Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for OneNote. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus.

Obs!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

  • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne artikkelen inneholder hurtigtastene for OneNote for Windows-datamaskiner.

Obs!: 

  • Hvis du vil ha informasjon om forskjellene mellom appversjonene, kan du gå til Hva er forskjellen mellom OneNote-versjonene?

  • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Åpner et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Opprette et hurtignotat.

CTRL+SKIFT+M eller ALT+Windows-logotasten+N

Forankre OneNote-vinduet.

CTRL+ALT+D

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

Slette

Slett ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken for det merkede ordet.

SKIFT+F7

Vis kontekstmenyen for objektet som er i fokus.

SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

Utføre handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Spille av den valgte lydinnspillingen.

CTRL+ALT+P

Stoppe avspilling av en lydinnspilling.

CTRL+ALT+S

Spole tilbake den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spole fremover den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder.

CTRL+ALT+U

Toppen av siden

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk

Utheve den merkete teksten.

CTRL+ALT+H

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+C

Lime inn formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+V

Åpne en hyperkobling

Skriv inn når du er på hyperkoblingsteksten

Bruke eller fjerne fet formatering.

CTRL+B

Bruke eller fjerne kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke eller fjerne understreksformatering.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

CTRL+BINDESTREK (-)

Bruke eller fjerne formatering for hevet skrift.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN ( = )

Bruke eller fjerne formatering for senket skrift.

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruke eller fjerne formatering av punktlister.

CTRL+PUNKTUM (.)

Bruke eller fjerne formatering av nummererte lister.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Bruke en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruke en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruke en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruke en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruke en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruke en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten. (Bruke stilen Normal.)

CTRL+SKIFT+N

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE eller TAB når du er i begynnelsen av en linje

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+TAB når du er på begynnelsen av en linje

Justere gjeldende avsnitt til venstre.

CTRL + L

Justere gjeldende avsnitt til høyre.

CTRL + R

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Vise eller skjule hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Toppen av siden

Sette inn elementer på en side

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+N, F

Sett inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+N, O

Vis eller skjul dokumentutskrifter på gjeldende side når høykontrastmodus påWindows 10: eller ett av kontrasttemaene påWindows 11 er aktivert.

ALT+SKIFT+P

Sett inn et bilde fra en fil.

ALT+N, P

Sett inn et klistremerke.

ALT+N, S

Sett inn et skjermutklipp

Obs!:  OneNote-ikonet må være aktivt i varslingsområdet for Windows-oppgavelinjen.

Windows-logotasten+SKIFT+S, og deretter CTRL+V

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

ALT+LIKHETSTEGN (=)

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

TABULATORTASTEN etter at du har skrevet inn en ny tekstlinje

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TABULATOR-tasten

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

ENTER

Obs!: Trykk ENTER på nytt for å fullføre opprettingen av tabellen.

Sette inn en rad over den gjeldende raden.

CTRL+ENTER når du er i en tabellcelle

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprette en kolonne til venstre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+E

Opprett en rad ovenfor den gjeldende i en tabell.

Angi når markøren er i begynnelsen av en rad, bortsett fra den første raden

Opprett en ny celle eller rad.

TABULATORTASTEN i den siste cellen i tabellen

Slette gjeldende tomme rad i en tabell.

SLETT, og SLETT på nytt når markøren er ved begynnelsen av raden

Til toppen av siden

Merk tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Velg til slutten av linjen fra gjeldende markørplassering.

SKIFT+END

Velg hele linjen.

SKIFT+PIL NED når markøren er på begynnelsen av linjen

Hopp til tittelen på siden og merk den.

CTRL+SKIFT+T

Avbryte utvalget av konturen eller siden.

ESC

Flytte merkede avsnitt opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Slett det merkede notatet eller objektet.

DELETE

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT + pil venstre

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT + pil høyre

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk

Bruke, velge eller fjerne gjøremålskoden .

Ctrl+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

Ctrl+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

Ctrl+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

Ctrl+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

Ctrl+5

Bruke eller fjerne merket for Utheve.

Ctrl+6

Bruke eller fjerne merket for Kontakt.

CTRL+7

Bruke eller fjerne merket for Adresse.

CTRL+8

Bruke eller fjerne telefonnummerkoden .

CTRL+9

Fjern alle merkede notatkoder.

