Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Basistaken voor het maken van een PowerPoint-presentatie

Een PowerPoint-presentatie is vergelijkbaar met een diavoorstelling. Als u boodschap of een verhaal wilt overbrengen, splitst u de informatie op in dia's. U kunt een dia zien als een leeg doek waarop u afbeeldingen, woorden en vormen aanbrengt om uw verhaal vorm te geven.

Een thema kiezen

Wanneer u PowerPoint opent, ziet u een aantal ingebouwde thema's en sjablonen. Een thema is een diaontwerp met bij elkaar passende kleuren, lettertypen en speciale effecten zoals schaduwen, weerspiegelingen en meer.

 1. Selecteer op het tabblad bestand op het lint de optie nieuwen kies vervolgens een thema.

  PowerPoint laat een voorbeeld van het thema zien, met vier kleurvariaties om uit te kiezen aan de rechterkant.

 2. Klik op Maken of selecteer een kleurvariatie en klik op Maken.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Nieuwe presentatie maken op basis van thema in PowerPoint weergegeven

Meer informatie: Thema's in PowerPoint gebruiken of maken

Een nieuwe dia invoegen

 • Ga naar het tabblad Start, klik op de onderste helft van Nieuwe dia en selecteer een dia-indeling.

  Hiermee wordt de knop Nieuwe dia weergegeven op het tabblad Start van het lint in PowerPoint

Meer weten? Zie: Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen.

De presentatie opslaan

 1. Ga naar het tabblad Bestand en kies Opslaan.

 2. Selecteer of zoek een map.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie en kies Opslaan.

Opmerking: Als u bestanden vaak in een bepaalde map opslaat, kunt u het pad ‘vastzetten’ zodat het altijd beschikbaar is (zoals hieronder weergegeven).

Uw PowerPoint-presentatie opslaan

Tip: Sla uw werk tussendoor op. Druk vaak op Ctrl+S of sla het bestand opOneDrive en laat AutoSave dit voor u regelen. 

Meer informatie: Het presentatiebestand opslaan

Tekst toevoegen

Selecteer een tijdelijke aanduiding voor tekst en begin met typen.

Hiermee wordt het toevoegen van tekst aan een tekstveld in PowerPoint weergegeven

Tekst opmaken

 1. Selecteer de tekst.

 2. Onder Hulpmiddelen voor tekenen kiest u Indeling.

  Hiermee wordt het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen op het lint in PowerPoint weergegeven

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kleur van uw tekst wilt wijzigen, kiest u Tekstopvulling en vervolgens een kleur.

  • Als u de kaderkleur wilt wijzigen, kiest u Tekstkader en vervolgens een kleur.

  • Als u een schaduw, weerspiegeling, gloed, schuine rand, 3D-draaiing of transformatie wilt toepassen, kiest u Teksteffecten en vervolgens het gewenste effect.

Meer weten?

Afbeeldingen toevoegen

Selecteer op het tabblad Invoegende optie Afbeeldingen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een afbeelding wilt invoegen die is opgeslagen op uw lokale station of een interne server, kiest u Dit apparaat, bladert u naar de afbeelding en kiest u vervolgens Invoegen.

 • (Voor Microsoft 365-abonnees) Als u een afbeelding uit onze bibliotheek wilt invoegen, kiest u Stockafbeeldingen, bladert u naar een afbeelding, selecteert u deze en kiest u Invoegen.

 • Als u een afbeelding van internet wilt invoegen, kiest u Online afbeeldingen en gebruikt u het zoekvak om een afbeelding te vinden. Kies een afbeelding en klik op Invoegen.

  Locatie van afbeelding invoegen op het lint.

Vormen toevoegen

U kunt vormen toevoegen om uw dia te illustreren. 

 1. Selecteer op het tabblad invoegen de optie vormenen selecteer een vorm in het menu dat wordt weergegeven.

 2. Klik in het diavenster en sleep om de vorm te tekenen.

 3. Selecteer het tabblad indeling of vormopmaak op het lint. Open de galerie Vormstijlen om snel een kleur en stijl (met inbegrip van arcering) toe te voegen aan de geselecteerde vorm.

