Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Excel funkciju saraksts (pēc kategorijas)

Darblapu funkcijas ir sakārtotas pēc funkcionalitātes. Noklikšķiniet uz kategorijas, lai pārlūkotu tās funkcijas. Vai nospiediet Ctrl+F, lai meklētu funkciju, ierakstot dažus pirmos burtus vai aprakstošu vārdu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par funkciju, noklikšķiniet uz tās nosaukuma pirmajā kolonnā.

Šīs ir 10 funkcijas, par kurām visbiežāk lasa lietotāji.

Funkcija

Apraksts

Funkcija SUM

Izmantojiet šo funkciju, lai saskaitītu šūnu vērtības.

Funkcija IF

Izmantojiet šo funkciju, lai atgrieztu vienu vērtību, ja nosacījums ir patiess, un citu vērtību, ja tas ir aplams. Video par funkcijas IF lietošanu.

Funkcija LOOKUP

Izmantojiet šo funkciju, ja vienā rindā vai kolonnā ir jāatrod vērtība no tās pašas pozīcijas otrajā rindā vai kolonnā.

Funkcija VLOOKUP

Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties atrast tabulā vienumus vai diapazonu pēc rindas. Piemēram, uzmeklējiet kāda darbinieka uzvārdu pēc viņa darbinieka numura vai atrodiet darbinieka tālruņa numuru pēc viņa uzvārda (tāpat kā tālruņu grāmatā). Video par funkcijas VLOOKUP lietošanu.

Funkcija MATCH

Izmantojiet šo funkciju, lai meklētu noteiktu elementu šūnu diapazonā un pēc tam atgrieztu elementa relatīvo atrašanās vietu šajā diapazonā. Piemēram, ja diapazonā A1:A3 ir vērtības 5, 7 un 38, formula =MATCH(7,A1:A3,0) atgriež skaitli 2, jo 7 ir diapazona otrais elements.

Funkcija CHOOSE

Izmantojiet šo funkciju, lai atlasītu vienu no līdz pat 254 vērtībām, kas atbilst indeksa skaitlim. Piemēram, ja vērtības ir nedēļas dienas no 1 līdz 7, funkcija CHOOSE atgriež vienu no dienām, ja kā indeksa_num tiek izmantots skaitlis no 1 līdz 7.

Funkcija DATE

Izmantojiet šo funkciju, lai atgrieztu secīgu sērijas numuru, kas apzīmē noteiktu datumu. Šī funkcija ir visnoderīgākā situācijās, kad gadu, mēnesi un dienu norāda formulas vai šūnu atsauces. Piemēram, jums ir darblapa, kurā ir datumi formātā, ko programma Excel neatpazīst, piemēram, GGGGMMDD.

Izmantojiet funkciju DATEDIF, lai aprēķinātu dienu, mēnešu vai gadu skaitu starp diviem datumiem.

Funkcija DAYS

Izmantojiet šo funkciju, lai atgrieztu dienu skaitu starp diviem datumiem.

Funkcijas FIND un FINDB

Find un FINDB atrod vienu teksta virkni otrā teksta virknē. Tās atgriež pirmās teksta virknes sākuma pozīcijas numuru no otrās teksta virknes pirmās rakstzīmes.

Funkcija INDEX

Izmantojiet šo funkciju, lai atgrieztu tabulas vai diapazona vērtību vai atsauci uz vērtību.

Jaunākās Programmas Excel versijās šīs funkcijas tika aizstātas ar jaunām funkcijām, kas uzlabo precizitāti un kuru nosaukumi labāk atspoguļo to lietojumu. Jūs joprojām varat izmantot šīs funkcijas saderībai ar programmas Excel iepriekšējām versijām, tomēr, ja atpakaļsaderība nav nepieciešama, ieteicams sākt izmantot jaunās funkcijas. Papildinformāciju par jaunajām funkcijām skatiet rakstā Statistikas funkcijas (atsauce) un Matemātikas un trigonometrijas funkcijas (atsauce) .

Funkcija

Apraksts

Funkcija BETADIST

Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju

Funkcija BETAINV

Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam

Funkcija BINOMDIST

Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību

Funkcija CHIDIST

Atgriež chi kvadrātā sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību

Funkcija CHIINV

Atgriež chi kvadrātā sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību

Funkcija CHITEST

Atgriež neatkarības pārbaudi

Funkcija CONCATENATE

Divas vai vairāk teksta virknes tiek savienotas vienā virknē

Funkcija CONFIDENCE

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam

Funkcija COVAR

Atgriež kovarianci — noviržu pāru reizinājumu vidējo vērtību

Funkcija CRITBINOM

Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomu sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību

Funkcija EXPONDIST

Atgriež eksponenciālo sadalījumu

Funkcija FDIST

Atgriež F varbūtības sadalījumu

Funkcija FINV

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Funkcija FLOOR

Noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli

Funkcija FORECAST

Aprēķina vai prognozē nākotnes vērtību, izmantojot esošās vērtības.

Funkcija FTEST

Atgriež F-testa rezultātu

Funkcija GAMMADIST

Atgriež gamma sadalījumu

Funkcija GAMMAINV

Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu

Funkcija HYPGEOMDIST

Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu

Funkcija LOGINV

Atgriež apgriezto logaritmiski normālā sadalījuma funkciju

Funkcija LOGNORMDIST

Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija MODE

Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību

Funkcija NEGBINOMDIST

Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu

Funkcija NORMDIST

Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORMINV

Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORMSDIST

Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORMSINV

Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija PERCENTILE

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili

Funkcija PERCENTRANK

Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā

Funkcija POISSON

Atgriež Puasona sadalījumu

Funkcija QUARTILE

Atgriež datu kopas kvartili

Funkcija RANK

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

Funkcija STDEV

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi

Funkcija STDEVP

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju

Funkcija TDIST

Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija TINV

Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija TTEST

Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību

Funkcija VAR

Aprēķina dispersiju, izmantojot izlasi

Funkcija VARP

Aprēķina dispersiju, izmantojot visu populāciju

Funkcija WEIBULL

Atgriež Veibula sadalījumu

Funkcija ZTEST

Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību

Funkcija

Apraksts

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Atgriež atslēgas veiktspējas indikatora (KPI) rekvizītus un parāda KPI nosaukumu šūnā. KPI ir saskaitāma mērvienība, kas tiek izmantota, lai pārraudzītu organizācijas darbību, piemēram, mēneša bruto peļņu vai kadru mainību ceturksnī.

