Help-informatie weergeven bij activeringsfouten in Windows


Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende activeringsfouten in Windows 10, samen met mogelijke oplossingen.

Als u een gratis upgrade naar Windows 10 hebt uitgevoerd en uw pc niet is geactiveerd, controleert u of u de nieuwste versie van Windows 10 gebruikt. We hebben verbeteringen aangebracht in de activering en het oplossen van activeringsfouten. Als u wilt weten hoe u Windows up-to-date houdt, raadpleegt u Windows Update: veelgestelde vragen.


FoutBetekenis en oplossing
0x803f7001, 0x800704cF

Deze fout betekent dat er geen geldige Windows-licentie is gevonden voor uw pc.

U hebt een geldige productcode nodig om Windows te activeren. De productcode staat in de e-mail die u ter bevestiging hebt ontvangen na aankoop van Windows, in de verpakking van uw pc of op het Certificaat Van Echtheid (CVE) dat is aangebracht op de achterzijde of onderzijde van uw pc.

Als u een geldige productcode hebt, gebruikt u deze om Windows te activeren: 

 1. Selecteer de knop Start  en vervolgens Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering .
 2. Selecteer Productcode wijzigen en voer vervolgens de productcode van 25 tekens in.
Als u een grote wijziging hebt aangebracht aan de hardware van uw apparaat, zoals het vervangen van het moederbord, kunt u de probleemoplosser voor activeringen van Windows uitvoeren die zich op de pagina met activeringsinstellingen bevindt. Houd er rekening mee dat u kan worden gevraagd het activeringsproces opnieuw te doorlopen.


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Deze fouten kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • U hebt een productcode ingevoerd die niet kan worden gebruikt om Windows te activeren. Voer een andere productcode in of koop een nieuwe productcode.
 • U hebt een upgrade uitgevoerd naar Windows 10, maar de activeringsservers zijn bezet. Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanaf een geactiveerd exemplaar van Windows 7 of Windows 8.1, wordt uw exemplaar van Windows 10 automatisch geactiveerd. U kunt ook even wachten en vervolgens Activeren selecteren. Als u problemen blijft ondervinden met het activeren, neemt u contact op met de klantondersteuning.
 • U bent overgestapt op Windows 10 met de aanbieding voor een gratis upgrade, maar Windows 10 wordt niet geactiveerd na opnieuw te zijn geïnstalleerd. Uw exemplaar van Windows 10 zou automatisch moeten worden geactiveerd, zolang u geen ingrijpende wijzigingen in de hardware voor het apparaat hebt aangebracht (zoals vervanging van het moederbord). Als u problemen blijft ondervinden met het activeren, neemt u contact op met de klantondersteuning.
0xC004F034
Deze fout kan worden weergegeven als u een ongeldige productcode hebt ingevoerd of een productcode voor een andere versie van Windows.

Voer een geldige productcode in die overeenkomt met de versie van Windows 10 die op uw apparaat is geïnstalleerd.

Als Windows is geïnstalleerd op een apparaat dat verbinding maakt met een KMS-server (Key Management Service), neemt u contact op met de ondersteuningsmedewerker van uw organisatie voor meer informatie over het activeren van Windows.
0xC004F210
Deze fout kan worden weergegeven als u een productcode hebt ingevoerd voor een andere versie van Windows dan de versie die op uw apparaat is geïnstalleerd. Deze fout kan ook worden weergegeven als u eerder een upgrade hebt uitgevoerd naar Windows 10, maar de huidige versie van Windows die op uw apparaat is geïnstalleerd, niet overeenkomt met uw digitale licentie.

Voer een geldige productcode in die overeenkomt met de versie van Windows die op uw apparaat is geïnstalleerd, of installeer de versie van Windows 10 die overeenkomt met uw digitale licentie opnieuw.

Als Windows 10 (versie 1607) op uw apparaat staat, kunt u met behulp van de probleemoplosser voor activering de juiste versie van Windows op het apparaat installeren. Zie De probleemoplosser voor activeringen gebruiken voor meer informatie.
0xC004E016, 0xC004F210
Deze fout kan worden weergegeven als u een productcode voor een andere versie of editie van Windows hebt ingevoerd. Een productcode voor de Enterprise-editie van Windows 10 kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt om de Windows 10 Home- of Windows 10 Core-edities te activeren.

Voer een productcode in die overeenkomt met de versie en editie van Windows die is geïnstalleerd op uw apparaat of koop een nieuw exemplaar van Windows in de Store.
0xC004FC03
Deze fout kan worden weergegeven als u geen verbinding hebt met internet of als vanwege de firewallinstellingen het activeringsproces niet online kan worden uitgevoerd door Windows.

Controleer of u bent verbonden met internet en of uw firewall de activering van Windows niet blokkeert. Als u nog steeds problemen ondervindt, activeert u Windows via de telefoon.

