Eksportere eller sikkerhetskopiere e-post, kontakter og kalender til en PST-fil for Outlook

Når det installeres et Outlook-program på datamaskinen din, kan du bruke det til å flytte e-postmeldinger, kontakter og kalenderelementer fra én e-postkonto til en annen.

La oss for eksempel si at du har en Microsoft 365-postboks og en Gmail-konto. Du kan legge begge til i Outlook. Deretter kan du bruke Outlook til å eksportere elementer fra Gmail-kontoen og importere dem til Microsoft 365-postboksen.

Eksportere elementer ved å opprette en PST-fil. Denne Outlook-datafilen inneholder dine meldinger og andre Outlook-elementer, og lagres på datamaskinen. Hvis du vil lære hvordan du importerer elementer etter at du har eksportert dem, se Importere e-post, kontakter og kalender fra en PST-fil i Outlook.

Eksportere e-post, kontakter og kalenderelementer fra Outlook til en PST-fil

Velg fra instruksjonslisten for eksport nedenfor.

Du kan legge til Microsoft 365-e-postkontoen din i en Outlook-app, for eksempel Outlook forMicrosoft 365, Outlook 2016 eller 2013. Deretter kan du bruke Outlook til å flytte e-post, kontakter og kalenderelementer til Microsoft 365-postboksen. 

 1. Legg til «kilde»-e-postkontoen i Outlook. Du kan for eksempel legge til Gmail-kontoen til Outlook 2016. Vent litt for at alle e-postmeldinger og kontakter skal vises.

 2. Legge til Microsoft 365-e-postkontoen i Outlook. Når du gjør dette, vil Outlook automatisk synkroniseres med Microsoft 365. Du kan se at innholdet i Microsoft 365-postboksen vises i Outlook.

 3. Velg deretter fra eksportinstruksjonene for å eksportere e-posten fra kildekontoen til en PST-fil.

  Hvis du for eksempel har Outlook 2016, velg Outlook 2013 og Outlook 2016: Eksporter Outlook-elementer fra en PST-fil.

 4. Hvis du for eksempel har Outlook 2010, velg Outlook 2010: Eksporter Outlook-elementer til en PST-fil.

Når e-postdataene er eksportert til en PST-fil, er de flyttbare. Du kan importere dem til andre e-postkontoer. Hvis du vil gjøre dette ved hjelp av Outlook, kan du se Importere e-post, kontakter og kalender fra en Outlook PST-fil.

 1. Øverst på Outlook-båndet velger du Fil.

  Hvis båndet ikke har et Fil-alternativ øverst i venstre hjørne, se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å avgjøre hvilken versjon av Outlook du har og for å få riktige eksportinstruksjoner.

  Slik ser båndet ut i Outlook 2016.
 2. Velg Åpne og eksporter > Importer/eksporter.

  Velg Åpne og eksporter, og velg deretter Importer/eksporter.

 3. Velg Eksporter til en fil.

  Velg Eksporter til en fil.

 4. Klikk på Outlook-datafil (PST) > Neste.

 5. Velg navnet på e-postkontoen du vil eksportere, som vist på bildet nedenfor. Du kan bare eksportere informasjon for én konto om gangen.

  Kontroller at det er merket av for Inkluder undermapper. På denne måten blir alt på kontoen eksportert: Kalender, kontakter og innboks. Velg Neste.

  Velg e-postkontoen du vil eksportere.

 6. Klikk på Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre Outlook-datafil (PST). Skriv inn et filnavn, og velg OK for å fortsette.

  Obs!: Hvis du har brukt eksportfunksjonen tidligere, vises forrige mappeplassering og filnavn. Skriv inn et annet filnavn før du velger OK.

 7. Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (PST), angi hva som skal gjøres når du eksporterer elementer som allerede finnes i filen, under Alternativer.

 8. Velg Fullfør.

 9. Eksporten starter med en gang i Outlook med mindre du oppretter en ny Outlook-datafil (PST) eller bruker en passordbeskyttet fil.

  • Hvis du oppretter en ny Outlook-datafil (PST), kan du bruke et valgfritt passord til å beskytte filene. Når dialogboksen Opprett Outlook-datafil vises, skriv inn passordet i boksene Passord og Bekreft passord, og velg OK. Skriv inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og velg OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (PST) som er passordbeskyttet, skriv inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og velg deretter OK.

