Hurtigtaster for Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Outlook i Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn en berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemning, og de er et viktig alternativ til mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelige for Outlook i Windows.

Obs!: 

  • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

  • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk på

Lukk

ESCAPE eller ENTER

Gå til Hjem-fanen

ALT+H

Ny melding

CTRL+SKIFT+M

Send

ALT+S

Sett inn fil

ALT+N, A, F

Ny oppgave

CTRL+SKIFT+K

Slett

Slett (når en melding, oppgave eller et møte er merket)

Søk

CTRL+E ALT+H, R, P

Svar

ALT+H, R, P

Videresend

ALT+H, F, W

Svar alle

ALT+H, R, A

Kopier

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i lese-ruten.

Send og motta

ALT+S, S

Gå til kalender

CTRL+2

Opprette en avtale

CTRL+SKIFT+A

Flytte til mappe

ALT+H, M, V, velg mappe fra listen

Lagre vedlegg som

ALT+JA, A, S

Til toppen av siden

Grunnleggende navigering

Hvis du vil

Trykk på

Bytte til E-post-visning

CTRL+1

Bytte til Kalender-visning

CTRL+2

Bytte til Kontakter-visning

CTRL+3

Bytte til Oppgaver-visning

CTRL+4

Bytte til Notater

CTRL+5

Bytte til mappe-listen i mappe-ruten

CTRL+6

Bytte til Snarveier

CTRL+7

Bytte til neste åpne melding

CTRL+PUNKTUM

Bytte til forrige åpne melding

CTRL+KOMMA

Flytte mellom mappe-ruten, hovedvinduet i Outlook, lese-ruten og gjøremåls-feltet

Ctrl+Skift+Tab eller Skift+Tab

Flytte mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i mappe-ruten, lese-ruten og inndelingene i gjøremåls-feltet

TABULATORTASTEN

Flytte mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i mappe-ruten, lese-ruten og inndelingene i gjøremåls-feltet, og vis tilgangstastene på Outlook-båndet

F6

Flytte rundt på meldingshodelinjer i mappe-ruten eller i en åpen melding

CTRL+TAB

Flytte rundt i mappe-ruten

Piltaster

Gå til en annen mappe

CTRL+Y

Gå til Søk-boksen

F3 eller Ctrl+E

Gå til forrige melding i lese-ruten

Alt+Pil opp eller Ctrl+Komma eller Alt+Side opp

Bla ned gjennom teksten i lese-ruten

MELLOMROM

Bla opp gjennom teksten i lese-ruten

SKIFT+MELLOMROM

Vise eller skjule en gruppe i listen over e-postmeldinger

Henholdsvis PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå tilbake til forrige visning i hovedvinduet i Outlook

Alt+B eller Alt+Pil venstre

Gå frem til neste visning i hovedvinduet i Outlook

Alt+Pil høyre

Velge Informasjonslinjen og vise menyen med kommandoer hvis den er tilgjengelig

CTRL+SKIFT+W

Til toppen av siden

Søk

Hvis du vil

Trykk på

Søke etter en melding eller et annet element

CTRL+E

Fjerne søkeresultatene

ESC

Utvide søket til å inkludere alle e-postelementer, alle kalenderelementer eller alle kontaktelementer, avhengig av hvilken modul du er i

CTRL+ALT+A

Bruke Avansert søk

CTRL+SKIFT+F

Opprette en søke-mappe

CTRL+SKIFT+P

Søke etter tekst i et åpent element

F4

Finne og erstatte tekst, symboler eller enkelte formateringskommandoer når du er i lese-ruten eller i et åpent element

CTRL+H

Utvide søket til å inkludere elementer fra gjeldende mappe

CTRL+ALT+K

Utvide søket til å inkludere undermapper CTRL+ALT+Z Flagg

CTRL+ALT+Z

Til toppen av siden

Flagg

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Flagg for oppfølging for å tilordne et flagg

CTRL+SKIFT+G

Til toppen av siden

Fargekategorier

Hvis du vil

Trykk på

Slette den valgte kategorien fra listen i dialogboksen Fargekategorier

ALT+D

Til toppen av siden

Opprette et element eller en fil

Hvis du vil

Trykker du

Opprette en avtale

CTRL+SKIFT+A

Opprette en kontakt

CTRL+SKIFT+C

Opprette en kontaktgruppe

CTRL+SHIFT+L

Opprette en telefaks

CTRL+SKIFT+X

Opprette en mappe

CTRL+SKIFT+E

Opprette en møteinnkallelse.

CTRL+SKIFT+Q

Opprette en melding

CTRL+SKIFT+M

Lage et notat

CTRL+SKIFT+N

Opprette et Office-dokument

CTRL+SKIFT+H

Publisere til mappen som er merket

CTRL+SKIFT+S

Publisere et svar i mappen som er merket

CTRL+T

Opprette en søke-mappe

CTRL+SKIFT+P

Opprette en oppgave

CTRL+SKIFT+K

Til toppen av siden

Kommandoer i de fleste visninger

Hvis du vil

Trykk på

Lagre (unntatt i Oppgaver-visning)

Ctrl+S eller Skift+F12

Lagre og lukke (unntatt i E-post-visning)

ALT+S

Lagre som (bare i E-post-visning)

F12

Angre

Ctrl+Z eller Alt+Tilbake

Slette et element

CTRL+D

Skrive ut

CTRL+P

Kopiere et element

CTRL+SKIFT+Y

Flytte et element

CTRL+SKIFT+V

Kontrollere navn

CTRL+K

Kjøre stavekontroll

F7

Flagg for oppfølging

CTRL+SKIFT+G

Videresend

CTRL+F

Sende, publisere eller invitere alle

ALT+S

Aktivere redigering i et felt i alle visninger, unntatt i E-post- eller Ikon-visning

F2

Venstrejustere tekst

CTRL+L

Midtstille tekst

CTRL+E

Høyrejustere tekst

CTRL+R

Til toppen av siden

E-post

Hvis du vil

Trykker du

Bytt til innboks

CTRL+SKIFT+I

Bytt til utboks

CTRL+SKIFT+O

Kontrollere navn

CTRL+K

Sende

ALT+S

Svare på en melding

CTRL+R

Svare alle på en melding

CTRL+SKIFT+R

Svare med møteinvitasjon

CTRL+ALT+R

Videresende en melding

CTRL+F

Markere en melding som ikke søppelpost

CTRL+ALT+J

Vise blokkert eksternt innhold (i en melding)

CTRL+SKIFT+I

Legge inn i en mappe

CTRL+SKIFT+S

Bruke stilen Normal

CTRL+SKIFT+N

Se etter nye meldinger

Ctrl+M eller F9

Gå til forrige melding

PIL OPP

Gå til neste melding

PIL NED

Opprette en melding (i E-post-visning)

CTRL+N

Opprette en melding (fra en hvilken som helst Outlook-visning)

CTRL+SKIFT+M

Åpne en mottatt melding

CTRL+O

Slette og ignorere en samtale

CTRL+SKIFT+D

Åpne adresseboken

CTRL+SKIFT+B

Legge til hurtigflagg i en uåpnet melding

Sett inn

Vise dialogboksen Flagg for oppfølging

CTRL+SKIFT+G

Marker som lest

CTRL+Q

Marker som ulest

CTRL+U

Åpne e-posttipset i meldingen som er merket

CTRL+SKIFT+W

Søke etter eller erstatte

F4

Søke etter neste

SKIFT+F4

Sende

CTRL+ENTER

Skrive ut

CTRL+P

Videresende

CTRL+F

Videresende som vedlegg

CTRL+ALT+F

Vise egenskapene for det merkede elementet

ALT+ENTER

Markere for nedlasting

CTRL+ALT+M

Kontrollere statusen markere for nedlasting

CTRL+ALT+U

Vise fremdrift for Send og motta

CTRL+B (når Send og motta pågår)

Til toppen av siden

Kalender

Hvis du vil

Trykk på

Opprette en avtale (i Kalender-visning)

CTRL+N

Opprette en avtale (i en hvilken som helst Outlook-visning)

CTRL+SKIFT+A

Opprette en møteinnkallelse.

