Tegn med fingeren, en digital penn eller en mus på en berøringsaktivert enhet.

«Hallo» er skrevet på Powerpoint-lerretet med digital håndskrift.

Tilgjengelige håndskriftfunksjoner avhenger av hvilken type enhet du bruker, og hvilken versjon av Office du bruker.

Start med å velge din versjon av Office:

Tegn-knappen lar deg bytte mellom håndskriftsmodus og vanlig merkemodus.

Hvis enheten er berøringsaktivert, aktiveres Tegn-fanen automatisk. Hvis ikke, kan du aktivere den ved å velge > alternativer > Tilpass båndet >Tegn.

Skrive, tegne og utheve tekst

Det nye pennesettet kan tilpasses, og det er flyttbart. Du angir pennene du vil ha, og de er deretter tilgjengelige i Word, Excel og PowerPoint.

 1. Trykk en penn på Tegne-fanen på båndet for å velge den.

  Kategorien Tegneverktøy på båndet i Word.

  I Word må du være i Utskriftsoppsett for å kunne tegne med håndskrift. Hvis Tegn-fanen er nedtonet slik at du ikke kan velge en penn, går du til Visning-fanen og velger Utskriftsoppsett.

  I Outlook trykker du først brødteksten i meldingen og setter inn et lerret Lerret-knappen.; kan du velge en penn du vil tegne med.

 2. Trykk på nytt for å åpne menyen for Tykkelse- og Farge-alternativer for pennen. Velg din foretrukne størrelse og farge.

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen, med flere tilgjengelige når du trykker på Flere farger.

  • Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue,galakse,lava,hav,rosegull,gull, sølvog bronse.

  Alternativer for farge og tykkelse for en penn i pennegalleriet til Office på Tegn-fanen.
 3. En blyanttekstur er også tilgjengelig:

  Når du tegner med blyantteksturen mens du bruker en støttet digital pekepenn, kan du vippe pekepennen for å få en skyggeleggingseffekt, akkurat som med en ekte blyant.

  Du kan tegne med håndskrift med tre ulike teksturer: en blyant, penn eller merkepenn
 4. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet en håndskriftfigur, oppfører den seg på samme måte som en hvilken som helst figur som du er vant til å arbeide med i Office. Du kan merke figuren, for deretter å flytte eller kopiere den, endre fargen, pivotere posisjonen og så videre.

 5. Hvis du vil stoppe håndskrift og merke merknadene dine, enten for å endre eller flytte dem, velger du Tegn Tegn-knappen lar deg bytte mellom håndskriftsmodus og vanlig merkemodus. eller Tegn med Tegn med musen eller berøringsskjermen.Tegn-fanen.

Konvertere håndskrift til tekst eller figurer

Word eller Excel: Se Konvertere håndskrift til figurer i Office

PowerPoint: Se Konvertere håndskrift til tekst eller figurer i PowerPoint for Microsoft 365.

Flere funksjoner

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

 1. Trykk på Viskelær under Tegn > Verktøy.

  (I PowerPoint for Microsoft 365 kan du velge mellom forskjellige størrelser av viskelær. Word har tre alternativer for viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

  PowerPoint for Office 2019 har fire viskelær for digitalt blekk.
 2. Bruk pennen eller fingeren for å dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

  Ved hjelp av segmentviskelæret i PowerPoint kan du enkelt trykke på et håndskriftsegment, eller dra over det, for å slette det (i stedet for å måtte bruke viskelæret på hele segmentet). Å dra over segmenter er en enkel måte å slette flere segmenter samtidig på.

Enkelte aktive penner, som for eksempel Surface-pennen, har et viskelær som du også kan bruke til å slette håndskrift.

Alle apper har et tegneverktøy Tegn-knappen lar deg bytte mellom håndskriftsmodus og vanlig merkemodus.Tegn-fanen på båndet for å bytte mellom håndskriftsmodus og merkemodus.

