Filtrere mottakerlisten

 1. Velg Felt-boksen nedoverpilen, og velg deretter kolonnenavnet i adresselisten Excel du vil bruke som førstenivåfilter.

 2. Velg Sammenligning-boksen nedoverpilen, og velg deretter et sammenligningsalternativ.

  • Lik eller Ikke lik

  • Mindre enn eller Større enn

  • Mindre enn eller lik eller Større enn eller lik

  • Er tom eller er ikke tom

  • Inneholder eller inneholder ikke

 3. Skriv inn dataene du ønsker at innholdet i Felt-boksen skal samsvare med, i Sammenlign med-boksen.

  Sammenligninger skiller ikke mellom store og små bokstaver, så MEGAN samsvarer med megan, Megan eller mEGAN.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil legge til et andrenivåfilter, velger du ett av følgende i kolonnen helt til venstre:

  • Og for å sikre at begge filterbetingelsene er oppfylt.

  • Eller for å sikre at en av filterbetingelsene er oppfylt.

  Som en del av utskriftsfletting i Word velger du Rediger mottakerliste, og velger Filtrer under Begrens mottakerliste.

 5. Gjenta trinn 1 til 3 etter behov.

 6. Velg OK når du er ferdig, og vis deretter resultatene av de filtrerte postene.

  Som en del av utskriftsfletting i Word: resultater til et filter som ble tatt i bruk på en mottakerliste.

Filtrere listen for bare å vise de radene du vil inkludere

 1. Gå til Masseutsendelser >Rediger mottakere.

  Klikk for å redigere mottakerlisten

  Hvis Rediger mottakere er nedtonet, velger du Velg mottakere og kobler dokumentet til adresselisten du vil bruke.

 2. Velg Masseutsendelser >Filtrer mottakere.

  Klikk for å filtrere liste for utskriftsfletting

 3. Velg pilen vedsiden av Felt-boksen i Filtrer poster, og velg deretter kolonnen du vil filtrere etter.

  Klikk på feltet du vil sortere etter

 4. Velg Sammenligning, og velg deretter sammenligningstypen du vil gjøre.

  Klikk på sammenligningsalternativene du vil angi

 5. I sammenlignet med-boksen skriver du inn verdien for filteret.

 6. (Valgfritt) Hvis du vil legge til et andrenivåfilter, velger du ett av følgende:

  • Og for at begge filterbetingelsene skal oppfylles.

  • Eller hvis du vil at filterbetingelsen skal oppfylles.

 7. Gjenta trinn 3 til 5 etter behov.

 8. Velg OK.

Nå er du klar til å sette inn felt for utskriftsfletting i dokumentet du bruker til e-postfletting eller utskriftsfletting i Word for Mac. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette inn felt for utskriftsfletting.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×