Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Office Accessibility Center. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint toetsenbord en een schermlezer om presentaties te maken, lezen en bewerken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Een PowerPoint presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

In dit onderwerp

Open PowerPoint.

Als u PowerPoint, drukt u op de Windows-logotoets, typt u PowerPointen drukt u op Enter. PowerPoint wordt geopend in een weergave met recente presentaties, een zoekveld, sjablonen en thema's. De focus is gericht op de sjabloon Lege presentatie.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u het meeste uit de PowerPoint wilt halen, meld u zich aan bij uw Microsoft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint zoals is geïnstrueerd in PowerPoint openen. U komt terecht in de sjablonenweergave. Druk op de Tab-toets totdat u 'Meld u aan om het meeste uit Office te halen' hoort en druk vervolgens op Enter.

  • Als u al een presentatie bewerkt in de weergave Normaal, drukt u op Alt+F om het menu Bestand te openen. Druk vervolgens op D, S. In Verteller hoort u: 'Venster Accounts'. In JAWS hoort u: 'Accounts'.

 2. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer, druk op Enter en druk vervolgens op de Tab-toets. U hoort: 'Wachtwoord'.

 3. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Tip: Als u zich niet hebt PowerPoint de laatste keer dat u de app hebt gebruikt, wordt de app geopend zonder u te vragen u aan te melden.

Een presentatie openen

PowerPoint een lijst met bestanden die u onlangs hebt geopend, zodat u ze gemakkelijk opnieuw kunt vinden.

 1. Nadat u PowerPoint, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Recent' hoort, gevolgd door de naam van een presentatie.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de pijl-omlaag totdat u de beste presentatie hoort en druk vervolgens op Enter.

  • Als u de presentatie niet hoort in de lijst met recente presentaties, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer presentaties, hyperlink' hoort en drukt u op Enter. U kunt nu zoeken naar de presentatie op uw computer of op de netwerklocaties met wie u verbinding hebt, zoals OneDrive.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

Elke dia heeft een of meer tijdelijke aanduidingen, dat wil zeggen tekstvakken en andere inhoudselementen.

 1. Wanneer de focus op een dia ligt, drukt u op de Tab-toets om tussen de tijdelijke aanduidingen te fietsen. De schermlezer kondigt het type tijdelijke aanduiding aan terwijl u ertussen beweegt, bijvoorbeeld 'Tekstvak Titel, tekstvak'.

 2. Als u de inhoud van de tijdelijke aanduiding wilt lezen, drukt u op de SR-toets+R.

  Druk op Ctrl als u het lezen wilt stoppen.

 3. Als de inhoud is voorgelezen, drukt u op Esc om de focus opnieuw op de dia te richten.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

Naast de normale weergave biedt PowerPoint andere weergaven voor het werken met dia's.

 • Overzicht. Biedt een alleen-tekstweergave van de dia-inhoud. Als u de overzichtsweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, P en O. Als u in de weergave Normaal wilt schakelen tussen de miniaturen en het overzicht, drukt u op Ctrl+Shift+Tab.

  Opmerking: Verteller kondigt de overzichtsweergave soms niet aan nadat u op Alt+W, P, O drukt.

 • Diasorteerder. Hier worden alle dia's op volgorde horizontaal weergegeven in rijen, zodat u eenvoudig dia’s kunt knippen, kopiëren, plakken en opnieuw schikken. Schermlezers identificeren dia's aan de hand van hun nummer en titel. Als u de weergave Diasorteerder wilt openen, drukt u op Alt+W, I. Als u wilt terugkeren naar de weergave Normaal, drukt u op Alt+W, L.

 • Leesweergave. Biedt een manier om een presentatie te controleren, vergelijkbaar met Diavoorstelling. Als u de leesweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, D. Als u naar de vorige weergave wilt terugkeren, drukt u op Esc.

 • Diamodel. Hier kunt u ontwerpwijzigingen doorvoeren die voor alle dia's gelden. Als u de weergave Diamodel wilt openen, drukt u op Alt+W, M. Het tabblad Diamodel (Alt+M) wordt aan het lint toegevoegd tussen de tabbladen Bestand en Start. Als u de weergave Diamodel wilt sluiten, drukt u op Alt+M, C.

 • Diavoorstelling. Hiermee geeft u de dia’s in volledig scherm weer voor het publiek waaraan u ze presenteert. Druk op F5 om een diavoorstelling te starten. Druk op Page Down om naar de volgende dia te gaan. Druk op Page Up om naar de vorige dia te gaan. Druk op Esc om de diavoorstelling te stoppen.

 • Weergave voor presentator Hiermee geeft u een presentatie samen met de sprekersnotities weer op de ene computer (bijvoorbeeld een laptop), terwijl uw publiek op een ander beeldscherm de presentatie zonder notities ziet. Als uw computer is verbonden met een tweede scherm en u een presentatie start in Diavoorstellingsweergave, dan wordt Weergave voor presentator automatisch weergegeven op het scherm. Als u op één beeldscherm werkt, drukt u op Shift+F10, R om Weergave voor presentator te openen.

  Gebruik de volgende sneltoetsen als u objecten op een dia wilt lezen:

  • Als u naar het diavoorbeeld wilt gaan, drukt u op de SR-toets+pijl-links of pijl-rechts en drukt u vervolgens op Caps Lock+Enter om de focus naar het venster Diavoorstelling te verplaatsen.

  • Druk in het venster Diavoorstelling op de SR-toets+pijl-rechts of pijl-links om door alle objecten te navigeren. Als u de objecten wilt lezen, drukt u op de SR-toets+R.

  • Als u wilt teruggaan naar het weergavevenster voor presentator, drukt u herhaaldelijk op de SR-toets+pijl-rechts totdat u 'Terugkeer naar weergave voor presentator' hoort. Druk vervolgens op de SR-toets+Enter.

   Opmerking: Als u dia's presenteert zonder Weergave voor presentator, hoort u "Terugkeren naar weergave voor presentator" niet.

Voor meer informatie gaat u naar Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven en Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint.

Navigeren door dia's

U kunt het deelvenster Miniaturen gebruiken om snel naar andere dia's te gaan.

 1. Druk op F6 totdat u 'Deelvenster Miniaturen' hoort, gevolgd door de titel van de huidige dia.

 2. Wanneer de focus op het deelvenster Miniaturen is gericht, worden de diatitels door schermlezers gelezen wanneer u er doorheen loopt. Als u naar de volgende of vorige dia wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag.

Tip: Soms gaat de focus van de schermlezer verloren en wordt de titel van een dia niet gelezen. Als dit gebeurt, drukt u tweemaal op Alt+Tab om de focus uit het venster PowerPoint en terug te gaan naar de miniaturen.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een gepolijst uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Ga voor instructies naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Open PowerPoint. U hoort: 'Aanbevolen, lege presentatie'. De focus ligt op de optie lege presentatie. Druk op Enter.

