Excel funkciju saraksts (pēc alfabēta)

Noklikšķiniet uz burta, lai dotos uz funkcijām, kuru nosaukums sākas ar šo burtu. Vai nospiediet Ctrl+F, lai meklētu funkciju, ierakstot dažus pirmos burtus vai aprakstošu vārdu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par funkciju, noklikšķiniet uz tās nosaukuma pirmajā kolonnā.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Piezīme.: Versiju marķieri norāda, kurā programmas Excel versijā funkcija tika ieviesta. Šīs funkcijas nav pieejamas iepriekšējās versijās.

Svarīgi!: Windows datorā ar x86 vai x86-64 arhitektūru un Windows RT datorā ar ARM arhitektūru formulu un dažu Excel darblapas funkciju aprēķinātie rezultāti var mazliet atšķirties. Papildinformācija par atšķirībām.

Funkcijas nosaukums

Tips un apraksts

Funkcija ABS

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa absolūto vērtību

Funkcija ACCRINT

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra uzkrātos procentus, par kuru periodiski tiek maksāti procenti

Funkcija ACCRINTM

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra uzkrātos procentus, par kuru procenti tiek maksāti perioda beigās

Funkcija ACOS

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa arkkosinusu

Funkcija ACOSH

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko kosinusu

Funkcija ACOT
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa arktangensu

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa hiperbolisko arktangensu

Funkcija AGGREGATE

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež apkopojumu sarakstā vai datu bāzē

Funkcija ADDRESS

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež atsauci uz vienu šūnu darblapā kā tekstu

Funkcija AMORDEGRC

Finanšu funkcija.    Atgriež nolietojumu katrā grāmatvedības periodā, izmantojot nolietojuma koeficientu

Funkcija AMORLINC

Finanšu funkcija.    Atgriež nolietojumu katram grāmatvedības periodam

Funkcija AND

Loģiskā funkcija.    Atgriež TRUE, ja visi tās argumenti ir TRUE

Funkcija ARABIC
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Romiešu ciparu skaitli pārvērš par arābu ciparu skaitli

Funkcija AREAS

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež apgabalu skaitu atsaucē

Funkcija ARRAYTOTEXT
Poga Office 365

Teksts    Atgriež teksta vērtību masīvu no jebkura norādītā diapazona

Funkcija ASC

Teksts    Maina pilna platuma (dubultbaita) angļu valodas burtus vai katakanu rakstzīmju virknē ar pusplatuma (vienbaita) rakstzīmēm

Funkcija ASIN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa arksinusu

Funkcija ASINH

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko sinusu

Funkcija ATAN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa arktangensu

Funkcija ATAN2

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež arktangensu no x un y koordinātēm

Funkcija ATANH

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa apgriezto hiperbolisko tangensu

Funkcija AVEDEV

Statistiskā funkcija.    Atgriež vidējo vērtību datu punktu absolūtajām novirzēm no vidējā

Funkcija AVERAGE

Statistiskā funkcija.    Atgriež argumentu vidējo vērtību

Funkcija AVERAGEA

Statistiskā funkcija.    Atgriež argumentu vidējo vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija AVERAGEIF

Statistiskā funkcija.    Atgriež vidējo vērtību (aritmētisko vidējo) visām šūnām diapazonā, kas atbilst šiem kritērijiem

Funkcija AVERAGEIFS

Statistiskā funkcija.    Atgriež vairākiem kritērijiem atbilstošo šūnu vidējo vērtību (vidējo aritmētisko)

Funkcija BAHTTEXT

Teksts    Konvertē skaitli par tekstu, izmantojot ß (bahta) valūtas formātu

Funkcija BASE

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Pārvērš skaitli par tekstuālu attēlojumu ar attiecīgo bāzi

Funkcija BESSELI

Tehniskā funkcija.    Atgriež modificēto Beseļa funkciju In(x)

Funkcija BESSELJ

Tehniskā funkcija.    Atgriež Beseļa funkciju Jn(x)

Funkcija BESSELK

Tehniskā funkcija.    Atgriež modificēto Beseļa funkciju Kn(x)

Funkcija BESSELY

Tehniskā funkcija.    Atgriež Beseļa funkciju Yn(x)

Funkcija BETADIST

Saderības funkcija.    Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež beta kumulatīvā sadalījuma funkciju

Funkcija BETAINV

Saderības funkcija.    Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež apvērsto kumulatīvo sadalījuma funkciju norādītajam beta sadalījumam

Funkcija BIN2DEC

Tehniskā funkcija.    Bināru skaitli konvertē par decimālu

Funkcija BIN2HEX

Tehniskā funkcija.    Bināru skaitli konvertē par heksadecimālu

Funkcija BIN2OCT

Tehniskā funkcija.    Bināru skaitli konvertē par oktālu

Funkcija BINOMDIST

Saderības funkcija.    Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež atsevišķas izteiksmes binomiālā sadalījuma varbūtību

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistiskā funkcija.    Atgriež mēģinājuma rezultāta iespējamību, izmantojot binoma sadalījumu

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomu sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību

Funkcija BITAND
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež divu skaitļu vērtību “Bitwise And”

Funkcija BITLSHIFT
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa kreisi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem

Funkcija BITOR
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež 2 skaitļu divu bitu vērtību OR

Funkcija BITRSHIFT
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež vērtības skaitli, kas pārvietots pa labi atbilstoši pārvietošanas_apjoma bitiem

Funkcija BITXOR
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež divu skaitļu bitu vērtību “Izņemot Vai“

Funkcija CALL

Pievienojumprogrammas un automatizācijas funkcija.    Izsauc procedūru dinamisko saišu bibliotēkā vai kodu resursā

Funkcija CEILING

Saderības funkcija.    Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija CEILING.PRECISE

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.

Funkcija CELL

Informācijas funkcija.    Atgriež informāciju par šūnas formatējumu, atrašanās vietu vai saturu

Šī funkcija programmā Excel tīmeklim nav pieejama.