Funkcija CUBEMEMBER

Atgriež dalībnieku vai kortežu no kuba. Lietojiet, lai pārbaudītu, vai konkrētais dalībnieks vai kortežs ir kubā.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Atgriež dalībnieka rekvizītu vērtību no kuba. Izmanto, lai validētu to, ka kubā pastāv dalībnieka nosaukums, un lai atgrieztu šī dalībnieka noteikto rekvizītu.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Atgriež n-to vai novērtēto dalībnieku kopā. Izmanto, lai atgrieztu vienu vai vairākus elementus kopā, piemēram, labākos pārdevējus vai 10 labākos studentus.

Funkcija CUBESET

Definē aprēķinātu dalībnieku vai kortežu kopu, sūtot kopas izteiksmi uz servera kubu, kas veido kopu, un pēc tam šo kopu atgriež programmā Microsoft Excel.

Funkcija CUBESETCOUNT

Atgriež vienumu skaitu kopā.

Funkcija CUBEVALUE

Atgriež apkopotu vērtību no kuba.

Funkcija

Apraksts

Funkcija DAVERAGE

Atgriež atlasīto datu bāzes ierakstu vidējo vērtību

Funkcija DCOUNT

Datu bāzē saskaita šūnas, kurās ir ietverti skaitļi

Funkcija DCOUNTA

Datu bāzē saskaita aizpildītās šūnas

Funkcija DGET

Iegūst no datu bāzes vienīgo ierakstu, kas atbilst norādītajiem kritērijiem

Funkcija DMAX

Atgriež maksimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem

Funkcija DMIN

Atgriež minimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem

Funkcija DPRODUCT

Reizina vērtības noteiktā ierakstu laukā, kas atbilst datu bāzes kritērijiem

Funkcija DSTDEV

Novērtē standartnovirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus

Funkcija DSTDEVP

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju

Funkcija DSUM

Pievieno skaitļus datu bāzes ierakstu kolonnas laukā, kas atbilst kritērijiem

Funkcija DVAR

Novērtē dispersiju, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus

Funkcija DVARP

Aprēķina dispersiju, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju

Funkcija

Apraksts

Funkcija DATE

Atgriež noteikta datuma sērijas numuru

Funkcija DATEDIF

Aprēķina dienu, mēnešu vai gadu skaitu starp diviem datumiem. Šī funkcija ir noderīgas formulās, ja ir jāaprēķina vecums.

Funkcija DATEVALUE

Konvertē datumu teksta formā par sērijas numuru

Funkcija DAY

Konvertē sērijas numuru par mēneša dienu

Funkcija DAYS
Excel 2013

Atgriež dienu skaitu starp diviem datumiem

Funkcija DAYS360

Aprēķina dienu skaitu starp diviem datumiem, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas

Funkcija EDATE

Atgriež tā datuma sērijas numuru, kas ir norādīto mēnešu skaits pirms vai pēc sākuma datuma

Funkcija EOMONTH

Atgriež tā mēneša pēdējās dienas sērijas numuru, kas ir pirms vai pēc noteikta mēnešu skaita

Funkcija HOUR

Konvertē sērijas numuru par stundu

Funkcija ISOWEEKNUM
Excel 2013

Atgriež gada ISO nedēļas numuru konkrētam datumam

Funkcija MINUTE

Konvertē sērijas numuru par minūti

Funkcija MONTH

Konvertē sērijas numuru par mēnesi

Funkcija NETWORKDAYS

Atgriež pilnu darbdienu skaitu starp diviem datumiem

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Atgriež pilnu darbdienu skaitu starp diviem datumiem, izmantojot parametrus, kas norāda, kuras un cik dienas ir nedēļas nogales dienas

Funkcija NOW

Atgriež pašreizējā datuma un laika sērijas numuru

Funkcija SECOND

Konvertē sērijas numuru par sekundi

Funkcija TIME

Atgriež noteikta laika sērijas numuru

Funkcija TIMEVALUE

Konvertē laiku teksta formā par sērijas numuru

Funkcija TODAY

Atgriež šodienas datuma sērijas numuru

Funkcija WEEKDAY

Konvertē sērijas numuru par nedēļas dienu

Funkcija WEEKNUM

Konvertē sērijas numuru par skaitli, kas norāda nedēļas kārtas skaitli gada laikā

Funkcija WORKDAY

Atgriež sērijas numuru datumam, kas ir pirms vai pēc noteikta darbdienu skaita

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Atgriež sērijas numuru datumam, kas ir pirms vai pēc noteikta darbdienu skaita, izmantojot parametrus, kas norāda, kuras un cik dienas ir nedēļas nogales dienas

Funkcija YEAR

Konvertē sērijas numuru par gadu

Funkcija YEARFRAC

Atgriež daļu no gada, kas norāda veselu dienu skaitu starp sākuma_datumu un beigu_datumu

Funkcija

Apraksts

Funkcija BESSELI

Atgriež modificēto Beseļa funkciju In(x)

Funkcija BESSELJ

Atgriež Beseļa funkciju Jn(x)

Funkcija BESSELK

Atgriež modificēto Beseļa funkciju Kn(x)

Funkcija BESSELY

Atgriež Beseļa funkciju Yn(x)

Funkcija BIN2DEC

Bināru skaitli konvertē par decimālu

Funkcija BIN2HEX

Bināru skaitli konvertē par heksadecimālu

Funkcija BIN2OCT

Bināru skaitli konvertē par oktālu

Funkcija BITAND
Excel 2013

Atgriež divu skaitļu “Bitwise And”

Funkcija BITLSHIFT
Excel 2013

Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa kreisi ar shift_amount bitiem

Funkcija BITOR
Excel 2013

Atgriež 2 skaitļu bitu OR

Funkcija BITRSHIFT
Excel 2013

Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa labi ar shift_amount bitiem

