Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Microsoft Viva Goals tilpasser deg organisasjonens strategiske prioriteringer og forener team rundt misjon og formål.   

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I denne artikkelen: 

Kom i gang med Viva Goals

Viva Goals navigasjon

Samarbeid: Hvordan OKR-er justeres gjennom firmaet

Opprett målsettinger, nøkkelresultater og prosjekter  

Sjekk inn og spor resultater 

Lukk, score og reflekter

Kom i gang med Viva Goals  

 • Naviger Viva Goals.

 • Finn ut hvordan målene, nøkkelresultatene og prosjektene justeres gjennom firmaet.

 • Opprett målsettinger, nøkkelresultater og prosjekter.

 • Sjekk inn og oppdater fremdriften.

 • Poengsum, reflekter og lukk.

Viva Goals navigasjon 

Standardvisningen i Viva Goals er «Mine OKR-er». Denne siden kan deles opp i tre hovedområder: 

 1. Venstre navigasjonsmeny

 2. Tidsvelger

 3. Sentralt innhold

Venstre navigasjonsmeny

Denne menyen er starttastaturet som tar deg til de ulike plasseringene i Viva Goals.  

 • Søk: Søk i Viva Goals.

 • Varsler: Aktivitetspåminnelser som krever din oppmerksomhet.

 • Mine OKR-er: Liste over OKR-er som er tilordnet til deg.

 • Mine team: Liste over OKR-er tilordnet gruppen(e) som du er medlem av.

 • Mitt firma: Liste over firmaets OKRs.

 • Brukernavn: Endre profilinnstillingene for kontoinnstillingene, vis personvernerklæringen og pålogging.

Tidsvelger

Med tidsvelgeren kan du filtrere visninger basert på tidslinjene. Velg blant aktive, kommende og tidligere tidsperioder, og aktiver/deaktiver en innstilling for å vise flere tidsperioder samtidig.

Sentralt innhold

Basert på valgene fra navigasjonsmenyen til venstre og tidsvelgeren, vises ulike sett med OKR-informasjon midt på siden. 

Samarbeid: Hvordan OKR-er justeres gjennom firmaet 

OKR-er er delt inn i mål og teammål for hele firmaet. 

 • Selskapets OKR-er er hele virksomhetens innsats og representerer målene som alle andre vil samarbeide med.

 • Team OKRs er gruppeinnsatser som ruller opp til okrs på firmanivå. Team kan ha multiplegrupper og undernivåer representert som avdeling, team, prosjektgruppe eller arbeidsenhet.

Hvis du vil finne justeringen av et mål, nøkkelresultat eller prosjekt, har du to alternativer: 

 • Vis den utvidbare listen over nestede mål

 • Vis detaljene for ett enkelt mål for å finne justeringen til det høyeste nivået

Vis nestede OKR-er 

 1. Velg Firmaet mitt.

 2. Velg Gå til gjeldende periode under tidsperiodevelgeren.

 3. Identifiser målet du vil vise.

  1. Målsettinger identifiseres av målsymbolet.

  2. Nøkkelresultater identifiseres av speedometersymbolet.

  3. Prosjekter identifiseres av kalendersymbolet.

 4. Velg vinkeltegnet > symbolet til venstre for målet. Dette genererer en rullegardin med målsettinger, nøkkelresultater eller prosjekter som bidrar til det valgte målet.

  1. Fortsett å utvide vinkeltegnikonene i den nestede listen for å utvide gjennomgripende mål.

Vise detaljene for ett enkelt mål 

 1. Identifiser målet du vil vise.

 2. Velg tittelen på målet du vil vise. Dette vil produsere et panel med informasjon.

 3. Bla gjennom informasjonspanelet til du kommer til «Justering».

 4. Det valgte målet vises nederst på listen, og du kan se hvordan det ruller opp gjennom de andre målene i firmaet.

Opprett målsettinger, nøkkelresultater og prosjekter 

Hvis du vil legge til et mål, nøkkelresultat eller prosjekt i Viva Goals, går du til målet for firmaet eller gruppenivået. Herfra har du to alternativer: 

 1. Velg PLUSS+-ikonet øverst til høyre, og legg til informasjon i panelet Nytt mål.

 2. Velg Legg til mål-knappen, og legg til en tittel.

PLUSS + Ikon 

 1. Velg PLUSS+-ikonet øverst til høyre

 2. Fyll ut det nye målpanelet med følgende:
   

  1. Detaljer:

   1. Tittel  

   2. Type: Hvilket nivå dette målet lever på, firma, team eller enkeltperson.

   3. Obs! Hvis du velger Team, vises et felt der du kan velge teamet som er ansvarlig for dette målet.

   4. Eier: Poengpersonen som har fått ansvaret for dette målet.

   5. Når: Tidsperioden målet skal jobbes med.

   6. Flere alternativer: Noen valgfrie felt for å legge til kontekst i målet, inkludert; tilordne en representant, synlighet, merker og en beskrivelse.

