Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruk en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Denne artikkelen gjelder for personer som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk PowerPoint med tastaturet og en skjermleser for å gjøre presentasjonen engasjerende ved å legge til bilder, tabeller eller grafikk i lysbildefremvisningene. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du vil også lære hvordan du redigerer innholdet som er lagt til, for eksempel beskjære bilder, flytte tabeller og legge til eller fjerne tabellrader og -kolonner.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til bilder fra enheten, nettverket eller Internett

Når du bruker bilder, utklipp eller andre filer fra Internett, er det viktig å respektere opphavsretten. Filtrer bilder etter lisenstype kan hjelpe deg med å velge hvilke filer du vil bruke.

Slik legger du til et bilde fra enheten eller nettverket

 1. Gå til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på ALT+N, P og deretter D. Du hører: «Sett inn bilde-dialogboks, filnavn.»

  Tips!: Dialogboksen Sett inn bilde er et spesielt tilfelle av standardvinduet Filutforsker, som åpnes i Bilder-mappen. Det er lurt å ha plasseringen for bildefilen nært tilgjengelig, slik at du enkelt kan finne den.

 3. Skriv inn filnavnet og -banen i Filnavn-feltet, og velg filen du ønsker å sette inn. Deretter trykker du på ENTER.

 4. Bildet settes inn og blir valgt.

  Obs!: Når et bilde blir valgt, er den kontekstavhengige Format-fanen tilgjengelig. Du kan bruke alternativene i fanen til å endre størrelsen på bildet, eller legge til farger, stiler og mer. Klikk på ALT+J for å åpne Format-fanen. Du hører: «Format-fane.» Trykk på TAB for å navigere i Format-alternativene.

Legge til et bilde fra Internett

 1. Gå til innholdsområdet på lysbildet i presentasjonen der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på ALT+N, P og deretter O. Du hører: «Sett inn bildevindu.»

 3. Dialogboksen Søk i Bing-bilder åpnes, med fokus på søkefeltet. Skriv inn søkeordet og trykk på ENTER.

 4. Hvis du vil bla gjennom søkeresultatene, trykker du SR-tasten og PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 5. Hvis du vil velge et bilde, plasserer du fokuset på det og trykker SKIFT+ENTER. Du hører: «Avmerket.»

  Tips!: Du kan velge mer enn ett bilde.

 6. Trykk tab-tasten til du hører «Sett inn-knapp», og trykk enter.

  Bildet settes inn og blir valgt.

Beskjær et bilde

Endre formen på bildene for presentasjonen til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

Beskjære til en bestemt figur

 1. Merk bildet du vil beskjære, i lysbildeområdet. Hvis du vil velge et bilde, trykker du på TAB til du hører: «Bilde.» Med JAWS hører du: «Bilde.» Med NVDA hører du: «Grafikk.»

 2. Hvis du vil gå til Beskjær til figur-menyen , trykker du ALT+J, P og deretter V og S. Du hører: «Rektangler.»

 3. Bruk piltastene for å bla gjennom figuralternativene. Figuralternativene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 4. Du velger en beskjæringsfigur ved å trykke på ENTER. Bildet blir beskåret til den merkede figuren.

Beskjære til et størrelsesforhold

 1. Merk bildet du vil beskjære, i lysbildeområdet.

 2. Trykk alt+J, P og deretter V og A for å åpne Størrelsesforhold-menyen . Du hører: «Ett kolon én.»

 3. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene for størrelsesforhold. Størrelsesforholdet leses opp mens du flytter.

 4. Trykk på ENTER for å velge et størrelsesforhold. Bildet blir beskåret til det valgte størrelsesforholdet.

Legge til og formatere en tabell i et lysbilde

 1. Gå til lysbildeområdet der du vil sette inn tabellen.

 2. Trykk på ALT+N, T for å gå til Tabell-menyen . Du hører: «Én x én tabell.»

 3. Du setter inn tabellen i presentasjonen ved å trykke på I.

 4. Dialogboksen Sett inn tabell åpnes, med fokus i antall kolonner-feltet . Standard antall kolonner er fem. Hvis du ønsker å slette standardantallet, trykker du på SLETT. Trykk deretter tab-tasten. Trykk deretter på TAB. Standardnummeret er to. Hvis du vil endre, skriver du inn antall rader, og deretter trykker du ENTER.

 5. Tabellen settes inn på det valgte lysbildet, med markøren i cellen øverst til venstre. 

 6. Du legger til tekst i tabellcellene ved å plassere musepekeren i cellen, og deretter skrive inn teksten. Bruk piltastene til å bla gjennom cellene. 