CTRL+0

Til toppen av siden

Bruke disposisjoner

Hvis du vil

Trykk på

Skjul den merkede disposisjonen til nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid en disposisjon til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid en disposisjon til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid en disposisjon til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid en disposisjon til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid en disposisjon til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid en disposisjon til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid en disposisjon til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid en disposisjon til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Utvid alle nivåer i en disposisjon.

ALT+SKIFT+0

Utvide den valgte overskriften.

ALT+SKIFT+LIKHETSTEGN ( = )

Skjule den valgte overskriften.

ALT+SKIFT+BINDESTREK (-)

Øke innrykk med ett nivå.

TABULATOR-tasten

Redusere innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Vis en merket, skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjule en merket, utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Til toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere ett eller flere høyre-mot-venstre-språk i Angi språkinnstillinger for Office. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til Legg til et redigerings- eller redigeringsspråk eller angi språkinnstillinger i Office.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TABULATOR-tasten

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Arbeide med sider

Hvis du vil

Trykk på

Aktivere eller deaktivere fullsidevisning.

F11

Åpner et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Opprette et hurtignotat.

CTRL+SKIFT+M

Vise eller skjule en sidegruppe i sidenavigasjonsruten.

CTRL+SKIFT+STJERNE (*)

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øk bredden på sidenavigasjonsruten.

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Redusere bredden på sidenavigasjonsruten.

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES (])

Reduser innrykksnivået for gjeldende side i sidenavigasjonsruten.

CTRL+ALT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Øk innrykksnivået for gjeldende side i sidenavigasjonsruten.

Ctrl+Alt+Høyre hakeparentes (])

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Merk alle elementer.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Merk gjeldende side.

Ctrl+Shift+A

Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.

Flytt den valgte siden oppover i sidenavigasjonsruten.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte den valgte siden ned i sidenavigasjonsruten.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte markøren til sidetittel.

CTRL+SKIFT+T

Gå til den første siden i det synlige settet med sider i sidenavigasjonsruten.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i det synlige settet med sider i sidenavigasjonsruten.

ALT+PGDN

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren opp på gjeldende side, eller utvide siden oppover.

CTRL+ALT+PIL OPP

Flytte markøren ned på gjeldende side, eller utvide siden nedover.

CTRL+ALT+PIL NED

Flytte markøren til venstre på gjeldende side, eller utvide siden til venstre.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Flytte markøren til høyre på gjeldende side, eller utvide siden til høyre.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Gå til neste notatbeholder.

ALT+Pil ned

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Gå til den forrige siden du besøkte.

ALT + pil venstre

Gå til den neste siden du besøkte, hvis mulig.

ALT + pil høyre

Zoom inn.

ALT+CTRL+PLUSSTEGN (+) på det numeriske tastaturet eller ALT+CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Zoom ut.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (-) på det numeriske tastaturet eller ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Synkroniser notatblokken.

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Det er ikke nødvendig å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Åpne OneNote.

WINDOWS-TASTEN+SKIFT+N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Åpne en inndeling.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

ALT+PGDN

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Merk gjeldende sidefane.

Ctrl+Shift+A

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Flytt gjeldende inndeling.

(Vannrett tabulator) CTRL+SKIFT+G, og pil venstre/høyre og deretter SKIFT+F10
(Loddrett tabulator) CTRL+SKIFT+G, deretter pil opp/ned og deretter SKIFT+F10

Bytt til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet.

CTRL+G, bruk PIL NED eller PIL OPP for å navigere i inndelingene, eller bruk TAB-tasten til å velge en annen notatblokk, og trykk deretter ENTER

Til toppen av siden

Søke gjennom notater

Hvis du vil

Trykk

Flytt til Søk-boksen for å søke etter alle notatblokker.

CTRL+E

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

Pil ned

Gå til valgte resultat og lukke Søk mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TABULATOR-TASTEN, MELLOMROM

Åpne Søkeresultater-ruten.

ALT+O etter å ha søkt

Søk bare på gjeldende side.

CTRL+F

Flytt til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

ENTER

F3

Flytt til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

SKIFT+F3

Lukk søket, og gå tilbake til siden.

ESC

Til toppen av siden

Dele notater

Hvis du vil

Trykk

Sende de valgte sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Opprett en i dag-Outlook aktivitet fra det valgte notatet.