Funkcija CHAR

Teksts    Atgriež ar koda numuru noteiktu rakstzīmi

Funkcija CHIDIST

Saderības funkcija.    Atgriež hī kvadrātā sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību

Piezīme.: Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija CHIINV

Saderības funkcija.    Atgriež hī kvadrāta sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību

Piezīme.: Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija CHITEST

Saderības funkcija.    Atgriež neatkarības pārbaudi

Piezīme.: Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež hī kvadrāta sadalījuma vienpusējās alternatīvas varbūtību

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež kumulatīvās beta varbūtības blīvuma funkciju

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež hī kvadrāta sadalījuma apgriezto vienpusējās alternatīvas varbūtību

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež neatkarības pārbaudi

Funkcija CHOOSE

Meklēšanas un atsauces funkcija.    No vērtību saraksta izvēlas vērtību

Funkcija CLEAN

Teksts    No teksta noņem visas nedrukājamās rakstzīmes

Funkcija CODE

Teksts    Atgriež teksta virknes pirmās rakstzīmes skaitlisko kodu

Funkcija COLUMN

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež atsauces kolonnas numuru

Funkcija COLUMNS

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež kolonnu skaitu atsaucē

Funkcija COMBIN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež norādītā objektu skaita kombināciju skaitu

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.   
Atgriež norādītā vienumu skaita kombināciju ar atkārtojumiem skaitu

Funkcija COMPLEX

Tehniskā funkcija.    Konvertē reālos un iedomātos koeficientus par saliktu skaitli

Funkcija CONCAT
2019

Teksts    Apvieno tekstu no vairākiem diapazoniem un/vai virknēm, bet nenodrošina norobežotāju vai IgnoreEmpty argumentus.

Funkcija CONCATENATE

Teksts    Savieno vairākus teksta vienumus vienā teksta vienumā

Funkcija CONFIDENCE

Saderības funkcija.    Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež ticamības intervālu populācijas vidējam, izmantojot Stjūdenta t sadalījumu

Funkcija CONVERT

Tehniskā funkcija.    Konvertē skaitli no vienas mērvienību sistēmas citā

Funkcija CORREL

Statistiskā funkcija.    Atgriež korelācijas koeficientu starp divām datu kopām

Funkcija COS

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa kosinusu

Funkcija COSH

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu

Funkcija COT
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa hiperbolisko kosinusu

Funkcija COTH
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež leņķa kotangensu

Funkcija COUNT

Statistiskā funkcija.    Saskaita kopējo skaitļu daudzumu argumentu sarakstā

Funkcija COUNTA

Statistiskā funkcija.    Saskaita kopējo vērtību daudzumu argumentu sarakstā

Funkcija COUNTBLANK

Statistiskā funkcija.    Diapazonā saskaita tukšās šūnas

Funkcija COUNTIF

Statistiskā funkcija.    Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst dotajiem kritērijiem

Funkcija COUNTIFS

Statistiskā funkcija.    Diapazonā saskaita šūnas, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija COUPDAYBS

Finanšu funkcija.    Atgriež dienu skaitu no kupona perioda sākuma līdz apmaksas datumam

Funkcija COUPDAYS

Finanšu funkcija.    Atgriež dienu skaitu kupona periodā, kurā ietverts apmaksas datums

Funkcija COUPDAYSNC

Finanšu funkcija.    Atgriež dienu skaitu no apmaksas datuma līdz nākamajam kupona datumam

Funkcija COUPNCD

Finanšu funkcija.    Atgriež nākamo kupona datumu pēc apmaksas datuma

Funkcija COUPNUM

Finanšu funkcija.    Atgriež kuponu skaitu, kas maksājami no apmaksas datuma līdz dzēšanas datumam

Funkcija COUPPCD

Finanšu funkcija.    Atgriež iepriekšējo kupona datumu pirms apmaksas datuma

Funkcija COVAR

Saderības funkcija.    Atgriež kovariācijas koeficientu — noviržu pāru reizinājumu vidējo vērtību

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež kovariācijas koeficientu — noviržu pāru reizinājumu vidējo vērtību

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež izlases kovariācijas koeficientu – noviržu reizinājumu vidējo vērtību katram datu punktu pārim divās datu kopās

Funkcija CRITBINOM

Saderības funkcija.    Atgriež mazāko vērtību, kurai kumulatīvais binomu sadalījums ir mazāks vai vienāds ar kritērija vērtību

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija CSC
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež leņķa kosekansu

Funkcija CSCH
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež leņķa hiperbolisko kosekansu

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Kuba funkcija.    Atgriež izpildes pamatrādītāja (KPI) nosaukumu, rekvizītu un mērījumu, kā arī šūnā parāda nosaukumu un rekvizītu. KPI ir daudzumu nosakošs mērījums, piemēram, mēneša bruto peļņa vai ceturkšņa darbinieku apgrozījums, ko izmanto, lai pārraudzītu uzņēmuma veiktspēju.

Funkcija CUBEMEMBER

Kuba funkcija.    Atgriež dalībnieku vai kortežu kuba hierarhijā. Lietojiet, lai pārbaudītu, vai konkrētais dalībnieks vai kortežs ir kubā.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Kuba funkcija.    Atgriež dalībnieka rekvizīta vērtību kubā. Lietojiet, lai pārbaudītu, vai kubā ir dalībnieka vārds, un atgrieztu noteiktu šī dalībnieka rekvizītu.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Kuba funkcija.    Atgriež n-to vai novērtēto dalībnieku kopā. Izmantojiet, lai atgrieztu vienu vai vairākus elementus kopā, piemēram, labāko pārdevēju vai 10 labākos studentus.

Funkcija CUBESET

Kuba funkcija.    Definē aprēķinātu dalībnieku vai kortežu kopu, sūtot kopas izteiksmi uz servera kubu, kas veido kopu, un pēc tam šo kopu atgriež programmā Microsoft Office Excel.

Funkcija CUBESETCOUNT

Kuba funkcija.    Atgriež iestatīto vienumu skaitu kopā.

Funkcija CUBEVALUE

Kuba funkcija.    Atgriež apkopoto vērtību no kuba.

Funkcija CUMIPMT

Finanšu funkcija.    Atgriež kumulatīvos procentus, kas samaksāti starp diviem periodiem

Funkcija CUMPRINC

Finanšu funkcija.    Atgriež kumulatīvo pamatsummu, kas samaksāta par aizdevumu starp diviem periodiem

Funkcija DATE

Datums un laiks    Atgriež noteikta datuma sērijas numuru

Funkcija DATEDIF

Datums un laiks    Aprēķina dienu, mēnešu vai gadu skaitu starp diviem datumiem. Šī funkcija ir noderīgas formulās, ja ir jāaprēķina vecums.

