Et scenario er et sett med verdier som Excel og kan erstatte automatisk i regnearket. Du kan opprette og lagre ulike grupper med verdier som scenarier og deretter bytte mellom disse scenariene for å vise de ulike resultatene.

Hvis flere personer har spesifikk informasjon som du vil bruke i scenarioer, kan du samle inn informasjonen i separate arbeidsbøker og deretter flette scenarioene fra de ulike arbeidsbøkene til én.

Når du har alle scenarioene du trenger, kan du opprette en sammendragsrapport for scenarioer som inneholder informasjon fra alle scenariene.

Scenarier administreres med veiviseren for scenariobehandling fra Hva-skjer-hvis-analyse-gruppen Data-fanen.

Det finnes tre typer What-If analyseverktøy som følger med Excel: Scenarioer,datatabeller og målsøking. Scenarier og datatabeller tar sett med inndataverdier og prosjekt fremover for å bestemme mulige resultater. Målsøking er forskjellig fra scenarier og datatabeller ved at det tar et resultat og prosjekter bakover for å bestemme mulige inndataverdier som gir dette resultatet.

Hvert scenario har plass til opptil 32 variable verdier. Hvis du vil analysere mer enn 32 verdier, og verdiene representerer bare én eller to variabler, kan du bruke datatabeller. Selv om den er begrenset til bare én eller to variabler (én for inndatacellen for raden og én for inndatacellen for kolonnen), kan en datatabell inneholde så mange forskjellige variabelverdier du vil. Et scenario kan ha maksimalt 32 forskjellige verdier, men du kan opprette så mange scenarioer du vil.

I tillegg til disse tre verktøyene kan du installere tillegg som hjelper deg med å utføre What-If analyse, for eksempel Problemløser-tillegget. Problemløser-tillegget ligner på Målsøking, men kan inneholde flere variabler. Du kan også opprette prognoser ved å bruke fyllhåndtak og en rekke kommandoer som er innebygd i Excel. Hvis du vil ha mer avanserte modeller, kan du bruke Analyseverktøy-tillegget.

La oss si at du vil opprette et budsjett, men er usikker på inntektene dine. Ved hjelp av scenarioer kan du definere forskjellige mulige verdier for inntekten og deretter bytte mellom scenarioer for å utføre hva-skjer-hvis-analyser.

Anta for eksempel at det verste budsjettscenarioet er Bruttoinntekter på kr 50 000 og Kostnader for varer solgt på kr 13 200, slik at du får 36 800 kr i bruttofortjeneste. Hvis du vil definere dette settet med verdier som et scenario, skriver du først inn verdiene i et regneark, som vist i følgende illustrasjon:

Scenario – Konfigurere et scenario med endrings- og resultatceller

Endringscellene har verdier du skriver inn, mens Resultat-cellen inneholder en formel som er basert på Endring-cellene (i denne illustrasjonscellen B4 har formelen =B2-B3).

Deretter bruker du dialogboksen Scenariobehandling til å lagre disse verdiene som et scenario. Gå til Data-fanen > What-If Analyse > Scenariobehandling > Legg til.

Gå til Scenariobehandling fra Data > Prognose? What-If analyse

Veiviser for scenario manger

Gi scenarionavnet et navn i dialogboksen Scenarionavn, og angi at celle B2 og B3 er verdiene som endres mellom scenarier. Hvis du velger Endre celler i regnearket før du legger til et scenario, setter Scenariobehandling automatisk inn cellene for deg, ellers kan du skrive dem for hånd, eller bruke dialogboksen for cellevalg til høyre for dialogboksen Endre celler.

Konfigurere et scenario med verste fall

Obs!: Selv om dette eksemplet bare inneholder to endrede celler (B2 og B3), kan et scenario inneholde opptil 32 celler.

Beskyttelse – Du kan også beskytte scenarioene, så i Beskyttelse-delen merker du av for alternativene du vil bruke, eller fjerner merket for dem hvis du ikke vil ha beskyttelse.

  • Velg Hindre endringer for å hindre redigering av scenarioet når regnearket er beskyttet.

  • Velg Skjult for å hindre at scenarioet vises når regnearket er beskyttet.