Ctrl+Shift+1

Opprett en i morgen -Outlook aktivitet fra det valgte notatet.

Ctrl+Shift+2

Opprett en aktivitet denne uken Outlook fra det valgte notatet.

Ctrl+Shift+3

Opprett en neste uke Outlook aktivitet fra det valgte notatet.

Ctrl+Shift+4

Opprett en No Date Outlook-oppgave fra det valgte notatet.

Ctrl+Shift+5

Åpne den valgte Outlook aktiviteten.

CTRL+SKIFT+K

Merk den valgte Outlook oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slett den merkede Outlook aktiviteten.

CTRL+SKIFT+0

Synkroniser endringer i gjeldende delte notatblokk.

SKIFT+F9

Synkroniser endringer i alle delte notatblokker.

F9

Merk gjeldende side som ulest.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Beskytte notater

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Se også

Hjelp & læring i OneNote

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Skjermleserstøtte for OneNote

Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelig for OneNote for Windows 10.

Obs!: 

  • Hvis du vil ha informasjon om forskjellene mellom appversjonene, kan du gå til Hva er forskjellen mellom OneNote-versjonene?

  • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i OneNote for Windows 10.

Hvis du vil

Trykk

Plassere fokuset på den gjeldende inndelingen.

Ctrl+Shift+G

Åpne hurtigmenyen.

SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Bytte til en annen notatblokk i Navigasjon-feltet.

CTRL+G, deretter PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og deretter ENTER

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+ALT+SHIFT+N

Aktivere eller deaktivere fullsidevisning.

F11

Plassere fokuset på den gjeldende sidefanen.

CTRL+ALT+G

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Merk gjeldende side.

Ctrl+Shift+A

Gå til og velge sidetittelen.

Ctrl+Shift+T

Åpne en søkeboks for å søke i alle åpne notatblokker.

Ctrl+E

Til toppen av siden

Navigere OneNote for Windows 10 med bare tastaturet

Tabellen nedenfor viser en liste over hurtigtaster du kan bruke til å navigere i OneNote for Windows 10.

Hvis du vil

Trykk på

Hopp mellom båndfanelinjen, navigasjonsruten og sidelerretet.

F6

Flytte til båndet fra en båndfane.

Pil ned

Flytte mellom båndfaner eller blant alternativene på et bånd.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Flytte mellom elementene på hovedmenyen.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Flytt fokus til og åpne båndet.

Alt

Flytt fokus til og åpne Hjem-båndfanen.

ALT+H

Flytt fokus til, og åpne sett inn båndfanen.

ALT+N

Flytt fokus til, og åpne tegnebåndfanen.

ALT+D

Flytt fokus til og åpne vis båndfanen.

ALT+W

Til toppen av siden

Skrive inn og redigere notater

Hvis du vil

Trykk

Åpner et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Klippe ut merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

Slette

Slett ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Åpne hurtigmenyen for objektet i fokus.

SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

Utfør handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Sett inn forfatterens navn og sist endret-tidsstempel.

Ctrl+Shift+M

Til toppen av siden

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk

Utheve den merkete teksten.

CTRL+SKIFT+H eller CTRL+ALT+H

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+C

Lime inn formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+V

Åpne en hyperkobling

Skriv inn når du er på hyperkoblingsteksten

Bruke eller fjerne fet formatering.

CTRL+B

Bruke eller fjerne kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke eller fjerne understreksformatering.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

CTRL+BINDESTREK (-)

Bruke eller fjerne formatering for hevet skrift.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN ( = )

Bruke eller fjerne formatering for senket skrift.

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruke eller fjerne formatering av punktlister.

CTRL+PUNKTUM (.)

Bruke eller fjerne formatering av nummererte lister.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Bruke en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruke en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruke en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruke en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruke en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruke en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten. (Bruke stilen Normal.)

CTRL+SKIFT+N

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE eller TAB når du er i begynnelsen av en linje

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+TAB når du er på begynnelsen av en linje

Høyrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+R

Venstrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Vise eller skjule hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Toppen av siden

Legge til elementer på en side

Hvis du vil

Trykk

Kopiere et skjermutklipp til utklippstavlen (kreverWindows 10: Creators Update).