Funkcija BITXOR
Excel 2013

Atgriež divu skaitļu bitu vērtību Exclusive OR

Funkcija COMPLEX

Konvertē reālos un iedomātos koeficientus par saliktu skaitli

Funkcija CONVERT

Konvertē skaitli no vienas mērvienību sistēmas citā

Funkcija DEC2BIN

Konvertē decimālu skaitli par bināru

Funkcija DEC2HEX

Konvertē decimālu skaitli par heksadecimālu

Funkcija DEC2OCT

Konvertē decimālu skaitli par oktālu

Funkcija DELTA

Pārbauda, vai divas vērtības ir vienādas

Funkcija ERF

Atgriež kļūdas funkciju

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Atgriež kļūdas funkciju

Funkcija ERFC

Atgriež papildu kļūdas funkciju

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Atgriež papildu funkciju ERF, kas ir integrēta starp x un bezgalību

Funkcija GESTEP

Pārbauda, vai skaitlis ir lielāks par sliekšņa vērtību

Funkcija HEX2BIN

Konvertē heksadecimālu skaitli par bināru

Funkcija HEX2DEC

Konvertē heksadecimālu skaitli par decimālu

Funkcija HEX2OCT

Konvertē heksadecimālu skaitli par oktālu

Funkcija IMABS

Atgriež salikta skaitļa absolūto vērtību (moduli)

Funkcija IMAGINARY

Atgriež salikta skaitļa iedomāto koeficientu

Funkcija IMARGUMENT

Atgriež teta argumentu, radiānos izteiktu leņķi

Funkcija IMCONJUGATE

Atgriež salikta skaitļa salikto konjugātu

Funkcija IMCOS

Atgriež salikta skaitļa kosinusu

Funkcija IMCOSH
Excel 2013

Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko kosinusu

Funkcija IMCOT
Excel 2013

Atgriež salikta skaitļa kontangensu

Funkcija IMCSC
Excel 2013

Atgriež salikta skaitļa kosekansu

Funkcija IMCSCH
Excel 2013

Atgriež hiperboliska skaitļa kosekansu

Funkcija IMDIV

Atgriež divu saliktu skaitļu dalījumu

Funkcija IMEXP

Atgriež salikta skaitļa eksponenciālu

Funkcija IMLN

Atgriež salikta skaitļa naturālo logaritmu

Funkcija IMLOG10

Atgriež salikta skaitļa bāzes 10 logaritmu

Funkcija IMLOG2

Atgriež salikta skaitļa bāzes 2 logaritmu

Funkcija IMPOWER

Atgriež saliktu skaitli, kas kāpināts pakāpē ar veselu skaitli

Funkcija IMPRODUCT

Atgriež 2 līdz 255 kompleksu skaitļu reizinājumu

Funkcija IMREAL

Atgriež salikta skaitļa reālo koeficientu

Funkcija IMSEC
Excel 2013

Atgriež salikta skaitļa sekanti

Funkcija IMSECH
Excel 2013

Atgriež hiperboliska skaitļa sekanti

Funkcija IMSIN

Atgriež salikta skaitļa sinusu

Funkcija IMSINH
Excel 2013

Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko sinusu

Funkcija IMSQRT

Atgriež salikta skaitļa kvadrātsakni

Funkcija IMSUB

Atgriež divu salikta skaitļu starpību

Funkcija IMSUM

Atgriež divu salikta skaitļu summu

Funkcija IMTAN
Excel 2013

Atgriež salikta skaitļa tangensu

Funkcija OCT2BIN

Konvertē oktālu skaitli par bināru

Funkcija OCT2DEC

Konvertē oktālu skaitli par decimālskaitli

Funkcija OCT2HEX

Konvertē oktālu skaitli par heksadecimālu

Funkcija

Apraksts

Funkcija ACCRINT

Atgriež tāda vērtspapīra uzkrātos procentus, par kuru periodiski tiek maksāti procenti

Funkcija ACCRINTM

Atgriež tāda vērtspapīra uzkrātos procentus, par kuru procenti tiek maksāti perioda beigās

Funkcija AMORDEGRC

Atgriež amortizāciju katrā grāmatvedības periodā, izmantojot amortizācijas koeficientu

Funkcija AMORLINC

Atgriež amortizāciju katram grāmatvedības periodam

Funkcija COUPDAYBS

Atgriež dienu skaitu no kupona perioda sākuma līdz apmaksas datumam

Funkcija COUPDAYS

Atgriež dienu skaitu kupona periodā, kas satur apmaksas datumu

Funkcija COUPDAYSNC

Atgriež dienu skaitu no apmaksas datuma līdz nākamajam kupona datumam

Funkcija COUPNCD

Atgriež nākamo kupona datumu pēc apmaksas datuma

Funkcija COUPNUM

Atgriež kuponu skaitu, kas maksājami no norēķina datuma līdz dzēšanas datumam

Funkcija COUPPCD

Atgriež iepriekšējo kupona datumu pirms apmaksas datuma

Funkcija CUMIPMT

Atgriež kumulatīvos procentus, kas samaksāti par aizdevumu starp diviem periodiem

Funkcija CUMPRINC

Atgriež kumulatīvo pamatsummu, kas samaksāta par aizdevumu starp diviem periodiem

Funkcija DB

Atgriež pamatlīdzekļa amortizāciju noteiktā laika periodā, izmantojot degresīvo nolietojuma aprēķināšanas metodi

Funkcija DDB

Atgriež pamatlīdzekļa amortizāciju noteiktā laika periodā, izmantojot ģeometriski degresīvo nolietojuma metodi vai kādu citu norādītu metodi

Funkcija DISC

Atgriež vērtspapīra diskonta likmi

Funkcija DOLLARDE

Konvertē cenu dolāros, kas izteikta kā daļskaitlis, dolāra cenā, kas izteikta kā decimālskaitlis

Funkcija DOLLARFR

Konvertē cenu dolāros, kas izteikta kā decimālskaitlis, dolāra cenā, kas izteikta kā daļskaitlis

Funkcija DURATION

Atgriež vērtspapīra ikgadējo ilgumu ar periodiskiem procentu maksājumiem

Funkcija EFFECT

Atgriež faktisko gada procentu likmi

Funkcija FV

Atgriež investīcijas nākotnes vērtību

Funkcija FVSCHEDULE

Atgriež sākotnējās pamatsummas nākotnes vērtību pēc salikto procentu likmju sērijas attiecināšanas