CTRL+SKIFT+Q

Videresende en avtale eller et møte

Svare på en møteinvitasjon med en melding

Svare alle på en møteinvitasjon med en melding

Vise én dag i kalenderen

ALT+1

Vise to dager i kalenderen

ALT+2

Vise tre dager i kalenderen

ALT+3

Vise fire dager i kalenderen

ALT+4

Vise fem dager i kalenderen

ALT+5

Vise seks dager i kalenderen

ALT+6

Vise sju dager i kalenderen

ALT+7

Vise åtte dager i kalenderen

ALT+8

Vise ni dager i kalenderen

ALT+9

Vise ti dager i kalenderen

ALT+0

Gå til en dato

CTRL+G

Bytte til måneds-visning

ALT+LIK eller CTRL+ALT+4

Gå til neste dag

Ctrl+Pil høyre

Gå til neste uke

ALT+PIL NED

Gå til neste måned

Alt+Side ned

Gå til dagen før

Ctrl+Pil venstre

Gå til forrige uke

Alt+Pil opp

Gå til forrige måned

Alt+Side opp

Gå til starten av uken

ALT+HOME

Gå til slutten av uken

ALT+END

Bytte til hel uke-visning

Alt+Minustegn eller Ctrl+Alt+3

Bytte til arbeidsuke-visning

CTRL+ALT+2

Gå til forrige avtale

Ctrl+Komma eller Ctrl+Skift+Komma

Gå til neste avtale

Ctrl+Punktum eller Ctrl+Skift+Punktum

Angi regelmessighet for en åpen avtale eller et åpent møte

CTRL+G

Til toppen av siden

Personer

Hvis du vil

Trykk på

Foreta en ny samtale

CTRL+SKIFT+D

Finne en kontakt eller et annet element (Søk)

F3 eller Ctrl+E

Skrive inn et navn i boksen Søk i adressebøker

F11

Gå til den første kontakten som begynner med en bestemt bokstav, i tabell- eller liste-visning av kontakter

SKIFT+BOKSTAV

Merke alle kontaktene

CTRL+A

Opprette en melding med merket kontakt som emne

CTRL+F

Opprette en kontakt (i Kontakter)

CTRL+N

Opprette en kontakt (fra en hvilken som helst Outlook-visning)

CTRL+SKIFT+C

Åpne et kontaktskjema for den merkede kontakten

CTRL+O

Opprette en kontaktgruppe

CTRL+SHIFT+L

Skrive ut

CTRL+P

Oppdatere en liste over medlemmer i en kontaktgruppe

F5

Gå til en annen mappe

CTRL+Y

Åpne adresseboken

CTRL+SKIFT+B

Bruke Avansert søk

CTRL+SKIFT+F

Åpne den neste kontakten som vises i en åpen kontakt

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Søke etter en kontakt

F11

Lukke en kontakt

ESC

Sende en telefaks til kontakten som er merket

CTRL+SKIFT+X

Åpne dialogboksen Kontroller adresse

ALT+D

Vise informasjon om E-post 1 under Internett i kontaktskjemaet

ALT+SKIFT+1

Vise informasjon om E-post 2 under Internett i kontaktskjemaet

ALT+SKIFT+2

Vise informasjon om E-post 3 under Internett i kontaktskjemaet

ALT+SKIFT+3

Til toppen av siden

Personer: i dialogboksen Elektroniske visittkort

Hvis du vil

Trykk på

Åpne Legg til-listen

ALT+A

Merke teksten i Etikett-boksen når det er merket av i feltet med en tilordnet etikett

ALT+B

Åpne dialogboksen Legg til kortbilde

ALT+C

Plassere markøren i begynnelsen av Redigerings-boksen

ALT+E

Velge Felt-boksen

ALT+F

Velge rullegardinlisten Bildejustering

ALT+G

Velge en fargepalett for bakgrunnen

ALT+K, ENTER

Velge rullegardinlisten Oppsett

ALT+L

Fjerne et merket felt fra Felt-boksen

ALT + R

Til toppen av siden

Oppgaver

Hvis du vil

Trykk på

Godta en oppgaveforespørsel

CTRL+C

Avslå en oppgaveforespørsel

CTRL+D

Søke etter en oppgave eller et annet element

CTRL+E

Åpne dialogboksen Gå til mappe

CTRL+Y

Opprette en oppgave i Oppgave-visning

CTRL+N

Opprette en oppgave fra en hvilken som helst Outlook-visning

CTRL+SKIFT+K

Åpne merket element

CTRL+O

Skrive ut merket element

CTRL+P

Merke alle elementer

CTRL+A

Slette merket element

CTRL+D

Videresende en oppgave som et vedlegg

CTRL+F

Opprette en oppgaveforespørsel

CTRL+SKIFT+ALT+U

Veksle mellom mappe-ruten, oppgave-listen og gjøremåls-feltet

Tab eller Skift+Tab

Angre siste handling

CTRL+Z

Flagge et element eller markere som fullført

Sett inn

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk på

Vise Format-menyen

ALT+O

Vise dialogboksen Skrift

CTRL+SKIFT+P

Bytte mellom store og små bokstaver (med merket tekst)

SKIFT+F3

Formatere bokstaver til kapitéler

CTRL+SKIFT+K

Bruke fet formatering

CTRL+B

Legge til punktlister

CTRL+SHIFT+L

Bruke kursiv

CTRL+I

Øke innrykk

CTRL+T

Reduser innrykk

CTRL+SHIFT+T

Venstrejustere

CTRL+L

Midtstille

CTRL+E

Understreke

CTRL+U

Øke skriftstørrelse

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES eller CTRL+SKIFT+STØRRE ENN-TEGN

Redusere skriftstørrelse

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES eller CTRL+SKIFT+MINDRE ENN-TEGN

Klippe ut

Ctrl+X eller Skift+Del

Kopiere

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i lese-ruten

Lime inn

Ctrl+V eller Skift+Insert

Fjerne formatering

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Mellomrom

Slette neste ord

CTRL+SKIFT+H

Blokkjustere tekst (strekke et avsnitt slik at det passer mellom margene)

CTRL+SKIFT+J

Bruke stiler

CTRL+SKIFT+S

Opprette et hengende innrykk

CTRL+T

Sette inn en hyperkobling

CTRL+K

Venstrejustere et avsnitt

CTRL+L

Høyrejustere et avsnitt

CTRL+R

Redusere et hengende innrykk

CTRL+SHIFT+T

Fjerne avsnittsformatering

CTRL+Q

Til toppen av siden

Legge til nettinformasjon i elementer

Hvis du vil

Trykk på

Sette inn eller redigere en hyperkobling i brødteksten i et element

CTRL+K

Til toppen av siden

Utskrift

Hvis du vil

Trykk på

Åpne kategorien Skriv ut i Backstage-visning

ALT+F, P

Skrive ut et element fra et åpent vindu

ALT+F, P, F, og deretter 1

Åpne dialogboksen Utskriftsformat fra Forhånds-visning

Alt+S eller Alt+U

Velge en skriver fra Utskriftsvisning

ALT+F, P, og deretter 1

Åpne dialogboksen Utskriftsalternativer

ALT+F, P, og deretter R

Til toppen av siden

Sende/motta

Hvis du vil

Trykk på

Starte Send og motta for alle definerte grupper for Send og motta når det er merket av for Inkluder denne gruppen i Send og motta (F9). Denne kan inneholde meldingshoder, hele elementer, bestemte mapper, elementer mindre enn en bestemt størrelse eller en hvilken som helst kombinasjon du definerer

F9

Starte Send og motta for gjeldende mappe som henter hele elementer (meldingshode, element og eventuelle vedlegg)

SKIFT+F9

Starte Send og motta

CTRL+M

Definere grupper for Send og motta

CTRL+ALT+S

Til toppen av siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil

Trykk på

Åpne Visual Basic Editor

ALT+F11

Til toppen av siden

Makroer

Hvis du vil

Trykk på

Spille av makro

ALT+F8

Til toppen av siden

Skjemaer

Hvis du vil

Trykk på

Opprette et InfoPath-skjema

Plasser fokuset på en InfoPath-mappe, og trykk deretter CTRL+N

Lukke et InfoPath-skjema

CTRL+SKIFT+ALT+T

Til toppen av siden

Visninger: Tabellvisning

Hvis du vil

Trykk på

para

para

para

para

Gå til elementet nederst på skjermen

PGDN

Gå til elementet øverst på skjermen

PGUP

Utvide eller redusere de merkede elementene med ett element

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Gå til neste eller forrige element uten å utvide det merkede området

CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL NED

Merke eller fjerne merkingen av det aktive elementet

CTRL+MELLOMROM

Til toppen av siden

Visninger: med en merket gruppe

Hvis du vil

Trykk på

Vise én enkelt merket gruppe

PIL HØYRE

Skjule én enkelt merket gruppe

PIL VENSTRE

Merke forrige gruppe

PIL OPP

Merke neste gruppe

PIL NED

Merke den første gruppen

HOME

Merke den siste gruppen

END

Merke det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre

PIL HØYRE

Til toppen av siden

Visninger: Dags-/ukes-/månedsvisning for kalender

Hvis du vil

Trykk på

Vise fra en til ni dager

Alt+tast for antall dager

Vise ti dager

Alt+0 (null)

Bytte til ukes-visning

ALT+MINUSTEGN

Bytte til måneds-visning

ALT+LIKHETSTEGN

Flytte mellom kalender-visning, oppgaveblokken og mappe-listen

Ctrl+Tab eller F6

Velge forrige avtale

SKIFT+TAB

Gå til dagen før

PIL VENSTRE

Gå til neste dag

PIL HØYRE

Gå til samme dag i uken etter

ALT+PIL NED

Gå til samme dag i forrige uke

Alt+Pil opp

Til toppen av siden

Visninger: Enkeltdagsvisning

Hvis du vil

Trykk på

Merke tidspunktet når arbeidsdagen begynner

HOME

Merke tidspunktet når arbeidsdagen slutter

END

Merke forrige tidsområde

PIL OPP

Merke neste tidsområde

PIL NED

Merke tidsområdet øverst på skjermen

PGUP

Merke tidsområdet nederst på skjermen

PGDN

Utvide eller redusere merket tidspunkt

Skift+Pil opp eller Skift+Pil ned

Flytte en avtale opp eller ned

ALT+PIL OPP eller ALT+PIL NED med markøren i avtalen

Endre start- eller sluttidspunkt for en avtale

ALT+SKIFT+PIL OPP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i avtalen

Flytte merket element til samme dag i neste uke

ALT+PIL NED

Flytte merket element til samme dag i forrige uke

Alt+Pil opp

Til toppen av siden

Visninger: Ukesvisning

Hvis du vil

Trykk på

Gå til begynnelsen av arbeidsdagen for dagen som er merket

HOME

Gå til slutten av arbeidsdagen for dagen som er merket

END

Gå opp én sidevisning på dagen som er merket

PGUP

Gå ned én sidevisning på dagen som er merket

PGDN

Endre varigheten for tidsområdet som er merket

Skift+Pil venstre, Skift+Pil høyre, Skift+Pil opp eller Skift+Pil ned, eller Skift+Home eller Skift+End

Til toppen av siden

Visninger: Månedsvisning

Hvis du vil

Trykk på

Gå til den første dagen i uken

HOME

Gå til samme dag i uken på forrige side

PGUP

Gå til samme dag i uken på neste side

SIDE NED

Til toppen av siden

Datovelger

Hvis du vil

Trykk på

Gå til første dag i den gjeldende uken

ALT+HOME

Gå til siste dag i den gjeldende uken

ALT+END

Gå til samme dag i forrige uke

Alt+Pil opp

Gå til samme dag i uken etter

ALT+PIL NED

Til toppen av siden

Visittkort eller adressevisning

Hvis du vil

Trykk på

Merke et bestemt kort fra listen

Skriv inn én eller flere bokstaver i navnet som kortet er arkivert under, eller navnet på feltet du sorterer etter

Merke det forrige kortet

PIL OPP

Merke det neste kortet

PIL NED

Merke det første kortet i listen

HOME

Merke det siste kortet i listen

END

Merke det første kortet på den gjeldende siden

PGUP

Merke det første kortet på den neste siden

PGDN

Merke det nærmeste kortet i den neste kolonnen

PIL HØYRE

Merke det nærmeste kortet i den forrige kolonnen

PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merkingen av det aktive kortet

CTRL+MELLOMROM

Utvide det merkede området til det forrige kortet, og oppheve merkingen av kort etter utgangspunktet

Skift+Pil opp

Utvide det merkede området til det neste kortet, og oppheve merkingen av kort før utgangspunktet

Skift+Pil ned

Utvide det merkede området til det forrige kortet, uavhengig av utgangspunktet

Ctrl+Skift+Pil opp

Utvide det merkede området til det neste kortet, uavhengig av utgangspunktet

Ctrl+Skift+Pil ned

Utvide det merkede området til det første kortet i listen.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til det siste kortet i listen

SKIFT+END

Utvide det merkede området til det første kortet på den forrige siden

Skift+Side opp

Utvide det merkede området til det siste kortet på den siste siden

Skift+Side ned

Til toppen av siden

Visittkort: Flytte mellom felt i et åpent kort

Hvis du vil bruke følgende taster, må du kontrollere at et felt i et kort er merket.

Hvis du vil

Trykk på

Gå til neste felt og kontroller

TABULATORTASTEN

Gå til forrige felt og kontroller

SKIFT+TAB

Lukke det aktive kortet

ENTER eller ESCAPE

Til toppen av siden

Visittkort: Gå fra et tegn til et annet i et felt

Hvis du vil bruke følgende taster, må du kontrollere at et felt i et kort er merket og at fokus er plassert i feltet.

Hvis du vil

Trykk på

Legge til en linje i et flerlinjet felt

ENTER

Gå til begynnelsen av en linje

HOME

Gå til slutten av en linje

END

Gå til begynnelsen av et flerlinjet felt

PGUP

Gå til slutten av et flerlinjet felt

PGDN

Gå til den forrige linjen i et flerlinjet felt

PIL OPP

Gå til den neste linjen i et flerlinjet felt

PIL NED

Gå til det forrige tegnet i et felt

PIL VENSTRE

Gå til det neste tegnet i et felt

PIL HØYRE

Til toppen av siden

Tidslinjevisning (oppgaver): Når et element er merket

Hvis du vil

Trykk på

Merke det forrige elementet

PIL VENSTRE

Merke det neste elementet

PIL HØYRE

Merke flere tilstøtende elementer

Skift+Pil venstre eller Skift+Pil høyre

Merke flere elementer som ikke er tilstøtende

Ctrl+Pil venstre+Mellomrom eller Ctrl+Pil høyre+Mellomrom

Åpne de merkede elementene

ENTER

Merke det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er gruppert) eller det første elementet i gruppen

HOME

Merke det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen

END

Vise (uten å merke) det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen

CTRL+HOME

Vise (uten å merke) det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen

CTRL+END

Til toppen av siden

Tidslinjevisning (oppgaver): Når en gruppe er merket

Hvis du vil

Trykk på

Utvide gruppen

ENTER eller PIL HØYRE

Skjule gruppen

ENTER eller PIL VENSTRE

Merke forrige gruppe

PIL OPP

Merke neste gruppe

PIL NED

Merke den første gruppen på tidslinjen

HOME

Merke den siste gruppen på tidslinjen

END

Merke det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre

PIL HØYRE

Til toppen av siden

Tidslinjevisning (oppgaver): når en tidsenhet for dager er merket på tidsskalaen

Hvis du vil

Trykk på

Flytte tilbake i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen

PIL VENSTRE

Flytte fremover i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen

PIL HØYRE

Bytte mellom aktiv visning, gjøremåls-feltet, søk og tilbake til aktiv visning

TABULATORTASTEN og SKIFT+TAB

Til toppen av siden

I dette emnet

Grunnleggende navigering

Hvis du vil

Trykk

Bytte til E-post.

CTRL+1

Bytte til kalender.

CTRL+2

Bytte til kontakter.

CTRL+3

Bytte til oppgaver.

CTRL+4

Bytte til notater.

CTRL+5

Bytte til mappelisten i navigasjonsruten.

CTRL+6

Bytte til snarveier.

CTRL+7

Bytte til neste melding (med åpen melding).

CTRL+PUNKTUM

Bytte til forrige melding (med åpen melding).

CTRL+KOMMA

Flytte mellom navigasjonsruten, hovedvinduet i Outlook, leseruten og gjøremålsfeltet.

CTRL+SKIFT+TAB eller SKIFT+TAB

Flytt mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i navigasjonsruten, leseruten og inndelingene i gjøremålsfeltet.

TAB

Flytt mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i navigasjonsruten, leseruten og delene i gjøremålsfeltet, og vis tilgangstastene på Outlook-båndet.

F6

Flytt meldingshodelinjer rundt i navigasjonsruten eller en åpen melding.

CTRL+TAB

Flytt rundt i navigasjonsruten.

Piltaster

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Gå til Søk-boksen.

F3 eller CTRL+E

Gå til forrige melding i leseruten.

ALT+PIL OPP eller CTRL+KOMMA eller ALT+PGUP

Bla ned gjennom teksten i leseruten.

MELLOMROM

Bla opp gjennom teksten i leseruten.

