Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Denne artikkelen gjelder for personer som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk OneNote med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Trykk F6 (fremover) eller SKIFT+F6 (bakover) for å bla gjennom hovedvisningselementene i følgende rekkefølge:

 • Hovedinnholdsområdet, som viser innholdet på gjeldende side. Du hører sidetittelen.

 • Knappen for full sidevisning øverst til høyre i hovedinnholdsområdet. Du hører «Navigasjonskontroller», etterfulgt av gjeldende visningsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Full sidevisning.

 • Raden med båndfaner øverst på skjermen. Den grupperer appalternativene etter ulike kategorier. Du hører «Båndfaner», etterfulgt av den valgte fanen.

  • Hvis du vil bla gjennom fanene på båndet, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

  • Raden inneholder faner som Fil, Hjem, Sett inn, Se gjennom og Vis, i tillegg til tilbakemeldingsknappen.

  • Båndet som inneholder alternativene som er spesifikke for den valgte fanen, er plassert rett under raden med båndfaner. Hvis du vil flytte fokus til båndet, trykker du på PIL NED én gang. Bruk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å flytte på båndet. Du kan også bruke hurtigtaster til å velge alternativer direkte.

 • Notatblokkvelgeren under båndet. Du hører navnet på gjeldende notatblokk.

 • Raden med inndelingsfaner på høyre side av notatblokkvelgeren. Raden inneholder faner for alle inndelingene i gjeldende notatblokk. Du hører «Inndelinger», etterfulgt av navnet på gjeldende inndeling.

 • Ruten med sidefaner på høyre side av hovedinnholdsområdet. Den inneholder faner for alle sidene i gjeldende inndeling. Du hører «Sider», etterfulgt av tittelen på gjeldende side.

 • Søkeboksen over ruten med sidefaner. Du kan søke på gjeldende side, inndeling, inndelingsgruppe eller notatblokk eller alle notatblokker. Du hører: «Søk.»

Bytte mellom innholdsblokker, sider, inndelinger og notatblokker

Hver OneNote notatblokk er delt inn i inndelinger, som deles videre inn i sider. Hver side inneholder tittelen og datoen på siden i tillegg til én eller flere notatbeholdere der du legger til sideinnholdet. Skjermlesere leser opp notatbeholderne som «Innholdsblokker».

 • Gjør ett av følgende for å flytte mellom innholdsblokkene:

  • Trykk ALT+PIL NED eller PIL OPP.

  • Trykk CTRL+A tre ganger for å merke alle innholdsblokkene på siden, og trykk deretter TAB eller SKIFT+TAB for å flytte mellom dem.

  • Med Skjermleser trykker du SR-tasten+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Hvis du raskt vil flytte til en annen side i gjeldende inndeling, trykker du på ALT+CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED for å finne siden du vil bruke, og trykker deretter på MELLOMROM. Den valgte siden åpnes i hovedinnholdsområdet, og fokuset flyttes til sidetittelen.

 • Hvis du raskt vil flytte til en annen inndeling i gjeldende notatblokk, trykker du på SKIFT+CTRL+G, trykker på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du finner inndelingen du vil bruke, og deretter trykker du på MELLOMROM. Ruten med sidefaner viser sidefanene i inndelingen. Hovedinnholdsområdet viser den siste siden du besøkte i den valgte delen, og fokuset flyttes til sidetittelen.

 • Hvis du raskt vil bytte til en annen notatblokk, trykker du CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED til du finner notatblokken du vil bruke, og deretter trykker du på MELLOMROM. Den valgte notatblokken åpnes. Hovedinnholdsområdet viser den siste siden du besøkte i notatblokken, og fokuset flyttes til siden.

Navigere mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har OneNote andre nyttige visninger og vinduer.

Fil-menyen

I Fil-menyen kan du få tilgang til alternativer for å opprette en ny notatblokk, åpne, dele og skrive ut en notatblokk eller få tilgang til Microsoft 365 kontoinformasjon.

 1. Trykk på ALT+F for å åpne Fil-menyen.

 2. Hvis du vil flytte mellom menyfanene, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører den du vil bruke.

 3. Hvis du vil flytte fokuset til fanespesifikke alternativer, trykker du på TAB én gang. Bruk piltastene til å navigere i fanen, og trykk enter for å velge.

 4. Hvis du vil lukke Fil-menyen og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du esc.

Alternativer-vinduet

Du kan se gjennom og endre OneNote appinnstillinger som tilpassing, korrekturlesingsinnstillinger og språkinnstillinger i Alternativer-vinduet .