  Groep Vormstijlen

Sprekersnotities toevoegen

Dia's hebben het meeste effect als ze niet overvol staan met informatie. Handige feiten en aantekeningen kunt u toevoegen aan de sprekersnotities zodat u deze tijdens de presentatie kunt noemen.

 1. Klik onder aan het venster op Notities knop Notities in PowerPoint om het notitievenster te openen.

 2. Klik in het venster Notities onder de dia en begin met het typen van de notities.

  Hiermee wordt het deelvenster Sprekersnotities in PowerPoint weergegeven

Meer informatie:

De presentatie houden

Selecteer het tabblad Diavoorstelling en ga als volgt te werk:

De weergave Diavoorstelling afsluiten

U kunt de weergave Diavoorstelling op elk moment afsluiten door op Esc te drukken.

Een thema kiezen

U kunt snel een thema toepassen wanneer u een nieuwe presentatie start:

 1. Klik op het tabblad Bestand op Nieuw.

 2. Een thema selecteren.

  Een thema toepassen

Meer informatie: Een ontwerpthema toepassen op uw presentatie

Een nieuwe dia invoegen

 1. Selecteer in het deelvenster diaminiaturen aan de linkerkant de dia die u wilt volgen voor de nieuwe dia.

 2. Selecteer op het tabblad Start de onderste helft van Nieuwe dia.

 3. Selecteer in het menu de gewenste indeling voor de nieuwe dia.

  De nieuwe dia wordt ingevoegd en u kunt in een tijdelijke aanduiding klikken om inhoud toe te voegen.

  Meer informatie over dia-indelingen

Meer informatie: Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen

De presentatie opslaan

PowerPoint voor het web slaat uw werk automatisch op in uwOneDrive in de cloud.

De naam van het automatisch opgeslagen bestand wijzigen:

 1. Klik in de titelbalk op de bestandsnaam.

 2. Voer in het vak Bestandsnaam de naam in die u op het bestand wilt toepassen.

 3. Als u de cloudopslaglocatie wilt wijzigen, klikt u rechts in het vak Locatie op het pijlsymbool, navigeert u naar de gewenste map en selecteert u vervolgens Hierheen verplaatsen.

Tekst toevoegen

Selecteer een tijdelijke aanduiding voor tekst en begin met typen.

Hiermee wordt het toevoegen van tekst aan een tekstveld in PowerPoint weergegeven

Tekst opmaken

 1. Selecteer de tekst.

 2. Gebruik op het tabblad Start de opties voor lettertype :

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kleur van de tekst wilt wijzigen, selecteert u Knop Tekstkleur in de webversie van VisioTekstkleur en kiest u vervolgens een kleur.

  • Als u de grootte van tekst stapsgewijs wilt wijzigen, selecteert u Tekengrootte vergroten of Tekengrootte verkleinen De knoppen Tekengrootte vergroten en Tekengrootte verkleinen.

  • Maak een keuze uit andere opmaakopties, zoals Vet, Cursief, Onderstrepen, Doorhalen, Subscript en Superscript.

Meer weten?

Afbeeldingen toevoegen

 1. Selecteer op het tabblad Invoegende optie Afbeeldingen.

 2. Selecteer in het menu waar u de afbeelding wilt invoegen:

  Selecteer op het tabblad Invoegen van het lint de optie Afbeeldingen en kies vervolgens het gewenste type afbeelding in het menu.

 3. Blader naar de gewenste afbeelding, selecteer deze en selecteer vervolgens Invoegen

  Nadat de afbeelding op de dia is ingevoegd, kunt u deze selecteren en slepen om de afbeelding te verplaatsen. U kunt een hoekgreep selecteren en slepen om het formaat van de afbeelding te wijzigen. 

Vormen toevoegen

 1. Selecteer op het tabblad invoegen de optie vormenen selecteer een vorm in het menu dat wordt weergegeven.

 2. Klik en sleep op het diacanvas om de vorm te tekenen.

 3. Selecteer het tabblad Vorm op het lint. Open de galerie Vormstijlen om snel een kleur en stijl (met inbegrip van arcering) toe te voegen aan de geselecteerde vorm.

