FINN.RAD (funksjon)

Tips!: Prøv å bruke den nye XLOOKUP-funksjonen, en forbedret versjon av FINN.RAD som fungerer i alle retninger og returnerer nøyaktige treff som standard, noe som gjør det enklere og mer praktisk å bruke enn den foregående.

Bruk FINN.RAD når du skal finne ting i en tabell eller et område etter rad. Du kan for eksempel slå opp en pris på en del til en bil etter delenummeret, eller finne et ansattnavn basert på ansatt-ID-en.

Tips!: Se disse YouTube-videoene fra Microsoft Creators for mer hjelp med FINN.OKUP!

I sin enkleste form sier FINN.RAD-funksjonen:

=FINN.RAD(Det du vil slå opp, hvor du vil søke etter det, kolonnenummeret i området som inneholder verdien som skal returneres, returnerer et omtrentlig eller nøyaktig samsvar – angitt som 1/SANN eller 0/USANN).

Nettleseren støtter ikke video.

Tips!: Hemmeligheten med FINN.OKUP er å organisere dataene dine slik at verdien du søker etter (Frukt), er til venstre for returverdien (beløpet) du ønsker å finne.

Bruk FINN.RAD-funksjonen til å søke etter en verdi i en tabell.

Syntaks

FINN.RAD(søkeverdi; matrise; kolonneindeks; [søkeområde])

Eksempel:

 • =FINN.OK.OPP(A2;A10:C20;2;SANN)

 • =FINN.RAD("Martini";B2:E7;2;USANN)

 • =FINN.OKUP(A2,'Klientdetaljer'! A:F,3,USANN)

Argumentnavn

Beskrivelse

søkeverdi    (obligatorisk)

Verdien du vil slå opp. Verdien du vil slå opp, må være i den første kolonnen i celleområdet du angir i argumentet table_array celleområdet.

Hvis for eksempel matrisen strekker seg over cellene B2:D7, må lookup_value være i kolonne B.

Søkeverdien kan være en verdi eller en referanse til en celle.

Matrise    (obligatorisk)

Celleområdet der FINN.RAD søker etter søkeverdien og returverdien. Du kan bruke et navngitt område eller en tabell, og du kan bruke navn i argumentet i stedet for cellereferanser. 

Den første kolonnen i celleområdet må inneholdelookup_value. Celleområdet må også inneholde returverdien du vil finne.

Lær hvordan du merker områder i et regneark.

kolonneindeks    (obligatorisk)

Kolonnenummeret (starter med 1 for kolonnen helt til venstre table_array )som inneholder returverdien.

søkeområde    (valgfritt)

En logisk verdi som angir om FINN.RAD skal finne en tilnærmet lik verdi eller en nøyaktig lik verdi:

 • Tilnærmet samsvar – 1/SANN antar at den første kolonnen i tabellen er sortert enten numerisk eller alfabetisk, og vil deretter søke etter den nærmeste verdien. Dette er standardmetoden så lenge du ikke angir noe annet. Eksempel: =FINN.OK.OPP(90;A1:B100;2;SANN).

 • Nøyaktig samsvar – 0/USANN søker etter den nøyaktige verdien i den første kolonnen. For eksempel =FINN.OKUP("Smith";A1:B100;2;USANN).

Slik kommer du i gang

For å bygge opp FINN.RAD-syntaksen trenger du fire deler med informasjon:

 1. Verdien du vil slå opp, også kalt oppslagsverdien.

 2. Området der oppslagsverdien finnes. Husk at oppslagsverdien alltid må være i den første kolonnen i området for at FINN.RAD skal fungere riktig. Hvis for eksempel oppslagsverdien din er i C2, må området ditt begynne med C.

 3. Antall kolonner i området som inneholder returverdien. Hvis du for eksempel angir B2:D11 som området, teller du B som den første kolonnen, C som den andre og så videre.

 4. Du kan eventuelt angi SANN hvis du vil ha et tilnærmet samsvar, eller USANN hvis du vil ha et nøyaktig samsvar for returverdien. Hvis du ikke angir noe, er standardverdien alltid SANN eller tilnærmet lik verdi.

