Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med OneNote

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

BrukOneNote med tastaturet og en skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og inndelinger og skrive inn tekst. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du vil også lære hvordan du legger til formatering i tekst, stavekontroll eller utskriftssider.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne OneNote

 1. Trykk på Windows-logo+SKIFT+N for å åpne OneNote.

Logg på OneNote

Når du har åpnet OneNote, må du kanskje logge på.

 1. Trykk alt+F, D for å gå til Konto-menyen. Du hører: «Konto.»

 2. Trykk S for å logge på kontoen din.

 3. Skriv inn din e-post eller ditt telefonnummer, og trykk ENTER. Med Skjermleser hører du: «Påloggings-PIN-kode. Passord, redigerer tekst.» Med JAWS og NVDA hører du: «Passord, rediger. Skriv inn tekst.»

 4. Skriv inn passordet og trykk ENTER.

Åpne en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G i OneNote for å åpne notatblokknavigasjonen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på notatblokken du vil bruke, og trykk deretter enter.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny notatblokk, trykker du på SKIFT+TAB i notatblokknavigasjonen til du hører :«Legg til notatblokk-knapp». Trykk deretter på ENTER.

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny del i en notatblokk, trykker du CTRL+T. Inndelingen opprettes, og markøren plasseres på det nye tekstfeltet for inndelingsnavnet.

 2. Skriv inn et navn for den nye inndelingen, og trykk deretter ENTER. Inndelingen har fått navn, og markøren flyttes til tekstfeltet for sidetittelen.

Legge til en side

 1. Hvis du vil gå til inndelingen der du vil legge til en ny side, trykker du CTRL+SKIFT+G, trykker på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører navnet på inndelingen du vil bruke, og deretter trykker du på ENTER.

 2. Hvis du vil legge til en side på slutten av inndelingen, trykker du CTRL+N. Det opprettes en ny side, og markøren plasseres i tekstfeltet for sidetittelen.

 3. Skriv inn en tittel for den nye siden.

Legge til tekst

 1. Gå til inndelingen der du vil legge til tekst.

 2. Trykk på CTRL+ALT+G i inndelingen for å åpne sidenavigasjonen.

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører tittelen på siden du vil bruke, og trykk deretter enter. Fokuset flyttes til tekstfeltet for sidetittel.

 4. Hvis du vil flytte fokus til innholdsområdet, trykker du på TAB én gang. Du hører: «Innholdsblokk».

 5. Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Oppgavene nedenfor forklarer hvordan du kan bruke alternativer for grunnleggende tekstformatering i OneNote, hvordan du retter feilstavinger i teksten og hvilke tastaturkommandoer som skal brukes for noen grunnleggende tekstredigeringsoppgaver.

Formatere tekst

 1. Merk den delen av teksten i OneNote du vil formatere.

 2. Trykk ALT+H for å flytte fokus til Hjem-fanen . Du hører: «Båndfaner, Hjem-faneelement.»

 3. Hvis du vil velge et formateringsalternativ, trykker du på PIL NED én gang, og deretter trykker du tab-tasten for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene. Hvis du vil utvide en meny, trykker du på ALT+PIL NED. Trykk på MELLOMROM for å velge. Du kan også bruke følgende hurtigtaster til raskt å bruke formatering på teksten:

  • Hvis du vil øke størrelsen, trykker du CTRL+SKIFT+VENSTRE vinkelparentes (<).

  • Hvis du vil redusere størrelsen, trykker du CTRL+SKIFT+VINKEL HØYRE HAKEPARENTES (>).

  • Hvis du vil bruke fet formatering på teksten, trykker du CTRL+B.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering på teksten, trykker du CTRL+I.

  • Hvis du vil bruke understreket tekst, trykker du CTRL+U.

  • Hvis du vil utheve teksten i gult, trykker du CTRL+SKIFT+H.

  • Hvis du vil bruke hevet formatering, trykker du CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN ( = ).

  • Hvis du vil høyrejustere teksten, trykker du CTRL+R.

  • Hvis du vil venstrejustere teksten, trykker du CTRL+L.

   Tips!: Hvis du vil fjerne all formatering i en merket del av teksten, trykker du på CTRL+SKIFT+N.

Angre eller gjøre om en handling.

 • Hvis du vil angre en handling, trykker du CTRL+Z.

 • Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du CTRL+Y.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Rette stave- og grammatikkfeil

 1. Trykk på F7 eller ALT+R, S i OneNote for å åpne korrekturruten . Du hører det feilstavede eller grammatisk uriktige ordet.

  Obs!: Hvis du vil høre ordet i den opprinnelige setningen, trykker du på PIL NED til du hører «Les opprinnelig setning», og deretter trykker du enter.

 2. Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom forslagene til hvordan du retter feilen. Skjermleseren leser opp forslagene etter hvert som du beveger deg.

 3. Trykk på ENTER for å velge et alternativ. Ordet korrigeres, og fokuset flyttes til det neste feilstavede eller grammatisk uriktige ordet, hvis aktuelt.

 4. Når stave- og grammatikkontrollen er nådd slutten av siden, hører du: «Stavekontrollen er fullført.» Trykk på ENTER. Korrekturruten lukkes, og fokus går tilbake til sideinnholdsområdet.

Skrive ut en side

 1. Trykk CTRL+P på siden vil du skrive ut. Dialogboksen Skriv ut åpnes, og du hører gjeldende skriveralternativ.

 2. Hvis du vil bytte skriver, trykker du piltastene til du hører navnet på skriveren du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, for eksempel tosidig utskrift eller utskriftsoppsett eller retning, trykker du på ALT+R for å åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger . Trykk tab-tasten og piltastene for å bla gjennom alternativene, og trykk deretter ENTER for å velge.