  Opmerking: Als u al een presentatie bewerkt in de weergave Normaal en een nieuwe lege presentatie wilt starten, drukt u op Alt+F+N, L1.

 2. Druk op de Tab-toets om de focus naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia te verplaatsen en typ de titel. Als u klaar bent, drukt u op Esc. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de Tab-toets en begint u te typen.

  Ga naar Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint of Gebruik een schermlezer om afbeeldingen en tabellen in PowerPointin te voegen en te bewerken voor meer gedetailleerde instructies over het toevoegen van inhoud aan uw presentatie.

Een thema in een presentatie toevoegen of wijzigen

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de weergave Normaal van uw presentatie op Alt+G en vervolgens op H. U hoort: 'Deze presentatie, Office-thema'.

 2. Druk op de pijltoetsen totdat u een thema hoort dat u wilt en druk vervolgens op Enter om het te selecteren.

Een nieuwe dia invoegen

Nu de titeldia klaar is, bent u klaar om dia's voor de rest van uw presentatie toe te voegen. Elk thema heeft een verzameling vooraf gedefinieerde dia-indelingen. Er kan bijvoorbeeld een titeldia zijn, een dia met een vak voor een titel en een vak voor inhoud en een dia die in twee kolommen is verdeeld.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Ctrl+M.

  • Als u een dia wilt toevoegen waarin een van de andere indelingen in het gekozen thema wordt gebruikt, drukt u op Alt+H, I. De focus wordt verplaatst naar de lijst met dia-indelingen. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste dia-indeling te bladeren. Als u een nieuwe dia met de huidige indeling wilt invoegen, drukt u op Enter.

Tip: Als u een dia en de inhoud ervan wilt dupliceren, verplaatst u de focus naar de dia in het deelvenster Miniaturen en drukt u op Ctrl+D.

De presentatie opslaan

Het is een goed idee om uw werk vaak op te slaan. Volg deze stappen om uw presentatie een naam te geven en deze voor het eerst op te slaan:

 1. Als u het tabblad Opslaan als wilt openen, drukt u op Alt+F, A.

 2. Druk op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar de locatie van de eerste map die vermeld is in het deelvenster Opslaan als. U hoort de naam van de standaardlocatie, zoals 'OneDrive - Microsoft'.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de lijst met beschikbare locaties te gaan totdat u de beste locatie hebt bereikt.

 4. Druk op de Tab-toets om naar het gebied voor het benoemen van bestanden te gaan. De focus wordt geplaatst op de knop Omhoog navigeren.

  Als u naar de gewenste map wilt blijven zoeken, drukt u op Enter. Gebruik de pijltoetsen of de Tab-toets om te navigeren en druk op Enter om deze te selecteren.

 5. Als u uw bestand een naam wilt geven, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Hier bestandsnaam invoeren' hoort.

 6. Typ een naam voor uw presentatie.

  Tip: Standaard wordt PowerPoint presentatie opgeslagen als een standaardbestand PowerPoint bestand, met de bestandsextensie .pptx. Als u de presentatie wilt opslaan als een ander bestandstype, drukt u op de Tab-toets en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag om door de opties te bladeren. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om door de opties te navigeren en druk op Enter om uw selectie te maken.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Nadat u het bestand een naam hebt geven en het voor het eerst hebt opgeslagen, drukt u op Ctrl+S om uw werk op elk moment op te slaan.

Tekst aan een dia toevoegen

U kunt inhoud toevoegen aan een dia in de normale weergave.

 1. Als u de focus naar een dia wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u 'Dia' hoort, gevolgd door het dianummer.

 2. Druk op de Tab-toets om naar een tijdelijke tekstaanduiding te gaan. U hoort bijvoorbeeld 'Titel tekstvak, tekstvak' voor de titel van de dia.

 3. Typ de tekst die u wilt gebruiken op de dia.

 4. Als u de invoegpositie naar de volgende titel of de tijdelijke aanduiding voor hoofdtekst wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+Enter.

  Opmerking: Als u op Ctrl+Enter drukt wanneer er geen tijdelijke aanduidingen voor tekst meer zijn, wordt een nieuwe dia ingevoegd met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia. Daarbij wordt de focus geplaatst op de eerste tijdelijke aanduiding van de nieuwe dia.

Tekst opmaken

U kunt verschillende tekenstijlen gebruiken, bijvoorbeeld vet of cursief, en u kunt met toetscombinaties lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken.

De tekenstijl wijzigen

 1. Selecteer in een tijdelijke aanduiding voor tekst de tekst waarvoor u de tekenstijl wilt wijzigen.

  Tip: Ga naar Tekst en objecten selecteren en bewerken in Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentatieste maken voor meer informatie over het selecteren van tekst in PowerPoint het toetsenbord.

 2. Gebruik de volgende toetscombinaties als u de tekenstijl wilt wijzigen:

  • Druk op Ctrl+B om de geselecteerde tekst vet te maken.

  • Druk op Ctrl+I om de geselecteerde tekst cursief te maken.

  • Druk op Ctrl+U om de geselecteerde tekst te onderstrepen.

  • Druk op Ctrl+spatieblak om alle stijlen van de geselecteerde tekst te verwijderen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een ingevuld opsommingsteken gemaakt nadat u op Enter hebt ge drukken.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het getal 1 gevolgd door een punt) en druk vervolgens op de spatiebalk of de Tab-toets.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een genummerd lijstitem gemaakt nadat u op Enter hebt drukken.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Afbeeldingen toevoegen

U kunt afbeeldingen en foto's gebruiken om uw presentaties levendiger te maken.

Opmerking: In de volgende stappen is ervan uitgegaan dat uw afbeeldingen zijn opgeslagen in de map Afbeeldingen op uw pc.

 1. Wanneer de focus op een dia ligt, drukt u op de Tab-toets om door de tijdelijke aanduidingen te gaan. De schermlezer kondigt het type tijdelijke aanduiding aan tijdens het verplaatsen, bijvoorbeeld 'Tekstvak Titel, tekstvak'.

 2. Als u de tijdelijke aanduiding vindt waar u de afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt+N, P. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend. Het dialoogvenster toont standaard de map Afbeeldingen op uw pc.

 3. In eerste instantie heeft het veld Bestandsnaam de focus. Begin de bestandsnaam van de afbeelding te typen. De lijst met overeenkomende bestanden wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u de lijst wilt invoeren, drukt u op Ctrl+pijl-omlaag en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren. De schermlezer kondigt de bestanden aan terwijl u door de lijst gaat.