 1. Trykk på ALT+F, T for å åpne Alternativer-vinduet .

 2. Hvis du vil flytte mellom alternativkategoriene, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører den du vil bruke.

 3. Hvis du vil flytte fokus til de kategorispesifikke alternativene, trykker du på TAB én gang. Trykk tab-tasten (fremover) eller SKIFT+TAB (bakover) for å flytte mellom de ulike alternativene i en kategori, og trykk mellomromstasten for å slå alternativet i fokus på eller av.

 4. Hvis du vil bruke endringene og lukke Alternativer-vinduet og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du enter. Hvis du vil avslutte vinduet uten å lagre endringene, trykker du på ESC.

Bruke hele sidevisningen

Når du bruker hele sidevisningen, skjules alle hovedvisningselementene bortsett fra hovedinnholdsområdet og knappen for bytting av visninger. Dette gjør det lettere for deg å bruke skjermleseren til å navigere gjennom en side.

 • Hvis du vil bytte til full sidevisning, trykker du på F6 til du hører «Navigasjonskontroller, normalvisning», og trykk enter.

 • Hvis du vil gå tilbake til normalvisning, trykker du på F6 til du hører «Navigasjonskontroller, full sidevisning», og trykk enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk OneNote for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Trykk F6 (fremover) eller SKIFT+F6 (bakover) for å bla gjennom hovedvisningselementene i følgende rekkefølge:

 • Hovedinnholdsområdet eller -lerretet, som viser innholdet på gjeldende side.

 • Verktøylinjen for hurtigtilgang øverst på skjermen. Den inneholder Angre- og Gjør om-knappene, samt knappene for å tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang og sende tilbakemelding tilMicrosoft.

 • Raden med båndfaner under verktøylinjen for hurtigtilgang. Den grupperer appalternativene etter ulike kategorier. Du hører navnet på den valgte fanen.

  • Raden inneholder faner, for eksempel Hjem, Sett inn og Vis, samt knappene Synkroniseringsstatus, Fortell meg det  og Del.

  • Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å navigere mellom fanene.

   • Båndet som inneholder alternativene som er spesifikke for den valgte fanen, er plassert rett under raden med båndfaner.

   • Hvis du vil navigere fra båndfanene til båndet, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM og trykker TAB-tasten til du hører «Skriv inn», etterfulgt av navnet på fanen og «Fanekommandoer, rulleområde».

   • Trykk på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å navigere mellom alternativene på båndet.

 • Knappen for å vise eller skjule navigasjonsruten på den loddrette sidestolpen til venstre på skjermen. Du hører: «Notatblokker, valgt.» Sidepanelet inneholder også knapper for å søke i notatene og vise en liste over nylige notater. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom alternativene på sidepanelet.

Lær oppsettet for navigasjonsruten 

Fra navigasjonsruten kan du navigere til og åpne en notatblokk, bla gjennom og åpne inndelinger og sider i en notatblokk og legge til nye inndelinger og sider.

Utforske navigasjonsruten

Navigasjonsruten inneholder følgende elementer:

 • Rullegardinmenyen for notatblokkvelgeren og Sorter sider-knappen øverst i ruten.

 • Under notatblokkvelgeren og Sorter sider-knappen er ruten delt inn i to kolonner:

  • Listen over inndelinger i den venstre kolonnen viser inndelingene i notatblokken og Legg til inndeling-knappen .

  • Listen over sider i den høyre kolonnen viser sidene i den valgte inndelingen og Legg til side-knappen .

Navigere i navigasjonsruten

 1. Hvis du vil flytte fokus til navigasjonsruten, trykker du på F6 eller SKIFT+F6 til du hører: «Notatblokker, valgt.» Trykk deretter tab-tasten til du hører navnet på gjeldende notatblokk. Fokuset er nå på notatblokkvelgeren.

 2. Hvis du vil gå videre til de andre elementene i navigasjonsruten, trykker du på TAB gjentatte ganger. Legg til side-knappen er det siste elementet i ruten. Hvis du vil bla bakover i navigasjonsruten, trykker du SKIFT+TAB.

Bytte mellom innholdsblokker, sider, inndelinger og notatblokker

Hver OneNote notatblokk er delt inn i inndelinger, som deles videre inn i sider. Hver side inneholder tittelen og datoen på siden i tillegg til én eller flere notatbeholdere der du legger til sideinnholdet. Skjermlesere leser opp notatbeholderne som «Innholdsblokker».

