Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en een schermlezer om presentaties te maken, te lezen en te bewerken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

In dit onderwerp

Open PowerPoint

 1. Druk op de Windows-logotoets, typ PowerPoint en druk op Enter. PowerPoint wordt geopend in een weergave die recente presentaties, een zoekveld, sjablonen en thema's toont. De focus is gericht op de sjabloon Lege presentatie.

Meld u aan bij uw Microsoft-account

Meld u aan bij uw Microsoft-account om optimaal gebruik te maken van de PowerPoint-functies.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint volgens de instructies in PowerPoint openen. U komt terecht in de sjablonenweergave. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aanmelden om optimaal gebruik te maken van Office' hoort en druk vervolgens op Enter.

  • Als u een presentatie al bewerkt, drukt u op Alt+F om het menu Bestand te openen. Druk vervolgens op D, S. In Verteller hoort u: 'Venster Accounts'. Met JAWS hoort u: 'Accounts'. Met NVDA hoort u: 'Account'.

 2. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer, druk op Enter en druk vervolgens op de Tab-toets. U hoort: 'Wachtwoord'.

 3. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

  Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. U moet bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken.

  Tip: Als u PowerPoint de laatste keer hebt verlaten zonder u af te melden, wordt de app geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Een presentatie openen

PowerPoint houdt een lijst bij van bestanden die u onlangs hebt geopend. U kunt ze dus makkelijk terugvinden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenPowerPoint, druk op de Tab-toets totdat u 'Recent' hoort, gevolgd door de naam van een presentatie.

  • Als u een presentatie al bewerkt, drukt u op Alt+F, O. Druk op de Tab-toets totdat u de naam van een presentatie hoort.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste presentatie hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Als de presentatie die u wilt openen niet in de lijst met recente presentaties staat, drukt u op Alt+H, Y, O. U kunt de presentatie nu zoeken op uw computer of op de netwerklocaties die u hebt verbonden, zoals OneDrive.

  Tip: Als u wilt zoeken op de naam van de presentatie, drukt u op Alt+O, E en typt u uw zoektermen. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van de presentatie hoort en druk vervolgens op Enter om deze te openen.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

Elke dia heeft een of meer tekstvakken of andere inhoudselementen of tijdelijke aanduidingen.

 1. Wanneer een dia de focus heeft, drukt u op de Tab-toets om tussen de elementen te schakelen. De schermlezer kondigt het elementtype aan terwijl u tussen de elementen navigeert, bijvoorbeeld 'Tekstvak Titel, tekstvak'.

 2. Als u de inhoud van het element wilt lezen, drukt u met Verteller op de SR-toets+R. JAWS en NVDA beginnen meestal met het lezen van elementinhoud wanneer de focus naar de inhoud wordt verplaatst. Druk zo nodig op de SR-toets+Page up om te beginnen met lezen met JAWS. Druk met NVDA op de SR-toets+pijl-omlaag.

  Druk op Ctrl als u het lezen wilt stoppen.

 3. Nadat u de inhoud hebt gelezen, drukt u op Esc om de focus op de dia te herstellen.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

Naast de weergave Normaal biedt PowerPoint nog verschillende andere weergaven om met dia's te werken.

 • Overzichtsweergave. Biedt een alleen-tekstweergave van de dia-inhoud. Als u de overzichtsweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, P en O. Als u in de weergave Normaal wilt schakelen tussen de miniaturen en het overzicht, drukt u op Ctrl+Shift+Tab.

  Opmerking: Schermlezers kondigen soms geen overzichtsweergave aan nadat op Alt+W, P, O is gedrukt.

 • Diasorteerder. Hier worden alle dia's op volgorde horizontaal weergegeven in rijen, zodat u eenvoudig dia’s kunt knippen, kopiëren, plakken en opnieuw schikken. Schermlezers identificeren dia's aan de hand van hun nummer en titel. Als u de weergave Diasorteerder wilt openen, drukt u op Alt+W, I. Als u wilt terugkeren naar de weergave Normaal, drukt u op Alt+W, L.

 • Leesweergave. Biedt een manier om een presentatie te controleren, vergelijkbaar met Diavoorstelling. Als u de leesweergave wilt openen, drukt u op Alt+W, D. Als u naar de vorige weergave wilt terugkeren, drukt u op Esc.

 • Diamodel. Hier kunt u ontwerpwijzigingen doorvoeren die voor alle dia's gelden. Als u de weergave Diamodel wilt openen, drukt u op Alt+W, M. Het tabblad Diamodel (Alt+M) wordt aan het lint toegevoegd tussen de tabbladen Bestand en Start. Als u de weergave Diamodel wilt sluiten, drukt u op Alt+M, C.

 • Diavoorstelling. Hiermee geeft u de dia’s in volledig scherm weer voor het publiek waaraan u ze presenteert. Druk op F5 om een diavoorstelling te starten. Druk op de toets Pagina omlaag om verder te gaan. Druk op de toets Pagina omhoog om terug te gaan. Druk op Esc om de diavoorstelling te stoppen.

 • Weergave voor presentator Hiermee geeft u een presentatie samen met de sprekersnotities weer op de ene computer (bijvoorbeeld een laptop), terwijl uw publiek op een ander beeldscherm de presentatie zonder notities ziet. Als uw computer is verbonden met een tweede scherm en u een presentatie start in Diavoorstellingsweergave, dan wordt Weergave voor presentator automatisch weergegeven op het scherm. Als u op één beeldscherm werkt, drukt u op Shift+F10, R om Weergave voor presentator te openen.

  Als u objecten op een dia wilt lezen, schakelt u eerst de scanmodus van Verteller in of gebruikt u met JAWS en NVDA de modus voor virtuele cursors. Gebruik vervolgens de volgende sneltoetsen:

  • Als u naar het diavoorbeeld wilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag en drukt u op Enter om de focus naar de diavoorstellingsweergave te verplaatsen.

  • Druk in de weergave Diavoorstelling op de pijl-omlaag om door alle objecten te navigeren. Als u de objecten wilt lezen, drukt u met Verteller op de SR-toets+R. Druk met JAWS op de SR-toets+Pagina omlaag. Druk met NVDA op de SR-toets+pijl-omlaag.

  • Als u wilt teruggaan naar de weergave voor presentator, drukt u herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u 'Terug naar weergave voor presentator' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

   Opmerking: Als u dia's presenteert zonder Weergave voor presentator, hoort u "Terugkeren naar weergave voor presentator" niet.

Zie Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven en Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint voor meer informatie.

Navigeren door dia's

U kunt het deelvenster Miniaturen gebruiken om snel naar andere dia's te gaan.

 1. Druk op F6 totdat u 'Deelvenster Miniaturen' of 'Miniaturen' hoort, gevolgd door de titel van de huidige dia.

 2. Wanneer de focus op het deelvenster Miniaturen staat, lezen schermlezers de diatitels terwijl u door de dia's navigeert. Als u naar de volgende of vorige dia wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag.

Tip: Soms gaat de focus van de schermlezer verloren en wordt de titel van een dia niet gelezen. Als dit gebeurt, drukt u tweemaal op Alt+Tab om de focus van het PowerPoint-venster weer naar de miniaturen te verplaatsen.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Zie Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint voor instructies.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint. U hoort: 'Aanbevolen, lege presentatie'. De focus ligt op de optie lege presentatie. Druk op Enter.

  • Als u al een presentatie bewerkt en een nieuwe lege presentatie wilt starten, drukt u op Alt+F, N, vervolgens op L en 1.