 4. Druk op Enter om de afbeelding toe te voegen aan de geselecteerde tijdelijke aanduiding in de presentatie.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt handige feiten en aantekeningen toevoegen aan de sprekersnotities en deze raadplegen terwijl u een presentatie geeft.

 1. Als u wilt controleren of het notitievenster is geopend voor de dia waaraan u notities wilt toevoegen, opent u de weergave Normaal door op Alt+V, B te drukken.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Dianotities, deelvenster.'

 3. Typ uw notities.

 4. Als u de focus naar de dia wilt terugleggen, drukt u op F6 totdat u 'Dia' hoort, gevolgd door het dianummer.

  Tip: Soms gaat de focus van de schermlezer verloren en wordt de titel van een dia niet gelezen. Als dit gebeurt, drukt u tweemaal op Alt+Tab om de focus uit het venster PowerPoint en terug te verplaatsen.

Uw dia's presenteren aan een publiek

Als de presentatie klaar is, kunt u deze makkelijk aan anderen laten zien.

 1. Open uw presentatie in PowerPoint.

 2. Druk op F5 om de diavoorstelling te starten.

 3. Druk op de spatiebalk om naar de volgende dia te gaan. Druk op Backspace om naar de vorige dia te gaan.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven en Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint voormeer informatie.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • PowerPoint heeft verschillende weergaven die zijn ontworpen voor het uitvoeren van verschillende taken. Als u bijvoorbeeld inhoud wilt toevoegen aan uw dia's, werkt u gewoonlijk in de weergave Normaal, of mogelijk in de Overzichtsweergave als u een storyboard voor de presentatie maakt. In de weergave Diavoorstelling kunt u uw dia's op een computer presenteren, terwijl de Weergave voor presentator handig is voor het weergeven van verschillende schermen voor de presentator en het publiek.

In dit onderwerp

Open PowerPoint.

 1. Druk op uw Mac op Command+Shift+A om de weergave Programma's te openen in de Finder.

 2. Typ M om rechtstreeks naar de toepassingen te gaan die met een 'M' beginnen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Microsoft PowerPoint-toepassing'.

 4. Als u PowerPoint wilt openen, drukt u op Command+pijl-omlaag.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u het meeste uit de PowerPoint wilt halen, meld u zich aan bij uw Microsoft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint zoals is geïnstrueerd in PowerPoint openen.

  • Als u al een presentatie bewerkt in de weergave Normaal en u zich wilt aanmelden, drukt u op Shift+Command+P. U hoort het volgende: 'Nieuw van sjabloon'.

 2. U komt terecht in de sjablonenweergave. Druk op tab totdat u het volgende hoort: 'Aanmelden, accountinstellingen, menuknop'.

 3. Druk op de spatiebalk. Het dialoogvenster Aanmelden wordt geopend. U hoort: 'Typ uw e-mail of telefoonnummer'.

 4. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Return. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Wachtwoord, tekst veilig bewerken'.

 5. Typ uw wachtwoord en druk op Return. Als u 'Druk op PowerPoint-knop om te starten' hoort, drukt u op de spatiebalk om naar de toepassing te gaan.

 6. Als u zich hebt aangemeld, drukt u op Return om een lege presentatie te starten.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

  Tip: Als u zich niet hebt PowerPoint de laatste keer dat u de app hebt gebruikt, wordt de app geopend zonder u te vragen u aan te melden.

Een presentatie openen

 1. Druk PowerPoint op Command+O.

  Er wordt een dialoogvenster geopend voor het selecteren van de locatie en het bestand. Als u eerder een PowerPoint hebt geopend, is dat bestand al geselecteerd.

 2. Met Tab en de pijltoetsen kunt u door het dialoogvenster navigeren. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren. Als u een lijst in het dialoogvenster wilt invoeren, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. Als u een bestand wilt selecteren en openen, drukt u op Control+Option+spatiebalk zodra het bestand de focus heeft.

Dia-inhoud lezen

In PowerPoint kunt u met uw dia's werken in verschillende weergaven die unieke mogelijkheden bieden. U kunt de inhoud van de dia in elke weergave lezen.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk in PowerPoint presentatie herhaaldelijk op F6 om naar het deelvenster Miniaturen te gaan.

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de miniaturen te gaan.

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om in het deelvenster Miniaturen door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u er doorheen loopt.

 5. Wanneer u op de miniatuur van een dia staat die u wilt lezen, drukt u op de Tab-toets om naar het diagebied te gaan.

 6. Als u de inhoud van de dia wilt selecteren, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver leest het aantal items op de dia en de naam van het geselecteerde item. Voor bijvoorbeeld een dia met een titeltekstvak en een tekstvak met tekst, kondigt VoiceOver het volgende aan: 'In diabewerkingsvenster, opmaakgebied, 2 items, tekstvak Titel, tekstvak.'

 7. Als u de inhoud van een tekstvak wilt selecteren en lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag, waarna VoiceOver de tekst leest.

 8. Als u naar het volgende item op de dia wilt gaan, drukt u eerst op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om terug te gaan. Druk vervolgens op de pijl-omlaag.

 9. Als u de inhoud van het item wilt selecteren en lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag, waarna VoiceOver de tekst leest.

Diatitels lezen in de diasorteerderweergave

 1. Druk op Command+2 om naar de diasorteerderweergave te gaan. VoiceOver leest de titel van de geselecteerde dia.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de dia's en de secties te doorlopen. Terwijl u navigeert worden de titels voorgelezen.

Dianotities lezen in de weergave Notitiepagina

 1. Druk op Command+3 om naar de weergave Notitiepagina te gaan. U hoort: 'Notitiepaginaweergave, indelingsgebied'.

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de pagina te selecteren en naar het eerste item op de pagina te gaan. Het eerste item is een afbeelding van de dia.

 3. Als u naar de sectie Notitiepagina wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. VoiceOver leest en selecteert de notitietekst.

Dia-inhoud lezen in de overzichtsweergave

 1. Druk op Command+4 om naar de overzichtsweergave te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Overzichtsvenster, opmaakgebied.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om het deelvenster te selecteren. De inhoud van de dia's wordt voorgelezen, beginnend vanaf de eerste dia.

Sprekersnotities lezen in de weergave voor presentator

 1. Druk op Option+Return om naar de weergave voorpresentator te gaan.

 2. Als u naar de sectie notities voor presentator wilt gaan, drukt u herhaaldelijk op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links totdat VoiceOver het volgende aankonf: 'Notitievenster, indelingsgebied'.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de notities te selecteren, waarna ze door VoiceOver worden voorgelezen. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om de selectie te annuleren.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Druk op Command+Shift+Return om een diavoorstelling te starten.

