Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Navigere i instrumentbordet for Insights for utdanning Premium

Education Insights Premium gir tilgang til trender for det store bildet i organisasjonen. Det du ser på instrumentbordet baseres på rollen din i skoleorganisasjonen, og tillatelser IT-administrator har konfigurert for deg. 

Oversikt

Vis data fra en bestemt tidsramme

 • Tidsfilter: velg Knapp for vinkeltegn ned for å åpne en rullegardinmeny med flere tidsrammealternativer.

  • Velg Egendefinert område for å angi dine egne datoer for en tidsramme på opptil 60 dager. Tidsrammer kan begynne så langt tilbake som begynnelsen av studieåret, som bestemmes av SDS

Obs!: Prosentdata beregnes bare for elever på listen den siste dagen i en tidsramme du velger. Hvis det ikke er noen personell-listedata for tidsrammen som er valgt, kan standard tidsramme endres tilsvarende.

Instrumentbord for innsiktsoversikt

rullegardinmeny som viser tidsrammer som kan velges for å vise data

Datakategorier

Engasjement

 • Inaktive elever: Elever som ikke gjorde noe i Teams.

 • Ugjorte oppgaver: Elever som ikke leverte inn oppgaver innen fristen

 • Tapte møter: Elever som ikke deltok på møter

Arbeidsmengde

 • Aktiv i stilletid: Elever som utførte aktivitet i Teams mellom 20.00 og 07.00, utenfor vanlig læringstid.

Tips!: Hold pekeren over en prosentdel for å se flere detaljer om datapunktets endring fra forrige tidsperiode. Hvis du for eksempel holder pekeren over et Tapte møter-datapunkt og ser 17 % ved siden av +2 % , betyr dette at 17 % av elevene gikk glipp av møter, og at dette er 2 % flere elever sammenlignet med forrige tidsramme. 

Beveg over innsiktsdata for mer informasjon

Hierarkier i instrumentbordet:

Obs!: Organisasjonsstrukturen du ser i Innsikter avhenger av SDS-data og tillatelser som er angitt av IT-administratoren. 

Data på organisasjonsnivå:

 • Standardinstrumentbordet viser data på organisasjonsnivå på tvers av alle skoler du har tilgang til.

 • Herfra kan du drille ned til det individuelle skolenivået. Velg navnet på en skole for å se dataene på nært hold (du kan også velge en bestemt skole ved hjelp av rullegardinmenyen for skolen, som er satt til Alle skoler som standard).

Skolekolonnen i innsiktsinstrumentbordet

Data på skolenivå: 

 • Data på skolenivå viser data på tvers av ulike klassetrinn i den individuelle skolen du har valgt fra hovedinstrumentbordet.

 • Velg et karakternivå for å se data på tvers av klasser i den karakteren. 

 • Velg drill opp for å gå tilbake til organisasjonsvisning. 

Skolevisning i instrumentbordet med karakternivåer

Data på karakternivå:

 • Data på karakternivå på instrumentbordet viser data fra karakteren du valgte fra en individuell skole, på tvers av klasser i denne klassen.

 • Velg en bestemt klasse for de neddrillede elevdataene.

 • Velg drill opp for å gå tilbake til skolenivåvisningen.

Kolonnedata for første klassenivå for matematikk-, lese- og skrivetimer

Data på klassenivå:

 • Data på klassenivå på instrumentbordet viser elevdata i en individuell klasse.

 • Velg Drill opp for å gå tilbake til karakternivåvisningen.

Innsiktsinstrumentbordet drillet ned til klassenivå

Finn ut mer

data om digitalt engasjement 

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×