 2. Druk op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia en typ de titel. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de Tab-toets en begint u te typen.

  Voor meer gedetailleerde instructies over het toevoegen van inhoud aan uw presentatie gaat u naar Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint of Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in PowerPoint in te voegen en te bewerken.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Wanneer u uw presentatie bewerkt, drukt u op Alt+G en vervolgens op H. U hoort 'Deze presentatie', gevolgd door het geselecteerde thema.

 2. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste thema te bladeren en druk vervolgens op Enter om het thema te selecteren.

Een nieuwe dia invoegen

Nu de titeldia klaar is, bent u klaar om dia's voor de rest van uw presentatie toe te voegen. Elk thema heeft een verzameling vooraf gedefinieerde dia-indelingen. Er kan bijvoorbeeld een titeldia zijn, een dia met een vak voor een titel en een vak voor inhoud en een dia die in twee kolommen is verdeeld.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Ctrl+M.

  • Als u een dia wilt toevoegen die een van de andere indelingen in het gekozen thema gebruikt, drukt u op Alt+H, I. De focus wordt verplaatst naar de lijst met dia-indelingen. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste dia-indeling te bladeren. Als u een nieuwe dia met de huidige indeling wilt invoegen, drukt u op Enter.

Tip: Als u een dia en de inhoud ervan wilt dupliceren, verplaatst u de focus naar de dia in het deelvenster Miniaturen en drukt u op Ctrl+D.

De presentatie opslaan

Het is een goed idee om uw werk vaak op te slaan. Volg de onderstaande stappen om uw presentatie de eerste keer een naam te geven en op te slaan. Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie op te slaan in PowerPoint voor meer informatie over andere manieren om uw presentatie op te slaan.

 1. Druk op Alt+F, A om het tabblad Opslaan als te openen.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de gewenste bestandsmaplocatie hoort, bijvoorbeeld 'OneDrive, Microsoft '.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar het naamgevingsgebied van het bestand. De focus wordt geplaatst op de knop Omhoog navigeren.

 4. Als u naar de gewenste map wilt blijven zoeken, drukt u op Enter. Gebruik de pijltoetsen of de Tab-toets om te navigeren en druk op Enter om te selecteren.

 5. Als u het bestand een naam wilt geven, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Voer hier bestandsnaam in' hoort en typt u een naam voor uw presentatie.

  Tip: Standaard slaat PowerPoint uw presentatie op als een standaard- PowerPoint-bestand, met de bestandsextensie .pptx. Als u de presentatie wilt opslaan als een ander bestandstype, drukt u eenmaal op de Tab-toets en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag om door de opties te bladeren. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om door de opties te navigeren en druk op Enter om uw selectie te maken.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Nadat u het bestand een naam hebt genoemd en het voor het eerst hebt opgeslagen, drukt u op Ctrl+S om uw werk op elk gewenst moment op te slaan.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Als u de focus naar een dia wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u 'Dia' hoort, gevolgd door het dianummer.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de tijdelijke aanduiding voor tekst hoort waaraan u tekst wilt toevoegen. U hoort bijvoorbeeld 'Tekstvak titel, tekstvak' voor de titel van de dia.

 3. Typ de gewenste tekst op de dia.

 4. Als u de invoegpositie naar de volgende titel of de tijdelijke aanduiding voor hoofdtekst wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+Enter.

  Opmerking: Als u op Ctrl+Enter drukt wanneer er geen tijdelijke aanduidingen voor tekst meer zijn, wordt een nieuwe dia ingevoegd met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia. Daarbij wordt de focus geplaatst op de eerste tijdelijke aanduiding van de nieuwe dia.

Zie Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint voor meer informatie over het toevoegen van tekst aan dia's.

Tekst opmaken

U kunt verschillende tekenstijlen gebruiken, bijvoorbeeld vet of cursief, en u kunt met toetscombinaties lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint voor meer informatie over het opmaken van tekst in uw presentatie.

De tekenstijl wijzigen

 1. Selecteer in een tijdelijke aanduiding voor tekst de tekst waarvoor u de tekenstijl wilt wijzigen.

  Tip: Raadpleeg de sectie Tekst selecteren in Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken voor meer informatie over het selecteren van tekst in PowerPoint met uw toetsenbord.

 2. Gebruik de volgende toetscombinaties als u de tekenstijl wilt wijzigen:

  • Druk op Ctrl+B om de geselecteerde tekst vet te maken.

  • Druk op Ctrl+I om de geselecteerde tekst cursief te maken.

  • Druk op Ctrl+U om de geselecteerde tekst te onderstrepen.

  • Druk op Ctrl+spatieblak om alle stijlen van de geselecteerde tekst te verwijderen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ aan het begin van een nieuwe regel een sterretje (*) en druk op de spatiebalk of tabtoets.

 2. Typ de gewenste tekst. Nadat u op Enter hebt gedrukt, wordt automatisch een ingevuld item in de lijst met opsommingstekens gemaakt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ aan het begin van een nieuwe regel het getal één gevolgd door een punt (1.) en druk vervolgens op de spatiebalk of de Tab-toets.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een genummerd lijstitem gemaakt nadat u op Enter hebt gedrukt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Afbeeldingen toevoegen vanaf uw computer

U kunt afbeeldingen en foto's gebruiken om uw presentaties levendiger te maken. Zie Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in PowerPoint in te voegen en te bewerken voor meer informatie over het invoegen en bewerken van afbeeldingen in uw presentatie.

 1. Wanneer een dia de focus heeft, drukt u op de Tab-toets om door de tijdelijke aanduidingen te bladeren. De schermlezer kondigt het type tijdelijke aanduiding aan terwijl u navigeert, bijvoorbeeld 'Tekstvak Titel, tekstvak'.

 2. Wanneer u de tijdelijke aanduiding vindt waaraan u een afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt+N, P, D. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend. In het dialoogvenster wordt standaard de map Afbeeldingen van uw pc weergegeven.

 3. De focus ligt in eerste instantie op het veld Bestandsnaam . Typ of plak de bestandsnaam van de afbeelding. Als u de lijst met overeenkomende bestanden wilt openen, drukt u op Ctrl+pijl-omlaag en drukt u vervolgens op pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 4. Druk op Enter om de afbeelding in te voegen in de geselecteerde tijdelijke aanduiding in uw presentatie.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt handige feiten en aantekeningen toevoegen aan de sprekersnotities en deze raadplegen terwijl u een presentatie geeft.

 1. Terwijl u een dia bewerkt in de normale weergave, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Dianotities, deelvenster'.

 2. Typ uw notities.

 3. Als u de focus naar de dia wilt terugzetten, drukt u op F6 totdat u 'Dia' hoort, gevolgd door het dianummer.

  Tip: Soms gaat de focus van de schermlezer verloren en wordt de titel van een dia niet gelezen. Als dit gebeurt, drukt u tweemaal op Alt+Tab om de focus van het PowerPoint-venster tijdelijk weg te halen.

Raadpleeg Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint voor meer informatie over het toevoegen van sprekersnotities

Uw dia's presenteren aan een publiek

Als de presentatie klaar is, kunt u deze makkelijk aan anderen laten zien.

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Druk op F5 om de diavoorstelling te starten.