 2. Druk op Control+Option+A om alle inhoud van een dia te lezen.

  Als u de items afzonderlijk wilt lezen, drukt u eerst op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de dia te selecteren. Druk op Control+Option+pijl-rechts om door de gebieden te navigeren. De items en de teksten worden voorgelezen telkens als u erop terechtkomt.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een gepolijst uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Ga voor instructies naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Start PowerPoint. PowerPoint wordt geopend in een weergave met beschikbare sjablonen en thema's. De focus ligt op de optie lege presentatie.

 2. Druk op Return om een lege presentatie te maken. De presentatie wordt geopend in de normale weergave.

 3. Als u naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. VoiceOver meldt: 'Tekst is geselecteerd. U bent op dit moment in een tekstgebied, in een tekstvak.' Typ uw eigen titel. Druk op Esc als u klaar bent met typen.

 4. Druk op de tabtoets om naar de volgende tijdelijke aanduiding te gaan. VoiceOver meldt: 'Tekst is geselecteerd. U bent op dit moment in een tekstgebied, in een tekstvak.' Typ uw eigen ondertitel. Druk op Esc als u klaar bent met typen.

Een thema in een presentatie toevoegen of wijzigen

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de weergave Normaal van uw presentatie op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd tabblad'.

 2. Druk op de pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Ontwerpen, tabblad' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Office-thema, geselecteerde knop'. De focus ligt op de themagalerie.

 4. Druk op de pijl-rechts totdat u het juiste thema hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om het te selecteren.

Een nieuwe dia invoegen

Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Command+Shift+N.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Druk op Command+1 om te zorgen dat u zich in de weergave Normaal bevindt.

  Tip: U kunt ook in Overzichtsweergave inhoud aan uw dia's toevoegen. Druk op Command+4 om naar Overzichtsweergave te gaan.

 2. Als u naar een tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan, drukt u op de Tab-toets.

 3. Typ de tekst.

Tekst opmaken

Door de tekst op te maken, kunt u deze beter leesbaar maken en de aandacht vestigen op wat er toe doet. PowerPoint biedt veel opties voor het opmaken van uw inhoud, zoals lijsten, hyperlinks, kleuren en verschillende opmaakopties voor lettertypen.

 • Ga als volgt te werk als u lijsten aan uw tekst wilt toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt invoegen, typt u * en drukt u op de spatiebalk, typt u het lijstitem en drukt u op Return.

  • Als u een genummerde lijst wilt invoegen, typt u 1. en druk op de spatiebalk, typ het lijstitem en druk op Return.

 • Overige opties voor tekstopmaak:

  • Tekst vet opmaken: druk op Command+B.

  • Tekst cursief maken: druk op Command+I.

  • Tekst onderstrepen: druk op Command+U.

  • Het lettertype vergroten: druk op Command+Shift+>.

  • Het lettertype verkleinen: druk op Command+Shift+<.

  • Als u aanvullende opmaakopties zoekt, zoals letterkleur, drukt u op Command+T om het dialoogvenster Lettertype te openen. Druk op Tab om in het dialoogvenster te navigeren. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 • Druk op Command+K om een hyperlink toe te voegen.

De presentatie opslaan

Als u de presentatie wilt opslaan, drukt u op Command+S. Als u dezelfde presentatie wilt opslaan onder een andere naam, in een andere locatie of bestandsindeling, drukt u op Command+Shift+S.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie op te slaan in PowerPoint voor informatie over het opslaan in een andere bestandsindeling of in een indeling die compatibel is met eerdere versies van PowerPoint.

Afbeeldingen toevoegen

 1. Druk herhaaldelijk op F6 tot u een tabblad bereikt.

  Er zijn in totaal acht tabbladen en het tabblad Invoegen dat het tweede tabblad van links is. Als u tussen de tabbladen wilt gaan, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts. Wanneer u op het tabblad Invoegen bent, meldt VoiceOver: 'Invoegen, tabblad, 2 van 8'. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk op het tabblad Invoegen op Tab totdat VoiceOver aankondigt: 'Afbeeldingen, menuknop.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. U kunt met de pijl-omhoog of pijl-omlaag door het menu navigeren. VoiceOver kondigt de menuopties aan. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 4. Er wordt een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden geopend. Met Tab en de pijltoetsen kunt u door het dialoogvenster navigeren. Als u de afbeelding wilt invoegen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Zie Een afbeelding, audio of video in een PowerPoint-presentatie invoegen met een schermlezer voor meer informatie over het werken met afbeeldingen.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

  Tip: Volg de instructies in Sprekersnotities invoegen als u in plaats daarvan sprekersnotities aan de notitiepagina wilt toevoegen.

 2. Ga naar de dia waaraan u notities wilt toevoegen en druk vervolgens op Control+Option+pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankonf: 'Notitievenster, indelingsgebied'.

 3. Typ de notities voor de dia. Als u klaar bent, drukt u op F6 om de notitiepagina te verlaten.

Uw dia's presenteren aan een publiek

 1. Druk op Command+Shift+Return om een diavoorstelling te starten.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om door de dia's te navigeren:

  • Druk op N om naar de volgende dia te gaan.

  • Druk op P om naar de vorige dia te gaan.

  • Druk op Function+pijl-rechts om naar de laatste dia te gaan.

  • Druk op Function+pijl-links om naar de eerste dia te gaan.

  • Druk op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Navigeer door de opties in het menu met de pijl-omlaag. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren.

   Als u bijvoorbeeld naar een bepaalde dia in uw presentatie wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Op titel, submenu'. Druk eenmaal op de pijl-rechts om naar het submenu te gaan en gebruik de pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u erop terechtkomt. Wanneer u op een dia bent waar u naartoe wilt gaan, drukt u op Control+Option+spatiebalk en wordt de dia geopend.

 3. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie met PowerPoint weer te geven voor meer informatie.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor aanraakmogelijkheden in PowerPoint gaat u naar De aanraakhandleiding van PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

PowerPoint openen

 1. Swipe op uw iPhone met drie vingers naar rechts of links om naar het startscherm te gaan PowerPoint app.

 2. Swipe vervolgens met één vinger naar rechts totdat VoiceOver de app aankondigt.

 3. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

Aanmelden bij uw Microsoft-account

Als u het meeste uit de PowerPoint wilt halen, meld u zich aan bij uw Microsoft-account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint zoals is geïnstrueerd in PowerPoint openen. De weergave Account wordt geopend.

  • Als u al een presentatie bewerkt in de weergave Normaal, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan en sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Recent, kop'. Schuif met één vinger over de rechteronderzijde van het scherm totdat u 'Knop Account' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links van rechts totdat u 'Knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Schuif één vinger over het scherm totdat u het volgende hoort: 'E-mail, telefoon of Skype, tekstveld, vereist'.

 4. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype-adres te typen.