Det finnes også et utvalgsverktøy for håndskrift, lassomerking, Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i Office. eller Lassoknappen fra pennegalleriet spesielt for å merke objekter tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Gjelder bare for Word, PowerPoint og Excel:

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift. (Dette verktøyet kan ikke merke objekter som ikke er håndskriftsobjekter – det vil si figurer, bilder osv.

 1. Under Tegn > verktøy på båndet trykker du Lassomerking-Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i Office. eller Lassoknappen fra pennegalleriet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å tegne en sirkel rundt den delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises rundt det du har merket, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, endre farge og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

I både Excel og PowerPoint kan du velge et område med en digitalpenn uten engang å trykke på utvalgsverktøyet på båndet. Bruk knappen for den støttete digitalpennen til å lassomerke håndskriften uten å gå til båndet. Du kan deretter bruke pennen til å flytte, endre størrelse på eller rotere håndskriftsobjekter.

Surface-penn, med bobler for viskelær, tips og Høyreklikk-knappen

 1. Velg Alternativer og deretter AvansertFil-menyen.

 2. Merk av for alternativet for å bruke pennen til å velge og samhandle med innholdet som standard i Penn-delen.

Denne innstillingen gjelder bare for appen der du gjør den, så du kan for eksempel ha automatisk håndskrift aktivert i Visio og slått av i Word.

Funksjonsnavn

Beskrivelse

Se

Håndskriftredigering

Bruk berøring eller en digital penn sammen med håndskriftfunksjonen i Windows til å redigere dokumenter

Word-logo

Redigere dokumentet med naturlige bevegelser

Håndskrift til tekst eller figur

Konvertere en frihåndstegning til standardtekst eller en Office grafikkfigur

PowerPoint-logo

Konvertere håndskrift til figurer eller tekst

Håndskrift til figur

Konvertere en frihåndstegning til en standard Office grafikkfigur

Word-logo     Excel-logo   Visio-logo

Konvertere håndskrift til figurer

Håndskrift til matematikk

Bruk berøring eller en digital penn til å skrive en kompleks matematisk formel og deretter konvertere den til tekst

Word-logo   Excel-logo PowerPoint-logo

Skrive, sette inn eller endre en formel

Avspilling av håndskrift

Spill av en serie håndskrifthandlinger på et lysbilde

Word-logo   PowerPoint-logo   Excel-logo

Spill av håndskriftstrøkene dine i Office

Linjal

Tegne rette linjer med håndskrift, eller justere et sett med objekter

PowerPoint-logo

Tegne rette linjer eller justere objekter med linjalen

Tegne med håndskrift i en notatblokk

Skrive notater for hånd og tegne eller skissere bilder

OneNote for Windows 10-ikon OneNote for Windows 10: Skrive notater og tegne i OneNote

OneNote OneNote 2016, 2013, 2010 eller 2007: Tegne og skissere notater på en side

OneNote for Mac-ikon OneNote for Mac: Tegne og kommentere med håndskrift

Språkstøtte

Se hvilke språk som støttes av Håndskriftredigering (i Word ) og konverteringsprogrammet for håndskrift til tekst (i PowerPoint )

Språk som støttes for konvertering av håndskrift til tekst

Tegne med berøring.

Hvis enheten er berøringsaktivert, aktiveres Tegn-fanen automatisk. Hvis ikke, kan du aktivere den ved å velge > alternativer > Tilpass båndet >Tegn.

Skrive, tegne og utheve tekst

Det nye pennesettet kan tilpasses, og det er flyttbart. Du angir pennene du vil ha, og de er deretter tilgjengelige i Word, Excel og PowerPoint.

 1. Trykk en penn på Tegne-fanen på båndet for å velge den.

  Penner og merkepenner på Tegn-fanen i Office 2019

  I Word må du være i Utskriftsoppsett for å kunne tegne med håndskrift. Hvis Tegn-fanen er nedtonet slik at du ikke kan velge en penn, går du til Visning-fanen og velger Utskriftsoppsett.