SKIFT+MELLOMROM

Vise eller skjule en gruppe i listen over e-postmeldinger.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå tilbake til forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+B eller ALT+PIL VENSTRE

Gå frem til neste visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+PIL HØYRE

Velg informasjonslinjen og vis menyen med kommandoer hvis tilgjengelig.

CTRL+SKIFT+W

Til toppen av siden

Søk

Hvis du vil

Trykk

Søke etter en melding eller et annet element.

CTRL+E

Fjerne søkeresultatene.

ESC

Utvide søket til å omfatte Alle e-postelementer, Alle kalenderelementer eller Alle kontaktelementer, avhengig av visningen du er i.

CTRL+ALT+A

Bruke Avansert søk.

CTRL+SKIFT+F

Opprette en søkemappe.

CTRL+SKIFT+P

Søke etter tekst i et åpent element.

F4

Finne og erstatte tekst, symboler eller enkelte formateringskommandoer. Fungerer i leseruten på et åpent element.

CTRL+H

Utvide søket til å inkludere elementer fra gjeldende mappe.

CTRL+ALT+K

Utvide søket til å inkludere undermapper.

CTRL+ALT+Z

Til toppen av siden

Flagg

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Flagg for oppfølging for å tilordne et flagg.

CTRL+SKIFT+G

Til toppen av siden

Fargekategorier

Hvis du vil

Trykk

Slett den valgte kategorien fra listen i dialogboksen Fargekategorier.

ALT+D

Til toppen av siden

Opprette et element eller en fil

Hvis du vil

Trykk

Opprette en avtale.

CTRL+SKIFT+A

Opprette en kontakt.

CTRL+SKIFT+C

Opprette en kontaktliste.

CTRL+SKIFT+L

Opprette en telefaks.

CTRL+SKIFT+X

Opprette en mappe.

CTRL+SKIFT+E

Opprette en loggoppføring.

CTRL+SKIFT+J

Opprette en møteinvitasjon.

CTRL+SKIFT+Q

Opprette en melding.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et notat.

CTRL+SKIFT+N

Opprette et Microsoft Office-dokument.

CTRL+SKIFT+H

Legge inn i denne mappen.

CTRL+SKIFT+S

Legge inn et svar i denne mappen.

CTRL+T

Opprette en søkemappe.

CTRL+SKIFT+P

Opprette en oppgave.

CTRL+SKIFT+K

Opprette en oppgaveforespørsel.

CTRL+SKIFT+U

Til toppen av siden

Fremgangsmåter i alle elementer

Hvis du vil

Trykk

Lagre (unntatt i Oppgaver).

CTRL+S eller SKIFT+F12

Lagre og lukke (unntatt i E-post).

ALT+S

Lagre som (bare i E-post).

F12

Angre.

CTRL+Z eller ALT+TILBAKE

Slette et element.

CTRL+D

Skriv ut.

CTRL+P

Kopiere et element.

CTRL+SKIFT+Y

Flytte et element.

CTRL+SKIFT+V

Kontrollere navn.

CTRL+K

Kjøre stavekontroll.

F7

Flagg for oppfølging.

CTRL+SKIFT+G

Videresende.

CTRL+F

Sende, legge inn eller invitere alle.

ALT+S

Aktivere redigering i et felt (unntatt i E-post- eller ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

CTRL+L

Midtstille tekst.

CTRL+E

Høyrejustere tekst.

CTRL+R

Til toppen av siden

E-post

Hvis du vil

Trykk

Bytte til Innboks.

CTRL+SKIFT+I

Bytte til Utboks.

CTRL+SKIFT+O

Velge kontoen som det skal sendes en melding fra.

CTRL+TAB (med fokus på Til-boksen) og deretter TAB til Kontoer-knappen

Kontrollere navn.

CTRL+K

Sende.

ALT+S

Svare på en melding.

CTRL+R

Svare alle på en melding.

CTRL+SKIFT+R

Svar med møteinvitasjon.

CTRL+ALT+R

Videresende en melding.

CTRL+F

Merke en melding som ikke søppel.

CTRL+ ALT+J

Vise blokkert eksternt innhold (i en melding).

CTRL+SKIFT+I

Legge inn i en mappe.

CTRL+ SKIFT+S

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Se etter nye meldinger.

CTRL+M eller F9

Gå til den forrige meldingen.

PIL OPP

Gå til den neste meldingen.

PIL NED

Opprette en melding (i E-post).

CTRL+N

Opprette en melding (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+M

Åpne en mottatt melding.

CTRL+O

Slette og ignorere en diskusjon.

CTRL+DEL

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Legge til hurtigflagg i en uåpnet melding.

INSERT

Vise dialogboksen Flagg for oppfølging.

CTRL+SKIFT+G

Markere som lest.

CTRL+Q

Markere som ulest.

CTRL+U

Åpne e-posttipset i den valgte meldingen.

CTRL+SKIFT+W

Søke etter eller erstatte.

F4

Søk etter neste.

SKIFT+F4

Sende.

CTRL+ENTER

Skriv ut.

CTRL+P

Videresende.

CTRL+F

Videresende som vedlegg.

CTRL+ALT+F

Vise egenskapene for det merkede elementet.

ALT+ENTER

Opprette en multimediemelding.

CTRL+SKIFT+U

Opprette en tekstmelding.

CTRL+SHIFT+T

Markere for nedlasting.

CTRL+ALT+M

Fjerne markeringen for nedlasting.

CTRL+ALT+U

Vise fremdrift for sending/mottak.

CTRL+B (når sending/mottak pågår)

Til toppen av siden

Kalender

Hvis du vil

Trykk

Opprette en avtale (i Kalender).

CTRL+N

Opprette en avtale (i en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+A

Opprette en møteinvitasjon.

CTRL+SKIFT+Q

Videresende en avtale eller møte.

CTRL+F

Svare på en møteinvitasjon med en melding.

CTRL+R

Svare alle på en møteinvitasjon med en melding.

CTRL+SKIFT+R

Vise 10 dager i kalenderen.

ALT+0

Vise 1 dag i kalenderen.

ALT+1

Vise 2 dager i kalenderen.

ALT+2

Vise 3 dager i kalenderen.

ALT+3

Vise 4 dager i kalenderen.

ALT+4

Vise 5 dager i kalenderen.

ALT+5

Vise 6 dager i kalenderen.

ALT+6

Vise 7 dager i kalenderen.

ALT+7

Vise 8 dager i kalenderen.

ALT+8

Vise 9 dager i kalenderen.

ALT+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Bytte til månedsvisning.

ALT+= eller CTRL+ALT+4

Gå til neste dag.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til neste uke.

ALT+PIL NED

Gå til neste måned.

ALT+PGDN

Gå til dagen før.

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til forrige uke.

ALT+PIL OPP

Gå til forrige måned.

ALT+PGUP

Gå til starten av uken.

ALT+HOME

Gå til slutten av uken.

ALT+END

Bytte til visning av hel uke.

ALT+MINUSTEGN eller CTRL+ALT+3

Bytte til visning av arbeidsuke.

CTRL+ALT+2

Gå til forrige avtale.

CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA

Gå til neste avtale.

CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Angi regelmessighet for en åpen avtale eller et åpent møte.

CTRL+G

Til toppen av siden

Kontakter

Hvis du vil

Trykk

Foreta en ny samtale.

CTRL+SKIFT+D

Finne en kontakt eller et annet element (Søk).

F3 eller CTRL+E

Skrive inn et navn i boksen Søk i adressebøker.

F11

Gå til den første kontakten som begynner med en bestemt bokstav, i Kort- eller Visittkort-visningen i kontakter.

SKIFT+bokstav

Merke alle kontaktene.

CTRL+A

Opprette en melding som bruker den valgte kontakten som emne.

CTRL+F

Opprette en loggoppføring for den valgte kontakten.

CTRL+J

Opprette en kontakt (i Kontakter).

CTRL+N

Opprette en kontakt (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+C

Åpne et kontaktskjema som bruker den valgte kontakten.

CTRL+O

Opprette en kontaktliste.

CTRL+SKIFT+L

Skriv ut.

CTRL+P

Oppdater en liste over medlemmer i en kontaktliste.

F5

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Bruke Avansert søk.

CTRL+SKIFT+F

Åpne den neste kontakten som vises, i en åpen kontakt.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Finne en kontakt.

F11

Lukke en kontakt.

ESC

Sende en telefaks til den valgte kontakten.

CTRL+SKIFT+X

Åpne dialogboksen Kontroller adresse.

