Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Outlook. For brukere med nedsatt funksjonsevne eller nedsatt syn kan hurtigtaster være enklere å bruke enn berøringsskjermen, og er et viktig alternativ til å bruke en mus.

Viktig!: Trinnene kan være forskjellige mellom nye og klassiske Outlook for Windows. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Outlook du bruker, kan du se etter Fil på båndet. Hvis det ikke finnes noe Fil-alternativ, følger du fremgangsmåten under Ny Outlook-fanen. Hvis Fil vises, velger du fanen for Klassisk Outlook.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i nyeOutlook for Windows. Mange snarveier er de samme som i klassisk Outlook, men det finnes også noen forskjeller.

Tips!: Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i nyeOutlook.

Hvis du vil

Trykk

Opprett en ny melding eller kalenderhendelse.

CTRL+N

Åpne valgt melding i et nytt vindu.

SKIFT+ENTER

Slett melding eller element.

Slette

Videresend melding.

Ctrl+F

Gå til kalender.

Ctrl+2

Velg alternativet Svar til alle .

CTRL+SKIFT+R

Svar på e-postmelding.

CTRL + R

Send e-postmelding.

Ctrl+Enter

Åpne delingsknapper.

ALT+Pil ned

Til toppen av siden

Redigere tekst

Hurtigtastene for tekstredigering i nyeOutlook er de samme som i andre Microsoft produkter.

Hvis du vil

Trykk

Kopier det merkede området til utklippstavlen.

CTRL+C

Klippe ut teksten du har valgt.

CTRL+X

Slette merket tekst eller tegnene til venstre for markøren.

TILBAKE

Slette ordet til venstre for markøren, men ikke mellomrommet foran ordet.

Ctrl+Tilbake

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Lim inn innhold fra utklippstavlen på gjeldende plassering.

CTRL+V

Gjenta siste handling.

CTRL+Y

Angre siste handling.

CTRL+Z

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hurtigtastene for tekstformatering i nyeOutlook er de samme som i andre Microsoft produkter.

Hvis du vil

Trykk på

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Understreke tekst.

CTRL+U

Til toppen av siden

E-post hurtigtaster

Bruke mapperuten

Hvis du vil

Trykk

Skjule den valgte inndelingen.

Pil venstre

Vise den valgte inndelingen.

Pil høyre

Til toppen av siden

Bruke meldings- og leselisten

Hurtigtastene i tabellen nedenfor kan brukes til å utføre den samme handlingen i både meldingslisten og leselisten.

Hvis du vil

Trykk

Slette den valgte meldingen.

Slette

Markere den merkede samtalen eller meldingen som lest.

CTRL+Q

Markere den merkede samtalen eller meldingen som ulest.

CTRL+U

Slette den valgte meldingen eller det valgte elementet for godt.

SKIFT+DELETE

Flagge en melding eller markere en flagget melding som fullført.

Sett inn

Avbryte et søk.

ESC

Gå til neste melding

CTRL+>

Gå til forrige melding

CTRL+<

Til toppen av siden

Bruke meldingslisten

Hurtigtastene i tabellen nedenfor er spesifikke meldingslister.

Hvis du vil

Trykk

Merke gjeldende og neste melding i listen. Bruk denne til å velge flere tilstøtende meldinger.

SKIFT+PIL NED

Merke gjeldende og tidligere meldinger i listen. Bruk denne til å velge flere tilstøtende meldinger.

SKIFT+PIL OPP

Merke første melding i mappen.

HOME eller CTRL+HOME

Til toppen av siden

Bruke leselisten

Hurtigtastene i tabellen nedenfor er spesifikke leselister.

Hvis du vil

Trykk på

Lukke en ny melding.

ESC

Opprette en ny melding.

CTRL+N

Videresende en merket melding.

Ctrl+F

Gå til bunnen av en samtale eller melding.

END

Gå til toppen av en samtale eller melding.

Hjem

Flytte ned én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

PGDN

Flytte opp én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

PGUP

Svare på den merkede meldingen.

CTRL + R

Svare avsenderen og alle mottakere av den merkede meldingen.

CTRL+SKIFT+R

Sende en melding.

Ctrl+Enter

Til toppen av siden

Kalender hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Opprette et nytt kalenderelement.

CTRL+N

Slette det merkede elementet

Slette

Gå til kalenderen.

Ctrl+2

Gå til et annet område i kalenderen.

F6

Gå til neste hendelse eller område i gjeldende visning.

TABULATOR-tasten

Gå til en tidligere hendelse eller område i gjeldende visning.

Shift+Tab

åpne det valgte elementet

ENTER

Til toppen av siden

Bruke kalendertavlevisningen

Hvis du vil

Trykk

Åpne hurtigbytteren.

CTRL+SKIFT+K

Panorer til venstre, høyre, opp eller ned.

CTRL+PIL VENSTRE, HØYRE, PIL OPP eller PIL NED

Med JAWS og NVDA bytter du til fokusnavigasjon for å bruke denne snarveien.

Tilbakestill panorering og zoom.

Ctrl+0

Flytt merket element til venstre, høyre, opp eller ned.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE, HØYRE, PIL OPP eller PIL NED

Med JAWS og NVDA bytter du til fokusnavigasjon for å bruke denne snarveien.

Fjern merking for alle elementer.

ESC

Åpne tavlevisning .

SKIFT+ALT+6

Til toppen av siden

Kontakter (Personer ) hurtigtaster

Den Personervisningen er adresseboken iOutlook der de personlige kontaktene er lagret, og hvor du kan åpne en adressebok som er konfigurert for organisasjonen.  VisningenePersoner, E-postog Kalender fungerer sammen, slik at du enkelt kan sende e-post til og planlegge avtaler med de viktigste personene.

Hvis du vil

Trykk

Gå til Personer.

Ctrl+3

Gå til E-post.

Ctrl+1

Gå til Kalender.

Ctrl+2

Slette en kontakt eller kontaktliste.

Slett eller CTRL+D

Opprette en kontakt.

CTRL+N

Søk for en kontakt.

Ctrl+E

Forkast kontakt.

ESC

Lagre en kontakt eller kontaktliste.

CTRL+S

Velg alle kontakter eller kontaktlister.

CTRL+A

Fjern merkingen for alle kontakter eller kontaktlister.

ESC

Redigere en kontakt eller kontaktliste.

SKIFT+E

Flytte nedover i kontaktlisten eller hublisten.

Pil ned

Flytt opp i kontaktlisten eller hublisten.

Pil opp

Opprette en kontaktliste.

CTRL + L

Vise listen over Personer hurtigtaster.

SKIFT+SPØRSMÅLSTEGN (?)

Flytt fokus til Hjem-fanen .

ALT+WINDOWS +H

Flytte fokus til Vis-fanen .

ALT+WINDOWS +V

Til toppen av siden 

Bruke hurtigtaster til å legge til uthevingsmerker og spesialtegn

Hvis du vil legge til uthevinger eller spesialtegn, bruker du talltastaturet på tastaturet med Num Lock aktivert.

 1. Trykk og hold nede ALT.

 2. Skriv inn den numeriske koden på talltastaturet, og slipp ALT.

Til toppen av siden 

Vokaler med aksenter

Tabellen nedenfor viser vokaler med uthevingsmerker og ALT-koden for dem.