  Het tabblad Vorm op het lint in webversie van PowerPoint bevat snelle stijlen die u op elke vorm kunt toepassen.

Sprekersnotities toevoegen

 1. Selecteer op het tabblad Weergavede optie Notities De knop Notities in PowerPoint..

  Onder aan het venster wordt een horizontaal notitievenster weergegeven, onder de dia.

 2. Klik in het deelvenster en voer tekst in. 

  Het notitievenster kan zo nodig groter worden gemaakt. Wanneer u de bovenste rand van het deelvenster aanwijst, verandert de muisaanwijzer in een pijl met twee punten Verticale dubbele pijl. Klik op de rand en sleep omhoog of omlaag om het formaat van het deelvenster te wijzigen.

De presentatie houden

 1. Selecteer op het tabblad Diavoorstellingde optie Afspelen vanaf begin.

  Als u een diavoorstelling wilt starten, selecteert u op het tabblad Weergave van het lint de optie Afspelen vanaf begin.

 2. Als u door de dia's wilt navigeren, klikt u met de muis of drukt u op de spatiebalk.

  Tip: U kunt ook de pijltoetsen vooruit en terug op het toetsenbord gebruiken om door de diavoorstelling te navigeren.

Meer informatie: Uw diavoorstelling presenteren

Een diavoorstelling stoppen

 • U kunt de weergave Diavoorstelling op elk moment afsluiten door op Esc te drukken.

  De diavoorstelling op volledig scherm wordt gesloten en u keert terug naar de bewerkingsweergave van het bestand.

Tips voor het maken van een doeltreffende presentatie

Overweeg de volgende tips om uw publiek geïnteresseerd te houden.

Beperk het aantal dia's

Om een duidelijke boodschap over te brengen en ervoor te zorgen dat het publiek aandachtig en geïnteresseerd blijft, is het belangrijk dat u het aantal dia's in de presentatie tot een minimum beperkt.

Kies een geschikte tekengrootte

Houd er rekening mee dat de aanwezigen uw dia's vanaf een afstand moeten kunnen lezen. Over het algemeen is een tekengrootte kleiner dan 30 lastig te lezen voor het publiek.

Gebruik eenvoudige tekst op de dia

U wilt dat het publiek luistert naar wat u te vertellen heeft en niet steeds tekst op het scherm moet lezen. Gebruik opsommingstekens of korte zinnen en probeer voor elk item slechts één regel te gebruiken.

Op sommige projectors worden dia's aan de randen bijgesneden, waardoor lange zinnen mogelijk worden afgekapt.

Gebruik visuele elementen om uw boodschap kracht bij te zetten

Afbeeldingen, tabellen, grafieken en SmartArt-afbeeldingen vormen visuele aanwijzingen die uw publiek makkelijk kan onthouden. Kies voor elementen die een echte aanvulling vormen op de tekst op uw dia's.

Net als bij tekst moet u niet te veel visuele elementen toevoegen aan de dia.

Bedenk duidelijke bijschriften voor diagrammen en grafieken

Gebruik zo min mogelijk tekst om onderdelen van een diagram of grafiek toe te lichten.

Kies voor een subtiele, consistente dia-achtergrond

Kies een aantrekkelijke, consistente sjabloon of een thema dat de aandacht niet te veel afleidt. U wilt natuurlijk niet dat de achtergrond of het ontwerp meer aandacht krijgt dan uw boodschap.

Het is echter wel nodig om voldoende contrast aan te brengen tussen de achtergrondkleur en de tekstkleur. Met de ingebouwde thema's van PowerPoint wordt het contrast ingesteld tussen een lichte achtergrond met donkere tekst of een donkere achtergrond met lichte tekst.

Zie een thema toepassen om kleur en stijl toe te voegen aan uw presentatievoor meer informatie over het gebruik van thema's.

Spelling en grammatica controleren

Als u geloofwaardig wilt overkomen op uw publiek, vergeet dan niet om de spelling en grammatica in de presentatie te controleren.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×