 5. Schuif één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u 'Knop Volgende' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Wachtwoord invoeren'.

 6. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 7. Schuif één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u 'Knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

 1. Wanneer u de PowerPoint, wordt deze geopend in de weergave waarin u het eerder hebt verlaten. Als u de app volledig hebt afgesloten, dan wordt deze geopend in de weergave met de recentelijk geopende presentaties. Swipe naar rechts om door de lijst en de items erin te navigeren totdat de items worden aangekondigd.

 2. Als u geen recentelijk geopende bestanden hebt of als u een ander bestand wilt openen, blijft u naar rechts swipen totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Openen'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Swipe naar rechts om de lijst met plaatsen voorwaarts te doorlopen. Swipe naar links om terug te gaan naar de lijst. Als u een bestand of map wilt openen, dubbeltikt u op het scherm als het item is geselecteerd.

Dia-inhoud lezen

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe herhaaldelijk naar rechts totdat u het titeltekstvak bereikt. De titel wordt voorgelezen.

 3. Als u naar het volgende tekstvak op de dia wilt gaan, swipet u opnieuw naar rechts. De inhoud van het tekstvak wordt voorgelezen.

 4. Als u naar een andere dia wilt gaan, blijft u naar rechts swipen totdat u het deelvenster met de diaminiaturen onder de huidige dia bereikt. U kunt door het deelvenster Miniaturen navigeren door naar rechts te swipen totdat de volgende dia wordt aangekondigd. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de dia te selecteren en te openen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, wordt het deelvenster Miniaturen links van de dia weergegeven en moet u naar links swipen.

 5. Als u de dia-inhoud wilt lezen, swipet u herhaaldelijk naar rechts totdat u de dia bereikt. De inhoud wordt voorgelezen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, moet u naar rechts swipen om de dia-inhoud te lezen.

Navigeren door dia's

Als u door de diaminiaturen in de weergave Normaal wilt navigeren (de weergave die wordt geopend wanneer u een PowerPoint-presentatie opent), blijft u naar rechts swipen totdat u bij het deelvenster met diaminiaturen bent. U hoort nu bijvoorbeeld het volgende: 'Dia 1 van 9, <diatitel>.' Als u naar de volgende miniatuur wilt gaan, swipet u naar rechts.

U navigeert als volgt door dia's in de weergave Diavoorstelling:

 • Swipe met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan.

 • Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een gepolijst uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Ga voor instructies naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Open PowerPoint. U komt terecht in een weergave met beschikbare sjablonen en thema's of in de weergave Recent met uw meest recente presentaties.

  Tip: Als u van de weergave Bewerken naar de weergave Recent wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan en sluiten, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Schuif één vinger over de onderkant van het scherm totdat u 'Knop Nieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Lege presentatie'.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege presentatie te maken.

  De presentatie wordt geopend en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u het eerste tijdelijke aanduidingselement op de dia hoort, bijvoorbeeld 'Titel tekstvak'. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het te selecteren. Dubbeltik op het scherm om tekst in de tijdelijke aanduiding te typen. Gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

Een thema in een presentatie toevoegen of wijzigen

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Swipe in de weergave Bewerken van uw presentatie naar links of rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Start'.

 2. Dubbeltik op het scherm om het tabbladmenu te openen.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Ontwerpen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Thema's' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 5. Als u door de beschikbare thema's wilt navigeren, schuift u met één vinger over de onderkant van het scherm. VoiceOver kondigt de items aan wanneer deze worden geselecteerd.

 6. Als u bij een thema bent gekomen dat u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegen met een knop in het deelvenster Miniaturen in PowerPoint. Swipe naar rechts om naar de knop te gaan totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe dia.' Dubbeltik op het scherm om een nieuwe dia toe te voegen.

De presentatie opslaan

 1. Swipe in PowerPoint presentatie naar links of rechts totdat VoiceOver het volgende hoort: 'Bestand sluiten, knop'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

  Tip: U kunt ook een vinger op het scherm plaatsen en de items op het scherm verkennen door de vinger te bewegen. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u bijvoorbeeld de knop Bestand sluiten wilt zoeken, sleept u uw vinger naar de linkerbovenhoek van het scherm.

 2. Als u de presentatie voor het eerst opspart, PowerPoint bevestigt u dat u de presentatie echt wilt opslaan. Swipe naar rechts totdat VoiceOver het volgende hoort: 'Save ellipses, button'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Geef de presentatie een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Sleep uw vinger over het scherm om een locatie te zoeken waar u de presentatie wilt opslaan, bijvoorbeeld uw telefoon of een locatie op OneDrive. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u de presentatie wilt opslaan, tilt u de vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u erop om de map te openen.

 5. Als u de presentatie wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. De presentatie wordt opgeslagen.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Ga in PowerPoint presentatie naar de dia waar u tekst wilt toevoegen. Voor een titeltekstvak kondigt VoiceOver het volgende aan: 'Tekstvak Titel, tekstvak, tekstveld.' Voor een tekstvak kondigt VoiceOver het volgende aan: 'Tekstvak, tekstvak, tekstveld.' Dubbeltik erop om het tekstvak te selecteren.

 2. Als u met het schermtoetsenbord wilt typen, sleept u een vinger over het onderste deel van het scherm, totdat u de gewenste letter hoort. Als u de letter wilt selecteren, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u klaar bent met typen, plaats u een vinger op het scherm en sleept u deze naar de knop Toetsenbord verbergen halverwege het scherm aan de rechterkant. Als u het toetsenbord wilt verbergen, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

 3. Als u naar het volgende tekstvak wilt gaan, swipet u naar rechts totdat VoiceOver het andere tekstvak aankondt.

 4. Dubbeltik op het scherm om tekst aan het veld te gaan toevoegen. Gebruik het schermtoetsenbord om te typen.

Tekst opmaken

Door de tekst op te maken, kunt u deze beter leesbaar maken en de aandacht vestigen op wat er toe doet. PowerPoint biedt veel opties voor het opmaken van uw inhoud, zoals lijsten, hyperlinks, kleuren en verschillende opmaakopties voor lettertypen.

 1. Selecteer het tekstvak met de tekst op de dia waar u de tekst wilt opmaken.

 2. Zorg dat het toetsenbord verborgen is. Als u het toetsenbord wilt verbergen, plaats u een vinger op het scherm en sleept u deze naar de knop Toetsenbord verbergen halverwege het scherm aan de rechterkant. Als u de naam van de knop hoort, tilt u de vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

 3. Als u eenvoudige opmaakopties voor tekens wilt selecteren (bijvoorbeeld vet, cursief of onderstrepen), swipet u naar rechts totdat VoiceOver de naam van de gewenste knop aankondigt. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie toe te passen.

