Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en een schermlezer om sprekersnotities toe te voegen en te lezen in uw PowerPoint presentatie. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert hoe u sprekersnotities kunt gebruiken om herinneringen of gesprekspunten voor de presentator toe te voegen en opmerkingen te gebruiken om uw collega's feedback te geven over hun presentaties.

Notities: 

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

Voeg sprekersnotities aan uw presentaties toe om een verhaal bij de dia's te vertellen. U kunt de sprekersnotities ook gebruiken als een geheugensteuntje voor bij de dia's.

 1. Druk op Alt+W, P, N als u het notitievenster in de weergave Normaal wilt weergeven.

 2. Druk op de dia waaraan u notities wilt toevoegen op F6 totdat u het volgende hoort: 'Dianotities'.

 3. Typ uw notities.

 4. Druk op F6 als u het notitievenster wilt afsluiten.

Sprekersnotities lezen

U kunt horen of een dia notities bevat en naar de notities luisteren.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 totdat u het volgende hoort: 'Miniaturen'.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de titel of het nummer van de dia en de bijbehorende positie in de lijst met dia's hoort. Als de dia sprekersnotities bevat, hoort u: 'Bevat notities.'

 3. Als u het notitievenster wilt weergeven, drukt u op Alt+W, P, N.

 4. Druk op F6 totdat u 'Dianotities' hoort en druk vervolgens op de SR-toets+R om naar de notitie te luisteren.

Een opmerking toevoegen

U kunt opmerkingen aan dia's toevoegen, bijvoorbeeld bij het beoordelen van het werk van iemand anders.

Als u een opmerking wilt maken over een bepaald stuk tekst of een object, selecteert u deze eerst. Zie Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken voor meer informatie over het selecteren in PowerPoint met behulp van sneltoetsen.

 1. Druk op een dia in de weergave Normaal op Alt+R, C als u een stuk tekst of een object hoort waarbij u een opmerking wilt maken. Het opmerkingenvenster wordt geopend.

 2. Typ uw opmerking en druk op Ctrl+Enter om deze op te slaan.

 3. Als u het opmerkingenvenster wilt afsluiten, drukt u op Esc.

 4. Als u het opmerkingenvenster wilt sluiten, drukt u op Alt+R, P en drukt u vervolgens op P.

Opmerkingen lezen

U kunt horen of een dia opmerkingen bevat en naar de opmerkingen luisteren.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 totdat u het volgende hoort: 'Miniaturen'.

 2. Druk op F6 en de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de titel of het nummer van de dia en de positie ervan in de lijst met dia's hoort. Als de dia opmerkingen bevat, hoort u 'Bevat opmerkingen.'

 3. Druk op Alt+R, P, P om het deelvenster Opmerkingen te openen. U hoort: 'Opmerkingen op dia'.

  Als het opmerkingenvenster al is geopend, drukt u op F6 of Shift+F6 totdat u het volgende hoort: 'Opmerkingen op dia'.

 4. Druk op de SR-toets+pijl-rechts of pijl-links om door de opmerkingen te navigeren. De schermlezer leest de opmerkingen voor wanneer u erop terechtkomt.

 5. Als u het opmerkingenvenster wilt sluiten, drukt u op Alt+R, P en drukt u vervolgens op P.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

GebruikPowerPoint met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om sprekersnotities en opmerkingen in uw presentatie toe te voegen en te lezen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

Voeg sprekersnotities aan uw presentaties toe om een verhaal bij de dia's te vertellen. U kunt de sprekersnotities ook gebruiken als een geheugensteuntje voor bij de dia's. U kunt de sprekersnotities toevoegen in de weergave Normaal als u alleen korte notities toevoegt, of in de weergave Notitiepagina als u meer notities per dia wilt schrijven.

Sprekersnotities toevoegen in de weergave Normaal

 1. Op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen, drukt u op Shift+F6 totdat u het volgende hoort: 'Notitievenster'.

 2. Typ de sprekersnotities voor de dia.

Sprekersnotities toevoegen in de weergave Notitiepagina

 1. Druk in de weergave Normaal, op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen, op Command+3. U hoort: 'Notitiepagina, ingeschakeld'.

