Saistītās tēmas
×
Formulas un funkcijas
Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Formulas un funkcijas

Pārskats par formulām programmā Excel

Darba sākšana ar formulu izveidi un iebūvēto funkciju izmantošanu, lai izpildītu aprēķinus un atrisinātu problēmas.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video. Instalējiet Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player vai Internet Explorer 9.

Svarīgi!: Windows datorā ar x86 vai x86-64 arhitektūru un Windows RT datorā ar ARM arhitektūru formulu un dažu Excel darblapas funkciju aprēķinātie rezultāti var mazliet atšķirties. Papildinformācija par atšķirībām.

Svarīgi!: Šajā rakstā ir aplūkota arī funkcija XLOOKUP un VLOOKUP, kas ir līdzīga. Mēģiniet izmantot jauno funkciju XLOOKUP , uzlabotu VLOOKUP versiju, kas darbojas jebkurā virzienā un pēc noklusējuma atgriež precīzas atbilstības, atvieglojot un ērtāku lietošanu nekā tās priekšteči.

Formulas izveide, kas atsaucas uz vērtībām citās šūnās

 1. Atlasiet šūnu.

 2. Ierakstiet vienādības zīmi (=).

  Piezīme.: Formulas programmā Excel vienmēr sākas ar vienādības zīmi.

 3. Atlasiet šūnu vai ierakstiet tās adresi atlasītajā šūnā.

  atlasiet šūnu

 4. Ievadiet operatoru. Piemēram, – atņemšanai.

 5. Atlasiet nākamo šūnu vai ierakstiet tās adresi atlasītajā šūnā.

  nākamā šūna

 6. Nospiediet taustiņu Enter. Aprēķina rezultāts tiek parādīts šūnā ar formulu.

Formas skatīšana

Ja formula tiek ievadīta šūnā, tā ir redzama arī formulu joslā.

Formulu josla

 • Lai formulu joslā skatītu formulu, atlasiet šūnu.

  Skatīt formulu joslu

Formulas ievadīšana, kas ietver iebūvētu funkciju

 1. Atlasiet tukšu šūnu.

 2. Ierakstiet vienādības zīmi = un pēc tam ierakstiet funkciju. Piemēram, =SUM, lai iegūtu pārdošanas kopsummu.

 3. Ierakstiet atverošās iekavas (.

 4. Atlasiet šūnu diapazonu un pēc tam ierakstiet aizverošo iekavu).

  diapazons

 5. Lai iegūtu rezultātu, nospiediet taustiņu Enter.

Lejupielādēt mūsu formulu apmācību darbgrāmatu

Mēs esam izveidojuši darbgrāmatu Darba sākšana ar formulām, ko jūs varat lejupielādēt. Ja esat iesācējs darbā ar Excel, vai arī jums ir neliela pieredze, šajā ceļvedī varat iepazīties ar Excel populārākajām formulām. Ar reāliem piemēriem un noderīgiem attēliem varēsit izmantot funkcijas Sum, Count, Average un Vlookup kā profesionālis.

Padziļināta informācija par formulām

Varat pārlūkot atsevišķas sadaļas, lai uzzinātu vairāk par konkrētiem formulas elementiem.

Formulai var būt vairākas vai visas tālāk minētās daļas: funkcijas, atsauces, operatori un konstantes.

Formulas daļas   

Formulas daļas

1. Funkcijas: funkcija PI() atgriež pī vērtību: 3,142...

2. Atsauces: A2 atgriež šūnā A2 esošo vērtību.

3. Konstantes: tieši formulā ievadīti skaitļi vai teksta vērtības, piemēram, 2.

4. Operatori: operators ^ (jumtiņš) kāpina skaitli noteiktā pakāpē, bet operators * (zvaigznīte) — reizina skaitļus.

Konstante ir vērtība, kas netiek aprēķināta. Tā vienmēr paliek nemainīga. Piemēram, datums 10.9.2008., skaitlis 210 un teksts “Ieņēmumi ceturksnī” – šīs visas ir konstantes. izteiksme vai vērtība, kas rodas no izteiksmes, nav konstante. Ja formulā izmantojat konstantes, nevis atsauces uz šūnām (piemēram, =30+70+110), rezultāts mainās tikai tad, ja modificējat formulu. Parasti konstantes vislabāk ievietot atsevišķās šūnās, kur vajadzības gadījumā tās var viegli mainīt, pēc tam atsaukties uz šīm šūnām formulās.

Atsauce darblapā identificē šūnu vai šūnu diapazonu un programmai Excel nosaka, kur meklēt formulā izmantojamās vērtības vai datus. Izmantojiet atsauces, lai dažādās darblapas daļās esošus datus izmantotu vienā formulā vai lai vērtību no vienas šūnas izmantotu vairākās formulās. Varat arī atsaukties uz šūnām tās pašas vai citas darbgrāmatas lapās. Atsauces uz šūnām citās darbgrāmatās tiek dēvētas par saitēm vai ārējām atsaucēm.