ALT+D

Vise informasjon om E-post 1 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+1

Vise informasjon om E-post 2 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+2

Vise informasjon om E-post 3 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+3

Til toppen av siden

I dialogboksen Elektroniske visittkort

Hvis du vil

Trykk

Åpne Legg til-listen.

ALT+A

Merke teksten i Etikett-boksen når det er merket av i feltet som har en tilordnet etikett.

ALT+B

Åpne dialogboksen Legg til kortbilde.

ALT+C

Plassere markøren i begynnelsen av Rediger-boksen.

ALT+E

Velge Felt-boksen.

ALT+F

Velge rullegardinlisten Bildejustering.

ALT+G

Velge en fargepalett for bakgrunn.

ALT+K, deretter ENTER

Velge rullegardinlisten Oppsett.

ALT+L

Fjerne et valgt felt fra Felt-boksen.

ALT+R

Til toppen av siden

Oppgaver

Hvis du vil

Trykk

Vise eller skjule gjøremålsfeltet.

ALT+F2

Godta en oppgaveforespørsel.

ALT+C

Avslå en oppgaveforespørsel.

ALT+D

Søke etter en oppgave eller et annet element.

CTRL+E

Åpne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Opprette en oppgave (i Oppgaver).

CTRL+N

Opprette en oppgave (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+K

Åpne valgt element.

CTRL+O

Skrive ut valgt element.

CTRL+P

Merk alle elementer.

CTRL+A

Slette valgt element.

CTRL+D

Videresende en oppave som et vedlegg.

CTRL+F

Opprette en oppgaveforespørsel.

CTRL+SKIFT+ALT+U

Veksle mellom navigasjonsruten, oppgavelisten og gjøremålsfeltet.

TAB eller SKIFT+TAB

Åpne valgt element som et loggelement.

CTRL+J

Angre siste handling.

CTRL+Z

Flagge et element eller markere som fullført.

INSERT

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Vise Format-menyen.

ALT+O

Vise dialogboksen Skrift.

CTRL+SKIFT+P

Bytte bokstavtype (med merket tekst).

SKIFT+F3

Formatere bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Bruke fet formatering.

CTRL+B

Legge til punktlister.

CTRL+SKIFT+L

Bruke kursiv formatering.

CTRL+I

Øke innrykket.

CTRL+T

Minske innrykket.

CTRL+SHIFT+T

Venstrejustere.

CTRL+L

Midtstill.

CTRL+E

Understreking.

CTRL+U

Øke skriftstørrelse.

CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelse.

CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<

Klippe ut.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Kopiere.

CTRL+C eller CTRL+INS

Obs!: CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i leseruten.

Lime inn.

CTRL+V eller SKIFT+INS

Fjerne formatering.

CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLOMROM

Slette det neste ordet.

CTRL+SKIFT+H

Strekke et avsnitt slik at det passer mellom margene.

CTRL+SKIFT+J

Bruke stiler.

CTRL+SKIFT+S

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Venstrejuster et avsnitt.

CTRL+L

Høyrejuster et avsnitt.

CTRL+R

Redusere et hengende innrykk.

CTRL+SKIFT+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Legge til nettinformasjon i elementer

Hvis du vil

Trykk

Redigere en URL-adresse i tekstdelen av et element.

Hold nede CTRL, og klikk.

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Til toppen av siden

Utskrift

Hvis du vil

Trykk

Åpne kategorien Skriv ut i Backstage-visning.

Trykk på ALT+F, og trykk deretter på P

Skrive ut et element fra et åpent vindu.

ALT+F, trykk på P, og trykk deretter på F og 1

Åpne Utskriftsformat fra Forhåndsvisning.

ALT+S eller ALT+U

Velge en skriver fra Forhåndsvisning.

ALT+F, trykk på P, og trykk deretter på I

Definere utskriftsstiler.

ALT+F, trykk på P, og trykk deretter på L

Åpne Utskriftsalternativer.

ALT+F, trykk på P, og trykk deretter på R

Til toppen av siden

Sende/motta

Hvis du vil

Trykk

Starte sending/mottak for alle definerte grupper for sending/mottak når det er merket av for Inkluder denne gruppen i sending/mottak (F9). Denne kan inneholde meldingshoder, hele elementer, bestemte mapper, elementer mindre enn en bestemt størrelse eller en hvilken som helst kombinasjon du definerer.

F9

Starte sending/mottak for gjeldende mappe som henter hele elementer (meldingshode, element og eventuelle vedlegg).

SKIFT+F9

Starte sending/mottak.

CTRL+M

Definere grupper for sending/mottak.

CTRL+ALT+S

Til toppen av siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil

Trykk

Åpne Visual Basic Editor.

ALT+F11

Til toppen av siden

Makroer

Hvis du vil

Trykk

Spille av makro.

ALT+F8

Til toppen av siden

Skjemaer

Hvis du vil

Trykk

Opprette et Microsoft Office InfoPath-skjema.

Klikk i en InfoPath-mappe, og deretter CTRL+N.

Velge et Microsoft InfoPath-skjema.

CTRL+SKIFT+ALT+T

Til toppen av siden

Visninger

Tabellvisning

Generell bruk

Hvis du vil

Trykk

Åpne et element.

ENTER

Merk alle elementer.

CTRL+A

Gå til elementet nederst på skjermen.

PGDN

Gå til elementet øverst på skjermen.

PGUP

Utvide eller redusere de valgte elementene med ett element.

Henholdsvis SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Gå til neste eller forrige element uten å utvide det merkede området.

Henholdsvis CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL NED

Merke eller fjerne merkingen av det aktivere elementet.

CTRL+MELLOMROM

Med en merket gruppe

Hvis du vil

Trykk

Vise én enkelt valgt gruppe.

PIL HØYRE

Skjule én enkelt valgt gruppe.

PIL VENSTRE

Velge den forrige gruppen.

PIL OPP

Velge den neste gruppen.

PIL NED

Velge den første gruppen.

HOME

Velge den siste gruppen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

PIL HØYRE

Dag-/uke-/månedsvisning for kalender

Alle tre

Hvis du vil

Trykk

Vise fra 1 til 9 dager.

ALT+tast for antall dager

Vise 10 dager.

ALT+0 (NULL)

Bytte til uker.

ALT+MINUSTEGN

Bytte til måneder.

ALT+=

Flytte mellom kalenderen, oppgaveblokken og mappelisten.

CTRL+TAB eller F6

Velge forrige avtale.

SKIFT+TAB

Gå til dagen før.

PIL VENSTRE

Gå til neste dag.

PIL HØYRE

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+PIL NED

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Dagsvisning

Hvis du vil

Trykk

Velge tidspunktet arbeidsdagen begynner.

HOME

Velge tidspunktet arbeidsdagen slutter.

END

Velge forrige tidsområde.

PIL OPP

Velge neste tidsområde.

PIL NED

Velge tidsområdet øverst på skjermen.

PGUP

Velger tidsområdet nederst på skjermen

PGDN

Utvide eller redusere det valgte tidspunktet.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Flytte en avtale opp eller ned.

ALT+PIL OPP eller ALT+PIL NED med markøren i avtalen

Endre start- eller sluttidspunkt for en avtale.

ALT+SKIFT+PIL OPP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i avtalen

Flytte valgt element til den samme dagen i neste uke.

ALT+PIL NED

Flytte valgt element til den samme dagen i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Ukesvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av arbeidsdagen for den valgte dagen.

HOME

Gå til slutten av arbeidsdagen for den valgte dagen.

END

Gå opp én sidevisning på den valgte dagen.

PGUP

Gå ned én sidevisning på den valgte dagen.

PGDN

Endre varigheten til det valgte tidsområdet.

SKIFT+PIL VENSTRE, SKIFT+PIL HØYRE, SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED, eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

Månedsvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i uken.

HOME

Gå til samme dag i uken på forrige side.

PGUP

Gå til samme dag i uken på neste side.

PGDN

Datovelger

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i den gjeldende uken.

ALT+HOME

Gå til den siste dagen i den gjeldende uken.

ALT+END

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+PIL NED

Visittkort- eller adressekortvisning

Generell bruk

Hvis du vil

Trykk

Velge et bestemt kort fra listen

Én eller flere bokstaver i navnet som kortet er arkivert under, eller navnet på feltet du sorterer etter

Velge det forrige kortet.

PIL OPP

Velge det neste kortet.

PIL NED

Velge det første kortet i listen.

HOME

Velge det siste kortet i listen.

END

Velge det første kortet på den gjeldende siden.

