Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk OneNote med tastaturet og en skjerm leser til å legge til ulike typer innhold i notatene, for eksempel Excel arbeids bøker og andre filer, tabeller, bilder og opptak. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Sette inn en fil

Når du setter inn en fil (som et Microsoft Word-dokument) på en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i dine notater. Filen vises som et ikon som du kan merke og åpne for å redigere innholdet i filen.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en fil.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på F for å åpne Filvedlegg-alternativet.

 3. Dialogboksen Velg en fil eller et sett med filer til å sette inn åpnes:

  • Fokuset er i Filnavn-feltet. Du kan skrive inn fil navnet eller bruke TAB-tasten eller SKIFT + TAB for å navigere i inndelingene i dialog boksen. Bruk piltastene til å flytte i en del. Trykk på ENTER for å åpne en mappe.

  • Når du kommer til filen du vil legge til, trykker du på ENTER.

 4. Dialogboksen Sett inn fil åpnes. Bruk piltastene til å flytte oppover og nedover i listen. Alternativene i dialog boksen kan variere etter hvilken filtype du legger ved. Du hører alternativene når du flytter.

 5. Trykk på ENTER for å sette inn filen.

Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter notatblokken til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken.

Sette inn en tabell

Tabeller kan gjøre det enklere å finne og lese informasjon. Det er raskt og enkelt å legge til en grunnleggende tabell i OneNote.

 1. Plasser markøren hvor som helst på siden i OneNote der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på T for å åpne Tabeller-alternativet.

 3. Bruk piltastene til å velge størrelsen på tabellen. Du hører den gjeldende valgte tabell størrelsen når du flytter. Når du hører størrelsen du vil bruke, trykker du på ENTER.

  Tabellen blir satt inn og fokuset er i den første cellen i tabellen. Du hører: «innholds blokk, redigering.»

Sette inn koder

Koder er en måte å kategorisere og prioritere notater på i OneNote. Du kan merke alt fra en enkelt tekstlinje til et helt avsnitt med koder.

 1. Plasser markøren ved begynnelsen av tekstlinjen du vil legge til kode for.

 2. Trykk på ALT+H for å åpne Hjem-fanen. Trykk på M for å åpne Koder-alternativet.

 3. Bruk piltastene til å navigere opp og ned i alternativene. Du hører alternativene når du flytter.

 4. Trykk ENTER for å velge.

Tips!: Du kan søke etter kodede notater etter nøkkelord og kategori. Hvis du vil søke, trykker du på ALT+H og deretter G. Sammendrag for koder-ruten åpnes og fokuset er i feltet Grupper kodet med. Trykk på PIL NED for å åpne listen over alternativer, og trykk på PIL NED gjentatte ganger for å navigere alternativene. Trykk på ENTER for å velge. Hvis du vil gå til listen over koder, trykker du på TAB til du hører skjerm leser Les den kodede teksten. Trykk på ESC for å gå tilbake til den kodede notatteksten i notatblokken.

Sette inn lister

Sett inn en punkt merket eller nummerert liste for å organisere teksten og gjøre det enklere å lese.

Sette inn en punkt liste

Bruk punktformatering til å opprette en liste der elementene ikke må være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren der du vil starte listen.

 2. Skriv inn * (stjerne) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listen over tekstelementer. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

Sette inn en nummerert liste

Bruk nummerformatering til å opprette en sortert liste som skal følge en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren der du vil starte listen.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en sortert liste automatisk.

 3. Skriv inn listen over tekstelementer. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Plasser markøren der du vil legge til bildet.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på B for å åpne Bilder-alternativet. Dialogboksen Sett inn bilde åpnes.

 3. Bruk pil tastene og TAB-tasten i dialog boksen Sett inn bilde for å navigere til bildet du vil sette inn. Trykk på ENTER for å åpne en mappe.

 4. Trykk på ENTER for å sette inn bildet.

Bygge inn en Excel-arbeidsbok

Dette alternativet oppretter en kopi av arbeidsboken og legger til et statisk bilde av arbeidsboken i notatene. Over bildet er det et ikon som kobler til den fullt fungerende versjonen av arbeidsboken i Excel.