 7. Trykk på ESC for å avslutte redigeringen av tabellen.

Legge til eller slette tabellrader og -kolonner

Legge til en rad

 1. Velg tabellen i lysbildeområdet. Hvis du vil velge en tabell, trykker du tab-tasten i lysbildeområdet til du hører med Skjermleser og NVDA: «Tabell.» Med JAWS hører du «Objektplassholder», etterfulgt av teksten i cellene. Trykk på ENTER for å redigere tabellen.

 2. Bruk piltastene til å flytte musepekeren i cellen ovenfor eller under plasseringen av den nye raden.

 3. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 4. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, trykker du på TAB til du hører: «Sett inn over-knappen.»

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, trykker du på TAB til du hører: «Sett inn under-knapp».

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 5. Raden settes inn, og fokuset flyttes til cellen helt til venstre i den nye raden.

Legg til en kolonne

 1. Velg tabellen i lysbildeområdet.

 2. Flytt musepekeren til en celle til høyre eller venstre for området du ønsker at den nye kolonnen skal vises.

 3. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 4. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, trykker du på TAB til du hører: «Sett inn til venstre-knapp.»

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, trykker du på TAB til du hører: «Sett inn til høyre-knapp.»

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 5. Kolonnen settes inn, med fokus på cellen øverst i den nye kolonnen.

Slette rader og kolonner

 1. Flytt musepekeren i tabellen til en celle i kolonnen eller raden du ønsker å slette.

 2. Hvis du vil gå til Slett-menyen , trykker du på ALT+J og deretter L og D. Du hører: «Rader og kolonner, Slett kolonner.»

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en kolonne, trykker du C.

  • Hvis du vil slette en rad, trykker du på R.

 4. Kolonnen eller raden slettes, og fokus flyttes til en annen celle i tabellen.

Tips!: Du kan raskt slette hele tabellen ved å velge tabellen, og deretter trykke på SLETT.

Legge til en kantlinje i en tabell

 1. Merk tabellen der du vil legge til en kantlinje. Hvis du vil velge en tabell, trykker du tab-tasten i lysbildeområdet til du hører med Skjermleser og NVDA: «Tabell.» Med JAWS hører du «Objektplassholder», etterfulgt av teksten i cellene.

 2. Hvis du vil velge en kantlinjestil, trykker du på ALT+J og deretter på T og L. Du hører «Ingen kantlinje» eller en kantlinjestil. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom stilene. Stilene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

 3. Hvis du vil velge hvor du vil legge til en kantlinje, trykker du på ALT+J og deretter på T og B. Du hører «Ingen kantlinje» eller et kantlinjealternativ. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene. Alternativene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 4. Kantlinjen legges til i tabellen, og fokuset flyttes til cellen øverst til venstre i tabellen.

Endre utseendet på en tabell

Du kan bruke alternativene på Utforming-fanen til å endre utseendet på tabellen. Du kan for eksempel ta i bruk en Tabellstil, eller endre bakgrunnsfargen.

Ta i bruk en tabellstil

 1. Velg tabellen du vil bruke en av de tilgjengelige formateringsstilene i. Hvis du vil velge en tabell, trykker du tab-tasten i lysbildeområdet til du hører med Skjermleser og NVDA: «Tabell.» Med JAWS hører du «Objektplassholder», etterfulgt av teksten i cellene.

 2. Gå til Tabellstiler-menyen ved å trykke ALT+J og deretter på T og A. Du hører gjeldende tabellstil.

 3. Bruk piltastene for å bla gjennom tabellstilene. Stilene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

  Tips!: Du fjerner en stil fra tabellen ved å trykke på C i Tabellstiler-menyen.

 4. Tabellstilen endres, og fokuset flyttes til cellen øverst til venstre i tabellen.

Legge til eller endre bakgrunnen

 1. Velg tabellen der du vil endre bakgrunnsfargen.

 2. Hvis du vil gå til Skyggelegging-menyen , trykker du ALT+J og deretter på T og H. Du hører gjeldende bakgrunnsfarge.

 3. Bruk piltastene til å bla gjennom bakgrunnsfargene. Fargene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

  Tips!: Du fjerner bakgrunnen ved å trykke på N og velge Uten fyll.

 4. Bakgrunnsfargen for tabellen endres, og fokuset flyttes til cellen øverst til venstre i tabellen.

Flytte eller endre størrelsen på en tabell

Flytte tabeller

 1. Merk tabellen du vil flytte. Hvis du vil velge en tabell, trykker du tab-tasten i lysbildeområdet til du hører med Skjermleser og NVDA: «Tabell.» Med JAWS hører du «Objektplassholder», etterfulgt av teksten i cellene.