 • Hvis du vil flytte mellom innholdsblokkene, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Hvis du raskt vil flytte til en annen side i gjeldende inndeling, trykker du på KOMMANDO+CTRL+G, trykker på PIL OPP og PIL NED til du finner siden du vil bruke, og deretter trykker du enter. Den valgte siden åpnes i hovedinnholdsområdet, og fokuset flyttes til sidetittelen eller en innholdsblokk.

 • Hvis du raskt vil flytte til en annen inndeling i gjeldende notatblokk, trykker du på SKIFT+CTRL+G, og deretter trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du finner inndelingen du vil bruke. Sidelisten viser sidene i den valgte inndelingen, og den siste siden du besøkte, åpnes i hovedinnholdsområdet. Hvis du vil flytte fokus til sidetittelen, trykker du F6 én gang.

 • Hvis du raskt vil bytte til en annen notatblokk, trykker du på CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED til du finner notatblokken du vil bruke, og trykker deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Inndelingene viser inndelingene i notatblokken, og inndelingen du besøkte sist, er valgt. Den siste siden du besøkte, åpnes, og fokuset flyttes til sidetittelen.

Tips!: Hvis du vil søke i notatblokker, trykker du på KOMMANDO+F, skriver inn søketeksten og trykker ENTER.

Navigere mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har OneNote for Mac andre nyttige visninger.

Fil-menyen

I Fil-menyen kan du få tilgang til kommandoer som Ny, Åpne, Synkroniser, Del og Skriv ut.

 1. Gjør ett av følgende for å åpne Fil-menyen :

  • Trykk på FN+CTRL+F2, F, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Trykk på CTRL+TILVALG+M, trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 2. Hvis du vil flytte mellom alternativene i Fil-menyen , trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører det du vil bruke, og deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

  Tips!: Hvis du vil lukke Fil-menyen uten å velge og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du på ESC.

Dialogboksen Innstillinger

I dialogboksen OneNote Innstillinger kan du se gjennom og endre innstillinger som for eksempel stavekontroll, navigasjon og personverninnstillinger.

 1. Trykk på KOMMANDO+KOMMA (,) for å åpne dialogboksen OneNote Innstillinger .

 2. Hvis du vil flytte mellom alternativkategoriene, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører den du vil bruke, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge den.

 3. Hvis du vil bla gjennom alternativene i en kategori, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

 4. Hvis du vil lukke dialogboksen og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du på ESC.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk OneNote for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Navigere i notatblokkvisningen

Notatblokkvisningen viser de nyeste notatblokkene. Den inneholder følgende områder og elementer:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen med følgende elementer:

  • Knappen for kontoinnstillinger øverst til venstre på skjermen. Du hører brukernavnet ditt, etterfulgt av «Åpne kontoinnstillingene». Knappen åpner menyen for kontoinnstillinger der du kan få tilgang tilMicrosoft-kontoen og appinnstillingene og hjelpen.

  • Varsler-knappen for å viseOneNote varsler.

  • Rediger-knappen øverst til høyre på skjermen. Den lar deg organisere listen over notatblokker, inndelinger eller sider.

 • Overskriftsraden under verktøylinjen som inneholder følgende elementer:

  • Overskriften Notatblokker.

  • Knappen Ny notatblokk for å opprette en ny notatblokk.

 • Nylig brukte notater-knappen som åpner en liste over de nyeste sidene.

 • Listen over notatblokker.

 • Flere notatblokker-knappen som lar deg bla etter flere notatblokker og legge dem til i listen over notatblokker.

 • Fanelinjen nederst på skjermen med knapper for å åpne notatblokker, Søk og Klistrelapper faner.

Hvis du vil navigere i notatblokkvisningen, sveiper du til høyre eller venstre for å flytte mellom elementene. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

Obs!: Hvis du har brukt OneNote for iOS før, åpnes den i visningen du brukte sist.

Bytte mellom visninger

 1. Hvis du vil flytte mellom notatblokkene, Søk og Klistrelapper fanene, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre. Du hører «Fanelinje», etterfulgt av navnet på den gjeldende fokuserte fanen.

 2. Sveip til venstre eller høyre til du hører navnet på fanen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Den valgte fanevisningen vises:

  • Notatblokker-fanen viser notatblokkvisningen.

  • Fanen Søk har et søketekstfelt som du kan bruke til å søke i notatblokkene og Klistrelapper.

  • Med Klistrelapper-fanen kan du få tilgang til og oppretteMicrosoft #x1 direkte fra OneNote for iOS-appen.

Utforsk en notatblokk

Hver OneNote notatblokk er delt inn i inndelinger, som deles videre inn i sider.