 1. Plasser markøren der du vil bygge inn Excel-arbeidsboken.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på X for å åpne Regneark-alternativet. Alternativet Eksisterende Excel-regneark velges. Trykk på ENTER.

  Tips!: Du kan også opprette et nytt regneark. Hvis du vil opprette og bygge inn et nytt, trykker du på PIL NED og deretter på ENTER.

 3. Dialogboksen Velg dokumentet du vil sette inn åpnes. Fokuset er i Filnavn-feltet. Hvis du vil flytte mellom dialog avsnittene, bruker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Bruk piltastene til å flytte inne i en del. Trykk på ENTER for å åpne mapper. Når du er på en fil, trykker du på ENTER for å velge den.

 4. Dialogboksen Sett inn fil åpnes. Trykk på PIL NED én gang for å flytte til alternativet Sett inn regneark. Trykk på ENTER for å bygge inn Excel-arbeidsboken. Du hører navnet på den innebygde arbeids boken, og markøren er plassert på siden under den innebygde arbeids boken.

Bygge inn en video fra nettet

 1. Kopier adressen til videokilden.

  Obs!: Ikke alle videonettsteder er støttet. Du kan se Sett inn nettvideoer i OneNote 2016 for Windows for å få en oversikt over nettsteder som støttes.

 2. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn videoen.

 3. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk på J for å åpne alternativet Video fra nettet. Dialogboksen Sett inn video fra nettet åpnes. Fokuset er i feltet for video adresse , og du hører innholdet i feltet.

 4. Trykk på Ctrl+V for å lime inn videokoblingen. Du kan også skrive inn adressen.

 5. Trykk TAB-tasten til du kommer til OK -knappen, og trykk deretter ENTER.

  En kobling til videoen og den innebygde videospilleren legges til på notatblokksiden.

Sette inn lyd- og videoopptak

I noen tilfeller kan innspilling av lyd eller video være raskere og enklere enn å skrive notater. Hvis du bestemmer deg for å ta notater mens du spiller inn, kobles disse til innspillingen. Før du begynner å spille inn lyd eller video, må du kontrollere at datamaskinen har en mikrofon og et nettkamera, og at begge er konfigurert og at de fungerer. Sørg også for at alle involverte parter er oppmerksomme på innspillingen, og at du har tillatelse til å spille inn.

 1. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn innspillingen.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen.

 3. Spille inn lyd:

  • Trykk på L. Innspillingen starter.

  • Hvis du vil ta en pause i opptaket, trykker du på ALT+J og deretter U.

  • Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du på ALT+J og deretter S.

  Spille inn video:

  • Trykk på V. Innspillingen starter.

  • Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du på ALT+F4.

 4. Hvis du vil spille av innspillingen, kan du gå til innspillingen på notatblokksiden. Skjermlesere leser opp filen når du kommer til den. Trykk på Ctrl+Alt+P for å starte avspilling.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtig taster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å legge til ulike typer innhold i notatene dine i OneNote for Mac, for eksempel filer, tabeller, bilder, videoer og lyd innspillinger.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha hurtig taster, kan du gå til hurtig taster i OneNote.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Sette inn en fil

Når du legger til en fil (som en Microsoft Excel-arbeidsbok) til en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i notatene dine. Filen vises som et ikon som du kan merke og åpne for å redigere innholdet i filen.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en fil.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Trykk på høyre pil tast til du hører «sett inn», og trykk deretter på pil ned til du hører: «fil vedlegg...» Trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge.

 4. En dialogboks for å merke en fil åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom inndelingene i dialogboksen. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå til en inndeling. Bruk piltastene til å bevege deg mellom elementene i en inndeling.

 5. Når du har funnet filen du vil bruke, trykker du på ENTER for å sette den inn.

Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter notatblokken til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken.

