Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Identifiser støttebehov og overvåk elevlæring med visninger av karaktergjennomsnitt og distribusjon, fremdriftsstatus for oppgaver og mer i oppgave- og karakterrapporten i Insights for utdanning. Alle data kan organiseres på klassenivå, etter individuelle elever eller på oppgave-til-oppgave-basis, slik at du kan informere og tilpasse undervisningsstrategien din med helhetlige visninger av hver elev. 

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Slik finner du oppgave- og karakterdata:

  1. Gå til ønsket klasse, og velg Insights-fanen.

Skjermbilde av navigasjon i Teams

2. Velg Oppgaver fra rapportene dine fra siden med klasseoversikt.

skjermbilde av klasseoversiktssiden i innsikt, måledata og knapper for å drille ned for mer detaljert informasjon vises

3. Når du går inn i rapporten Oppgaver og karakterer, viser den automatisk alle elever, alle oppgaver og alle kategorier.

skjermbilde av de tilgjengelige filtrene i visningen Oppgaver og karakterer i Insights. du kan søke etter elev, etter oppgave etter merke eller etter dato.

  • Velg rullegardinlisten for kalenderen for å begrense eller utvide tidsrammen.

  • Skriv inn elevens navn i boksen Søk etter elev for å begrense dataene slik at de gjenspeiler en bestemt elev.

  • Velg Alle oppgaver, og velg deretter en oppgave for å begrense dataene til elevenes prestasjoner på denne oppgaven.

  • Velg Alle merker for å åpne en rullegardinliste over alle tilgjengelige koder. Lær hvordan du oppretter merker selv når du oppretter en oppgave. 

Bruk fanene nedenfor til å utforske visningene som er tilgjengelige i rapporten Oppgaver og karakterer. 

Tilordning

Oppgavepanelet har en rekke faner for å identifisere hvor elevene er, og hvem som kanskje trenger hjelp til å forstå en oppgave eller få en påminnelse før de går glipp av en tidsfrist. 
 

Skjermbilde av karakterer-fanen i innsikt, viser typen oppgave (gruppe, enkeltperson, klasse) hvor mange elever som har levert den inn, og gjennomsnittlig karakter for hver av flere oppgaver

Karakterer

Velg fanen Karakterer for å vise gjennomsnittlig karakter etter oppgave. Gult uthever oppgaver som minst én elev ennå ikke har levert inn. Hvis du velger et gult datapunkt åpnes en liste over oppgaver som fremdeles må karaktersettes og returneres til elever. 

Fremdriftsstatus

Velg fanen Fremdriftsstatus for å vise hvilket trinn i fullføringen av en oppgave elevene er på.

Grønn angir at trinnet er fullført for alle elever.

Gul angir at handlingen må utføres snart.

  • I kolonnen Sett av elever betyr gul at forfallsdatoen er innen de neste 24 timene, så en påminnelse kan være nyttig hvis mange elever ennå ikke har sett oppgaven.

skjermbilde som viser hvilket trinn i oppgaveprosessen elevene er i, viste, åpnet, innlevert eller returnert

Innleveringsstatistikk

Velg fanen Innleveringsstatistikk for enkelt å vise hvilke oppgaver som mangler, hvilke oppgaver som er sendt inn, og eventuelle tildelinger som ble returnert for revisjon. Hvis du klikker på et hvilket som helst tall i diagrammet, åpnes listen over elever i den kategorien.

skjermbilde av grafer som angir om elever har oppgaver som mangler, oppgaver som de leverte inn for sent, eller oppgaver som er returnert for revisjon.

Gjennomsnittlig karakter

Vis karaktergjennomsnitt for hele klassen i formatet Distribusjon eller Trend.

Distribusjon

Velg fanen Distribusjon for å se hvor mange elevers gjennomsnittskarakter som er i hvert karakterbånd. Velg en stolpe i diagrammet for å vise en liste over elever i dette området. Velg en elev fra listen for å sende dem en melding.

skjermbilde av karakterdistribusjonsgrafen i Insights, som viser hvor mange elever som er på hvert prosentnivå

Trend

Velg fanen Trend for å vise et diagram over elevprestasjoner på oppgaver over tid. Hold pekeren over et hvilket som helst datapunkt for mer informasjon om oppgaven. 

skjermbilde av en graf over karaktertrendene i innsikt, holder musen over ett datapunkt for å vise detaljer om oppgaven

Rubrikker

Målstøtte ved å identifisere elevenes prestasjoner i spesifikke karakterkriterier på tvers av oppgaver med rubrikker.  Hold pekeren over en hvilken som helst vilkårslinje for å vise prosentandelen av elever som utfører på hvert nivå. Hvis poeng ble opprettet i rubrikken, kan du også vise gjennomsnittskarakteren for hvert vilkår. Mer informasjon om rubrikker.

skjermbilde av rubrikkdata i innsikt. Det finnes en fane for hver type rubrikk læreren bruker, og stolpegrafer angir hvordan elevene utførte hvert karaktervilkår.