Inndelingsvisningen

Når du velger og åpner en notatblokk fra notatblokkvisningen , åpnes Inndelinger-visningen som viser alle inndelinger og inndelingsgrupper i gjeldende notatblokk. Du hører: «Inndelinger, overskrift.» I Inndelinger-visningen kan du bla gjennom, organisere og åpne inndelinger. Du kan også opprette nye inndelinger.

Utforsk Inndelinger-visningen

Inndelingsvisningen inneholder følgende områder og elementer:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen med følgende elementer:

  • Tilbake-knappen øverst til venstre på skjermen for å gå tilbake til notatblokkvisningen.

  • Navnet på gjeldende notatblokk.

  • Flere handlinger-knappen for å få tilgang til appinnstillingene eller et alternativ for å dele gjeldende notatblokk.

  • Rediger-knappen for å slette, flytte eller kopiere, gi nytt navn til, passordbeskytte eller endre fargen på de merkede inndelingene.

 • Inndelinger-overskriften med Ny inndeling-knappen for å opprette en ny inndeling.

 • Listen over inndelinger i gjeldende notatblokk.

Navigere i Inndelinger-visningen

 • Sveip til høyre eller venstre med én finger for å navigere rundt inndelingsvisningen .

 • Hvis du vil gå tilbake til notatblokkvisningen , trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører «Tilbake til inndelingsliste for», etterfulgt av navnet på notatblokken og «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

Sider-visningen

Når du velger og åpner en side fra Inndelinger-visningen, åpnes Side-visningen og viser en liste over sidene i den valgte inndelingen. Du hører: «Sider, overskrift.» Du kan bla gjennom, organisere og åpne sider i Sider-visningen . Du kan også opprette nye tomme sider eller sider med lister.

Utforsk Sider-visningen

Sider-visningen inneholder følgende områder og elementer:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen med følgende elementer:

  • Tilbake-knappen øverst til venstre på skjermen for å gå tilbake til inndelingsvisningen .

  • Navnet på gjeldende inndeling.

  • Flere handlinger-knappen for å sortere sider, få tilgang til appinnstillingene eller dele gjeldende notatblokk.

  • Rediger-knappen for å slette, flytte eller kopiere og endre rekkefølgen på den valgte siden.

 • Overskriften Sider.

 • Listen over sider i gjeldende inndeling.

 • Ny side med listeknappen for å opprette en ny side med en liste.

 • Ny side-knappen for å opprette en ny tom side.

Navigere i Sider-visningen

 • Hvis du vil navigere rundt i Sider-visningen, sveiper du til høyre eller venstre med én finger.

 • Hvis du vil gå tilbake til Inndelinger-visningen, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører «Tilbake til inndelingsliste for», etterfulgt av navnet på notatblokken og «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

Notatsiden

Når du velger og åpner en side i Sider-visningen , vises sideinnholdet. På en side kan du redigere og legge til innhold, for eksempel tekst og bilder. Du kan også gi nytt navn til siden, legge til digital håndskrift, flytte siden til en annen plassering, slette siden og åpne Engasjerende leser.

Utforsk en side

En side inneholder følgende områder og elementer:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen med følgende elementer:

  • Tilbake-knappen øverst til venstre for å gå tilbake til listen over sider.

  • Åpne Håndskrift-verktøykasseknappen for å starte håndskrift.

  • Sidehandlinger-knappen for å få tilgang til alternativer, for eksempel Slett side, Flytt side, Engasjerende leser, appinnstillingene og mer.

 • Tekstfeltet for den redigerbare sidetittelen.

 • Sidedato- og klokkesletttekstfeltet.

 • Sidelerretet med én eller flere innholdsblokker som inneholder det faktiske innholdet på siden.

Navigere på en side

 • Sveip til høyre eller venstre med én finger for å navigere rundt på en side.

 • Hvis du vil gå tilbake til Side-visningen, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører «Tilbake til inndelingsliste for», etterfulgt av navnet på notatblokken og «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk OneNote for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Hovedvisningen i OneNote for Android-appen kalles også Hjem-fanen . Den inneholder følgende områder og elementer:

 • Brukerkonto-knappen øverst til venstre på skjermen. Den åpner Konto-menyen der du kan administrere kontoene dine.

 • Verktøylinjen under Brukerkonto-knappen som inneholder følgende elementer:

  • En tidsangivelse som deler de nylig oppdaterte sidene på tidspunktet da de sist ble oppdatert. Du hører for eksempel «Forrige uke».

  • Filter-knappen for å filtrere det som vises på Hjem-fanen.

