Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

WD2002: Vanlige spørsmål om utskriftsfletting

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO290408
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Utskriftsfletting brukes til å opprette standardbrev, adresseetiketter, konvolutter, kataloger og e-post og telefakser for massedistribusjon. Tre dokumenter er involvert i utskriftsflettingsprosessen: hoveddokumentet, datakilden og det flettede dokumentet. Gjør følgende for å fullføre den grunnleggende prosessen:
 • Åpne eller opprett et hoveddokument.

  Hoveddokument: I en utskriftsflettingsoperasjon i Word er dokumentet som inneholder teksten og grafikken, det samme for hver versjon av det flettede dokumentet, for eksempel avsenderadressen eller hilsningen i et standardbrev.
 • Åpne eller opprett en datakilde med individuell mottakerinformasjon.

  Datakilde: En fil som inneholder informasjonen som skal flettes i et dokument, for eksempel listen over navn og adresser du vil bruke i utskriftsflettingen. Du må koble til datakilden før du kan bruke informasjonen i den.
 • Legg til eller tilpass flettefeltene i hoveddokumentet.

  Flettefelt: En plassholder som du setter inn i hoveddokumentet. Sett for eksempel inn flettefeltet <<By>> for at Word skal sette inn et bynavn, for eksempel Paris, som er lagret i By-datafeltet.
 • Flett data fra datakilden i hoveddokumentet for å opprette et nytt, flettet dokument.

  Flettet dokument: Resultatdokumentet etter flettingen av hoveddokumentet for utskriftsfletting med adresselisten. Resultatdokumentet kan være utskriften eller et nytt Word-dokument som innholder resultatene av flettingen.
Microsoft Word gjør utskriftsfletting enkelt ved å bruke en veiviser som leder deg gjennom alle trinnene. Hvis du foretrekker å arbeide uten veiviseren, kan du bruke Utskriftsfletting-verktøylinjen. Uansett hva du velger, blir sluttresultatet at hver rad (eller oppføring) i datakilden oppretter individuelle standardbrev, adresseetiketter, konvolutter eller kataloger.

Du kan også bruke utskriftsfletting til å opprette alle typer dokumenter som tilordner felt til data, ikke bare masseutsendelser eller kataloger. Hvis for eksempel videosamlingen din er oppført i et regneark, kan du bruke alternativet Etiketter til å opprette videoetiketter.

Denne artikkelen gir svar på følgende spørsmål om utskriftsfletting i Microsoft Word.
Mer informasjon

 1. Kan jeg utføre utskriftsfletting på samme måte som i tidligere versjoner av Word?

  Ja, du kan bruke samme funksjonalitet som i tidligere versjoner av Word. Bruk en av følgende metoder for å gjøre dette:
  • Bruk Utskriftsfletting-verktøylinjen. Du viser Utskriftsfletting-verktøylinjen ved å velge VerktøylinjerVis-menyen og deretter klikke Utskriftsfletting. Obs! Alternativene på Utskriftsfletting-verktøylinjen tilbyr lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner.

   - eller -
  • Bruk Flett utskrift. Hvis du vil gjøre det enklere å bruke dette alternativet, kan du legge til Flett utskrift-kommandoen i undermenyen Brev og masseutsendelserVerktøy-menyen. Når du skal gjøre dette, bruker du følgende fremgangsmåte:
   1. Klikk TilpassVerktøy-menyen.
   2. Klikk kategorien Kommandoer. I Kategorier-listen klikker du Alle kommandoer.
   3. I Kommandoer-listen klikker du Flett utskrift.
   4. Dra kommandoen Flett utskrift til undermenyen Brev og masseutsendelserVerktøy-menyen.

    Obs! Når du hviler pekeren over undermenyen Brev og masseutsendelser, ser du en vannrett svart linje. Denne linjen indikerer plasseringen der kommandoen vises på menyen når du slipper museknappen.
   5. Klikk Lukk i dialogboksen Tilpass.
  Tilbake til toppen


 2. Hvordan kan jeg flytte innsettingspunktet mens jeg setter inn flettefelt?

  Når dialogboksen Sett inn flettefelt er åpen, kan du ikke flytte innsettingspunktet i hoveddokumentet for utskriftsfletting. Hvis du trykker Enter eller mellomromstasten for å forsøke å flytte innsettingspunktet, blir det valgte flettefeltet satt inn i dokumentet.

  Hvis du vil flytte innsettingspunktet, lukker du dialogboksen Sett inn flettefelt og flytter deretter innsettingspunktet. Hvis du vil sette inn et annet flettefelt et annet sted i hoveddokumentet for utskriftsflettingen, klikker du Sett inn flettefeltUtskriftsfletting-verktøylinjen. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Sett inn flettefeltUtskriftsfletting-verktøylinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  276005 WD2002: Cannot Move Insertion Point When You Insert Merge Field
  Tilbake til toppen


 3. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Når jeg klikker Bla gjennom for å åpne en datakilde, er standarden for dialogboksen mappen Mine datakilder. Kan jeg endre dette? Dessverre kan ikke denne funksjonaliteten i dialogboksen Velg datakilde endres. Den vil alltid ha mappen Mine datakilder som standard. Du kan imidlertid opprette en snarvei eller bruke andre metoder i dialogboksen Mine datakilder for å få rask tilgang til adresselistene for utskriftsfletting. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  276004 WD2002: "My Data Sources" Is Always Displayed in the Select Data Source Look In List
  Tilbake til toppen


 4. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Hvordan oppretter jeg og skriver ut standardbrev?