Sett nå sammen alt ovenfor på følgende måte:

=FINN.RAD(oppslagsverdi, område som inneholder oppslagsverdien, kolonnenummeret i området som inneholder returverdien, omtrentlig treff (SANN) eller nøyaktig treff (USANN)).

Eksempler

Her er noen eksempler på FINN.OKUP:

Eksempel 1

FINN.RAD eksempel 1

Eksempel 2

FINN.RAD eksempel 2

Eksempel 3

FINN.RAD eksempel 3

Eksempel 4

FINN.RAD eksempel 4

Eksempel 5

FINN.RAD eksempel 5

Du kan bruke FINN.OKUP til å kombinere flere tabeller til én, så lenge én av tabellene har felt til felles med alle de andre. Dette kan være spesielt nyttig hvis du må dele en arbeidsbok med personer som har eldre versjoner av Excel som ikke støtter datafunksjoner med flere tabeller som datakilder, ved å kombinere kildene i én tabell og endre datafunksjonens datakilde til den nye tabellen, kan datafunksjonen brukes i eldre versjoner av Excel (forutsatt at selve datafunksjonen støttes av den eldre versjonen).

Et regneark med kolonner som bruker FINN.KOLONNE til å hente data fra andre tabeller

Her har kolonne A-F og H verdier eller formler som bare bruker verdier i regnearket, og resten av kolonnene bruker FINN.RAD og verdiene i kolonne A (klientkode) og kolonne B (advokat) for å hente data fra andre tabeller.

 1. Kopier tabellen som har fellesfeltene til et nytt regneark, og gi den et navn.

 2. Klikk Dataverktøy > og > for å åpne dialogboksen Behandle relasjoner.

  Dialogboksen Behandle relasjoner
 3. Legg merke til følgende for hver oppførte relasjon:

  • Feltet som kobler tabellene (oppført i parenteser i dialogboksen). Dette er lookup_value for FINN.OKUP-formelen.

  • Det relaterte navnet på oppslagstabellen. Dette er table_array i FINN.OKUP-formelen.

  • Feltet (kolonnen) i den relaterte oppslagstabellen som har dataene du vil ha med i den nye kolonnen. Denne informasjonen vises ikke i dialogboksen Behandle relasjoner – du må se på den relaterte oppslagstabellen for å se hvilket felt du vil hente. Du vil notere kolonnenummeret (A=1) – dette er col_index_num i formelen.

 4. Hvis du vil legge til et felt i den nye tabellen, skriver du inn FINN.RAD-formelen i den første tomme kolonnen ved hjelp av informasjonen du samlet inn i trinn 3.

  I vårt eksempel bruker kolonne G Attorney (lookup_value)for å hente bill Rate-dataene fra den fjerde kolonnen(col_index_num = 4) fra regnearktabellen Attorneys, tblAttorneys (table_array), med formelen =FINN.RAD([@Attorney],tbl_Attorneys,4,USANN).

  Formelen kan også bruke en cellereferanse og en områdereferanse. I vårt eksempel vil det være =FINN.OKUP(A2,'Attorneys'! A:D,4,USANN).

 5. Fortsett med å legge til felt, helt du har alle feltene du trenger. Hvis du prøver å klargjøre en arbeidsbok som inneholder datafunksjoner som bruker flere tabeller, endrer du datakilden for datafunksjonen til den nye tabellen.

Problem

Hva gikk galt

Feil verdi returneres

Hvis søkeområde er SANN eller utelatt, må den første kolonnen sorteres alfabetisk eller numerisk. Hvis den første kolonnen ikke er sortert, kan returverdien bli noe du ikke forventer. Du må enten sortere den første kolonnen eller bruke USANN for å få et nøyaktig samsvar.

#I/T i celle

 • Hvis søkeområde er SANN, og hvis søkeverdi er mindre enn den minste verdien i den første kolonnen i matrise, får du #I/T.

 • Hvis søkeområde er USANN, indikerer feilverdien #I/T at det nøyaktige nummeret ikke ble funnet.