Stor vokal med grav aksent

Trykk

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Til toppen av siden 

Små bokstaver vokal med grav aksent

Trykk på

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Til toppen av siden 

Stor vokal med akutt aksent

Trykk

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Til toppen av siden 

Små bokstaver vokal med akutt aksent

Trykk

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Til toppen av siden 

Stor vokal med cirkumfleksutheving

Trykk på

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Til toppen av siden 

Små bokstaver vokal med circumflex aksent

Trykk

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Til toppen av siden 

Stor vokal med uthevingsfarge for tilde

Trykk

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Til toppen av siden 

Liten vokal med uthevingsfarge for tilde

Trykk på

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Til toppen av siden 

Stor vokal med uthevingsfarge

Trykk

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Til toppen av siden 

Små bokstaver vokal med umlaut aksent

Trykk

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Til toppen av siden

Tegnsetting, konsonanter og spesielle vokaler

Merke, bokstaver, symboler eller tegn

Trykk på

Invertert utropstegn (*)

0161

Invertert spørsmålstegn (*)

0191

Store bokstaver C-cedilla (Ç)

0199

Små bokstaver c-cedilla (ç)

0231

Store bokstaver OE diphthong (BOKSTAV)

0140

Små bokstaver oe diphthong (hk)

0156

Eszett eller ss (ß)

0223

Indikator for maskulin ordenstall eller symbol for grader (º)

0186

Feminin ordenstallindikator (REDIGER)

0170

Store bokstaver O med et strøk (Ø)

0216

Små bokstaver o med et strøk (ø)

0248

Store bokstaver A med overstreking, A-ring (Å)

0197

Små bokstaver a med overstreking, A-ring (å)

0229

Store bokstaver AE diphthong eller store bokstaver aske (Æ)

0198

Små bokstaver ae diphthong eller små bokstaver aske (æ)

0230

Stor torn (Þ)

0222

Liten torn (þ)

0254

Store bokstaver eth (Ð)

0208

Små bokstaver eth (ð)

0240

Doble venstrevinklede anførselstegn («)

0171

Doble høyrevinklede anførselstegn (»)

0187

Enkle venstrevinklede anførselstegn (‹)

0139

Enkle høyrevinklede anførselstegn (*)

0155

Store bokstaver S med caron (Š)

0138

Små bokstaver med caron (š)

0154

Store bokstaver Z med caron (Ž)

0142

Små bokstaver z med caron (ž)

0158

Til toppen av siden

Spesialtegn

Tegn

Trykk på

Cent-symbolet ¢

0162

Symbol for opphavsrett ©

0169

Dolksymbol †

0134

Dobbelt dolksymbol eller diesis ‡

0135

Pundtegn £

0163

Eurotegn €

0128

Yen-tegn ¥

0165

Funksjonstegn ƒ

0131

Valutategn .

0164

Symbol for registrert varemerke ®

0174

Symbol for varemerke ™

0153

Bullet•

0149

En tankestreker –

0151

Lang tankestreker –

0150

Inndelingstegn §

0167

Avsnittstegn eller pilcrow ¶

0182

Til toppen av siden

Se også

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook Kalender

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Folk-appen

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Støtte for skjermleser for Outlook

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne delen beskriver hurtigtastene i Outlook for Windows.

Tips!: Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Outlook.

Hvis du vil

Trykk

Lukke et vindu eller en meny.

ESC

Gå til Hjem-fanen.

ALT+H

Opprette en ny melding.

CTRL+SKIFT+M

Sende en melding.

ALT+S

Sett inn en fil.

ALT+N, A, F

Ny oppgave

CTRL+SKIFT+K

Slette et element (når en melding, oppgave eller et møte er valgt).

Slette

Søk for et element.

CTRL+E eller F3

Svare på en melding.

ALT+H, R, P

Videresende en melding.

ALT+H, F, W

Velg alternativet Svar til alle .

ALT+H, R, A

Kopiere et element.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i lese-ruten.

Gå til send/motta-fanen .

Alt+J, S

Gå til Kalender.

Ctrl+2

Opprette en avtale.

Ctrl+Shift+A

Flytte et element til en mappe.

ALT+H, M, V, og velg en mappe fra listen

Åpne dialogboksen Lagre somFanen Vedlegg .

Alt+J, A, 2, A, V

Se etter nye meldinger.

Ctrl+M eller F9

Til toppen av siden

Snarveier for grunnleggende navigasjon

Hvis du vil

Trykk på

Bytt til e-postvisning .

Ctrl+1

Bytt til kalendervisning .

Ctrl+2

Bytt til Kontakter-visningen .

Ctrl+3

Bytt til Oppgaver-visningen .

Ctrl+4

Bytt til notatene.

Ctrl+5

Bytt til mappelisten i mapperuten .

Ctrl+6

Bytt til snarveier.

CTRL+7

Åpne Journal.

CTRL+8

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Gå tilbake til forrige visning.

ALT+B eller ALT+PIL VENSTRE

Gå videre til neste visning.

ALT + pil høyre

Bytt til neste åpne melding.

CTRL+PUNKTUM (.)

Bytt til forrige åpne melding.

CTRL+KOMMA (,)

Flytte mellom mapperuten, hovedvinduet Outlook, leseruten og To-Do linjen.

CTRL+SKIFT+TAB eller SKIFT+TAB

Flytte mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i mapperuten, leseruten og inndelingene på To-Do linjen.

TAB-tast eller F6

Flytte mellom båndet og kalenderen.

F6

Vis tilgangstastene på båndet.

ALT eller F6

Vise verktøytipset for båndelementet som er i fokus.

CTRL+SKIFT+F10

Åpne delingsknapper.

ALT+Pil ned

Flytte rundt meldingshodelinjer i mapperuten eller en åpen melding.

CTRL+TAB

Flytte mellom navigasjonsruten og kalenderen.

CTRL+TAB

Flytte rundt i mapperuten .

Piltaster

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Gå til Søk-boksen.

F3 eller Ctrl+E

Gå til forrige melding i leseruten .

ALT+PIL OPP eller CTRL+KOMMA (,) eller ALT+PGUP

Bla nedover gjennom teksten i leseruten .

MELLOMROM

Bla opp gjennom teksten i leseruten .

SKIFT+MELLOMROM

Vise eller skjule en gruppe i listen over e-postmeldinger.

Henholdsvis PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Gå tilbake til forrige visning i hovedvinduet Outlook.

ALT+B eller ALT+PIL VENSTRE

Gå videre til neste visning i hovedvinduet Outlook.

ALT + pil høyre

Velg informasjonslinjen og vis menyen med kommandoer hvis tilgjengelig.

CTRL+SKIFT+W

Vis To-Do stolpe (oversikt).

ALT+V, B og deretter C for Kalender, P for Folk, T for oppgaver eller O for av

Til toppen av siden

Gå til båndet

Hvis du vil

Trykk

Åpne Hjem-fanen .

ALT+H

Åpne Fil-menyen.

ALT+F

Åpne send/motta-fanen .

Alt+J, S

Åpne Mappe-fanen .

ALT+O

Åpne Vis-fanen .

Alt+V

Åpne Søk-fanen.

Ctrl+E

Gå til søkefeltet Fortell meg det.

ALT+Q

Til toppen av siden

Opprette et element eller en fil

Hvis du vil

Trykk

Opprette en avtale.

Ctrl+Shift+A

Opprette en kontakt.

Ctrl+Shift+C

Opprette en kontaktgruppe.

Ctrl+Shift+L

Opprette en telefaks.

Ctrl+Shift+X

Opprette en mappe.

CTRL+SKIFT+E

Opprette en møteinvitasjon.

CTRL+SKIFT+Q

Opprette en melding.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et notat.

CTRL+SKIFT+N

Opprette etMicrosoft Office dokument.

CTRL+SKIFT+H

Legg inn i den valgte mappen.

Ctrl+Shift+S

Legg inn et svar i den valgte mappen.

CTRL+T

Opprett en Søk mappe.

Ctrl+Shift+P

Opprette en oppgave.

CTRL+SKIFT+K

Til toppen av siden

Formatere tekst

Denne tabellen viser hurtigtastene for formatering av tekst i e-postmeldinger, avtaler eller møteinvitasjoner i Outlook.

Hvis du vil

Trykk

Vise Formater tekst-fanen på båndet.

ALT+O

Vise dialogboksen Skrift.

Ctrl+Shift+P

Bytte mellom store og små bokstaver i den første bokstaven i et merket ord eller en merket linje.

SKIFT+F3

Aktiver/deaktiver bokstavtype for den merkede teksten mellom kapitéler og store bokstaver.

CTRL+SKIFT+K

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Legge til en punktliste.

Ctrl+Shift+L

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Øke innrykket.

CTRL+T

Minske innrykket.

Ctrl+Shift+T

Midtstille tekst.

Ctrl+E

Understreke tekst.

CTRL+U

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (]) eller CTRL+SKIFT+STØRRE ENN -tegn (>)

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([) eller CTRL+SKIFT+MINDRE ENN-tegn (<)

Klippe ut et merket område.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Kopiere et merket område.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i lese-ruten.

Lim inn det kopierte eller utklipte utvalget.

Ctrl+V eller Skift+Insert

Fjern formateringen.

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Mellomrom

Slette det neste ordet.

CTRL+SKIFT+H

Blokkjustere tekst (strekke et avsnitt slik at det passer mellom margene}.

Ctrl+Shift+J

Bruke stiler.

Ctrl+Shift+S

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Venstrejustere et avsnitt.

CTRL + L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL + R

Redusere et hengende innrykk.

Ctrl+Shift+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Skrive ut elementer

Hvis du vil

Trykk på

Åpne Skriv ut-sidenFil-menyen .

ALT+F, P

Skrive ut et element fra et åpent vindu.