WINDOWS-TAST+S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

ALT+LIKHETSTEGN (=)

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

TABULATORTASTEN etter at du har skrevet inn en ny tekstlinje

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TABULATOR-tasten

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

ENTER

Obs!: Trykk ENTER på nytt for å fullføre opprettingen av tabellen.

Sette inn en rad over den gjeldende raden.

CTRL+ENTER når du er i en tabellcelle

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprett en rad ovenfor den gjeldende i en tabell.

Angi når markøren er i begynnelsen av en rad, bortsett fra den første raden

Opprett en ny celle eller rad.

TABULATORTASTEN i den siste cellen i tabellen

Slette gjeldende tomme rad i en tabell.

SLETT, og SLETT på nytt når markøren er ved begynnelsen av raden

Til toppen av siden

Merk notater og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Gå til og velge sidetittelen.

Ctrl+Shift+T

Avbryte disposisjonen eller siden som er merket.

ESC

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Slett det merkede notatet eller objektet.

DELETE

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå til den forrige besøkte siden.

ALT + pil venstre

Gå til den neste besøkte siden, hvis mulig.

ALT + pil høyre

Starte en ny lydinnspilling.

Ctrl+Alt+A

Spille av den valgte lydinnspillingen.

CTRL+ALT+P

Stoppe avspilling av en lydinnspilling.

CTRL+ALT+S

Spole tilbake den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spole tilbake den gjeldende lydinnspillingen med fem minutter.

CTRL+ALT+T

Spole fremover den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder.

CTRL+ALT+U

Spole fremover den gjeldende lydinnspillingen med fem minutter.

Ctrl+Alt+I

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk på

Bruke, velge eller fjerne gjøremålskoden .

Ctrl+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

Ctrl+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

Ctrl+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

Ctrl+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

Ctrl+5

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Til toppen av siden

Bruke disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Øke innrykk med ett nivå.

TABULATOR-tasten

Redusere innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjul en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Til toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere ett eller flere høyre-mot-venstre-språk i Angi språkinnstillinger for Office. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til Legg til et redigerings- eller redigeringsspråk eller angi språkinnstillinger i Office.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TABULATOR-tasten

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Arbeide med sider

Hvis du vil

Trykk på

Aktivere eller deaktivere fullsidevisning.

F11

Åpner et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Vis eller skjul den valgte sidegruppen.

CTRL+SKIFT+STJERNE (*)

Åpne Tilgjengelighetskontroll-ruten og se etter tilgjengelighetsproblemer.

Ctrl+Shift+F

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Opprett en ny side på samme nivå, under gjeldende side.

CTRL+ALT+N

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+ALT+SHIFT+N

Merk alle elementer.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Merk gjeldende side.

CTRL+ALT+G

Flytt den merkede siden opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte markøren til sidetittelen.

Ctrl+Shift+T

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Gå til neste notatbeholder.

ALT+Pil ned

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Gå tilbake til den siste besøkte siden.

ALT + pil venstre

Gå fremover til den neste besøkte siden.

ALT + pil høyre

Merke den gjeldende siden som lest eller ulest.

CTRL+Q

Zoom inn.

CTRL+ALT+PLUSSTEGN (+) på det numeriske tastaturet eller CTRL+ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Zoom ut.

CTRL+ALT+MINUSTEGN (–) på det numeriske tastaturet eller CTRL+ALT+SKIFT+BINDESTREK (-)

Synkroniser notatblokken.

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Det er ikke nødvendig å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Bytte til en annen notatblokk i Navigasjon-feltet.

CTRL+G, deretter PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og deretter ENTER

Åpne hurtigmenyen for gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, og deretter SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

Til toppen av siden

Søke i notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne en søkeboks for å søke i alle åpne notatblokker.

Ctrl+E

Åpne en søkeboks for å søke på gjeldende side.

Ctrl+F

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

Pil ned

Gå til det valgte resultatet mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TAB to ganger, deretter PIL NED

Lukk søket, og gå tilbake til siden.

ESC

Til toppen av siden

Dele notater

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Send kobling .

CTRL+SKIFT+E

Synkronisere gjeldende notatblokk.

CTRL+S eller SKIFT+F9

Synkroniser alle notatblokker

F9

Til toppen av siden

Beskytte notater

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Skjermleserstøtte for OneNote

Denne artikkelen inneholder hurtigtaster for OneNote for Mac.