Een lijst met opsommingstekens toevoegen

 1. Ga op een dia naar het tekstvak waar u de lijst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opsommingstekens.' Dubbeltik op het scherm om een lijst met opsommingstekens te maken.

Een genummerde lijst toevoegen

 1. Ga op een dia naar het tekstvak waar u de lijst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nummering.' Dubbeltik op het scherm om een genummerde lijst te maken.

De tekengrootte vergroten

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop lettertypen, <naam van het huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Plus.' Dubbeltik op het scherm om de grootte met één punt te vergroten.

De tekengrootte verkleinen

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop lettertypen, <naam van het huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>.' Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Min.' Dubbeltik op het scherm om de grootte met één punt te verkleinen.

De tekstkleur wijzigen

 1. Selecteer in een dia het tekstvak met de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het menu Start wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Tekstkleur.' Dubbeltik op het scherm om het menu Tekstkleur te openen.

 4. Swipe naar rechts om de opties te doorlopen. Als u bij een kleur bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Open de presentatie in de weergave Normaal in PowerPoint.

 2. Swipe naar rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Knop Notities'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Dianotities, tekstvak, tekstveld.' Dubbeltik op het scherm om het notitiegebied voor bewerken te openen.

 4. Typ uw notities met het schermtoetsenbord.

 5. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat VoiceOver de knop Sluiten aankondigt. Dubbeltik op het scherm om het gebied met de sprekersnotities te sluiten.

Uw dia's presenteren aan een publiek

 1. Open uw presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Diavoorstelling vanaf deze dia starten.' Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten.

 3. Swipe met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan. Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

 4. De inhoud van het eerste tekstvak wordt voorgelezen als u op een dia terechtkomt. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende item en de inhoud ervan wordt voorgelezen.

  Tip: Als u een klopgeluid hoor, hebt u het eind van de dia bereikt en is er geen inhoud meer om voor te lezen.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie met PowerPoint weer te geven voor meer informatie.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

Swipe met drie vingers naar links om de diavoorstelling aan het eind van de presentatie af te sluiten. De diavoorstelling wordt beëindigd en u keert terug naar de weergave Normaal.

U kunt de diavoorstelling op elk moment afsluiten. Dit gaat als volgt:

 1. Swipe in de weergave Diavoorstelling met drie vingers omlaag om de knoppenbalk Diavoorstelling weer te geven.

 2. Plaats een vinger op het scherm en sleep deze langzaam naar de linkerbovenhoek. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Knop Einde diavoorstelling.'

 3. Als u de diavoorstelling wilt afsluiten, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

In dit onderwerp

PowerPoint openen en u aanmelden

Maak gebruik van de PowerPoint voor Android functies en neem uw presentaties overal mee naartoe door u aan te melden bij PowerPoint. U kunt de app ook gebruiken zonder u aan te melden.

 1. Swipe in het startscherm of in het menu Apps van uw apparaat naar links of rechts totdat u 'PowerPoint' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. PowerPoint voor Android wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Onderweg dingen doen'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u geen account hebt, swipet u naar rechts totdat u 'Gratis aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het schermtoetsenbord wilt openen, dubbelklikt u op het scherm en typt u vervolgens het e-mailadres, telefoonnummer of Skype-adres dat u hebt gebruikt om uw account te maken.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'knop Volgende' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en uw wachtwoord te typen.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

In PowerPoint kunt u snel een presentatie openen waar u onlangs aan hebt gewerkt of u kunt bladeren in OneDrive of uw apparaat voor het bestand.

 1. Swipe in de PowerPoint naar rechts totdat u 'Knop Openen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Wanneer u snel een presentatie wilt openen waaraan u onlangs hebt gewerkt, swipet u naar rechts totdat u de naam van de presentatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe in het menu Openen naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u de naam van uw presentatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De presentatie wordt geopend in de leesweergave.

 4. Wanneer u naar de bewerkingsweergave wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'dia 1, geselecteerd'.

 5. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'knop Bewerken'.

 6. Dubbeltik op het scherm. De presentatie wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'dianummer, dia invoervak'. Het hoofdinhoudgebied heeft nu de focus.

 2. Swipe naar rechts: TalkBack noemt het eerste dia-element. Als het element een tekstelement is, leest TalkBack de inhoud ervan.

 3. Swipe naar rechts totdat u alle elementen op de dia hebt gehoord.

 4. Als het deelvenster dianotities is geopend en sprekersnotities heeft, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Dianotities', gevolgd door de sprekersnotities.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

 • In de weergave Diavoorstelling meldt TalkBack automatisch de inhoud van de dia wanneer u de dia opent. U kunt ook één vinger langzaam op het bovenste gedeelte van het scherm schuiven en TalkBack noemt de dia-elementen en hun inhoud.

 • Swipe naar links of rechts in de leesweergave. TalkBack noemt het dianummer en de kop en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en uw presentatie alle inhoud bevat.

 • Als u in de bewerkingsweergave naar de volgende dia wilt gaan, swipet u met twee vingers naar links. Als u naar de vorige dia wilt gaan, swipet u met twee vingers naar rechts.

 • Swipe in de leesweergave met één vinger naar rechts om naar de volgende dia te gaan. Swipe met één vinger naar links om naar de vorige dia te gaan.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een gepolijst uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Ga voor instructies naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Open PowerPoint voor Android. De weergave Recent wordt geopend met uw meest recente presentaties.

  Tip: Als u van de miniatuurweergave naar het menu Bestand wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'File menu, Open'.

  Tip: Als u van de bewerkingsweergave naar het menu Bestand wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Terug schakelen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links totdat u 'Knop Bestand' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'File menu, Open'.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Lege presentatie'.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste sjabloon hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De presentatie wordt geopend in de weergave Miniatuur en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Geselecteerd, dia één' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'. Dubbeltik op het scherm. De dia wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Een thema in een presentatie toevoegen of wijzigen

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links totdat u 'Knop Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Tab menu', gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Ontwerpen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Thema's' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Thema's'.

 5. Swipe naar rechts totdat u het juiste thema hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde menu wordt toegepast op de hele presentatie en de focus keert terug naar het tabblad Ontwerpen.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, meer opties, schakelen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'tabbladmenu, <huidig tabblad> geselecteerd'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe dia is nu toegevoegd en wordt weergegeven in het hoofdinhoudsgebied.

De presentatie opslaan

Als u bent aangemeld, wordt PowerPoint presentatie automatisch op OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit heel eenvoudig doen met behulp van TalkBack.

 1. Swipe in de leesweergave naar links totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu Bestand geopend'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'knop Opslaan als' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en dan de bestandsnaam te typen waaronder u het bestand wilt opslaan.