 3. Druk op de spatiebalk om naar de volgende dia te gaan. Druk op Backspace om naar de vorige dia te gaan.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven en Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint voor meer informatie.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om presentaties te maken, te lezen en te bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • PowerPoint bevat verschillende weergaven voor het uitvoeren van diverse taken. Als u bijvoorbeeld inhoud wilt toevoegen aan uw dia's, werkt u gewoonlijk in de weergave Normaal, of mogelijk in de Overzichtsweergave als u een storyboard voor de presentatie maakt. In de weergave Diavoorstelling kunt u uw dia's op een computer presenteren, terwijl de Weergave voor presentator handig is voor het weergeven van verschillende schermen voor de presentator en het publiek.

In dit onderwerp

Open PowerPoint

 1. Druk op uw Mac op Command+Shift+A om de weergave Programma's te openen in de Finder.

 2. Typ M om rechtstreeks naar de toepassingen te gaan die beginnen met een 'M'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Microsoft #x1 toepassing'.

 4. Druk op Command+pijl-omlaag om PowerPoint te openen.

Meld u aan bij uw Microsoft-account

Meld u aan bij uw Microsoft-account om optimaal gebruik te maken van de PowerPoint-functies.

Notities: 

 • Als u een account in een organisatie gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. U moet bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken.

 • Als u PowerPoint de laatste keer hebt verlaten zonder u af te melden, wordt de app geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint volgens de instructies in PowerPoint openen.

  • Als u al een presentatie bewerkt in de weergave Normaal en u zich wilt aanmelden, drukt u op Shift+Command+P. U hoort het volgende: 'Nieuw van sjabloon'.

 2. U komt terecht in de weergave sjablonen. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Aanmelden, accountinstellingen, menuknop'.

 3. Druk op de spatiebalk. Het dialoogvenster Aanmelden wordt geopend. U hoort: 'Typ uw e-mailadres of telefoonnummer'.

 4. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Return. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Wachtwoord, tekst veilig bewerken'.

 5. Typ uw wachtwoord en druk op Return. Als u 'Start using PowerPoint button' hoort, drukt u op de spatiebalk om naar de toepassing te gaan.

 6. Nadat u bent aangemeld, drukt u op Return om een lege presentatie te starten.

Een presentatie openen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint. U komt terecht op een startpagina met een selectie sjablonen en uw vastgemaakte en meest recente presentaties. Druk op de Tab-toets totdat u de naam van de eerste presentatie hoort in de lijst Vastgemaakt of Recent . Druk op Control+Option+pijl-omlaag om door de lijst te navigeren. Als u een bestand wilt selecteren en openen, drukt u op Control+Option+spatiebalk zodra het bestand de focus heeft.

  • Als u een presentatie al bewerkt, drukt u op Command+O. Een dialoogvenster voor het selecteren van de locatie en het bestand wordt geopend. Als u eerder een PowerPoint-bestand hebt geopend, is dat bestand al geselecteerd. Gebruik de Tab-toets en de pijltoetsen om door het dialoogvenster te navigeren. Als u een lijst in het dialoogvenster wilt openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. Als u een bestand wilt selecteren en openen, drukt u op Control+Option+spatiebalk zodra het bestand de focus heeft.

Dia-inhoud lezen

In PowerPoint kunt u met uw dia's werken in verschillende weergaven die unieke mogelijkheden bieden. U kunt de inhoud van de dia in elke weergave lezen.

Dia-inhoud lezen in de weergave Normaal

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Verzameling miniatuurvenster'.

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar het deelvenster te gaan.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de miniatuur te navigeren van de dia die u wilt lezen. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 5. Wanneer u op de juiste miniatuur bent, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Deelvenster Dia-editor'. Druk op de Tab-toets totdat u het eerste element met tekst hoort. U hoort bijvoorbeeld 'Tekstvak titel invoeren', gevolgd door de tekst in het element.

 6. Druk op de Tab-toets om naar het volgende element op de dia te gaan. VoiceOver kondigt het elementtype aan en leest alle tekstuele inhoud automatisch voor.

Diatitels lezen in de diasorteerderweergave

 1. Druk op Command+2 om naar de diasorteerderweergave te gaan. VoiceOver leest de titel van de geselecteerde dia.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de dia's en de secties te doorlopen. VoiceOver leest de diatitels voor terwijl u navigeert.

Dianotities lezen in de weergave Notitiepagina

 1. Navigeer naar de dia waarvan u de notities wilt lezen en druk op Command+3. U hoort: 'Notitiepaginaweergave, indelingsgebied'. De weergave Notitiepagina wordt geopend.

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de focus te verplaatsen naar het eerste item op de pagina dat een afbeelding van de dia is.

 3. Druk op de Tab-toets om naar de notities van de dia te navigeren. VoiceOver leest en selecteert de tekst van de notities.

Dia-inhoud lezen in de overzichtsweergave

 1. Druk op Command+4 om naar de overzichtsweergave te gaan.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Overzichtsvenster, indelingsgebied'.

 3. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om het deelvenster te selecteren. VoiceOver begint met het lezen van de inhoud van de dia die momenteel de focus heeft. Als u naar een andere dia wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de inhoud van de dia hoort.

Sprekersnotities lezen in de weergave voor presentator

 1. Navigeer in de weergave Normaal naar de dia waarvan u de notities wilt lezen en druk op Option+Return om naar de weergave voor presentator te gaan.

 2. Als u naar de sectie notities voor presentator wilt gaan, drukt u herhaaldelijk op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Notitievenster, indelingsgebied'.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de notities te selecteren. VoiceOver leest de notities op de huidige dia voor. Als u klaar bent met het lezen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om de selectie van de notities op te heffen en terug te keren naar de normale navigatie.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Druk op Command+Shift+Return om een diavoorstelling te starten. VoiceOver leest de tekstinhoud van de dia automatisch voor.

 2. Als u alles op een dia wilt lezen, inclusief alternatieve tekst voor afbeeldingen, drukt u op Control+Option+A.

 3. Als u de items afzonderlijk wilt lezen, controleert u eerst of de focus op de dia ligt en niet op de besturingselementen voor de diavoorstelling. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de dia te openen. Als u door de gebieden op de dia wilt navigeren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts. De items en de teksten worden voorgelezen telkens als u erop terechtkomt.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint. PowerPoint wordt geopend in een weergave met beschikbare sjablonen en thema's.

  • Als u al een presentatie bewerkt en een nieuwe wilt maken, drukt u op Shift+Command+P.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Verzameling invoeren, Eén item geselecteerd, Lege presentatie'.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. U hoort: 'In lege presentatie'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lege sjabloon in de weergave Normaal te selecteren en te openen.

 4. Druk op de Tab-toets om naar de tijdelijke aanduiding voor de titel op de eerste dia te gaan en deze te bewerken. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Tekst is geselecteerd. U bevindt zich momenteel in een tekstgebied, in een tekstvak. Typ uw eigen diatitel. Druk op Esc als u klaar bent met typen.

 5. Druk op de Tab-toets om naar de volgende tijdelijke aanduiding te gaan, een ondertiteltekstveld. Typ uw eigen ondertitel. Druk op Esc als u klaar bent met typen.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de weergave Normaal van uw presentatie op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd tabblad'.

 2. Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Ontwerpen, tab' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Galerie Thema's invoeren, Office-thema, knop geselecteerd'.

 4. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het gewenste thema hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het te selecteren.

Een nieuwe dia invoegen

 1. Als u een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia, drukt u op Command+Shift+N. U hoort: 'Nieuwe dia'.

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Druk op Command+1 om te controleren of u zich in de weergave Normaal bevindt.