 • Listen over de nyeste notatsidene og Klistrelapper. Sveip opp eller ned med to fingre for å bla gjennom listen.

 • Knappen Ta et nytt notat for å opprette nyeKlistrelapper.

 • Fanelinjen nederst på skjermen. Den inneholder knapper for å bytte mellom hjem-, Søk- og notatblokkfanene.

Sveip til høyre eller venstre for å navigere i hovedvisningen. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

Obs!: Hvis du har brukt OneNote for Android før, åpnes den i visningen du brukte sist.

Bytte mellom visninger

 1. Hvis du vil flytte mellom hjem-, Søk- og notatblokkfanene, drar du fingeren nær bunnen av skjermen til du hører navnet på fanen du vil åpne. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne fanen. Den valgte fanen vises:

  • Hjem-fanen viser listen over nylig brukte sider ogKlistrelapper.

  • Fanen Søk har en søkeboks som du kan bruke til å søke i notatblokkene og Klistrelapper.

  • Notatblokker-fanen viser listen over de nyeste notatblokkene. Den inneholder også Ny notatblokk-knappen for å opprette en ny notatblokk og Flere notatblokker-koblingen for å få tilgang til en liste over eldre notatblokker.

Utforsk en notatblokk

Hver OneNote notatblokk er delt inn i inndelinger som deles videre inn i sider.

Inndelingsvisningen

Når du åpner en notatblokk fra Notatblokker-fanen , åpnes Inndelinger-visningen . Den viser en liste over alle inndelinger og inndelingsgrupper i gjeldende notatblokk. I Inndelinger-visningen kan du bla gjennom, organisere og åpne inndelinger. Du kan også opprette en ny inndeling.

Utforsk Inndelinger-visningen

Inndelingsvisningen inneholder følgende områder og elementer:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen med følgende elementer:

  • Knappen for å gå tilbake til Notatblokker-fanen øverst til venstre på skjermen. Du hører: «Naviger opp, knapp.»

  • Navnet på gjeldende notatblokk.

  • Ny inndeling-knappen for å opprette en ny inndeling.

  • Flere alternativer-knappen for å sende tilbakemelding på appen for åMicrosoft.

 • Inndelinger-overskriften med Ny inndeling-knappen for å opprette en ny inndeling.

 • Listen over inndelinger og inndelingsgrupper i gjeldende notatblokk.

Navigere i Inndelinger-visningen

 • Sveip til høyre eller venstre med én finger for å navigere rundt inndelingsvisningen .

 • Hvis du vil gå tilbake til Notatblokker-fanen , drar du en finger nær nedre høyre hjørne av skjermen til du hører: «Notatblokker-fanen». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sider-visningen

Når du velger og åpner en side fra Inndelinger-visningen eller Hjem-fanen , åpnes Sider-visningen og viser en liste over alle sidene i den valgte inndelingen. Du kan bla gjennom, organisere og åpne sider i Sider-visningen . Du kan også opprette en ny tom side.

Utforsk Sider-visningen

Sider-visningen inneholder følgende områder og elementer:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen med følgende elementer:

  • Knappen for å gå tilbake til Inndelinger-visningen øverst til venstre på skjermen. Du hører: «Naviger opp, knapp.»

  • Navnet på gjeldende inndeling og notatblokk.

  • Flere alternativer-knappen for å sende tilbakemelding på appen for åMicrosoft.

  • Rediger-knappen for å slette, flytte eller kopiere og endre rekkefølgen på den valgte siden.

 • Overskriften Sider.

 • Listen over sider i gjeldende inndeling.

 • Knappen Ta et nytt notat for å opprette en ny side.

Navigere i Sider-visningen

 • Hvis du vil navigere rundt i Sider-visningen, sveiper du til høyre eller venstre med én finger.

 • Hvis du vil flytte tilbake til Inndelinger-visningen, drar du en finger nær øvre venstre hjørne av skjermen til du hører: «Naviger opp, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Notatsiden

Når du velger og åpner en side i Sider-visningen eller Hjem-fanen , vises sideinnholdet. På en side kan du redigere og legge til innhold, for eksempel tekst og bilder. Du kan også gi nytt navn til, dele eller slette siden, legge til digital håndskrift og få tilgang til appinnstillingene.

Utforsk en side

En side inneholder følgende områder og elementer:

 • Verktøylinjen øverst på skjermen med følgende elementer:

  • Knappen for å gå tilbake til sidevisningen øverst til venstre. Du hører: «Naviger opp-knapp.»

  • Håndskrift-knappen for å legge til digital håndskrift.