Sette inn en tabell

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk på F6 flere ganger til du havner på en fane. VoiceOver leser opp navnet på fanen. Hvis du ikke havnet på Sett inn-fanen, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til VoiceOver sier: «Innsetting, fanen, 2 av 4.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk på TAB flere ganger, til VoiceOver sier: «Tabell, menyknapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Hvis du vil definere størrelsen på tabellen, trykker du på PIL HØYRE og PIL NED. VoiceOver leser opp den gjeldende størrelsen etter hver som du flytter, for eksempel: «Tabell med 3 kolonner, 3 rader, knapp».

 5. Når du hører størrelsen du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Tabellen legges til notatblokksiden din.

Sette inn en kode

Koder er en måte å kategorisere og prioritere notater på i OneNote. Du kan merke alt fra en enkelt tekstlinje til et helt avsnitt med koder.

 1. Velg den delen av teksten i OneNote du vil kode.

 2. Trykk på F6 flere ganger til du havner på en fane. VoiceOver leser opp navnet på fanen. Hvis du ikke havner på Hjem-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til VoiceOver sier: «Hjem, fane, 1 av 4.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk TAB flere ganger til VoiceOver sier: «gjøremåls kode, knapp.» For å gjøre det første merket i gruppen. Bruk pil tastene til å bla gjennom de andre kodene.

 4. Når du kommer til en kode du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Koden legges til i notatet.

Sette inn lister

Opprett en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Skriv inn * (stjerne) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Trykk ENTER to ganger for å avslutte listen.

Bruk nummerformatering for å opprette en sortert liste og ordne elementer i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en nummerert liste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Trykk på ENTER for å legge til et nytt listeelement.

  Tips!: Trykk ENTER to ganger for å avslutte listen.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Plasser markøren der du vil legge til bildet i OneNote.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Trykk på høyre pil tast til du hører «sett inn», og trykk deretter på pil ned til du hører: «bilde...» Trykk på Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge.

 4. En dialogboks for å velge et bilde åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom inndelingene i dialogboksen. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå til en inndeling. Bruk piltastene til å bevege deg mellom elementene i en inndeling.

 5. Når du har funnet filen du vil bruke, trykker du på ENTER for å sette den inn.

Bygge inn en video fra nettet

Du kan enkelt legge til en innebygd videospiller i notatblokken.

Obs!: Ikke alle videonettsteder er støttet. Du kan se Sett inn nettvideoer i OneNote 2016 for Windows for å få en oversikt over nettsteder som støttes.

 1. Kopier adressen til videokilden.

 2. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn videospilleren.

 3. Trykk på KOMMANDO+V for å lime inn adressen i notatboken. VoiceOver sier: «Innliming fullført.»

  En kobling til nettsiden samt en innebygd videospiller legges til i notatblokken.

Sette inn en lydinnspilling

Før du spiller inn lyd, må du sørge for at alle involverte parter er oppmerksomme på innspillingen, og at du har tillatelse til å spille inn.

 1. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn innspillingen.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen. Du hører «Menylinje Apple».

 3. Trykk på pil høyre til du hører «sett inn», og trykk deretter på pil ned til du hører: «lyd innspilling» hvis du vil velge, trykker du på Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. For å stoppe innspillingen, trykker du på F6 flere ganger til VoiceOver sier: «Lyd, valgt, fane». Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Stopp, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen og stoppe innspillingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtig taster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS skjermleseren, til å legge til ulike typer innhold til notatene, som filer lagret i iCloud, bilder og videoer.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Sette inn en fil

Når du legger til en fil (som en Microsoft Excel-arbeidsbok) på en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i notatene dine. Filen vises som et ikon som du kan merke og åpne for å redigere innholdet i filen.

Obs!: Filen må lagres i iCloud eller OneDrive før du kan sette den inn. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer iCloud, kan du se Konfigurere iCloud Drive.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en fil.

 2. Sveip til høyre til du hører «Sett inn fil, knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører navnet på filen du vil sette inn, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn filen.

Obs!: Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter notatblokken til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken.

Sette inn gjøremål-koder

Du kan opprette en liste over gjøremål med en avmerkingsboks som kan merkes, på hver linje.