 2. Bruk piltastene til å flytte tabellen inni lysbildet.

 3. Trykk på ESC for å avslutte flyttingen av tabellen.

Endre størrelsen på tabeller

Angi en bestemt tabellstørrelse

 1. Merk tabellen du vil endre størrelse på.

 2. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil endre høyden på tabellen, trykker du på T, H. Skriv deretter inn høyden i tommer, og trykk enter.

  • Hvis du vil endre bredden på tabellen, trykker du på T, W. Skriv deretter inn bredden i tommer, og trykk enter.

Tabellstørrelsen endres, og fokuset flyttes til cellen øverst til venstre i tabellen.

Endre størrelsen på en kolonne eller rad

 1. Velg tabellen der du ønsker å endre kolonne- eller radstørrelse. Trykk på ENTER for å redigere tabellen.

 2. Bruk piltastene til å plassere musepekeren i cellen som inneholder kolonnen eller raden som du ønsker å endre størrelse på.

 3. Trykk på ALT+J og deretter på L for å åpne Utforming-fanen. Du hører: «Oppsett-fane.»

 4. Gjør noe av følgende:

  • Trykk på H for å endre høyden til raden. Deretter angir du høyden i tommer og trykker på ENTER.

  • Trykk på W for å endre bredden til kolonnen. Deretter angir du bredden i tommer, og trykker på ENTER.

 5. Kolonne- eller radstørrelsen endres, og fokuset flyttes til den tidligere valgte cellen.

 Sette inn en figur eller SmartArt

 1. Naviger til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en SmartArt-grafikk.

 2. Trykk ALT+N, M for å åpne SmartArt-dialogboksen . Du hører: «Velg smartArt-grafikk.»

 3. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom SmartArt-kategoriene. Kategoriene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Når du er på kategorien du vil bruke, trykker du tab-tasten.

 4. Bruk piltastene til å bla gjennom SmartArt fra valgte kategori. De beskrivende SmartArt-navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 5. Hvis du vil velge en SmartArt-grafikk, trykker du enter. SmartArt-grafikken opprettes og settes inn i det valgte lysbildet, med fokus på den første redigerbare tekstboksen.

  Tips!: Du kan bruke alternativene i format- og utformingsfanene til å endre utseendet på SmartArt. Gå til Format-fanen ved å trykke ALT+J og deretter O. Gå til Utforming-fanen ved å trykke ALT+J og deretter S.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å opprette en presentasjon fra en mal i PowerPoint

Bruk PowerPoint med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, for å gjøre presentasjonene engasjerende ved å legge til bilder, tabeller eller grafikk. Du kan også redigere innholdet som er lagt til, for eksempel beskjære bilder, flytte tabeller og legge til eller fjerne tabellrader og -kolonner.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Sette inn bilder fra en kilde på Internett

Hvis du ikke har det perfekte bildet på datamaskinen, kan du søke etter og sette inn et bilde fra en nettkilde direkte fra PowerPoint.

 1. Plasser innsettingspunktet i presentasjonen der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Sett inn-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Bilder, menyknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Bilder fra nettet», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Søkeruten for Bing bilde åpnes. Fokuset er på søketekstfeltet. Skriv inn søkeordene for å beskrive bildet du leter etter, og trykk deretter ENTER. Søkeresultatene er oppført, og fokuset er på det første samsvarende bildet.

 6. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom søkeresultatene. VoiceOver beskriver hvert bilde etter hvert som du går gjennom søkeresultatene.

 7. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et bilde.

 8. Hvis du vil sette inn det valgte bildet, trykker du tab-tasten til du hører «Sett inn», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. PowerPoint laster ned og setter inn bildet i presentasjonen.

Sette inn bilder fra datamaskinen

 1. Plasser innsettingspunktet i presentasjonen der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Sett inn-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Bilder, menyknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Bilde fra fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. En dialogboks åpnes med fokus på en nylig brukt bildemappe. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE for å få tilgang til bildene i denne mappen. Hvis du vil bla til en annen plassering, bruker du TAB, SKIFT+TAB og piltastene.

 6. Når du er på riktig sted, bruker du PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom filene eller undermappene. Trykk på PIL HØYRE for å åpne en undermappe.

 7. Når du har funnet riktig bildefil, trykker du enter. Bildet settes inn i lysbildet.

Beskjær et bilde

Endre formen på bildene for presentasjonen til bestemte figurer eller størrelsesforhold.

