Bruke en skjerm leser til å bli med i et møte i Microsoft Teams

Innhold på skjermleser Skjermleserinnhold

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office produkter og er del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du se startside for Office kundestøtte.

Bruk tastaturet og en skjerm leser til å godta eller avvise møte invitasjoner, og til å bli med i møter i Microsoft Teams for Windows. Vi har testet det med JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker. Du vil også lære hvordan du demper lyden, slår kameraet på eller av, sjekker hvem som har blitt med i og sender meldinger under et møte.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Se Slå på JAWS-virtuell markør for instruksjoner om hvordan du slår på modus for virtuell PC-markør.

 • Hvis du vil ha rask tilgang til hurtig taster-listen fra Microsoft Teams, trykker du CTRL + E, skriver inn tegnet skrå strek etterfulgt av Word- tastene, og trykker deretter ENTER.

I dette emnet

Godta eller avslå en møte invitasjon

 1. Trykk på CTRL + 4 i Microsoft Teams for å gå til Kalender -visningen. Visningen Kalender rute nett åpnes.

 2. Trykk på TAB flere ganger til du finner møtet du vil bruke.

 3. Når du er på riktig møte, trykker du SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk pil ned-tasten til du hører alternativet du vil bruke, og trykk ENTER for å velge.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Trykk på CTRL + 4 i Microsoft Teams for å gå til Kalender -visningen. Visningen Kalender rute nett åpnes.

 2. Trykk pil ned flere ganger til du finner møtet du vil bruke, og trykk ENTER. Visningen møte detaljer åpnes.

 3. Fokuset er på RSVP -knappen. Trykk på ENTER.

 4. Trykk på B flere ganger til du kommer til godta eller Avslå -knappen, og trykk på ENTER.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Bli med i et møte

 1. Trykk på CTRL + 4 i Microsoft Teams for å gå til Kalender -visningen.

 2. Trykk TAB-tasten flere ganger til du finner ønsket møte, og trykk ENTER. Visningen møte detaljer åpnes.

 3. Trykk på TAB-tasten til du hører «bli med i møtet», og trykk på ENTER.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Trykk ENTER for å bli med i møtet med standard video-og lyd alternativer.

  • Hvis du vil endre alternativene for video og lyd, trykker du TAB-tasten til du hører «Aktiver video» eller «Aktiver mikrofon», og trykk på mellomrom for å aktivere eller deaktivere alternativet. Hvis du vil bli med i møtet, trykker du på Skift + Tab til du hører «bli med i møtet», og trykker på mellomrom.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Trykk på CTRL + 4 i Microsoft Teams for å gå til Kalender -visningen.

 2. Trykk pil ned flere ganger til du finner møtet du vil bruke, og trykk ENTER. Visningen møte detaljer åpnes.

 3. Trykk på Skift + B gjentatte ganger til du kommer til sammenføynings knappen, og trykk på ENTER.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Trykk ENTER for å bli med i møtet med standard video-og lyd alternativer.

  • Hvis du vil endre alternativene for video og lyd, trykker du B til du hører «Aktiver video» eller «Aktiver mikrofon», og trykk på mellomrom for å aktivere eller deaktivere alternativet. Hvis du vil bli med i møtet, trykker du på Skift + B til du hører «bli med i møtet», og trykker på mellomrom.

Dempe eller oppheve dempingen av lyden

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + M for å dempe eller oppheve dempingen av mikrofonen.

Slå kameraet på eller av

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + O for å aktivere eller deaktivere kameraet.

Kontrollere hvem som har blitt med i møtet

Du kan kontrollere hvem som deltar i møtet, og hva som er gjeldende status.

 1. Mens du er i et møte, trykker du TAB-tasten til du hører «Vis deltakere», og trykker ENTER. Person ruten åpnes.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører: «deltakere, tre visning i dette møtet.» Trykk deretter pil ned-tasten for å bla gjennom listen. Du hører navnet og statusen til alle deltakerne som har blitt med i møtet.

 3. Hvis du vil lukke personer -ruten, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «Lukk høyre rute», og trykker mellomrom.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Trykk B mens du er i et møte til du hører «Vis deltakere», og trykk ENTER. Person ruten åpnes.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører: «deltakere, tre visning i dette møtet.» Trykk deretter pil ned-tasten for å bla gjennom listen. Trykk deretter pil ned-tasten for å bla gjennom listen. Du hører navnet og statusen til alle deltakerne som har blitt med i møtet.

 3. Hvis du vil lukke personer -ruten, trykker du på Skift + B til du hører «Lukk høyre rute», og trykker på mellomrom.

Sende og lese meldinger under et møte

Du kan sende meldinger til andre deltakere og lese meldingene andre har sendt.