Elevliste

Få en rask oversikt over hvordan elevene i klassen din presterer, og hvor de trenger støtte med elevlisten. 

Skjermbilde av elevlisten for hele klassevisningen viser gjennomsnittlig karakter og flere nylige oppgaver med fargekoding for å angi manglende oppgaver

Tilordning

Elevens karakter

Velg fanenElevens karakter for å se detaljer om hver oppgave og elevens prestasjoner. Gul angir at oppgaven ble sendt inn sent, mens rød indikerer at en oppgave fortsatt mangler. Velg snakkebobler for å lese kommentarer på disse oppgavene.

skjermbilde av oppgaver for en elev, hvilken type oppgave det var (individuell, klasse, gruppe) hvis den ble returnert for revisjon, om den ble aktivert i tide eller ikke, og karakteren

Sammenligning med klassegjennomsnitt

Velg fanen Sammenligning med klassegjennomsnitt for å se hvordan elevens arbeid er sammenlignet med medelevene og de i gruppen, hvis det var en gruppeoppgave. Bruk denne visningen til å administrere grupper for å hjelpe elevene med å lykkes. 

skjermbilde av et diagram som viser en individuell elevs ytelse på flere oppgaver, klassegjennomsnittet på de samme oppgavene, og hvis de arbeidet i en gruppe, hva gruppens gjennomsnittlige karakter var

Karakterer

Vis elevens prestasjoner på oppgaver over tid sammenlignet med gjennomsnittet i klassen. Hold pekeren over et hvilket som helst datapunkt i diagrammet for mer informasjon om oppgaven. 

skjermbilde av en individuell elevs ytelse på flere oppgaver som er satt opp i en graf, en annen linje viser klassegjennomsnittet på de samme oppgavene

Rubrikker

Se elevens prestasjoner i karakterkriterier på tvers av flere oppgaver når du bruker rubrikk. Mer informasjon om rubrikker.
skjermbilde av rubrikkdata i innsikt. Det finnes en fane for hver type rubrikk læreren bruker, og stolpegrafer angir hvordan elevene utførte hvert karaktervilkår.

Karakterfordeling

Se hvordan prestasjonen på en individuell oppgave er sammenlignet med gjennomsnittet av alle tildelinger. Bruk denne visningen til å identifisere hvilke oppgaver som var mest utfordrende og for hvem. Velg en stolpe i diagrammet for å se hvilke elever som havner i den kategorien. 

Skjermbilde av karakterfordeling for én enkelt oppgave som viser ytelsen på denne oppgaven sammenlignet med gjennomsnittlig ytelse på alle oppgaver

Gruppeprestasjon

Panelet for gruppeprestasjon vil være synlig hvis du har valgt en gruppetilordning. Bruk denne informasjonen til å identifisere grupper som fungerer godt sammen og foreta justeringer for å støtte elevenes behov. 

Skjermbilde som viser lister over elevgrupper for en oppgave, om de har aktivert den i tide og gruppens gjennomsnittlige karakter.

Elevliste

Se elevprestasjoner på denne oppgaven i elevlisten. Gul indikerer at en oppgave ble levert sent, og rød indikerer at oppgaven fortsatt mangler. 

Skjermbilde av elevlistediagrammet for én enkelt oppgave viser om det ble levert inn, om det ble returnert for revisjon, og hva karakteren er

Hvordan beregner vi dataene?

Oppdag detaljene for hvordan vi definerer termer i Oppgave-rapporten. 

Tapt innlevering: oppgaver i det valgte datointervallet som ikke er sendt inn innen forfallsdatoen, og forfallsdatoen er passert. Tildelinger som er returnert for revisjon, anses som manglende. Tildelinger som er returnert, anses ikke som manglende. 

Sen innlevering: oppgaver som ble sendt inn etter forfallsdatoen er passert. Disse dataene er basert på den siste innsendingen. For eksempel vil en tildeling som ble sendt inn i tide, deretter returnert for revisjon og sendt på nytt etter forfallsdatoen, bli vurdert som forsinket. 

Gjennomsnittskarakter:Basert på de graderte oppgavene i den valgte tidsrammen. Dette beregnes som poeng som mottas delt på punkter som er tilgjengelige.  

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×