Obs!: 

  • Innstillingene i enkelte versjoner av operativsystemet og enkelte tilleggsprogrammer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Microsoft 365 for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordningen for en hurtigtast, kan du se hjelpen for operativsystemet for din versjon av macOS eller tilleggsprogrammet.

  • Hvis du ikke ser en hurtigtast her som dekker dine behov, kan du opprette en egendefinert tastatursnarvei. For hjep, gå til Slik oppretter du en egendefinert tastatursnarvei for Office for Mac.

  • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Aktiver full tastaturtilgang

For den beste opplevelsen ved bruk av tastaturet med båndet, bør du aktivere tastaturtilgang for alle kontroller.

  1. Gjør ett av følgende for å åpne systemvalgene:

    • Trykk på CTRL+F2 for å flytte fokus til menylinjen, og trykk deretter på MELLOMROM. Trykk på PIL NED til du kommer til alternativet Systemvalg , og trykk deretter på MELLOMROM.

    • Trykk på KOMMANDO+MELLOMROM, skriv inn systemvalgene, og trykk enter.

  2. Velg Tilgjengelighet i systemvalgene .

  3. Velg navigasjonsfanen i dialogboksen Tilgjengelighet.

  4. Merk av for Aktiver full tastaturtilgang.

Til toppen av siden 

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i OneNote for Mac.

Hvis du vil

Trykker du

Opprette en ny side.

Kommandoknappen.+N

Angre den siste handlingen.

Kommandoknappen.+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

Kommandoknappen.+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+X

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

Kommandoknappen.+V

Åpne en notatblokk.

Kommandoknappen.+O

Angi eller avslutte fullskjermmodus.

Kommandoknappen.+CTRL+F

Lukke den gamle notatblokken.

Kommandoknappen.+SKIFT+W

Synkroniser denne notatblokken.

Kommandoknappen.+S

Synkroniser alle notatblokker

Kommandoknappen.+SKIFT+S

Merke alle elementer på gjeldende side.

Kommandoknappen.+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på Kommandoknappen.+A på nytt.

Velge sidetittelen.

Kommandoknappen.+SKIFT+T

Øke avsnittsinnrykk.

TABULATORTASTEN når du er på begynnelsen av en linje eller Kommandoknappen.+HØYRE HAKEPARENTES (])

Redusere avsnittsinnrykk.

SKIFT+TAB når du er på slutten av en linje eller Kommandoknappen.+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Zoom inn.

Kommandoknappen.+PLUSSTEGN (+)

Zoom ut.

Kommandoknappen.+MINUSTEGN (-)

Tilbakestille zoom-forestørrelsen.

Kommandoknappen.+0

Skjul en utvidet disposisjon.

CTRL + SKIFT + PLUSSTEGN (+)

Utvid en skjult disposisjon.

CTRL + SKIFT + MINUSTEGN (-)

Åpne den valgte koblingen.

ENTER eller SKIFT+ENTER

Kopiere merket formatering.

Kommandoknappen.+TILVALG+C

Lim inn den kopierte formateringen.

Kommandoknappen.+TILVALG+V

Finn tekst på en side.

Kommandoknappen.+F

Finn tekst i alle åpne notatblokker.

Kommandoknappen.+TILVALG+F

Til toppen av siden

Navigere på sider

Hvis du vil

Trykk

Gå ett ord mot venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Gå til begynnelsen av linjen.

Kommandoknappen.+PIL VENSTRE

Gå til slutten av linjen.

Kommandoknappen.+PIL HØYRE

Flytt opp ett avsnitt.

Kommandoknappen.+PIL OPP eller TILVALG+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

Kommandoknappen.+PIL NED eller TILVALG+PIL NED

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Flytte markøren opp i gjeldende disposisjon.

Kommandoknappen.+TILVALG+PIL OPP

Flytt markøren til tittelen på gjeldende side.

Kommandoknappen.+SKIFT+T

Til toppen av siden

Rediger tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk på

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+X

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

Kommandoknappen.+V

Kopiere merket formatering.

Kommandoknappen.+TILVALG+C

Lim inn den kopierte formateringen.

Kommandoknappen.+TILVALG+V

Begynne å opprette en punktliste.

Stjerne (*) og trykk mellomromstasten

Obs!: Hvis du vil sette inn et enkelt punkt i en tekst, trykk på TILVALG+8

Begynne å opprette en nummerert liste.