PGUP

Velge det første kortet på den neste siden.

PGDN

Velge det nærmeste kortet i den neste kolonnen.

PIL HØYRE

Velge det nærmeste kortet i den forrige kolonnen.

PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merkingen av det aktive kortet.

CTRL+MELLOMROM

Utvide det merkede området til det forrige kortet, og oppheve merkingen av kort etter utgangspunktet.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, og oppheve merkingen av kort før utgangspunktet.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det forrige kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det første kortet i listen.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til det siste kortet i listen.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til det første kortet på den forrige siden.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området til det siste kortet på den siste siden.

SKIFT+PGDN

Flytte mellom felt i et åpent kort

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste felt og kontroll.

TAB

Flytte til forrige felt og kontroll.

SKIFT+TAB

Lukke det aktive kortet.

ENTER

Flytte mellom tegn i et felt

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil

Trykk

Legge til en linje i et flerlinjet felt.

ENTER

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av et flerlinjet felt.

PGUP

Flytte til slutten av et flerlinjet felt.

PGDN

Flytte til den forrige linjen i et flerlinjet felt.

PIL OPP

Flytte til den neste linjen i et flerlinjet felt.

PIL NED

Flytte til det forrige tegnet i et felt.

PIL VENSTRE

Flytte til det neste tegnet i et felt.

PIL HØYRE

Tidslinjevisning (oppgaver eller logg)

Når et element er merket

Hvis du vil

Trykk

Velge det forrige elementet.

PIL VENSTRE

Velge det neste elementet.

PIL HØYRE

Velge flere tilstøtende elementer.

SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØYRE

Velge flere elementer som ikke tilstøter hverandre.

CTRL+PIL VENSTRE+MELLOMROM eller CTRL+PIL HØYRE+MELLOMROM

Åpne de valgte elementene.

ENTER

Velge det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er gruppert) eller det første elementet i gruppen.

HOME

Velge det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen.

END

Vise (uten å velge) det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen.

CTRL+HOME

Vise (uten å velge) det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen.

CTRL+END

Når en gruppe er valgt

Hvis du vil

Trykk

Utvide gruppen.

ENTER eller PIL HØYRE

Skjule gruppen.

ENTER eller PIL VENSTRE

Velge den forrige gruppen.

PIL OPP

Velge den neste gruppen.

PIL NED

Velge den første gruppen på tidslinjen.

HOME

Velge den siste gruppen på tidslinjen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

PIL HØYRE

Når en tidsenhet for dager er valgt på tidsskalaen

Hvis du vil

Trykk

Flytte tilbake i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

PIL VENSTRE

Flytte fremover i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

PIL HØYRE

Bytte mellom aktiv visning, gjøremålsfeltet, søk, loggmapper og tilbake til aktiv visning.

TAB og SKIFT+TAB

Til toppen av siden

I dette emnet

Grunnleggende navigering

Hvis du vil

Trykk

Bytte til E-post.

CTRL+1

Bytte til kalender.

CTRL+2

Bytte til kontakter.

CTRL+3

Bytte til oppgaver.

CTRL+4

Bytte til notater.

CTRL+5

Bytte til mappelisten i navigasjonsruten.

CTRL+6

Bytte til snarveier.

CTRL+7

Bytte til neste melding (med åpen melding).

CTRL+PUNKTUM

Bytte til forrige melding (med åpen melding).

CTRL+KOMMA

Flytte mellom navigasjonsruten, hovedvinduet i Outlook, leseruten og gjøremålsfeltet.

F6 eller CTRL+SKIFT+TAB

Flytt mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i navigasjonsruten, leseruten og inndelingene i gjøremålsfeltet.

TAB

Flytt rundt i navigasjonsruten.

Piltaster

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Gå til Søk-boksen.

F3 eller CTRL+E

Gå til forrige melding i leseruten.

ALT+PIL OPP eller CTRL+KOMMA eller ALT+PGUP

Bla ned gjennom teksten i leseruten.

MELLOMROM

Bla opp gjennom teksten i leseruten.

SKIFT+MELLOMROM

Vise eller skjule en gruppe (med en valgt gruppe) i navigasjonsruten.

SKIFT + henholdsvis PLUSSTEGN eller MINUSTEGN

Vise eller skjule en gruppe i listen over e-postmeldinger.

Henholdsvis PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Flytte til neste felt i leseruten.

SKIFT+TAB

Flytte til forrige felt i leseruten.

CTRL+TAB

Gå tilbake til forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+B, ALT+PIL VENSTRE eller ALT+TILBAKE

Gå frem til neste visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+PIL HØYRE

Velg informasjonslinjen og vis menyen med kommandoer hvis tilgjengelig.

CTRL+SKIFT+W

Til toppen av siden

Søk

Hvis du vil

Trykk

Søke etter en melding eller et annet element.

CTRL+E

Fjerne søkeresultatene.

ESC

Utvide søket til å inkludere Alle e-postelementer, Alle kalenderelementer eller Alle kontaktelementer, avhengig av modulen du er i.

CTRL+ALT+A

Utvide knappen for spørreverktøy.

CTRL+ALT+W

Bruke Avansert søk.

CTRL+SKIFT+F

Opprette en søkemappe.

CTRL+SKIFT+P

Søke etter tekst i en melding eller et annet element.

F4

Finne neste under søk etter tekst i en melding eller et annet element.

SKIFT+F4

Finne og erstatte tekst, symboler eller enkelte formateringskommandoer i åpne elementer. Fungerer i leseruten på et åpent element.

CTRL+H

Utvide søket til å omfatte undermapper.

CTRL+ALT+K

Til toppen av siden

Flagg

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Flagg for oppfølging for å tilordne et flagg.

CTRL+SKIFT+G

Til toppen av siden

Fargekategorier

Hvis du vil

Trykk

Slett den valgte kategorien fra listen i dialogboksen Fargekategorier.

ALT+D

Til toppen av siden

Opprette et element eller en fil

Hvis du vil

Trykk

Opprette en avtale.

CTRL+SKIFT+A

Opprette en kontakt.

CTRL+SKIFT+C

Opprette en distribusjonsliste.

CTRL+SKIFT+L

Opprette en telefaks.

CTRL+SKIFT+X

Opprette en mappe.

CTRL+SKIFT+E

Opprette en loggoppføring.

CTRL+SKIFT+J

Opprette en møteinvitasjon.

CTRL+SKIFT+Q

Opprette en melding.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et notat.

CTRL+SKIFT+N

Opprette et nytt Microsoft Office-dokument.

CTRL+SKIFT+H

Legge inn i denne mappen.

CTRL+SKIFT+S

Legge inn et svar i denne mappen.

CTRL+T

Opprette en søkemappe.

CTRL+SKIFT+P

Opprette en oppgave.

CTRL+SKIFT+K

Opprette en oppgaveforespørsel.

CTRL+SKIFT+U

Til toppen av siden

Alle elementer

Hvis du vil

Trykk

Lagre.

CTRL+S eller SKIFT+F12

Lagre og lukk.

ALT+S

Lagre som.

F12

Angre.

CTRL+Z eller ALT+TILBAKE

Slette et element.

CTRL+D

Skriv ut.

CTRL+P

Kopiere et element.

CTRL+SKIFT+Y

Flytte et element.

CTRL+SKIFT+V

Kontrollere navn.

CTRL+K

Kjøre stavekontroll.

F7

Flagg for oppfølging.

CTRL+SKIFT+G

Videresende.

CTRL+F

Sende, legge inn eller invitere alle.

ALT+S

Aktivere redigering i et felt (unntatt i ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

CTRL+L

Midtstille tekst.

CTRL+E

Høyrejustere tekst.

CTRL+R

Til toppen av siden

E-post

Hvis du vil

Trykk

Bytte til Innboks.

CTRL+SKIFT+I

Bytte til Utboks.

CTRL+SKIFT+O

Velge kontoen som det skal sendes en melding fra.

CTRL+TAB (med fokus på Til-boksen) og deretter TAB til Kontoer-knappen

Kontrollere navn.

CTRL+K

Sende.

ALT+S

Svare på en melding.

CTRL+R

Svare alle på en melding.

CTRL+SKIFT+R

Videresende en melding.

CTRL+F

Merke en melding som ikke søppel.

CTRL+ ALT+J

Vise blokkert eksternt innhold (i en melding).

CTRL+SKIFT+I

Legge inn i en mappe.

CTRL+ SKIFT+S

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Se etter nye meldinger.

CTRL+M eller F9

Gå til den forrige meldingen.