Alt+F, P, P

Åpne dialogboksen Utskriftsformat Skriv ut-siden .

Alt+S eller Alt+U

Velg en skriver på Skriv ut-siden .

Alt+F, P, I

Åpne dialogboksen Utskriftsalternativer .

Alt+F, P, R

Til toppen av siden

Bruke flagg

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Flagg for oppfølging for å tilordne et flagg.

CTRL+SKIFT+G

Til toppen av siden

Bruke fargekategorier

Hvis du vil

Trykk på

Slett den valgte kategorien fra listen i dialogboksen Fargekategorier .

ALT+D

Til toppen av siden

Hurtigtaster for e-post

Hvis du vil

Trykk på

Bytt til innboks.

CTRL+SKIFT+I

Bytt til Utboks.

Ctrl+Shift+O

Kontrollere navn.

CTRL+K

Sende en melding.

ALT+S

Svare på en melding.

CTRL + R

Velg alternativet Svar til alle .

CTRL+SKIFT+R

Svar med en møteinnkallelse.

CTRL+ALT+R

Videresende en melding.

Ctrl+F

Merke en melding som ikke søppel.

CTRL+ALT+J

Vise blokkert eksternt innhold (i en melding).

CTRL+SKIFT+I

Legge inn i en mappe.

Ctrl+Shift+S

Bruk normalstil .

CTRL+SKIFT+N

Se etter nye meldinger.

Ctrl+M eller F9

Gå til den forrige meldingen.

Pil opp

Gå til den neste meldingen.

Pil ned

Opprette en melding (i e-postvisning ).

CTRL+N

Opprette en melding (fra en hvilken som helst Outlook visning).

CTRL+SKIFT+M

Åpne en mottatt melding

CTRL+O

Slette og ignorere en samtale.

Ctrl+Shift+D

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Legg til et hurtigflagg i en uåpnet melding.

Sett inn

Vise dialogboksen Flagg for oppfølging .

CTRL+SKIFT+G

Merk en melding som lest.

CTRL+Q

Merk en melding som ulest.

CTRL+U

Åpne e-posttipset i den skrevne meldingen.

CTRL+ALT+P

Søk etter eller erstatt tekst.

F4

Finn neste element.

SKIFT+F4

Sende en melding.

Ctrl+Enter

Skrive ut et element.

Ctrl+P

Videresende en melding som et vedlegg.

Ctrl+Alt+F

Vise egenskapene for det merkede elementet.

ALT+ENTER

Merk et element for nedlasting.

CTRL+ALT+M

Kontroller statusen Marker for nedlasting .

Alt+J, S, M, T

Vis fremdriften for sending/mottak .

ALT+J, S, P (når sending /mottak pågår)

Lagre et element.

CTRL+S

Åpne dialogboksen Lagre som .

F12

Til toppen av siden

Bruke mapperuten

Hvis du vil

Trykk på

Flytte rundt i mapperuten .

Pil opp og Pil ned

Gå til meldingslisten fra mapperuten .

MELLOMROM eller ENTER

Opprett en ny mappe.

SKIFT+F10, N

Utvid en merket gruppe eller mappe med undermapper.

Pil høyre

Skjule en merket gruppe eller mappe med undermapper.

Pil venstre

Åpne et valgt element i mapperuten .

MELLOMROM eller ENTER

Gi nytt navn til en valgt mappe i listen over mapper.

F2

Slett en valgt mappe i listen (standardmapper, for eksempel innboks, utboks, kladd ogsendt kan ikke slettes).

SKIFT+F10, D

Gå til mappen ved å skrive inn første bokstaven i mappenavnet. Hvis du for eksempel vil gå til Kladd-mappen , skriver du inn d. Hvis flere mapper begynner med samme bokstav, gjentar du bokstaven til du kommer til ønsket mappe.

Den første bokstaven i et mappenavn

Til toppen av siden

Bruke meldingslisten

Hvis du vil

Trykk på

Flytte ned og opp i meldingslisten.

PIL NED og PIL OPP

Gå til elementet nederst på skjermen.

PGDN

Gå til elementet øverst på skjermen.

PGUP

Utvide eller redusere de valgte elementene med ett element.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Gå til neste eller forrige element uten å utvide det merkede området.

CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL NED

Merke eller fjerne merkingen av det aktivere elementet.

CTRL+MELLOMROM

Utvid grupper med meldinger (for eksempel Forrige uke).

Pil høyre

Skjul grupper med meldinger (for eksempel Forrige uke).

Pil venstre

Merk flere tilstøtende meldinger.

SKIFT+PIL NED eller PIL OPP

Merk flere ikke-tilstøtende meldinger.

CTRL+PIL OPP eller PIL NED, og trykk deretter mellomromstasten for å velge hver melding

Flytt melding til mappe.

Ctrl+Shift+V

Legg til oppfølgings- eller hurtigflagg i meldingen.

SKIFT+F10, U, T (i Skjermleser, Sett inn)

Legg til egendefinert flagg i meldingen.

CTRL+SKIFT+G

Merk meldingen som søppelpost eller ikke søppelpost.

SKIFT+F10, J, deretter PIL OPP eller PIL NED, og deretter ENTER

Merk en melding som lest.

CTRL+Q

Merk en melding som ulest.

CTRL+U

Merk et element som skal lastes ned.

Alt+J, S, M, T

Merk et element for å laste ned en kopi.

Alt+J, S, M, C

Fjern merket for et element som skal lastes ned.

Alt+J, S, U, U

Fjern merket for alle elementer som skal lastes ned.

Alt+J, S, U, K

Slette en melding.

ALT+H+D

Ignorer en melding.

Alt+H, X

Svare på en melding.

ALT+H, R, P

Velg alternativet Svar til alle .

ALT+H, R, A

Videresende en melding.

ALT+H, F, W

Åpne en melding.

ENTER

Vis en blokkert innholdsmeny.

CTRL+SKIFT+W

Last ned blokkerte bilder.

CTRL+SKIFT+W, P

Vis egenskaper for e-post.

ALT+ENTER

Legge inn i en mappe.

Ctrl+Shift+S

Kopier element til en mappe.

CTRL+SKIFT+Y

Skriv ut en melding.

Ctrl+P

Angi hvor ofte Outlook ser etter nye meldinger.

CTRL+ALT+S

Angi alternativer for søppelpost.

Alt+H, J, O

Til toppen av siden

Bruke leseruten

Hvis du vil

Trykk på

Gå til den forrige meldingen.

ALT+PIL OPP eller CTRL+KOMMA (,) eller ALT+PGUP

Bla nedover gjennom teksten.

MELLOMROM

Bla opp gjennom tekst.

SKIFT+MELLOMROM

Gå til neste felt.

TABULATOR-tasten

Flytt til forrige felt.

Shift+Tab

Gå til neste eller forrige kobling.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Gå til Svar-knappen .

ALT+R

Velg informasjonslinjen i en e-postmelding, og vis alternativmenyen hvis tilgjengelig.

Informasjonslinjen vises i meldinger som inneholder tilleggsinformasjon, for eksempel om motstridende møter og handlinger. Hvis tilgjengelig, vises informasjonslinjen i meldingen under emnet og avsenderen.

CTRL+SKIFT+W

Lukk Informasjonslinje-menyen .

ESC

Til toppen av siden

Se etter nye e-postmeldinger og send utgående meldinger (Send/motta)

Hvis du vil

Trykk på

Start en handling for sending/mottak for alle definerte grupper for sending/mottak med Inkluder denne gruppen i send/motta (F9) valgt. Denne kan inneholde meldingshoder, hele elementer, bestemte mapper, elementer mindre enn en bestemt størrelse eller en hvilken som helst kombinasjon du definerer.

Alt+J, S, G

Start en handling for sending/mottak for gjeldende mappe, og henting av hele elementer (topptekst, element og eventuelle vedlegg).

SKIFT+F9

Start en handling for sending/mottak.

Alt+J, S, S

Definer grupper for sending/mottak .

CTRL+ALT+S

Til toppen av siden

Hurtigtaster for kalenderen

Hvis du vil

Trykk på

Opprette en avtale (i kalendervisningen ).

CTRL+N

Opprette en avtale (i hvilken som helst Outlook visning).

Ctrl+Shift+A

Opprette en møteinvitasjon.

CTRL+SKIFT+Q eller ALT+H, M, R

Åpne Menyen Nye elementer for å velge hvilket element du vil opprette.

ALT+H+I

Videresende en avtale eller møte.