 3. Trykk på ALT+P for å starte utskriften. Hvis du valgte en skriverenhet, skrives papirkopiene ut.

 4. Hvis du valgte å skrive ut til en fil, åpnes dialogboksen Lagre utskriftsutdata som . Markøren er plassert i Filnavn-feltet. Skriv inn et filnavn for utskriftsdataene. Gå deretter til mappen der du vil lagre filen. Hvis du vil skrive ut siden til en fil, trykker du på ALT+S.

Se også

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

BrukOneNote for Mac med VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og inndelinger og skrive inn tekst. Du vil også lære hvordan du legger til formatering i teksten, kontrollerer stavemåten eller skriver ut sider.

OneNote for Mac er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

ÅpneOneNote for Mac 

 1. Trykk på KOMMANDO+SKIFT+A på Mac-maskinen for å åpne Programmer-visningen i Finder.

 2. Skriv inn M for å gå direkte til programmene som begynner på M.

 3. Trykk tab-tasten til du hører: «Microsoft,OneNote program.»

 4. Trykk på KOMMANDO+PIL NED for å åpne OneNote.

 5. Hvis du trenger å logge på, skriver du inn e-postadressen eller telefonnummeret som du blir bedt om, og deretter trykker du enter. Du hører: «Passord, sikker redigering av tekst.» Skriv deretter inn passordet, og trykk enter. Du hører: «Begynn å bruke OneNote-knappen.» Trykk Control+Option+Mellomromtasten.

  Obs!: Avhengig av kontotypen du bruker, kan fremgangsmåten for pålogging være litt annerledes. Du må for eksempel kanskje bruke en PIN-kode eller et smartkort.

Åpne en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G for å åpne notatblokknavigering i OneNote.

 2. Hvis du vil flytte mellom notatblokker, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn i listen over notatblokker. Trykk deretter på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å flytte inn i listen.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge og åpne en notatblokk.

  Tips!: Trykk på KONTROLL+KOMMANDO+N for å opprette en ny notatblokk.

Opprett ny inndeling

 1. Hvis du vil opprette en ny del i en notatblokk, trykker du på KOMMANDO+T. En ny inndeling legges til i listen over inndelinger. Fokuset er på tekstfeltet for inndelingstittelen.

 2. Skriv inn en tittel for den nye inndelingen og trykk deretter på RETUR.

Legge til en side

 1. Trykk på CTRL+SKIFT+G for å gå til inndelingen der du vil legge til siden. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører inndelingen du vil bruke, og trykk deretter enter.

  Obs!: Hvis inndelingen der du vil legge til en side er plassert i en inndelingsgruppe, trykker du på MELLOMROM for å utvide inndelingsgruppen. Bruk deretter PIL OPP eller PIL NED for å navigere til høyre del.

 2. Hvis du vil legge til en side, trykker du på KOMMANDO+N. Det opprettes en ny side uten tittel. Fokuset flyttes til sidetittelfeltet.

 3. Skriv inn en tittel for den nye siden.

 4. Hvis du vil begynne å legge til innhold med en gang, trykker du enter. Fokuset flyttes til innholdsområdet på siden. Nå kan du legge til innhold på siden.

Legge til tekst

 1. Trykk på CTRL+KOMMANDO+G for å gå til siden der du vil legge til tekst. Fokuset flyttes til listesidene. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører tittelen på siden du vil bruke.

 2. Hvis du vil flytte fokus til det redigerbare innholdsområdet på siden, trykker du enter to ganger. Du hører: «Innholdsblokk, rediger tekst.»

 3. Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Oppgavene nedenfor forklarer hvordan du kan bruke de grunnleggende alternativene for tekstformatering i OneNote, hvordan du korrigerer feilstavinger i teksten, og hvilke hurtigtaster du kan bruke til å formatere teksten raskt.

Formatere tekst

 1. Merk den delen av teksten i OneNote du vil formatere. Hvis du vil merke tekst, holder du nede SKIFT og bruker piltastene til å flytte markøren.

 2. Trykk på KONTROLL+TILVALG+M for å gå til menylinjen.

 3. Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Format».

 4. Trykk på PIL NED til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Fokuset flyttes tilbake til innholdsblokken. Du kan også bruke følgende hurtigtaster til raskt å formatere den merkede delen av teksten:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på KOMMANDO+B.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på KOMMANDO+I.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på KOMMANDO+U.

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, trykker du på KOMMANDO+L.

  • Hvis du vil justere teksten til høyre, trykker du på KOMMANDO+R.

  • Hvis du vil fjerne all formatering i den merkede delen av teksten, trykker du på PIL HØYRE i menylinjen til du hører «Rediger», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Fjern all formatering», og trykk deretter på KONTROLL+TILVALG+MELLOMROM.

Angre eller gjøre om en handling.

 • Hvis du vil angre en handling, trykker du på KOMMANDO+Z.

 • Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du på KOMMANDO+Y.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk på KOMMANDO+C for å kopiere.

 3. Trykk på KOMMANDO+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Rette stavefeil

 1. Hvis du vil kontrollere stavemåten på en hel side, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+L for å åpne stavekontrollruten. Fokuset flyttes til ruten, og VoiceOver leser opp det første feilstavede ordet.

 2. Gjør ett av følgende i Stavekontroll-ruten :

  • Hvis du vil bruke et av staveforslagene til å rette det feilstavede ordet, trykker du på TAB til du hører «Word-forslagstabell», og deretter bruker du PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom forslagene til stavemåte. Når du kommer til et forslag du vil bruke, trykker du på TAB én gang. Du hører: «Endre-knapp». Trykk Control+Option+Mellomromtasten. Det feilstavede ordet korrigeres, og fokuset flyttes til det neste feilstavede ordet, hvis aktuelt.