 1. Plasser markøren på siden der du vil opprette et punkt på gjøremållisten i OneNote.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Merk som gjøremål, knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

En avmerkingsboks settes inn i begynnelsen av linjen.

Sette inn lister

Opprett en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

Opprette en punktmerket liste

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Punktmerking, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementet. Trykk på RETUR for å starte et nytt listeelement. Du finner RETUR raskt ved å trykke på den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og deretter dobbelttrykke på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på RETUR to ganger.

Bruk nummerformatering til å opprette en sortert liste som skal følge en bestemt rekkefølge.

Opprette en ordnet liste

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Nummerering, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. OneNote starter en nummerliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementet. Trykk på RETUR for å starte et nytt listeelement. Du finner RETUR raskt ved å trykke på den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og deretter dobbelttrykke på skjermen.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på RETUR to ganger.

Sette inn et bilde fra kameraet

Ta et bilde med enhetens kamera mens du skriver notater, og legg ved bildet i notatene.

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilder, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Trykk den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og sveip deretter til venstre til du hører: «Ta bilde, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Du hører kanskje: «OneNote ønsker tilgang til kameraet.» I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Ta bilde, knapp.» Rett kameraet i den retningen du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Du hører en lyd som angir at et bilde er tatt.

 6. Sveip til venstre til du hører: «Bruk, knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn bildet.

 7. Du hører kanskje: «OneNote ønsker tilgang til bildene.» I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilder, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Trykk den nedre halvdelen av skjermen med fire fingre, og sveip deretter til venstre til du hører: «Fra bibliotek, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Du hører kanskje: «OneNote ønsker tilgang til bildene.» I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører «Alle bilder, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører navnet på bildet du vil sette inn, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn bildet.

 7. Sveip til venstre til du hører «Ferdig, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 8. Sveip til høyre til du hører «Bruk, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn bildet.

Sette inn en video fra nettet

Hvis du vil legge inn en video fra nettet i notatblokken, kan du bare lime den inn i notatet.

 1. Gå til videoen du vil sette inn, og kopier koblingen til utklippstavlen.

 2. Åpne notatet der du vil sette inn videoen i OneNote.

 3. Hold og vri til venstre eller høyre med to fingre, til du hører: «Rediger.»

 4. Sveip ned til du hører «Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å lime inn koblingen i tekstfeltet.

Videokoblingen konverteres til et forhåndsvisningsbilde av videoen automatisk.

Sette inn en lydinnspilling

Du kan spille inn og sette inn lyd i notatblokken. Du kan for eksempel sette inn et talenotat til leserne.

 1. Åpne notatet der du vil sette inn innspillingen i OneNote.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Spill inn lyd, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Det kan hende OneNote ber deg om tillatelse til å bruke mikrofonen. I så fall sveiper du til høyre til du hører «OK», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 4. Innspillingen starter. Når du har spilt inn alt du trenger, sveiper du til høyre til du hører «Stopp innspilling,» og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Innspillingen settes inn i notatet med et noteikon for å markere hvor den er.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Lære hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å legge til ulike typer innhold til notatene, som for eksempel bilder, videoer eller lister.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Kontroller at TalkBack er slått på før du starter OneNote for Android.

I dette emnet

Sette inn gjøremål-koder

Du kan opprette en liste over gjøremål med en avmerkingsboks som kan merkes, på hver linje.

 1. Plasser markøren på siden der du vil opprette et punkt på gjøremållisten i OneNote.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Gjøremål-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

En avmerkingsboks settes inn i begynnelsen av linjen.

Sette inn lister

Du kan raskt opprette både punktlister og nummererte lister i OneNote for Android.

Opprette en punktliste

Opprett en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Punktmerking, knapp» Dobbelttrykk deretter på skjermen. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Velg Enter på skjerm tastaturet for å starte et nytt liste element. Du velger ENTER ved å dra fingeren på tastaturet til du hører «ENTER», og deretter løfter du den (og dobbelttrykker om nødvendig).