 4. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links tot u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, bijvoorbeeld 'dit apparaat, presentaties'. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 5. Veeg naar links of naar rechts naar de gewenste map. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand is opgeslagen en de focus keert terug naar de leesweergave.

Tekst toevoegen

Gebruik TalkBack om eenvoudig tekst op dia's toe te voegen zodat uw boodschap goed overkomt.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'dianummer, dia invoervak'. Het hoofdinhoudgebied heeft nu de focus.

 2. Swipe naar rechts: TalkBack noemt het eerste dia-element. Als het element een tekstelement is, hoort u: 'tekstvak Titel' of 'tekstvak'.

 3. Dubbeltik op het scherm op het tekstelement. U hoort: '<type tekstvak>, geselecteerd, knop Knippen'. Er verschijnt een contextmenu met de focus op de knop Knippen.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Edit text button' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: '<toetsenbordtaal> toetsenbord'.

  Tip: Als u een gekopieerd stuk tekst wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'knop Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Wanneer u tekst wilt typen, sleept u uw vinger over de onderste helft van het scherm. TalkBack noemt de tekens op het schermtoetsenbord. Wanneer u het gewenste teken hoort, haalt u uw vinger van het scherm. Het teken wordt toegevoegd in het tekstvak.

  Als voorspellende tekstinvoer is geactiveerd, kunt u de voorgestelde woorden op dezelfde manier selecteren.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. Ga in de bewerkingsweergave naar het tekstvak dat u wilt bewerken, zoals uitgelegd in Tekst toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, meer opties, schakelen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'tabbladmenu, <huidig tabblad> geselecteerd'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste opmaakoptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Sommige opties bevatten submenu's voor opmaak. Als u de submenu's wilt openen, swipet u naar rechts totdat u '<opmaakoptie>, menu' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts in het submenu totdat u de juiste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? U kunt een afbeelding vanaf uw apparaat of uit de cloud toevoegen.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links totdat u 'Knop Foto's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Recent menu'. Het menu Openen vanuit wordt geopend. De focus ligt op de optie Recent.

 2. Swipe naar links of naar rechts totdat u de locatie hoort waaruit u de afbeelding wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Ga op de geselecteerde locatie naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De afbeelding wordt toegevoegd aan de dia.

Ga naar Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in PowerPoint in te voegen en te bewerken voor meer gedetailleerde instructies over het toevoegen van afbeeldingen.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Knop Notities' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het deelvenster Notities wordt onder aan het scherm geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Dianotities' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: '<toetsenbordtaal> toetsenbord'.

 3. Typ de notitietekst zoals uitgelegd in Tekst toevoegen. De tekens of woorden worden toegevoegd in het deelvenster Notities.

 4. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u naar links totdat u 'Knop Klaar' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar de dia.

Uw dia's presenteren aan een publiek

Wanneer u er klaar voor bent om de presentatie te geven, start u de diavoorstelling.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave, met de eerste dia van de presentatie geopend, naar links of rechts totdat u 'Knop Presenteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd, dia 1'. De weergave Diavoorstelling wordt geopend met de focus op de eerste dia in het deelvenster Miniaturen.

 2. Als u de volgende dia wilt laten zien, swipet u met twee vingers naar links. Als u terug wilt gaan en de vorige dia wilt laten zien, swipet u met twee vingers naar rechts.

 3. Wanneer u met de presentatie wilt stoppen, swipet u in de weergave Diavoorstelling naar rechts totdat u 'knop Voorstelling beëindigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie met PowerPoint weer te geven voor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor het web toetsenbord en een schermlezer om presentatie te maken, lezen en bewerken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Een PowerPoint presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

OpenPowerPoint voor het web

Meld u aan bij PowerPoint voor het web en neem uw presentaties overal mee naartoe.

 1. Ga in uw browser naar Office.com. De aanmeldingspagina wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aanmelden bij uw account' hoort en druk vervolgens op Enter. Het menu Een account kiezen wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestaand account wilt gebruiken om u aan te melden, drukt u op de Tab-toets totdat u het beste account hoort en drukt u vervolgens op Enter. Gebruik de referenties die zijn verbonden met het account om u aan te melden.

  • Als u een nieuw account wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Use another account, button' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Typ uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype-adres en druk vervolgens op Enter. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'PowerPoint, koppeling' hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. PowerPoint voor het web wordt geopend. U hoort 'Microsoft PowerPoint voor het web ' of 'Welkom bij PowerPoint'. De focus ligt op een nieuwe lege presentatieoptie.

Een presentatie openen

In PowerPoint voor het web kunt u snel een presentatie openen waaraan u recent hebt gewerkt of in uw OneDrive-mappen bladeren naar een bestand.

 1. Open PowerPoint voor het web en meld u aan.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de naam hoort van een recente presentatie waar u aan wilt werken of op een andere locatie van het bestand en druk vervolgens op Enter.

  Als u een andere bestandslocatie hebt geselecteerd, drukt u op de Tab-toets en de pijltoetsen om het bestand te zoeken en drukt u vervolgens op Enter.

  Tip: Als u al aan een dia werkt en een andere presentatie wilt openen, drukt u op Alt+Windows-logotoets+F en vervolgens op O. Druk op de Tab-toets om naar het bestand te gaan of de locatie op te slaan in het menu Openen en druk vervolgens op Enter.

Een presentatie openen in de volledige versie van PowerPoint

Als u de volledige bureaubladversie van PowerPoint hebt, hebt u veel meer opties wanneer u met uw bestanden werkt. U kunt de volledige versie eenvoudig openen vanaf PowerPoint voor het web.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Alt+Windows-logotoets+O. De presentatie wordt geopend in de bureaubladversie.

 2. Ga terug naar PowerPoint voor het web en druk vervolgens op Ctrl+W om het browsertabblad te sluiten.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'Diavenster' hoort en druk vervolgens op de Tab-toets. De schermlezer kondigt het eerste element op de dia aan en leest de inhoud ervan voor.

 2. Als u naar het volgende element wilt gaan en het wilt lezen, drukt u op de Tab-toets.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Alt+Windows-logotoets+W en vervolgens op B. De eerste dia van uw presentatie wordt geopend in de weergave Diavoorstelling.

 2. De schermlezer begint automatisch de inhoud van de dia te lezen. Druk op Ctrl om de schermlezer te stoppen.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en de gewenste inhoud bevatten.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. De focus is op het deelvenster Miniaturen.

 2. U kunt met de pijl-omhoog of pijl-omlaag navigeren in het deelvenster Miniaturen. De schermlezer leest het nummer en de titel van de dia op, en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

 3. Als u van het deelvenster Miniaturen naar de dia wilt gaan, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Diavenster' hoort en drukt u vervolgens op de Tab-toets.