 2. Trykk på nytt for å åpne menyen for Tykkelse- og Farge-alternativer for pennen. Velg din foretrukne størrelse og farge.

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen, med flere tilgjengelige når du trykker på Flere farger.

  Alternativer for farge og tykkelse for en penn i pennegalleriet til Office på Tegn-fanen.
 3. En blyanttekstur er også tilgjengelig:

  Når du tegner med blyantteksturen mens du bruker en støttet digital pekepenn, kan du vippe pekepennen for å få en skyggeleggingseffekt, akkurat som med en ekte blyant.

  Du kan tegne med håndskrift med tre ulike teksturer: en blyant, penn eller merkepenn
 4. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet en håndskriftfigur, oppfører den seg på samme måte som en hvilken som helst figur som du er vant til å arbeide med i Office. Du kan merke figuren, for deretter å flytte eller kopiere den, endre fargen, pivotere posisjonen og så videre.

 5. Hvis du vil stoppe håndskrift og merke merknadene, enten for å endre eller flytte dem, velger du Velg-knappen på Tegn-fanen i PowerPointTegn-fanen.

Konvertere håndskrift til tekst eller figurer

Se Konvertere håndskrift til tekst eller figurer i PowerPoint for Microsoft 365.

Flere funksjoner

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

 1. Trykk på Viskelær under Tegn > Verktøy.

  (I PowerPoint for Microsoft 365 kan du velge mellom fire viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

  PowerPoint for Office 2019 har fire viskelær for digitalt blekk.
 2. Bruk pennen eller fingeren for å dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

  Ved hjelp av segmentviskelæret i PowerPoint kan du enkelt trykke på et håndskriftsegment, eller dra over det, for å slette det (i stedet for å måtte bruke viskelæret på hele segmentet). Å dra over segmenter er en enkel måte å slette flere segmenter samtidig på.

Enkelte aktive penner, som for eksempel Surface-pennen, har et viskelær som du også kan bruke til å slette håndskrift.

Når du har tegnet med håndskrift, kan du bruke Stopp håndskrift- Stopp håndskrift-knappen endrer musepekeren tilbake til et vanlig merkeverktøy. på Tegn-fanen for å endre musepekeren tilbake til et standard utvalgsverktøy Velg-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint. Utvalgsverktøyet kan velge digitale frihåndstegninger og alle andre typer objekter.

PowerPoint og Excel også et utvalgsverktøy for håndskrift, Lassomerking, Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i Office. spesielt for å merke objekter tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Gjelder kun for PowerPoint og Excel:

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift. (Dette verktøyet kan ikke merke objekter som ikke er håndskriftsobjekter – det vil si figurer, bilder osv.

 1. Trykk på Lassomerking Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i Office. under Tegn > Verktøy på båndet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å tegne en sirkel rundt den delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises rundt det du har merket, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, endre farge og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

I både Excel og PowerPoint kan du velge et område med en digitalpenn uten engang å trykke på utvalgsverktøyet på båndet. Bruk knappen for den støttete digitalpennen til å lassomerke håndskriften uten å gå til båndet. Du kan deretter bruke pennen til å flytte, endre størrelse på eller rotere håndskriftsobjekter.

Surface-penn, med bobler for viskelær, tips og Høyreklikk-knappen

 1. Velg Fil->alternativer >Avansert.

 2. Merk av for alternativet for å bruke pennen til å velge og samhandle med innholdet som standard i Penn-delen.

Denne innstillingen gjelder bare for appen der du har den. Du kan for eksempel ha automatisk håndskrift aktivert Visio aktivert og deaktivert i Word.