 2. Druk in de weergave Notitiepagina op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Tekstvak Dianotities invoeren, Tekst bewerken'. Typ vervolgens uw sprekersnotities.

 3. Als u naar de notities op een andere dia wilt gaan, drukt u in de weergave Notitiepagina op Option+Control+Shift+pijl-omhoog totdat u hoort: 'Geen notitiepaginaweergave, indelingsgebied'. Druk eenmaal op Esc en druk vervolgens op Option+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u de gewenste dia hoort.

 4. Druk op Command+1 om terug te keren naar de weergave Normaal.

Sprekersnotities lezen

U kunt de notities op uw headset beluisteren en deze vervolgens mondeling aan uw publiek bezorgen, of voiceOver de notities hardop laten voorlezen. U kunt de sprekersnotities beluisteren in de weergave Normaal of de weergave Notitiepagina wanneer u uw presentatie maakt of bewerkt. Wanneer u een diavoorstelling geeft, kunt u de weergave voor presentator gebruiken.

Sprekersnotities lezen in de weergave Normaal

 1. Druk op de dia op Shift+F6 totdat u het volgende hoort: 'Notitievenster'.

 2. Druk in het notitievenster op Control+Command+pijl-rechts. U hoort 'Tekst bewerken, invoeging aan het begin van tekst', gevolgd door de sprekernotities.

Sprekersnotities lezen in de weergave Notitiepagina

 1. Bij een dia: druk op Command+3. U hoort: 'Notitiepagina, ingeschakeld'.

 2. Druk in de weergave Notitiepagina op de Tab-toets totdat u 'Tekst bewerken' hoort, gevolgd door de tekst van de sprekersnotities.

 3. Als u naar de notities op een andere dia wilt gaan, drukt u in de weergave Notitiepagina op Option+Control+Shift+pijl-omhoog totdat u hoort: 'Geen notitiepaginaweergave, indelingsgebied'. Druk eenmaal op Esc en druk vervolgens op Option+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u de gewenste dia hoort.

 4. Druk op Command+1 om terug te keren naar de weergave Normaal.

Sprekersnotities lezen in de weergave voor presentator

 1. Als u wilt overschakelen naar de weergave voor presentator, drukt u op een dia in de weergave Normaal op Option+Return. U hoort: 'Nu in PowerPoint weergave voor presentator'.

 2. Druk in de weergave voor presentator op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Notitievenster, indelingsgebied'.

 3. Als u de tekst van de notities wilt lezen, drukt u in het notitievenster op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver leest de tekst van de sprekersnotities voor. Als u wilt stoppen met lezen, drukt u eenmaal op Control.

opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen aan dia's toevoegen als u bijvoorbeeld samenwerkt aan een presentatie of als u het werk van iemand anders beoordeelt.

 1. Druk op de dia waaraan u opmerkingen wilt toevoegen op F6 totdat u de naam van het huidige tabblad op het lint hoort.

 2. Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Controleren' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op het tabblad Controleren op de Tab-toets totdat u 'Knop Nieuwe opmerking' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het deelvenster Opmerkingen wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld van de opmerking in het deelvenster.

 4. Typ uw opmerking.

 5. Druk op Command+Return om uw opmerking in te voegen.

Reageren op een opmerking 

 1. Open het deelvenster Opmerkingen en lees de opmerkingen zoals aangegeven in Opmerkingen lezen.

 2. Wanneer u een opmerking hebt die u wilt beantwoorden, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Beantwoorden, tekst bewerken' hoort en typt u uw antwoord.

 3. Druk op Command+Return om uw antwoord in te voegen.

Opmerkingen oplossen

 1. Open het deelvenster Opmerkingen en lees de opmerkingen zoals aangegeven in Opmerkingen lezen.

 2. Wanneer u een opmerking hebt die u wilt oplossen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Meer threadacties' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Als u de opmerking wilt oplossen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Thread oplossen' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Opmerkingen lezen

U kunt VoiceOver gebruiken om te luisteren naar de opmerkingen van anderen en om te controleren wie er op uw presentatie heeft gereageerd en wanneer.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 totdat u het huidige tabblad op het lint hoort.

 2. Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Controleren' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op het tabblad Controle op Tab totdat u het volgende hoort: 'Menuknop Opmerkingen weergeven'.