Funkcija DATEVALUE

Datums un laiks    Konvertē datumu teksta formātā par sērijas numuru

Funkcija DAVERAGE

Datu bāzes funkcija.    Atgriež atlasīto datu bāzes ierakstu vidējo vērtību

Funkcija DAY

Datums un laiks    Konvertē sērijas numuru par mēneša dienu

Funkcija DAYS
Excel 2013

Datums un laiks    Atgriež dienu skaitu starp diviem datumiem

Funkcija DAYS360

Datums un laiks    Aprēķina dienu skaitu starp diviem datumiem, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas

Funkcija DB

Finanšu funkcija.    Atgriež pamatlīdzekļa nolietojumu noteiktā laika periodā, izmantojot degresīvo nolietojuma aprēķināšanas metodi

Funkcija DBCS
Excel 2013

Teksts    Maina pusplatuma (vienbaita) angļu valodas burtus vai katakanu rakstzīmju virknē ar pilna platuma (dubultbaita) rakstzīmēm

Funkcija DCOUNT

Datu bāzes funkcija.    Datu bāzē saskaita šūnas, kurās ir ietverti skaitļi

Funkcija DCOUNTA

Datu bāzes funkcija.    Datu bāzē saskaita aizpildītās šūnas

Funkcija DDB

Finanšu funkcija.    Atgriež pamatlīdzekļa amortizāciju noteiktā laika periodā, izmantojot ģeometriski degresīvo nolietojuma metodi vai kādu citu norādītu metodi

Funkcija DEC2BIN

Tehniskā funkcija.    Konvertē decimālu skaitli par bināru

Funkcija DEC2HEX

Tehniskā funkcija.    Konvertē decimālu skaitli par heksadecimālu

Funkcija DEC2OCT

Tehniskā funkcija.    Konvertē decimālu skaitli par oktālu

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Pārvērš skaitļa tekstuālo attēlojumu konkrētā bāzē par decimālu skaitli

Funkcija DEGREES

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Konvertē radiānus par grādiem

Funkcija DELTA

Tehniskā funkcija.    Pārbauda, vai divas vērtības ir vienādas

Funkcija DEVSQ

Statistiskā funkcija.    Atgriež noviržu kvadrātu summu

Funkcija DGET

Datu bāzes funkcija.    Izvelk no datu bāzes vienu ierakstu, kas atbilst norādītajiem kritērijiem

Funkcija DISC

Finanšu funkcija.    Atgriež vērtspapīra diskonta likmi

Funkcija DMAX

Datu bāzes funkcija.    Atgriež maksimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem

Funkcija DMIN

Datu bāzes funkcija.    Atgriež minimālo vērtību no atlasītajiem datu bāzes ierakstiem

Funkcija DOLLAR

Teksts    Konvertē skaitli par tekstu, izmantojot $ (dolāra) valūtas formātu

Funkcija DOLLARDE

Finanšu funkcija.    Konvertē cenu dolāros, kas izteikta kā daļskaitlis, dolāra cenā, kas izteikta kā decimālskaitlis

Funkcija DOLLARFR

Finanšu funkcija.    Konvertē cenu dolāros, kas izteikta kā decimālskaitlis, dolāra cenā, kas izteikta kā daļskaitlis

Funkcija DPRODUCT

Datu bāzes funkcija.    Reizina vērtības noteiktā ierakstu laukā, kas atbilst datu bāzes kritērijiem

Funkcija DSTDEV

Datu bāzes funkcija.    Novērtē standartnovirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus

Funkcija DSTDEVP

Datu bāzes funkcija.    Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju

Funkcija DSUM

Datu bāzes funkcija.    Pievieno skaitļus datu bāzes ierakstu kolonnas laukā, kas atbilst kritērijiem

Funkcija DURATION

Finanšu funkcija.    Atgriež vērtspapīra ikgadējo ilgumu ar periodiskiem procentu maksājumiem

Funkcija DVAR

Datu bāzes funkcija.    Novērtē novirzi, izmantojot atlasītu datu bāzes ierakstu paraugus

Funkcija DVARP

Datu bāzes funkcija.    Aprēķina novirzi, izmantojot visu atlasīto datu bāzes ierakstu populāciju

Funkcija EDATE

Datums un laiks    Atgriež tā datuma sērijas numuru, kas ir norādīto mēnešu skaits pirms vai pēc sākuma datuma

Funkcija EFFECT

Finanšu funkcija.    Atgriež faktisko gada procentu likmi

Funkcija ENCODEURL
Excel 2013

Tīmeklis:    Atgriež URL kodētu virkni

Šī funkcija programmā Excel tīmeklim nav pieejama.

Funkcija EOMONTH

Datums un laiks    Atgriež tā mēneša pēdējās dienas sērijas numuru, kas ir pirms vai pēc noteikta mēnešu skaita

Funkcija ERF

Tehniskā funkcija.    Atgriež kļūdas funkciju

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Tehniskā funkcija.    Atgriež kļūdas funkciju

Funkcija ERFC

Tehniskā funkcija.    Atgriež papildu kļūdas funkciju

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Tehniskā funkcija.    Atgriež papildu funkciju ERF, kas ir integrēta starp x un bezgalību

Funkcija ERROR.TYPE

Informācijas funkcija.    Atgriež kļūdas tipam atbilstošo skaitli

Funkcija EUROCONVERT

Pievienojumprogrammas un automatizācijas funkcija.    Konvertē skaitli uz eiro, konvertē skaitli no eiro uz eirozonas valsts valūtu vai konvertē skaitli no vienas eirozonas valsts valūtas uz otru, izmantojot eiro kā starpnieku (triangulācija).

Funkcija EVEN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam pāra skaitlim

Funkcija EXACT

Teksts    Pārbauda, vai divas teksta vērtības ir identiskas

Funkcija EXP

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež e, kas kāpināts dotā skaitļa pakāpē

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež eksponenciālo sadalījumu

Funkcija EXPONDIST

Saderības funkcija.    Atgriež eksponenciālo sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija FACT

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa faktoriālu

Funkcija FACTDOUBLE

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa dubultfaktoriālu

Funkcija FALSE

Loģiskā funkcija.    Atgriež loģisko vērtību FALSE

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež F varbūtības sadalījumu

Funkcija FDIST

Saderības funkcija.    Atgriež F varbūtības sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež F varbūtības sadalījumu

Funkcija FILTER

Poga Office 365

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Filtrē datu diapazonu, pamatojoties uz jūsu definētiem kritērijiem.

Funkcija FILTERXML
Excel 2013

Tīmeklis:    Atgriež konkrētus datus no XML satura, izmantojot norādīto argumentu XPath

Šī funkcija programmā Excel tīmeklim nav pieejama.

