Relaterte emner
×
Formatering
Formatering

Vise eller skjule nullverdier

Det kan hende du har en personlig preferanse for å vise nullverdier i en celle, eller det kan hende du bruker et regneark som følger et sett av formatstandarder som krever at du skjuler nullverdier. Det finnes flere måter å vise eller skjule nullverdier.

Nettleseren støtter ikke video.

Noen ganger kan det være at du ikke vil vise nullverdier i regnearkene, andre ganger skal de vises. Det er flere måter du kan gjøre dette på.

Skjule eller vise nullverdier i et regneark

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Merk et regneark under Vis alternativer for dette regnearket, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil vise nullverdier i cellene, merker du av for Vis en null i celler som har nullverdi.

  • Hvis du vil vise nullverdier som tomme celler, fjerner du merket for Vis en null i celler som har nullverdi.

Skjule nullverdier i merkede celler

Disse trinnene skjuler nullverdier i merkede celler ved hjelp av et tallformat. De skjulte verdiene vises bare på formellinjen, og skrives ikke ut. Hvis verdien i en av disse cellene endres til en annen verdi enn null, vil verdien vises i cellen, og formatet til verdien vil være lik det generelle tallformatet.

 1. Merk cellene som inneholder nullverdiene (0) du vil skjule.

 2. Du kan trykke på CTRL+1 eller gå til Hjem-fanen, klikke på Format > Formater celler.

  Formater celler på fanen Hjem

 3. Klikk på Tall > Egendefinert.

 4. Skriv inn 0;-0;;@ i Type-boksen, og klikk deretter på OK.

Slik viser du skjulte verdier:

 1. Merk cellene med skjulte nuller.

 2. Du kan trykke på CTRL+1 eller gå til Hjem-fanen, klikke på Format > Formater celler.

 3. Klikk på Tall > Generelt for å bruke standard tallformat, og klikk deretter på OK.

Skjule nullverdier som er resultatet av en formel

 1. Merk cellen som inneholder nullverdien (0).

 2. Gå til Hjem-fanen og klikk på pilen ved siden av Betinget formatering > Merk celler-regler > Lik.

 3. Skriv inn 0 i boksen til venstre.

 4. Velg Egendefinert format i boksen til høyre.

 5. Klikk fanen Skrift i dialogboksen Formater celler.

 6. Gå til Farge-boksen og velg hvit, og klikk deretter på OK.

Vise nuller som tomrom eller streker

Bruk HVIS-funksjonen til å gjøre dette.

Data i celle A2 og A3 i et Excel-regneark

Bruk en formel som dette for å få en tom celle når verdien er null:

 • =HVIS(A2-A3=0;"";A2-A3)

Slik leser du formelen: Hvis 0 er resultatet av (A2-A3), vises ikke 0 – ikke vis noe (angitt med doble anførselstegn ""). Hvis dette ikke er sant, viser du resultatet av A2-A3. Hvis du ikke vil at cellene skal være tomme, men vil vise noe annet enn 0, setter du en tankestrek "-" eller et annet tegn mellom de doble anførselstegnene.

Skjule nullverdier i en pivottabellrapport

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Klikk pilen ved siden av Alternativer i Pivottabell-gruppen i kategorien Analyser, og klikk deretter Alternativer.

 3. Klikk fanen Oppsett og format, og gjør deretter ett eller flere av følgende:

  • Endre visning av feil    Merk av for Vis for feilverdier under Format. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i stedet for feil. Hvis du vil vise feil som tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen.

  • Endre visning av tomme celler    Merk av for Vis for tomme celler. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i de tomme cellene. Hvis du vil vise tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil vise nuller, fjerner du merket for dette alternativet.

Til toppen av siden

Noen ganger kan det være at du ikke vil vise nullverdier i regnearkene, andre ganger skal de vises. Det er flere måter du kan gjøre dette på.

Vise eller skjule nullverdier i et regneark

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Merk et regneark under Vis alternativer for dette regnearket, og gjør deretter følgende:

  • Hvis du vil vise nullverdier (0) i cellene, merker du av for Vis en null i celler som har nullverdi.

  • Hvis du vil vise nullverdier som tomme celler, fjerner du merket for Vis en null i celler som har nullverdi.

Bruke et tallformat til å skjule nullverdier i merkede celler

Bruk denne fremgangsmåten for å skjule nullverdier i merkede celler. Hvis verdien i en av disse cellene endres til en annen verdi enn null, vil verdien vises i cellen, og formatet til verdien vil være lik det generelle tallformatet.

 1. Merk cellene som inneholder nullverdiene (0) du vil skjule.

 2. Du kan trykke på CTRL+1 eller gå til Hjem-fanen, klikke på Format > Formater celler.

 3. Klikk Egendefinert i Kategori-listen.

 4. Skriv 0;-0;;@ i Type-boksen

Obs!: 

 • De skjulte verdiene vises bare på formellinjen , eller i cellen hvis du redigerer i den, og ikke skrives ut.

 • Du viser skjulte verdier på nytt ved å merke cellene og deretter trykke på CTRL+1 eller gå til Hjem-fanen, Celler-gruppen, peke på Format og klikke på Formater celler. Klikk på Generelt i Kategori-listen for å bruke standard tallformat. Velg ønsket dato- eller klokkeslettformat på Tall-fanen for å vise en dato eller et klokkeslett.

Bruke et betinget format til å skjule nullverdier returnert av en formel

 1. Merk cellen som inneholder nullverdien (0).

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, velg Merk celler-regler, og klikk deretter Lik.

