Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par funkciju, noklikšķiniet uz tās nosaukuma pirmajā kolonnā.

Piezīme.: Versiju marķieri norāda, kurā programmas Excel versijā funkcija tika ieviesta. Šīs funkcijas nav pieejamas iepriekšējās versijās. Piemēram, versijas marķieris “2013” norāda, ka šī funkcija ir pieejama programmā Excel 2013 un visās jaunākajās versijās.

Funkcija

Apraksts

Funkcija AVEDEV

Atgriež vidējo vērtību datu punktu absolūtajām novirzēm no vidējā

Funkcija AVERAGE

Atgriež argumentu vidējo vērtību

Funkcija AVERAGEA

Atgriež argumentu vidējo vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija AVERAGEIF

Atgriež vidējo vērtību (aritmētisko vidējo) visām šūnām diapazonā, kas atbilst šiem kritērijiem

Funkcija AVERAGEIFS

Atgriež vidējo vērtību (aritmētisko vidējo) visām šūnām, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Atgriež mēģinājuma rezultāta iespējamību, izmantojot binoma sadalījumu

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomiālais sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Atgriež chi kvadrātā sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Atgriež chi kvadrātā sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Atgriež neatkarības pārbaudi

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam, izmantojot Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija CORREL

Atgriež korelācijas koeficientu starp divām datu kopām

Funkcija COUNT

Saskaita kopējo skaitļu daudzumu argumentu sarakstā

Funkcija COUNTA

Saskaita kopējo vērtību daudzumu argumentu sarakstā

Funkcija COUNTBLANK

Diapazonā saskaita tukšās šūnas

Funkcija COUNTIF

Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst dotajiem kritērijiem

Funkcija COUNTIFS

Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Atgriež kovariāciju — pāra noviržu reizinājuma vidējo vērtību

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Atgriež izlases kovariāciju – noviržu reizinājumu vidējo vērtību katram datu punktu pārim divās datu kopās

Funkcija DEVSQ

Atgriež noviržu kvadrātu summu

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Atgriež eksponenciālo sadalījumu

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Atgriež F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Atgriež F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Atgriež F testa rezultātu

Funkcija FISHER

Atgriež Fišera transformāciju

Funkcija FISHERINV

Atgriež apgriezto Fišera transformāciju

Funkcija FORECAST

Atgriež vērtību lineārā tendencē

Piezīme.: ProgrammāExcel 2016 šī funkcija ir aizstāta ar FORECAST.LINEAR — vienu no prognozēšanas funkcijām, bet tā joprojām ir saderīga ar vecākām versijām.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošām (vēsturiskām) vērtībām un izmantojot eksponenciālās izlīdzināšanas (ETS) algoritma AAA versiju

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Atgriež prognozētās vērtības ticamības intervālu noteiktā plānotā datumā

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Atgriež Excel noteiktas atkārtotas shēmas garumu norādītajā laika sērijā

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Atgriež statistisko vērtību kā laika sērijas prognozes rezultātu

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošajām vērtībām

Funkcija FREQUENCY

Atgriež biežuma sadalījumu kā vertikālu masīvu

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Atgriež gammas funkcijas vērtību

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Atgriež gamma sadalījumu

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu

Funkcija GAMMALN

Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Atgriež par 0,5 mazāk nekā standarta normālajam kumulatīvajam sadalījumam

Funkcija GEOMEAN

Atgriež vidējo ģeometrisko

Funkcija GROWTH

Atgriež vērtības eksponenciālā regresijā

Funkcija HARMEAN

Atgriež vidējo harmonisko

Funkcija HYPGEOM.DIST

Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu

Funkcija INTERCEPT

Atgriež lineārās regresijas līnijas krustpunktu

Funkcija KURT

Atgriež datu kopas ekscesa koeficientu

Funkcija LARGE

Atgriež datu kopas k-to lielāko vērtību

Funkcija LINEST

Atgriež parametrus aritmētiskā progresijā

Funkcija LOGEST

Atgriež parametrus eksponenciālā regresijā

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija MAX

Atgriež argumentu saraksta maksimālo vērtību

Funkcija MAXA

Atgriež argumentu saraksta lielāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija MAXIFS
Excel 2016

Atgriež maksimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa

Funkcija MEDIAN

Atgriež doto skaitļu mediānu

Funkcija MIN

Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību

Funkcija MINIFS
Excel 2016

Atgriež minimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa.

Funkcija MINA

Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Atgriež vertikālu visbiežāk datu masīvā vai diapazonā sastopamo vai atkārtoto vērtību masīvu

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija PEARSON

Atgriež Pīrsona korelācijas koeficientu

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili, kur k ir diapazonā 0..1, neieskaitot.

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Atgriež diapazona vērtību k-to procentili

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Atgriež datu kopā ietilpstošas vērtības rangu kā procentu (0..1 neieskaitot) no datu kopas.

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā

Funkcija PERMUT

Atgriež norādītā objektu skaita permutāciju skaitu

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Atgriež permutāciju skaitu dotajam objektu skaitam (ar atkārtojumiem), kurus var atlasīt no objektu kopsummas

Funkcija PHI
Excel 2013

Atgriež blīvuma funkcijas vērtību standarta parastajam sadalījumam

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Atgriež Puasona sadalījumu

Funkcija PROB

Atgriež varbūtību, ka diapazonā esošās vērtības ir starp divām robežām

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Atgriež datu kopas kvartili, ņemot vērā procentiļu vērtības no 0..1 neieskaitot.

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Atgriež datu kopas kvartili

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

Funkcija RSQ

Atgriež Pīrsona korelācijas koeficienta kvadrātu

Funkcija SKEW

Atgriež sadalījuma asimetriju

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Atgriež sadalījuma asimetriju: sadalījuma asimetrijas pakāpi attiecībā pret vidējo

Funkcija SLOPE

Atgriež aritmētiskās progresijas taisnes slīpumu

Funkcija SMALL

Atgriež datu kopas k-to mazāko vērtību

Funkcija STANDARDIZE

Atgriež normalizēto vērtību

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi

Funkcija STDEVA

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija STDEVPA

Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija STEYX

Atgriež prognozētās y vērtības standarta kļūdu katram x regresijā

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija T.INV
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t sadalījuma t vērtību kā varbūtības un brīvības pakāpes funkciju

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību

Funkcija TREND

Atgriež vērtības aritmētiskā progresijā

Funkcija TRIMMEAN

Atgriež datu kopas iekšējās daļas vidējo

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Aprēķina dispersiju, izmantojot visu populāciju

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Aprēķina dispersiju, izmantojot izlasi

Funkcija VARA

Aprēķina dispersiju, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija VARPA

Aprēķina dispersiju, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Atgriež Veibula sadalījumu

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību

Svarīgi!: Windows datorā ar x86 vai x86-64 arhitektūru un Windows RT datorā ar ARM arhitektūru formulu un dažu Excel darblapas funkciju aprēķinātie rezultāti var mazliet atšķirties. Papildinformācija par atšķirībām.

Saistītās tēmas

Excel funkcijas (pēc kategorijas)
Excel funkcijas (alfabētiskā secībā)

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×