Funkcijas FIND un FINDB

Teksts    Atrod vienu teksta vērtību citā (reģistrjutīga funkcija)

Funkcija F.INV
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Funkcija FINV

Saderības funkcija.    Atgriež apgriezto F varbūtības sadalījumu

Šajā Excel 2007 ir statistikas funkcija.

Funkcija FISHER

Statistiskā funkcija.    Atgriež Fišera transformāciju

Funkcija FISHERINV

Statistiskā funkcija.    Atgriež apgriezto Fišera transformāciju

Funkcija FIXED

Teksts    Formatē skaitli kā tekstu ar fiksētu decimāldaļu skaitu

Funkcija FLOOR

Saderības funkcija.    noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli

Programmā Excel 2007 un Excel 2010 tā ir matemātiskā un trigonometriskā funkcija.

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai līdz tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma. Neatkarīgi no skaitļa zīmes, tas tiek noapaļots uz augšu.

Funkcija FORECAST

Statistiskā funkcija.    Atgriež vērtību lineārā tendencē

ProgrammāExcel 2016 šī funkcija ir aizstāta ar FORECAST.LINEAR — vienu no prognozēšanas funkcijām, bet tā joprojām ir saderīga ar vecākām versijām.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistiskā funkcija.    Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošām (vēsturiskām) vērtībām un izmantojot eksponenciālās izlīdzināšanas (ETS) algoritma AAA versiju

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistiskā funkcija.    Atgriež prognozētās vērtības ticamības intervālu noteiktā plānotā datumā

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistiskā funkcija.    Atgriež Excel noteiktas atkārtotas shēmas garumu norādītajā laika sērijā

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistiskā funkcija.    Atgriež statistisko vērtību kā laika sērijas prognozes rezultātu

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistiskā funkcija.    Atgriež nākotnes vērtību, pamatojoties uz esošajām vērtībām

Funkcija FORMULATEXT
Excel 2013

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež formulu pie konkrētās atsauces kā tekstu

Funkcija FREQUENCY

Statistiskā funkcija.    Atgriež biežuma sadalījumu kā vertikālu masīvu

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež F testa rezultātu

Funkcija FTEST

Saderības funkcija.    atgriež F testa rezultātu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija FV

Finanšu funkcija.    Atgriež investīcijas nākotnes vērtību

Funkcija FVSCHEDULE

Finanšu funkcija.    Atgriež sākotnējās pamatsummas nākotnes vērtību pēc salikto procentu likmju sērijas attiecināšanas

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Statistiskā funkcija.    Atgriež gamma funkcijas vērtību

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež gamma sadalījumu

Funkcija GAMMADIST

Saderības funkcija.    Atgriež gamma sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu

Funkcija GAMMAINV

Saderības funkcija.    Atgriež apgriezto gamma kumulatīvo sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija GAMMALN

Statistiskā funkcija.    Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež gamma funkcijas Γ(x) naturālo logaritmu

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Statistiskā funkcija.    Atgriež par 0,5 mazāk nekā standarta normālajam kumulatīvajam sadalījumam

Funkcija GCD

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež lielāko kopīgo dalītāju

Funkcija GEOMEAN

Statistiskā funkcija.    Atgriež vidējo ģeometrisko

Funkcija GESTEP

Tehniskā funkcija.    Pārbauda, vai skaitlis ir lielāks par sliekšņa vērtību

Funkcija GETPIVOTDATA

Meklēšanas un atsauces funkcija.    atgriež rakurstabulas atskaitē glabātos datus

Funkcija GROWTH

Statistiskā funkcija.    Atgriež vērtības eksponenciālā regresijā

Funkcija HARMEAN

Statistiskā funkcija.    Atgriež vidējo harmonisko

Funkcija HEX2BIN

Tehniskā funkcija.    Konvertē heksadecimālu skaitli par bināru

Funkcija HEX2DEC

Tehniskā funkcija.    Konvertē heksadecimālu skaitli par decimālu

Funkcija HEX2OCT

Tehniskā funkcija.    Konvertē heksadecimālu skaitli par oktālu

Funkcija HLOOKUP

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Apskata masīva augšējo rindu un atgriež norādītās šūnas vērtību

Funkcija HOUR

Datums un laiks    Konvertē sērijas numuru par stundu

Funkcija HYPERLINK

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Izveido saīsni vai īsceļu, kas atver tīkla serverī, iekštīklā vai internetā glabātu dokumentu

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statistiskā funkcija.    Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu

Funkcija HYPGEOMDIST

Saderības funkcija.    Atgriež hiperģeometrisko sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija IF

Loģiskā funkcija.    Norāda veicamo loģisko testu

Funkcija IFERROR

Loģiskā funkcija.    Atgriež vērtību, ko norādāt, ja formula aprēķina kļūdu; pretējā gadījumā atgriež formulas rezultātu

Funkcija IFNA
Excel 2013

Loģiskā funkcija.    Atgriež jūsu norādīto vērtību, ja izteiksmes atrisinājums ir #N/A; pretējā gadījumā atgriež izteiksmes rezultātu

Funkcija IFS
2019

Loģiskā funkcija.    Pārbauda, vai viens vai vairāki nosacījumi ir izpildīti, un atgriež vērtību, kas atbilst pirmajam nosacījumam TRUE.

Funkcija IMABS

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa absolūto vērtību (moduli)

Funkcija IMAGINARY

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa iedomāto koeficientu

Funkcija IMARGUMENT

Tehniskā funkcija.    Atgriež teta argumentu, radiānos izteiktu leņķi

Funkcija IMCONJUGATE

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa salikto konjugātu

Funkcija IMCOS

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa kosinusu

Funkcija IMCOSH
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko kosinusu

Funkcija IMCOT
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa kotangensu

Funkcija IMCSC
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa kosekansu

Funkcija IMCSCH
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa hiperbolisku kosekansu

Funkcija IMDIV

Tehniskā funkcija.    Atgriež divu saliktu skaitļu dalījumu

Funkcija IMEXP

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa eksponenciālu

Funkcija IMLN

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa naturālo logaritmu

Funkcija IMLOG10

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa bāzes 10 logaritmu

Funkcija IMLOG2

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa bāzes 2 logaritmu

Funkcija IMPOWER

Tehniskā funkcija.    Atgriež saliktu skaitli, kas kāpināts pakāpē ar veselu skaitli

