Forretningsintelligens (BI) er et sett med verktøy og prosesser som brukes til å innhente data og omdanne dem til meningsfull informasjon som kan danne grunnlag for bedre beslutninger. Excel 2013 kan tilby mange nye funksjoner og mye ny funksjonalitet for forretningsintelligens, slik at det nå er enklere enn noen gang å innhente data som kan brukes til å opprette effektive rapporter, målstyringer og instrumentbord. Excel Services i SharePoint Server 2013 (lokalt) gjør det mulig å dele, vise, utforske og oppdatere arbeidsbøker i et nettleservindu, på lignende måte som det fungerer i Excel.

Les denne artikkelen for å lære mer om funksjoner for forretningsintelligens i Excel og hvilke som støttes i Excel Services og Excel Web App.

Obs!: Informasjonen i denne artikkelen gjelder bare for Excel 2013 og SharePoint Server 2013 (lokalt). Hvis du leter etter informasjon om BI i skyen, kan du se BI-funksjoner i Power BI for Microsoft 365, Excel og SharePoint Online.

I denne artikkelen

Hvilke BI-funksjoner er tilgjengelige i Excel?

I Excel 2013 kan du utføre en rekke oppgaver – fra å innhente data til å lage rapporter – som en del av organisasjonens BI-løsning. Tabellen nedenfor oppsummerer de kraftige BI-funksjonene som er tilgjengelige i Excel.  

Oppgave

Beskrivelse

Hent data til Excel

Du kan importere data fra eksterne datakilder, for eksempel SQL Server tabeller, SQL Server Analysis Services kuber, Microsoft Azure data, OData-data og mer.

Du kan bruke Power Query til å finne, kombinere og finjustere data på tvers av en rekke ulike kilder, inkludert interne og eksterne datakilder.

Du kan importere data til Excel, eller du kan bruke en datatilkobling til å opprette diagrammer, tabeller og rapporter ved hjelp av eksterne data.

Sorter, organiser og arbeid med data i Excel

Du kan bruke Rask utfylling til å formatere kolonner med data slik at de vises på en bestemt måte.

Du kan også opprette datamodeller for å kombinere én eller flere tabeller med data til én enkelt datakilde som du kan bruke til å opprette rapporter, blant annet visninger du oppretter ved hjelp av Power View.

Du kan bruke Hurtiganalyse til å velge data og vise anbefalte måter å visualisere disse dataene på.

Visualiser data i Excel

Du kan opprette et bredt spekter av rapporter, for eksempel tabeller, linjediagrammer, stolpediagrammer, radardiagrammer og så videre.

Du kan bruke Power Map til å opprette tredimensjonale datavisualiseringer på en globus.

Du kan bruke Power View til å opprette mashuper som omfatter interaktive diagrammer og tabeller.

Du kan også opprette rapporter som bruker betinget formatering og nøkkelindikatorer (KPI-er), slik at du raskt kan se om ytelsesmålene er oppnådd eller ikke for én eller flere metrikkverdier.

Bruk filtre i diagrammer og tabeller i Excel

Du kan legge til slicere, tidslinjekontroller og filtre i regneark, slik at det blir enklere å fokusere på bestemt informasjon.

Utforsk og analyser data i Excel

Du kan bruke Hurtigutforskning til å utforske informasjon i en pivotdiagramrapport eller pivottabellrapport, og vise tilleggsinformasjon om denne verdien i et nytt diagram eller en ny tabell på skjermen. Du kan også bruke mange andre BI-funksjoner for å analysere data i Excel.

Bruk mer avanserte analysefunksjoner

Hvis du er en avansert bruker, kan du opprette beregnede mål og beregnede medlemmer for pivotdiagramrapporter eller pivottabellrapporter som bruker Analysis Services-data. Du kan også opprette beregnede felt i Power Pivot.

Hvis du vil ha mer informasjon om nye funksjoner i Excel, kan du se Hva er nytt i Excel 2013.

Hvilke Excel BI-funksjoner støttes i SharePoint Server 2013?

Mange av BI-funksjonene som er tilgjengelige i Excel, støttes i Excel Services i SharePoint Server 2013 (lokalt). Det betyr at du kan vise og samhandle med arbeidsbøker i et nettleservindu omtrent på samme måte som hvis du brukte Excel-klienten. Generelt støttes følgende funksjonalitet:

Når du bruker en arbeidsbok i et nettleservindu, kan du ikke opprette visse typer elementer, for eksempel tidslinjekontroller, pivotdiagramrapporter, pivottabellrapporter, beregnede medlemmer og beregnede mål. Du kan imidlertid opprette disse elementene i Excel, laste opp en arbeidsbok til et bibliotek i SharePoint Server 2013, og deretter vise arbeidsboken i nettleseren.