  • Hvis du vil hoppe over det annonserte ordet og gå videre til neste ord, trykker du tab-tasten til du hører «Ignorer-knapp», og trykker på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil legge til den annonserte teksten i ordlisten slik at OneNote ikke oppdager ordet som en feil i fremtiden, trykker du tab-tasten til du hører «Legg til-knapp», og trykker på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Når kontrollen er fullført, sier VoiceOver: «Stavekontrollen er fullført.» Hvis du vil lukke stavekontrollruten og fortsette å skrive notatene, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Skrive ut en side

 1. Trykk på KOMMANDO+P på siden vil du skrive ut.  Dialogboksen Skriv ut åpnes.

 2. Hvis du vil endre den valgte skriveren, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører navnet på den gjeldende skriveren. Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører skriveren du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil angi hvor mange eksemplarer som skal skrives ut, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører det valgte antallet eksemplarer, og deretter skriver du inn ønsket nummer.

 4. Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, for eksempel tosidig utskrift, trykker du på TAB til du hører «Vis detaljer», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Hvis du vil navigere i alternativene, trykker du tab-tasten til du hører alternativet du vil bruke. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 5. Gjør ett av følgende for å skrive ut:

  • Hvis du vil skrive ut papirkopier og velge en skriver, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut standardknapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil skrive ut til en PDF-fil, trykker du på TAB til du hører «PDF-menyknapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Trykk på PIL NED til du hører «Lagre som PDF», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. En dialogboks åpnes. Fokuset er på filnavntekstfeltet. Gi filen et navn, og gå deretter til mappen der du vil lagre filen. Trykk på KOMMANDO+S for å lagre.

Se også

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

BrukOneNote for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel legge til sider og inndelinger, skrive inn tekst og rette stavefeil.

OneNote for iOS er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

ÅpneOneNote for iOS

 1. Sveip til venstre eller høyre med én finger på startskjermen på telefonen til du hører: «OneNote.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen. Du havner i notatblokkvisningen som viser notatblokkene.

  Obs!: Hvis du må logge på OneNote, må du oppgi legitimasjonen når du blir bedt om det.

 3. Nå kan du åpne en notatblokk. Hvis du trenger instruksjoner for hvordan du åpner en notatblokk i OneNote for iOS, kan du se Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote.

Legge til en side

Legg til en ny uformatert side eller en side med en liste for å begynne å opprette innhold i notatblokken.

Legge til en uformatert side

 1. Gjør ett av følgende:

  • I inndelingen der du vil legge til en ny side, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveiper til venstre til du hører: «Ny side, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du allerede redigerer en side og vil opprette en ny, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Tilbake til sideliste.» Dobbelttrykk på skjermen. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveip til venstre til du hører: «Ny side, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Du hører: «Side uten tittel.» Fokuset er på tekstfeltet for sidetittelen.

 2. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn en sidetittel.

 3. Når du er ferdig, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveiper til venstre til du hører :«Enter», og dobbelttrykker deretter på skjermen. Fokuset flyttes til sidelerretet.

Legge til en side med en liste

 1. Gjør ett av følgende:

  • I inndelingen der du vil legge til en ny side, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveiper til venstre til du hører: «Ny side med liste, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du allerede redigerer en side og vil opprette en ny, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Tilbake til sideliste.» Dobbelttrykk på skjermen. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveip til venstre til du hører«Ny side med liste, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Du hører: «Tekstfelt.» Fokuset er på tekstfeltet for det første listeelementet.

 2. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn tekst for listeelementet.

 3. Hvis du vil legge til et nytt listeelement, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveiper til venstre til du hører: «Returner». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skriv teksten til listeelementet. Gjenta dette trinnet for alle listeelementene du vil legge til.

 4. Hvis du vil legge til en tittel på den nye siden, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til høyre til du hører: «Liste uten tittel, overskrift». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bruk skjerm tastaturet til å skrive inn tittelen. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveip til venstre til du hører«Ferdig», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Opprett ny inndeling

Hvis du vil organisere innholdet eller opprette en ny notatblokk i notatblokken, oppretter du en ny inndeling.

 1. I inndelingslisten i notatblokken trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til høyre til du hører: «Ny inndeling-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til tekstfeltet for inndelingstittelen.

 2. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn navnet på den nye inndelingen.

 3. Når du er ferdig, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveiper til venstre til du hører: «Ferdig». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legg til og redigere tekst

Skriv inn tekst eller bruk innskriving av forutsigende tekst for å ta kjappe notater eller gjøre raske endringer i teksten.

 1. Åpne siden der du vil legge til eller redigere tekst.

 2. Sveip til venstre eller høyre på siden til du hører: «Innholdsblokk, tekstfelt.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive eller redigere tekst.

 4. Når du er ferdig, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveiper til venstre til du hører «Enter», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Formatere tekst

Hvis du vil gjøre det enklere å lese teksten, kan du bruke de grunnleggende tekstformateringsalternativene i hurtighandlinger på menylinjen. Du kan for eksempel legge til punktlister og ordnede lister og bruke fet, kursiv eller understreking.

 1. Gå til innholdsblokken der du vil redigere tekst, og dobbelttrykk på skjermen. Innholdsblokken er nå valgt, og skjermtastaturet med hurtighandlinger-menylinjen vises.

 2. Sveip til høyre til du hører formateringsalternativet du vil velge, for eksempel «Fet-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Skriv inn den formaterte teksten eller listeelementene etter behov.