Funkcija IMPRODUCT

Tehniskā funkcija.    Atgriež komplekso skaitļu produktu

Funkcija IMREAL

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa reālo koeficientu

Funkcija IMSEC
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa sekanti

Funkcija IMSECH
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež hiperbolisku salikta skaitļa sekanti

Funkcija IMSIN

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa sinusu

Funkcija IMSINH
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa hiperbolisko sinusu

Funkcija IMSQRT

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa kvadrātsakni

Funkcija IMSUB

Tehniskā funkcija.    Atgriež divu saliktu skaitļu starpību

Funkcija IMSUM

Tehniskā funkcija.    Atgriež divu saliktu skaitļu summu

Funkcija IMTAN
Excel 2013

Tehniskā funkcija.    Atgriež salikta skaitļa tangensu

Funkcija INDEX

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Izmanto indeksu, lai no atsauces vai masīva izvēlētos vērtību

Funkcija INDIRECT

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež ar teksta vērtību norādītu atsauci

Funkcija INFO

Informācijas funkcija.    Atgriež informāciju par pašreizējo operāciju vidi

Šī funkcija programmā Excel tīmeklim nav pieejama.

Funkcija INT

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim

Funkcija INTERCEPT

Statistiskā funkcija.    Atgriež lineārās regresijas līnijas krustpunktu

Funkcija INTRATE

Finanšu funkcija.    Atgriež pilnībā ieguldīta vērtspapīra procentu likmi

Funkcija IPMT

Finanšu funkcija.    Atgriež investīcijas procentu maksājumus noteiktā periodā

Funkcija IRR

Finanšu funkcija.    Atgriež iekšējo ienākumu normu naudas plūsmas sērijai

Funkcija ISBLANK

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība ir tukša

Funkcija ISERR

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība ir jebkura kļūdas vērtība, izņemot #N/A

Funkcija ISERROR

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība ir jebkura kļūdas vērtība

Funkcija ISEVEN

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja skaitlis ir pāra skaitlis

Funkcija ISFORMULA
Excel 2013

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja ir atsauce uz šūnu, kurā ir formula

Funkcija ISLOGICAL

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība ir loģiskā vērtība

Funkcija ISNA

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība ir kļūdas vērtība #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība nav teksts

Funkcija ISNUMBER

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība ir skaitlis

Funkcija ISODD

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja skaitlis ir nepāra skaitlis

Funkcija ISREF

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība ir atsauce

Funkcija ISTEXT

Informācijas funkcija.    Atgriež TRUE, ja vērtība ir teksts

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitli, kas noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim vai tuvākajam būtiskajam skaitlim, kas dalās bez atlikuma

Funkcija ISOWEEKNUM
Excel 2013

Datums un laiks    Atgriež gada ISO nedēļas numuru konkrētam datumam

Funkcija ISPMT

Finanšu funkcija.    Aprēķina maksātos procentus noteiktā investīciju periodā

Funkcija JIS

Teksts   Maina pusplatuma (vienbaita) rakstzīmes virknē uz pilna platuma (dubultbaita) rakstzīmēm

Funkcija KURT

Statistiskā funkcija.    Atgriež datu kopas ekscesa koeficientu

Funkcija LARGE

Statistiskā funkcija.    Atgriež datu kopas k-to lielāko vērtību

Funkcija LCM

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež mazāko kopīgo dalāmo

Funkcijas LEFT un LEFTB

Teksts    No teksta vērtības atgriež rakstzīmes, kas atrodas vistālāk pa kreisi

Funkcijas LEN un LENB

Teksts    Atgriež rakstzīmju skaitu teksta virknē

Funkcija LET
Poga Office 365

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Piešķir nosaukumus aprēķinu rezultātiem, lai formulas iekšpusē varētu glabāt starpposma aprēķinus, vērtības vai definēt vārdus

Funkcija LINEST

Statistiskā funkcija.    Atgriež parametrus lineārā regresijā

Funkcija LN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa naturālo logaritmu

Funkcija LOG

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa logaritmu ar noteiktu bāzi

Funkcija LOG10

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa logaritmu ar bāzi 10

Funkcija LOGEST

Statistiskā funkcija.    Atgriež parametrus eksponenciālā regresijā

Funkcija LOGINV

Saderības funkcija.    Atgriež apgriezto kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija LOGNORMDIST

Saderības funkcija.    Atgriež kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež apgriezto kumulatīvo logaritmiski normālo sadalījumu

Funkcija LOOKUP

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Uzmeklē vērtības vektorā vai masīvā

Funkcija LOWER

Teksts    Konvertē tekstu uz mazajiem burtiem

Funkcija MATCH

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Uzmeklē vērtības atsaucē vai masīvā

Funkcija MAX

Statistiskā funkcija.    Atgriež argumentu saraksta maksimālo vērtību

Funkcija MAXA

Statistiskā funkcija.    Atgriež argumentu saraksta lielāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija MAXIFS
2019

Statistiskā funkcija.    Atgriež maksimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa

Funkcija MDETERM

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež masīva matricas determinantu

Funkcija MDURATION

Finanšu funkcija.    Atgriež Makaolija modificēto vērtspapīra ilgumu ar 100 $ nominālvērtību

Funkcija MEDIAN

Statistiskā funkcija.    Atgriež doto skaitļu mediānu

Funkcijas MID un MIDB

Teksts    No teksta virknes atgriež noteiktu rakstzīmju skaitu, sākot no norādītās vietas

Funkcija MIN

Statistiskā funkcija.    Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību

Funkcija MINIFS
2019

Statistiskā funkcija.    Atgriež minimālo vērtību no šūnām, ko norāda esošā nosacījumu vai kritēriju kopa.