  • Flere alternativer-knappen for å få tilgang til alternativer, for eksempel Del side, Slett side, Legg til på startskjermen, appinnstillingene og mer.

 • Sidelerretet. Lerretet inneholder vanligvis en redigerbar sidetittel og -dato, og én eller flere innholdsblokker med sideinnholdet.

Navigere i et sidelerret

 • Siden TalkBack ikke leser opp sidelerretet, går du til Flere alternativer-knappen og sveiper til høyre én gang for å flytte fokuset til lerretet.

 • Hvis du vil navigere rundt på lerretet, drar du to fingre på skjermen. Hvis du vil plassere fokus på et element på lerretet, trykker du på skjermen med to fingre.

 • Hvis du vil gå tilbake til Side-visningen, drar du en finger nær øvre venstre hjørne av skjermen til du hører: «Naviger opp, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk OneNote for Windows 10 med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Trykk F6 (fremover) eller SKIFT+F6 (bakover) for å bla gjennom hovedvisningselementene i følgende rekkefølge:

 • Hovedinnholdsområdet, som viser innholdet på gjeldende side. Du hører tittelen på siden.

 • Raden med båndfaner øverst på skjermen. Den grupperer alternativer etter ulike kategorier. Du hører «Bånd», etterfulgt av den valgte fanen. Raden inneholder faner, for eksempel Fil, Hjem, Sett inn, Se gjennom og Vis, i tillegg til tilbakemeldingsknappen.

  • Hvis du vil bla gjennom fanene på båndet, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

  • Båndet som inneholder alternativene som er spesifikke for den valgte fanen, er plassert rett under raden med båndfaner. Hvis du vil flytte fokus til båndet, trykker du på PIL NED én gang. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å bla gjennom alternativene på båndet. Alternativt kan du bruke hurtigtaster til å velge alternativer direkte.

 • Sidepanelet til venstre på skjermen. Den inneholder knapper for å vise eller skjule navigasjonsruten, søke i notatene og vise en liste over nylige notater. Du hører: «Navigasjon.» Hvis du vil bla gjennom alternativene på sidepanelet, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB.

 • Navigasjonsruten til høyre for sidepanelet. Her kan du få tilgang til notatblokkene og listene over inndelinger og sider i dem. Du hører: «Notatblokkvelger.» Hvis du vil lære hvordan du navigerer i denne ruten, kan du se Navigere i navigasjonsruten.

Obs!: Hvis du ikke hører «Notatblokkvelger» mens du sykler gjennom hovedvisningselementene, trykker du på F6 til du hører «Navigasjon». Trykk deretter på ENTER.

Navigere i navigasjonsruten

Navigasjonsruten inneholder rullegardinmenyen for notatblokkvelgeren og Sorter sider-knappen øverst. Under menyen og knappen er området delt inn i to kolonner:

 • Listen over inndelinger til venstre viser inndelingene i den valgte notatblokken og Legg til inndeling-knappen .

 • Listen over sider til høyre viser sidene i den valgte inndelingen og Legg til side-knappen .

Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å veksle mellom notatblokkvelgeren, listen over inndelinger, Legg til inndeling-knappen , listen over sider, Knappen Legg til side og Sorter sider. 

Bytte mellom innholdsblokker, sider, inndelinger og notatblokker

Hver OneNote notatblokk er delt inn i inndelinger som deles videre inn i sider. Hver side inneholder tittelen og datoen på siden i tillegg til én eller flere notatbeholdere der du legger til sideinnholdet. Skjermlesere leser opp en notatbeholder som «Innholdsblokk».

 • Gjør ett av følgende for å flytte mellom innholdsblokkene:

  • Trykk ALT+PIL NED eller PIL OPP.

  • Trykk CTRL+A tre ganger for å merke alle innholdsblokkene på siden, og trykk deretter TAB eller SKIFT+TAB for å veksle mellom dem.

  • Med Skjermleser trykker du SR-tasten+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Hvis du raskt vil flytte til en annen side i gjeldende inndeling, trykker du på ALT+CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED for å finne siden du vil bruke, og deretter trykker du på MELLOMROM. Den valgte siden åpnes i hovedinnholdsområdet, og fokuset flyttes til sidetittelen.

 • Hvis du raskt vil flytte til en annen inndeling i gjeldende notatblokk, trykker du på SKIFT+CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED til du finner inndelingen du vil bruke. Sidelisten viser sidene i den valgte inndelingen, og den siste siden du besøkte, åpnes i hovedinnholdsområdet. Hvis du vil flytte fokus til sidetittelen, trykker du F6.