Funkcija INTRATE

Atgriež pilnībā ieguldīta vērtspapīra procentu likmi

Funkcija IPMT

Atgriež investīcijas procentu maksājumus noteiktā periodā

Funkcija IRR

Atgriež iekšējo ienākumu normu naudas plūsmas sērijai

Funkcija ISPMT

Aprēķina maksātos procentus noteiktā investīciju periodā

Funkcija MDURATION

Atgriež Makaolija modificēto vērtspapīra ilgumu ar 100 $ nominālvērtību

Funkcija MIRR

Atgriež iekšējo ienākumu normu, kad pozitīvās un negatīvās naudas plūsmas tiek finansētas ar dažādām likmēm

Funkcija NOMINAL

Atgriež ikgadējo nominālo procentu likmi

Funkcija NPER

Atgriež investīcijas periodu skaitu

Funkcija NPV

Atgriež investīcijas pašreizējo neto vērtību, pamatojoties uz periodisko naudas plūsmu sēriju un diskonta likmi

Funkcija ODDFPRICE

Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, kura pirmais periods ir nepāra

Funkcija ODDFYIELD

Atgriež tāda vērtspapīra cenu, kura pirmais periods ir nepāra

Funkcija ODDLPRICE

Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, kura pēdējais periods ir nepāra

Funkcija ODDLYIELD

Atgriež tāda vērtspapīra cenu, kura pēdējais periods ir nepāra

Funkcija PDURATION
Excel 2013

Atgriež to periodu skaitu, kas nepieciešami, lai ieguldījums sasniegtu konkrētu vērtību

Funkcija PMT

Atgriež anuitātes periodisko maksājumu

Funkcija PPMT

Atgriež investīcijas pamatsummas maksājumus noteiktā periodā

Funkcija PRICE

Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību vērtspapīriem, par kuru maksā periodiskus procentus

Funkcija PRICEDISC

Atgriež diskontēta vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību

Funkcija PRICEMAT

Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, par kuru procentus maksā, iestājoties dzēšanas datumam

Funkcija PV

Atgriež investīcijas pašreizējo vērtību

Funkcija RATE

Atgriež anuitātes procentu likmi par periodu

Funkcija RECEIVED

Atgriež summu, kas tiek saņemta par pilnībā investētu vērtspapīru, iestājoties dzēšanas datumam

Funkcija RRI
Excel 2013

Atgriež investīcijas pieauguma ekvivalento procentu likmi

Funkcija SLN

Atgriež aktīva lineāro amortizāciju vienā periodā

Funkcija SYD

Atgriež aktīva amortizāciju noteiktā periodā, aprēķinot ar gada ciparu summas metodi

Funkcija TBILLEQ

Atgriež valsts kases vekseļa peļņu, kas ekvivalenta obligācijām

Funkcija TBILLPRICE

Atgriež valsts kases vekseļa cenu par 100 $ nominālvērtību

Funkcija TBILLYIELD

Atgriež valsts kases vekseļa peļņu

Funkcija VDB

Atgriež aktīva amortizāciju noteiktā vai daļējā periodā, izmantojot degresīvo nolietojuma aprēķināšanas metodi

Funkcija XIRR

Atgriež tāda naudas plūsmu grafika iekšējo ienākumu normu, kas var nebūt periodisks

Funkcija XNPV

Atgriež tāda naudas plūsmu grafika pašreizējo neto vērtību, kas var nebūt periodisks

Funkcija YIELD

Atgriež tāda vērtspapīra peļņu, par kuru tiek maksāti periodiski procenti

Funkcija YIELDDISC

Atgriež diskontēta vērtspapīra, piemēram, valsts kases vekseļa, ikgadējo peļņu

Funkcija YIELDMAT

Atgriež tāda vērtspapīra gada peļņu, par kuru maksā procentus, iestājoties dzēšanas datumam

Funkcija

Apraksts

Funkcija CELL

Atgriež informāciju par šūnas formatējumu, atrašanās vietu vai saturu

Funkcija ERROR.TYPE

Atgriež kļūdas tipam atbilstošo skaitli

Funkcija INFO

Atgriež informāciju par pašreizējo operāciju vidi

Piezīme. Šī funkcija nav pieejama Excel tīmeklim.

Funkcija ISBLANK

Atgriež TRUE, ja vērtība ir tukša

Funkcija ISERR

Atgriež TRUE, ja vērtība ir jebkura kļūdas vērtība, izņemot #N/A

Funkcija ISERROR

Atgriež TRUE, ja vērtība ir jebkura kļūdas vērtība

Funkcija ISEVEN

Atgriež TRUE, ja skaitlis ir pāra skaitlis

Funkcija ISFORMULA
Excel 2013

Atgriež TRUE, ja ir atsauce uz šūnu, kas satur formulu

Funkcija ISLOGICAL

Atgriež TRUE, ja vērtība ir loģiskā vērtība

Funkcija ISNA

Atgriež TRUE, ja vērtība ir kļūdas vērtība #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Atgriež TRUE, ja vērtība nav teksts

Funkcija ISNUMBER

Atgriež TRUE, ja vērtība ir skaitlis

Funkcija ISODD

Atgriež TRUE, ja skaitlis ir nepāra skaitlis

Funkcija ISOMITTED
Poga Office 365

Pārbauda, vai trūkst vērtības LAMBDA, un atgriež TRUE vai FALSE

Funkcija ISREF

Atgriež TRUE, ja vērtība ir atsauce

Funkcija ISTEXT

Atgriež TRUE, ja vērtība ir teksts

Funkcija N

Atgriež vērtību, kas konvertēta par skaitli

Funkcija NA

Atgriež kļūdas vērtību #N/A

Funkcija SHEET
Excel 2013

Atgriež atsauces lapas numuru

Funkcija SHEETS
Excel 2013

Atgriež lapu skaitu atsaucē

Funkcija TYPE

Atgriež skaitli, kas norāda vērtības datu tipu

Funkcija

Apraksts

Funkcija AND

Atgriež TRUE, ja visi argumenti ir TRUE

Funkcija BYCOL
Poga Office 365

Lieto LAMBDA katrai kolonnai un atgriež rezultātu masīvu

Funkcija BYROW
Poga Office 365

Lieto LAMBDA katrai rindai un atgriež rezultātu masīvu

Funkcija FALSE

Atgriež loģisko vērtību FALSE

Funkcija IF

Norāda veicamo loģisko testu

Funkcija IFERROR

Atgriež vērtību, ko norādāt, ja formula aprēķina kļūdu; pretējā gadījumā atgriež formulas rezultātu

Funkcija IFNA
Excel 2013

Atgriež jūsu norādīto vērtību, ja izteiksmes atrisinājums ir #N/A; pretējā gadījumā atgriež izteiksmes rezultātu

Funkcija IFS
2019

Pārbauda, vai viens vai vairāki nosacījumi ir izpildīti, un atgriež vērtību, kas atbilst pirmajam nosacījumam TRUE.

