Legge ved filer eller sette inn bilder i e-postmeldinger i Outlook

Legge ved filer eller sette inn bilder i e-postmeldinger i Outlook

Det er enkelt å legge ved bilder, filer, kontakter, e-poster og mye annet i Outlook-meldingene. Outlook holder oversikt over dokumenter du har jobbet med i det siste, enten de er lagret på datamaskinen eller i OneDrive (bare i skyen). Og uansett hvor de er lagret, så lar Outlook deg raskt velge om du vil sende et dokument som et tradisjonelt vedlegg, eller laste det opp til OneDrive og dele en kobling til filen. Du kan også angi tillatelser på filer som er sendt fra OneDrive, som lar meldingsmottakere se og redigere dem eller dele dem med andre.

Se Løse problemer med vedlegg for å løse problemer med å legge ved filer.

Hva vil du gjøre?

Outlook holder greie på filene du har arbeidet med i det siste og foreslår dem når du vil legge ved en fil i en e-postmelding. Noen filtyper er blokkert fra å bli sendt eller mottatt. Finn hele listen i Blokkerte vedlegg i Outlook.

 1. Velg Legg ved fil fra Melding-båndet eller Sett inn-båndet i en ny melding, et svar eller videresendt melding.

 2. Velg filen fra et av følgende steder:

  • Nylige elementer
   De tolv siste filene du har jobbet med, blir vist her. Disse filene kan være på datamaskinen din, i OneDrive, SharePoint eller et annet dokumentbibliotek på nettet. Velg en fil å legge til i e-posten.

  • Bla gjennom nettplasseringer
   Plasseringer omfatter OneDrive-, SharePoint-nettsteder eller andre plasseringer, for eksempel et gruppedokumentbibliotek som du har gått inn i før. Velg en av plasseringene for å åpne et nytt vindu, og velg deretter vedlegget.

  • Bla gjennom denne PC-en
   Åpner et Filutforsker-vindu der du kan velge en fil fra datamaskinen.

 3. Hvis du valgte en fil fra den lokale datamaskinen eller fra gruppedokumentbiblioteket, blir en kopi av filen lagt ved i e-posten. Men hvis du velger en OneDrive- eller SharePoint-fil, blir du gitt ytterligere tillatelsesalternativer og -informasjon. 

 4. Sende en kobling eller sende en kopi Hvis du sender en kobling til OneDrive- eller SharePoint-filen, holder du størrelsen på e-posten liten. Hvis du velger å sende en kopi av filen, blir hele filen lagt ved i e-posten, akkurat som når du velger en fil fra datamaskinen. Hvis du velger å sende en kobling til filen, kan du også angi tillatelsene på filen.

 5. Standardinnstillingen i et bedriftsmiljø er at alle i organisasjonen kan redigere den koblede filen. Du kan endre disse tillatelsene ved å velge pilen til høyre for vedleggsnavnet. Da vises en rullegardinmeny med en rekke tillatelsesalternativer.

  • Organisasjonen kan redigere hvis du vil at alle i organisasjonen skal kunne endre filen.

  • Organisasjonen kan vise hvis du vil at alle i organisasjonen skal kunne vise filen, men ikke endre den.

  • Mottakerne kan redigere hvis du vil at bare mottakerne av e-postmeldingen skal kunne endre filen.

  • Mottakerne kan vise hvis du vil at bare mottakerne av e-postmeldingen kan vise filen, men ikke endre den.

   Alternativene for å endre tillatelse omfatter Mottakere kan redigere og Mottakere kan vise

 6. Hvis Outlook oppdager at mottakerne ikke kan se filen, for eksempel hvis den er lagret på et SharePoint-område som bare du har tilgang til, får du en advarsel rett under filens ikon og navn. Velg Legg ved som kopi for å endre vedlegget fra en koblet fil til en kopi av filen.

  Obs!: Hvis du legger ved en fil som kopi, blir ikke eventuelle endringer som mottakeren gjør synkronisert med versjonen av filen i OneDrive eller på SharePoint.

Når du legger ved et dokument som er lagret på datamaskinen din og ikke et sted på nettet, kan du også velge å laste opp dokumentet i OneDrive før du sender e-posten. Opplasting av vedlegget gjør samarbeid enkelt. Du kan være sikker på at alle samarbeider på den samme (og helt oppdaterte) versjonen av filen. Du kan også velge å laste opp til OneDrive hvis filen er for stor til å deles som et vanlig vedlegg.