 4. Als u het opmerkingenvenster wilt openen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Opmerkingenvenster' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Als u 'Vinkje, deelvenster Opmerkingen' hoort, is het deelvenster Opmerkingen al geopend. In dat geval drukt u op Esc en gaat u verder met de volgende stap.

 5. Druk op een dia op F6 totdat u het volgende hoort: 'Opmerkingen, tabblad geselecteerd'.

 6. Druk in het deelvenster Opmerkingen op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Enter comment thread'. De focus bevindt zich op de eerste opmerking van de thread. Druk op Tab om de opmerking te lezen. VoiceOver kondigt ook het tijdstip aan waarop de opmerking is toegevoegd en wie de opmerking heeft geschreven.

 7. Als u naar de volgende opmerkingenthread wilt gaan, drukt u op Option+Control+Shift+pijl-omhoog. U hoort: 'Thread met opmerkingen is verlaten.' Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de volgende thread hoort.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om sprekersnotities en opmerkingen in uw presentatie toe te voegen en te lezen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Sprekersnotities lezen

Als u in PowerPoint een presentatie opent, wordt deze in de weergave Normaal geopend. Hier kan VoiceOver de sprekersnotities lezen.

 1. Als u naar een dia met sprekersnotities wilt navigeren, swipet u naar rechts totdat u het dianummer en de titel hoort, gevolgd door 'Heeft notities'. Dubbeltik op het scherm om de dia te selecteren.

 2. Als u het notitievenster wilt openen, swipet u naar links totdat u 'Knop Notities' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Het notitievenster wordt geopend. Als u de notities wilt lezen, swipet u naar links totdat u 'Dianotities, tekstvak' hoort, gevolgd door de sprekersnotities voor de dia.

 4. Als u het notitievenster wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Sluiten, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities als een geheugensteuntje gebruiken voor wat u moet zeggen als u uw dia's presenteert.

 1. Swipe op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Notities.' Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het notitievenster wordt geopend.

  Opmerking: Als u 'Notities' hoort in plaats van 'Knop Notities', is het notitievenster al geopend.

 2. Als u naar het tekstveld notities wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Dianotities, tekstvak, tekstveld'.

 3. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw notities te typen.

 4. Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u 'Toetsenbord verbergen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerkingen lezen 

Wanneer u een presentatie opent in PowerPoint, wordt deze geopend in de weergave Normaal , waar VoiceOver de opmerkingen kan lezen.

 1. Als u naar een dia met opmerkingen wilt navigeren, swipet u naar rechts totdat u het dianummer en de titel hoort, gevolgd door 'Heeft opmerkingen'. Dubbeltik op het scherm om de dia te selecteren.

 2. Als u het opmerkingenvenster wilt openen, swipet u naar links totdat u 'Knop Opmerkingen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Het opmerkingenvenster wordt geopend. Als u de opmerking wilt lezen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Threaded comment' hoort, gevolgd door de naam van de persoon die de hoofdopmerking heeft geschreven en de inhoud van de opmerking.

 4. Als u de antwoorden op de hoofdopmerking wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u 'Beantwoorden' hoort, gevolgd door de naam van de persoon die het antwoord heeft geschreven en de inhoud van het antwoord.

 5. Als u naar de volgende opmerking wilt navigeren, swipet u naar links totdat u 'Volgende opmerking' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Als u wilt terugkeren naar de vorige opmerking, swipet u naar links totdat u 'Vorige opmerking' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Als u het opmerkingenvenster wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Sluit het opmerkingenvenster, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Opmerkingen toevoegen

 1. Tik op de dia waaraan u een opmerking wilt toevoegen met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Een opmerking invoegen' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Bij vermelding of opmerking'. De focus ligt op het tekstveld van de opmerking.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om uw opmerking te typen.

 5. Als u uw opmerking wilt invoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Opmerking posten, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het opmerkingenvenster wordt geopend. U hoort: 'Sluit het opmerkingenvenster'.

 6. Dubbeltik op het scherm om het opmerkingenvenster te sluiten.

Reageren op een opmerking

 1. Open het opmerkingenvenster en lees de opmerkingen zoals aangegeven in Opmerkingen lezen.

 2. Wanneer u een opmerking hebt die u wilt beantwoorden, swipet u naar rechts totdat u 'Bij vermelding of antwoord' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw antwoord te typen.