  Tips!: Du finner tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. TalkBack sier elementene når du lander på dem. Hvis du vil velge et element, kan du løfte fingeren under elementet. Det kan hende, avhengig av enhetsinnstillingene, at du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, velger du ENTER to ganger.

Opprette en ordnet liste

Bruk nummerformatering til å opprette en sortert liste som skal følge en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Nummerering-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. OneNote starter en nummerert liste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Velg Enter på skjerm tastaturet for å starte et nytt liste element. Du velger ENTER ved å dra fingeren på tastaturet til du hører «ENTER», og deretter løfter du den (og dobbelttrykker om nødvendig).

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, velger du ENTER to ganger.

Sette inn et bilde fra kameraet

Ta et bilde med enhetens kamera mens du skriver notater, og legg ved bildet i notatene.

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet, og plasser markøren der du vil legge det til.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Bilde-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Sett inn...-menyen åpnes, og du hører: «Sett inn».

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Ta et bilde», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Du hører kanskje: «Tillate OneNote å ta bilder og spille inn video?» Hvis ja, sveip mot høyre til du hører: «Tillat-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Kamera åpnes, og du hører: «Kamera i fotograferingsmodus».

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Ta bilde-knapp». Pek kamera i den retningen du ønsker, og dobbelttrykk på skjermen.

  Du hører en lyd som angir at et bilde er tatt, og fokus flyttes til Forhåndsvisningskjermen.

 6. Sveip mot høyre til du hører: «Lagre bilde». Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn bildet. Du hører: «Setter inn bilde».

 7. Bildet settes inn, og fokus flyttes til OneNote-siden.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet, og plasser markøren der du vil legge det til.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Bilde-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Sett inn...-menyen åpnes, og du hører: «Sett inn».

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Bilde fra galleriet», og dobbelttrykk deretter på skjermen. En ny skjerm åpnes, der du kan bla gjennom Siste bilder. Du hører: «Nylige».

 4. Hvis du vil gå til en annen plassering, som Bilder, din Google Drive, Bilder eller OneDrive, sveiper du mot høyre til du hører: «Vis røtter-knapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen. Åpne fra-menyen åpnes. Sveip mot høyre til du hører plasseringen du vil velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne den. Når du beveger, angir TalkBack plasseringene for deg.

 5. Hvis du vil bla gjennom filene eller mappene på et bestemt sted, sveiper du mot høyre eller venstre til du hører navnet på elementet du vil velge. Velg et element ved å dobbelttrykke på skjermen.

 6. Når du har valgt et bilde, åpnes Forhåndsvisning-skjermen. Sveip mot høyre til du hører: «Lagre bilde». Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn bildet.

 7. Bildet settes inn, og fokus flyttes til OneNote-siden. Du hører: «Setter inn bilde».

Sette inn en video fra nettet

Hvis du vil legge inn en video fra nettet i notatblokken, kan du bare lime den inn i notatet.

 1. Gå til videoen du vil sette inn, og kopier koblingen til utklippstavlen.

 2. Åpne notatet der du vil sette inn videoen i OneNote.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Koble meny-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Kobling-menyen åpnes, og du hører: «Redigeringsboks for adresse».

 4. Trykk og hold på skjermen, sveip til venstre til du hører: «Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å lime inn koblingen i tekstfeltet.

 5. Hvis du vil legge til tekst som skal vises på siden i stedet for adressen for hyperkoblingen, sveiper du mot venstre til du hører: «Tekst som skal vises i redigeringsboks», og skriver deretter inn teksten ved å bruke skjermtastaturet.

 6. Sveip mot høyre til du hører: «Ferdig-knapp» for å sette inn koblingen. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sette inn en lydinnspilling

Du kan spille inn og sette inn lyd i notatblokken. Du kan for eksempel sette inn et talenotat til leserne.

 1. Åpne notatet der du vil sette inn innspillingen i OneNote.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Lyd-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. OneNote ber deg kanskje om å «Tillate at OneNote tar opp lyd?» Hvis du blir bedt om det, sveiper du mot høyre til du hører: «Tillat-knapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

 4. Innspillingen starter. Når du har spilt inn alt du trenger, sveiper du mot høyre til du hører: «Stopp innspilling», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Bildet settes inn, og fokus flyttes til OneNote-siden. Du hører: «Lydnotat opprettet».