 1. Mens du er i et møte, trykker du på TAB til du hører «Vis samtale», og trykker på ENTER. Møte samtale ruten åpnes.

 2. Fokuset er i tekst feltet for en ny melding. Skriv inn meldingen, og trykk ENTER for å sende den.

 3. Når andre legger inn meldinger, sier skjerm leseren dem. Hvis du vil bla gjennom og lese sendte meldinger, trykker du på Skift + Tab én gang for å flytte fokus til meldings listen, og deretter trykker du på pil opp-eller nedpil-tasten.

 4. Hvis du vil lukke chatte ruten, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «Lukk høyre rute», og trykker ENTER.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Trykk B mens du er i et møte til du hører «Vis samtale», og trykk ENTER. Møte samtale ruten åpnes.

 2. Fokuset er i tekst feltet for en ny melding. Skriv inn meldingen, og trykk ENTER for å sende den.

 3. Når andre legger inn meldinger, sier skjerm leseren dem. Hvis du vil bla gjennom og lese sendte meldinger, trykker du på Skift + Tab for å flytte fokus til meldings listen, og deretter trykker du på pil opp-eller pil ned-tasten.

 4. Hvis du vil lukke chatte ruten, trykker du på Skift + B til du hører «Lukk høyre rute», og trykker på ENTER.

Legge igjen et møte

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten til du kommer til Legg på-knappen. Trykk på ENTER.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du B eller Skift + B til du kommer til Legg på-knappen. Trykk ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å dele skjermen din i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å planlegge et møte i Microsoft Teams

Hurtigtaster i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft Teams med en skjerm leser

Bruk tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for Mac OS, til å godta eller avvise møte invitasjoner, og til å bli med i møter i Microsoft Teams på Mac. Lær hvordan du demper og opphever lyden under et møte.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Godta eller avslå en møte invitasjon

 1. Trykk på kommando + 4 i Microsoft Teams for å gå til Kalender -visningen. Visningen Kalender rute nett åpnes.

 2. Trykk på TAB flere ganger til du finner møtet du vil bruke.

 3. Når du er på riktig møte, trykker du SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk på pil høyre til du hører alternativet du vil bruke, og trykk på Enter for å velge.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Bli med i et møte

 1. Trykk på kommando + 4 i Microsoft Teams for å gå til Kalender -visningen.

 2. Trykk på TAB flere ganger til du finner møtet du vil bruke, og trykk på ENTER. Visningen møte detaljer åpnes.

 3. Hvis du vil bli med i møtet med standard innstillingene, trykker du mellomrom på nytt.

 4. Hvis du vil forlate møtet, trykker du på TAB flere ganger til du hører «Legg på», og trykker på mellomrom-tasten.

Dempe eller oppheve dempingen av lyden

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du Kommando + Skift + M for å dempe eller oppheve dempingen av mikrofonen.

Slå kameraet på eller av

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + O for å aktivere eller deaktivere kameraet.

Kontrollere hvem som har blitt med i møtet

 1. Mens du er i et møte, trykker du TAB-tasten til du hører «Vis deltakere», og trykk ENTER. Deltakere -ruten åpnes.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører: «i dette møtet.» Trykk deretter CTRL + SKIFT + Pil ned for å bla gjennom listen. Du hører navnet og statusen til alle deltakerne som har blitt med i møtet.

 3. Hvis du vil lukke personer -ruten, trykker du på Skift + Tab til du hører «Lukk høyre rute», og trykker på mellomrom.

Sende og lese meldinger under et møte

 1. Mens du er i et møte, trykker du TAB-tasten til du hører «samtale kontroller område».

 2. Trykk høyre pil tast til du hører «Vis samtale», og trykk ENTER. Møte samtale ruten åpnes.

 3. Fokuset er i tekst feltet for en ny melding. Skriv inn meldingen, og trykk ENTER for å sende den.

 4. Når andre legger inn meldinger, sier skjerm leseren dem. Hvis du vil bla gjennom og lese de sendte meldingene, trykker du på Skift + Tab én gang for å flytte fokus til meldings listen, og deretter trykker du pil høyre eller pil venstre.

 5. Hvis du vil lukke chatte ruten, trykker du på Skift + Tab til du hører «Lukk høyre rute», og trykker på ENTER.

Legge igjen et møte

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten til du hører «samtale kontroller område».