 4. Als u uw antwoord wilt invoegen, swipet u naar links totdat u 'Bericht antwoord' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een opmerking oplossen

 1. Open het opmerkingenvenster en lees de opmerkingen zoals aangegeven in Opmerkingen lezen.

 2. Wanneer u een opmerking hebt die u wilt oplossen, swipet u naar rechts totdat u 'Meer threadacties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u de opmerking wilt oplossen, swipet u naar rechts totdat u 'Thread oplossen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om sprekersnotities of opmerkingen in een presentatie toe te voegen en te laten voorlezen. Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de presentator toevoegen. Met opmerkingen kunt u uw collega's feedback geven over hun presentaties.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities als een geheugensteuntje gebruiken voor wat u moet zeggen als u uw dia's presenteert.

 1. Swipe op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Notities, schakeloptie'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tekstveld Notities wordt geopend.

 2. Als u naar het tekstveld wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u 'Dianotities' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notities te typen.

 4. Als u het tekstveld Notities wilt sluiten wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Sprekersnotities lezen

Wanneer u door de lijst met dia's bladert in de leesweergave, geeft TalkBack aan of de dia notities bevat. U hoort het nummer en de titel van de dia, gevolgd door 'Bevat notities'. Als u de notities wilt lezen, opent u de dia in de bewerkingsweergave. Wanneer u een diavoorstelling geeft, kunt u de weergave voor presentator gebruiken om uw notities te lezen.

Sprekersnotities lezen in de bewerkingsweergave

 1. Navigeer in de leesweergave naar een dia met sprekersnotities en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'. Dubbeltik op het scherm. De dia wordt geopend in de bewerkingsweergave.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Notities, schakelen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Het tekstveld Notities wordt geopend. Als u de notities wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u 'Geselecteerd, Dianotities' hoort, gevolgd door de sprekersnotities voor de dia.

 4. Als u het tekstveld Notities wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Sluiten, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Sprekersnotities lezen tijdens een diavoorstelling

 1. Swipe in de lees- of bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Knop Presenteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De liggende modus wordt geactiveerd. Draai uw apparaat naar de liggende modus.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste dia hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u de sprekersnotities wilt lezen, draait u het apparaat in de staande modus en swipet u naar rechts totdat u 'Geselecteerd, dianotities' hoort, gevolgd door de sprekersnotities voor de dia.

Opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen aan dia's toevoegen als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt of als u het werk van iemand anders beoordeelt.

 1. Dubbeltik op het inhoudsgebied van de dia waar u opmerkingen wilt toevoegen. Het contextgevoelige menu wordt geopend. U hoort: 'Knop Knippen'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Nieuwe opmerking, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tekstveld @mention of opmerking wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het begin van het tekstveld.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw opmerkingen te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 4. Als u uw opmerking wilt invoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Opmerking posten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het opmerkingenvenster wordt geopend. U hoort: 'Sluit het opmerkingenvenster'. Dubbeltik op het scherm om het opmerkingenvenster te sluiten.

Opmerkingen lezen

Wanneer u door de lijst met dia's bladert in de leesweergave, geeft TalkBack aan of de dia opmerkingen bevat. U hoort het nummer en de titel van de dia, gevolgd door 'Heeft opmerkingen'. Als u de opmerkingen wilt lezen, opent u de dia in de bewerkingsweergave.

 1. Navigeer in de leesweergave naar een dia met opmerkingen en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'. Dubbeltik op het scherm. De dia wordt geopend in de bewerkingsweergave.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Opmerkingen, schakeloptie' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Het opmerkingenvenster wordt geopend. Als u de opmerkingen wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u 'Opmerkingenthread' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Threaded comment' hoort, gevolgd door de naam van de persoon die de opmerking heeft geschreven en de inhoud van de opmerking.

 5. Als u de antwoorden op de opmerking wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u 'Beantwoorden' hoort, gevolgd door de naam van de persoon die het antwoord heeft geschreven en de antwoordinhoud.