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk OneNote for Windows 10 med tastaturet og en skjerm leser til å legge til ulike typer innhold i notatene, for eksempel Excel arbeids bøker og andre filer, tabeller, bilder og koblinger. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Sette inn en tabell

Tabeller kan gjøre det enklere å finne og lese informasjon. Det er raskt og enkelt å legge til en grunnleggende tabell i OneNote.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk pil ned-tasten én gang, og trykk deretter TAB til du hører: «tabell-knapp.»

 3. Trykk på ENTER for å legge til en tabell.

  En tabell med én rad og to kolonner settes inn. Fokuset er i den første cellen. Du hører: «tabell satt inn.» JAWS sier: «Angir tabell med to kolonner og én rad».

 4. Fyll inn tabellen. Hvis du vil legge til en annen kolonne i tabellen, trykker du TAB-tasten i den andre kolonnen.

  Hvis du vil legge til en rad til, trykker du på ENTER på slutten av raden.

  Trykk på PIL NED hvis du vil gå ut av tabellen.

Sette inn en fil

Når du legger til en fil (som en Microsoft Excel-arbeidsbok) til en side i OneNote, plasseres en kopi av filen i dine notater. Filen vises som et ikon som du kan merke og åpne for å redigere innholdet i filen.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil sette inn en fil.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk pil ned-tasten én gang, og trykk deretter TAB til du hører: «fil-knapp.» Trykk på ENTER for å åpne menyen.

 3. Sett inn som vedlegg-elementet er valgt på menyen. Trykk på ENTER. Hvis du vil sette inn en PDF-utskrift av en fil i stedet, trykker du på PIL NED, og deretter på ENTER.

 4. Dialogboksen Åpne åpnes. Trykk på Skift + Tab eller TAB-tasten for å flytte mellom dialog avsnittene, og pil opp-og pil ned-tastene for å flytte i en inndeling i dialog boksen.

 5. Trykk på ENTER for å sette inn filen.

Vedlagte filer lagres som en del av de tilknyttede notatblokkene. Hvis du flytter notatblokken til en annen plassering, flyttes alle innsatte filer sammen med notatblokken.

Sette inn lister

Sett inn en punkt merket eller nummerert liste for å organisere teksten og gjøre det enklere å lese.

Sette inn en punkt liste

Opprett en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Skriv inn * (stjerne) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en punktliste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på ENTER to ganger.

Sette inn en nummerert liste

Bruk nummerformatering til å opprette en sortert liste som skal følge en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil starte listen.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. OneNote starter en nummerert liste automatisk.

 3. Skriv inn listeelementene. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på ENTER to ganger.

Sette inn et bilde fra et kamera

Ta et bilde med enhetens kamera mens du skriver notater og legg ved bildet i notatene.

 1. Åpne notatet i OneNote der du vil legge til bildet.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk pil ned-tasten én gang, og trykk deretter TAB til du hører: «bilder-knapp.»

 3. Trykk ENTER for å åpne bilder -menyen, og trykk deretter TAB-tasten til du hører «fra kamera», og trykk deretter ENTER. Kameraet åpnes med fokus i søkeren.

 4. Trykk på TAB til du hører: «få en bilde-knapp».

 5. Trykk på MELLOMROM for å ta et bilde.

 6. Trykk TAB-tasten til skjerm leseren sier: «Sett inn alle-knapp.» Trykk på MELLOMROM for å sette inn bildet.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil legge til bildet.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk pil ned-tasten én gang, og trykk deretter TAB til du hører: «bilder-knapp.»

 3. Trykk på ENTER. Dialogboksen Åpne åpnes. Fokuset er i Filnavn-feltet. Du kan skrive inn fil navnet eller trykke TAB-tasten eller SKIFT + TAB for å navigere i inndelingene i dialog boksen. Bruk piltastene til å flytte i en del.