  Bruk denne funksjonen hvis du vil sende det samme brevet til flere mottakere. Hvis du vil ha en detaljert fremgangsmåte for utskriftsfletting i forbindelse med standardbrev, kan du vise følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  294683 WD2002: How to Use Mail Merge to Create Form Letters
  Tilbake til toppen


 5. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Hvordan utfører jeg utskriftsfletting til e-post?

  Du trenger denne funksjonen hvis du sender samme melding til flere mottakere via e-post. Hvis du vil ha en detaljert fremgangsmåte for utskriftsfletting i forbindelse med flere e-postmottakere, kan du vise følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  294694 WD2002: How to Use Mail Merge to Create E-mail Messages
  Tilbake til toppen


 6. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Kan jeg bruke et flettefelt i emnelinjen i e-postmeldingen?

  Nei. Du kan bare skrive inn tekst i emnelinjen i en e-postmelding. Tilbake til toppen


 7. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Hvordan utfører jeg utskriftsfletting til konvolutter?

  Du trenger denne funksjonen hvis du sender en masseutsendelse til flere mottakere og vil ha et personlig utseende på hver konvolutt. Hvis du vil ha en detaljert fremgangsmåte for utskriftsfletting av adresser slik at de skrives direkte på konvolutter, kan du vise følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  294685 WD2002: How to Use Mail Merge to Create Envelopes
  Tilbake til toppen


 8. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Hvordan utfører jeg utskriftsfletting til etiketter?

  Du trenger denne funksjonen når du vil skrive ut informasjon på etiketter, for eksempel adresser til brev eller postkort. Hvis du vil ha en detaljert fremgangsmåte for utskriftsfletting av informasjon på etiketter, kan du vise følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  294684 WD2002: How to Use Mail Merge to Create Mailing Labels
  Tilbake til toppen


 9. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Hvordan legger jeg til grafikk eller en logo i etikettene?

  I hoveddokumentet for etikettutskriftsfletting legger du til grafikken eller logoen i den første etiketten. (Velg BildeSett inn-menyen for å sette inn et bilde, og klikk deretter Fra fil.) Gjør deretter ett av følgende:
  • Utskriftsfletting-verktøylinen (velg VerktøylinjerVis-menyen, og klikk deretter Utskriftsfletting) klikker du Overfør etiketter.

   - eller -
  • I oppgaveruten Flett utskrift (velg Brev og masseutsendelserVerktøy-menyen, og klikk deretter Veiviser for utskriftsfletting) klikker du Oppdater alle etiketter.
  Dette kopierer informasjonen fra den første etiketten til alle de andre etikettene i hoveddokumentet for etikettutskriftsfletting.

  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  285065 WD2002: How to Add a Graphic or Logo to Every Label
  Tilbake til toppen


 10. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Med det antallet dataoppføringer jeg har, burde jeg hatt mer enn én side med etiketter. Hvorfor ser jeg bare én side med etiketter på skjermen når jeg forhåndsviser flettingen?

  Hvis du vil forhåndsvise etikettene for masseutsendelse ved hjelp av oppgaveruten Flett utskrift ved Trinn 4 av 6, klikker du Neste: Forhåndsvis etikettene.

  Forhåndsvisningsfunksjonen i veiviseren for utskriftsfletting er utformet til bare å vise én side. Hvis du vil se alle etikettene dine og gjøre eventuelle nødvendige endringer før du skriver ut, klikker du Rediger enkeltetiketter i Trinn 6 av 6. Dette fletter alle adressene med et nytt dokument som inneholder alle etikettene. Tilbake til toppen


 11. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Hvordan bruker jeg utskriftsfletting til å opprette en katalog?

  Du trenger denne funksjonen når du vil skrive ut en liste, for eksempel en telefonkatalog eller en liste over elementer på den samme siden. Hvis du vil ha en detaljert fremgangsmåte for utskriftsfletting av informasjon som en katalog, kan du vise følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
  294693 WD2002: How to Use Mail Merge to Create a Directory
  294686 WD2002: How to Use Mail Merge to Create a List Sorted by Category
  Tilbake til toppen


 12. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Hvorfor er alternativet Flett til telefaks ikke tilgjengelig for utskriftsfletting?

  I tidligere versjoner av Microsoft Word brukte kommandoen Flett til telefaks Microsoft Faks (også kjent som At Work Fax). Disse programmene ble installert med Microsoft Windows 95 eller som en egen komponent i de endelige versjonene av Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows 98 Second Edition. Microsoft Outlook 2002, meldingsprogrammet i Microsoft Office XP, støtter imidlertid ikke Microsoft Faks.Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  294695 WD2002: How to Use Mail Merge to Create Faxes
  282550 WD2002: Merge to Fax Command Is Unavailable on Mail Merge Toolbar
  Tilbake til toppen


 13. Hvis du vil omgå dette problemet og bruke lignende funksjonalitet som i tidligere Word-versjoner, legger du til knappen Hvordan oppretter jeg en adresseliste for utskriftsfletting? Det enkleste datakildeformatet å arbeide med er en Word-tabell. Du kan imidlertid bruke alle databaselignende formater, for eksempel en tekstfil der feltene er atskilt med kommaer eller tabulatorer, og der oppføringer er atskilt med avsnittsmerker. Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette en adresseliste for utskriftsfletting i Word, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  294688 WD2002: How to Design and Set Up a Mail Merge Address List
  Tilbake til toppen
inf
Egenskaper

Artikkel-ID: 290408 – Forrige gjennomgang: 12/06/2015 00:49:41 – Revisjon: 2.1

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmerge kbdta KB290408
Tilbakemelding