 • Atsauces stils A1

  Pēc noklusējuma programma Excel izmanto atsauces stilu A1, kas attiecas uz kolonnām ar burtiem (no A līdz XFD, kopā 16 384 kolonnas) un uz rindām ar numuriem (no 1 līdz 1 048 576). Šie burti un skaitļi tiek saukti par rindu un kolonnu virsrakstiem. Lai atsauktos uz šūnu, jāievada kolonnas burts, kam seko rindas numurs. Piemēram, B2 attiecas uz šūnu, kas atrodas kolonnas B un rindas 2 krustošanās punktā.

  Lai atsauktos uz

  Izmantojiet

  šūnu A kolonnā un 10. rindā

  A10

  šūnu diapazonu A kolonnā no 10. līdz 20. rindai

  A10:A20

  šūnu diapazonu 15. rindā un no B līdz E kolonnai

  B15:E15

  visām šūnām 5. rindā

  5:5

  visām šūnām no 5. līdz 10. rindai

  5:10

  visām šūnām H kolonnā

  H:H

  visām šūnām no H līdz J kolonnai

  H:J

  šūnu diapazonu no A līdz E kolonnai un no 10. līdz 20. rindai

  A10:E20

 • Atsauces uz šūnu vai šūnu diapazonu izveide tās pašas darbgrāmatas citā darblapā

  Nākamajā piemērā funkcija AVERAGE aprēķina vidējo vērtību diapazonam B1:B10, kas atrodas tās pašas darbgrāmatas darblapā Mārketings.

  Lapas atsauces piemērs

  1. Veido atsauci uz darblapu Mārketings

  2. Norāda uz šūnu diapazonu B1–B10

  3. Izsaukuma zīme (!) dala darblapas atsauci no šūnu diapazona atsauces

  Piezīme.: Ja atsaucē uz darblapu ir atstarpes vai skaitļi, pirms un pēc darblapas nosaukuma ir jāpievieno apostrofs ('), piemēram, ='123'! A1 vai ='Janvāra ieņēmumi'! A1.

 • Atšķirība starp relatīvām, absolūtām un jauktām šūnu atsaucēm

  1. Relatīvās atsauces    Relatīva šūnas atsauce, piemēram, A1, atbilst formulu saturošas šūnas relatīvajam izvietojumam un šūnai, uz kuru attiecas atsauce. Ja formulu saturošas šūnas izvietojums mainās, tiek mainīta atsauce. Ja formula tiek kopēta citur tajā pašā darblapā, relatīvā atsauce automātiski pielāgojas. Pēc noklusējuma jaunās formulās tiek izmantotas relatīvās atsauces. Piemēram, ja relatīvā atsauce no šūnas B2 tiek kopēta šūnā B3, tā automātiski no =A1 mainās uz =A2.

   Kopēta formula ar relatīvo atsauci   

   Kopēta formula ar relatīvo atsauci

  2. Absolūtās atsauces    Formulā absolūtā šūnas atsauce, piemēram, $A$1, vienmēr attiecas uz šūnu noteiktā vietā. Ja formulu saturošas šūnas vieta mainās, absolūtā atsauce paliek tā pati. Ja formula tiek kopēta vai ievietota citās darblapas rindās vai kolonnās, absolūtā atsauce nepielāgojas. Pēc noklusējuma jaunās formulās tiek izmantotas relatīvās atsauces, tāpēc, iespējams, tās ir jāmaina uz absolūtām atsaucēm. Piemēram, ja absolūtā atsauce no šūnas B2 tiek kopēta vai ievietota šūnā B3, abās šūnās tā paliek tāda pati: =$A$1.

   kopēta formula ar absolūto atsauci   

   kopēta formula ar absolūto atsauci
  3. Jauktās atsauces    Jauktajai atsaucei ir vai nu absolūtā kolonna un relatīvā rinda, vai absolūtā rinda un relatīvā kolonna. Absolūtās kolonnas atsaucei ir forma $A1, $B1 utt. Absolūtās rindas atsaucei ir forma A$1, B$1 utt. Ja formulu saturošas šūnas izvietojums mainās, tiek mainīta relatīvā atsauce, bet absolūtā atsauce netiek mainīta. Ja formula tiek kopēta citur tajā pašā darblapā, relatīvā atsauce automātiski pielāgojas, bet absolūtā atsauce nepielāgojas. Piemēram, ja jauktā atsauce no šūnas A2 tiek kopēta šūnā B3, tā no =A$1 mainās par =B$1.