PIL OPP

Gå til den neste meldingen.

PIL NED

Opprette en melding (i E-post).

CTRL+N

Opprette en ny melding (fra alle Outlook-visninger).

CTRL+SKIFT+M

Åpne en mottatt melding.

CTRL+O

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Konvertere en HTML- eller RTF-melding til ren tekst.

CTRL+SKIFT+O

Legge til hurtigflagg i en uåpnet melding.

INSERT

Vise dialogboksen Flagg for oppfølging.

CTRL+SKIFT+G

Markere som lest.

CTRL+Q

Markere som ulest.

CTRL+U

Vise menyen for å laste ned bilder, endre innstillingene for automatisk nedlasting eller legge til en avsender i listen over klarerte avsendere.

CTRL+SKIFT+W

Søke etter eller erstatte.

F4

Søk etter neste.

SKIFT+F4

Sende.

CTRL+ENTER

Skriv ut.

CTRL+P

Videresende.

CTRL+F

Videresende som vedlegg.

CTRL+ALT+F

Vise egenskapene for det merkede elementet.

ALT+ENTER

Markere for nedlasting.

CTRL+ALT+M

Fjerne markeringen for nedlasting.

CTRL+ALT+U

Vise fremdrift for sending/mottak.

CTRL+B (når sending/mottak pågår)

Til toppen av siden

Kalender

Hvis du vil

Trykk

Opprette en avtale (i Kalender).

CTRL+N

Opprette en avtale (i en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+A

Opprette en ny møteinnkallelse.

CTRL+SKIFT+Q

Videresende en avtale eller møte.

CTRL+F

Svare på en møteinvitasjon med en melding.

CTRL+R

Svare alle på en møteinvitasjon med en melding.

CTRL+SKIFT+R

Vise 10 dager i kalenderen.

ALT+0

Vise 1 dag i kalenderen.

ALT+1

Vise 2 dager i kalenderen.

ALT+2

Vise 3 dager i kalenderen.

ALT+3

Vise 4 dager i kalenderen.

ALT+4

Vise 5 dager i kalenderen.

ALT+5

Vise 6 dager i kalenderen.

ALT+6

Vise 7 dager i kalenderen.

ALT+7

Vise 8 dager i kalenderen.

ALT+8

Vise 9 dager i kalenderen.

ALT+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Bytte til månedsvisning.

ALT+= eller CTRL+ALT+4

Gå til neste dag.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til neste uke.

ALT+PIL NED

Gå til neste måned.

ALT+PGDN

Gå til dagen før.

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til forrige uke.

ALT+PIL OPP

Gå til forrige måned.

ALT+PGUP

Gå til starten av uken.

ALT+HOME

Gå til slutten av uken.

ALT+END

Bytte til visning av hel uke.

ALT+MINUSTEGN eller CTRL+ALT+3

Bytte til visning av arbeidsuke.

CTRL+ALT+2

Gå til forrige avtale.

CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA

Gå til neste avtale.

CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Angi regelmessighet for en avtale eller oppgave.

CTRL+G

Til toppen av siden

Kontakter

Hvis du vil

Trykk

Foreta en ny samtale.

CTRL+SKIFT+D

Finne en kontakt eller et annet element.

F3 eller CTRL+E

Skrive inn et navn i boksen Søk i adressebøker.

F11

Gå til den første kontakten som begynner med en bestemt bokstav, i tabell- eller listevisning av kontakter.

SKIFT+bokstav

Merke alle kontaktene.

CTRL+A

Opprette en ny melding som er adressert til valgt kontakt.

CTRL+F

Opprette en loggoppføring for den valgte kontakten.

CTRL+J

Opprette en kontakt (i Kontakter).

CTRL+N

Opprette en kontakt (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+C

Åpne en kontakt for den valgte kontakten.

CTRL + O eller CTRL + SKIFT + ENTER

Opprette en distribusjonsliste.

CTRL+SKIFT+L

Skriv ut.

CTRL+P

Oppdatere en liste over distribusjonslistemedlemmer.

F5

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Bruke Avansert søk.

CTRL+SKIFT+F

Åpne den neste kontakten som vises, i en åpen kontakt.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Lukke en kontakt.

ESC

Åpne en nettside for den valgte kontakten (hvis det er inkludert).

CTRL+SKIFT+X

Åpne dialogboksen Kontroller adresse.

ALT+D

Vise informasjon om E-post 1 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+1

Vise informasjon om E-post 2 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+2

Vise informasjon om E-post 3 under Internett i kontaktskjemaet.

ALT+SKIFT+3

Til toppen av siden

I dialogboksen Elektroniske visittkort

Hvis du vil

Trykk

Åpne Legg til-listen.

ALT+A

Merke teksten i Etikett-boksen når det er merket av i feltet med en tilordnet etikett.

ALT+B

Åpne dialogboksen Legg til kortbilde.

ALT+C

Plassere markøren i begynnelsen av Rediger-boksen.

ALT+E

Velge Felt-boksen.

ALT+F

Velge rullegardinlisten Bildejustering.

ALT+G

Velge en fargepalett for bakgrunn.

ALT+K, deretter ENTER

Velge rullegardinlisten Oppsett.

ALT+L

Fjerne et valgt felt fra Felt-boksen.

ALT+R

Til toppen av siden

Oppgaver

Hvis du vil

Trykk

Vise eller skjule gjøremålsfeltet.

ALT+F2

Godta en oppgaveforespørsel.

ALT+C

Avslå en oppgaveforespørsel.

ALT+D

Søke etter en oppgave eller et annet element.

CTRL+E

Åpne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Opprette en ny oppgave (i Oppgaver).

CTRL+N

Opprette en ny oppgave (fra en hvilken som helst Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+K

Opprette en oppgaveforespørsel.

CTRL+SKIFT+U

Åpne valgt element.

CTRL+O

Skrive ut valgt element.

CTRL+P

Merk alle elementer.

CTRL+A

Slette valgt element.

CTRL+D

Videresende en oppave som et vedlegg.

CTRL+F

Veksle mellom navigasjonsruten, oppgavelisten og gjøremålsfeltet.

SKIFT+TAB

Åpne valgt element som et loggelement.

CTRL+J

Angre siste handling.

CTRL+Z

Flagge et element eller markere som fullført.

INSERT

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Vise Format-menyen.

ALT+O

Vise dialogboksen Skrift.

CTRL+SKIFT+P

Bytte bokstavtype (med merket tekst).

SKIFT+F3

Formatere bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Bruke fet formatering.

CTRL+B

Legge til punktlister.

CTRL+SKIFT+L

Bruke kursiv formatering.

CTRL+I

Øke innrykket.

CTRL+T

Minske innrykket.

CTRL+SHIFT+T

Venstrejustere.

CTRL+L

Midtstill.

CTRL+E

Understreking.

CTRL+U

Øke skriftstørrelse.

CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelse.

CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<

Klippe ut.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Kopiere.

CTRL+C eller CTRL+INS

Obs!: CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i leseruten.

Lime inn.

CTRL+V eller SKIFT+INS

Fjerne formatering.

CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLOMROM

Slette det neste ordet.

CTRL+SKIFT+H

Strekke et avsnitt slik at det passer mellom margene.

CTRL+SKIFT+J

Bruke stiler.

CTRL+SKIFT+S

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Venstrejuster et avsnitt.

CTRL+L

Høyrejuster et avsnitt.

CTRL+R

Redusere et hengende innrykk.

CTRL+SKIFT+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Legge til nettinformasjon i elementer

Hvis du vil

Trykk

Redigere en URL-adresse i tekstdelen av et element.

Hold nede CTRL, og klikk på museknappen.

Angi en nettleser.

Hold nede SKIFT, og klikk på museknappen.

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Til toppen av siden

Forhåndsvisning

Hvis du vil

Trykk

Åpne forhåndsvisning.

Trykk på ALT+F, og trykk deretter på V

For å skrive ut et element i et åpent vindu trykker du på ALT+F, så på W, og deretter på V

Skrive ut en forhåndsvisning.

ALT+P

Åpne Utskriftsformat fra Forhåndsvisning.

ALT+S eller ALT+U

Zoome.

ALT+Z

Lukke Forhåndsvisning.

ALT+C

Til toppen av siden

Sende/motta

Hvis du vil

Trykk

Starte sending/mottak for alle definerte grupper for sending/mottak når det er merket av for Inkluder denne gruppen i sending/mottak (F9). Denne kan inneholde meldingshoder, hele elementer, bestemte mapper, elementer mindre enn en bestemt størrelse eller en hvilken som helst kombinasjon du definerer.