 2. Trykk på pil høyre til du hører «Forlat», og trykk på ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å dele skjermen din i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å planlegge et møte i Microsoft Teams

Hurtigtaster i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft Teams med en skjerm leser

Bruk Microsoft Teams med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å bli med i møter i Microsoft Teams. Du vil også lære hvordan du demper lyden, slår kameraet på eller av, sjekker hvem som har blitt med i og sender meldinger under et møte.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Bli med i et møte

 1. Hvis du vil gå til app-feltet nederst på skjermen i Microsoft Teams, trykker du den nedre delen av skjermen med fire fingre. Du hører: "mer." Sveip til venstre for å flytte til Kalender -fanen, og dobbelt Trykk på skjermen. Kalender visningen åpnes.

 2. Hvis du vil flytte fokus til toppen av skjermen, trykker du den øvre delen av skjermen med fire fingre. Du hører: «mer-menyen».

 3. Sveip til høyre til du hører møtet du vil bli med i, Sveip til høyre på nytt for å gå til møte -knappen, og dobbelt Trykk på skjermen.

 4. Hvis Microsoft Teams ber om tilgang til kameraet, sveiper du til høyre til du kommer til OK -knappen og dobbelt trykker på skjermen.

 5. Du kan velge å bli med i møtet med videoen på eller av. Sveip til høyre til du hører «video er av» eller "video er på" for å finne den gjeldende innstillingen. Hvis du vil slå videoen av eller på, dobbelt trykker du på skjermen.

 6. Du kan også velge å bli med i møtet med lyden på eller av. Sveip til høyre til du hører «mikrofon er på» eller "mikrofon er på" for å finne den gjeldende innstillingen. Hvis du vil slå lyden av eller på, dobbelt trykker du på skjermen.

 7. Sveip til høyre til du kommer til knappen bli med nå , og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Dempe og oppheve dempingen av møte lyden

I et Microsoft Teams-møte sveiper du til høyre eller venstre til du kommer til Demp mikrofon -eller Demp mikrofon -knappen, og dobbelt trykker deretter på skjermen for å dempe eller oppheve demping.

Slå kameraet på eller av

Sveip til høyre eller venstre i et Microsoft Teams møte til du hører «slå av video» eller "slå på video", og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Kontrollere hvem som har blitt med i møtet

Du kan kontrollere hvem som deltar i møtet, og hva som er gjeldende status.

 1. Sveip mot venstre eller høyre mens du er i et møte til du hører bruker navnet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «deltakere», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Visningen møte deltakere åpnes.

 3. Hvis du vil bla gjennom listen over deltakere, sveiper du til høyre eller venstre. Du hører navnet og statusen til hver deltaker.

 4. Hvis du vil lukke møte deltakere -visningen og gå tilbake til møte visningen, sveiper du mot venstre til du hører «tilbake-knappen», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Sende og lese meldinger under et møte

Du kan sende meldinger til andre deltakere og lese meldinger som andre har sendt.

 1. Sveip mot venstre eller høyre mens du er i et møte til du hører bruker navnet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «tekst samtale», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Chat -visningen åpnes.

 3. Hvis du vil skrive inn en melding, sveiper du til høyre til du hører «Skriv inn en melding», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet for å skrive. Når du er ferdig, sveiper du mot venstre til du hører «Send», og dobbelt trykker på skjermen for å sende meldingen.

 4. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom og lese meldinger som andre har sendt. Du hører meldings innholdet og når den ble sendt.

 5. Hvis du vil lukke tekst samtale visningen og gå tilbake til møte visningen, sveiper du mot venstre til du hører «tilbake-knappen», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Legge igjen et møte

Sveip til høyre i et Microsoft Teams møte til du kommer til knappen Legg på samtale , og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjerm leser til å dele skjermen din i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å arbeide med filer i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft T eams med en skjerm leser

Bruk Microsoft Teams med TalkBack, den innebygde skjerm leseren for Android, for å bli med i møter i Microsoft Teams. Du lærer å dempe og oppheve demping av lyden under et møte, og hvordan du forlater et møte. Du vil også lære hvordan du slår kameraet på eller av, kontrollerer hvem som har blitt med i og sender meldinger under et møte.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Bli med i et møte

 1. Hvis du vil gå til app-feltet nederst på skjermen i Microsoft Teams, sveiper du ned og opp. Du hører: «mer-fane.» Sveip til venstre til du hører «kalender-fanen», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Kalender visningen åpnes.

 2. Hvis du vil flytte fokus til toppen av skjermen, sveiper du opp og ned. Du hører: «Planlegg møte-knapp». Sveip til høyre. Du hører: «navigasjons knapp.»