 1. Hvis du vil navigere til bildet du vil beskjære på et lysbilde, trykker du tab-tasten til VoiceOver sier «Bilde, oppsettselement» eller «Skriv inn», etterfulgt av en beskrivelse av bildet.

 2. Hvis du vil flytte fokus til Bildeformat-fanen, trykker du på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Bildeformat-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Hvis du vil gå til Beskjær-menyen , trykker du på TAB til du hører: «Beskjær, menyknapp.»

 4. Gjør ett av følgende for å beskjære bildet:

  • Hvis du vil beskjære bildet til en bestemt figur, trykker du på PIL NED til du hører «Beskjær til figur-undermeny», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Hvis du vil velge en beskjæringsfigur, trykker du på PIL HØYRE én gang, og deretter bruker du piltastene til å bla gjennom figuralternativene. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. Bildet er beskåret til den merkede figuren.

  • Hvis du vil beskjære bildet til et størrelsesforhold, trykker du på PIL NED til du hører «Undermeny for størrelsesforhold», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Hvis du vil velge et størrelsesforhold, trykker du på PIL HØYRE én gang, og deretter bruker du PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom alternativene. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. Bildet er beskåret til det valgte størrelsesforholdet.

Legge til og formatere en tabell

Sette inn en tabell

 1. Gå til lysbildeområdet der du vil sette inn tabellen.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Sett inn-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Tabell, menyknapp.» Hvis du vil utvide menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED én gang for å gå inn i menyen. Trykk deretter på CTRL+TILVALG+piltastene for å velge hvor mange rader og kolonner du vil bruke. VoiceOver leser opp det gjeldende utvalget etter hvert som du beveger deg.

 5. Hvis du vil sette inn tabellen, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Tabellen settes inn. Fokuset flyttes til notatruten .

 6. Hvis du vil flytte fokus til tabellen, trykker du på F6 til VoiceOver leser opp innholdsområdet for lysbildet, og deretter trykker du tab-tasten til du hører «Skriv inn tabell», etterfulgt av tabelldetaljene. Bruk piltastene til å bla gjennom cellene. Du kan legge til tekst ved å plassere musepekeren i en celle og begynne å skrive. Trykk på ESC for å avslutte redigeringen av tabellen.

Legge til en rad eller kolonne

 1. Trykk på TAB på et lysbilde til du hører «Skriv inn tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED.

 2. Bruk piltastene til å flytte musepekeren i cellen ovenfor eller nedenfor plasseringen av den nye raden, eller i en celle til venstre eller høyre for kolonnen som skal settes inn.

 3. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Oppsett-fane», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Gjør følgende for å legge til kolonner eller rader:

  • Hvis du vil legge til en rad over den merkede cellen, trykker du tab-tasten til du hører «Sett inn ovenfor, knapp», og trykker på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil legge til en rad under den merkede cellen, trykker du tab-tasten til du hører «Sett inn nedenfor, knapp», og trykker på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for den merkede cellen, trykker du tab-tasten til du hører «Sett inn til venstre, knapp», og trykker på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for den merkede cellen, trykker du tab-tasten til du hører «Sett inn til høyre, knapp», og trykker på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Slette rader og kolonner

 1. Trykk på TAB på et lysbilde til du hører «Skriv inn tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED.

 2. Flytt fokus til en celle i kolonnen eller raden du vil slette.

 3. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Oppsett-fane», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører «Slett, menyknapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å utvide menyen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en kolonne, trykker du på PIL NED til du hører «Slett kolonner», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil slette en rad, trykker du på PIL NED til du hører «Slett rader», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Legge til en kantlinje i en tabell

 1. Velg tabellen du vil legge til kantlinjen i, i PowerPoint presentasjonen.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Tabellutforming-fane», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Kantlinjer, menyknapp», og trykk deretter på PIL NED til du hører alternativet du vil bruke. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. Kantlinjen legges til i tabellen. Fokuset forblir på menyknappen.

Flytte tabeller

 1. Merk tabellen i PowerPoint-presentasjonen som du vil flytte.

 2. Slik flytter du tabellen inni lysbildet:

  • Trykk på KOMMANDO+PIL VENSTRE for å flytte tabellen til venstre.

  • Trykk på KOMMANDO+PIL HØYRE for å flytte tabellen til høyre.

  • Trykk på KOMMANDO+PIL OPP for å flytte tabellen oppover.

  • Trykk på KOMMANDO+PIL NED for å flytte tabellen nedover.