Funkcija MINA

Statistiskā funkcija.    Atgriež argumentu saraksta mazāko vērtību, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija MINUTE

Datums un laiks    Konvertē sērijas numuru par minūti

Funkcija MINVERSE

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež masīva apgriezto matricu

Funkcija MIRR

Finanšu funkcija.    Atgriež iekšējo ienākumu normu, kad pozitīvās un negatīvās naudas plūsmas tiek finansētas ar dažādām likmēm

Funkcija MMULT

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež divu masīvu matriču reizinājumu

Funkcija MOD

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež dalījuma atlikumu

Funkcija MODE

Saderības funkcija.    Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež vertikālu visbiežāk datu masīvā vai diapazonā sastopamo vai atkārtoto vērtību masīvu

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež datu kopas izplatītāko vērtību

Funkcija MONTH

Datums un laiks    Konvertē sērijas numuru par mēnesi

Funkcija MROUND

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitli, kurš noapaļots līdz nepieciešamajam skaitlim

Funkcija MULTINOMIAL

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļu kopas multinomiālu

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež norādītās dimensijas vienības matricu

Funkcija N

Informācijas funkcija.    Atgriež vērtību, kas konvertēta par skaitli

Funkcija NA

Informācijas funkcija.    Atgriež kļūdas vērtību #N/A

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu

Funkcija NEGBINOMDIST

Saderības funkcija.    Atgriež negatīvo binomiālo sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija NETWORKDAYS

Datums un laiks    Atgriež pilnu darbdienu skaitu starp diviem datumiem

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Datums un laiks    Atgriež pilnu darbdienu skaitu starp diviem datumiem, izmantojot parametrus, kas norāda, kuras un cik dienas ir nedēļas nogales dienas

Funkcija NOMINAL

Finanšu funkcija.    Atgriež ikgadējo nominālo procentu likmi

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORMDIST

Saderības funkcija.    Atgriež normālo kumulatīvo sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija NORMINV

Statistiskā funkcija.    Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Saderības funkcija.    Atgriež apgriezto normālo kumulatīvo sadalījumu

Piezīme.: Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORMSDIST

Saderības funkcija.    Atgriež standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Funkcija NORMSINV

Saderības funkcija.    Atgriež apgriezto standarta normālo kumulatīvo sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija NOT

Loģiskā funkcija.    Apvērš argumenta loģisko vērtību

Funkcija NOW

Datums un laiks    Atgriež pašreizējā datuma un laika sērijas numuru

Funkcija NPER

Finanšu funkcija.    Atgriež investīcijas periodu skaitu

Funkcija NPV

Finanšu funkcija.    Atgriež investīcijas pašreizējo neto vērtību, pamatojoties uz periodisko naudas plūsmu sēriju un diskonta likmi

Funkcija NUMBERVALUE
Excel 2013

Teksts    Lokāli neatkarīgā veidā pārvērš tekstu par skaitli

Funkcija OCT2BIN

Tehniskā funkcija.    Konvertē oktālu skaitli par bināru

Funkcija OCT2DEC

Tehniskā funkcija.    Konvertē oktālu skaitli par decimālskaitli

Funkcija OCT2HEX

Tehniskā funkcija.    Konvertē oktālu skaitli par heksadecimālu

Funkcija ODD

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli uz augšu līdz tuvākajam veselajam nepāra skaitlim

Funkcija ODDFPRICE

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, kura pirmais periods ir nepāra

Funkcija ODDFYIELD

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra cenu, kura pirmais periods ir nepāra

Funkcija ODDLPRICE

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, kura pēdējais periods ir nepāra

Funkcija ODDLYIELD

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra cenu, kura pēdējais periods ir nepāra

Funkcija OFFSET

Meklēšanas un atsauces funkcija.    No dotās atsauces atgriež atsauces nobīdi

Funkcija OR

Loģiskā funkcija.    Atgriež TRUE, ja kāds arguments ir TRUE

Funkcija PDURATION
Excel 2013

Finanšu funkcija.    Atgriež to periodu skaitu, kas nepieciešami, lai ieguldījums sasniegtu konkrētu vērtību

Funkcija PEARSON

Statistiskā funkcija.    Atgriež Pīrsona korelācijas koeficientu

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež diapazona vērtību k-to procentili, kur k ir diapazonā 0–1 neieskaitot

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež diapazona vērtību k-to procentili

Funkcija PERCENTILE

Saderības funkcija.    Atgriež diapazona vērtību k-to procentili

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež datu kopā ietilpstošas vērtības rangu kā procentu (0–1 neieskaitot) no datu kopas

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā

Funkcija PERCENTRANK

Saderības funkcija.    Atgriež vērtības procentuālo rangu datu kopā

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija PERMUT

Statistiskā funkcija.    Atgriež norādītā objektu skaita permutāciju skaitu

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistiskā funkcija.    Atgriež permutāciju skaitu konkrētajam objektu skaitam (ar atkārtojumiem), kurus var atlasīt no objektu kopsummas

Funkcija PHI
Excel 2013

Statistiskā funkcija.    Atgriež blīvuma funkcijas vērtību standarta parastajam sadalījumam

Funkcija PHONETIC

Teksts    No teksta virknes iegūst fonētiskās (furigana) rakstzīmes

Funkcija PI

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež pī vērtību

Funkcija PMT

Finanšu funkcija.    Atgriež anuitātes periodisko maksājumu

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež Puasona sadalījumu

Funkcija POISSON

Saderības funkcija.    Atgriež Puasona sadalījumu

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija POWER

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa kāpināšanas rezultātu

Funkcija PPMT

Finanšu funkcija.    Atgriež investīcijas pamatsummas maksājumus noteiktā periodā

Funkcija PRICE

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību vērtspapīriem, par kuru maksā periodiskus procentus

Funkcija PRICEDISC

Finanšu funkcija.    Atgriež diskontēta vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību

Funkcija PRICEMAT

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra cenu par 100 $ nominālvērtību, par kuru procentus maksā, kad iestājas dzēšanas datums

Funkcija PROB

Statistiskā funkcija.    Atgriež varbūtību, ka diapazonā esošās vērtības ir starp divām robežām

Funkcija PRODUCT

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Reizina argumentus

Funkcija PROPER

Teksts    Katram teksta vērtības vārdam pirmo burtu pārvērš par lielo burtu

Funkcija PV

Finanšu funkcija.    Atgriež investīcijas pašreizējo vērtību

Funkcija QUARTILE

Saderības funkcija.    Atgriež datu kopas kvartili

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež datu kopas kvartili, ņemot vērā procentiļu vērtības no 0–1 neieskaitot

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež datu kopas kvartili

Funkcija QUOTIENT

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež dalījuma veselā skaitļa daļu

Funkcija RADIANS

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Konvertē grādus par radiāniem

Funkcija RAND

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež gadījumskaitli starp 0 un 1

Funkcija RANDARRAY

Poga Office 365

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež nejauši izvēlētu skaitļu masīvu starp 0 un 1. Taču varat norādīt aizpildāmo rindu un kolonnu skaitu, minimālo un maksimālo vērtību, kā arī to, vai atgriezt veselus skaitļus vai decimāldaļskaitļus.