 4. Trykk på MELLOMROM for å velge en fil. Trykk på ALT+O for å sette inn bildet.

Sett inn en kobling

 1. Plasser markøren på siden i OneNote der du vil legge til koblingen.

 2. Trykk på ALT+N for å åpne Sett inn-fanen. Trykk pil ned-tasten én gang, og trykk deretter TAB til du hører: «koblings knapp.»

 3. Trykk på ENTER. Det åpnes et koblingsvindu for å angi koblingsdetaljene.

 4. Fokuset er i Adresse-feltet. Skriv inn eller lim inn adressen.

 5. Hvis du vil bruke annen tekst for koblingen, trykk på SKIFT+TAB én gang for å flytte til feltet Tekst som skal vises. Skriv inn koblingsteksten, og trykk på ENTER. Koblingen settes inn på siden.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtig taster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for nettet med tastaturet og en skjerm leser til å legge til ulike typer innhold i notatene, for eksempel Excel arbeids bøker og andre filer, tabeller, bilder, videoer og innspillinger. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker OneNote for nettet, anbefaler vi at du bruker xxMicrosoft Edge som nett leser. Siden OneNote for nettet kjører i nett leseren, er hurtig tastene forskjellig fra de i skrive bords programmet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL + O (åpne) gjelder også for nett leseren – ikke OneNote for nettet. 

I dette emnet

Sette inn en tabell

Tabeller kan gjøre det enklere å finne og lese informasjon. Det er raskt og enkelt å legge til en grunnleggende tabell i OneNote.

 1. Plasser markøren hvor som helst på siden i OneNote der du vil sette inn en tabell.

 2. Trykk alt + Windows-logotasten + N, T for å åpne tabell -alternativet.

 3. Bruk piltastene til å velge størrelsen på tabellen. Du hører gjeldende valgte størrelse når du flytter. Når du hører størrelsen du vil bruke, trykker du på ENTER.

  Tabellen settes inn, og fokuset er i den første cellen i tabellen. Du hører: «tabell, redigerings område, redigering.»

 4. Skriv inn celleinnholdet. Hvis du vil flytte til neste celle, trykker du pil høyre eller TAB-tasten. Hvis du vil starte en ny rad, trykker du TAB-tasten eller ENTER på slutten av raden.

Sette inn en fil

Når du setter inn en fil (for eksempel et Microsoft Word-dokument) på en side i OneNote, plasseres det en kopi av filen i notatene dine. Filen vises som et ikon du kan merke, laste ned og åpne for å redigere innholdet i filen.

 1. Plasser markøren på siden der du vil sette inn filen i OneNote.

 2. Trykk alt + Windows-logotasten + N, F for å velge alternativet fil vedlegg .

 3. Dialogboksen Åpne åpnes. Fokuset er på Filnavn-feltet. Du kan skrive inn fil navnet eller bruke TAB-tasten eller SKIFT + TAB for å navigere i inndelingene i dialog boksen. Bruk piltastene til å flytte i en inndeling. Trykk på ENTER for å åpne en mappe.

 4. Når du kommer til filen du vil legge til, trykker du på ENTER.

Sette inn en kode

Koder er en måte å kategorisere og prioritere notater på i OneNote. Du kan merke alt fra en enkelt tekstlinje til et helt avsnitt med koder.

 1. Plasser markøren ved begynnelsen av tekstlinjen du vil legge til kode for.

 2. Trykk alt + Windows-logotasten + H, T for å åpne merke -alternativet.

 3. Bruk piltastene til å navigere opp og ned i alternativene. Du hører alternativene når du flytter.

 4. Når du hører et merke du vil bruke, trykker du ENTER. Koden legges til.

Sette inn lister

Sett inn en punkt merket eller nummerert liste for å organisere teksten og gjøre det enklere å lese.

Sette inn en punkt liste

Bruk en punktmerket liste hvis de oppførte elementene ikke trenger å være i en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren der du vil starte listen i OneNote.