ALT+H, F, W eller CTRL+F

Svare på en møteinvitasjon med en melding.

CTRL + R

Velg alternativet Svar til alle .

CTRL+SKIFT+R

Vis én dag i kalenderen.

ALT+1

Vis to dager i kalenderen.

ALT+2

Vis tre dager i kalenderen.

ALT+3

Vis fire dager i kalenderen.

ALT+4

Vis fem dager i kalenderen.

ALT+5

Vis seks dager i kalenderen.

ALT+6

Vis sju dager i kalenderen.

ALT+7

Vis åtte dager i kalenderen.

ALT+8

Vis ni dager i kalenderen.

ALT+9

Vis ti dager i kalenderen.

ALT+0

Vis i dag i kalenderen.

Alt+H, O, D

Vis daglig visning.

ALT+H+R eller CTRL+ALT+1

Vis de neste sju dagene.

Alt+H, X

Gå til en dato.

CTRL+G eller ALT+H+L

Bytt til månedsvisning .

ALT+LIK eller CTRL+ALT+4

Gå til neste dag.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til neste uke.

ALT+Pil ned

Gå til neste måned.

ALT+PGDN

Gå til dagen før.

CTRL+PIL VENSTRE

Gå til forrige uke.

ALT + pil opp

Gå til forrige måned.

ALT+PGUP

Gå til starten av uken.

ALT+HOME

Gå til slutten av uken.

ALT+END

Bytt til full ukevisning .

ALT+MINUSTEGN (-) eller CTRL+ALT+3

Bytt til Arbeidsuke-visningen .

CTRL+ALT+2

Gå til forrige avtale.

CTRL+KOMMA (,) eller CTRL+SKIFT+KOMMA (,)

Gå til neste avtale.

CTRL+PUNKTUM (.) eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM (.)

Angi regelmessighet for en åpen avtale eller et åpent møte.

Ctrl+G

Åpne en avtale når påminnelsen vises.

ALT+O

Åpne påminnelsesvinduet.

Alt+V, M

Utsett påminnelsen.

ALT+S 

Deaktiver påminnelsen.

ALT+D

Tilordne en lyd til en påminnelse.

ALT+F, T, A og deretter ALT+P. Trykk tab-tasten til du kommer til Bla gjennom-knappen , og trykk ENTER. Skriv inn eller velg navnet på lydfilen du vil bruke, i dialogboksen Lydfil for påminnelse.

Hopp til Søk.

Ctrl+E

Vis den valgte tidsplanen i et vannrett oppsett hvis du vil sammenligne kalendere for å planlegge møter.

ALT+H, S, V eller CTRL+ALT+5

Legg til delte kalendere fra kontaktene dine, eller opprett en ny kalender.

Alt+H, O, C

Opprett en ny kalendergruppe, eller legg til en avdelingskalender.

Alt+H, C, G

Send en valgt kalender via e-post til en kontakt.

Alt+H, E

Dele en kalender med andre.

Alt+H, S, C

Publiser en kalender på nettet.

Alt+H, P, O

Vis og rediger delingstillatelsene for en mappe.

Alt+H, F, P

Søk for kontakter.

Alt+H, F, C

Åpne adresseboken.

Alt+H, A, B

Åpne dialogboksen Alternativer for Outlook for kalendere.

Alt+H, C, O

Hvis informasjonen for det valgte elementet forkortes eller ikke leses i sin helhet, aktiverer du microsofts informasjon om aktiv tilgjengelighet (MSAA). MSAA inneholder flere detaljer for JAWS, slik at informasjonen kan leses i sin helhet.

ALT+CTRL+SKIFT+M

Åpne kalenderplanleggingsassistenten fra møtevinduet.

ALT+X

Til toppen av siden

Bruke dags-/uke-/månedsvisningen

Hvis du vil

Trykk på

Vis fra én til ni dager.

Alt+tast for antall dager

Vise 10 dager.

Alt+0 (null)

Bytt til ukevisning .

ALT+MINUSTEGN (-)

Bytt til månedsvisning .

ALT+LIKHETSTEGN (=)

Flytte mellom kalendervisningen , oppgaveblokken og mappelisten .

Ctrl+Tab eller F6

Velge forrige avtale.

Shift+Tab

Gå til dagen før.

Pil venstre

Gå til neste dag.

Pil høyre

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+Pil ned

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT + pil opp

Til toppen av siden

Bruke visningen for én dag

Hvis du vil

Trykk

Velge tidspunktet arbeidsdagen begynner.

Hjem

Velge tidspunktet arbeidsdagen slutter.

END

Velge forrige tidsområde.

Pil opp

Velge neste tidsområde.

Pil ned

Velge tidsområdet øverst på skjermen.

PGUP

Velger tidsområdet nederst på skjermen

PGDN

Utvide eller redusere det valgte tidspunktet.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+Pil ned

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT + pil opp

Til toppen av siden

Bruke ukevisningen

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av arbeidsdagen for den valgte dagen.

Hjem

Gå til slutten av arbeidsdagen for den valgte dagen.

END

Gå opp én sidevisning på den valgte dagen.

PGUP

Gå ned én sidevisning på den valgte dagen.

PGDN

Endre varigheten til det valgte tidsområdet.

SKIFT+PIL VENSTRE, SKIFT+PIL HØYRE, SKIFT+PIL OPP, SKIFT+PIL NED, SKIFT+HOME eller SKIFT+END

Til toppen av siden

Bruke Månedsvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i uken.

Hjem

Gå til samme dag i uken på forrige side.

PGUP

Gå til samme dag i uken på neste side.

PGDN

Til toppen av siden

Bruke Datovelger-visningen

Hvis du vil

Trykk

Gå til den første dagen i den gjeldende uken.

ALT+HOME

Gå til den siste dagen i den gjeldende uken.

ALT+END

Gå til samme dag i forrige uke.

ALT + pil opp

Gå til samme dag i uken etter.

ALT+Pil ned

Til toppen av siden

Hurtigtaster for Personer.

Hvis du vil

Trykk på

Ring et nytt anrop til en kontakt.

Ctrl+Shift+D

Finne en kontakt.

F3 eller Ctrl+E

Skriv inn et navn i Søk adressebøker.

F11

Gå til den første kontakten som begynner med en bestemt bokstav, i tabell- eller listevisning av kontakter.

SKIFT, etterfulgt av en bokstav

Merke alle kontaktene.

CTRL+A

Opprett en melding med den valgte kontakten som emne.

Ctrl+F

Opprette en kontakt (i Kontakter).

CTRL+N

Opprette en kontakt (fra en hvilken som helst Outlook visning).

Ctrl+Shift+C

Åpne en kontakt for den valgte kontakten.

CTRL+O

Opprette en kontaktgruppe.

Ctrl+Shift+L

Åpne dialogboksen Skriv ut.

Ctrl+P

Oppdater en liste over kontaktgruppemedlemmer.

F5

Gå til en annen mappe.

CTRL+Y

Åpne adresseboken.

CTRL+SKIFT+B

Bruke Avansert søk.

Ctrl+Shift+F

Åpne den neste kontakten som vises, i en åpen kontakt.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM (.)

Finn en kontakt i Favoritter.

F11

Lukke en kontakt.

ESC

Sende en telefaks til den valgte kontakten.

Ctrl+Shift+X

Åpne dialogboksen Kontroller adresse.

ALT+D

Vis e-post 1-informasjonen under Internett i et kontaktskjema.

ALT+SKIFT+1

Vis e-post 2-informasjonen under Internett i et kontaktskjema.

ALT+SKIFT+2

Vis e-post 3-informasjonen under Internett i et kontaktskjema.

ALT+SKIFT+3

Til toppen av siden

Bruke visittkort- eller adressevisningen

Hvis du vil

Trykk

Velge et bestemt kort fra listen

Skriv inn én eller flere bokstaver i navnet som kortet er arkivert under, eller navnet på feltet du sorterer etter

Velge det forrige kortet.

Pil opp

Velge det neste kortet.

Pil ned

Velge det første kortet i listen.

Hjem

Velge det siste kortet i listen.

END

Velge det første kortet på den gjeldende siden.

PGUP

Velge det første kortet på den neste siden.

PGDN

Velge det nærmeste kortet i den neste kolonnen.

Pil høyre

Velge det nærmeste kortet i den forrige kolonnen.

Pil venstre

Merke eller oppheve merkingen av det aktive kortet.

CTRL+MELLOMROM

Utvide det merkede området til forrige kort og oppheve merkingen av kort etter utgangspunktet.

SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til neste kort og oppheve merkingen av kort før startpunktet.

SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det forrige kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide det merkede området til det neste kortet, uavhengig av utgangspunktet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide det merkede området til det første kortet i listen.

Skift+Home

Utvide det merkede området til det siste kortet i listen.

SKIFT + END

Utvide det merkede området til det første kortet på den forrige siden.

SKIFT+PGUP

Utvide det merkede området til det siste kortet på den siste siden.

SKIFT+PGDN

Til toppen av siden

Snarveier i dialogboksen Rediger visittkort

Hvis du vil

Trykk på

Åpne legg til menylisten.

ALT+A

Merk tekst i Etikett-boksen når feltet med en tilordnet etikett er valgt.

ALT+B

Åpne dialogboksen Legg til kortbilde .

ALT+C

Plasser markøren i begynnelsen av Rediger tekst-feltet.

ALT + E

Gå til og velg Felter-boksen .

ALT+F

Velg Menyen Bildejustering .

ALT+G

Velg fargepaletten for bakgrunnen.

ALT+K, ENTER

Velg Oppsett-menyen .

ALT+L

Fjerne et valgt felt fra Felt-boksen.

ALT + R

Til toppen av siden

Flytte mellom felt i et åpent visittkort

Hvis du vil bruke følgende taster, må du kontrollere at et felt i et kort er merket.

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste felt og kontroll.

TABULATOR-tasten

Gå til forrige felt og kontroll.

Shift+Tab

Lukke det aktive kortet.

ENTER eller ESCAPE

Til toppen av siden

Flytte mellom tegn i et visittkortfelt

Hvis du vil bruke følgende taster, må du kontrollere at et felt i et kort er merket og at fokus er plassert i feltet.

Hvis du vil

Trykk

Legge til en linje i et flerlinjet felt.

ENTER

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av et flerlinjet felt.

PGUP

Flytte til slutten av et flerlinjet felt.

PGDN

Flytte til den forrige linjen i et flerlinjet felt.

Pil opp

Flytte til den neste linjen i et flerlinjet felt.

Pil ned

Flytte til det forrige tegnet i et felt.

Pil venstre

Flytte til det neste tegnet i et felt.

Pil høyre

Til toppen av siden

Hurtigtaster for oppgaver

Hvis du vil

Trykk på

Godta en oppgaveforespørsel.

CTRL+C

Avslå en oppgaveforespørsel.

CTRL+D

Søke etter en oppgave eller et annet element.

Ctrl+E

Åpne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Opprett en oppgave i Oppgavevisning .

CTRL+N

Opprett en oppgave fra en hvilken som helst Outlook visning.

CTRL+SKIFT+K

åpne det valgte elementet

CTRL+O

Skriv ut det valgte elementet.

Ctrl+P

Merk alle elementer.

CTRL+A

Slette valgt element.

CTRL+D

Videresende en oppave som et vedlegg.

Ctrl+F

Opprette en oppgaveforespørsel.

CTRL+SKIFT+ALT+U

Bytt mellom mapperuten, oppgavelisten og To-Do linjen.

F6

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Flagge et element eller markere som fullført.

Sett inn

Til toppen av siden

Bruke tidslinjevisningen når et element er valgt

Hvis du vil

Trykk

Velge det forrige elementet.

Pil venstre

Velge det neste elementet.

Pil høyre

Merk flere tilstøtende elementer.

SKIFT+VENSTRE eller HØYRE PILTAST

Merk flere ikke-tilstøtende elementer.

CTRL+PIL VENSTRE+MELLOMROM eller CTRL+PIL HØYRE+MELLOMROM

Åpne de valgte elementene.

ENTER

Velge det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er gruppert) eller det første elementet i gruppen.

Hjem

Velge det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen.

END

Vise (uten å velge) det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen.

CTRL+HOME

Vise (uten å velge) det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen.

CTRL+END

Til toppen av siden

Bruke tidslinjevisningen når en gruppe er valgt

Hvis du vil

Trykk

Utvide gruppen.

ENTER eller PIL HØYRE

Skjule gruppen.

ENTER eller PIL VENSTRE

Velge den forrige gruppen.

Pil opp

Velge den neste gruppen.

Pil ned

Velge den første gruppen på tidslinjen.

Hjem

Velge den siste gruppen på tidslinjen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

Pil høyre

Til toppen av siden

Bruk tidslinjevisningen når en tidsenhet på tidsskalaen for dager er valgt

Hvis du vil

Trykk på

Flytt bakover i tidsintervaller som er de samme som de som vises på tidsskalaen.

Pil venstre

Flytte fremover i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen.

Pil høyre

Bytt mellom aktiv visning, To-Do stolpe, Søk og tilbake til aktiv visning.

TAB og SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Åpne Visual Basic Editor

Hvis du vil

Trykk på

Åpne Visual Basic-Redaktør.

ALT+F11

Til toppen av siden

Spill av makroer

Hvis du vil

Trykk på

Spille av en makro.

ALT+F8

Til toppen av siden

Arbeide med elementgrupper

Hvis du vil

Trykk

Vise én enkelt valgt gruppe.

Pil høyre

Skjule én enkelt valgt gruppe.

Pil venstre

Velge den forrige gruppen.

Pil opp

Velge den neste gruppen.

Pil ned

Velge den første gruppen.

Hjem

Velge den siste gruppen.

END

Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre.

Pil høyre

Til toppen av siden

Se også

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook Kalender

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Støtte for skjermleser for Outlook

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Outlook for Mac.

Obs!: 

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Innstillingene i enkelte versjoner av Mac-operativsystemet og enkelte tilleggsprogrammer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Microsoft 365. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordningen av en hurtigtast, kan du se Hjelp for Mac for din versjon av Mac-operativsystemet, eller se tilleggsprogrammet.

 • Hvis du vil opprette dine egne snarveier i Microsoft 365 for Mac, kan du gå til Opprett en egendefinert hurtigtast for Office for Mac.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser vanlige snarveier i Outlook for Mac.

Hvis du vil

Trykk

Lagre et element.

Kommandoknappen.+S

Skrive ut et element.

Kommandoknappen.+P

Angre forrige handling.

Kommandoknappen.+Z

Gjøre om siste handling.

Kommandoknappen.+Y

Minimere det aktive vinduet.

Kommandoknappen.+M

Opprett en ny mappe i mapperuten.

SKIFT+Kommandoknappen.+N

Opprett ny e-post (i e-postvisning).

Kommandoknappen.+N

Skjul leseruten eller vis den til høyre.

Kommandoknappen.+Omvendt skråstrek (\)

Skjul leseruten eller vis den nedenfor.

SKIFT+Kommandoknappen.+Omvendt skråstrek (\)

Flytt det merkede elementet til en annen mappe.

Skift+Kommandoknappen.+M

Kopier det merkede elementet til en annen mappe.

SKIFT+Kommandoknappen.+C

Velg alle elementene i elementlisten hvis elementlisten er den aktive ruten.

Kommandoknappen.+A

Minimer eller utvid båndet.

Alternativer+Kommandoknappen.+R

Skjul Outlook.

Kommandoknappen.+H

Avslutt Outlook.

Kommandoknappen.+Q

Start diktering.

Fn+Fn

Sette inn emoji.

CTRL+Kommandoknappen.+MELLOMROM

Til toppen av siden 

Arbeide i vinduer og dialogbokser

Hvis du vil

Trykk på

Gå til E-post-visning .

Kommandoknappen.+1

Gå til kalendervisning .

Kommandoknappen.+2

Gå til kontaktvisning .

Kommandoknappen.+3

Gå til Oppgaver-visningen .

Kommandoknappen.+4

Gå til notatvisning .

Kommandoknappen.+5

Åpne vinduet Synkroniser status , eller gjør det til det aktive vinduet.

Kommandoknappen.+7

Åpne vinduet Synkroniser feil, eller gjør det til det aktive vinduet.

Kommandoknappen.+8

Åpne kontaktvinduet Søk.

Kommandoknappen.+0

Åpne dialogboksen Innstillinger for Outlook .

Kommandoknappen.+Komma (,)

Bla fremover gjennom åpne vinduer.

Kommandoknappen.+Tilde (~)

Bla bakover gjennom åpne vinduer.

SKIFT+Kommandoknappen.+Tilde (~)

Lukke det aktive vinduet.

Kommandoknappen.+W

åpne det valgte elementet

Kommandoknappen.+O

Flytte fremover gjennom kontroller i et vindu.

TABULATOR-tasten

Flytte bakover gjennom kontroller i et vindu.