 1. Klikk på Legg ved fil i båndet, deretter Bla gjennom denne PC-en, og deretter velger du filen du vil legge ved.

 2. Velg PIL NED for vedlegget i e-postmeldingen.

 3. Velg Last opp til OneDrive, og velg deretter ønsket plassering for filen.

  Alternativene for å laste opp til OneDrive omfatter OneDrive- og gruppedokumentbiblioteker

  Obs!: Du kan for eksempel se valgmuligheter som OneDrive-plasseringen til jobbkontoen din, OneDrive-plasseringen til din personlige konto og dokumentbibliotekene til forskjellige grupper du tilhører.

 4. Velg PIL NED for vedlegget i e-postmeldingen igjen.

 5. Velg Endre tillatelser, og velg deretter ett av følgende:

  • Organisasjonen kan redigere hvis du vil at alle i organisasjonen skal kunne endre filen.

  • Organisasjonen kan vise hvis du vil at alle i organisasjonen skal kunne vise filen, men ikke endre den.

  • Mottakerne kan redigere hvis du vil at bare mottakerne av e-postmeldingen skal kunne endre filen.

  • Mottakerne kan vise hvis du vil at bare mottakerne av e-postmeldingen kan vise filen, men ikke endre den.

  Alternativene for å endre tillatelse omfatter Mottakere kan redigere og Mottakere kan vise

Når du sender bilder, kan du enten legge ved bildet i e-posten eller sette bildet inn i selve meldingsteksten. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil sette inn et bilde i meldingsteksten i en e-postmelding:

 1. Plasser markøren der du vil ha bildet i teksten.

 2. Velg Sett inn > Bilder på båndet.

 3. Bla gjennom datamaskinen eller filplasseringer på nettet for å finne bildet du vil sette inn. Velg bildet, og velg deretter Sett inn.

 4. Du kan endre størrelsen på bildet ved å dra håndtaket i et av de fire hjørnene mot midten av bildet eller vekk fra midten.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om endring av bildestørrelse i Outlook, kan du se Redusere størrelsen på bilder og vedlegg i e-postmeldinger i Outlook

 1. Velg Legg ved element i en ny melding.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Visittkort
   Velg et elektronisk visittkort fra kontaktlisten din.

  • Kalender
   Velg Datointervall, Detaljer og andre passende alternativer.

  • Outlook-element
   Velg én eller flere e-postmeldinger fra en av e-postmappene dine.

 3. Velg elementet du vil legge ved, og velg deretter Sett inn.

Hva vil du gjøre?

Outlook blokkerer enkelte filtyper fra å bli sendt eller mottatt. Finn hele listen i Blokkerte vedlegg i Outlook.

 1. Velg Legg ved fil fra båndet i en ny e-postmelding.

 2. Velg filen du vil legge ved, og velg deretter Sett inn.

Når du sender bilder, kan du enten legge ved bildet i e-posten eller sette bildet inn i selve meldingsteksten. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil sette inn et bilde i meldingsteksten i en e-postmelding:

 1. Plasser markøren der du vil ha bildet i teksten.

 2. Velg Sett inn > Bilder.

 3. Bla gjennom datamaskinen eller filplasseringer på nettet for å finne bildet du vil sette inn. Velg bildet, og velg deretter Sett inn.

 4. Du kan endre størrelsen på bildet ved å dra håndtaket i et av de fire hjørnene mot midten av bildet eller vekk fra midten.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om endring av bildestørrelse i Outlook, kan du se Redusere størrelsen på bilder og vedlegg i e-postmeldinger i Outlook

 1. Velg Legg ved element i en ny melding.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Visittkort
   Velg et elektronisk visittkort fra kontaktlisten din.

  • Kalender
   Velg Datointervall, Detaljer og andre passende alternativer.

  • Outlook-element
   Velg én eller flere e-postmeldinger fra en av e-postmappene dine.

 3. Velg elementet du vil legge ved, og velg deretter Sett inn.

Hva vil du gjøre?

