tas ir norādīts sadaļā Komentāru lasīšana.

 2. Kad esat pie komentāra, kuru vēlaties atrisināt, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "More thread actions button" (Poga Citas pavediena darbības), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai atrisinātu pavedienu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Resolve thread" (Atrisināt pavedienu), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu un lasītu runātāja piezīmes vai komentārus prezentācijā. Mēs to testējam ar rīku Diktors pārlūkprogrammā Microsoft Edge un JAWS un NVDA pārlūkprogrammā Chrome, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem un tīmekļa pārlūkprogrammām, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit, kā izmantot runātāja piezīmes, pievienot atgādinājumus vai sarunas punktus prezentētājam, un izmantot komentārus, lai sniegtu kolēģiem atsauksmes par viņu prezentācijām.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Microsoft 365 tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, dodieties uz Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft 365.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Runātāja piezīmju pievienošana

Pievienojiet prezentācijai runātāja piezīmes, lai sniegtu auditorijai informāciju, kas nav iekļauta slaidos. Varat arī izmantot runātāja piezīmes kā privātus atgādinājumus par slaidu saturu.

 1. Lai parādītu piezīmju rūti , normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, W, P, N.

 2. Slaidā, kurā vēlaties pievienot piezīmes, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaidu piezīmes).

 3. Ierakstiet piezīmes.

 4. Lai izietu no piezīmju rūts, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6.

Runātāja piezīmju lasīšana

Tiek atskaņots, vai slaidā ir piezīmes, un noklausīties piezīmes.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots slaida numurs un tā vieta slaidu sarakstā.

 2. Lai pārlūkotu slaidu sarakstu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Ja slaidā ir runātāja piezīmes, tiks atskaņots “Has notes” (Ir piezīmes).

 3. Lai parādītu piezīmju rūti , nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, W, P, N.

 4. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots "Slide notes" (Slaida piezīmes), un pēc tam nospiediet SR taustiņu+R, lai klausītos piezīmi.

Add comments

Varat pievienot slaidiem komentārus, ja, piemēram, pārskatāt citas personas darbu.

 1. Kad tiek atskaņots teksta fragments vai objekts, kuru vēlaties komentēt, slaida normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, R, C, 1. Tiek atvērta komentāru rūts. Tiek atskaņots "@mention or comment, edit" (Komentārs vai komentārs, rediģēt).

 2. Ierakstiet komentāru. Lai sāktu jaunu rindiņu, varat nospiest taustiņu Enter.

 3. Lai saglabātu komentāru, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Post" (Izlikt ziņu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai izietu no komentāru rūts, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6.

 5. Lai aizvērtu komentāru rūti , nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, R, P, P.

Komentāru lasīšana

Tiek atskaņots, vai slaidā ir komentāri, un noklausīties komentārus.

 1. Normālskatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots slaida numurs un tā vieta slaidu sarakstā.

 2. Lai pārlūkotu slaidu sarakstu, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Ja slaidā ir runātāja piezīmes, tiek atskaņots "Has comments" (Ir komentāri).

 3. Lai atvērtu komentāru rūti , nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, R, P, P. Tiek atskaņots "Comments pane" (Komentāru rūts).

  Ja komentāru rūts jau ir atvērta, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6 vai Ctrl+Shift+F6, līdz tiek atskaņots "Comments pane" (Komentāru rūts).

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Comment card" (Komentāra kartīte). Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos starp komentāru kartītēm, un kreiso un labo bulttaustiņu, lai pārvietotos pa komentāriem katrā kartītē. Kad piesājaties tiem, ekrāna lasītājs lasa komentārus.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā PowerPoint

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Pievienošanās diskusijai

Uzdot jautājumu kopienai >

Atbalsta iespējas

SAZINĀTIES AR MUMS >

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×