Funksjonsnavn

Beskrivelse

Se

Håndskriftredigering

Bruk berøring eller en digital penn sammen med håndskriftfunksjonen i Windows til å redigere dokumenter

Word-logo

Redigere dokumentet med naturlige bevegelser

Håndskrift til figur

Konvertere en frihåndstegning til en standard Office grafikkfigur

Word-logo PowerPoint-logo     Excel-logo   Visio-logo

Konvertere håndskrift til figurer

Håndskrift til matematikk

Bruk berøring eller en digital penn til å skrive en kompleks matematisk formel og deretter konvertere den til tekst

Word-logo   PowerPoint-logo Excel-logo

Skrive, sette inn eller endre en formel

Linjal

Tegne rette linjer med håndskrift, eller justere et sett med objekter

PowerPoint-logo

Tegne rette linjer eller justere objekter med linjalen

Finne tegneverktøyene

Velg Start håndskriftSe gjennom-fanen for å vise fanene Håndskriftverktøy og Penner.

Viser Start håndskrift på fanen Se gjennom i Office

Skrive eller tegne

 1. Velg Penn under Håndskriftverktøy >Penner.

  Viser Penn-knappen i Håndskriftverktøy i Office

 2. Hvis du vil endre håndskriftfargen eller bredden på strøket, velger du ønsket farge og bredde (0,35–0,5 mm).

  Viser Pennestilalternativer i Office

 3. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Viser et eksempel på håndskrevne ord i et Word-dokument

Utheve tekst

 1. Klikk Merkepenn i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en uthevingsfarge.

  Viser knappen Merkepenn i Håndskriftverktøy

 2. Pek og dra pennen eller fingeren over teksten du vil utheve.

  Du kan utheve tekst i Excel, Word og Outlook, men PowerPoint støtter ikke utheving av tekst.

Slette hele ord eller frihåndstegninger

 1. Klikk pilen under Viskelær i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en viskelærstørrelse.

  Viser knappen Viskelær i Håndskriftverktøy i Office

 2. Bruk pennen eller fingeren til å velge ordet eller frihåndstegningen du vil viske ut.

Tegning i OneNote

Hvis du bruker OneNote og ønsker å tegne, kan du se disse andre artiklene:

OneNote for Windows 10-ikon OneNote for Windows 10: Skrive notater og tegne i OneNote 

OneNote OneNote: Tegne og skissere notater på en side

Ekstra funksjoner i PowerPoint

Merke deler av en frihåndstegning eller ord (kun i PowerPoint)

Hvis du vil merke en del av en tegning eller noen skrevne ord, bruker du Lasso-verktøyet. (Du kan ikke bruke lassoverktøyet til å merke andre typer objekter, for eksempel figurer og bilder.)

 1. Klikk på Lassomerking under HåndskriftsverktøyPenner-fanen.

  Viser knappen Lasso i Håndskriftverktøy

 2. Bruk pennen eller fingeren til å tegne en sirkel rundt den delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et stiplet merket område vises rundt denne delen, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette deler av en frihåndstegning eller ord (kun i PowerPoint)

 1. Klikk pilen under Viskelær i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en viskelærstørrelse.

  Viser knappen Viskelær i Håndskriftverktøy i Office
 2. Bruk pennen eller fingeren til å velge en del av frihåndstegningen eller teksten du vil viske ut.

Konvertere frihåndstegninger til figurer (kun i PowerPoint)

Du kan konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm.

 1. Velg Konverter til figurer under Håndskriftsverktøy > Penner.

  Viser knappen Konverter til figurer i Håndskriftverktøy

 2. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. PowerPoint konverterer automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Du kan slutte å konvertere figurer ved å klikke på Konverter til figurer på nytt.

Hvilke figurer kan PowerPoint konvertere?

Når du lager en frihåndstegning, kan PowerPoint konvertere den til figuren som ligner mest.