 3. Sveip til høyre til du hører møtet du vil bli med i, sveip deretter til høyre på nytt for å gå til sammenføynings knappen, og dobbelt Trykk på skjermen.

 4. Du kan velge å bli med i møtet med videoen på eller av. Hvis du vil finne den gjeldende innstillingen, sveiper du til høyre til du hører «video knapp av eller video-knapp på». Hvis du vil slå videoen av eller på, dobbelt trykker du på skjermen.

 5. Du kan også velge å bli med i møtet med lyden på eller av. Sveip til høyre til du hører «mikrofon-knappen er dempet» eller «mikrofon-knappen er ikke dempet» for å finne den gjeldende innstillingen. Hvis du vil oppheve dempingen eller dempe lyden, dobbelt trykker du på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du kommer til knappen bli med nå, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Dempe og oppheve dempingen av møte lyden

Sveip til høyre eller venstre i et Microsoft Teams møte til du kommer til mikrofon -knappen, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å dempe eller oppheve demping.

Slå kameraet på eller av

Sveip til høyre eller venstre i et Microsoft Teams møte til du hører «video er av» eller "video er på", og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Kontrollere hvem som har blitt med i møtet

Du kan kontrollere hvem som deltar i møtet, og hva som er gjeldende status.

 1. Sveip mot venstre eller høyre mens du er i et møte til du hører bruker navnet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Legg til deltakere», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Visningen møte deltakere åpnes.

 3. Sveip til høyre for å bla gjennom listen over deltakere og deres statuser.

 4. Hvis du vil lukke møte deltakere -visningen og gå tilbake til møte visningen, sveiper du ned og deretter til venstre.

Sende og lese meldinger under et møte

Du kan sende meldinger til andre deltakere og lese meldinger som andre har sendt.

 1. Sveip mot venstre eller høyre mens du er i et møte til du hører bruker navnet, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «tekst samtale», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Chat -visningen åpnes.

 3. Hvis du vil skrive inn en melding, sveiper du til høyre til du hører «Skriv inn en melding», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet for å skrive. Når du er ferdig, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «Send melding», og dobbelt trykker på skjermen for å sende meldingen.

 4. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom og lese meldinger som andre har sendt. Du hører meldings innholdet og når den ble sendt.

 5. Hvis du vil lukke tekst samtale visningen og gå tilbake til møte visningen, sveiper du opp og ned. Du hører: «Trykk for å gå tilbake til møte». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

Legge igjen et møte

Sveip til høyre i et Microsoft Teams møte til du kommer til Legg på-knappen, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjerm leser til å dele skjermen din i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å arbeide med filer i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft Teams med en skjerm leser

Bruk tastaturet og en skjerm leser til å godta eller avvise møte invitasjoner, og til å bli med i møter i Microsoft Teams på nettet. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du vil også lære hvordan du demper lyden, slår kameraet på eller av, sjekker hvem som har blitt med i og sender meldinger under et møte.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • De nyeste versjonene av JAWS har ikke lenger markørmodus for virtuell PC som standard for Microsoft Teams. Se Slå på JAWS-virtuell markør for instruksjoner om hvordan du slår på modus for virtuell PC-markør.

 • Hvis du vil ha rask tilgang til hurtig taster-listen fra Microsoft Teams, trykker du CTRL + E, skriver inn tegnet skrå strek etterfulgt av Word- tastene, og trykker deretter ENTER.

I dette emnet

Godta eller avslå en møte invitasjon

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + 4 for å gå til Kalender visningen. Visningen Kalender rute nett åpnes.

 2. Trykk på TAB flere ganger til du finner møtet du vil bruke.

 3. Når du er på riktig møte, trykker du SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 4. Trykk pil ned-tasten til du hører alternativet du vil bruke, og trykk ENTER for å velge.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + 4 for å gå til Kalender visningen. Visningen Kalender rute nett åpnes.

 2. Trykk pil ned flere ganger til du finner møtet du vil bruke, og trykk ENTER. Visningen møte detaljer åpnes.

 3. Fokuset er på RSVP -knappen. Trykk på ENTER.

 4. Trykk på B flere ganger til du kommer til godta eller Avslå -knappen, og trykk på ENTER.

  Møtet godtas eller avslås, og et e-postsvar sendes til møte arrangøren.

Bli med i et møte

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + 4 for å gå til Kalender visningen.

 2. Trykk TAB-tasten flere ganger til du finner ønsket møte, og trykk ENTER. Visningen møte detaljer åpnes.

 3. Trykk på TAB-tasten til du hører «bli med i møtet», og trykk på ENTER.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Trykk ENTER for å bli med i møtet med standard video-og lyd alternativer.