Shift+Tab

Flytt fremover fra et skrivevindu.

CTRL+TILVALG+TAB

Til toppen av siden 

Bruk søk

Hvis du vil

Trykk

Søk gjeldende mappe

TILVALG+Kommandoknappen.+F

Gjør et avansert søk i Outlook (legg til element inneholder filter for søking).

SKIFT+Kommandoknappen.+F

Finne tekst i et element.

Kommandoknappen.+F

Finn neste forekomst av teksten du søkte etter i et element.

Kommandoknappen.+G

Finn den forrige forekomsten av teksten du søkte etter i et element.

Kommandoknappen.+SKIFT+G

Til toppen av siden 

Sende og motta e-post

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny melding.

Kommandoknappen.+N

Send den åpne meldingen.

Kommandoknappen.+ENTER

Send alle meldinger i utboksen og motta alle innkommende meldinger.

CTRL+Kommandoknappen.+K

Send alle meldingene i utboksen.

Skift+Kommandoknappen.+K

Lagre den åpne meldingen, og lagre den i Kladd-mappen .

Kommandoknappen.+S

Legg til et vedlegg i den åpne meldingen.

Kommandoknappen.+E

Åpne dialogboksen Stavekontroll og grammatikk .

Kommandoknappen.+Kolon (:)

Kontroller mottakernavnene i de åpne meldingene.

CTRL+Kommandoknappen.+C

Svar til avsenderen av meldingen, eller svar på adresselisten hvis meldingen er fra en adresseliste.

Kommandoknappen.+R

Svar til alle.

SKIFT+ Kommandoknappen.+R

Videresend meldingen.

Kommandoknappen.+J

Åpne den merkede meldingen i et eget vindu.

Kommandoknappen.+O

Fjern flagget for den valgte meldingen.

OPTION+Kommandoknappen.+Apostrof (')

Merk den valgte meldingen som søppelpost.

Kommandoknappen.+SKIFT+J

Merk den valgte meldingen som ikke søppelpost.

Kommandoknappen.+SKIFT+TILVALG+J

Vis den forrige meldingen.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Vis neste melding.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Gå til forrige rute i E-post-visningen.

SKIFT+CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Gå til neste rute i e-postvisningen.

SKIFT+CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Flytt den merkede meldingen til en mappe.

Skift+Kommandoknappen.+M

Redusere visningsstørrelsen for tekst i en åpen melding eller i leseruten.

Kommandoknappen.+Bindestreker (-)

Øke visningsstørrelsen for tekst i en åpen melding eller i leseruten.

Kommandoknappen.+PLUSSTEGN (+)

Rull ned til neste skjermbilde med tekst, eller vis neste melding hvis du er på slutten av en melding.

MELLOMROM

Rull opp til forrige skjermbilde med tekst, eller vis den forrige meldingen hvis du er i begynnelsen av en melding.

SKIFT+MELLOMROM

Slett den merkede meldingen.

Slette

Slett den merkede meldingen permanent.

SKIFT+DELETE

Slett den gjeldende meldingen, og lukk den hvis meldingsvinduet er åpent.

Kommandoknappen.+DELETE

Merk valgte meldinger som lest.

Kommandoknappen.+T

Merk merkede meldinger som ulest.

SKIFT+Kommandoknappen.+T

Merk alle meldinger i en mappe som lest.

TILVALG+Kommandoknappen.+T

Arkivere en valgt melding.

CTRL+E

Til toppen av siden 

Bruk kalenderen

Hvis du vil

Trykk

Åpne kalendervisningen.

Kommandoknappen.+2

Opprette en ny avtale.

Kommandoknappen.+N

Åpne den valgte kalenderhendelsen.

Kommandoknappen.+O

Slett kalenderhendelsen.

Slette

Bytt visningen til å inkluderes i dag.

Kommandoknappen.+T

Gå til forrige dag i dagsvisning . Gå til forrige uke i uke- og arbeidsukevisningene . I månedsvisning flytter du til forrige måned.

Kommandoknappen.+TILVALG+PIL VENSTRE

Gå til neste dag i dagsvisning . Gå til neste uke i uke- og arbeidsukevisningene. Gå til neste måned i månedsvisning .

Kommandoknappen.+TILVALG+PIL HØYRE

Gå til forrige rute i kalendervisningen.

SKIFT+CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Gå til neste rute i kalendervisningen.

SKIFT+CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Til toppen av siden 

Arbeid med personer og kontakter

Hvis du vil

Trykk på

Opprett en ny kontakt.

Kommandoknappen.+N

Åpne den valgte kontakten.

Kommandoknappen.+O

Slett kontakten.

Slette

Lukk gjeldende åpne kontakt, og åpne den forrige kontakten.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Lukk gjeldende åpne kontakt, og åpne neste kontakt.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Gå til forrige rute i Folk visning.

SKIFT+CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Gå til neste rute i Folk visning.

SKIFT+CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Til toppen av siden 

Administrere aktiviteter

Hvis du vil

Trykk på

Gå til Oppgave-vinduet .

Kommandoknappen.+4

Opprett en ny oppgave.

Kommandoknappen.+N

Åpne den merkede aktiviteten.

Kommandoknappen.+O

Slett oppgaven.

Slette

Lukk gjeldende åpne oppgave, og åpne den forrige oppgaven i oppgavelisten .

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Lukk gjeldende åpne oppgave, og åpne den neste oppgaven i oppgavelisten .

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Gå til forrige rute i Oppgaver-visningen .

SKIFT+CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Gå til neste rute i Oppgaver-visningen .

SKIFT+CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Til toppen av siden 

Bruke notater

Hvis du vil

Trykk på

Gå til Notater-vinduet .

Kommandoknappen.+5

Opprett et nytt notat.

Kommandoknappen.+N

Åpne det valgte notatet.

Kommandoknappen.+O

Slett notatet.

Slette

Lukk gjeldende åpne notat, og åpne det forrige notatet i notatlisten .

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Lukk gjeldende åpne notat, og åpne neste notat i notatlisten .

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Gå til forrige rute i Notatvisning .

SKIFT+CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Gå til neste rute i notatvisning .

SKIFT+CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Sende et notat som en e-postmelding.

Kommandoknappen.+J

Sende et notat som et HTML-vedlegg i en e-postmelding.

Med fokus på notatet i listen over notater trykker du ctrl+Kommandoknappen.+J

Til toppen av siden 

Rediger og formater tekst

Hvis du vil

Trykk på

Klippe ut den merkede teksten til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+X

Kopiere et merket område til utklippstavlen.

Kommandoknappen.+C

Lim inn et merket område fra utklippstavlen.

Kommandoknappen.+V

Lim inn et merket område fra utklippstavlen og samsvarer med målstilen.

SKIFT+TILVALG+Kommandoknappen.+V

Gjøre merket tekst fet.

Kommandoknappen.+B

Gjøre den merkede teksten kursiv.

Kommandoknappen.+I

Understreke merket tekst.

Kommandoknappen.+U

Gjennomstreking av merket tekst.

SKIFT+Kommandoknappen.+X

Sett inn en hyperkobling.

Kommandoknappen.+K

Flytt markøren ett tegn mot venstre.

Pil venstre

Flytt markøren ett tegn mot høyre.

Pil høyre

Flytte markøren opp én linje.

Pil opp

Flytt markøren én linje ned.

Pil ned

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende avsnitt.

TILVALG+pil opp

Flytte markøren til slutten av gjeldende avsnitt.

TILVALG+pil ned

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende ord.

TILVALG+pil venstre

Flytte markøren til slutten av gjeldende ord.

TILVALG+pil høyre

Minske innrykket.

Kommandoknappen.+VENSTRE KLAMMEPARENTES ({)

Øke innrykket.

Kommandoknappen.+HØYRE KLAMMEPARENTES (})

Slett tegnet til venstre for markøren, eller slett den merkede teksten.

Slette

Slett tegnet på høyre side av markøren, eller slett den merkede teksten.

Slett-knappen på Mac med et kryss-symbol på den. eller Fn+Delete

Sett inn et tabulatorstopp.

TABULATOR-tasten

Flytte markøren til begynnelsen av linjen.

Kommandoknappen.+PIL VENSTRE

Flytte markøren til slutten av linjen.

Kommandoknappen.+PIL HØYRE

Flytt markøren til toppen av meldingsteksten.

Kommandoknappen.+PIL OPP

Flytt markøren til bunnen av meldingsteksten.

Kommandoknappen.+PIL NED

Flytt markøren til begynnelsen av den merkede teksten.