Hvilke BI-funksjoner for Excel støttes i Excel Services (SharePoint Server) sammen med Excel Web App (Office Web Apps Server)?

Hvis organisasjonen bruker SharePoint Server 2013 sammen med Office Online Server (lokalt), avhenger BI-funksjonene som støttes, av hvordan ting er konfigurert. Excel Services (SharePoint Server 2013) eller Excel Web App (Office Online Server) brukes til å gjengi arbeidsbøker i et nettleservindu.

Excel Services og Excel Web App er ikke nøyaktig det samme, så denne beslutningen påvirker hvilke BI-funksjoner som er tilgjengelige når du bruker en arbeidsbok i et nettleservindu. Tabellen nedenfor oppsummerer noen av de viktigste forskjellene:

Funksjon

Hva som støttes når Excel Web App brukes til å gjengi arbeidsbøker

Hva som støttes når Excel Services brukes til å gjengi arbeidsbøker

Oppdater data i en arbeidsbok i et nettleservindu

De fleste typer sikre, eksterne datatilkoblinger støttes ikke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med eksterne data i Excel Services.

De fleste typer eksterne datatilkoblinger støttes når det gjelder muligheten til å oppdatere data i et nettleservindu. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med eksterne data i Excel Services.

Datamodellering i Excel

Du kan vise arbeidsbøker som inneholder datamodeller, men generelt sett kan du ikke utforske data i visse elementer, som pivotdiagramrapporter, pivottabellrapporter og tidslinjekontroller som bruker datamodeller som datakilder.

Dataoppdatering støttes ikke i et nettleservindu, men du kan åpne arbeidsboken i Excel å oppdatere dataene.

Du kan vise og samhandle med elementer i arbeidsbøker som inneholder datamodeller.

Rask utfylling

Muligheten til å bruke rask utfylling når du viser eller redigerer en arbeidsbok i et nettleservindu, støttes ikke. Du må åpne arbeidsboken i Excel for å bruke denne funksjonen.

Muligheten til å bruke rask utfylling når du viser en arbeidsbok i et nettleservindu, støttes ikke. Du må åpne arbeidsboken i Excel for å bruke denne funksjonen.

Hurtiganalyse

Muligheten til å bruke hurtiganalyse når du viser eller redigerer en arbeidsbok i et nettleservindu, støttes ikke. Du må åpne arbeidsboken i Excel for å bruke denne funksjonen.

Muligheten til å bruke hurtiganalyse når du viseren arbeidsbok i et nettleservindu, støttes ikke. Du må åpne arbeidsboken i Excel for å bruke denne funksjonen.

Diagrammer og tabeller, pivottabeller, pivotdiagrammer, rapporter og målstyringer

Muligheten til å vise, sortere, filtrere og samhandle med rapporter og målstyringer som har blitt opprettet med Excel, støttes i et nettleservindu.

Muligheten til å vise, sortere, filtrere og samhandle med rapporter og målstyringer støttes i et nettleservindu.

Power Map

For øyeblikket støttes ikke visninger som er opprettet ved hjelp av Power Map. Du må åpne arbeidsboken i Excel for å bruke denne funksjonen.

For øyeblikket støttes ikke visninger som er opprettet ved hjelp av Power Map, i et nettleservindu. Du må åpne arbeidsboken i Excel for å bruke denne funksjonen.

Power View

Visninger som har blitt opprettet med Power View, støttes ikke i Excel Web App.

Visninger som har blitt opprettet med Power View, støttes i Excel Services.

Slicere og tidslinjekontroller

Muligheten til å bruke eksisterende slicere og tidslinjekontroller støttes.

Muligheten til å bruke eksisterende slicere og tidslinjekontroller støttes.

Hurtigutforskning

Muligheten til å bruke hurtigforskning støttes i et nettleservindu.

Muligheten til å bruke hurtigforskning støttes i et nettleservindu.

Beregnede målinger og beregnede medlemmer

Arbeidsbøker som inneholder beregnede målinger og beregnede medlemmer, støttes.

Arbeidsbøker som inneholder beregnede målinger og beregnede medlemmer, støttes.

Beregnede felt i PowerPivot

Beregnede felt støttes ikke i Excel Web App.

Muligheten til å bruke eksisterende beregnede felt støttes i Excel Services.

Lær mer om Microsoft BI-verktøy

Denne artikkelen handler om BI i Excel og Excel Services, men det finnes andre Microsoft BI-verktøy som er tilgjengelig. Få plakaten   

BI i Office og SharePoint

BI i Office og SharePoint for å lære mer om BI-verktøy i Office og SharePoint.

Plakaten oppsummerer alle BI-verktøyene som er tilgjengelige, lokalt og i skyen, med koblinger til mer informasjon om hvert enkelt verktøy.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×