  • Hvis du vil endre alternativene for video og lyd, trykker du TAB-tasten til du hører «Aktiver video» eller «Aktiver mikrofon», og trykk på mellomrom for å aktivere eller deaktivere alternativet. Hvis du vil bli med i møtet, trykker du på Skift + Tab til du hører «bli med i møtet», og trykker på mellomrom.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. I Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + 4 for å gå til Kalender visningen.

 2. Trykk pil ned flere ganger til du finner møtet du vil bruke, og trykk ENTER. Visningen møte detaljer åpnes.

 3. Trykk på Skift + B gjentatte ganger til du kommer til sammenføynings knappen, og trykk på ENTER.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Trykk ENTER for å bli med i møtet med standard video-og lyd alternativer.

  • Hvis du vil endre alternativene for video og lyd, trykker du B til du hører «Aktiver video» eller «Aktiver mikrofon», og trykk på mellomrom for å aktivere eller deaktivere alternativet. Hvis du vil bli med i møtet, trykker du på Skift + B til du hører «bli med i møtet», og trykker på mellomrom.

Dempe eller oppheve dempingen av lyden

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du CTRL + SKIFT + M for å dempe eller oppheve dempingen av mikrofonen.

Slå kameraet på eller av

Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «slå kameraet av» eller «slå kameraet på», og trykk på mellomrom for å slå kameraet av eller på.

Kontrollere hvem som har blitt med i møtet

Du kan kontrollere hvem som deltar i møtet, og hva som er gjeldende status.

 1. Mens du er i et møte, trykker du TAB-tasten til du hører «Vis deltakere», og trykker ENTER. Person ruten åpnes.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører det første navnet i deltakere-listen. Trykk deretter pil ned-tasten for å bla gjennom listen. Du hører navnet og statusen til alle deltakerne som har blitt med i møtet.

 3. Hvis du vil lukke personer -ruten, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «Lukk høyre rute», og trykker mellomrom.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Trykk B mens du er i et møte til du hører «Vis deltakere», og trykk ENTER. Person ruten åpnes.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører det første navnet i deltakere-listen. Trykk deretter pil ned-tasten for å bla gjennom listen. Du hører navnet og statusen til alle deltakerne som har blitt med i møtet.

 3. Hvis du vil lukke personer -ruten, trykker du på Skift + B til du hører «Lukk høyre rute», og trykker på mellomrom.

Sende og lese meldinger under et møte

Du kan sende meldinger til andre deltakere og lese meldingene andre har sendt.

 1. Mens du er i et møte, trykker du på TAB til du hører «Vis samtale», og trykker på ENTER. Møte samtale ruten åpnes.

 2. Fokuset er i tekst feltet for en ny melding. Skriv inn meldingen, og trykk ENTER for å sende den.

 3. Når andre legger inn meldinger, sier skjerm leseren dem. Hvis du vil bla gjennom sendte meldinger, trykker du på Skift + Tab for å flytte fokus til meldings listen, og deretter trykker du på pil opp-eller ned-tasten for å lese meldingene.

 4. Hvis du vil lukke chatte ruten, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB til du hører «Lukk høyre rute», og trykker ENTER.

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus. I JAWS kalles det virtuell markør-modus.

 1. Trykk B mens du er i et møte til du hører «Vis samtale», og trykk ENTER. Møte samtale ruten åpnes.

 2. Fokuset er i tekst feltet for en ny melding. Skriv inn meldingen, og trykk ENTER for å sende den.

 3. Når andre legger inn meldinger, sier skjerm leseren dem. Hvis du vil bla gjennom sendte meldinger, trykker du på Skift + Tab for å flytte fokus til meldings listen, og deretter trykker du på pil opp-eller ned-tasten for å lese meldingene.

 4. Hvis du vil lukke chatte ruten, trykker du på Skift + B til du hører «Lukk høyre rute», og trykker på ENTER.

Legge igjen et møte

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du TAB-tasten til du kommer til Legg på-knappen. Trykk på ENTER. Du hører: «du har forlatt møtet.»

Obs!: I NVDA kalles dette bla gjennom-modus, i JAWS kalles det virtuell markør-modus og i Skjermleser kalles det skannemodus.

 1. Mens du er i et møte i Microsoft Teams trykker du B eller Skift + B til du kommer til Legg på-knappen. Trykk på ENTER. Du hører: «du har forlatt møtet.»

Se også

Bruke en skjerm leser til å dele skjermen din i Microsoft Teams

Bruke en skjerm leser til å planlegge et møte i Microsoft Teams

Hurtigtaster i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjerm leser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft Teams med en skjerm leser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×