  Tip: U kunt ook inhoud invoegen in uw dia's in de overzichtsweergave. Als u wilt overschakelen naar de overzichtsweergave, drukt u op Command+4.

 2. Als u de focus wilt verplaatsen naar een tijdelijke aanduiding op de dia, drukt u op de Tab-toets. Wanneer u een tijdelijke aanduiding met tekst bereikt, hoort u het volgende in VoiceOver: 'Tekst is geselecteerd. U bevindt zich momenteel in een tekstgebied, in een tekstvak.

 3. Typ de tekst. Druk op Esc als u klaar bent met typen. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de Tab-toets en typt u de tekst.

Tekst opmaken

Door de tekst op te maken, kunt u deze beter leesbaar maken en de aandacht vestigen op wat er toe doet. PowerPoint biedt diverse opties voor het opmaken van de inhoud, zoals lijsten, hyperlinks, kleuren en verschillende opties voor de opmaak van lettertypen.

 • Ga als volgt te werk als u lijsten aan uw tekst wilt toevoegen:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt invoegen, typt u een sterretje (*), drukt u op de spatiebalk, typt u het lijstitem en drukt u op Return.

  • Als u een genummerde lijst wilt invoegen, typt u het nummer één gevolgd door een punt (1.), drukt u op de spatiebalk, typt u het lijstitem en drukt u op Return.

 • Overige opties voor tekstopmaak:

  • Tekst vet opmaken: druk op Command+B.

  • Tekst cursief maken: druk op Command+I.

  • Tekst onderstrepen: druk op Command+U.

  • Als u de tekengrootte wilt vergroten, drukt u op Command+Shift+haakje rechts (>).

  • Als u de tekengrootte wilt verkleinen, drukt u op Command+Shift+hoekhaak links (<).

  • Voor extra opties voor lettertypeopmaak, zoals tekstkleur, drukt u op Command+T om het dialoogvenster Lettertype te openen. Druk op de Tab-toets om door het dialoogvenster te navigeren. Druk op Control+Option+spatiebalk om een item te selecteren.

 • Druk op Command+K om een hyperlink toe te voegen.

De presentatie opslaan

Als u bent aangemeld, slaat PowerPoint uw werk automatisch op. Als u niet bent aangemeld, kunt u uw presentatie handmatig opslaan.

 1. Druk op Command+S.

 2. Als u de presentatie voor het eerst opslaat of de bestandsnaam wilt wijzigen, typt u een naam voor het bestand.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de standaardopslaglocatie hoort, gevolgd door 'Waar'. Als u de opslaglocatie wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort en drukt u op de spatiebalk.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

  Tip: Als u dezelfde presentatie wilt opslaan onder een andere naam, in een andere locatie of bestandsindeling, drukt u op Command+Shift+S.

  Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie op te slaan in PowerPoint voor gedetailleerde informatie over het opslaan in een andere bestandsindeling of in een indeling die compatibel is met eerdere versies van PowerPoint.

Afbeeldingen toevoegen

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd tabblad'.

 2. Druk op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Invoegen, tab' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om deze te selecteren.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Afbeeldingen, menuknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door het menu te bladeren. VoiceOver kondigt de menuopties aan. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 5. Er wordt een dialoogvenster geopend voor het selecteren van een bestand. Als u in het dialoogvenster wilt navigeren, gebruikt u de Tab-toets en pijltoetsen. Als u de afbeelding wilt invoegen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Zie Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in PowerPoint in te voegen en te bewerken voor gedetailleerde instructies over het werken met afbeeldingen.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Ga naar de dia waaraan u notities wilt toevoegen en druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Notitievenster, indelingsgebied'.

 3. Typ de notities voor de dia. Wanneer u klaar bent, drukt u op F6 om het notitievenster te verlaten.

Uw dia's presenteren aan een publiek

 1. Druk in de weergave Normaal op Command+Shift+Return om de diavoorstelling te starten.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om door de dia's te navigeren:

  • Druk op N om naar de volgende dia te gaan.

  • Druk op P om naar de vorige dia te gaan.

  • Druk op Function+pijl-rechts om naar de laatste dia te gaan.

  • Druk op Function+pijl-links om naar de eerste dia te gaan.

  • Druk op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Navigeer door de opties in het menu met de pijl-omlaag. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren.

   Als u bijvoorbeeld naar een bepaalde dia in uw presentatie wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Op titel, submenu'. Druk eenmaal op de pijl-rechts om naar het submenu te gaan en gebruik de pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u erop terechtkomt. Wanneer u op een dia bent waar u naartoe wilt gaan, drukt u op Control+Option+spatiebalk om de dia te openen.

 3. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint voor meer informatie.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om presentaties te maken, te lezen en te bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Open PowerPoint

 1. Swipe op de iPhone met drie vingers naar links of rechts om naar het startscherm met de PowerPoint-app te gaan.

 2. Wanneer u zich op de rechterstartpagina bevindt, swipet u met één vinger naar rechts totdat u 'PowerPoint ' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de app te openen.

Meld u aan bij uw Microsoft-account

Meld u aan bij uw Microsoft-account om optimaal gebruik te maken van de PowerPoint-functies.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint volgens de instructies in PowerPoint openen. De weergave Account wordt geopend.

  • Als u een presentatie al bewerkt, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Home, kop'. Swipe naar rechts totdat u 'Account button' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Schuif met één vinger over het scherm totdat u het volgende hoort: 'E-mail, telefoon of Skype, tekstveld, vereist'.

 4. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype adres te typen.

 5. Schuif met één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u 'Next button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Wachtwoord invoeren'.

 6. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 7. Schuif met één vinger over de bovenste helft van het scherm totdat u 'Knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint. De app wordt geopend in de weergave waar u deze eerder hebt verlaten. Als u de app volledig hebt gesloten, wordt deze geopend op het tabblad Start met alle vastgemaakte of recente presentaties.

  • Als u een presentatie al bewerkt, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U komt terecht op het tabblad Start met alle vastgemaakte of recente presentaties.

 2. Als u door de items in de lijsten Vastgemaakt en Recent wilt navigeren, swipet u naar rechts totdat u hoort dat VoiceOver de lijstitems aankondigt. Wanneer u de naam van de gewenste presentatie hoort, dubbeltikt u op het scherm om deze te openen.

 3. Als het gewenste bestand niet voorkomt in de lijst Vastgemaakt of Recent , tikt u met vier vingers onder aan het scherm. U hoort: 'Openen, tabblad'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. Navigeer naar het gewenste bestand of de gewenste bestandslocatie.

Dia-inhoud lezen

 1. Terwijl u een presentatie bewerkt, swipet u herhaaldelijk naar rechts totdat u het tekstvak met de titel van de dia bereikt. De titel wordt voorgelezen.

 2. Als u naar het volgende tekstvak op de dia wilt gaan, swipet u opnieuw naar rechts. De inhoud van het tekstvak wordt voorgelezen.

 3. Als u wilt overschakelen naar een andere dia, swipet u naar rechts totdat u het nummer en de titel van de gewenste dia hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de dia te selecteren en te openen.

  Opmerking: Als u de telefoon in de afdrukstand Liggend gebruikt, wordt het deelvenster Miniaturen links van de dia weergegeven en moet u naar links swipen.

 4. Als u de inhoud van de dia wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u het eerste tekstelement in de dia bereikt.