Frihåndstegning

Tilsvarende figur

Rektangel

Et rektangel tegnet som en frihåndstegning

Rektangel

Et vanlig rektangel

Kvadrat

En frihåndstegning av et kvadrat

Rektangel der alle sidene er like

Et vanlig kvadrat

Rombe

En frihåndstegning av en rombe

Rombe

En vanlig rombe

Parallellogram

En frihåndstegning av et parallellogram

Parallellogram

Et vanlig parallellogram

Trapes

En frihåndstegning av et trapes

Trapes

Et vanlig trapes

Uregelmessig firkant

En frihåndstegning av en firkant

Lukket frihåndsfigur med fire sider

En vanlig firkant

Regelmessig femkant

En frihåndstegning av en femkant

Femkant der alle sidene er like

En vanlig femkant

Regelmessig sekskant

En frihåndstegning av en sekskant

Sekskant der alle sidene er like

En vanlig sekskant

Ellipse

En frihåndstegning av en ellipse

Ellipse

En vanlig ellipse

Sirkel

En frihåndstegning av en sirkel

Ellipse der figurhøyden og -bredden er den samme

En vanlig sirkel

Pil med ett hode

En frihåndstegning av en pil

Pil

En vanlig pil

Tohodet pil

En frihåndstegning av en tohodet pil

Dobbeltpil

En vanlig tohodet pil

Piler som knytter sammen to figurer

En linje som knytter sammen to figurer

Pilkoblinger

En kobling mellom to figurer

Rettvinklet trekant

En frihåndstegning av en rettvinklet trekant

Trekant med rett vinkel

En vanlig rettvinklet trekant

Likesidet trekant

En frihåndstegning av en likesidet trekant

Trekant der alle sidene er like

En vanlig likesidet trekant

Likebent trekant

En frihåndstegning av en likebent trekant

Trekant der to sider er like

En vanlig likebent trekant

Uregelmessig trekant

En frihåndstegning av en ulikesidet trekant

Lukket frihåndsform med tre sider.En vanlig ulikesidet trekant

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Office med Windows-berøringsenheter, kan du se følgende:

Skrive, tegne og utheve tekst

Denne funksjonen er bare for abonnenter på Mac er disse funksjonene bare tilgjengelige i Microsoft 365 og Office 2019 for Mac.

 1. Trykk en penn på Tegne-fanen på båndet for å velge den.

  Penner og merkepenner på Tegn-fanen i Office 365 for Mac
 2. Trykk på nytt for å åpne menyen for Tykkelse- og Farge-alternativer for pennen. Velg din foretrukne størrelse og farge.

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen, med flere tilgjengelige når du trykker på Flere farger.

  • Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue,galakse,lava,hav,rosegull,gull, sølvog bronse. Alternativer for farge og tykkelse for en penn i pennegalleriet til Office på Tegn-fanen.

 3. En blyanttekstur er også tilgjengelig:

  Når du tegner med blyantteksturen mens du bruker en støttet digital pekepenn, kan du vippe pekepennen for å få en skyggeleggingseffekt, akkurat som med en ekte blyant.

  Office 365-abonnenter kan tegne med håndskrift med tre ulike teksturer: en blyant, penn eller merkepenn
 4. Når du har tegnet en håndskriftfigur, oppfører den seg på samme måte som en hvilken som helst figur som du er vant til å arbeide med i Office. Du kan merke figuren, for deretter å flytte eller kopiere den, endre fargen, pivotere posisjonen og så videre.

 5. Hvis du vil stoppe håndskrift og merke merknader, enten for å endre eller flytte dem, angrer du merkingen av Tegne-knappenTegn-fanen.

Berøringstegning med styrefelt

I stedet for å tegne med håndskrift med musen kan du tegne på et styrefelt med fingeren. Se Bruke styrefeltet til «berøringstegning» for mer informasjon.

Slette håndskrift

 1. Trykk på Viskelær under Tegn > Verktøy.  

  (I PowerPoint for Microsoft 365 for Mac kan du velge mellom forskjellige størrelser av viskelær. Word har tre alternativer for viskelær (versjon 16.28 eller nyere). Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

  På Mac har PowerPoint for Office 365 fire viskelær for digitalt blekk.
 2. Bruk musen, pennen eller fingeren til å dra viskelæret over håndskriften du vil fjerne.