Endre standard skrifttype eller -størrelse

 1. Gå til Notatblokker-listen, som forklart i Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote.

 2. Sveip til venstre til du hører brukernavnet ditt, etterfulgt av «Åpne kontoinnstillingene», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Innstillinger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Innstillinger-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Rediger og vis-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil endre standardskriften, sveiper du til høyre til du hører: «Standardskrift». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre eller venstre til du finner skriften du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til venstre til du hører: «Rediger og vis, Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil endre standard skriftstørrelse, sveiper du til høyre til du hører: «Standardstørrelse». Sveip deretter opp eller ned for å endre størrelsen med ett punkt. Gjenta dette trinnet til du har nådd ønsket størrelse.

 6. Hvis du vil avslutte innstillingene for Rediger &-visning , trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Innstillinger, Tilbake-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset går tilbake til hovedmenyen Innstillinger .

 7. Hvis du vil avslutte Innstillinger-menyen , trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Lukk-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset går tilbake til listevisningen for notatblokker .

Rette stavefeil

Du kan raskt oppdage og rette stavefeil i OneNote, og kontrollere at sidene er klare til å deles med andre. Aktiver stavekontrollen, og hør skjermleseren lese opp stavefeil mens du skriver eller leser innholdsblokker.

Aktivere stavekontrollen

 1. Gå til Notatblokker-listen, som forklart i Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote.

 2. Sveip til venstre til du hører brukernavnet ditt, etterfulgt av «Åpne kontoinnstillingene», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Innstillinger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Innstillinger-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Rediger og vis-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Stavekontroll, vekslingsknapp, av». Hvis du hører «Kontroller staving, bytt knapp, på», er stavekontrollen allerede på, og du kan gå videre til neste trinn. Hvis du vil aktivere stavekontrollen, dobbelttrykker du på skjermen.

 6. Hvis du vil avslutte innstillingene for Rediger &-visning , trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Innstillinger, Tilbake-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset går tilbake til hovedmenyen Innstillinger .

 7. Hvis du vil avslutte Innstillinger-menyen , trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Lukk-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Fokuset går tilbake til listevisningen for notatblokker .

Finne og rette stavefeil

 1. Når du skriver, sier stavekontrollen stavefeil som «Feilstavet».

  Tips!: Du kan også sette VoiceOver-rotoren til Ord og sveipe ned i innholdsblokken for å finne feilstavede ord.

 2. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Velg menyelement», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger. Det feilstavede ordet er nå merket.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Vis flere elementer». Dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

 5. Sveip til venstre til du hører: «Erstatt ellipser», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger. En liste over rettingsforslag åpnes.

 6. Sveip mot venstre eller høyre for å se gjennom listen til du hører forslaget du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

  Tips!: Hvis du vil lukke hurtigmenyen, skyver du to fingre frem og tilbake på skjermen.

Kopiere og lime inn innhold

Hvis du trenger å flytte en del av teksten eller et bilde til et annet sted, kan du kopiere teksten eller bildet og lime det inn et annet sted.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil kopiere og lime inn tekst, går du til innholdsblokken du vil bruke, og dobbelttrykker på skjermen med to fingre. En hurtigmeny åpnes. Hvis du vil merke teksten, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Merk» eller «Merk alt». Dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

  • Hvis du vil kopiere og lime inn et bilde, navigerer du til innholdsblokken du vil bruke, og sveiper til venstre eller høyre til du hører VoiceOver lese opp bildet. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. En hurtigmeny åpnes.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører« Kopier», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

 3. Gå til plasseringen der du vil lime inn det kopierte innholdet, og dobbelttrykk deretter på skjermen med to fingre.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til du hører«Lim inn», og dobbelttrykk deretter på skjermen med én finger.

  Tips!: Hvis du vil lukke hurtigmenyen, skyver du to fingre frem og tilbake på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

BrukOneNote for Android med TalkBack, den innebygde android-skjermleseren, til å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og inndelinger og skrive inn tekst.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

ÅpneOneNote for Android

 1. Gå til startskjermen på telefonen der OneNote for Android-appen er.

 2. Sveip til høyre til du hører «OneNote », og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Angi e-post, telefon eller Skype-navn, redigeringsboks». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn e-postadressen til kontoen du vil bruke. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke skjermtastaturet.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Neste-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Kobler til».

 5. Sveip til høyre til du hører enten «Passord, redigeringsboks» eller «Passord, skriv inn passordet», avhengig av din kontotype, og dobbelttrykk på skjermen.

 6. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn passordet ditt. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke skjermtastaturet.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Påloggingsknapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: 

  • Hvis du hører «Tillat OneNote å få tilgang til kontaktene dine», sveiper du til høyre til du hører: «Tillat-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du hører «komme i gang», dobbelt trykker du på skjermen.

  • Hvis du hører «Ett sted for alle notatene», sveiper du til høyre til du hører: «Skjønner, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 8. Når du hører «Naviger opp-knapp», er påloggingen fullført. Du havner på Hjem-fanen . OneNote åpner en liste over nylig brukte sider. Hvis du vil åpne en nylig brukt side, sveiper du til høyre til du hører tittelen på siden du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Åpne en notatblokk

 1. Skyv fingeren rundt nederst til høyre på skjermen på Hjem-fanen til du hører : «Notatblokker-fanen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notatblokker-fanen åpnes med en liste over nylig brukte notatblokker.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bla gjennom listen over nylig brukte notatblokker, sveiper du til venstre til du hører navnet på notatblokken du vil bruke, og deretter dobbelttrykker du på skjermen for å åpne den.

  • Hvis notatblokken du vil bruke, ikke er i listen over nylig brukte notatblokker, sveiper du til venstre eller høyre til du hører :«Flere notatblokker». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre til du hører navnet på notatblokken, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Hovedvisningen for notatblokken åpnes og viser en liste over notatblokkinndelinger.