 2. Skriv inn * (stjerne), og trykk på MELLOMROM. En punktliste opprettes automatisk.

 3. Skriv inn teksten på listeelementet. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på ENTER to ganger.

Sette inn en nummerert liste

Bruk en nummerert liste til å vise elementer som skal følge en bestemt rekkefølge.

 1. Plasser markøren der du vil starte listen i OneNote.

 2. Skriv inn 1. (tallet én og et punktum) og trykk på MELLOMROM. En nummerert liste opprettes automatisk.

 3. Skriv inn teksten på listeelementet. Trykk på ENTER for å starte et nytt listeelement.

  Tips!: Hvis du vil stoppe oppretting av listeelementer, trykker du på ENTER to ganger.

Sette inn et bilde fra kamera

Ta et bilde med enheten, og legg det til notatene dine. Før du begynner må du sørge for at kameraet er koblet til datamaskinen din.

 1. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn bildet.

 2. Trykk alt + Windows-logotasten + N, P for å velge alternativet bilde .

 3. Dialogboksen Åpne åpnes, og fokuset er på Filnavn-feltet. Hvis dette er første gang du åpner et kamera fra OneNote, må du gå til kamera-appen. Trykk på Skift + Tab to ganger for å gå til inndelingen til venstre. Trykk deretter pil ned-tasten til du hører: «kamera». Trykk på ENTER for å åpne.

 4. Kameraet åpnes, og fokuset er på søkeren. Hvis du vil gå til bilde-knappen, trykker du på TAB til du hører: «få bilde-knapp.» Trykk på ENTER for å ta bildet.

 5. Trykk TAB-tasten til du hører: «åpne-knapp.» Trykk på ENTER for å sette inn bildet i notatet.

Sette inn et bilde fra en fil

 1. Plasser markøren der du vil legge til bildet i OneNote.

 2. Trykk alt + Windows-logotasten + N, P for å velge alternativet bilde .

 3. Dialogboksen Åpne åpnes. Fokuset er på Filnavn-feltet. Du kan skrive inn fil navnet eller bruke TAB-tasten eller SKIFT + TAB for å navigere i inndelingene i dialog boksen. Bruk piltastene hvis du vil bevege deg rundt i en bestemt inndeling.

 4. Trykk på ENTER for å sette inn bildet.

Bygge inn en video fra nettet

Du kan enkelt legge til en innebygd videospiller i notatblokken.

Obs!: Ikke alle videonettsteder er støttet. Du kan se Sett inn nettvideoer i OneNote 2016 for Windows for å få en oversikt over nettsteder som støttes.

 1. Kopier adressen til videokilden.

 2. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn videospilleren.

 3. Trykk på CTRL+V for å lime inn adressen i notatblokken, og trykk deretter på ENTER.

  En kobling til videoen og den innebygde videospilleren legges til i notatblokken. Fokuset er på videospilleren.

Sette inn en lydinnspilling

Før du spiller inn lyd, må du sørge for at alle involverte parter er oppmerksomme på innspillingen, og at du har tillatelse til å spille inn.

 1. Plasser markøren i notatblokken der du vil sette inn innspillingen.

 2. Trykk alt + Windows-logotasten + N, A for å åpne Spill inn lyd -alternativet.

 3. Hvis nettleseren ber om tillatelse til å bruke mikrofonen, må du flytte fokuset til nettleseren for å godta. Trykk på Skift + F6 for å flytte fokus til nett leseren, og trykk på Skift + Tab til du hører: «Ja-knapp.» Trykk på Enter for å markere.

 4. Innspillingen begynner. Hvis du flyttet fokus til nettleseren i forrige trinn, trykker du på SKIFT+F6 for å flytte fokuset tilbake til OneNote.

 5. Hvis du vil stoppe innspillingen, trykker du alt + Windows-logotasten + J, A, S.

  Tips!: For å spille av opptaket går du til innspillingen på notatblokksiden. Du hører filen etter hvert som du kommer til den. Trykk alt + Windows LoDo Key + J, A, P for å starte avspillingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote for nettet

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×