Flere prosedyrer

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

PowerPoint og Excel også et utvalgsverktøy for håndskrift, Lassomerking, Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i Office. spesielt for å merke objekter tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Gjelder kun for PowerPoint og Excel:

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift. (Dette verktøyet kan ikke merke objekter som ikke er håndskriftsobjekter – det vil si figurer, bilder osv.

 1. Trykk på Lassomerking Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i Office. under Tegn > Verktøy på båndet.

 2. Bruk musen, pennen eller fingeren til å tegne en sirkel rundt den delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises rundt det du har merket, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, endre farge og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

 1. Gå til PowerPoint-,Word-eller Excel-menyen, og velg innstillinger > redigerings- og korrekturverktøy > Generelt.

 2. Fjern merket i boksen ved siden av Bruk pennen til å merke og samhandle med innhold som standard i Penn-inndelingen.

Denne innstillingen gjelder bare for den gjeldende appen. Du kan for eksempel ha automatisk håndskrift aktivert Excel aktivert og deaktivert i Word.

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word for iOS, Excel for iOS og PowerPoint for iOS leveres alle med grunnleggende alternativer for håndskrift på Tegn-fanen: et utvalgsverktøy, et verktøy for å tegne med berøring, et strøkviskelær, penner, flere håndskriftfarger og alternativer for blekktykkelse:

Grunnleggende håndskriftsverktøy på Tegn-fanen for Office iOS-apper

OneNote iOS-ikon Hvis du arbeider i OneNote på iPad, kan du se Håndskrive, tegne og skissere.

Tegne eller skrive

Tegn med berøring eller mus (eller «Håndskriftsmodus») er slått på som standard når du bruker en mobilenhet. Bare trykk tegn-fanen, velg en Pennevelgeren på Tegn-fanen i PowerPoint for iOS-enheter, og du kan begynne å tegne med håndskrift på et lysbilde.

Slik endrer du innstillingene på en penn:

 1. Trykk på nytt for å åpne menyen for tykkelse og fargealternativer for pennen. Velg foretrukket størrelse og farge:

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen, og flere er tilgjengelige når du trykker Flere håndskriftfarger.

  • (Bare Microsoft 365 for abonnenter) Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue,galakse,lava,hav,rosegull,gull, sølvog bronse.

  Håndskriftfarger og -effekter for tegning med håndskrift i Office på iOS

  En blyanttekstur er nå tilgjengelig:

  Pennegalleriet i Office for iPad og iPhone inneholder en blyanttekstur

  Apple Pencil er følsom for trykk, noe som gjør at du kan variere linjetykkelsen. Den er også følsom for helling, slik at du kan skyggelegge ved hjelp av en kantet blyant.

 2. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet en håndskriftfigur, oppfører den seg på samme måte som en hvilken som helst figur som du er vant til å arbeide med i Office. Du kan merke figuren, for deretter å flytte eller kopiere den, endre fargen, pivotere posisjonen og så videre.

 3. Hvis du vil stoppe håndskrift og merke merknadene dine, enten for å endre eller flytte dem, deaktiverer du Tegn med berøring Tegn-fanen. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan du også unngå å merke håndskrift ved et uhell når hånden berører skjermen.

Se en videooversikt over håndskriftfunksjonene i iPhone og iPad:

Nettleseren støtter ikke video.

02:47

Velg

På en iOS-enhet er håndskriftsmodus aktivert når du har valgt en penn eller merkepenn på Tegn-fanen. Hvis ikke, er du i valgmodus og du kan trykke for å velge et objekt.

(Hvis du bruker en Apple-blyant på en iPad Pro-enhet, kan du angi Velg modus som standard ved å gå til app-innstillingene.)