Funkcija LAMBDA
Poga Office 365

Pielāgotu, atkārtoti izpildāmu funkciju izveide un piezvaniet tām, izmantojot draudzīgu nosaukumu

Funkcija LET
Poga Office 365

Piešķir nosaukumus aprēķinu rezultātiem

Funkcija MAKEARRAY
Poga Office 365

Atgriež aprēķinātu masīvu ar noteiktu rindu un kolonnu lielumu, lietojot LAMBDA

Funkcija MAP
Poga Office 365

Atgriež masīvu, ko veido katras masīva(u) vērtības kartēšana uz jaunu vērtību, lietojot LAMBDA, lai izveidotu jaunu vērtību

Funkcija NOT

Apvērš argumenta loģisko vērtību

Funkcija OR

Atgriež TRUE, ja kāds arguments ir TRUE

Funkcija REDUCE
Poga Office 365

Samazina masīvu līdz sasummētajām vērtībām, lietojot LAMBDA katrai vērtībai un atgriež kopējo vērtību programmā accumulatorā

Funkcija SCAN
Poga Office 365

Skenē masīvu, lietojot LAMBDA katrai vērtībai, un atgriež masīvu, kuram ir katra starpvīdiņa

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Novērtē izteiksmi attiecībā pret vērtību sarakstu un atgriež rezultātu, kas atbilst pirmajai atbilstošajai vērtībai. Ja atbilstību nav, var tikt atgriezta papildu noklusējuma vērtība.

Funkcija TRUE

Atgriež loģisko vērtību TRUE

Funkcija XOR
Excel 2013

Atgriež loģisku ekskluzīvu visu argumentu OR

Funkcija

Apraksts

Funkcija ADDRESS

Atgriež atsauci uz vienu šūnu darblapā kā tekstu

Funkcija AREAS

Atgriež apgabalu skaitu atsaucē

Funkcija CHOOSE

No vērtību saraksta izvēlas vērtību

Funkcija CHOOSECOLS
Poga Office 365

Atgriež norādītās kolonnas no masīva

Funkcija CHOOSEROWS
Poga Office 365

Atgriež norādītās rindas no masīva

Funkcija COLUMN

Atgriež atsauces kolonnas numuru

Funkcija COLUMNS

Atgriež kolonnu skaitu atsaucē


Funkcija DROP Poga Office 365

Neiekļauj norādīto rindu vai kolonnu skaitu no masīva sākuma vai beigām

Funkcija EXPAND
Poga Office 365

Masīvs tiek izvērsts vai papildināts ar norādīto rindu un kolonnu dimensijām

Funkcija FILTER

Poga Office 365

Filtrē datu diapazonu, pamatojoties uz jūsu definētiem kritērijiem.

Funkcija FORMULATEXT
Excel 2013

Atgriež formulu pie dotās atsauces kā tekstu

Funkcija GETPIVOTDATA

Atgriež rakurstabulas atskaitē saglabātos datus.

Funkcija HLOOKUP

Pārlūko masīva augšējo rindu un atgriež norādītās šūnas vērtību

Funkcija HSTACK
Poga Office 365

Masīvi tiek pievienoti horizontāli un secīgi, lai atgrieztu lielāku masīvu.

Funkcija HYPERLINK

Izveido saīsni vai īsceļu, kas atver tīkla serverī, iekštīklā vai internetā glabātu dokumentu

Funkcija IMAGE

Atgriež attēlu no dotā avota

Funkcija INDEX

Izmanto indeksu, lai no atsauces vai masīva izvēlētos vērtību

Funkcija INDIRECT

Atgriež ar teksta vērtību norādītu atsauci

Funkcija LOOKUP

Uzmeklē vērtības vektorā vai masīvā

Funkcija MATCH

Uzmeklē vērtības atsaucē vai masīvā

Funkcija OFFSET

No dotās atsauces atgriež atsauces nobīdi

Funkcija ROW

Atgriež atsauces rindas numuru

Funkcija ROWS

Atgriež rindu skaitu atsaucē

Funkcija RTD

Izgūst reāllaika datus no programmas, kas atbalsta COM automatizāciju

Funkcija SORT

Poga Office 365

Kārto diapazona vai masīva saturu

Funkcija SORTBY

Poga Office 365

Kārto masīva vai diapazona saturu, pamatojoties uz atbilstošā diapazona vai masīva vērtībām.

Funkcija TAKE
Poga Office 365

Atgriež norādīto blakusesošu rindu vai kolonnu skaitu no masīva sākuma vai beigām

Funkcija TOCOL
Poga Office 365

Atgriež masīvu vienā kolonnā

Funkcija TOROW
Poga Office 365

Atgriež masīvu vienā rindā

Funkcija TRANSPOSE

Atgriež vietām apmainītu masīvu

Funkcija UNIQUE

Poga Office 365

Atgriež saraksta vai diapazona unikālo vērtību sarakstu.

Funkcija VLOOKUP

Pārlūko masīva pirmo kolonnu un pārvietojas pa rindu, lai atgrieztu šūnas vērtību

Funkcija VSTACK
Poga Office 365

Masīvi tiek pievienoti vertikāli un secīgi, lai atgrieztu lielāku masīvu.

Funkcija WRAPCOLS
Poga Office 365

Aplauš norādīto vērtību rindu vai kolonnu pēc noteikta elementu skaita

Funkcija WRAPROWS
Poga Office 365

Aplauš norādīto vērtību rindu vai kolonnu pa rindām pēc noteikta elementu skaita

Funkcija XLOOKUP

Poga Office 365

Meklē diapazonu vai masīvu un atgriež vienumu, kas atbilst pirmajai atrastajai atbilstībai. Ja atbilstība nepastāv, funkcija XLOOKUP var atgriezt tuvāko (aptuveno) atbilstību. 

Funkcija XMATCH

Poga Office 365

Atgriež vienuma relatīvo atrašanās vietu šūnu masīvā vai diapazonā. 