Kommandoknappen.+Hjem

Flytt markøren til slutten av den merkede teksten.

Kommandoknappen.+END

Rull opp visningen.

PGUP

Rull ned visningen.

PGDN

Til toppen av siden 

Flagg meldinger, kontakter og oppgaver for oppfølging

Hvis du vil

Trykk på

Flagg det valgte elementet for oppfølging, med I dag som forfallsdato.

CTRL+1

Flagg det valgte elementet for oppfølging, med I morgen som forfallsdato.

CTRL+2

Flagg det valgte elementet for oppfølging, med Denne uken som forfallsdato.

CTRL+3

Flagg det valgte elementet for oppfølging, med Neste uke som forfallsdato.

CTRL+4

Flagg det valgte elementet for oppfølging, uten forfallsdato.

CTRL+5

Flagg det valgte elementet for oppfølging, og legg til en egendefinert forfallsdato.

CTRL+6

Flagg det valgte elementet for oppfølging, og legg til en påminnelse.

CTRL+LIKHETSTEGN ( = )

Merk det valgte elementet som fullført.

CTRL+NULL (0)

Fjern oppfølgingsflagget for det valgte elementet.

OPTION+Kommandoknappen.+Apostrof (')

Til toppen av siden 

Se også

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook Kalender

Støtte for skjermleser for Outlook

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Outlook for iOS.

Obs!: 

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på macOS-datamaskinen, fungerer også de samme tastekombinasjonene med Outlook for iOS ved hjelp av et eksternt tastatur. Hurtigtastene som er oppført i denne artikkelen, er de eneste som fungerer i denne versjonen av Outlook.

I dette emnet

De mest brukte hurtigtastene på iPad

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Outlook for iOS.

Hvis du vil

Trykk på

Bytt til E-post-fanen .

Kommandoknappen.+1

Bytt til Søk-fanen.

Kommandoknappen.+2

Bytt til Kalender-fanen .

Kommandoknappen.+3

Åpne meldingskomponisten for å skrive en melding.

Kommandoknappen.+N

Lukk meldingskomponisten.

ESC

Sende en melding.

Kommandoknappen.+ENTER

Gå til neste felt.

TABULATOR-tasten

Åpne hendelseskomponisten for å opprette en ny hendelse.

SKIFT+Kommandoknappen.+N

Velg den forrige meldingen i meldingslisten.

Pil opp

Velg neste melding i meldingslisten.

Pil ned

Arbeide med meldinger på iPad

Hvis du vil

Trykk

Åpne hurtigsvar.

Kommandoknappen.+Q

Åpne dialogboksen Svar for å svare på en melding.

Kommandoknappen.+R

Åpne dialogboksen Svar til alle for å svare alle mottakerne i en melding.

SKIFT+Kommandoknappen.+R

Åpne dialogboksen Videresend for å videresende en melding.

Kommandoknappen.+J

Slette en melding.

DEL eller TILBAKE

Planlegg en melding.

Kommandoknappen.+S

Arkivere en melding.

Kommandoknappen.+A

Merk en melding som ulest.

Kommandoknappen.+U

Flagge en melding.

Kommandoknappen.+L

Angre en handling.

Kommandoknappen.+Z

Søk i Outlook for iPad

Hvis du vil

Trykk

Flytte fokus til Søk-feltet.

TABULATOR-tasten

Start søket når du har skrevet inn søkeordene.

ENTER

Se også

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook Kalender

Støtte for skjermleser for Outlook

Denne delen beskriver hurtigtastene i Outlook på nettet.

Obs!: 

 • Du kan bruke hurtigtastene fra Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail eller Outlook i Outlook på nettet og Outlook.com. Denne artikkelen beskriver hurtigtastene som er tilgjengelige hvis du velger Outlook. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du endrer versjonen av snarveien, kan du gå til Endre tastatursnarveier-versjonen.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Handlingen som en hurtigtast utfører, kan være unik for området eller visningen du arbeider i, til tross for at du har kjente nøkkelnavn og tastekombinasjoner.

I dette emnet

Endre versjonen av hurtigtaster

I Outlook på nettet og Outlook.com kan du velge hvilke hurtigtaster du vil bruke: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail eller Outlook. Du kan også deaktivere hurtigtastene.

Hvis du vil se en fullstendig liste over hurtigtaster som er tilgjengelige i den versjonen du velger, trykker du SKIFT+SPØRSMÅLSTEGN (?) på tastaturet.

 • I Outlook.com og den nye Outlook på nettet velger du Innstillinger Innstillinger > Generell > Tilgjengelighet. Velg ønsket alternativ under Hurtigtaster, og velg deretter Lagre.

 • Velg Innstillinger Innstillinger > E-> Generelle > Hurtigtaster i den klassiske Outlook på nettet. Velg alternativet du vil bruke, og velg deretter Lagre.

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Outlook på nettet og Outlook.com.

Hvis du vil

Trykk

Opprett en ny melding eller kalenderhendelse.

N

Åpne valgt melding i et nytt vindu.

SKIFT+ENTER

Flytt melding til arkivmappen .

E

Slett melding eller element.

Slette

Videresend melding.

CTRL+SKIFT+F eller SKIFT+F

Gå til kalender.

Ctrl+Shift+2

Velg alternativet Svar til alle .

CTRL+SKIFT+R eller SKIFT+R

Svar på e-postmelding.

CTRL+R eller R

Send e-postmelding.

Ctrl+Enter

Bruk søk.

ALT+Q

Åpne delingsknapper.

ALT+Pil ned

Til toppen av siden

Redigere tekst

Hurtigtastene for tekstredigering i Outlook på nettet og Outlook.com er de samme som i andre Microsoft produkter.

Hvis du vil

Trykk på

Kopier det merkede området til utklippstavlen.

CTRL+C

Klippe ut teksten du har valgt.

CTRL+X

Slette merket tekst eller tegnene til venstre for markøren.

TILBAKE

Slette ordet til venstre for markøren, men ikke mellomrommet foran ordet.

Ctrl+Tilbake

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Lim inn innhold fra utklippstavlen på gjeldende plassering.

CTRL+V

Gjenta siste handling.

CTRL+Y

Angre siste handling.

CTRL+Z

Bytte mellom å sette inn og skrive over tekst.

Sett inn

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hurtigtastene for tekstformatering i Outlook på nettet og Outlook.com er de samme som i andre Microsoft produkter.

Hvis du vil

Trykk på

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Understreke tekst.

CTRL+U

Til toppen av siden

E-post hurtigtaster

Bruke mapperuten

Hvis du vil

Trykk på

Skjule den valgte inndelingen.

Pil venstre

Vise den valgte inndelingen.

Pil høyre

Til toppen av siden

Bruke meldings- og leselisten

Hurtigtastene i tabellen nedenfor kan brukes til å utføre den samme handlingen i både meldingslisten og leselisten.

Hvis du vil

Trykk på

Slette den valgte meldingen.

Slette

Markere den merkede samtalen eller meldingen som lest.

CTRL+Q eller Q

Markere den merkede samtalen eller meldingen som ulest.

CTRL+U eller U

Slette den valgte meldingen eller det valgte elementet for godt.

SKIFT+DELETE

Flagge en melding eller markere en flagget melding som fullført.

Sett inn

Avbryte et søk.

ESC

Til toppen av siden

Bruke meldingslisten

Hurtigtastene i tabellen nedenfor er spesifikke meldingslister.

Hvis du vil

Trykk på

Merke gjeldende og neste melding i listen. Bruk denne til å velge flere tilstøtende meldinger.

SKIFT+PIL NED

Merke gjeldende og tidligere meldinger i listen. Bruk denne til å velge flere tilstøtende meldinger.

SKIFT+PIL OPP

Merke første melding i mappen.

HOME eller CTRL+HOME

Til toppen av siden

Bruke leselisten

Hurtigtastene i tabellen nedenfor er spesifikke leselister.

Hvis du vil

Trykk på

Lukke en ny melding.

ESC

Opprette en ny melding.

N

Videresende en merket melding.

CTRL+SKIFT+F eller SKIFT+F

Gå til bunnen av en samtale eller melding.

END eller CTRL+END

Gå til toppen av en samtale eller melding.

HOME eller CTRL+HOME

Flytte ned én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

PGDN

Flytte opp én side i samtaler eller meldinger på to eller flere sider.

PGUP

Svare på den merkede meldingen.

CTRL+R eller R

Svare avsenderen og alle mottakere av den merkede meldingen.

CTRL+SKIFT+R eller SKIFT+R

Sende en melding.