Nå når Outlook-dataene dine er i en PST-fil, kan de flyttes. Du kan lagre PST-filen i OneDrive, og deretter laste den ned til den nye datamaskinen. Du kan også lagre på en bærbar stasjon, og deretter importere e-post, kontakter og kalender til Outlook.

 1. Øverst på Outlook-båndet velger du fanen Fil.

  Hvis båndet ikke har et Fil-alternativ øverst i venstre hjørne, kan du se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å avgjøre hvilken versjon av Outlook du har og for å få riktige eksportinstruksjoner.

  I Outlook 2010, velger du Fil-fanen.

 2. Velg Alternativer.

  Velg Alternativer.

 3. Velg Avansert i dialogboksen Alternativer for Outlook.

  Velg Avansert.

 4. Velg Eksporter under Eksporter-delen.

  På Avansert-siden velger du Eksporter

 5. Velg Eksporter til en fil og Neste.

 6. Velg Outlook-datafil (PST), og velg deretter Neste.

 7. Velg navnet på e-postkontoen du vil eksportere, som vist på bildet nedenfor. Du kan bare eksportere informasjon for én konto om gangen.

  Kontroller at det er merket av for Inkluder undermapper. Dette sikrer at alt på kontoen blir eksportert: Kalender, kontakter og innboks. Velg Neste.

  Velg e-postkontoen du vil eksportere.

 8. Velg Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre Outlook-datafilen (PST), og for å skrive inn et filnavn. Velg OK for å fortsette.

  Obs!: Hvis du har brukt eksportfunksjonen tidligere, vises forrige mappeplassering og filnavn. Kontroller at du kan endre filnavnet hvis du vil opprette en ny fil i stedet for den eksisterende filen.

 9. Hvis du eksporterer til en eksisterende datafil for Outlook (PST-fil), angir du hva som skal gjøres når du eksporterer elementer som allerede finnes i filen, under Alternativer.

 10. Velg Fullfør.

 11. Eksporten begynner umiddelbart, med mindre du oppretter en ny Outlook-datafil (PST), eller eksporterer til en eksisterende fil som er passordbeskyttet.

  • Hvis du oppretter en ny Outlook-datafil (PST), kan et valgfritt passord bidra til å beskytte filen. Når dialogboksen Opprett Outlook-datafil vises, skriv inn passordet i boksene Passord og Bekreft passord, og velg deretter OK. Skriv inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og velg deretter OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (PST) som er passordbeskyttet, skriv inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og velg deretter OK.

Nå når Outlook-dataene dine er i en PST-fil, kan de flyttes. Lagre PST-filen i OneDrive, og last den ned til den nye datamaskinen. Lagre den på en bærbar stasjon og ta den med deg hvor som helst, deretter kan du importere e-post, kontakter og kalender til Outlook.

 1. Velg Fil øverst på båndet i Outlook 2007.

  Hvis båndet ikke har et Fil-alternativ øverst i venstre hjørne, kan du se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å avgjøre hvilken versjon av Outlook du har og for å få riktige eksportinstruksjoner.

  I Outlook 2007, velger du Fil-fanen.

 2. Velg Importer og eksporter.

  Velg Importer og eksporter.

 3. Velg Eksporter til en fil, og velg deretter Neste.

  Velg Eksporter til en fil, og velg deretter Neste.

 4. Klikk på mappen Personlige filer (PST) > Neste.

 5. Velg navnet på e-postkontoen du vil eksportere, som vist på bildet nedenfor. Du kan bare eksportere informasjon for én konto om gangen.

  Kontroller at det er merket av for Inkluder undermapper. På denne måten blir alt på kontoen eksportert: Kalender, kontakter og innboks. Velg Neste.

  Velg e-postkontoen du vil eksportere.

 6. Velg Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre Outlook-datafilen (PST), og for å skrive inn et filnavn. Velg OK for å fortsette.

  Obs!: Hvis du har brukt eksportfunksjonen tidligere, vises forrige mappeplassering og filnavn. Kontroller at du kan endre filnavnet hvis du vil opprette en ny fil i stedet for den eksisterende filen.

 7. Hvis du eksporterer til en eksisterende datafil for Outlook (PST-fil), angir du hva som skal gjøres når du eksporterer elementer som allerede finnes i filen, under Alternativer.