Funkcija RANDBETWEEN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež gadījumskaitli starp norādītajiem skaitļiem

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

RANK.EQ (funkcija RANK.EQ)
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

Funkcija RANK

Saderības funkcija.    Atgriež skaitļa rangu skaitļu sarakstā

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija RATE

Finanšu funkcija.    Atgriež anuitātes procentu likmi par periodu

Funkcija RECEIVED

Finanšu funkcija.    Atgriež summu, kas jāsaņem, kad iestājas pilnībā investēta vērtspapīra dzēšanas datums

Funkcija REGISTER.ID

Pievienojumprogrammas un automatizācijas funkcija.    Atgriež norādītās dinamisko saišu bibliotēkas (Dynamic Link Library — DLL) vai iepriekš reģistrēta kodu resursa reģistrācijas ID.

Funkcijas REPLACE un REPLACEB

Teksts    Tekstā aizvieto rakstzīmes

Funkcija REPT

Teksts    Atkārto tekstu norādīto reižu skaitu

Funkcijas RIGHT un RIGHTB

Teksts    No teksta vērtības atgriež rakstzīmes, kas atrodas vistālāk pa labi

Funkcija ROMAN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Konvertē arābu ciparu par romiešu ciparu kā tekstu

Funkcija ROUND

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli līdz norādītajam ciparu skaitam

Funkcija ROUNDDOWN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli uz leju virzienā uz nulli

Funkcija ROUNDUP

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Noapaļo skaitli uz augšu virzienā no nulles

Funkcija ROW

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež atsauces rindas numuru

Funkcija ROWS

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež rindu skaitu atsaucē

Funkcija RRI
Excel 2013

Finanšu funkcija.    Atgriež investīcijas pieauguma ekvivalento procentu likmi

Funkcija RSQ

Statistiskā funkcija.    Atgriež Pīrsona korelācijas koeficienta kvadrātu

Funkcija RTD

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Izgūst reāllaika datus no programmas, kas atbalsta COM automatizāciju

Funkcijas SEARCH un SEARCHB

Teksts    Atrod vienu teksta vērtību citā (nav reģistrjutīga funkcija)

Funkcija SEC
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež leņķa sekanti.

Funkcija SECH
Excel 2013

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež leņķa hiperbolisko sekanti

Funkcija SECOND

Datums un laiks    Konvertē sērijas numuru par sekundi

Funkcija SEQUENCE

Poga Office 365

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Ģenerē secīgu skaitļu sarakstu masīvā, piemēram, 1, 2, 3, 4

Funkcija SERIESSUM

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež pakāpju sērijas summu, pamatojoties uz formulu

Funkcija SHEET
Excel 2013

Informācijas funkcija.    Atgriež atsauces lapas numuru

Funkcija SHEETS
Excel 2013

Informācijas funkcija.    Atgriež lapu skaitu atsaucē

Funkcija SIGN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa zīmi

Funkcija SIN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež dotā leņķa sinusu

Funkcija SINH

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa hiperbolisko sinusu

Funkcija SKEW

Statistiskā funkcija.    Atgriež sadalījuma asimetriju

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Statistiskā funkcija.    Atgriež no populācijas atkarīgo sadalījuma asimetriju: sadalījuma asimetrijas pakāpi attiecībā pret tās vidējo

Funkcija SLN

Finanšu funkcija.    Atgriež aktīva lineāro amortizāciju vienā periodā

Funkcija SLOPE

Statistiskā funkcija.    Atgriež lineārās regresijas taisnes slīpumu

Funkcija SMALL

Statistiskā funkcija.    Atgriež datu kopas k-to mazāko vērtību

Funkcija SORT

Poga Office 365

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Kārto diapazona vai masīva saturu

Funkcija SORTBY

Poga Office 365

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Kārto masīva vai diapazona saturu, pamatojoties uz atbilstošā diapazona vai masīva vērtībām.

Funkcija SQRT

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež pozitīvu kvadrātsakni

Funkcija SQRTPI

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež (skaitlis * pī) kvadrātsakni

Funkcija STANDARDIZE

Statistiskā funkcija.    Atgriež normalizētu vērtību

Funkcija STDEV

Saderības funkcija.    Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi

Funkcija STDEVA

Statistiskā funkcija.    Aprēķina standartnovirzi, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija STDEVP

Saderības funkcija.    Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija STDEVPA

Statistiskā funkcija.    Aprēķina standartnovirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija STEYX

Statistiskā funkcija.    Atgriež prognozētās y vērtības standarta kļūdu katram x regresijā

Funkcija SUBSTITUTE

Teksts    Teksta virknē aizvieto veco tekstu ar jaunu tekstu

Funkcija SUBTOTAL

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež starpsummu sarakstā vai datu bāzē

Funkcija SUM

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Saskaita argumentus

Funkcija SUMIF

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Saskaita šūnas, kas norādītas pēc kādā noteikta kritērija

Funkcija SUMIFS

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Pievieno šūnas diapazonā, kas atbilst vairākiem kritērijiem

Funkcija SUMPRODUCT

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež atbilstošo masīva komponentu reizinājumu summu

Funkcija SUMSQ

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež argumentu kvadrātu summu

Funkcija SUMX2MY2

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību kvadrātu starpību summu

Funkcija SUMX2PY2

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību kvadrātu summu summu

Funkcija SUMXMY2

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež divu masīvu atbilstošo vērtību starpību kvadrātu summu

Funkcija SWITCH
Poga Office 365
2019

Loģiskā funkcija.    Novērtē izteiksmi attiecībā pret vērtību sarakstu un atgriež rezultātu, kas atbilst pirmajai atbilstošajai vērtībai. Ja atbilstību nav, var tikt atgriezta papildu noklusējuma vērtība.

Funkcija SYD

Finanšu funkcija.    Atgriež aktīva amortizāciju noteiktā periodā, aprēķinot ar gada ciparu summas metodi

Funkcija T

Teksts    Konvertē argumentus par tekstu

Funkcija TAN

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa tangensu

Funkcija TANH

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Atgriež skaitļa hiperbolisko tangensu

Funkcija TBILLEQ

Finanšu funkcija.    Atgriež valsts kases vekseļa peļņu, kas ekvivalenta obligācijām

Funkcija TBILLPRICE

Finanšu funkcija.    Atgriež valsts kases vekseļa cenu par 100 $ nominālvērtību

Funkcija TBILLYIELD

Finanšu funkcija.    Atgriež valsts kases vekseļa peļņu

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež Stjūdenta t sadalījuma vērtību procentu punktos (varbūtību)

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija TDIST

Saderības funkcija.    Atgriež Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija TEXT

Teksts    Formatē skaitli un konvertē to par tekstu

Funkcija TEXTJOIN
2019

Teksts    Apvieno tekstu no vairākiem diapazoniem un/vai virknēm, kā arī iekļauj lietotāja norādītu norobežotāju starp apvienotajām vērtībām. Ja norobežotājs ir tukša teksta virkne, šī funkcija efektīvi savienos diapazonus.

