Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Druk op F6 om in PowerPoint te navigeren en door de hoofdschermelementen te bladeren. De elementen zijn, in volgorde:

 • De actieve dia

 • De statusbalk

 • De linttabbladen

 • Het notitievenster (als het is geopend)

 • Het deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

 • Als u binnen het huidige schermelement wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit). Druk bijvoorbeeld op de Tab-toets om te schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Druk op de pijltoetsen om door menu's of lijsten te bladeren. Als u bijvoorbeeld wilt schakelen tussen de miniaturen van de dia's in het deelvenster Miniaturen, drukt u op de pijl-omlaag en pijl-omhoog.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Tip: Als u de focus snel wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of een afbeelding, drukt u op Ctrl+Alt+5. Vervolgens drukt u op Tab om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Navigeren op de werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang in de linkerbovenhoek van het scherm bevat bijvoorbeeld de knop Opslaan .

 1. Druk op Alt+H om naar de werkbalk Snelle toegang te navigeren. U hoort: 'Tabblad Start'.

 2. Druk op de pijl-omhoog. De focus wordt verplaatst naar de werkbalk Snelle toegang.

 3. Druk op de pijl-links en pijl-rechts om door de werkbalk te navigeren.

Navigeer naar de app-besturingselementen

De app-besturingselementen in de rechterbovenhoek van het scherm bevatten bijvoorbeeld de knoppen Minimaliseren en Sluiten .

 1. Druk op Alt+H om naar de app-besturingselementen te navigeren. U hoort: 'Tabblad Start'. Druk vervolgens op de toets Pijl-omhoog. De focus wordt verplaatst naar de werkbalk Snelle toegang.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opties voor lintweergave' hoort en druk vervolgens op de SR-toets+pijl-rechts totdat u de gewenste knop hoort.

Navigeren op de linttabbladen

De linttabbladen groeperen opties op verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint zijn bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van de diavoorstelling en het tabblad Beeld om over te schakelen naar een andere weergave.

 • Als u naar de linttabbladen wilt navigeren, drukt u op F6 of Shift+F6 totdat u het geselecteerde linttabblad hoort, bijvoorbeeld: 'Linttabbladen, Geselecteerd, Tabblad Ontwerpen'.

 • Als u tussen de linttabbladen wilt navigeren, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u het gewenste tabblad hoort. Het tabblad is geselecteerd en het lint wordt weergegeven onder het tabblad.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om naar een linttabblad te gaan en te selecteren. Raadpleeg Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken voor meer informatie.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen (JAWS noemt het 'onderste lint'). Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items kiezen, zoals afbeeldingen of grafieken die u in uw dia wilt invoegen vanaf het lint.

 • Druk op de Tab-toets om vanaf het geselecteerde linttabblad naar het lint te gaan. U hoort de eerste optie op het lint.

 • Als u op het lint wilt navigeren en tussen de opties op het lint wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets.

 • Druk op Enter of op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 • Als u een samengevouwen menu wilt uitvouwen, drukt u op Alt+pijl-omlaag.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om met het lint te werken. Raadpleeg Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken voor meer informatie.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft PowerPoint de volgende veelgebruikte weergaven:

 • Het menu Bestand , dat bijvoorbeeld opties bevat voor het maken van een nieuwe presentatie en het openen of opslaan van een bestaande presentatie.

  • Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Bestand, info'.

  • Als u door het menu Bestand wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste menu-item hoort. Druk vervolgens op Enter om het tabblad met andere opties te openen.

  • Als u door het tabblad Opties wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de gewenste optie hoort.

  • Druk op Esc om het menu Bestand af te sluiten en terug te keren naar de hoofdweergave.

 • Het venster Opties bevat PowerPoint instellingen, zoals persoonlijke instellingen, toegankelijkheid, spelling en taalvoorkeuren.

  • Druk op Alt+F, T om het venster Opties te openen. U hoort: 'PowerPoint venster opties'. De focus bevindt zich op het deelvenster Optiecategorieën.

  • Als u door de optiecategorieën wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de gewenste categorie.

  • Als u de focus naar de opties van de geselecteerde categorie wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets.

  • Als u door de opties wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op Enter om deze te selecteren.

  • Als u het venster Opties wilt sluiten en wilt terugkeren naar de hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op Enter. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

Voor instructies over het werken met de diavoorstellingsweergave gaat u naar Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint of Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven.

Speciale overwegingen voor PowerPoint

U kunt de inhoud gemakkelijker te lezen en te selecteren maken door het contrast te vergroten of de kleuren op uw computer om te keren via de Windows-instellingen voor hoog contrast. Als u snel een thema met hoog contrast wilt gaan gebruiken, drukt u op linker Alt+linker Shift+Print Screen en drukt u vervolgens op Enter om het thema met hoog contrast te activeren.

Windows biedt verschillende thema’s met hoog contrast. Kies het thema dat het meest geschikt is voor u:

 1. Druk op de Windows-logotoets en typ vervolgens "hoog contrast" in het zoekvak. De zoekresultaten worden bijgewerkt terwijl u typt.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Thema hoog contrast wijzigen' hoort en druk vervolgens op Enter. Het venster Instellingen voor hoog contrast wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Thema hoog contrast' hoort, gevolgd door het geselecteerde thema.

 4. Gebruik de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de thema’s met hoog contrast te bladeren totdat u een geschikt thema hebt gevonden.