 3. Hvis du vil åpne en inndeling, sveiper du til høyre til du hører navnet på inndelingen, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Opprette en inndeling

Organiser notatblokkene ved å dele dem inn i inndelinger.

 1. Sveip til høyre eller venstre i hovedvisningen for notatblokken til du hører: «Ny inndeling». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Opprett en ny inndeling, inndelingsnavn, redigeringsboks.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen, og bruk skjermtastaturet til å skrive inn et navn på den nye inndelingen. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Opprett-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Inndeling opprettet, OneNote.» Den nye inndelingen er lagt til som det siste avsnittet i notatblokken. Den har én side uten tittel. Fokuset går tilbake til hovedvisningen for notatblokken.

Legge til en side

Legg til flere sider i en inndeling i stedet for å gjøre den første siden veldig lang.

 1. Sveip til høyre eller venstre i hovedvisningen for notatblokken til du hører navnet på inndelingen der du vil legge til en side, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Den valgte inndelingen åpnes og viser en liste over inndelingssidene.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Ta et nytt notat, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Ny side lagt til».

 3. Hvis du vil gi den nye siden en tittel, sveiper du til høyre til du hører: «Sidetittel». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet til å skrive tekst på siden. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 4. Begynn å opprette innhold for den nye siden. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Legge til tekst på en side.

Legge til tekst på en side

 1. Naviger og åpne siden der du vil legge til tekst.

 2. Sveip til høyre til du hører «OneNote side», etterfulgt av tittelen på siden.

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører «Innholdsblokk», etterfulgt av nummeret på innholdsblokken og «Disposisjon».

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive tekst på siden. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 5. Hvis du vil gå tilbake til listen over inndelingssider, sveiper du til venstre til du hører: «Naviger opp-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Dobbelttrykk på skjermen igjen for å gå tilbake til notatblokk-visningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Bruk OneNote for Windows 10 med tastaturet og en skjermleser til å utføre grunnleggende oppgaver, for eksempel åpne en notatblokk, legge til sider og inndelinger og skrive inn tekst. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du vil også lære hvordan du legger til formatering i tekst, stavekontroll eller utskriftssider.

Obs!: 

I dette emnet

ÅpneOneNote for Windows 10

 1. Kontroller at du er logget på Microsoft-kontoen på enheten.

 2. Trykk Windows-logotasten, skriv inn OneNote for Windows 10, og trykk deretter ENTER.

Åpne en notatblokk

 1. Trykk på CTRL+G i OneNote for å åpne notatblokknavigasjonen.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på notatblokken du vil bruke, og trykk deretter enter.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny notatblokk, trykker du tab-tasten i notatblokknavigasjonen til du hører «Legg til notatblokk», og deretter trykker du på ENTER.

Opprett ny inndeling

 1. Åpne notatblokken der du vil opprette en ny inndeling.

 2. Hvis du vil opprette en ny inndeling, trykker du CTRL+T. Delen er opprettet. Fokuset plasseres på det nye inndelingsnavnfeltet. Du hører: «Tekstboks for inndelingsnavn.»

 3. Skriv inn et navn for inndelingen, og trykk deretter ENTER. Inndelingen heter, og fokuset er på den nye inndelingen.

Legge til en side

 1. Hvis du vil gå til inndelingen der du vil legge til en side, trykker du på CTRL+SKIFT+G, og deretter trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på inndelingen du vil bruke.

 2. Hvis du vil legge til en side på slutten av delen, trykker du på CTRL+N. Det opprettes en ny side uten tittel. Fokuset flyttes til tekstfeltet for sidetittel.

 3. Skriv inn en sidetittel, og trykk deretter ENTER. Siden har fått navn, og fokuset flyttes til innholdsområdet på siden.

Legge til tekst

 1. Gå til inndelingen der du vil legge til tekst.

 2. Trykk på CTRL+ALT+G i inndelingen for å åpne sidenavigasjonen.

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører tittelen på siden du vil bruke, og trykk deretter enter. Fokuset flyttes til tekstfeltet for sidetittel.

 4. Hvis du vil flytte fokus til innholdsområdet, trykker du på TAB én gang. Du hører: «Innholdsblokk».

 5. Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive.

Redigere tekst

Formatert tekst inneholder mer informasjon og er ofte lettere å lese enn ren tekst. Følgende oppgaver forklarer hvordan du kan bruke de grunnleggende alternativene for tekstformatering i OneNote for Windows 10, og hvilke hurtigtaster som skal brukes for noen grunnleggende tekstredigeringsoppgaver.

Formatere tekst

 1. Trykk og hold nede SKIFT, og bruk piltastene til å merke tekstdelen du vil formatere.

 2. Trykk ALT+H for å flytte fokus til Hjem-fanen . Du hører: «Bånd, Hjem-faneelement.»

 3. Hvis du vil velge et formateringsalternativ, trykker du på PIL NED én gang, og deretter bruker du PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene. Trykk på MELLOMROM for å utvide et alternativ, eller for å velge. Du kan også bruke følgende hurtigtaster til raskt å bruke formatering på teksten:

  • Hvis du vil øke størrelsen, trykker du CTRL+SKIFT+VENSTRE vinkelparentes (<).

  • Hvis du vil redusere størrelsen, trykker du CTRL+SKIFT+VINKEL HØYRE HAKEPARENTES (>).

  • Hvis du vil bruke fet formatering på teksten, trykker du CTRL+B.

  • Hvis du vil bruke kursiv tekst, trykker du CTRL+I.

  • Hvis du vil bruke understreket tekst, trykker du CTRL+U.

  • Hvis du vil utheve teksten i gult, trykker du CTRL+SKIFT+H.