 3. Trykk på ESC for å avslutte flyttingen av tabellen.

Endre størrelsen på tabeller

 1. Merk tabellen i presentasjonen som du ønsker å endre størrelse på.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Oppsett-fane», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre høyden på tabellen, trykker du tab-tasten til du hører gjeldende høyde, etterfulgt av «Høyde, trinnvis». Skriv deretter inn den nye høyden, og trykk enter.

  • Hvis du vil endre bredden på tabellen, trykker du på TAB gjentatte ganger til du hører gjeldende bredde, etterfulgt av «Bredde, trinnvis». Skriv deretter inn den nye bredden, og trykk enter.

Sette inn et SmartArt-objekt

 1. Naviger til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en SmartArt-grafikk.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Sett inn-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører «SmartArt, menyknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom SmartArt-kategoriene. Kategoriene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Når du kommer til kategorien du ønsker, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Kategorimenyen åpnes.

 5. Hvis du vil bla gjennom alternativene i kategorimenyen, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. SmartArt-grafikken settes inn i det valgte lysbildet.

 6. Hvis du vil flytte fokus til grafikken, trykker du på F6 til du hører :«Lysbilderedigeringsrute». Trykk deretter på TAB til du hører «Skriv inn», etterfulgt av den valgte SmartArt-grafikktypen.

 7. Hvis du vil redigere grafikken, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED, og deretter skriver du inn teksten i tekstboksen i fokus. Hvis du vil gå til neste tekstboks, trykker du på ESC, og deretter trykker du tab-tasten.

 8. Trykk på ESC for å avslutte redigeringen av SmartArt.

Sette inn figurer

PowerPoint tilbyr et bibliotek med ferdiglagde figurer du kan bruke i presentasjonene. De inkluderer linjer, grunnleggende geometriske former, piler og stjerner. 

 1. Gå til lysbildeinnholdsområdet der du vil sette inn en figur.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Sett inn-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Figurer, menyknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Bruk piltastene til å bla gjennom de tilgjengelige figurene. Figurene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 5. Når du er på en figur du vil sette inn, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Figuren settes inn.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å gjøre presentasjonene engasjerende ved å legge til bilder og tabeller. Du kan også redigere innholdet du legger til, for eksempel ved å legge til rammer til bildene og legge til eller fjerne tabellrader og kolonner.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Legge til bilder

Du kan bruke bilder du har tatt med enhetens kamera, eller laste ned et bilde fra nettet.

Legge til et bilde fra enheten

Du kan bruke dine egne bilder du har lagret på enheten i presentasjonen, eller du kan søke etter bilder på nettet og lagre dem på enheten.

 1. Hvis du trenger å finne bildet på nettet, kan du bruke en nettleser til å søke etter bildetypen du leter etter, og lagre det på enheten. Bilder lagres som standard i Bilder.

  Obs!: Den nøyaktige fremgangsmåten avhenger av nettleseren og søkemotoren du bruker.

 2. Naviger til lysbildeinnholdsområdet der du vil sette inn et bilde, i PowerPoint, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge det.

 3. Trykk nær toppen av skjermen med fire fingre, sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på den valgte fanen, for eksempel «Hjem, fane».

 4. Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilder, knapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Bilder-appen åpnes.

  Obs!: Hvis du hører «PowerPoint vil ha tilgang til bildene dine», sveiper du til høyre til du hører: «OK, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du finner bildet du vil bruke. VoiceOver leser datoen og klokkeslettet for hvert bilde.

 7. Du setter inn bildet som er valgt for øyeblikket, ved å dobbeltrykke på skjermen. Fokuset går tilbake til lysbildet der bildet er valgt.

Legge til et bilde fra enhetskameraet

 1. Naviger til lysbildeinnholdsområdet der du vil sette inn et bilde, i PowerPoint, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge det.

 2. Trykk nær toppen av skjermen med fire fingre, sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på den valgte fanen, for eksempel «Hjem, fane».

 3. Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilde fra kamera, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Enhetskameraetåpnes. Du hører: «Ta bilde, knapp.» Fokuset er på kameralukkerknappen.

  Obs!: Hvis du hører «PowerPoint vil ha tilgang til kameraet», sveiper du til høyre til du hører: «OK, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Pek kameraet i ønsket retning, og dobbelttrykk på skjermen for å ta bildet.

 6. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Bruk bilde, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn bildet. Fokuset går tilbake til lysbildet der bildet er valgt.

Endre bildestiler

Du kan legge til ulike rammer eller kantlinjestiler i bildene dine.

 1. Naviger til bildet du vil endre stilen for, i PowerPoint, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge bildet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Bildestil, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Stiler-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du finner stilalternativet du vil bruke, for eksempel «Enkel ramme, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å bruke den på bildet.