Funkcija

Apraksts

Funkcija ABS

Atgriež skaitļa absolūto vērtību

Funkcija ACOS

Atgriež skaitļa arkkosinusu

Funkcija ACOSH

Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko kosinusu

Funkcija ACOT
Excel 2013

Atgriež skaitļa arktangensu

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Atgriež skaitļa hiperbolisko arktangensu

Funkcija AGGREGATE

Atgriež apkopojumu sarakstā vai datu bāzē

Funkcija ARABIC

Romiešu ciparu skaitli pārvērš uz arābu ciparu skaitli

Funkcija ASIN

Atgriež skaitļa arksinusu

Funkcija ASINH

Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko sinusu

Funkcija ATAN

Atgriež skaitļa arktangensu

Funkcija ATAN2

Atgriež arktangensu no x un y koordinātām

Funkcija ATANH

Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko tangensu

Funkcija BASE
Excel 2013

Konvertē skaitli par tekstuālu attēlojumu ar doto bāzi

Funkcija CEILING

Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija CEILING.PRECISE

Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.

Funkcija COMBIN

Atgriež norādītā objektu skaita kombināciju skaitu

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Atgriež norādītā vienumu skaita kombināciju ar atkārtojumiem skaitu

Funkcija COS

Atgriež skaitļa kosinusu

Funkcija COSH

Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu

Funkcija COT
Excel 2013

Atgriež leņķa kotangensu

Funkcija COTH
Excel 2013

Atgriež skaitļa hiperbolisko kotangensu

Funkcija CSC
Excel 2013

Atgriež leņķa kosekansu

Funkcija CSCH
Excel 2013

Atgriež leņķa hiperbolisko kosekansu

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Konvertē skaitļa tekstuālo attēlojumu par konkrētā bāzē par decimālu skaitli

Funkcija DEGREES

Konvertē radiānus par grādiem

Funkcija EVEN

Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam pāra skaitlim

Funkcija EXP

Atgriež e, kas kāpināts konkrētā skaitļa pakāpē

Funkcija FACT

Atgriež skaitļa faktoriālu

Funkcija FACTDOUBLE

Atgriež skaitļa dubultfaktoriālu

Funkcija FLOOR

Noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma.

Funkcija FLOOR.PRECISE

Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes tas tiek noapaļots uz leju.

Funkcija GCD

Atgriež lielāko kopīgo dalītāju

Funkcija INT

Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Atgriež skaitli, kas noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija LCM

Atgriež mazāko kopīgo dalāmo

Funkcija LET
Poga Office 365

Piešķir nosaukumus aprēķinu rezultātiem, lai formulas iekšpusē varētu glabāt starpposma aprēķinus, vērtības vai definēt vārdus

Funkcija LN

Atgriež skaitļa naturālo logaritmu

Funkcija LOG

Atgriež skaitļa logaritmu noteiktai bāzei

Funkcija LOG10

Atgriež skaitļa bāzes 10 logaritmu

Funkcija MDETERM

Atgriež masīva matricas determinantu

Funkcija MINVERSE

Atgriež masīva apgriezto matricu

Funkcija MMULT

Atgriež divu masīvu matriču reizinājumu

Funkcija MOD

Atgriež dalījuma atlikumu

Funkcija MROUND

Atgriež skaitli, kas noapaļots līdz nepieciešamajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija MULTINOMIAL

Atgriež skaitļu kopas multinomiālu

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Atgriež norādītās dimensijas vienības matricu

Funkcija ODD

Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam nepāra skaitlim

Funkcija PI

Atgriež pī vērtību

Funkcija POWER

Atgriež skaitļa kāpināšanas rezultātu

Funkcija PRODUCT

Reizina argumentus

Funkcija QUOTIENT

Atgriež dalījuma veselā skaitļa daļu

Funkcija RADIANS

Konvertē grādus par radiāniem

Funkcija RAND

Atgriež gadījumskaitli starp 0 un 1

Funkcija RANDARRAY

Poga Office 365

Atgriež nejauši izvēlētu skaitļu masīvu starp 0 un 1. Taču varat norādīt aizpildāmo rindu un kolonnu skaitu, minimālo un maksimālo vērtību, kā arī to, vai atgriezt veselus skaitļus vai decimāldaļskaitļus.

Funkcija RANDBETWEEN

Atgriež gadījumskaitli starp norādītajiem skaitļiem

Funkcija ROMAN

Konvertē arābu ciparu par romiešu ciparu kā tekstu

Funkcija ROUND

Noapaļo skaitli līdz norādītajam ciparu skaitam

Funkcija ROUNDDOWN

Noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli

Funkcija ROUNDUP

Noapaļo skaitli uz augšu virzienā no nulles

Funkcija SEC
Excel 2013

Atgriež leņķa sekanti

Funkcija SECH
Excel 2013

Atgriež leņķa hiperbolisko sekanti

Funkcija SERIESSUM

Atgriež pakāpju sērijas summu, pamatojoties uz formulu

Funkcija SEQUENCE

Poga Office 365

Ģenerē secīgu skaitļu sarakstu masīvā, piemēram, 1, 2, 3, 4

Funkcija SIGN

Atgriež skaitļa zīmi

Funkcija SIN

Atgriež dotā leņķa sinusu

Funkcija SINH

Atgriež skaitļa hiperbolisko sinusu

Funkcija SQRT

Atgriež pozitīvu kvadrātsakni

Funkcija SQRTPI

Atgriež (skaitlis * pī) kvadrātsakni

Funkcija SUBTOTAL

Atgriež starpsummu sarakstā vai datu bāzē

Funkcija SUM

Saskaita argumentus

Funkcija SUMIF

Saskaita šūnas, kas norādītas pēc kādā noteikta kritērija

Funkcija SUMIFS
2019

Pievieno šūnas diapazonā, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija SUMPRODUCT

Atgriež atbilstošo masīva komponentu reizinājumu summu

Funkcija SUMSQ

Atgriež argumentu kvadrātu summu

Funkcija SUMX2MY2

Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību kvadrātu starpību summu

Funkcija SUMX2PY2

Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību kvadrātu summu

Funkcija SUMXMY2

Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību starpību kvadrātu summu

Funkcija TAN

Atgriež skaitļa tangensu

Funkcija TANH

Atgriež skaitļa hiperbolisko tangensu

Funkcija TRUNC

Saīsina skaitli līdz veselam skaitlim

Funkcija

Apraksts

Funkcija AVEDEV

Atgriež vidējo vērtību datu punktu absolūtajām novirzēm no vidējā

Funkcija AVERAGE

Atgriež argumentu vidējo vērtību

Funkcija AVERAGEA

Atgriež argumentu vidējo vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija AVERAGEIF