  • Hvis du vil bruke hevet formatering, trykker du CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN ( = ).

  • Hvis du vil høyrejustere teksten, trykker du CTRL+R.

  • Hvis du vil venstrejustere teksten, trykker du CTRL+L.

Tips!: Hvis du vil fjerne all formatering i en merket del av teksten, trykker du på CTRL+SKIFT+N.

Angre og gjøre om en handling

 • Hvis du vil angre en handling, trykker du CTRL+Z.

 • Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du CTRL+Y.

Kopiere og lime inn innhold

 1. Merk den delen av innhold i OneNote du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

Rette stavefeil

 1. Gå til siden du vil kontrollere for stavefeil.

 2. Trykk på F6 i OneNote til du hører tittelen på siden og innholdsblokken i fokus.

 3. Hvis du vil gå til begynnelsen av gjeldende innholdsblokk, trykker du på PIL OPP til du hører: «Begynnelsen av innholdsblokken.» Hvis du vil gå til en annen innholdsblokk, trykker du på ALT+PIL OPP eller PIL NED til du kommer til innholdsblokken du vil bruke.

 4. Hvis du vil lese teksten ett ord om gangen, gjør du ett av følgende:

  • Med Skjermleser trykker du SR-tasten+L.

  • Med JAWS trykker du SR-tasten+PIL HØYRE.

  • Med NVDA trykker du CTRL+PIL HØYRE.

  Når du lander på et feilstavet ord, hører du «Feilstavet», etterfulgt av ordet.

 5. Hvis du vil vise staveforslagene for det feilstavede ordet, trykker du SKIFT+F10 eller Windows-menytasten.

  • Med Skjermleser hører du «Korrektur», etterfulgt av det første forslaget.

  • Med JAWS hører du «Meny», etterfulgt av det første forslaget.

  • Med NVDA hører du «Popup-vindu, korrekturliste», etterfulgt av det første forslaget.

 6. Bruk PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom forslagene, og trykk enter for å velge det du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du Legg til i ordlisten. Hvis du vil beholde stavemåten uendret denne gangen, velger du Ignorer.

 7. Hvis du vil gå til neste stavefeil, gjentar du trinn 4 til du hører: «Feilstavet.»

Skrive ut en side

Du kan skrive ut en side på papir eller til en fil. Alternativene som er tilgjengelige i dialogboksen Skriv ut , avhenger av valgte utskriftsutdata.

 1. Gå til siden du vil skrive ut, og trykk deretter CTRL+P.

 2. Skriv ut-dialogboksen åpnes, og du hører det gjeldende skriveralternativet. Hvis du vil endre skriveren eller utskriftsutdataene, bruker du PIL OPP eller PIL NED.

 3. Hvis du vil endre utskriftsretningen, trykker du på TAB til du hører «Retning», og deretter bruker du PIL OPP eller PIL NED for å velge retningen du vil bruke.

 4. For å begynne å skrive ut trykker du TAB-tasten til du hører «Skriv ut-knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Hvis du valgte en skriverenhet, blir siden skrevet ut.

 5. Hvis du valgte å skrive ut til en fil, åpnes dialogboksen Lagre utskriftsutdata som . Fokuset er på filnavntekstfeltet. Gi filen et navn, og gå deretter til mappen der du vil lagre filen. Trykk på ALT+S for å lagre.

Se også

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Bruk OneNote for nettet med tastaturet og en skjermleser for å opprette, åpne, redigere og formatere OneNote notatblokker som du opprettet på en skyserver med alle enhetene dine. Vi har testet det med Skjermleser iMicrosoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

OneNote for nettet er spesielt utformet for personer som bruker skjermlesere. Med det nye utseendet og funksjonaliteten kan du navigere gjennom notatblokker, inndelinger og sider enklere og mer effektivt.

Hvis organisasjonen eller skolen har enMicrosoft 365 plan eller SharePoint nettsted, kan du begynne å bruke OneNote for nettet ved å opprette eller dele notatblokker i biblioteker på nettstedet.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Hvis du brukerOneNote for nettet med Skjermleser, slår du av søkemodus. Trykk SR-tasten+MELLOMROM for å slå skannemodus av og på.

 • Når du bruker OneNote for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi OneNote for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for OneNote for nettet.

I dette emnet

ÅpneOneNote for nettet

UtforskOneNote for nettet, ta notatene med deg uansett hvor du er, og loggfør de strålende nye ideene i det øyeblikket du har dem.

Obs!: Avhengig av kontotypen du bruker, kan fremgangsmåten for pålogging være litt annerledes. Du må for eksempel kanskje bruke en PIN-kode eller et smartkort.

 1. Gå til onenote.com i nettleseren.

 2. På påloggingssiden trykker du TAB-tasten til du hører «Logg på», og trykk enter.

 3. Gjør ett av følgende for å signere:

  • Hvis du vil logge på med Microsoft-kontoen, trykker du på ALT+A.

  • Trykk på ALT+N for å logge deg på med jobb- eller skolekontoen din.

 4. Skriv inn brukernavnet ditt, og trykk enter.

 5. Skriv inn passordet, og trykk på ENTER. 

Åpne en notatblokk

Du kan raskt åpne nylig brukte notatblokker for å fortsette arbeidet der du slapp. Du kan også utforske og åpne private og delte notatblokker.

 1. Gjør ett av følgende for å åpne en notatblokk:

  • Åpne og logg deg på OneNote for nettet. Du havner i notatblokkvisningen som viser de nylig brukte notatblokkene. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører navnet på notatblokken du vil åpne, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du allerede arbeider på en notatblokk og vil åpne en annen notatblokk, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Bruk dette panelet til å velge notatblokker, inndelinger og sider», og trykk deretter enter. Du hører navnet på notatblokken som for øyeblikket er i fokus. Trykk på PIL NED til du hører notatblokken du vil bruke, og trykk deretter enter.