 1. Opprett en melding, eller klikk på Svar, Svar alle eller Videresend i en eksisterende melding.

 2. Klikk på Legg ved fil i Inkluder-gruppen på Melding-fanen i meldingsvinduet.

  Kommandoen Legg ved fil på båndet

 3. Bla til og klikk på filen du vil legge ved, og klikk deretter på Sett inn.

Obs!:  Når du skriver en melding, kan du også legge ved filer ved å bruke kommandoene i kategorien Sett inn i Inkluder-gruppen, eller du kan dra filer fra mapper på datamaskinen og slippe dem i meldingsvinduet.

Når du sender bilder, kan du enten legge ved bildet i e-posten eller sette bildet inn i selve meldingsteksten. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil sette inn et bilde i meldingsteksten i en e-postmelding:

 1. Plasser markøren der du vil ha bildet i teksten.

 2. Velg Sett inn > Bilder.

 3. Bla gjennom datamaskinen eller filplasseringer på nettet for å finne bildet du vil sette inn. Velg bildet, og velg deretter Sett inn.

 4. Du kan endre størrelsen på bildet ved å dra håndtaket i et av de fire hjørnene mot midten av bildet eller vekk fra midten.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om endring av bildestørrelse i Outlook, kan du se Redusere størrelsen på bilder og vedlegg i e-postmeldinger i Outlook

Du kan legge ved Outlook-elementer, som andre e-postmeldinger, oppgaver, kontakter eller kalenderelementer, i en melding. Dette er den enkleste måten å videresende flere elementer eller meldinger på.

 1. Opprett en melding, eller klikk på Svar, Svar alle eller Videresend i en eksisterende melding.

 2. Klikk på Melding-fanen i meldingsvinduet, og klikk på Legg ved element i Inkluder-gruppen.

  Kommandoen Legg ved element på båndet

 3. Gjør et av følgende:

  • Velg Visittkort, og klikk deretter på Andre visittkort. Klikk på en kontakt, og klikk deretter på OK. Hvis du vil merke flere kontakter, trykker på og holder du CTRL mens du klikker hver kontakt.

  • Klikk på Kalender. Velg kalenderen, datointervallet og detaljene du vil ha med. Hvis du vil ha Avanserte alternativer, klikker du på Vis. Klikk på OK for å legge til kalenderen i meldingen.

  • Klikk påOutlook-element. Bla gjennom mappelisten for å finne mappen som inneholder elementet du vil legge ved. Klikk på elementet under Elementer, og klikk deretter på OK.

   Kommandoen Legg ved Outlook-element på båndet

Obs!: Når du skriver en melding, kan du også legge ved filer ved hjelp av kommandoene på Sett inn-fanen i Inkluder-gruppen. Du kan også flytte filer fra mapper på datamaskinen til meldingsvinduet ved hjelp av dra og slipp.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk på NyFil-menyen, og klikk deretter på E-postmelding.

 2. Klikk på Legg ved fil i Inkluder-gruppen på Melding-fanen.

  Legg ved fil

 3. Bla til og velg filen du vil legge ved i dialogboksen Sett inn fil, og klikk deretter på Sett inn.

  Advarselsmelding om sending av potensielt usikre vedlegg

Mer informasjon

 • Hvis du ikke ser filen du vil ha, i den riktige mappen, må du kontrollere at det er merket av for Alle filer (*.*) i boksen Filer av typen, og at Windows Utforsker er konfigurert til å vise filtyper.

 • Du kan også legge ved en fil fra den nye meldingens Sett inn-fane.

 • Som standard blokkerer Outlook mulige usikre vedlegg (inkludert .bat, .exe, .vbs og .js-filer) som kan inneholde virus. Hvis du legger ved en slik fil i en e-postmelding, blir du spurt om du ønsker å sende et potensielt usikkert vedlegg. Hvis du svarer Ja, sender Outlook vedlegget. Hvis du svarer Nei, kan du fjerne det potensielt usikre vedlegget.

 • Du kan legge ved flere filer samtidig ved å velge filene og dra dem fra en mappe på datamaskinen til en åpen melding i Outlook.

Når du sender bilder, kan du enten legge ved bildet i e-posten eller sette bildet inn i selve meldingsteksten. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil sette inn et bilde i meldingsteksten i en e-postmelding:

 1. Plasser markøren der du vil ha bildet i teksten.

 2. Velg Sett inn > Bilder.

 3. Bla gjennom datamaskinen eller filplasseringer på nettet for å finne bildet du vil sette inn. Velg bildet, og velg deretter Sett inn.