Du finner mer informasjon om hvordan å løse #I/A-feil i FINN.RAD i Slik retter du #I/A-feil i FINN.RAD-funksjonen.

#REF! i celle

Hvis col_index_num er større enn antall kolonner i matrise,får du den #REF! som feilverdi.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du #REF! i FINN.REKKE. Se hvordan du retter en #REF!-feil.

#VERDI! i celle

Hvis table_array er mindre enn 1, får du en #VALUE! som feilverdi.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du #VALUE! i FINN.REKKE kan du se Hvordan rette en #VALUE!-feil i FINN.OKUP-funksjonen.

#NAVN? i celle

Feilverdien #NAVN? betyr vanligvis at formelen mangler anførselstegn. Pass på at du bruker anførselstegn rundt navnet i formelen når du skal slå opp navnet på en person. Angi for eksempel navnet som "Formo" i =FINN.RAD("Formo";B2:E7;2;USANN).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan rette en #NAME!-feil.

#OVERFLYT!-feil i celle

Denne bestemte #SPILL!-feilen betyr vanligvis at formelen er avhengig av implisitt skjæringspunkt for oppslagsverdien og bruker en hel kolonne som referanse. Eksempel: =FINN.OKUP(A:A,A:C,2,USANN). Du kan løse problemet ved å forankre oppslagsreferansen med @-operatoren slik: =FINN.KOLONNE(@A:A,A:C,2,USANN). Alternativt kan du bruke den tradisjonelle FINN.RAD-metoden og referere til en enkelt celle i stedet for en hel kolonne: =FINN.RAD( A2 ,A:C,2,USANN).

Gjør du dette

Hvorfor

Bruk absolutte referanser for søkeområde

Ved hjelp av absolutte referanser kan du fylle ned en formel slik at den alltid ser på nøyaktig det samme søkeområdet.

Lær hvordan du bruker absolutte cellereferanser.

Ikke lagre tall- eller datoverdier som tekst.

Når du søker etter tall- eller datoverdier, må du kontrollere at dataene i den første kolonnen i matrise ikke er lagret som tekstverdier. Ellers kan FINN.RAD returnere feil eller uventet verdi.

Sortere den første kolonnen

Sorter den første kolonnen i matrise før du bruker FINN.RAD når søkeområde er SANN.

Bruke jokertegn

Hvis søkeområde er USANN og søkeverdi er tekst, kan du bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i søkeverdi. Et spørsmålstegn svarer til et hvilket som helst enkelttegn. En stjerne svarer til en hvilken som helst tegnsekvens. Hvis du vil finne et spørsmålstegn eller en stjerne, skriver du en tilde (~) foran tegnet.

=FINN.OKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE) søker for eksempel etter alle forekomster av Fontana med en siste bokstav som kan variere.

Kontroller at dataene ikke inneholder feilaktige tegn.

Når du søker etter tekstverdier i den første kolonnen, må du kontrollere at dataene i denne kolonnen ikke har innledende mellomrom, etterfølgende mellomrom, typografiske anførselstegn (« eller “) i stedet for rette tommetegn (' eller "), eller tegn som ikke kan skrives ut. Hvis du ikke gjør dette, kan FINN.RAD returnere en uventet verdi.

Du kan prøve å bruke funksjonen RYDD eller TRIMME-funksjonen til å fjerne mellomrom etter tabellverdier i en celle for å få nøyaktige resultater.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Hurtigreferansekort: Oppdatering av FINN.OKUP
Hurtigreferansekort: Feilsøkingstips for FINN.OKUP
YouTube: FINN.OKUP-videoer fra Microsoft Creators
Slik retter du en #VALUE!-feil i FINN.OKUP-funksjonen
Slik retter du en #N-/A-feil i FINN.OKUP-funksjonen
Oversikt over formler i Excel
Slik unngår du formler med feil
Oppdage feil i formler
Excel-funksjoner (alfabetisk)
Excel-funksjoner (etter kategori)
FINN.OKUP (gratis forhåndsvisning)

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

×