 4. Als u door de dia wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u alle elementen op de dia hebt doorgelicht.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een gepolijst uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Ga voor instructies naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Open PowerPoint voor het web. Er wordt een pagina geopend met recente presentaties, een zoekveld, sjablonen en thema's. De focus bevindt zich op de nieuwe, lege presentatiesjabloon.

  Tip: Als u al een presentatie bewerkt, drukt u op Alt+Windows-logotoets+F, N om het menu Nieuw te openen.

 2. Druk op Enter om een lege presentatie te maken.

 3. De presentatie wordt geopend en de focus bevindt zich op de eerste dia. Druk op Tab om naar het tekstvak van de titel te gaan.

Een thema in een presentatie toevoegen of wijzigen

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Alt+Windows-logotoets+G en vervolgens op H. U hoort: 'Office-thema'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het beste thema hoort en druk vervolgens op Enter.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Druk op Alt+Windows-logotoets+H en vervolgens op I. U hoort: 'Dialoogvenster, nieuwe dia'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de dia-indeling hoort die u wilt invoegen en druk vervolgens op Enter of Alt+Enter.

Tip: Als u snel een nieuwe lege dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia in een presentatie, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. De focus is op het deelvenster Miniaturen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de beste dia hoort en druk vervolgens op Ctrl+M.

Een lokale kopie van uw presentatie opslaan

In PowerPoint voor het web wordt uw presentatie automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit eenvoudig doen met behulp van de schermlezer en de sneltoetsen op het toetsenbord. U kunt uw presentatie in PowerPoint opslaan als PPTX-, PDF- of ODP-bestand.

Opmerking: De wijzigingen die u in uw lokale kopie aanbrengt, worden niet automatisch opgeslagen in het oorspronkelijke bestand op OneDrive.

 1. Druk op Alt+Windows-logotoets+F en vervolgens op W, C. U hoort: 'Dialoogvenster, MicrosoftPowerPoint voor het web.' De focus op de knop Downloaden.

 2. Druk op Enter om de presentatie te downloaden. U hoort: 'Nieuwe melding'.

 3. Druk op Alt+Windows-logotoets+N om naar de melding te gaan. U hoort: 'Knop Openen'. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het bestand wordt gedownload naar de map Downloads op uw apparaat.

Tekst toevoegen

Met behulp van de schermlezer en toetsenbordsneltoetsen kunt u eenvoudig tekst op de dia's toevoegen, zodat u uw boodschap duidelijk kunt overbrengen.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Als u naar de eerste tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan, drukt u op de tabtoets. Het type tijdelijke aanduiding wordt genoemd. Als het een tijdelijke tekstaanduiding is, drukt u op Enter en typt u de tekst.

 3. Druk op F2 als u klaar bent.

 4. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. Druk op Enter als u de tijdelijke aanduiding wilt bewerken. Druk op F2 om af te sluiten. Herhaal dit voor alle tijdelijke aanduidingen op de dia.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Als u naar het eerste bewerkbare gebied op de dia wilt gaan, drukt u op de Tab-toets.

 3. Druk op Enter om het bewerkbare gebied te selecteren.

 4. Als u alle tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op Ctrl+A. Als u een deel van de tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de tekst hoort en drukt u vervolgens op Ctrl+Shift+pijltoetsen om het juiste stuk tekst te selecteren.

 5. Met de volgende sneltoetsen kunt u veelgebruikte opmaakopties toepassen op de geselecteerde tekst:

  • Vet: Ctrl+B

  • Cursief: Ctrl+I

  • Onderstrepen: Ctrl+U

  • Tekengrootte vergroten: Ctlr+] (vierkante haak rechts)

  • Tekengrootte verlagen: Ctrl+[ (vierkante haak links)

 6. Als u meer opmaakopties wilt openen, drukt u met de geselecteerde tekst op Alt+Windows-logotoets+H en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u de gewenste opmaakoptie hoort, bijvoorbeeld 'Knop Opsommingstekens'. Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren. U kunt de keuzelijsten met invoervak uitvouwen door op Alt+pijl-omlaag te drukken.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? In PowerPoint voor het web kunt u afbeeldingen uit uw eigen opslagplaats toevoegen of foto's rechtstreeks vanaf internet gebruiken.

Tip: Als u afbeeldingen op exact de juiste plaats en van exact het juiste formaat wilt toevoegen, kunt u een dia gebruiken op basis van een dia-indeling die is ontworpen voor afbeeldingen, zoals Afbeelding met bijschrift. Ga voor meer informatie naar Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in PowerPoint inte voegen en te bewerken.

Afbeeldingen vanaf uw apparaat invoegen

 1. Druk op een dia waaraan u een afbeelding wilt toevoegen op Alt+Windows-logotoets+N en vervolgens op P. Het dialoogvenster Windows Openen wordt geopend, de focus ligt in het veld bestandsnaam.

 2. Druk op de Tab-toets en de pijltoetsen totdat u het beste afbeeldingsbestand hoort en druk vervolgens op Enter.

Afbeeldingen toevoegen vanaf internet

 1. Druk op een dia waaraan u een afbeelding wilt toevoegen op Alt+Windows-logotoets+N en vervolgens op F, F. Het dialoogvenster Bing-afbeeldingen zoeken wordt geopend, de focus ligt op het zoekveld.

 2. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter.

 3. Druk op de SR-toets+pijl-links of pijl-rechts totdat u de afbeelding hoort die u wilt invoegen en druk vervolgens op Enter om de afbeelding te selecteren. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Invoegen' hoort en druk vervolgens op de SR-toets+Enter.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Druk op de dia waar u sprekersnotities wilt toevoegen op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: "PowerPoint voor het web, Dianotities.".

  Als u 'PowerPoint voor het web, Dianotities' niet hoort, drukt u op Alt+Windows-logotoets+W en vervolgens op PN om het deelvenster dianotities weer te geven.

 2. De focus wordt verplaatst naar het deelvenster dianotities. Typ de sprekersnotities voor de dia.

Uw dia's presenteren aan een publiek

Wanneer u uw presentatie gaat geven, gebruikt u de sneltoetsen en de schermlezer om de diapresentatie te starten.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Alt+Windows-logotoets+W en vervolgens op B. De diavoorstelling begint vanaf de eerste dia in de presentatie.

  Tip: Druk op C om de diavoorstelling vanaf de huidige dia af te spelen.

 2. Druk in de diavoorstelling op de Tab-toets totdat u de presentatienaam hoort. De focus wordt verplaatst naar de diavoorstelling.

 3. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N en om naar de vorige dia te gaan, drukt u op P.

 4. Wanneer u wilt stoppen met de presentatie, drukt u op Esc. De focus wordt verplaatst naar de bewerkingsweergave.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie met PowerPoint weer te geven voor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×