Navigeren door dia's

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u door de miniaturen van dia's wilt navigeren in de normale weergave (de weergave die wordt geopend wanneer u een PowerPoint presentatie opent), swipet u naar rechts totdat u de eerste dia hoort. U hoort bijvoorbeeld 'Dia een van negen' en de titel van de huidige dia. Als u naar de volgende miniatuur wilt gaan, swipet u naar rechts.

  • Als u door de dia's in de diavoorstellingsweergave wilt navigeren, swipet u met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan of swipet u met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint. De app wordt geopend in de weergave waar u deze eerder hebt verlaten. Als u de app volledig hebt gesloten, wordt deze geopend op het tabblad Start met alle vastgemaakte of recente presentaties.

  • Als u een presentatie al bewerkt, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U komt terecht op het tabblad Start met alle vastgemaakte of recente presentaties.

 2. Tik met vier vingers aan de onderkant van het scherm. U hoort: 'Openen, tabblad'. Swipe naar links totdat u 'Nieuw, tabblad' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Nieuw, kop'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Lege presentatie' hoort en dubbeltik op het scherm. De presentatie wordt geopend en de focus bevindt zich op de nieuwe dia.

 4. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, swipet u naar rechts totdat u het eerste tijdelijke element op de dia hoort, bijvoorbeeld 'Tekstvak Titel' en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren. Dubbeltik op het scherm om tekst in de tijdelijke aanduiding te typen. Gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw tekst te typen. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint voor meer informatie over het toevoegen van tekst aan een dia.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Terwijl u uw presentatie bewerkt, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Start'.

 2. Dubbeltik op het scherm, swipe naar links of rechts totdat u 'Tabblad Ontwerpen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Thema's' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste thema hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Lint verbergen' hoort en dubbeltik op het scherm.

Een nieuwe dia invoegen

 1. Terwijl u een dia bewerkt, swipet u naar rechts totdat u 'Nieuwe dia, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, swipet u naar links totdat u de eerste tijdelijke aanduiding voor inhoud hoort, bijvoorbeeld 'Tekstvak, tekstveld'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De presentatie opslaan

Als u bent aangemeld, slaat PowerPoint uw presentatie automatisch op in OneDrive terwijl u werkt. Als u niet bent aangemeld, kunt u de presentatie handmatig opslaan op uw apparaat of opOneDrive.

 1. Tik in uw PowerPoint presentatie met vier vingers boven aan het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Bestand sluiten, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Als u de presentatie voor het eerst opslaat, hoort u: 'Wijzigingen in presentatie opslaan?' Swipe naar rechts totdat u 'Beletseltekens opslaan, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U hoort 'Knop Annuleren'. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de bestandsnaam. Gebruik het schermtoetsenbord om een naam voor de presentatie te typen.

 4. Tik met vier vingers boven aan het scherm en swipe naar rechts om een locatie te vinden waar u wilt opslaan, zoals uw telefoon ofOneDrive. Als u de locatie hebt bereikt waar u het document wilt opslaan, dubbeltikt u op het scherm. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u om de map te openen.

 5. Als u de presentatie wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Opslaan, knop'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. De presentatie wordt opgeslagen. De focus wordt verplaatst naar het tabblad Start .

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Swipe op de dia waaraan u tekst wilt toevoegen naar rechts of links totdat VoiceOver een tijdelijke aanduiding voor tekst aankondigt. Voor een titeltekstvak hoort u: 'Titeltekstvak, tekstvak'. Voor een tekstvak hoort u: 'Tekstvak'. Dubbeltik om het element te selecteren en te bewerken.

 2. Als u wilt typen met het schermtoetsenbord, dubbeltikt u op het scherm en schuift u vervolgens met uw vinger over het onderste deel van het scherm totdat VoiceOver de gewenste letter aankondigt. Als u de letter wilt selecteren, tilt u uw vinger van het scherm en dubbeltikt u erop. Als u een andere letter wilt typen, swipet u naar rechts of links totdat u de gewenste letter hoort en dubbeltikt u op het scherm. Wanneer u klaar bent met typen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u de knop Toetsenbord verbergen bereikt en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u naar het volgende tekstvak wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat VoiceOver dit aankondigt.

 4. Dubbeltik op het scherm om tekst aan het veld te gaan toevoegen. Gebruik het schermtoetsenbord om te typen.

Zie Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint voor meer informatie over het toevoegen van tekst aan een dia.

Tekst opmaken

Door de tekst op te maken, kunt u deze beter leesbaar maken en de aandacht vestigen op wat er toe doet. PowerPoint biedt diverse opties voor het opmaken van de inhoud, zoals lijsten, hyperlinks, kleuren en verschillende opties voor de opmaak van lettertypen.

 1. Ga op de dia waarin u tekst wilt opmaken naar het tekstvak dat u wilt bewerken en dubbeltik op het scherm.

 2. Tik met vier vingers aan de onderkant van het scherm. U hoort: 'Lint weergeven'.

 3. Swipe naar links totdat u de gewenste basisoptie voor lettertypeopmaak hoort, zoals vet, cursief of onderstrepen, en dubbeltik vervolgens op het scherm om de opmaak toe te passen.

Zie Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint voor meer informatie over het opmaken van tekst op een dia.

Een lijst met opsommingstekens toevoegen

 1. Ga op de dia waarin u tekst wilt opmaken naar het tekstvak waaraan u een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen en dubbeltik op het scherm.

 2. Tik met vier vingers aan de onderkant van het scherm. U hoort: 'Lint weergeven'.

 3. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, knop'. Dubbeltik op het scherm om een lijst met opsommingstekens te maken.

Een genummerde lijst toevoegen

 1. Ga op de dia waarin u tekst wilt opmaken naar het tekstvak waaraan u een genummerde lijst wilt toevoegen en dubbeltik op het scherm.

 2. Tik met vier vingers aan de onderkant van het scherm. U hoort: 'Lint weergeven'.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Nummering, knop'. Dubbeltik op het scherm om een genummerde lijst te maken.

De tekengrootte wijzigen

 1. Ga op de dia waarin u tekst wilt opmaken naar het tekstvak dat u wilt bewerken en dubbeltik op het scherm.

 2. Tik boven aan het scherm met vier vingers. Swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Dubbeltik op het scherm, swipe naar links totdat u 'Tabblad Start' hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Lettertype' hoort, gevolgd door de naam van het huidige lettertype. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Swipe naar rechts totdat u 'Plus, button' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de grootte met één punt te vergroten.

  • Swipe naar rechts totdat u 'Minteken, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de grootte met één punt te verkleinen.

De tekstkleur wijzigen

 1. Ga op de dia waarin u tekst wilt opmaken naar het tekstvak dat u wilt bewerken en dubbeltik op het scherm.

 2. Tik boven aan het scherm met vier vingers. Swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Dubbeltik op het scherm, swipe naar links totdat u 'Tabblad Start' hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstkleur' hoort, gevolgd door de huidige tekstkleur. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Swipe naar rechts om door de kleuropties te navigeren. Als u bij een kleur bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities toevoegen als geheugensteuntje voor wat u wilt zeggen als u een presentatie geeft.

 1. Terwijl u de dia bewerkt waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Notities, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Het deelvenster Notities wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Dianotities, tekstvak, tekstveld' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notities te typen.

 4. Als u klaar bent, kunt u het notitievenster sluiten door met vier vingers boven aan het scherm te tikken, naar rechts te swipen totdat u 'Knop Sluiten' hoort en dubbeltik op het scherm.