Skriv inn 1, og trykk mellomromstasten eller Kommandoknappen.+skråstrek (/)

Fremheve det valgte listeelementet (innrykk).

Kommandoknappen.+HØYRE HAKEPARENTES (])

Senk (reduser innrykk) det valgte listeelementet.

Kommandoknappen.+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Bruk hevet tekstformatering.

Kommandoknappen.+SKIFT+TILVALG+LIKHETSTEGN ( = )

Bruk senket tekstformatering.

Kommandoknappen.+CTRL+TILVALG+LIKHETSTEGN ( = )

Sette inn et linjeskift.

Skift+Enter

Sette inn gjeldende dato.

Kommandoknappen.+D

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett.

Kommandoknappen.+SKIFT+D

Sett inn formler (eller konverter merket tekst til en matematisk formel).

CTRL+LIKHETSTEGN ( = )

Søk etter den valgte teksten med oppgaveruten Smartoppslag.

Kommandoknappen.+CTRL+TILVALG+L

Sette inn emoji.

Kommandoknappen.+CTRL+MELLOMROM

Slette tegnet til venstre for markøren.

Slette

Slette tegnet til høyre for markøren.

FN+SLETT

Slette ordet til venstre for markøren.

TILVALG+SLETT

Slette ordet til høyre for markøren.

Fn+Option+Delete eller Option+Del

Øke avsnittsinnrykk.

Kommandoknappen.+TILVALG+PIL HØYRE

Redusere avsnittsinnrykk.

Kommandoknappen.+TILVALG+PIL VENSTRE

Flytte det merkede bildet eller objektet oppover.

Kommandoknappen.+TILVALG+PIL OPP

Flytte det merkede bildet eller objektet nedover.

Kommandoknappen.+TILVALG+PIL NED

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk på

Opprette en ny tabellrad.

Returner når du er i sluttcellen i en tabell.

Obs!: Trykk ENTER på nytt for å fullføre tabellen.

Opprette en tabellkolonne til høyre for den gjeldende kolonnen.

Kommandoknappen.+CTRL+R

Opprette en tabellkolonne til venstre for den gjeldende kolonnen.

Kommandoknappen.+CTRL+L

Opprette en rad under gjeldende rad i en tabell.

Kommandoknappen.+ENTER

Opprette et nytt avsnitt i den samme cellen.

TILVALG + ENTER

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Veksle mellom inndelinger i en notatblokk.

Kommandoknappen.+SKIFT+VENSTRE KLAMMEPARENTES ({) eller Kommandoknappen.+SKIFT+HØYRE KLAMMEPARENTES (})

Veksle mellom sider i en inndeling.

  1. Plasser markøren på en side.

  2. Trykk på Kommandoknappen.+CTRL+G for å flytte fokus til sidelisten.

  3. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL OPP eller PIL NED for å velge forrige eller neste side i inndelingen, eller Kommandoknappen.+PGUP eller Kommandoknappen.+PGDN.

Åpne andre notatblokker eller opprett nye.

Kommandoknappen.+O

Se gjennom listen over åpne notatblokker.

Ctrl+G

Opprette en ny notatblokkside.

Kommandoknappen.+N

Åpne preferanser for OneNote-appen.

Kommandoknappen.+Komma (,)

Flytt gjeldende side til en annen plassering.

Kommandoknappen.+SKIFT+M

Kopier gjeldende side til en annen plassering.

Kommandoknappen.+SKIFT+C

Angi fullskjermmodus.

Kommandoknappen.+CTRL+F

Synkroniser denne notatblokken.

Kommandoknappen.+S

Synkroniser alle notatblokker

Kommandoknappen.+SKIFT+S

Flytte tastaturfokus til side-listen.

Kommandoknappen.+CTRL+G

Flytte tastaturfokus til inndelingslisten.

Ctrl+Skift+G

Til toppen av siden

Se også

Hjelp & læring i OneNote

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Skjermleserstøtte for OneNote

Denne artikkelen inneholder hurtigtaster for OneNote for nettet.

Obs!: 

  • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

  • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

  • Når du bruker OneNote for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi OneNote for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for OneNote for nettet.

I dette emnet

Navigere i båndet og ruter i visningsmodus

Hvis du vil

Trykk på

Gå fra notatblokknavigasjonen til nettleserfeltene.

SKIFT+F6

Flytte mellom kommandoer på båndet.