Atgriež vidējo vērtību (aritmētisko vidējo) visām šūnām diapazonā, kas atbilst šiem kritērijiem

Funkcija AVERAGEIFS
2019

Atgriež vidējo vērtību (aritmētisko vidējo) visām šūnām, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Atgriež mēģinājuma rezultāta iespējamību, izmantojot binoma sadalījumu

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomiālais sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Atgriež chi kvadrātā sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Atgriež chi kvadrātā sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Atgriež neatkarības pārbaudi

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam, izmantojot Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija CORREL

Atgriež korelācijas koeficientu starp divām datu kopām

Funkcija COUNT

Saskaita kopējo skaitļu daudzumu argumentu sarakstā

Funkcija COUNTA

Saskaita kopējo vērtību daudzumu argumentu sarakstā

Funkcija COUNTBLANK

Diapazonā saskaita tukšās šūnas

Funkcija COUNTIF

Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst dotajiem kritērijiem

Funkcija COUNTIFS
2019

Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Atgriež kovariāciju — pāra noviržu reizinājuma vidējo vērtību

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Atgriež izlases kovariāciju – noviržu reizinājumu vidējo vērtību katram datu punktu pārim divās datu kopās

Funkcija DEVSQ

Atgriež noviržu kvadrātu summu

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Atgriež eksponenciālo sadalījumu

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Atgriež F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Atgriež F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Atgriež F testa rezultātu

Funkcija FISHER

Atgriež Fišera transformāciju

Funkcija FISHERINV

Atgriež apgriezto Fišera transformāciju

Funkcija FORECAST

Atgriež vērtību aritmētiskā progresijā

Piezīme. Excel 2016 gadījumā šī funkcija tiek aizstāta ar FORECAST. LINEAR ir daļa no jaunajām prognozēšanas funkcijām, bet tā joprojām ir saderīga ar vecākām versijām.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošām (vēsturiskām) vērtībām un izmantojot eksponenciālās izlīdzināšanas (ETS) algoritma AAA versiju

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Atgriež prognozētās vērtības ticamības intervālu noteiktā plānotā datumā

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Atgriež Excel noteiktas atkārtotas shēmas garumu norādītajā laika sērijā

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Atgriež statistisko vērtību kā laika sērijas prognozes rezultātu

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošajām vērtībām

Funkcija FREQUENCY

Atgriež biežuma sadalījumu kā vertikālu masīvu

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Atgriež gammas funkcijas vērtību

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Atgriež gamma sadalījumu

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu

Funkcija GAMMALN

Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Atgriež par 0,5 mazāk nekā standarta normālajam kumulatīvajam sadalījumam

Funkcija GEOMEAN

Atgriež vidējo ģeometrisko

Funkcija GROWTH

Atgriež vērtības eksponenciālā regresijā

Funkcija HARMEAN

Atgriež vidējo harmonisko

Funkcija HYPGEOM.DIST

Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu

Funkcija INTERCEPT

Atgriež lineārās regresijas līnijas krustpunktu

Funkcija KURT

Atgriež datu kopas ekscesa koeficientu

Funkcija LARGE

Atgriež datu kopas k-to lielāko vērtību

Funkcija LINEST

Atgriež parametrus aritmētiskā progresijā

Funkcija LOGEST

Atgriež parametrus eksponenciālā regresijā

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija MAX

Atgriež argumentu saraksta maksimālo vērtību

Funkcija MAXA

Atgriež argumentu saraksta lielāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija MAXIFS
2019

Atgriež maksimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa

Funkcija MEDIAN

Atgriež doto skaitļu mediānu

Funkcija MIN

Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību

Funkcija MINA

Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija MINIFS
2019

Atgriež minimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Atgriež vertikālu visbiežāk datu masīvā vai diapazonā sastopamo vai atkārtoto vērtību masīvu

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija PEARSON

Atgriež Pīrsona korelācijas koeficientu

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili, kur k ir diapazonā 0..1, neieskaitot.

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Atgriež datu kopā ietilpstošas vērtības rangu kā procentu (0..1 neieskaitot) no datu kopas.

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā

Funkcija PERMUT

Atgriež norādītā objektu skaita permutāciju skaitu

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Atgriež permutāciju skaitu dotajam objektu skaitam (ar atkārtojumiem), kurus var atlasīt no objektu kopsummas

Funkcija PHI
Excel 2013

Atgriež blīvuma funkcijas vērtību standarta parastajam sadalījumam

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Atgriež Puasona sadalījumu

Funkcija PROB

Atgriež varbūtību, ka diapazonā esošās vērtības ir starp divām robežām

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Atgriež datu kopas kvartili, ņemot vērā procentiļu vērtības no 0..1 neieskaitot.

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Atgriež datu kopas kvartili

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

Funkcija RSQ

Atgriež Pīrsona korelācijas koeficienta kvadrātu

Funkcija SKEW

Atgriež sadalījuma asimetriju

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Atgriež sadalījuma asimetriju: sadalījuma asimetrijas pakāpi attiecībā pret vidējo

Funkcija SLOPE

Atgriež aritmētiskās progresijas taisnes slīpumu

Funkcija SMALL

Atgriež datu kopas k-to mazāko vērtību

Funkcija STANDARDIZE

Atgriež normalizēto vērtību

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi

Funkcija STDEVA

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija STDEVPA

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija STEYX

Atgriež prognozētās y vērtības standarta kļūdu katram x regresijā

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija T.INV
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma t vērtību kā varbūtības un brīvības pakāpes funkciju

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību

Funkcija TREND

Atgriež vērtības aritmētiskā progresijā

Funkcija TRIMMEAN

Atgriež datu kopas iekšējās daļas vidējo

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Aprēķina dispersiju, izmantojot visu populāciju

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Aprēķina dispersiju, izmantojot izlasi

Funkcija VARA

Aprēķina dispersiju, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija VARPA

Aprēķina dispersiju, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Atgriež Veibula sadalījumu

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību

Funkcija

Apraksts

Funkcija ASC

Maina pilna platuma (dubultbaita) angļu valodas burtus vai katakanu rakstzīmju virknē ar pusplatuma (vienbaita) rakstzīmēm

Funkcija ARRAYTOTEXT
Poga Office 365

Atgriež teksta vērtību masīvu no jebkura norādītā diapazona

Funkcija BAHTTEXT

Konvertē skaitli par tekstu, izmantojot ß (bahta) valūtas formātu

Funkcija CHAR

Atgriež ar koda numuru noteiktu rakstzīmi

Funkcija CLEAN

No teksta noņem visas nedrukājamās rakstzīmes

Funkcija CODE

Atgriež teksta virknes pirmās rakstzīmes skaitlisko kodu

Funkcija CONCAT
2019

Apvieno tekstu no vairākiem diapazoniem un/vai virknēm, bet nenodrošina norobežotāju vai IgnoreEmpty argumentus.