Uw dia's presenteren aan een publiek

 1. Tik in de presentatie die u aan uw publiek wilt laten zien met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Diavoorstelling starten vanaf deze dia, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe in de diavoorstelling met drie vingers naar links om door te gaan naar de volgende dia. Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

 3. De inhoud van het eerste tekstvak wordt voorgelezen als u op een dia terechtkomt. Als u de rest van de dia-inhoud wilt lezen, swipet u naar rechts. De focus wordt verplaatst naar het volgende item en de inhoud ervan wordt voorgelezen.

 4. Wanneer u 'Einde van diavoorstelling' hoort, is er geen inhoud meer om te lezen. Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling af te sluiten.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint voor meer informatie.

De weergave Diavoorstelling afsluiten

 • Als u de diavoorstellingsweergave aan het einde van de presentatie wilt afsluiten, swipet u met drie vingers naar links of dubbeltikt u op het scherm. De diavoorstelling wordt beëindigd en u keert terug naar de weergave Normaal.

 • Als u de diavoorstellingsweergave op elk gewenst moment tijdens de presentatie wilt afsluiten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Diavoorstelling beëindigen, knop'.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om presentaties te maken, lezen en bewerken. Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

OpenPowerPoint voor Android en meld u aan

Maak optimaal gebruik van de PowerPoint voor Android-functies en neem uw presentaties overal mee naartoe door u aan te melden bij PowerPoint. U kunt de app ook gebruiken zonder u aan te melden.

 1. Swipe op het startscherm of in het menu Apps van uw apparaat naar links of rechts totdat u 'PowerPoint ' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. PowerPoint voor Android wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Get things done on the go'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u geen account hebt, swipet u naar rechts totdat u 'Gratis aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het schermtoetsenbord wilt openen, dubbeltoetst u op het scherm en typt u het e-mailadres, telefoonnummer of Skype adres dat u hebt gebruikt om uw account te maken.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'knop Volgende' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm en uw wachtwoord te typen.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een presentatie openen

In PowerPoint kunt u snel een presentatie openen waaraan u onlangs hebt gewerkt of u kunt in OneDrive of uw apparaat naar het bestand bladeren.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open dePowerPoint voor Android-app.

  • Als u een presentatie hebt geopend in de leesweergave en een andere presentatie wilt openen, swipet u naar links totdat u 'Knop Sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u een presentatie bewerkt in de bewerkingsweergave en een andere wilt openen, swipet u naar links totdat u 'Not checked, Done, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links totdat u 'Knop Sluiten' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. U komt terecht op het tabblad Recent met uw vastgemaakte en meest recente presentaties. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste presentatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als de gewenste presentatie niet voorkomt in de lijst met recente of vastgemaakte presentaties, schuift u met één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Openen' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste bestandslocatie hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts of links totdat u de naam van uw presentatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. De presentatie wordt geopend in de leesweergave , waar u door de dia's kunt bladeren, maar niet kunt bewerken. Als u de presentatie wilt bewerken, swipet u naar links totdat u 'Knop Bewerken' hoort en dubbeltikt u op het scherm. De presentatie wordt geopend in de bewerkingsweergave.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Swipe op de dia die u wilt lezen naar rechts en TalkBack kondigt het eerste dia-element aan. Als het element een tekstelement is, leest TalkBack de inhoud ervan.

 2. Swipe naar rechts totdat u alle elementen op de dia hebt gehoord.

Dia-inhoud lezen in andere weergaven

 • In de weergave Diavoorstelling meldt TalkBack automatisch de inhoud van de dia wanneer u de dia opent. U kunt ook één vinger langzaam op het bovenste gedeelte van het scherm schuiven en TalkBack noemt de dia-elementen en hun inhoud.

 • Swipe naar links of rechts in de leesweergave. TalkBack noemt het dianummer en de kop en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en uw presentatie alle inhoud bevat.

 • Als u in de bewerkingsweergave naar de volgende dia wilt gaan, swipet u met twee vingers naar links. Als u naar de vorige dia wilt gaan, swipet u met twee vingers naar rechts.

 • Swipe in de leesweergave met één vinger naar rechts om naar de volgende dia te gaan. Swipe met één vinger naar links om naar de vorige dia te gaan.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open dePowerPoint voor Android-app.

  • Als u een presentatie hebt geopend in de leesweergave en een andere presentatie wilt openen, swipet u naar links totdat u 'Knop Sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u een presentatie bewerkt in de bewerkingsweergave en een andere wilt openen, swipet u naar links totdat u 'Not checked, Done, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links totdat u 'Knop Sluiten' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Lege presentatie' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe presentatie wordt geopend in de bewerkingsweergave en de focus ligt op de nieuwe dia.

 4. Swipe naar rechts totdat u het eerste tekstvak hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een contextmenu geopend met de focus op de knop Knippen . Swipe naar rechts totdat u 'Edit text button' hoort. Dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Knop Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad, gevolgd door 'Tabmenu', bijvoorbeeld 'Start, tabbladmenu'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Swipe naar links of rechts totdat u 'Tabblad Ontwerpen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Thema's' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Thema's'.

 4. Swipe naar rechts totdat u het gewenste thema hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde menu wordt toegepast op de hele presentatie en de focus keert terug naar de dia.

 5. Als u het tabbladmenu wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties, schakeloptie' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Uit'.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Swipe in de weergave Bewerken met het tabbladmenu verborgen naar rechts totdat u 'Dia toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuwe dia ingevoegd in uw presentatie.

 2. Als u de nieuwe dia wilt bewerken, swipet u naar links totdat u een tijdelijke aanduiding voor inhoud hoort, bijvoorbeeld 'Titel tekstvak'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De presentatie opslaan

Als u bent aangemeld, slaat PowerPoint uw presentatie automatisch op in OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit heel eenvoudig doen met behulp van TalkBack.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Menu Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Swipe in de leesweergave naar links of rechts totdat u 'Menu' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan als' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld van de bestandsnaam. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de bestandsnaam te typen waarmee u het bestand wilt opslaan. Als u het schermtoetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 4. Swipe naar links totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, bijvoorbeeld 'Dit apparaat, presentaties' en dubbeltik op het scherm om het te selecteren.

 5. Swipe naar links totdat u de naam van de gewenste map hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt opgeslagen en de focus keert terug naar de bewerkings- of leesweergave.

Tekst toevoegen

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u het eerste dia-element hoort. Als het element een tekstelement is, hoort u 'Titeltekstvak' of 'Tekstvak'.

 2. Dubbeltik op het scherm op het tekstelement. U hoort de naam van het huidige tekstvaktype, gevolgd door 'Geselecteerd, knop Knippen'. Er wordt een contextmenu geopend met de focus op de knop Knippen .

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Edit text button' hoort. Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Als u een gekopieerd stuk tekst wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'knop Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u tekst wilt typen, sleept u uw vinger over het onderste deel van het scherm. TalkBack noemt de tekens op het schermtoetsenbord. Wanneer u het gewenste teken hoort, haalt u uw vinger van het scherm. Het teken wordt toegevoegd in het tekstvak.

  Als voorspellende tekstinvoer is geactiveerd, kunt u de voorgestelde woorden op dezelfde manier selecteren.

 5. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

Zie Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint voor meer informatie over het toevoegen van tekst aan een dia. 

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld letters vergroten of vet maken om de tekst beter leesbaar te maken.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave met het lint en het schermtoetsenbord verborgen naar links of rechts totdat u 'Knop Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad, gevolgd door 'Tabmenu', bijvoorbeeld 'Start, tabbladmenu'.