 4. Hvis du vil lukke menyen, sveip mot venstre til du hører: «Lukk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til og formatere en tabell

Du kan legge til tabeller i presentasjonen din for å vise informasjon på en kompakt, organisert måte.

 1. I PowerPoint går du til lysbildeinnholdsområdet der du vil sette inn en tabell, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge den.

 2. Trykk nær toppen av skjermen med fire fingre, sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på den valgte fanen, for eksempel «Hjem, fane».

 3. Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører: «Tabell, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. En standardtabell med én overskriftsrad, to datarader og tre kolonner opprettes.

Legge til rader og kolonner

 1. I PowerPoint, gå til lysbildet der tabellen er.

 2. Sveip til venstre til VoiceOver sier tabellen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til venstre for å bla gjennom cellene, med start fra cellen lengst til høyre på den nederste raden. Fortsett å sveipe til du finner den riktige raden eller kolonnen.

 4. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Vis bånd, knapp.»

 5. Gjør følgende for å legge til rader og kolonner:

  • Hvis du vil legge til en rad, sveiper du til venstre til du hører: «Sett inn ovenfor, knapp» eller «Sett inn nedenfor, knapp», avhengig av hvilken side av den valgte raden du vil legge til den nye, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil legge til en kolonne, sveiper du til venstre til du hører: «Sett inn til venstre, knapp» eller «Sett inn til høyre, knapp», avhengig av hvilken side av den valgte kolonnen du vil legge til den nye, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Endre størrelsen på tabeller

Etter at du har lagt til tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk endre størrelsen slik at den passer best til det nåværende antall kolonner.

 1. I PowerPoint, gå til lysbildet der tabellen er.

 2. Sveip til venstre til VoiceOver sier tabellen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveip til venstre til du hører: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Beste tilpassing, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sette inn figurer

PowerPoint tilbyr et bibliotek med ferdiglagde figurer du kan bruke i presentasjonene. De inkluderer linjer, grunnleggende geometriske former, piler og stjerner.

 1. Naviger til lysbildeinnholdsområdet der du vil sette inn en figur, i PowerPoint, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den.

 2. Trykk nær toppen av skjermen med fire fingre, sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på den valgte fanen, for eksempel «Hjem, fane».

 3. Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Figurer, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Figurer-menyen åpnes. Figurene er organisert i følgende grupper:

  • Nylig brukte figurer

  • Linjer

  • Rektangler

  • Grunnfigurer

  • Blokkpiler

  • Ligningsfigurer

  • Flytskjemafigurer

  • Stjerner og bannere

  • Bildeforklaringer

 5. Sveip til høyre til du hører navnet på figuren du vil bruke, for eksempel «Rektangel, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette den inn. Fokuset går tilbake til lysbildet der figuren er valgt, og Figur-fanen aktiveres på båndet.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, for å gjøre presentasjonene engasjerende ved å legge til bilder, figurer og tabeller. Du kan også redigere innholdet du legger til, for eksempel ved å legge til rammer til bildene og legge til eller fjerne tabellrader og kolonner.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Legge til bilder

Du kan bruke et bilde du har lagret på enheten, eller ta et bilde med enhetskameraet og sette det direkte inn i et lysbilde.

Legge til et bilde fra enheten

Du kan bruke bilder fra enheten i presentasjonen. Du kan også søke etter bilder på Internett og lagre dem på enheten. Bilder fra nettet lagres som standard i Nedlastinger.

 1. Gå til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Bilder, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Standard bildelagringsapp åpnes.

  Tips!:  Trinnene kan være litt annerledes, avhengig av din Android-versjon, eller hvis du bruker en bedriftskonto. Du må kanskje velge om du vil bruke jobb- eller personlig profil, velge lagringsappen og velge om du vil bruke appen bare én gang eller alltid.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil gå gjennom bildene på den valgte lagringsplasseringen for bilder, sveiper du mot høyre til du hører bildet du vil bruke. TalkBack leser opp navnet og datoen til hvert bilde.

  • Hvis du vil navigere til et annet lagringssted, for eksempel Nedlastinger, sveiper du til venstre til du hører: «Vis ruter-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip mot høyre til du hører plasseringen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip mot venstre eller høyre til du hører bildet du ønsker å bruke.

 4. Dobbelttrykk på skjermen. En forhåndsvisning av bilde vises. Du hører: «Bilde, PowerPoint, Tilbake-knapp.»

 5. Hvis du vil sette inn bildet, sveiper du til høyre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset går tilbake til lysbildet der bildet er valgt.

Legge til et bilde fra enhetskameraet

 1. Gå til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Kamera, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Enhetskameraet åpnes.