Ctrl+Enter

Til toppen av siden

Kalender hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Opprette et nytt kalenderelement.

N

Slette det merkede elementet

Slette

Gå til kalenderen.

Ctrl+Shift+2

Gå til neste tidsperiode.

SKIFT+PIL HØYRE

Gå til forrige tidsperiode.

SKIFT+PIL VENSTRE

Gå til i dag

SKIFT+ALT+Y

Gå til et annet område i kalenderen.

Ctrl+F6

Gå til neste hendelse eller område i gjeldende visning.

TABULATOR-tasten

Gå til en tidligere hendelse eller område i gjeldende visning.

Shift+Tab

åpne det valgte elementet

ENTER

Bytt til dagvisning .

SKIFT+ALT+1

Bytt til full ukevisning .

SKIFT+ALT+3

Bytt til månedsvisning .

SKIFT+ALT+4

Bytt til arbeidsukevisning .

SKIFT+ALT+2

Til toppen av siden

Bruke kalenderskjemaer

Hvis du vil

Trykk på

Lagre en avtale.

CTRL+S

Sende et møte.

CTRL+ENTER eller ALT+S

Til toppen av siden

Bruke kalendertavlevisningen

Hvis du vil

Trykk

Åpne hurtigbytteren.

CTRL+SKIFT+K

Zoom inn.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Zoom ut.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Panorer til venstre, høyre, opp eller ned.

CTRL+PIL VENSTRE, HØYRE, PIL OPP eller PIL NED

Med JAWS og NVDA bytter du til fokusnavigasjon for å bruke denne snarveien.

Tilbakestill panorering og zoom.

Ctrl+0

Flytt merket element til venstre, høyre, opp eller ned.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE, HØYRE, PIL OPP eller PIL NED

Med JAWS og NVDA bytter du til fokusnavigasjon for å bruke denne snarveien.

Fjern merking for alle elementer.

ESC

Låsebrett.

SKIFT+C

Med JAWS og NVDA bytter du til fokusnavigasjon for å bruke denne snarveien.

Lås elementer.

SKIFT+I

Med JAWS og NVDA bytter du til fokusnavigasjon for å bruke denne snarveien.

Åpne tavlevisning .

SKIFT+ALT+6

Til toppen av siden

Personer hurtigtaster

Appen Personerer adresseboken iOutlook på nettet der de personlige kontaktene dine er lagret, og der kan du åpne en adressebok som er konfigurert for organisasjonen.  AppenePersoner, E-postog Kalender fungerer sammen, slik at du enkelt kan sende e-post til og planlegge avtaler med de viktigste personene. Hvis du vil lære mer om Personer-appen, kan du gå til Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Folk-appen.

Hvis du vil

Trykk

Gå til Personer.

Ctrl+Shift+3

Gå til E-post.

Ctrl+Shift+1

Gå til Kalender.

Ctrl+Shift+2

Slette en kontakt eller kontaktliste.

Slette

Opprette en kontakt.

SKIFT+N

Søk for en kontakt.

ALT+Q

Lukk endringer mens du redigerer en kontakt.

ESC

Lagre en kontakt eller kontaktliste.

CTRL+S

Velg alle kontakter eller kontaktlister.

CTRL+A

Fjern merkingen for alle kontakter eller kontaktlister.

ESC

Redigere en kontakt eller kontaktliste.

SKIFT+E

Flytte ned i kontakt- eller hublisten.

Pil ned

Flytt opp i kontakt- eller hublisten.

Pil opp

Opprette en kontaktliste.

SKIFT+L

Vise listen over Personer hurtigtaster.

SKIFT+SPØRSMÅLSTEGN (?)

Flytte fokus til båndet.

ALT+PUNKTUM (.)

Flytt fokus til Hjem-fanen .

ALT+H

Flytte fokus til Vis-fanen .

Alt+V

Flytt fremover til neste område, knapp, kobling eller alternativ i en dialogboks, eller lukk en meny.

TABULATOR-tasten

Flytt bakover til forrige område, knapp eller kobling.

Shift+Tab

Velg flere kontakter når én kontakt allerede er valgt.

SKIFT+PIL NED eller PIL OPP, og deretter MELLOMROM

Flytte mellom og velge alternativer i en meny.

PIL NED eller PIL OPP

Merk av for eller fjern merket for en kontakt i en kontaktliste eller et alternativ i en dialogboks.

MELLOMROM

Fjern alle valgene på en side, og oppdater siden i nettleseren.

F5

Aktivere en knapp eller kobling eller åpne en meny.

ENTER

Åpne hurtigmenyen når en kontakt er valgt.

SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

Lukke en dialogboks.

ESC

Til toppen av siden 

Bruke hurtigtaster til å legge til uthevingsmerker og spesialtegn

Hvis du vil legge til uthevinger eller spesialtegn, bruker du talltastaturet på tastaturet med Num Lock aktivert.

 1. Trykk og hold nede ALT.

 2. Skriv inn den numeriske koden på talltastaturet, og slipp ALT.

Tips!: Hvis du vil skrive inn spesialtegn på en Mac, trykker du på KOMMANDO+CTRL+MELLOMROM.

Til toppen av siden 

Vokaler med aksenter

Tabellen nedenfor viser vokaler med uthevingsmerker og ALT-koden for dem.

Stor vokal med grav aksent

Trykk

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Til toppen av siden 

Små bokstaver vokal med grav aksent

Trykk på

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Til toppen av siden 

Stor vokal med akutt aksent

Trykk

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Til toppen av siden 

Små bokstaver vokal med akutt aksent

Trykk

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Til toppen av siden 

Stor vokal med cirkumfleksutheving

Trykk på

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Til toppen av siden 

Små bokstaver vokal med circumflex aksent

Trykk

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Til toppen av siden 

Stor vokal med uthevingsfarge for tilde

Trykk på

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Til toppen av siden 

Liten vokal med uthevingsfarge for tilde

Trykk

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Til toppen av siden 

Stor vokal med uthevingsfarge

Trykk

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Til toppen av siden 

Små bokstaver vokal med umlaut aksent

Trykk

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Til toppen av siden

Tegnsetting, konsonanter og spesielle vokaler

Merke, bokstaver, symboler eller tegn

Trykk

Invertert utropstegn (*)

0161

Invertert spørsmålstegn (*)

0191

Store bokstaver C-cedilla (Ç)

0199

Små bokstaver c-cedilla (ç)

0231

Store bokstaver OE diphthong (BOKSTAV)

0140

Små bokstaver oe diphthong (hk)

0156

Eszett eller ss (ß)

0223

Indikator for maskulin ordenstall eller symbol for grader (º)

0186

Feminin ordenstallindikator (REDIGER)

0170

Store bokstaver O med et strøk (Ø)

0216

Små bokstaver o med et strøk (ø)

0248

Store bokstaver A med overstreking, A-ring (Å)

0197

Små bokstaver a med overstreking, A-ring (å)

0229

Store bokstaver AE diphthong eller store bokstaver aske (Æ)

0198

Små bokstaver ae diphthong eller små bokstaver aske (æ)

0230

Stor torn (Þ)

0222

Liten torn (þ)

0254

Store bokstaver eth (Ð)

0208

Små bokstaver eth (ð)

0240

Doble venstrevinklede anførselstegn («)

0171

Doble høyrevinklede anførselstegn (»)

0187

Enkle venstrevinklede anførselstegn (‹)

0139

Enkle høyrevinklede anførselstegn (*)

0155

Store bokstaver S med caron (Š)

0138

Små bokstaver med caron (š)

0154

Store bokstaver Z med caron (Ž)

0142

Små bokstaver z med caron (ž)

0158

Til toppen av siden

Spesialtegn

Tegn

Trykk på

Cent-symbolet ¢

0162

Symbol for opphavsrett ©

0169

Dolksymbol †

0134

Dobbelt dolksymbol eller diesis ‡

0135

Pundtegn £

0163

Eurotegn €

0128

Yen-tegn ¥

0165

Funksjonstegn ƒ

0131

Valutategn .

0164

Symbol for registrert varemerke ®

0174

Symbol for varemerke ™

0153

Bullet•

0149

En tankestreker –

0151

Lang tankestreker –

0150

Inndelingstegn §

0167

Avsnittstegn eller pilcrow ¶

0182

Til toppen av siden

Se også

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med kalenderen i Outlook

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook E-post

Bruk en skjermleser for å utforske og navigere i Outlook Kalender

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Folk-appen

Støtte for skjermleser for Outlook

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×