  2. Resultat: Dette tilordnes automatisk basert på målet du har valgt å opprette.

  3. Fremdrift: Slik beregner du suksess. Alternativene inkluderer manuell og automatisk via beregnet verdi fra nøkkelresultater

   1. Flere alternativer: Dette lar deg velge en person som er ansvarlig for å utføre innsjekkinger (som standard vil dette være eieren), og lar deg legge til poengveiledning, hvis aktuelt.

  4. Justering: Hvis du velger dette alternativet, kan du justere det nye målet med et eksisterende mål i Viva Goals.

   1. Velg Juster målsetting

   2. Skriv inn navnet på det overordnede målet du vil koble til, eller klikk i søkefeltet og bruk filtre for å begrense resultatene

   3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av det overordnede målet du vil koble til

   4. Velg Lagre

 3. Velg Opprett for å legge til informasjonen målet

Knappen Legg til mål 

 1. Velg Knappen Legg til mål.

 2. Skriv inn i en tittel.

 3. Juster typen, eieren og tidsperioden (hvis aktuelt).

Obs!: Alternativt kan du opprette nytt innhold ved å holde pekeren over et eksisterende mål, velge flere handlinger ellipsen og deretter velge hva du vil opprette. Dermed kan du legge til et underordnet mål, nøkkelresultat eller prosjekt som arver egenskapene fra det valgte målet. 

Sjekk inn og spor resultater 

Oppdatering av målene dine er viktig for å sikre at fremdriften gjøres, og for å gi teamet ditt synlighet om fremdriften mot felles mål. 

 1. Velg Mine OKR-er i menyen til venstre.

 2. Hold pekeren over til nøkkelresultatet eller prosjektet du vil oppdatere.

 3. Velg innsjekkingsknappen for å åpne det nye innsjekkingspanelet.

 4. Skriv inn følgende informasjon:

  1. Metrisk: Den numeriske verdien for fremdriften som er gjort.

  2. Status: Hva du synes om fremdriften. Alternativene inkluderer, ikke startet, i rute, bak og i fare.

   1. Viva Goals tilordner automatisk en verdi basert på den forventede fremdriften kontra den faktiske fremdriften. Denne statusen kan overskrives etter behov.

  3. Legg til et notat (valgfritt): en tekstblokk der du kan inkludere et notat om fremdriften som er gjort.

  4. Dato for innsjekking: fylles automatisk ut med datoen. Dette kan redigeres til tilbakedato for en innsjekking etter behov.

 5. Velg innsjekking for å lagre

Oppdatering av målene oppdateres automatisk fremdriften til overordnede(e) målene dine er justert med. 

Lukk, score og reflekter 

Hvis du lukker OKR-er og prosjekter, kan du score og reflektere over fremdriften for å få verdifull innsikt når du gjentar OKR-syklusen. 

 1. Velg Mine OKR-er i menyen til venstre.

 2. Hold pekeren over nøkkelresultatet eller prosjektet du vil lukke.

 3. Velg flere handlinger ellipser , og velg "lukk" fra rullegardinlisten for å åpne lukk målpanelet.

 4. Skriv inn følgende informasjon:

  1. Metrisk: Den numeriske verdien for fremdriften som er gjort.

  2. Status: Viva Goals velger lukk automatisk.

  3. Poengsum: Viva Goals vil anbefale en poengsum basert på faktisk kontra forventet fremdrift.

  4. Fortsett å arbeide med dette i en annen tidsperiode: Velg dette alternativet hvis du vil fortsette å arbeide med OKR i en annen tidsperiode og lukke det for denne gjeldende tidsperioden.

  5. Avsluttende merknad: Et sammendrag av hvorfor du scoret målet ditt.

 5. Velg Lukk for å lagre.

Et lukket mål viser en nedtonet fremdriftsindikator med en poengsum til høyre på OKR-startskjermen. Når alle viktige resultater er lukket, vil fremdriften rulles opp, og målet avsluttes med en poengsum som er et gjennomsnitt av resultatene av nøkkelresultatene nedenfor. 

Koble til og lær av eksperter og kolleger

Bli med i diskusjonen, og se de siste hendelsene i Viva Goals fellesskapet.  

Finn ut mer  

Viva Goals hurtigstart i Teams

Viva Goals hurtigstart for ledere

Mer læring

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×