F9

Starte sending/mottak for gjeldende mappe som henter hele elementer (meldingshode, element og eventuelle vedlegg).

SKIFT+F9

Starte sending/mottak.

CTRL+M

Definere grupper for sending/mottak.

CTRL+ALT+S

Til toppen av siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil

Trykk

Åpne Visual Basic Editor.

ALT+F11

Til toppen av siden

Makroer

Hvis du vil

Trykk

Spille av makro.

ALT+F8

Til toppen av siden

Skjemaer

Hvis du vil

Trykk

Lagre skjemautforming.

CTRL+ALT+SKIFT+F12

Lagre skjemadata.

CTRL+SHIFT+F11

Opprette et nytt Microsoft Office InfoPath-skjema.

Klikk i en InfoPath-mappe, og deretter CTRL+N.

Til toppen av siden

Visninger

Tabellvisning

Generell bruk

Hvis du vil

Trykk

Åpne et element.

ENTER

Merk alle elementer.

CTRL+A

Gå til elementet nederst på skjermen.

PGDN

Gå til elementet øverst på skjermen.

PGUP

Utvide eller redusere de valgte elementene med ett element.

Henholdsvis SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Gå til neste eller forrige element uten å utvide det merkede området.

Henholdsvis CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL NED

Merke eller fjerne merkingen av det aktivere elementet.

CTRL+MELLOMROM

Oppdater visning.

F5

Med en merket gruppe

Hvis du vil

Trykk

Vise alle grupper.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule gruppen.

CTRL+MINUSTEGN

Vise én enkelt valgt gruppe.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule én enkelt valgt gruppe.

MINUSTEGN

Velge den forrige gruppen.

PIL OPP

Velge den neste gruppen.

PIL NED

Velge den første gruppen.

HOME

Velge den siste gruppen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

PIL HØYRE

Alle grupper

Hvis du vil

Trykk

Skjule alle grupper.

CTRL+MINUSTEGN

Vise alle grupper.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Dag-/uke-/månedsvisning for kalender

Alle tre

Hvis du vil

Trykk

Vise fra 1 til 9 dager.

ALT+tast for antall dager

Vise 10 dager.

ALT+0 (NULL)

Bytte til uker.

ALT+MINUSTEGN

Bytte til måneder.

ALT+=

Flytte mellom kalenderen, oppgaveblokken og mappelisten.

CTRL+TAB eller F6

Velge forrige avtale.

SKIFT+TAB

Gå til dagen før.

PIL VENSTRE

Gå til neste dag.

PIL HØYRE

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+PIL NED

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Dagsvisning

Hvis du vil

Trykk

Velge tidspunktet arbeidsdagen begynner.

HOME

Velge tidspunktet arbeidsdagen slutter.

END

Velge forrige tidsområde.

PIL OPP

Velge neste tidsområde.

PIL NED

Velge tidsområdet øverst på skjermen.

PGUP

Velger tidsområdet nederst på skjermen

PGDN

Utvide eller redusere det valgte tidspunktet.

Henholdsvis SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Flytte en avtale opp eller ned.

Henholdsvis ALT+PIL OPP eller ALT+PIL NED med markøren i avtalen

Endre start- eller sluttidspunkt for en avtale.

Henholdsvis ALT+SKIFT+PIL OPP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i avtalen

Flytte valgt element til den samme dagen i neste uke.

ALT+PIL NED

Flytte valgt element til den samme dagen i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Ukesvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av arbeidsdagen for den valgte dagen.

HOME

Gå til slutten av arbeidsdagen for den valgte dagen.

END

Gå opp én sidevisning på den valgte dagen.

PGUP

Gå ned én sidevisning på den valgte dagen.

PGDN

Flytte avtalen opp, ned, til venstre eller til høyre.

Henholdsvis ALT+PIL OPP, ALT+PIL NED, ALT+PIL VENSTRE eller ALT+PIL HØYRE

Endre varigheten til det valgte tidsområdet.

SKIFT+PIL VENSTRE, SKIFT+PIL HØYRE, SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED, eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

Månedsvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i uken.

HOME

Gå til samme dag i uken på forrige side.

PGUP

Gå til samme dag i uken på neste side.

PGDN

Datovelger

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i den gjeldende uken.

ALT+HOME

Gå til den siste dagen i den gjeldende uken.

ALT+END

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT+PIL OPP

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+PIL NED

Visittkort- eller adressekortvisning

Generell bruk

Hvis du vil

Trykk

Velge et bestemt kort fra listen

Én eller flere bokstaver i navnet som kortet er arkivert under, eller navnet på feltet du sorterer etter

Velge det forrige kortet.

PIL OPP

Velge det neste kortet.

PIL NED

Velge det første kortet i listen.

HOME

Velge det siste kortet i listen.

END

Velge det første kortet på den gjeldende siden.

PGUP

Velge det første kortet på den neste siden.

PGDN

Velge det nærmeste kortet i den neste kolonnen.

PIL HØYRE

Velge det nærmeste kortet i den forrige kolonnen.

PIL VENSTRE

Merke eller fjerne merkingen av det aktive kortet.

CTRL+MELLOMROM

Utvide det merkede området til det forrige kortet, og oppheve merkingen av kort etter utgangspunktet.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, og oppheve merkingen av kort før utgangspunktet.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det forrige kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det første kortet i listen.

SKIFT+HOME

Utvide det merkede området til det siste kortet i listen.

SKIFT+END

Utvide det merkede området til det første kortet på den forrige siden.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området til det siste kortet på den siste siden.

SKIFT+PGDN

Flytte mellom felt i et åpent kort

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk på feltet eller trykk på F2 for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste felt, og flytte til første felt i det neste kortet fra det siste feltet av kortet.

TAB

Flytte til forrige felt, og flytte til første felt i det forrige kortet fra det siste feltet av kortet.

SKIFT+TAB

Flytte til neste felt, eller legge til en linje i et flerlinjet felt.

ENTER

Flytte til forrige felt uten å forlate det aktive kortet.

SKIFT+ENTER

Vise innsettingspunktet i det aktive feltet for å redigere tekst.

F2

Flytte mellom tegn i et felt

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk på feltet eller trykk på F2 for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil

Trykk

Legge til en linje i et flerlinjet felt.

ENTER

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av et flerlinjet felt.

PGUP

Flytte til slutten av et flerlinjet felt.

PGDN

Flytte til den forrige linjen i et flerlinjet felt.

PIL OPP

Flytte til den neste linjen i et flerlinjet felt.

PIL NED

Flytte til det forrige tegnet i et felt.

PIL VENSTRE

Flytte til det neste tegnet i et felt.

PIL HØYRE

Tidslinjevisning (oppgaver eller logg)

Når et element er merket

Hvis du vil

Trykk

Velge det forrige elementet.

PIL VENSTRE

Velge det neste elementet.

PIL HØYRE

Velge flere tilstøtende elementer.

SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØYRE

Velge flere elementer som ikke tilstøter hverandre.

CTRL+PIL VENSTRE+MELLOMROM eller CTRL+PIL HØYRE+MELLOMROM

Åpne de valgte elementene.

ENTER

Vise elementene én skjerm over elementene på skjermen.

PGUP

Vise elementene én skjerm under elementene på skjermen.

PGDN

Velge det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er gruppert) eller det første elementet i gruppen.

HOME

Velge det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen.

END

Vise (uten å velge) det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen.

CTRL+HOME

Vise (uten å velge) det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen.

CTRL+END

Når en gruppe er valgt

Hvis du vil

Trykk

Utvide gruppen.

ENTER eller PIL HØYRE

Skjule gruppen.

ENTER eller PIL VENSTRE

Velge den forrige gruppen.

PIL OPP

Velge den neste gruppen.

PIL NED

Velge den første gruppen på tidslinjen.

HOME

Velge den siste gruppen på tidslinjen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

PIL HØYRE

Når en tidsenhet for dager er valgt på tidsskalaen

Hvis du vil

Trykk

Flytte tilbake i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

PIL VENSTRE

Flytte fremover i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

PIL HØYRE

Når den nedre tidsskalaen er valgt, velger du den øvre tidsskalaen.

SKIFT+TAB

Når den øvre tidsskalaen er valgt, velger du den nedre tidsskalaen.

TAB

Når den nedre tidsskalaen er valgt, velger du det første elementet på skjermen, eller den første gruppen på skjermen hvis elementene er gruppert.

TAB

Til toppen av siden

Se også

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook-kalenderen

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×