 • Hvis du raskt vil bytte til en annen notatblokk, trykker du CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED til du finner notatblokken du vil bruke, og deretter trykker du på MELLOMROM. Den valgte notatblokken åpnes i hovedinnholdsområdet som viser den siste siden du besøkte, og fokuset flyttes til sidetittelen.

Navigere mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har OneNote for Windows 10 andre nyttige visninger og moduser.

Innstillinger-meny

IOneNote for Windows 10Innstillinger-menyen kan du få tilgang til appinnstillingene for synkronisering og korrekturlesing.

 1. Trykk ALT. Fokuset flyttes til raden med båndfaner.

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Mer», og trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Innstillinger», og trykk enter. Innstillinger-ruten åpnes.

 4. Hvis du vil flytte mellom innstillingskategoriene, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører den du vil bruke, og trykker enter for å velge den. Trykk tab-tasten eller SKIFT+TAB for å flytte mellom de ulike alternativene i en kategori, og trykk deretter mellomromstasten for å aktivere eller deaktivere det gjeldende uthevede alternativet.

 5. Når du er ferdig, trykker du på ESC for å lukke Innstillinger-menyen .

Fullskjermmodus

Når du bruker fullskjermmodus, skjules alle hovedvisningselementene bortsett fra hovedinnholdsområdet og båndet for forenklet tegne . Dette gjør det lettere for deg å bruke skjermleseren til å navigere gjennom en side.

 1. Trykk på ALT for å flytte fokus til raden med båndfaner, og trykk deretter på PIL HØYRE til du hører «Angi fullskjermmodus». Trykk på Angi for å markere. Du bruker nå fullskjermmodus. Fokuset er på innholdsområdet.

 2. Hvis du vil avslutte fullskjermmodus, trykker du på ALT. Fokus flyttes til båndet. Trykk SKIFT+TAB én gang. Du hører: «Avslutt fullskjermtegning.» Trykk enter for å gå tilbake til normal skjermmodus.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil søke etter et alternativ eller utføre en handling raskt, kan du bruke tekstfeltet for Søk. Hvis du vil finne ut mer om Søk-funksjonen, kan du gå til Finn det du trenger med Microsoft Søk.

Obs!: Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

 1. Merk elementet eller plasseringen i dokumentet, presentasjonen eller regnearket der du vil utføre en handling. Merk for eksempel et celleområde i et Excel-regneark.

 2. Trykk på ALT+Q for å gå til tekstfeltet for Søk.

 3. Skriv inn søkeord for handlingen du vil utføre. Hvis du for eksempel vil legge til en punktliste, skriver du punkter.

 4. Trykk på PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene.

 5. Når du har funnet resultatet du ønsker, trykker du på Enter for å velge det og utføre handlingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Bruk OneNote for nettet med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge, JAWS og NVDA i Chrome, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker OneNote for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi OneNote for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for OneNote for nettet.

I dette emnet

Navigere i OneNote for nettet åpningsvisning

Når du åpnerOneNote for nettet fra office.com, havner du på OneNote åpningsvisning. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å veksle mellom følgende hovedelementer:

 • Menylinjen øverst på skjermen. Den inneholder knappen for startprogrammet for apper for å åpne andreMicrosoft apper, Søk tekstfelt og Min dag-knappen for å åpneOutlook-kalenderen ellerTo-Do-elementene i en rute. Den inneholder også knapper for å få tilgang til appinnstillingene, hjelpen og brukerkontoinformasjonen din.

 • Navigasjonsruten til venstre for skjermen. Den inneholder hurtigknapper for å bytte mellomMicrosoft 365 apper, innholdet påOneDrive, Microsoft 365 for nettet hjemmeside og Opprett-knappen for raskt å starte et nyttMicrosoft 365 for nettet dokument.

 • Ny notatblokk-knappen.

 • Raden med faner som organiserer notatblokkene i følgende faner: Nylig, Festet, Mine notatblokker, Delt med meg og Oppdag.

  • Hvis du vil åpne en fane, trykker du enter når du hører navnet. Du hører antall dokumenter på fanen. Dokumentene vises rett etter selve faneraden. Hvis en fane ikke har noe innhold, sier skjermleseren det, for eksempel «Ingen delteMicrosoft 365 dokumenter».

 • Liste over notatblokker som er spesifikke for den valgte fanen.

Obs!: Hvis du trykker CTRL+F6 for å navigere mellom landemerker, fungerer det bare i notatblokkvisningen, ikke i hovedvisningen.