 6. Als u naar de volgende opmerkingenthread wilt navigeren, swipet u naar rechts totdat TalkBack het nummer van de volgende dia aankondigt, gevolgd door 'Discussielijn opmerking'. Als u naar de vorige opmerkingenthread wilt navigeren, swipet u naar links totdat u het nummer van de vorige dia hoort, gevolgd door 'Discussielijn opmerking'.

 7. Als u het opmerkingenvenster wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Sluiten, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Reageren op een opmerking

 1. Navigeer naar en lees de opmerkingen zoals aangegeven in Opmerkingen lezen.

 2. Wanneer u op een opmerking bent die u wilt beantwoorden, swipet u naar rechts totdat u 'Bij vermelding of antwoord' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw antwoord te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 4. Als u uw antwoord wilt invoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Bericht antwoord' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Opmerkingen oplossen

 1. Navigeer naar en lees de opmerkingen zoals aangegeven in Opmerkingen lezen.

 2. Wanneer u een opmerking hebt die u wilt oplossen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Meer threadacties' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u de thread wilt oplossen, swipet u naar rechts totdat u 'Thread oplossen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor het web met het toetsenbord en een schermlezer om sprekersnotities of opmerkingen in een presentatie toe te voegen en te lezen. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken. U leert hoe u sprekersnotities gebruikt, herinneringen of gesprekspunten voor de presentator toevoegt en opmerkingen gebruikt om uw collega's feedback te geven over hun presentaties.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

Voeg sprekersnotities aan uw presentaties toe om een verhaal bij de dia's te vertellen. U kunt de sprekersnotities ook gebruiken als een geheugensteuntje voor bij de dia's.

 1. Als u het notitievenster wilt weergeven, drukt u in de weergave Normaal op Alt+Windows-logotoets, W, P, N.

 2. Op de dia waaraan u notities wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Dianotities'.

 3. Typ uw notities.

 4. Druk op Ctrl+F6 om het notitievenster af te sluiten.

Sprekersnotities lezen

U kunt horen of een dia notities bevat en naar de notities luisteren.

 1. Druk in de weergave Normaal op Ctrl+F6 totdat u het nummer van een dia en de positie ervan in de lijst met dia's hoort.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijst met dia's te bladeren. Als de dia sprekersnotities bevat, hoort u: 'Bevat notities.'

 3. Als u het notitievenster wilt weergeven, drukt u op Alt+Windows-logotoets, W, P, N.

 4. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'Dianotities' hoort en druk vervolgens op de SR-toets+R om naar de notitie te luisteren.

Opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen aan dia's toevoegen, bijvoorbeeld bij het beoordelen van het werk van iemand anders.

 1. Wanneer u op een dia in de normale weergave een stuk tekst of een object hoort waarop u een opmerking wilt plaatsen, drukt u op Alt+Windows-logotoets, R, C, 1. Het opmerkingenvenster wordt geopend. U hoort: '@mention of opmerking, bewerken'.

 2. Typ uw opmerking. U kunt op Enter drukken om een nieuwe regel te starten.

 3. Als u de opmerking wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Bericht' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 4. Druk op Ctrl+F6 om het opmerkingenvenster af te sluiten.

 5. Als u het opmerkingenvenster wilt sluiten, drukt u op Alt+Windows-logotoets, R, P, P.

Opmerkingen lezen

U kunt horen of een dia opmerkingen bevat en naar de opmerkingen luisteren.

 1. Druk in de weergave Normaal op Ctrl+F6 totdat u het nummer van een dia en de positie ervan in de lijst met dia's hoort.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijst met dia's te bladeren. Als er sprekersnotities op de dia staan, hoort u: 'Bevat opmerkingen'.

 3. Als u het opmerkingenvenster wilt openen, drukt u op Alt+Windows-logotoets, R, P, P. U hoort: 'Deelvenster Opmerkingen'.

  Als het opmerkingenvenster al is geopend, drukt u op Ctrl+F6 of Ctrl+Shift+F6 totdat u het volgende hoort: 'Opmerkingenvenster'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opmerkingenkaart'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om te schakelen tussen opmerkingenkaarten en de pijl-links en pijl-rechts om door de opmerkingen binnen elke kaart te navigeren. De schermlezer leest de opmerkingen voor wanneer u erop terechtkomt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×