PowerPoint og Excel har et utvalgsverktøy for håndskrift, Lassomerking, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile spesielt for å merke objekter tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter på et lysbilde og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel:

 1. Trykk på Lassomerking-fanen på båndet, og Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.  

  Word har tre viskelær å velge mellom – et strøkviskelær, et lite viskelær eller et middels viskelær. Trykk pil ned på Viskelær-knappen for å velge viskelæret du vil bruke.

  PowerPoint har disse tre viskelærene pluss ett til: Med segmentvskelæret kan du ganske enkelt trykke et håndskriftsegment eller dra over det for å fjerne det (i stedet for å måtte bruke viskelæret på hele segmentet). Å dra over segmenter er en enkel måte å slette flere segmenter samtidig på.

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Bytt verktøy med den nye Apple Pencil

Denne funksjonen er bare for abonnenter Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Microsoft 365-abonnenter for Windows-skrivebord-klienter.

Office for iOS støtter 2. generasjons Apple Pencil og dobbelttrykkbevegelsen. Som standard bytter dobbelttrykksbevegelsen fra det gjeldende verktøyet til viskelæret, men systeminnstillingene på enheten lar deg velge en annen virkemåte for denne bevegelsen. Denne funksjonen er tilgjengelig forMicrosoft 365-abonnenter i Word, Excel og PowerPoint på iPad versjon 2.22.19020201 og nyere.

Deaktivere automatisk håndskrift

 1. Åpne Innstillinger-appen på startskjermen på iOS-enheten.

 2. Bla gjennom listen over apper nederst på Innstillinger-siden for å finne Office appen, og trykk for å åpne innstillinger.

 3. Slå veksleknappen for Apple Pencil Tegn alltid med håndskrift nederstunder Tegn og Merknader i appinnstillingene på høyre side.

Du kan slå automatisk håndskrift av eller på i innstillingene for et program.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av automatisk håndskrift på iOS.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Kontroller at Tegn med mus eller Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk Håndskrift til figurer-Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word for Android, Excel for Android og PowerPoint for Android leveres alle med grunnleggende alternativer for håndskrift under fanen Tegn: et utvalgsverktøy, et verktøy for å tegne med berøring, et strøkviskelær, penner, håndskriftfarger og et fargehjul samt alternativer for blekktykkelse:

Grunnleggende håndskriftsverktøy på Tegn-fanen i Office-mobilapper

Tegne eller skrive

Tegn med berøring eller mus (eller «Håndskriftsmodus») er slått på som standard når du bruker en mobilenhet. Bare trykk tegn-fanen, velg en Pennvelgeren på Tegn-fanen i PowerPoint for mobile enheter, og du kan begynne å tegne med håndskrift på et lysbilde.

Velg

På en Android-enhet aktiveres håndskriftsmodus når du velger en penn eller merkepenn på Tegn-fanen. Hvis ikke, er du i valgmodus og du kan trykke for å velge et objekt.

PowerPoint og Excel et utvalgsverktøy for håndskrift, Lassomerking, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile spesielt for å merke frihåndstegninger. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel.

 1. Trykk på Lassomerking-fanen på båndet, og Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.

  (I PowerPoint kan du velge mellom tre typer viskelær – et strøkviskelær, et lite viskelær og et middels viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Enkelte aktive penner, som for eksempel Surface-pennen, har et viskelær du også kan bruke til å slette håndskrift uten å måtte velge et viskelær fra båndet.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Kontroller at Tegn med mus eller Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk Håndskrift til figurer-Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Legge til merknader med håndskrift mens du viser en presentasjon

I PowerPoint kan du legge til håndskriftsmerking på et lysbilde mens du presenterer:

Håndskriftverktøyene er tilgjengelige i lysbildefremvisning.