Typ SLUI 04 in het zoekvak op de taakbalk, selecteer SLUI 04 en volg de instructies op het scherm om Windows te activeren.
0xC004E028
Deze fout wordt mogelijk weergegeven als u een apparaat probeert te activeren waarvan de activering al is gestart. Uw apparaat moet worden geactiveerd nadat de eerste aanvraag is voltooid.
0x8007267C
Deze fout kan worden weergegeven als u geen verbinding met internet hebt of de activeringsserver tijdelijk niet beschikbaar is. Controleer of u bent verbonden met internet en of uw firewall de activering van Windows niet blokkeert.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
Als de activeringsserver tijdelijk niet beschikbaar is, wordt uw exemplaar van Windows automatisch geactiveerd zodra de service weer online is.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Deze fout kan worden weergegeven als de productcode al wordt gebruikt op een andere pc of als deze op meer pc’s wordt gebruikt dan volgens de licentievoorwaarden voor Microsoft-software is toegestaan. Als u dit probleem wilt oplossen, moet u een productcode kopen voor de afzonderlijke pc's, zodat u Windows op deze pc's kunt activeren.

Als u Windows 10 gebruikt, kunt u Windows kopen in de Windows Store:

 1. Selecteer de knop Start  en vervolgens Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering .
 2. Selecteer Naar de Store en volg de instructies voor het kopen van Windows 10.

0xC004F00F
Deze fout kan worden weergegeven als u een productcode voor de Enterprise-editie van Windows hebt ingevoerd om Windows 10 Home of Windows 10 Pro te activeren. Voer een productcode in die overeenkomt met de editie van Windows op uw apparaat.

0xC004C020
Deze fout treedt op wanneer een volumelicentie (een licentie die door een organisatie bij Microsoft is aangeschaft om Windows op meerdere pc's te installeren) op meer pc's wordt gebruikt dan volgens de licentievoorwaarden voor Microsoft-software is toegestaan. Als u dit probleem wilt oplossen, is mogelijk een andere productcode nodig om Windows op uw pc te activeren. Neem voor meer informatie contact op met de ondersteuningsmedewerker in uw organisatie.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Deze fout kan worden weergegeven als u een productcode voor de Enterprise-editie van Windows hebt ingevoerd om Windows 10 Home of Windows 10 Pro te activeren. Voer een productcode in die overeenkomt met de editie van Windows op uw apparaat.
 • Deze fout kan ook worden weergegeven als u uw werk-pc probeert te activeren, maar geen verbinding met het netwerk van uw bedrijf hebt. Als u wel met het bedrijfsnetwerk bent verbonden en deze fout nog steeds wordt weergegeven, moet u mogelijk de netwerkinstellingen wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met de ondersteuningsmedewerker in uw organisatie. 
 • Als uw organisatie geen ondersteuningsmedewerker heeft, moet u mogelijk uw productcode opnieuw invoeren:
  1. Selecteer de knop Start  en vervolgens Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering .
  2. Selecteer Productcode wijzigen en typ vervolgens de productcode van 25 tekens.
Hiervoor zijn Administrator-machtigingen vereist
 Mogelijk wordt u gevraagd om het beheerderswachtwoord op te geven of uw keuze te bevestigen.
0x80072F8F
Deze fout kan worden weergegeven als de datum en tijd van de pc niet juist zijn of als Windows problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding met de onlineactiveringsservice, zodat uw productcode niet kan worden gecontroleerd.

U kunt de datum en tijd controleren door de knop Start  te selecteren en vervolgens Instellingen  > Tijd en taal > Datum en tijd.

Uw internetverbinding controleren:

 1. Typ in het zoekvak op de taakbalk probleemoplosser voor netwerken en selecteer vervolgens Netwerkproblemen identificeren en oplossen.
 2. Volg de instructies om eventuele problemen met het netwerk op te lossen.
Als de probleemoplosser voor netwerken geen problemen met uw netwerkverbinding vindt, kunt u uw pc opnieuw opstarten om te zien of het probleem hiermee is opgelost.

0xC004E003
Deze fout kan worden weergegeven nadat u software van derden hebt geïnstalleerd die systeembestanden heeft gewijzigd. Windows-activering heeft bepaalde systeembestanden nodig om de activering te voltooien. U kunt proberen om de systeembestanden te herstellen naar een eerdere staat. Op die manier verwijdert u software die na dit tijdstip is geïnstalleerd, zonder dat dit van invloed is op uw persoonlijke bestanden.

Zie voor meer informatie de sectie over het herstellen vanaf een systeemherstelpunt in Herstelopties in Windows 10.
0x80004005
Als u de probleemoplosser voor activering wilt gebruiken, selecteert u de knop Start  en vervolgens Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering en tot slot Probleemoplosser. Zie De probleemoplosser voor activeringen gebruiken voor meer informatie over de probleemoplosser.

Als dat niet werkt, moet u uw pc mogelijk opnieuw instellen. Zie de sectie in Herstelopties in Windows 10 voor meer informatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 10738 - Laatst bijgewerkt: 16 dec. 2016 - Revisie: 9

Feedback