Navigere i notatblokkvisningen

Når du åpner en notatblokk, havner du på notatblokkvisningen. Trykk CTRL+F6 eller SKIFT+CTRL+F6 for å flytte mellom landemerkene i følgende rekkefølge:

 • KnappenMicrosoft startprogram for apper på topptekstbanneret øverst på skjermen. Banneret inneholder også knappene Varsler, Innstillinger og Kontoansvarlig.

 • Raden med båndfaner under topptekstbanneret. Den grupperer alternativer etter ulike kategorier. Du hører navnet på den valgte fanen, for eksempel «Hjem-faneelement». Den inneholder faner som Fil, Hjem, Sett inn og Vis, i tillegg til søkeboksen Fortell meg det, menyknappene Del og Modus.

  • Hvis du vil flytte mellom båndfanene, bruker du piltastene, TAB-tasten eller SKIFT+TAB.

  • Båndet som inneholder alternativene som er spesifikke for den valgte fanen, er plassert rett under raden med båndfaner. Hvis du vil navigere fra båndfanene til båndet, trykker du tab-tasten én gang. Du hører navnet på det første alternativet på båndet. Hvis du vil navigere mellom alternativene på båndet, bruker du piltastene, TAB-tasten eller SKIFT+TAB.

 • Vis/skjul navigasjonsknappen for å skjule og vise navigasjonsruten. Knappen er plassert på en loddrett menylinje til venstre på skjermen. Den loddrette menylinjen inneholder også Søk-knappen.

 • Navigasjonsruten som inneholder notatblokkvelgeren, listen over inndelinger i den åpne notatblokken og listen over sider i den valgte inndelingen.

 • Hovedinnholdsområdet.

Navigere i navigasjonsruten

Navigasjonsruten inneholder rullegardinmenyen for notatblokkvelgeren og Sorter sider-knappen øverst. Under menyen og knappen er området delt inn i to kolonner:

 • Listen over inndelinger til venstre viser inndelingene i den valgte notatblokken og Legg til inndeling-knappen .

 • Listen over sider til høyre viser sidene i den valgte inndelingen og Legg til side-knappen .

Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å veksle mellom notatblokkvelgeren, listen over inndelinger, Legg til inndeling-knappen , listen over sider, Knappen Legg til side og Sorter sider. 

Bytte mellom innholdsblokker, sider, inndelinger og notatblokker

Hver OneNote notatblokk er delt inn i inndelinger, som deles videre inn i sider. Hver side inneholder tittelen og datoen på siden i tillegg til én eller flere notatbeholdere der du legger til sideinnholdet. Skjermlesere leser opp en notatbeholder som «Innholdsblokk».

 • Hvis du vil flytte mellom innholdsblokkene, trykker du CTRL+A tre ganger for å merke alle innholdsblokkene på siden, og deretter trykker du på TAB eller SKIFT+TAB for å veksle mellom dem.

 • Hvis du raskt vil flytte til en annen side i gjeldende inndeling, trykker du på ALT+CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED for å finne siden du vil bruke, og deretter trykker du på MELLOMROM. Den valgte siden åpnes i hovedinnholdsområdet, og fokuset flyttes til sidetittelen.

 • Hvis du raskt vil flytte til en annen inndeling i gjeldende notatblokk, trykker du på SKIFT+CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED til du finner inndelingen du vil bruke. Sidelisten viser sidene i den valgte inndelingen, og den siste siden du besøkte, åpnes i hovedinnholdsområdet. Hvis du vil flytte fokus til sidetittelen, trykker du F6.

 • Hvis du raskt vil bytte til en annen notatblokk, trykker du CTRL+G, trykker på PIL OPP eller PIL NED til du finner notatblokken du vil bruke, og deretter trykker du på MELLOMROM. Den valgte notatblokken åpnes i hovedinnholdsområdet som viser den siste siden du besøkte, og fokuset flyttes til sidetittelen.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil søke etter et alternativ eller utføre en handling raskt, kan du bruke tekstfeltet for Søk. Hvis du vil finne ut mer om Søk-funksjonen, kan du gå til Finn det du trenger med Microsoft Søk.

Obs!: Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

 1. Merk elementet eller plasseringen i dokumentet, presentasjonen eller regnearket der du vil utføre en handling. Merk for eksempel et celleområde i et Excel-regneark.

 2. Trykk på ALT+Q for å gå til tekstfeltet for Søk.

 3. Skriv inn søkeord for handlingen du vil utføre. Hvis du for eksempel vil legge til en punktliste, skriver du punkter.

 4. Trykk på PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene.

 5. Når du har funnet resultatet du ønsker, trykker du på Enter for å velge det og utføre handlingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×