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile leveres alle med grunnleggende alternativer for håndskrift på Tegn-fanen: et utvalgsverktøy, et verktøy for å tegne med berøring, et strøkviskelær, penner, flere håndskriftfarger og alternativer for blekktykkelse:

Grunnleggende verktøy på Tegn-fanen i Office Mobile for Windows 10

OneNote for Windows 10-ikon Hvis du arbeider i OneNote for Windows 10, kan du se Skrive notater og tegne i OneNote for Windows 10.

Tegne eller skrive

Tegn med berøring (eller Håndskriftsmodus) er slått på som standard når du bruker en mobilenhet. Bare trykk tegn-fanen, velg en Pennevelgeren på Tegn-fanen, og du kan begynne å tegne med håndskrift på et lysbilde.

Tegn-fanen i Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile for Windows 10: ligner skrivebordsversjonene av hver app. Før du kan bruke tegnefunksjonene, må du oppdatere til den nyeste versjonen av Windows 10:. Dette gjør du ved å velge Windows-knappen nederst til venstre på skjermen og velge Innstillinger > Update & sikkerhets > Windows Update. Klikk Se etter oppdateringer for å få de nyeste oppdateringene.

Slik endrer du innstillingene på en penn:

 1. Trykk på nytt for å åpne menyen for tykkelse og fargealternativer for pennen. Velg foretrukket størrelse og farge:

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen, og flere er tilgjengelige når du trykker Flere håndskriftfarger.

  • Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue,galakse,lava,hav,rosegull,gull, sølvog bronse.

  Håndskriftfarger og -effekter for tegning med håndskrift i Office på Windows Mobile
 2. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet en håndskriftfigur, oppfører den seg på samme måte som en hvilken som helst figur som du er vant til å arbeide med i Office. Du kan merke figuren, for deretter å flytte eller kopiere den, endre fargen, pivotere posisjonen og så videre.

 3. Hvis du vil stoppe håndskrift og merke merknadene dine, enten for å endre eller flytte dem, deaktiverer du Tegn med berøring Tegn-fanen. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan du også unngå å merke håndskrift ved et uhell når hånden berører skjermen.

Velg

Håndskriftsmodus er aktivert når du har valgt en penn eller merkepenn på Tegn-fanen. Hvis ikke, er du i valgmodus og du kan trykke for å velge et objekt.

PowerPoint Mobile og Excel Mobile også et utvalgsverktøy for håndskrift, Lassomerking, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile, spesielt for å merke objekter tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Hvis du vil merke deler av en tegning, eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel:

 1. Trykk på Lassomerking-fanen på båndet, og Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.

  (I PowerPoint kan du velge mellom tre typer viskelær – et strøkviskelær, et lite viskelær og et middels viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Kontroller at Tegn med mus eller Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk Håndskrift til figurer-Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Åpne Tegn-fanen på Windows 10 Mobile-telefoner

Slik ser du Tegn-fanen i Word, Excel og PowerPoint på Windows 10-mobiltelefoner.

 1. Velg Mer- Viser Mer-knappen i Office Mobile nederst til høyre på skjermen.

 2. Velg Tegn-fanen.

  Viser Tegn-fanen som er valgt i Office Mobile.

Skrive, tegne eller utheve tekst i PowerPoint

 1. Trykk på en penn på Tegne-fanen på båndet for å velge den.

  Menyen for å tilpasse pennen i PowerPoint for nettet

 2. Hvis du vil tilpasse pennen, trykker du rullegardinpilen ved siden av pennen på båndet og velger ønsket tykkelse og farge.

Tegn-menyen lar deg ha to separate penner tilgjengelig, pluss en merkepenn.

Slette håndskrift

Velg viskelæret fra pennegalleriet på Tegn-fanen, og sveip deretter markøren over håndskriften du vil slette. Dette er et strøkviskelær, som betyr at det vil slette hele håndskriftstrøkene om gangen.

Se også

Språk som støttes for konvertering av håndskrift til tekst

Slå av automatisk håndskrift i Windows eller iOS

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×