 8. Klikk Fullfør.

 9. Eksporten starter umiddelbart, med mindre du oppretter en ny Outlook-datafil (PST), eller eksporterer til en eksisterende PST-fil som er passordbeskyttet. I slike tilfeller vil du få denne dialogboksen:

  Hvis du ikke vil passordbeskytte .pst-filen, velger du OK.

  Velg OK hvis du ikke ønsker å beskytte filen med passord. Ellers:

  • Hvis du ønsker å passordbeskytte PST-filen, skriv inn passordet i boksene Passord og Bekreft passord, og velg OK. Skriv inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og velg OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende mappe for personlige filer (PST) som er passordbeskyttet, angi passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og velg deretter OK.

Nå når Outlook-dataene dine er i en PST-fil, kan de flyttes. Lagre PST-filen i OneDrive, og last den ned til den nye datamaskinen. Lagre den på en bærbar stasjon og ta den med deg hvor som helst, deretter kan du importere e-post, kontakter og kalender til Outlook.

Hvilke data blir eksportert?

 • Når Outlook eksporterer e-post, kontakter og kalenderinformasjon til en PST-fil, kopieres informasjonen. Ingenting forsvinner fra Outlook. Du vil fortsatt kunne vise og få tilgang til e-post, kontakter og kalender i Outlook.

 • Når Outlook eksporterer e-postmeldinger, blir eventuelle vedlegg inkludert.

 • Outlook eksporterer ikke metadata, slik som mappeegenskaper (visninger, tillatelser, innstillinger for automatisk arkivering), meldingsregler og lister over blokkerte avsendere.

Viktig!: Hvis du bruker bufret Exchange-modus, vil Outlook bare eksportere elementene i den gjeldende hurtigbufferen. Som standard inneholder hurtigbufferen elementer fra de siste 12 månedene. Hvis du vil eksportere mer enn de siste 12 månedene med data, må du først slå av bufret Exchange-modus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå bufret Exchange-modus av eller på.

Når bør jeg eksportere (sikkerhetskopiere)/importere en .pst-fil?

 • Du vil flytte e-post fra én e-postkonto til en annen:

  La oss for eksempel si at du har en gammel e-postkonto i Yahoo, jakobsol77@yahoo.com. Du vil flytte e-posten til en ny e-postkonto i Microsoft 365, jakobsol78@contoso.com.

  Du kan legge til begge kontoene i Outlook ved å bruke Outlook på skrivebordet. Vent til alle e-postmeldingene vises (hvis du har mange, kan dette ta lang tid). Deretter bruker du Outlook til å eksportere e-posten fra Yahoo-kontoen til en .pst-fil. Til sist, importer .pst-filen til din Office 365-konto.

 • Du flytter fra én PC til en annen: Du flytter e-post fra én datamaskin med Outlook til en annen datamaskin med Outlook. For eksempel: La oss si at den gamle datamaskinen har Outlook 2007, og du har fått en ny datamaskin med Outlook 2016. Eksporter e-postdataene fra Outlook 2007 (beskrevet i denne artikkelen) og importer dem til Outlook 2016.

 • Du flytter fra PC til Mac: Overfør e-post fra Outlook på en PC ved å importere den til Outlook 2016 på en Mac.

 • Du ønsker regelmessige sikkerhetskopieringer: Du kan regelmessig sikkerhetskopiere alt av e-post, kontakter og kalender og lagre det på et trygt sted. Når du har opprettet PST-filen, kopier den til et sikkert sted, for eksempel en USB-flash-enhet, en annen harddisk, eller lagre i skyen, for eksempel i OneDrive eller Dropbox.

  Det finnes ingen automatisert metode for regelmessig sikkerhetskopiering av alt (gammelt og nytt). Arkiver automatisk sikkerhetskopierer bare gamle elementer, og flytter dem i stedet for å lage en kopi.

 • Hvis du bare vil sikkerhetskopiere kontaktene, se Eksportere kontakter fra Outlookfor å kopiere kontaktene til en CSV-fil.

Se også

Importere og eksportere e-postmeldinger, kontakter og kalender for Outlook

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen

SPØR FELLESSKAPET >

Få støtte

KONTAKT OSS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×