 2. Swipe naar rechts totdat u de gewenste basisoptie voor lettertypeopmaak hoort, zoals vet, cursief of onderstrepen, en dubbeltik vervolgens op het scherm om de opmaak toe te passen.

Zie Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen en op te maken in PowerPoint voor meer informatie over het opmaken van tekst op een dia. 

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? U kunt een afbeelding vanaf uw apparaat of uit de cloud toevoegen.

Opmerking: De onderstaande stappen kunnen enigszins afwijken als u een bedrijfsaccount gebruikt of afhankelijk is van uw telefoonmodel.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave met het lint en het schermtoetsenbord verborgen naar rechts totdat u 'Knop Foto's' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de locatie hoort van waaruit u de afbeelding wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Ga op de geselecteerde locatie naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De afbeelding wordt ingevoegd op de dia.

Zie Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in PowerPoint in te voegen en te bewerken voor meer gedetailleerde instructies over het toevoegen van afbeeldingen.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Notitieschakelaar' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het notitievenster wordt onder aan het scherm geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Geselecteerd, dianotities, bewerkingsvak' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst van de notities te typen. Wanneer u klaar bent met typen, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 4. Als u het notitievenster wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Knop Sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Uw dia's presenteren aan een publiek

Wanneer u er klaar voor bent om de presentatie te geven, start u de diavoorstelling.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave , terwijl de eerste dia van de presentatie is geopend, naar links of rechts totdat u 'Knop Presenteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De liggende modus wordt geactiveerd. De weergave Diavoorstelling wordt geopend.

 2. Als u de volgende dia wilt weergeven, swipet u met twee vingers naar links. Als u terug wilt gaan en de vorige dia wilt weergeven, swipet u met twee vingers naar rechts.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de diavoorstelling te beëindigen:

  • Wanneer u 'Einde van diavoorstelling' hoort, hebt u het einde van uw presentatie bereikt en kunt u geen dia's meer weergeven. Als u wilt stoppen met presenteren, swipet u met twee vingers naar links.

  • Als u de diavoorstelling op elk gewenst moment tijdens uw presentatie wilt beëindigen, swipet u met drie vingers omhoog, swipet u met één vinger naar links totdat u 'Voorstelling beëindigen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint voor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om een presentatie te maken, te lezen en te bewerken. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken.

Een PowerPoint-presentatie is een diavoorstelling. Elke dia is een leeg doek voor de afbeeldingen, woorden en vormen die u helpen uw verhaal vorm te geven.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

OpenPowerPoint voor het web

Meld u aan bij PowerPoint voor het web en neem uw presentaties overal mee naartoe.

 1. Ga in uw browser naar Office.com. De aanmeldingspagina wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aanmelden bij uw account' hoort en druk vervolgens op Enter. Het menu Een account kiezen wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestaand account wilt gebruiken om u aan te melden, drukt u op de Tab-toets totdat u het gewenste account hoort en drukt u vervolgens op Enter. Gebruik de referenties die zijn verbonden met het account om u aan te melden.

  • Als u een nieuw account wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Use another account, button' hoort. Druk vervolgens op Enter. Typ uw e-mailadres, telefoonnummer of Skype adres en druk op Enter. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'PowerPoint, koppeling' hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. PowerPoint voor het web wordt geopend. U hoort 'Microsoft,PowerPoint voor het web ' of 'Welkom bij PowerPoint '. De focus ligt op een nieuwe lege presentatieoptie.

Een presentatie openen

In PowerPoint voor het web kunt u snel een presentatie openen waaraan u recent hebt gewerkt of in uw OneDrive-mappen bladeren naar een bestand.

 1. OpenPowerPoint voor het web en meld u zo nodig aan.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de naam hoort van een recente presentatie waaraan u wilt werken of een andere locatie van het bestand. Druk vervolgens op Enter.

  Als u een andere bestandslocatie hebt geselecteerd, drukt u op de Tab-toets en de pijltoetsen om het bestand te vinden en drukt u vervolgens op Enter.

  Tip: Als u al een dia bewerkt en een andere presentatie wilt openen, drukt u op Alt+Windows-logotoets+F en vervolgens op O. Druk op de Tab-toets om naar het bestand of de opslaglocatie in het menu Openen te gaan en druk vervolgens op Enter.

Een presentatie openen in de volledige versie van PowerPoint

Als u de volledige bureaubladversie van PowerPoint hebt, hebt u veel meer opties wanneer u met uw bestanden werkt. U kunt de volledige versie eenvoudig openen vanuit PowerPoint voor het web.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Alt+Windows-logotoets+Z, M en vervolgens op O. De presentatie wordt geopend in de bureaubladversie.

 2. Ga terug naar PowerPoint voor het web en druk op Ctrl+W om het browsertabblad te sluiten.

Dia-inhoud lezen in de bewerkingsweergave

U kunt de dia-inhoud controleren terwijl u aan uw presentatie werkt in de bewerkingsweergave.

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'Diavenster' hoort en druk vervolgens op de Tab-toets. De schermlezer kondigt het eerste element op de dia aan en leest de inhoud ervan voor.

 2. Als u naar het volgende element wilt gaan en het wilt lezen, drukt u op de Tab-toets.

Dia-inhoud lezen in de weergave Diavoorstelling

 1. Als u de weergave Diavoorstelling wilt openen, drukt u in de bewerkingsweergave op Alt+Windows-logotoets+S en vervolgens op B. De eerste dia van uw presentatie wordt geopend in de weergave Diavoorstelling .

 2. De schermlezer begint automatisch de inhoud van de dia te lezen. Druk op Ctrl om de schermlezer te stoppen.

Navigeren door dia's

Controleer of uw dia's in de juiste volgorde staan en de gewenste inhoud bevatten.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Ctrl+F6 totdat u 'Bewerken, deelvenster miniaturen' hoort, gevolgd door het nummer van de huidige dia. De focus is op het deelvenster Miniaturen.

 2. Als u in het deelvenster Miniaturen wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. De schermlezer leest het nummer en de titel van de dia op, en laat weten of de dia notities of opmerkingen heeft.

 3. Als u van het deelvenster Miniaturen naar de dia wilt gaan, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Diavenster' hoort en drukt u vervolgens op de Tab-toets.

 4. Als u door de dia wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u alle elementen op de dia hebt doorlopen.

Een nieuwe lege presentatie maken

Maak een nieuwe lege presentatie om snel aan de slag te gaan. U kunt later een vooraf ontworpen thema toevoegen om uw presentatie een professioneel uiterlijk te geven.

U kunt ook een presentatie maken op basis van een sjabloon. Voor instructies gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een presentatie te maken op basis van een sjabloon in PowerPoint.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open PowerPoint voor het web. Er wordt een pagina geopend met recente presentaties, een zoekveld, sjablonen en thema's. De focus bevindt zich op de nieuwe, lege presentatiesjabloon. Druk op Enter.

  • Als u een presentatie al bewerkt, drukt u op Alt+Windows-logotoets+F, N om het menu Nieuw te openen. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Nieuw, alleen-lezen' hoort en druk op Enter.

 2. De presentatie wordt geopend en de focus bevindt zich op de eerste dia. Druk op Tab om naar het tekstvak van de titel te gaan.

Tip: Als u snel een nieuwe presentatie wilt maken in PowerPoint voor het web, opent u de browser, typt u PowerPoint.new of ppt.new in de adresbalk en drukt u op Enter.