 3. Skriv inn 0 i boksen til venstre.

 4. Velg Egendefinert format i boksen til høyre.

 5. Klikk fanen Skrift i dialogboksen Formater celler.

 6. Velg hvit i Farge-boksen.

Bruke en formel til å vise nuller som tomrom eller streker

Du kan gjøre dette ved å bruke HVIS-funksjonen.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=A2-A3

Andre tall trukket fra det første (0)

=HVIS(A2-A3=0;"";A2-A3)

Returnerer en tom celle når verdien er null (tom celle)

=HVIS(A2-A3=0;"";A2-A3)

Returnerer en strek når verdien er null (-)

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se HVIS-funksjon.

Skjule nullverdier i en pivottabellrapport

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Klikk pilen ved siden av Alternativer i Alternativer for pivottabell-gruppen på fanen Alternativer, og klikk deretter Alternativer.

 3. Klikk fanen Oppsett og format, og gjør deretter ett eller flere av følgende:

  Endre feilvisning     Merk av for Vis for feilverdier: under Format. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i stedet for feil. Hvis du vil vise feil som tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen.

  Endre visning av tomme celler     Merk av for Vis for tomme celler:. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i de tomme cellene. Hvis du vil vise tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil vise nuller, fjerner du merket for dette alternativet.

Til toppen av siden

Noen ganger kan det være at du ikke vil vise nullverdier i regnearkene, andre ganger skal de vises. Det er flere måter du kan gjøre dette på.

Vise eller skjule nullverdier i et regneark

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Excel alternativer, og klikk deretter kategorien Avansert.

 2. Merk et regneark under Vis alternativer for dette regnearket, og gjør deretter følgende:

  • Hvis du vil vise nullverdier (0) i cellene, merker du av for Vis en null i celler som har nullverdi.

  • Hvis du vil vise nullverdier som tomme celler, fjerner du merket for Vis en null i celler som har nullverdi.

Bruke et tallformat til å skjule nullverdier i merkede celler

Bruk denne fremgangsmåten for å skjule nullverdier i merkede celler. Hvis verdien i en av disse cellene endres til en annen verdi enn null, vil verdien vises i cellen, og formatet til verdien vil være lik det generelle tallformatet.

 1. Merk cellene som inneholder nullverdiene (0) du vil skjule.

 2. Du kan trykke på CTRL+1 eller gå til Hjem-fanen, Celler-gruppen og klikke på Format > Formater celler.

 3. Klikk Egendefinert i Kategori-listen.

 4. Skriv 0;-0;;@ i Type-boksen

Obs!: 

 • De skjulte verdiene vises bare på formellinjen Knapp – eller i cellen hvis du redigerer i cellen – og skrives ikke ut.

 • Du viser skjulte verdier på nytt ved å merke cellene, velge Format og klikke Formater celler i Celler-gruppen på Hjem-fanen. Klikk Generelt i Kategori-listen for å bruke standard tallformat. Velg ønsket dato- eller klokkeslettformat på Tall-fanen for å vise en dato eller et klokkeslett.

Bruke et betinget format til å skjule nullverdier returnert av en formel

 1. Merk cellen som inneholder nullverdien (0).

 2. Gå til Hjem-fanen, Stiler-gruppen, klikk på pilen ved siden av Betinget formatering > Merk celler-regler > Lik.

 3. Skriv inn 0 i boksen til venstre.

 4. Velg Egendefinert format i boksen til høyre.

 5. Klikk fanen Skrift i dialogboksen Formater celler.

 6. Velg hvit i Farge-boksen.

Bruke en formel til å vise nuller som tomrom eller streker

Du kan gjøre dette ved å bruke HVIS-funksjonen.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan kopierer jeg et eksempel?

 1. Merk eksemplet i denne artikkelen.

Viktig!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

velg et eksempel fra hjelp i Excel 2013 for Windows

Merke et eksempel fra Hjelp

 1. Trykk CTRL+C.

 2. Opprette en tom arbeidsbok eller et tomt regneark i Excel.

 3. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

Viktig!: Du må lime eksemplet inn i celle A1 i regnearket for at det skal virke som det skal.

 1. Du bytter mellom å vise resultater og å vise formler som returnerer resultater, ved å trykke på CTRL+J eller ved å gå til Formler-fanen > Formelrevisjon-gruppen > Vis formler.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter behov.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=A2-A3

Andre tall trukket fra det første (0)

=HVIS(A2-A3=0;"";A2-A3)

Returnerer en tom celle når verdien er null (tom celle)

=HVIS(A2-A3=0;"";A2-A3)

Returnerer en strek når verdien er null (-)

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se HVIS-funksjon.

Skjule nullverdier i en pivottabellrapport

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Klikk pilen ved siden av Alternativer i Alternativer for pivottabell-gruppen på fanen Alternativer, og klikk deretter Alternativer.

 3. Klikk fanen Oppsett og format, og gjør deretter ett eller flere av følgende:

  Endre feilvisning     Merk av for Vis for feilverdier: under Format. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i stedet for feil. Hvis du vil vise feil som tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen.

  Endre visning av tomme celler     Merk av for Vis for tomme celler:. I boksen skriver du inn verdien du vil vise i de tomme cellene. Hvis du vil vise tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil vise nuller, fjerner du merket for dette alternativet.

Se også

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel

Funksjoner i Excel

Excel-funksjoner (etter kategori)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×