   Kopēta formula ar jaukto atsauci   

   Kopēta formula ar jaukto atsauci

 • 3D atsauces stils

  Ērta atsauču veidošana uz vairākām darblapām    Ja vienas darbgrāmatas vairākās darblapās ir jāanalizē dati, kas atrodas vienā un tajā pašā šūnā vai šūnu diapazonā, izmantojiet telpisko atsauci. Telpiskā atsaucē ir iekļauta šūnas vai diapazona atsauce, pirms kuras ir darblapu nosaukumu diapazons. Programma Excel izmanto visas darblapas, kas atrodas starp atsauces sākuma un beigu nosaukumu. Piemēram, =SUM(Lapa2:Lapa13!B5) saskaita visas vērtības, kas atrodas visu darblapu (no Lapas2 līdz Lapai13 ieskaitot) šūnās B5.

  • Telpisku atsauci var lietot, lai atsauktos uz šūnām citās lapās, definētu nosaukumus un izveidotu formulas, izmantojot šādas funkcijas: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA un VARPA.

  • Telpiskas atsauces nevar izmantot masīvu formulās.

  • Telpiskas atsauces nevar izmantot ar krustošanās operators (viena atstarpe) vai formulās, kas izmanto netieša krustošanās.

  Kas notiek, ja tiek pārvietotas, kopētas, ievietotas vai dzēstas darblapas    Tālāk sniegtajos piemēros izskaidrots, kas notiek, ja pārvietojat, kopējat, ievietojat vai dzēšat darblapas, kas iekļautas 3-D atsaucē. Piemēros tiek izmantota formula =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5), lai no 2. līdz 6. darblapai pievienotu šūnas A2 līdz A5.

  • Ievietošana vai kopēšana    Ja tiek ievietotas vai kopētas lapas starp Lapu2 un Lapu6 (šī piemēra galapunkti), programma Excel no aprēķinos pievienotajām lapām iekļauj visas vērtības no šūnas A2 līdz šūnai A5.

  • Dzēst     Ja starp Lapa2 un Lapa6 tiek izdzēstas lapas, programma Excel izņem to vērtības no aprēķina.

  • Pārvietot    Ja lapas starp Lapa2 un Lapa6 tiek pārvietotas ārpus atsaucē norādītā lapu diapazona, programma Excel to vērtības izņem no aprēķina.

  • Galapunkta pārvietošana    Ja Lapa2 vai Lapa6 tiek pārvietota citur tajā pašā darbgrāmatā, programma Excel maina aprēķinu, lai jauno lapu diapazonu pielāgotu starp tām.

  • Galapunkta dzēšana    Ja Lapa2 vai Lapa6 tiek izdzēsta, programma Excel maina aprēķinu, lai jauno lapu diapazonu pielāgotu starp tām.

 • Atsauces stils R1C1

  Var izmantot arī atsauces stilu, kurā gan darblapas rindas, gan kolonnas ir numurētas. R1C1 atsauces stils ir piemērots rindu un kolonnu pozīciju aprēķināšanai makro. Stilā R1C1 programma Excel šūnas atrašanās vietu norāda ar “R”, kam seko rindas numurs, un ar “C”, kam seko kolonnas numurs.

  Atsauce

  Nozīme

  R[-2]C

  relatīvā atsauceuz šūnu, kas atrodas divas rindas augstāk un tajā pašā kolonnā

  R[2]C[2]

  Relatīvā atsauce uz šūnu, kas atrodas divas rindas zemāk un divas kolonnas pa labi

  R2C2

  Absolūtā atsauce uz šūnu, kas atrodas otrajā rindā un otrajā kolonnā

  R[-1]

  Relatīvā atsauce uz visu rindu virs aktīvās šūnas

  R

  Absolūtā atsauce uz pašreizējo rindu

  Ierakstot makro, programma Excel dažas komandas ieraksta, izmantojot atsauces stilu R1C1. Piemēram, ja ierakstāt komandu, piemēram, atlasot pogu Automātiskā summa , lai ievietotu formulu, kas saskaiti šūnu diapazonu, programma Excel formulu ieraksta, izmantojot stila R1C1, nevis stila A1 atsauces.

  Atsauces stilu R1C1 var ieslēgt vai izslēgt, atzīmējot vai notīrot izvēles rūtiņu R1C1 atsauces stils dialoglodziņa Opcijas kategorijas Formulas sadaļā Darbs ar formulām. Lai parādītu šo dialoglodziņu, atlasiet cilni Fails.

  Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistam Excel tech kopienā vai saņemt atbalstu kopienās.

Skatiet arī

Pārslēgšanās starp relatīvām, absolūtām un jauktām šūnu atsaucēm funkcijām

Aprēķina operatoru lietošana Excel formulās

Secība, kādā programma Excel veic darbības formulās

Funkciju un ligzdotu funkciju lietošana Excel formulās

Nosaukumu definēšana un izmantošana formulās

Norādījumi par masīva formulām un piemēri

Formulas dzēšana vai noņemšana

Kā nepieļaut kļūdainas formulas

Kļūdu atrašana un izlabošana formulās

Excel īsinājumtaustiņi un funkciju taustiņi

Excel funkciju saraksts (pēc kategorijas)

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×