 4. Du kan endre størrelsen på bildet ved å dra håndtaket i et av de fire hjørnene mot midten av bildet eller vekk fra midten.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om endring av bildestørrelse i Outlook, kan du se Redusere størrelsen på bilder og vedlegg i e-postmeldinger i Outlook

 1. Klikk på NyFil-menyen, og klikk deretter på E-postmelding.

 2. Gå til Melding-fanen, og klikk på Legg ved fil i Inkluder-gruppen.

  Bilde

 3. Gå til Se i-listen, og klikk på den mappen som inneholder elementet du vil legge ved.

 4. Klikk på det elementet du vil ha, og klikk deretter på OK.

Obs!: Du kan også legge ved et element fra den nye meldingens Sett inn-fane.

Hvor vedleggene vises i meldingen kommer an på formatet du bruker til å skrive meldingen i.

 • Hvis formatet er HTML eller ren tekst, vises vedleggene i vedleggsboksen under Emne-linjen.

  Vedleggsboks

 • Hvis meldingsformatet er rik tekst, vises vedleggene i meldingsteksten. Selv om filen ser ut som den er bygget inn i meldingen, er den likevel egentlig et separat vedlegg.

  Vedlegg i meldingsteksten

Formatet på meldingen står i tittellinjen øverst i meldingen.

Melding

Outlook har ingen størrelsesbegrensninger på vedlegg. Men de fleste e-postserveradministratorer og internettleverandører (ISP-er) setter begrensninger på den totale meldingsstørrelsen som er summen av alle vedlegg, samt innholdet i selve meldingen. Tjenester på premiumnivå tilbyr som oftest mer fillagringsplass for e-poster og tillater større meldinger enn tjenester på standardnivå. Du kan få mer informasjon om den maksimalt tillatte meldingsstørrelsen hvis du kontakter internettleverandøren eller systemansvarlig for e-postserveren i organisasjonen din.

Hvis du legger ved en svært stor fil, bør du først komprimere den ved hjelp av et komprimeringsprogram. Outlook-filer som er lagret i standard Open XML-format med følgende filtyper, blir komprimert automatisk: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx og .ppsx.

Hvis filer som du har lagt ved blir komprimert når du ikke forventer det, kan du se om et .zip-verktøy er blitt installert i Outlook som et COM-tillegg. Du kan deaktivere denne typen tillegg ved å gjøre følgende:

 1. Klikk på Klareringssenter i Verktøy-menyen, og klikk deretter på Tillegg.

 2. Klikk på COM-tillegg i Behandle-listen, og klikk deretter på Gå til.

 3. Fjern merket for tillegget i dialogboksen COM-tillegg, og klikk deretter på OK.

Let etter svar eller still spørsmål i Microsoft Office-fellesskapet.

 1. Hvorfor kan jeg ikke legge ved en fil? Outlook sier at filen er usikker. Outlook blokkerer mange filtyper som potensielt kan spre datavirus. Du kan sende en fil som Outlook identifiserer som usikker ved å først komprimere den, og deretter legge ved den komprimerte filen. Komprimer en fil ved å gå til mappen på datamaskinen eller i skyen som inneholder filen, høyreklikk på filen, og velg deretter Send til komprimert mappe. Da skal du kunne sende den komprimerte filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Blokkerte vedlegg i Outlook.

 2. Hvorfor vises vedleggene mine i meldingsteksten og ikke nedenfor emnelinjen? Outlook lar deg sende e-postmeldinger i tre formater: HTML, ren tekst og rik tekst. Hvis du bruker formatet rik tekst (RTF), vil vedlagte filer vises i meldingsteksten. Se Endre meldingsformat for å få instruksjoner om hvordan du bytter meldingsformat til HTML eller ren tekst. Du finner meldingsformatet i tittellinjen i meldingen.

  Du kan sende meldinger i rikt tekstformat
 3. Alternativet Sett inn > Bilder er nedtonet. Hvis du ikke kan velge Bilder fra Sett inn-fanen på båndet, er meldingen din sannsynligvis i ren-tekst-format. Endre meldingsformatet til HTML eller rik tekst hvis du vil sette inn bilder. Du finner meldingsformatet i tittellinjen i meldingen.

  Du kan sende meldinger i vanlig tekstformat

Beslektede emner

Legg ved filer i e-postmeldinger og kalenderarrangementer i Outlook.com eller Outlook på nettet

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×