Opprette en ny notatblokk

 1. Gjør ett av følgende for å opprette en ny notatblokk:

  • Åpne og logg deg på OneNote for nettet. Du havner i notatblokkvisningen som viser de nylig brukte notatblokkene. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB til du hører «Ny notatblokk», og trykk deretter enter.

  • Hvis du allerede arbeider på en notatblokk og vil opprette en notatblokk, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Bruk dette panelet til å velge notatblokker, inndelinger og sider», og trykk deretter enter. Trykk tab-tasten til du hører «Legg til notatblokk», og trykk deretter enter.

Åpne en notatblokk i den fullstendige versjonen av OneNote

Den fullstendige skrivebordsversjonen av OneNote gir deg mange flere alternativer når du arbeider med filene. Det er enkelt å åpne den fullstendige versjonen fra OneNote for nettet.

Obs!: Hvis du har både den fullstendige skrivebordsversjonen avOneNote og OneNote for Windows 10 installert på enheten, må du kontrollere at den fullstendige skrivebordsversjonen er valgt som standardapp. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til Kontroller og endre standard OneNote-app.

 1. Åpne notatblokken du vil bruke i den fullstendige skrivebordsversjonen av OneNote, iOneNote for nettet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk på CTRL+F6 til du hører den valgte båndfanen, for eksempel «Hjem-faneelement», og trykk deretter tab-tasten til du hører «Modusmeny», og trykk enter. Trykk på PIL NED til du hører «Åpne i skrivebordsprogrammet», og trykk enter.

  • Trykk F11 for å bytte til fullskjermmodus. Trykk alt+Windows-logotasten, Z, M og deretter på T.

 3. Dette området prøver å åpne OneNote varslingsdialogboksen åpnes. Trykk tab-tasten til du hører «Åpne», og trykk deretter enter.

 4. Hvis du blir bedt om å logge på, trykker du tab-tasten til du hører «Ja», og deretter trykker du på ENTER. Skriv inn e-post eller telefonnummer, og trykk enter. Du hører: «Pin-kode for pålogging. Passord, redigerer tekst.» Skriv inn passordet og trykk ENTER.

  Obs!: Avhengig av kontotypen du bruker, kan fremgangsmåten for pålogging være litt annerledes. Du må for eksempel kanskje bruke en PIN-kode eller et smartkort.

Notatblokken åpnes i OneNote.

Kontrollere og endre standard OneNote-appen

 1. På datamaskinen trykker du Windows-logotasten+I for å åpne Innstillinger-menyen .

 2. Trykk på TAB én gang, trykk på PIL NED til du hører «Apper», og trykk enter.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Apper og funksjoner», trykk på PIL NED til du hører «Standardapper», og trykk deretter enter.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Angi standarder for programmer.»

 5. Skriv inn OneNote, trykk på TAB én gang, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du hører «Angi standarder for program, OneNote », trykker du enter.

  • Hvis du hører «Angi standarder for program, OneNote for Windows 10 », trykker du på PIL NED til du hører «OneNote », og deretter trykker du på ENTER.

 6. Trykk på TAB til du hører «Punkt én», og trykk deretter på PIL NED til du hører «OneNote », etterfulgt av standardappen og «NETTADRESSEOneNote protokoll».

 7. Gjør ett av følgende:

  • Hvis standardappen erOneNote, er alt klart, og du kan gå tilbake tilOneNote for nettet.

  • Hvis standardappen erOneNote for Windows 10, trykker du enter. Du hører: «Hvordan vil du åpne dette?» Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører «OneNote », og trykk deretter enter.

Vis hele båndet

IOneNote for nettet vises det forenklede båndet som standard. Du kan bytte til det klassiske, fullstendige båndet for å få tilgang til flere alternativer.

 1. Trykk alt+Windows-logotasten, Z, R og deretter C iOneNote for nettet.

Opprett ny inndeling

Hvis du vil organisere innholdet ditt eller opprette en ny blokk med notater i notatblokken, kan du opprette en ny inndeling.

 1. Gjør ett av følgende for å opprette en ny inndeling:

  • Hvis du bruker det forenklede båndet, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Bruk dette panelet til å velge notatblokker, inndelinger og sider», og trykk enter. Trykk deretter tab-tasten til du hører «Legg til en ny inndeling», og trykk enter.

  • Hvis du bruker hele båndet, trykker du alt+Windows-logotasten, N, S. Du hører: «Inndelingsnavn.»

 2. Skriv inn et navn for den nye inndelingen, og trykk deretter ENTER. Inndelingen har fått navnet, og fokuset flyttes til den nye sidetittelen. Du hører: «Sidetittel, redigeringsområde, tittel.»

Legge til en side

Hvis du vil notere nye ideer eller notater, kan du legge til en ny side for dem.

 1. Hvis du vil gå til inndelingen der du vil legge til en ny side, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Bruk dette panelet til å velge notatblokker, inndelinger og sider.» Trykk på TAB til du hører «Inndelingsliste», etterfulgt av navnet på inndelingen som for øyeblikket er i fokus. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på inndelingen der du vil legge til en ny side, og trykk deretter enter.

 2. Gjør ett av følgende i den valgte inndelingen:

  • Hvis du bruker det forenklede båndet, trykker du tab-tasten til du hører «Legg til en ny side», og trykk enter.

  • Hvis du bruker hele båndet, trykker du alt+Windows-logotasten, N, N. En ny side uten tittel opprettes, og fokuset flyttes til sidetittelfeltet.