Een thema toevoegen of wijzigen in een presentatie

Een thema is een verzameling gecoördineerde kleurenschema's, achtergronden, lettertypestijlen en plaatsing van tijdelijke aanduidingen. Gebruik vooraf ontworpen thema's om het algehele uiterlijk van uw presentatie snel te wijzigen.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Alt+Windows-logotoets+G en vervolgens op H. U hoort: 'Meer thema's, Microsoft 365 thema'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het gewenste thema hoort en druk vervolgens op Enter.

Een nieuwe dia invoegen

U kunt zo veel dia's aan uw presentatie toevoegen als u wilt.

 1. Druk op Alt+Windows-logotoets+H en vervolgens op I. U hoort de naam van het huidige diathema en de indelingsoptie in focus.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de dia-indeling hoort die u wilt invoegen en druk vervolgens op Enter of Alt+Enter.

Tip: Als u snel een nieuwe lege dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia in een presentatie, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Bewerken, deelvenster miniaturen' hoort, gevolgd door het nummer van de huidige dia. De focus is op het deelvenster Miniaturen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste dia hoort en druk vervolgens op Ctrl+M.

Een lokale kopie van uw presentatie opslaan

In PowerPoint voor het web wordt uw presentatie automatisch opgeslagen in OneDrive terwijl u werkt. Als u een kopie van de presentatie op uw apparaat wilt opslaan, kunt u dit eenvoudig doen met behulp van de schermlezer en de sneltoetsen op het toetsenbord. U kunt uw presentatie downloaden als PowerPoint PPTX-, PDF- of ODP-bestand.

Opmerking: De wijzigingen die u in uw lokale kopie aanbrengt, worden niet automatisch opgeslagen in het oorspronkelijke bestand op OneDrive.

 1. Druk op Alt+Windows-logotoets+F en vervolgens op A, C. U hoort: 'Waarschuwing, Microsoft,PowerPoint '. De focus bevindt zich op de knop Downloaden .

 2. Druk op Enter om de presentatie te downloaden. Het bestand wordt gedownload naar de map Downloads op uw apparaat.

Tekst toevoegen

Met behulp van de schermlezer en toetsenbordsneltoetsen kunt u eenvoudig tekst op de dia's toevoegen, zodat u uw boodschap duidelijk kunt overbrengen.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Als u naar de eerste tijdelijke aanduiding op de dia wilt gaan, drukt u op de tabtoets. Het type tijdelijke aanduiding wordt aangekondigd. Als het een tijdelijke tekstaanduiding is, drukt u op Enter en typt u de tekst.

 3. Druk op F2 als u klaar bent. Druk op de Tab-toets om naar de volgende tijdelijke aanduiding te gaan. Druk op Enter als u de tijdelijke aanduiding wilt bewerken. Druk op F2 om af te sluiten. Herhaal dit voor alle tijdelijke aanduidingen op de dia.

Tekst opmaken

Als u uw presentatie toegankelijker wilt maken voor verschillende doelgroepen, kunt u bijvoorbeeld de tekengrootte vergroten of vetgedrukte opmaak toepassen om tekst beter leesbaar te maken.

 1. U verplaatst de focus naar een bewerkbaar gebied op een dia door op Ctrl+F6 te drukken totdat u dit hoort: 'diavenster'.

 2. Druk op de Tab-toets om naar het eerste bewerkbare gebied op de dia te gaan.

 3. Druk op Enter om het bewerkbare gebied te selecteren.

 4. Als u alle tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op Ctrl+A. Als u een deel van de tekst in het gebied wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de tekst hoort en drukt u vervolgens op Ctrl+Shift+pijltoetsen om het gewenste stukje tekst te selecteren.

 5. Met de volgende sneltoetsen kunt u veelgebruikte opmaakopties toepassen op de geselecteerde tekst:

  • Vet: Ctrl+B

  • Cursief: Ctrl+I

  • Onderstrepen: Ctrl+U

  • Tekengrootte vergroten: Ctrl+haakje rechts (])

  • Tekengrootte verkleinen: Ctrl+haakje links ([)

 6. Als u meer opmaakopties wilt openen, drukt u terwijl de tekst is geselecteerd op Alt+Windows-logotoets+H en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Ongedaan maken'. Druk vervolgens op de pijl-rechts of pijl-omlaag totdat u de gewenste opmaakoptie hoort, bijvoorbeeld 'Knop Opsommingstekens'. Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren. Druk op Alt+pijl-omlaag om samengevouwen menu-items uit te vouwen.

Afbeeldingen toevoegen

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, dus waarom voegt u niet een afbeelding toe om uw presentatie op te fleuren? In PowerPoint voor het web kunt u afbeeldingen uit uw eigen opslagplaats toevoegen of afbeeldingen rechtstreeks van internet gebruiken.

Tip: Als u afbeeldingen op exact de juiste plaats en van exact het juiste formaat wilt toevoegen, kunt u een dia gebruiken op basis van een dia-indeling die is ontworpen voor afbeeldingen, zoals Afbeelding met bijschrift. Ga naar Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in PowerPoint in te voegen en te bewerken voor meer informatie.

Afbeeldingen vanaf uw apparaat invoegen

 1. Ga naar de dia waarin u een afbeelding wilt invoegen en druk op Alt+Windows-logotoets+N en vervolgens op F, P. Het dialoogvenster Windows Openen wordt geopend met de focus op het veld bestandsnaam.

 2. Gebruik de Tab-toets en de pijltoetsen om naar het gewenste afbeeldingsbestand te navigeren en druk vervolgens op Enter.

Afbeeldingen van internet toevoegen

 1. Op een dia waaraan u een afbeelding wilt toevoegen, drukt u op Alt+Windows-logotoets+N en vervolgens op F, F. Het dialoogvenster Bing-afbeeldingen zoeken wordt geopend, met de focus op het zoekveld.

 2. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter.

 3. Gebruik de pijltoetsen om naar de afbeelding te navigeren die u wilt invoegen en druk vervolgens op de spatiebalk om de afbeelding te selecteren.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u bij de knop Invoegen bent en druk vervolgens op Enter.

Sprekersnotities toevoegen

Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de spreker toevoegen.

 1. Op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u hoort: 'PowerPoint voor het web, Dianotities, bewerken, deelvenster'.

  Als u 'Dianotities, bewerken, deelvenster' niet hoort, drukt u op Alt+Windows-logotoets+W en vervolgens op P, N om het deelvenster dianotities weer te geven.

 2. De focus wordt verplaatst naar het notitievenster van de dia. Typ de sprekersnotities voor de dia.

Uw dia's presenteren aan een publiek

Wanneer u uw presentatie gaat geven, gebruikt u de sneltoetsen en de schermlezer om de diapresentatie te starten.

 1. Druk in de bewerkingsweergave op Alt+Windows-logotoets+S en vervolgens op B. De diavoorstelling begint vanaf de eerste dia in de presentatie.

  Tip: Als u de diavoorstelling wilt starten vanaf de huidige dia, drukt u op Alt+Windows-logotoets+S en vervolgens op C.

 2. Druk in de diavoorstelling op de Tab-toets totdat u de naam van de presentatie hoort. De focus wordt verplaatst naar de diavoorstelling.

 3. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N en om naar de vorige dia te gaan, drukt u op P.

 4. Wanneer u wilt stoppen met de presentatie, drukt u op Esc. De focus wordt verplaatst naar de bewerkingsweergave.

Zie Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint en Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven voor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×