Obs!: Disse alternativene gjelder bare for beskyttede regneark. Hvis du vil ha mer informasjon om beskyttede regneark, kan du se Beskytte et regneark

La oss nå anta at best case-budsjettscenarioet er Bruttoinntekter på kr 150 000 og Kostnader for solgte varer på kr 26 000, noe som gir kr 124 000 i bruttofortjeneste. Hvis du vil definere dette settet med verdier som et scenario, oppretter du et annet scenario, gir det navnet Beste tilfelle og angir forskjellige verdier for celle B2 (150 000) og celle B3 (26 000). Fordi Bruttofortjeneste (celle B4) er en formel – forskjellen mellom Inntekt (B2) og Kostnader (B3) – endrer du ikke celle B4 for scenarioet for beste tilfelle.

Bytte mellom scenarioer

Når du har lagret et scenario, blir det tilgjengelig i listen over scenarier som du kan bruke i hva-skjer-hvis-analyser. Gitt verdiene i den forrige illustrasjonen, vil verdiene i regnearket endres slik at de ligner på følgende illustrasjon hvis du valgte å vise scenariet for beste tilfelle:

Scenario for beste tilfelle

Noen ganger kan det hende at du har all informasjonen i ett regneark eller en arbeidsbok som er nødvendig for å opprette alle scenarioene du vil vurdere. Det kan imidlertid være lurt å samle inn scenarioinformasjon fra andre kilder. Anta for eksempel at du prøver å opprette et firmabudsjett. Du kan samle inn scenarier fra forskjellige avdelinger, for eksempel Salg, Lønn, Produksjon, Markedsføring og Juridisk, fordi hver av disse kildene har forskjellig informasjon å bruke til å opprette budsjettet.

Du kan samle disse scenariene i ett regneark ved hjelp av kommandoen Slå sammen. Hver kilde kan angi så mange eller så få endringscelleverdier du vil. Du vil for eksempel kanskje at hver avdeling skal levere utgiftsprojeksjoner, men bare trenger inntektsprojeksjoner fra noen få.

Når du velger å slå sammen, laster scenariobehandlingen inn en veiviser for sammenslåingsscenario, som viser alle regnearkene i den aktive arbeidsboken, i tillegg til å føre opp eventuelle andre arbeidsbøker du kan ha åpne på det tidspunktet. Veiviseren forteller deg hvor mange scenarioer du har i hvert kilderegneark du velger.

Dialogboksen Slå sammen scenarioer

Når du samler inn ulike scenarier fra ulike kilder, bør du bruke samme cellestruktur i hver av arbeidsbøkene. Inntekter kan for eksempel alltid gå i celle B2, og Utgifter kan alltid gå i celle B3. Hvis du bruker forskjellige strukturer for scenariene fra ulike kilder, kan det være vanskelig å slå sammen resultatene.

Tips!: Vurder først å opprette et scenario selv, og deretter sende kollegene dine en kopi av arbeidsboken som inneholder scenarioet. Dette gjør det enklere å være sikker på at alle scenariene er strukturert på samme måte.

Hvis du vil sammenligne flere scenarier, kan du opprette en rapport som oppsummerer dem på samme side. Rapporten kan vise scenarioene side ved side eller presentere dem i en Pivottabellrapport.

Dialogboksen Scenariosammendrag

En sammendragsrapport for scenarier basert på de to foregående eksempelscenarioene vil se omtrent slik ut:

Scenariosammendrag med cellereferanser

Du vil se at Excel har lagt til grupperingsnivåer automatisk for deg, som vil vise og skjule visningen når du klikker de forskjellige velgerne.

Det vises et notat på slutten av sammendragsrapporten som forklarer at Kolonnen Gjeldende verdier representerer verdiene for å endre celler da sammendragsrapporten for scenario ble opprettet, og at cellene som ble endret for hvert scenario, er uthevet i grått.

Obs!: 

  • Sammendragsrapporten bruker som standard cellereferanser til å identifisere cellene Endre celler og Resultat. Hvis du oppretter navngitte områder for cellene før du kjører sammendragsrapporten, vil rapporten inneholde navnene i stedet for cellereferanser.

  • Scenariorapporter beregnes ikke automatisk på nytt. Hvis du endrer verdiene for et scenario, vises ikke disse endringene i en eksisterende sammendragsrapport, men vises hvis du oppretter en ny sammendragsrapport.

  • Du trenger ikke resultatceller for å generere en sammendragsrapport for scenarier, men du trenger dem for en scenariopivottabellrapport.

Scenariosammendrag med navngitte områder

Pivottabellrapport for scenario

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Datatabeller

Målsøking

Innføring i hva-skjer-hvis-analyse

Definere og løse et problem ved hjelp av Problemløser

Bruke Analyseverktøy til å utføre komplisert dataanalyse

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Hurtigtaster i Excel

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×