 3. Skriv inn en tittel for den nye siden.

Legge til tekst

Når du utforsker sider, leser skjermlesere tittelen som «Sidetittel» og innholdsområdet under tittelen som «Lerretsområde».

 1. Hvis du vil gå til siden der du vil legge til tekst, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Bruk dette panelet til å velge notatblokker, inndelinger og sider.» Trykk tab-tasten til du hører «Sideliste», etterfulgt av navnet på siden som for øyeblikket er i fokus. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på siden du vil bruke, og trykk deretter enter.

 2. Fokuset flyttes til sidetittelfeltet, og du hører «Sidetittel», etterfulgt av tittelen og «Redigeringsområde». Hvis du vil flytte fokus til lerretsområdet, trykker du på TAB én gang.

 3. Hvis du vil legge til tekst, begynner du å skrive inn notatene.

Rediger og formater tekst

Hvis du vil gjøre teksten enklere å lese, kan du bruke de grunnleggende alternativene for tekstformatering i OneNote for nettet med tastaturet eller på båndet.

 1. Hvis du vil merke tekst, trykker og holder du nede SKIFT og trykker piltastene for å flytte markøren til du har merket tekstdelen du vil formatere.

 2. Hvis du vil flytte fokus til Hjem-båndfanen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du bruker det forenklede båndet, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Hjem-faneelement», og deretter trykker du på ENTER.

  • Hvis du bruker hele båndet, trykker du F11 for å bytte til fullskjermmodus, og deretter trykker du PÅ ALT+WINDOWS, H.

 3. Hvis du vil flytte fokus til Hjem-båndet , trykker du på TAB én gang. Hvis du vil bla gjennom formateringsalternativene på båndet, bruker du TAB og PIL VENSTRE og PIL HØYRE. Skjermleseren leser opp alternativene etter hvert som du beveger deg. Du kan for eksempel endre skrifttype, skriftfarge eller legge til forhåndsformaterte stiler i teksten. Hvis du vil vise alternativene med undermenyer, trykker du på ALT+PIL NED. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

  Alternativt kan du bruke følgende hurtigtaster for raskt å bruke et formateringsalternativ:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+I.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på CTRL+U.

  • Hvis du vil opprette en punktliste, trykker du CTRL+PUNKTUM (.).

  • Hvis du vil opprette en nummerert liste, trykker du CTRL+SKRÅSTREK (/) eller CTRL+SKIFT+O.

  • Hvis du vil justere teksten til venstre, trykker du på CTRL+L.

  • Hvis du vil justere teksten til høyre, trykker du på CTRL+R.

  • Hvis du vil øke tekstinnrykket, trykker du på ALT+SKIFT+PIL HØYRE.

  • Hvis du vil redusere tekstinnrykk, trykker du på ALT+SKIFT+PIL VENSTRE.

Undo or redo an action

Du kan enkelt angre eller gjøre om en handling, formatering eller et nylig skrevet ord ved hjelp av tastaturet.

 • Hvis du vil angre en handling, trykker du CTRL+Z.

 • Hvis du vil gjøre om en handling, trykker du CTRL+Y.

Kopiere og lime inn innhold

Hvis du trenger å flytte en del av en tekst til en annen plassering, kan du kopiere teksten og lime den inn et annet sted.

 1. Hvis du vil merke tekst, trykker og holder du nede SKIFT og trykker piltastene for å flytte markøren til du har merket tekstdelen du vil formatere.

 2. Hvis du vil kopiere utvalget, trykker du på CTRL+C.

 3. Trykk CTRL+V for å lime inn det kopierte innholdet.

kjøre stavekontroll

Du kan raskt finne og rette opp stavefeil samt kontrollere at sidene er klare til å deles med andre.

 1. Trykk på ALT+F7 eller F7 på en OneNote side. Det feilstavede ordet er uthevet i teksten. Fokuset flyttes til en hurtigmeny med forslag til riktig stavemåte.

 2. Trykk tab-tasten for å gå gjennom forslagene. Trykk på ENTER når du hører et forslag du vil bruke. Hvis du ikke vil endre den gjeldende stavemåten, trykker du på TAB til du hører «Ignorer én gang», og deretter trykker du på ENTER.

 3. Trykk alt+F7 eller F7 for å gå til neste feilstavede ord. Når du hører et varsel om at kontrollen er fullført, ble det ikke funnet flere feil.

Skrive ut en side

Hvis du vil ha en fysisk kopi av en side, kan du skrive den ut. Du kan også skrive ut en side til en fil og lagre filen på enheten.

 1. Trykk CTRL+P på siden vil du skrive ut. Dialogboksen Skriv ut åpnes med fokus på forhåndsvisningen.

 2. Hvis du vil endre den valgte skriveren, trykker du tab-tasten til du hører «Skriver», etterfulgt av gjeldende skrivernavn. Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på skriveren du vil bruke.

 3. Hvis du vil velge hvor mange eksemplarer du vil skrive ut, trykker du tab-tasten til du hører «Kopier», og deretter skriver du inn hvor mange eksemplarer du vil bruke.

 4. Hvis du vil endre papirretningen til Stående eller Liggende, trykker du på TAB til du hører «Oppsett», etterfulgt av gjeldende retning. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil bruke.

 5. For å begynne å skrive ut trykker du TAB-tasten til du hører «Skriv ut-knapp», og deretter trykker du enter. Hvis du valgte en skriverenhet, blir siden skrevet ut.

 6. Hvis du valgte å skrive ut til en fil, åpnes dialogboksen Lagre utskriftsutdata som . Markøren er i Filnavn-feltet . Gi filen et navn, og gå deretter til mappen der du vil lagre filen. Trykk på ALT+S for å lagre.

Se også

Bruke en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×