TABULATOR-tasten

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Rulle oppover eller nedover på en side.

PGUP eller PGDN

Bla fremover gjennom notatblokken

CTRL+PGDN

Bla bakover gjennom notatblokken.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i en inndeling.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i en inndeling.

ALT+PGDN

Vise den valgte inndelingen.

ENTER, når du står i inndelingen.

Vise tilgangstastene (båndkommandoer) på det klassiske båndet når du bruker Skjermleser.

ALT+PUNKTUM (.)

Til toppen av siden

Navigere i båndet og ruter i redigeringsmodus

Hvis du vil

Trykk

Gå til en bestemt side.

CTRL+F6 til fokus er på navigasjonsfeltet med gjeldende notatblokk valgt, deretter TAB-tasten til fokuset er på sidenavigasjonsruten, deretter PIL NED eller PIL OPP for å sette fokus på forskjellige sider, og deretter ENTER for å velge en side

Aktivere en annen båndfane.

CTRL+F6 til du kommer til raden med båndfaner, og deretter pil høyre eller venstre for å flytte mellom båndfanene. Det fokuserte båndet vises automatisk. 

Flytte mellom kommandoer på båndet.

TABULATORTASTEN for å flytte fokus fra raden med båndfaner til båndet, og deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE når du er på båndet

Aktivere valgt kommando på båndet.

ENTER

Gå til den første siden i en inndeling.

ALT+PGUP

Gå til den siste siden i en inndeling.

ALT+PGDN

Flytte gjeldende side opp eller ned.

ALT+SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Til toppen av siden

Navigere på sider

Hvis du vil

Trykk

Flytte markøren fra tittelområdet til sideinnholdet.

TAB-tast eller ENTER

Flytte markøren ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av linjen.

Hjem

Flytte markøren til slutten av linjen.

END

Flytt markøren til begynnelsen av sideomrisset.

CTRL+HOME

Flytt markøren til slutten av sideomrisset.

CTRL + END

Flytte markøren til tittelområdet.

PgUP eller CTRL+A og deretter TAB-tasten til tittelen er valgt

Til toppen av siden

Merke tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Merke tekst.

Skift+piltaster

Merke ordet til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke ordet til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av avsnittet.

Skift+Home

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av avsnittet.

SKIFT + END

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av disposisjonen.

SKIFT+CTRL+HOME

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av disposisjonen.

SKIFT + CTRL + END

Utvide utvalget.

CTRL+A for å utvide utvalget til hele avsnittet, disposisjonen og siden.

Til toppen av siden

Redigere innhold

Hvis du vil

Trykk på

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

CTRL+Y

Gå til neste feilstavede ord.

ALT+F7

Opprett en ny disposisjon.

Ctrl+Shift+F

Gå fra én disposisjon til en annen.

CTRL+A, og deretter TAB-tasten

Synkroniser notatblokken.

Obs!: Når OneNote for nettet kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Det er ikke nødvendig å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

TABULATORTASTEN etter at du har skrevet inn en ny tekstlinje

Opprette en ny celle.

TABULATORTASTEN i den siste cellen i tabellen

Sette inn en rad over den gjeldende raden.

CTRL+ENTER når du er i en tabellcelle

Til toppen av siden

Formatere tekst

Obs!: Når en celle, kolonne eller rad er merket, justeres innholdet i de merkede cellene. Når en tabell er valgt, justeres tabellen, men dette berører ikke justeringen innad i cellene.

Hvis du vil

Trykk på

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruke kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Opprette en punktliste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Opprette en nummerert liste.

CTRL+SKRÅSTREK (/) eller CTRL+SKIFT+O

Justere gjeldende avsnitt til venstre.

CTRL + L

Justere gjeldende avsnitt til høyre.

CTRL + R

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk på

Bruke, velge eller fjerne gjøremålskoden .

Ctrl+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

Ctrl+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

Ctrl+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

Ctrl+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

Ctrl+5

Bruke eller fjerne merket for Utheve.

Ctrl+6

Bruke eller fjerne merket for Kontakt.

CTRL+7

Bruke eller fjerne merket for Adresse.

CTRL+8

Bruke eller fjerne merket for Telefonnummer.

CTRL+9

Til toppen av siden

Se også

Hjelp & læring i OneNote

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Skjermleserstøtte for OneNote

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×