Funkcija CONCATENATE

Savieno vairākus teksta vienumus vienā teksta vienumā

Funkcija DBCS
Excel 2013

Maina pusplatuma (vienbaita) angļu valodas burtus vai katakanu rakstzīmju virknē ar pilna platuma (dubultbaita) rakstzīmēm

Funkcija DOLLAR

Konvertē skaitli par tekstu, izmantojot $ (dolāra) valūtas formātu

Funkcija EXACT

Pārbauda, vai divas teksta vērtības ir identiskas

Funkcija FIND un FINDB

Atrod vienu teksta vērtību citā (reģistrjutīga funkcija)

Funkcija FIXED

Formatē skaitli kā tekstu ar fiksētu decimāldaļu skaitu

Funkcija LEFT un LEFTB

No teksta vērtības atgriež rakstzīmes, kas atrodas vistālāk pa kreisi

Funkcija LEN un LENB

Atgriež rakstzīmju skaitu teksta virknē

Funkcija LOWER

Konvertē tekstu uz mazajiem burtiem

Funkcija MID un MIDB

No teksta virknes atgriež noteiktu rakstzīmju skaitu, sākot no norādītās vietas

Funkcija NUMBERVALUE
Excel 2013

Vietēji un neatkarīgi konvertē tekstu par skaitli.

Funkcija PHONETIC

No teksta virknes iegūst fonētiskās (furigana) rakstzīmes

Funkcija PROPER

Katram teksta vērtības vārdam pirmo burtu pārvērš par lielo burtu

Funkcija REPLACE un REPLACEB

Tekstā aizstāj rakstzīmes

Funkcija REPT

Atkārto tekstu norādīto reižu skaitu

Funkcija RIGHT un RIGHTB

No teksta vērtības atgriež rakstzīmes, kas atrodas vistālāk pa labi

Funkcija SEARCH un SEARCHB

Atrod vienu teksta vērtību citā (nav reģistrjutīga funkcija)

Funkcija SUBSTITUTE

Teksta virknē aizstāj veco tekstu ar jaunu tekstu

Funkcija T

Konvertē argumentus par tekstu

Funkcija TEXT

Formatē skaitli un konvertē to par tekstu

Funkcija TEXTAFTER
Poga Office 365

Atgriež tekstu, kas ir pēc dotās rakstzīmes vai virknes

Funkcija TEXTBEFORE
Poga Office 365

Atgriež tekstu, kas ir pirms dotās rakstzīmes vai virknes

Funkcija TEXTJOIN
Poga Office 365

Teksts:    Apvieno tekstu no vairākiem diapazoniem un/vai virknēm

Funkcija TEXTSPLIT
Poga Office 365

Teksta virkņu sadalīšana, izmantojot kolonnu un rindu norobežotājus

Funkcija TRIM

Tekstā izņem atstarpes

Funkcija UNICHAR
Excel 2013

Atgriež unikoda rakstzīmi, uz kuru atsaucas konkrētā skaitliskā vērtība.

Funkcija UNICODE
Excel 2013

Atgriež skaitli (koda punktu), kas atbilst teksta pirmajai rakstzīmei.

Funkcija UPPER

Konvertē tekstu uz lielajiem burtiem

Funkcija VALUE

Konvertē teksta argumentu par skaitli

Funkcija VALUETOTEXT
Poga Office 365

Atgriež tekstu no jebkuras norādītās vērtības

Ja instalētajās pievienojumprogrammās ir funkcijas, šīs pievienojumprogrammu vai automatizācijas funkcijas būs pieejamas dialoglodziņa Funkcijas ievietošana kategorijā Lietotāja definēts.

Lietotāja definētās funkcijas (User-defined functions — UDF) nav pieejamas Excel tīmeklim.

Funkcija

Apraksts

Funkcija CALL

Izsauc procedūru dinamisko saišu bibliotēkā vai kodu resursā.

Funkcija EUROCONVERT

Konvertē skaitli uz eiro, konvertē skaitli no eiro uz eirozonas valsts valūtu vai konvertē skaitli no vienas eirozonas valsts valūtas uz otru, izmantojot eiro kā starpnieku (triangulācija).

Funkcija REGISTER.ID

Atgriež norādītās dinamisko saišu bibliotēkas (Dynamic Link Library — DLL) vai iepriekš reģistrēta kodu resursa reģistrācijas ID.

Tīmekļa funkcijas nav pieejamas Excel tīmeklim.

Funkcija

Apraksts

Funkcija ENCODEURL
Excel 2013

Atgriež URL kodētu virkni

Funkcija FILTERXML
Excel 2013

Atgriež konkrētus datus no XML satura, izmantojot norādīto argumentu XPath

Funkcija WEBSERVICE
Excel 2013

Atgriež datus no tīmekļa pakalpojuma

Versiju marķieri norāda, kurā programmas Excel versijā funkcija tika ieviesta. Šīs funkcijas nav pieejamas iepriekšējās versijās.

Svarīgi!: Windows datorā ar x86 vai x86-64 arhitektūru un Windows RT datorā ar ARM arhitektūru formulu un dažu Excel darblapas funkciju aprēķinātie rezultāti var mazliet atšķirties. Papildinformācija par atšķirībām.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistam Excel tech kopienā vai saņemt atbalstu kopienās.

Skatiet arī

Excel funkciju saraksts (pēc alfabēta)

Pārskats par formulām programmā Excel

Kā nepieļaut kļūdainas formulas

Kļūdu noteikšana formulās

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×