Funkcija TIME

Datums un laiks    Atgriež noteikta laika sērijas numuru

Funkcija TIMEVALUE

Datums un laiks    Konvertē laiku teksta formā par sērijas numuru

Funkcija T.INV
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež Stjūdenta t sadalījuma t vērtību kā varbūtības un brīvības pakāpes funkciju

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija TINV

Saderības funkcija.    Atgriež apgriezto Stjūdenta t-sadalījumu

Funkcija TODAY

Datums un laiks    Atgriež šodienas datuma sērijas numuru

Funkcija TRANSPOSE

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež pārstatītu masīvu

Funkcija TREND

Statistiskā funkcija.    Atgriež vērtības lineārā regresijā

Funkcija TRIM

Teksts    No teksta izņem atstarpes

Funkcija TRIMMEAN

Statistiskā funkcija.    Atgriež datu kopas iekšējās daļas vidējo

Funkcija TRUE

Loģiskā funkcija.    Atgriež loģisko vērtību TRUE

Funkcija TRUNC

Matemātikas un trigonometrijas funkcija.    Saīsina skaitli līdz veselam skaitlim

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību

Funkcija TTEST

Saderības funkcija.    Atgriež Stjūdenta t-testam atbilstošu varbūtību

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija TYPE

Informācijas funkcija.    Atgriež skaitli, kas norāda vērtības datu tipu

Funkcija UNICHAR
Excel 2013

Teksts    Atgriež unikoda rakstzīmi, uz kuru atsaucas konkrētā skaitliskā vērtība.

Funkcija UNICODE
Excel 2013

Teksts    Atgriež skaitli (koda punktu), kas atbilst teksta pirmajai rakstzīmei

Funkcija UNIQUE

Poga Office 365

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež saraksta vai diapazona unikālo vērtību sarakstu.

Funkcija UPPER

Teksts    Pārvērš tekstu lielajos burtos

Funkcija VALUE

Teksts    Konvertē teksta argumentu par skaitli

Funkcija VALUETOTEXT
Poga Office 365

Teksts    Atgriež tekstu no jebkuras norādītās vērtības

Funkcija VAR

Saderības funkcija.    Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi

Funkcija VARA

Statistiskā funkcija.    Aprēķina novirzi, izmantojot izlasi, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija VARP

Saderības funkcija.    Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija VARPA

Statistiskā funkcija.    Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Funkcija VDB

Finanšu funkcija.    Atgriež aktīva amortizāciju noteiktā vai daļējā periodā, izmantojot degresīvo nolietojuma aprēķināšanas metodi

Funkcija VLOOKUP

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Apskata masīva pirmo kolonnu un pārvietojas pa rindu, lai atgrieztu šūnas vērtību

Funkcija WEBSERVICE
Excel 2013

Tīmeklis:    Atgriež datus no tīmekļa pakalpojuma.

Šī funkcija programmā Excel tīmeklim nav pieejama.

Funkcija WEEKDAY

Datums un laiks    Konvertē sērijas numuru par nedēļas dienu

Funkcija WEEKNUM

Datums un laiks    Konvertē sērijas numuru par skaitli, kas norāda nedēļas kārtas skaitli gada laikā

Funkcija WEIBULL

Saderības funkcija.    Aprēķina novirzi, izmantojot visu populāciju, ieskaitot skaitļus, tekstu un loģiskās vērtības

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež Veibula sadalījumu

Funkcija WORKDAY

Datums un laiks    Atgriež sērijas numuru datumam, kas ir pirms vai pēc noteikta darbdienu skaita

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Datums un laiks    Atgriež sērijas numuru datumam, kas ir pirms vai pēc noteikta darbdienu skaita, izmantojot parametrus, lai norādītu, kuras un cik dienas iekrīt nedēļas nogalē

Funkcija XIRR

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda naudas plūsmu grafika iekšējo ienākumu normu, kas var nebūt periodisks

Funkcija XLOOKUP

Poga Office 365

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Meklē diapazonu vai masīvu un atgriež vienumu, kas atbilst pirmajai atrastajai atbilstībai. Ja atbilstība nepastāv, funkcija XLOOKUP var atgriezt tuvāko (aptuveno) atbilstību. 

Funkcija XMATCH

Poga Office 365

Meklēšanas un atsauces funkcija.    Atgriež vienuma relatīvo atrašanās vietu šūnu masīvā vai diapazonā. 

Funkcija XNPV

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda naudas plūsmu grafika pašreizējo neto vērtību, kas var nebūt periodisks

Funkcija XOR
Excel 2013

Loģiskā funkcija.    Atgriež visu argumentu loģisku ekskluzīvu OR

Funkcija YEAR

Datums un laiks    Konvertē sērijas numuru par gadu

Funkcija YEARFRAC

Datums un laiks    Atgriež daļu no gada, kas norāda veselu dienu skaitu starp sākuma_datumu un beigu_datumu

Funkcija YIELD

Finanšu funkcija.    Atgriež tāda vērtspapīra peļņu, par kuru tiek maksāti periodiski procenti

Funkcija YIELDDISC

Finanšu funkcija.    Atgriež diskontēta vērtspapīra, piemēram, valsts kases vekseļa, ikgadējo peļņu

Funkcija YIELDMAT

Finanšu funkcija.    Atgriež vērtspapīra gada peļņu, par kuru procentus maksā termiņa beigās

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Statistiskā funkcija.    Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību

Funkcija ZTEST

Saderības funkcija.    Atgriež z-testa vienas alternatīvas varbūtības vērtību

Programmā Excel 2007 šī ir statistikas funkcija.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat vērsties pie speciālista Excel Tech kopienā vai saņemt atbalstu Answers kopienā.

Saistītās tēmas

Excel funkciju saraksts (pēc kategorijas)

Formulu pārskats programmā Excel
Kā izvairīties no kļūdainām formulām
Kļūdu noteikšana formulās

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×