  Hvis du hører «Tillat PowerPoint å ta bilder og spille inn video», sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Tillat-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil ta et bilde, peker du enheten i ønsket retning, sveiper til høyre til du hører: «Opptaksknapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Bekreft, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. En forhåndsvisning av bilde vises. Hvis du vil sette inn bildet i lysbildet, sveiper du til høyre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset går tilbake til lysbildet der bildet er valgt.

Endre bildestiler

Du kan legge til ulike rammer eller kantlinjestiler i bildene dine.

 1. Naviger på lysbildet til bildet du vil endre stil for, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge bildet.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Stiler-meny». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Stiler-menyen åpnes.

 3. Naviger gjennom stilalternativene ved å sveipe mot høyre til du hører stilen du vil bruke, for eksempel «Enkel ramme, svart, listeelement».

 4. Bruk stilen på bildet ved å dobbelttrykke på skjermen.

 5. Lukk Stiler-menyen ved å sveipe ned og deretter mot venstre.

Legge til en tabell

Du kan legge til tabeller for å vise informasjon på en kompakt, organisert måte.

 1. Sveip til høyre på lysbildet der du vil sette inn en tabell, til du hører: «Tabell, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  En standardtabell med én overskriftsrad, to datarader og tre kolonner opprettes.

Slette en tabell

 1. Sveip mot høyre eller venstre på et lysbilde til du hører: «Angir tabell», etterfulgt av tabell- og celledetaljene, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Slett meny», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Slett tabell, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Fryse rader eller kolonner

 1. Sveip mot høyre eller venstre på et lysbilde til du hører: «Angir tabell», etterfulgt av tabell- og celledetaljene, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil plassere markøren i en celle over eller under der du vil at den nye raden skal vises, eller i en celle til venstre eller høyre for kolonnen som skal settes inn, sveiper du til venstre eller høyre.

 3. Sveip til høyre til du hører innsettingsalternativet du vil bruke, for eksempel «Sett inn til høyre, knapp» eller «Sett inn nedenfor, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette rader eller kolonner

 1. Sveip mot høyre eller venstre på et lysbilde til du hører: «Angir tabell», etterfulgt av tabell- og celledetaljene, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Flytt markøren til en celle i kolonnen eller raden du vil slette.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Slett meny», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Du sletter en rad ved å sveipe mot høyre til du hører: «Slett rader, knapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

  • Du sletter en kolonne ved å sveipe mot høyre til du hører: «Slett kolonner, knapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

Endre størrelsen på tabeller

Etter at du har lagt til tekst og kolonner i tabellen, kan du automatisk endre størrelsen slik at den passer best til det nåværende antall kolonner.

 1. Sveip mot høyre eller venstre på et lysbilde til du hører: «Angir tabell», etterfulgt av tabell- og celledetaljene, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører: «Flere alternativer, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Tabell, fanemeny, tabell valgt.»

 3. Sveip til høyre til du hører: «Beste tilpassing, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sette inn figurer

Med PowerPoint for Android får du et helt bibliotek fullt av klargjorte figurer du kan bruke til å presentere dataene, for eksempel i et flytskjema.

 1. Sveip til venstre på lysbildet der du vil sette inn en figur, til du hører: «Flere alternativer, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på den valgte fanen.

 2. Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører: «Figurer, meny», og dobbelttrykk på skjermen. Figurer-menyen åpnes. Figurene er organisert i følgende grupper:

  • Nylige figurer

  • Linjer

  • Rektangler

  • Grunnfigurer

  • Blokkpiler

  • Ligningsfigurer

  • Flytskjema

  • Stjerner og bannere

  • Bildeforklaringer

 4. Sveip mot høyre til du hører figuren du ønsker å bruke, for eksempel «Rektangel, listeelement», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn figuren. Fokuset flyttes til Figur-fanen , der figuren er merket på lysbildet.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for nettet med tastaturet og en skjermleser for å sette inn bilder og tabeller i presentasjonen. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge, JAWS og NVDA i Chrome, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

I dette emnet

Legge til et bilde fra enheten

 1. Gå til innholdsområdet for lysbildet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk alt+Windows-logotasten, N, F og deretter P. Du hører: «Åpne, filnavn.» Fokuset er på filnavntekstfeltet i dialogboksen Åpne .

 3. Naviger til bildet du ønsker, og trykk deretter på MELLOMROM for å velge det.

 4. Hvis du vil plassere det valgte bildet i presentasjonen, trykker du på ALT+O.

Legge til bilder fra Internett

 1. Trykk alt+Windows-logotasten+N, F og deretter F på et lysbilde der du vil legge til et bilde. Dialogboksen Søk i Bing-bilder åpnes, med fokus på søkefeltet.

 2. Skriv inn søkeordene, og trykk på ENTER.

 3. Trykk på SR-tasten+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører bildet du vil sette inn, og trykk deretter enter for å velge bildet. Du hører: «Avmerket.»

 4. Trykk tab-tasten til du hører «Sett inn-knapp», og trykk deretter SR-tasten+ENTER.

Legge til en tabell i et lysbilde

 1. Gå til innholdsområdet for lysbildet i presentasjonen der du vil sette inn tabellen.

 2. Trykk på ALT+Windows-logotasten, N, T. Du hører: «Én x én, tabell».

 3. Hvis du vil velge antall rader og kolonner i tabellen, trykker du piltastene til du hører kombinasjonen du vil bruke, og deretter trykker du enter. Tabellen settes inn i lysbildet.

Sette inn rader eller kolonner i en tabell

 1. Gå til tabellcellen ovenfor, nedenfor eller ved siden av der du vil at den nye raden eller kolonnen skal vises.

 2. Hvis du vil gå til fanen Oppsett for tabellverktøy, trykker du på ALT+Windows-tasten, og deretter på J, L. Du hører: «Tabellverktøy, valgt element for oppsettfane».

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en rad over cellen, trykk på V.

  • Hvis du vil legge til en rad under cellen, trykk på E.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for cellen, trykker du L.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for cellen, trykker du på I.

Legge til en kantlinje i en tabell

 1. Merk tabellen der du vil legge til en kantlinje. Hvis du vil velge en tabell, trykker du tab-tasten i lysbildeområdet til du hører med Skjermleser og NVDA: «Tabell.» Med JAWS hører du «Objektplassholder», etterfulgt av teksten i cellene.

 2. Hvis du vil velge en kantlinjestil, trykker du på ALT+Windows-logotasten, J, L og deretter B. Du hører: «Kantlinjer, meny.» Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom stilene. Stilene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

 3. Kantlinjen legges til i tabellen, og fokuset flyttes til cellen øverst til venstre i tabellen.

Endre utseendet på en tabell

Du kan bruke alternativene i tabellverktøyoppsettfanen til å endre utseendet på tabellen. Du kan for eksempel ta i bruk en Tabellstil, eller endre bakgrunnsfargen.

Ta i bruk en tabellstil

 1. Velg tabellen du vil bruke en av de tilgjengelige formateringsstilene i. Hvis du vil velge en tabell, trykker du tab-tasten i lysbildeområdet til du hører med Skjermleser og NVDA: «Tabell.» Med JAWS hører du «Objektplassholder», etterfulgt av teksten i cellene.

 2. Hvis du vil gå til Tabellstiler-menyen , trykker du alt+Windows-logotasten, J, L og deretter A. Du hører gjeldende tabellstil.

 3. Bruk piltastene for å bla gjennom tabellstilene. Stilene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

 4. Tabellstilen endres, og fokuset flyttes til cellen øverst til venstre i tabellen.

Legge til eller endre bakgrunnen

 1. Velg tabellen der du vil endre bakgrunnsfargen.

 2. Hvis du vil gå til Skyggelegging-menyen , trykker du alt+Windows-logotasten, J, L og deretter H. Du hører gjeldende bakgrunnsfarge.

 3. Bruk piltastene til å bla gjennom bakgrunnsfargene. Fargene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. Trykk på ENTER for å velge.

 4. Bakgrunnsfargen for tabellen endres, og fokuset flyttes til cellen øverst til venstre i tabellen.

Sette inn en figur eller SmartArt

 1. Naviger til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en SmartArt-grafikk.

 2. Trykk alt+Windows-logotasten, N, M for å gå til SmartArt-menyen . Du hører: «SmartArt, meny.»

 3. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom SmartArt-kategoriene. Kategoriene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 4. Bruk piltastene til å bla gjennom SmartArt fra valgte kategori. De beskrivende SmartArt-navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 5. Hvis du vil velge en SmartArt-grafikk, trykker du enter. SmartArt-grafikken opprettes og settes inn i det valgte lysbildet, med fokus på den første redigerbare tekstboksen.

  Tips!: Du kan bruke alternativene i format- og utformingsfanene til å endre utseendet på SmartArt. Gå til Format-fanen ved å trykke alt+Windows-logotasten+J, og deretter O. Gå til Utforming-fanen ved å trykke alt+Windows-logotasten+J og deretter S.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å opprette en presentasjon fra en mal i PowerPoint

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×