 5. Druk op de SR-toets+pijl-rechts totdat u 'Knop Toepassen' hoort en druk vervolgens op Enter om het geselecteerde thema te activeren.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Voor meer informatie over de functie Zoeken, ga je naar Find what you need with Microsoft Search.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Microsoft 365 die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Druk op F6 om in PowerPoint te navigeren en door de hoofdschermelementen te bladeren. De elementen zijn, in volgorde:

 • De actieve dia

 • De statusbalk

 • De werkbalk Snelle toegang

 • De linttabbladen

 • Het notitievenster (als het is geopend)

 • Het deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

Gebruik de volgende sneltoetsen om binnen het huidige schermelement te navigeren:

 • Als u binnen een schermelement wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit).

 • Druk op de spatiebalk om een item te selecteren.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoetsen en drukt u vervolgens op de spatiebalk om een selectie te maken. Gebruik bijvoorbeeld de pijl-omlaag en pijl-omhoog om tussen de dia's in het deelvenster Miniaturen te navigeren.

 • Als u wilt schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia, drukt u op Caps Lock+pijl-rechts of pijl-links.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Navigeren op de werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang in de linkerbovenhoek van het scherm bevat bijvoorbeeld de knop Opslaan .

 • Als u naar de werkbalk Snelle toegang wilt navigeren, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Automatisch opslaan, aan, schakeloptie'.

 • Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts om door de werkbalk te navigeren.

 • Druk op de spatiebalk om een item te selecteren.

Navigeren op de linttabbladen

De linttabbladen groeperen opties op verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint zijn bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van de diavoorstelling en het tabblad Beeld om over te schakelen naar een andere weergave.

 • Als u naar de rij met linttabbladen wilt navigeren, drukt u op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Beeld, geselecteerd, tabblad'.

 • Als u wilt schakelen tussen de linttabbladen, drukt u op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts.

 • Druk op de spatiebalk om een tabblad te selecteren.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om met de linttabbladen te werken.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Als u van het geselecteerde linttabblad naar het lint wilt gaan, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de naam van het tabblad hoort, gevolgd door 'Tab-opdrachten'. Als u bijvoorbeeld het tabblad Animaties hebt geselecteerd, hoort u: 'Animaties, Tab-opdrachten'.

 • Als u wilt schakelen tussen de opties op het lint, drukt u op de Tab-toets of op Shift+Tab.

 • Druk op de spatiebalk om een optie op het lint te selecteren.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om met het lint te werken.

Tip: Druk op Control+Option+M om naar de Apple-menubalk te gaan voor verdere opties voor opmaak en hulpmiddelen boven aan het scherm. Druk op Control+Option+Pijl-links of Pijl-rechts om naar de menubalk te gaan. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft PowerPoint de volgende veelgebruikte weergaven:

 • Het venster Voorkeuren , dat PowerPoint-instellingen bevat, zoals bewerken, proeflezen en beveiligingsvoorkeuren.

  • Druk op Command+Komma (,) om het venster Voorkeuren te openen. U hoort: 'PowerPoint voorkeuren'.

  • Druk op Control+Option+Pijl-links of Pijl-rechts om door de optiecategorieën te navigeren. Druk op de spatiebalk om een categorie te selecteren.

  • Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts om door het venster opties te navigeren.

  • Als u het venster Voorkeuren wilt sluiten en wilt terugkeren naar de hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op de spatiebalk. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

 • De weergave Diavoorstelling , voor het delen van uw presentatie met een publiek. Voor instructies over het werken met de diavoorstellingsweergave gaat u naar Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint of Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren door de belangrijkste weergaven en schermelementen in PowerPoint

 • Als u in de weergaven PowerPoint bewerken en Start wilt navigeren, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u door schermelementen wilt bladeren, bijvoorbeeld het gebied met de inhoud van de dia, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u de scherminhoud wilt verkennen, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Als u het contextgevoelige menu wilt openen (indien beschikbaar), dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.

Elementen in de weergave Start

Wanneer u de PowerPoint-app opent, komt u terecht in de weergave Start , waarin uw recente bestanden worden weergegeven. In deze weergave kunt u een bestaande presentatie zoeken en openen. U hebt ook toegang tot de opties voor het maken van een nieuwe presentatie en het wijzigen van de app-instellingen. De belangrijkste elementen van de weergave Start zijn, in volgorde:

 • Menuknop Account in de linkerbovenhoek van het scherm

 • Zoekveld boven aan het scherm

 • Lijst met uw meest recente presentaties die zijn ingedeeld in categorieën, zoals Recent

 • Werkbalk onder aan het scherm

Elementen in de bewerkingsweergave

In de bewerkingsweergave kunt u inhoud toevoegen aan uw dia's, het uiterlijk ervan wijzigen en nieuwe dia's toevoegen aan uw presentatie. De belangrijkste elementen van de bewerkingsweergave zijn, in volgorde:

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Gebied met dia-inhoud

 • Notitievenster (als het is geopend)

 • Miniaturen van dia's

 • Contextgevoelige werkbalk onder aan het scherm

Navigeren op de linttabbladen

De contextspecifieke linttabbladen groeperen opties op verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint zijn bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie en het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van uw diavoorstelling.

 1. Als u naar de linttabbladen wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde linttabblad wordt geopend. U hoort de naam van het tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Start'.

 2. Dubbeltik op het scherm om het menu linttabbladen uit te vouwen en naar een ander linttabblad te navigeren. Swipe vervolgens naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltik op het scherm. 

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het hoofdinhoudsgebied, worden er meer tabbladen weergegeven. Als de focus bijvoorbeeld op een tabel is gericht, wordt het tabblad Tabel weergegeven in het menu. Door op de items in de menulijst te dubbeltikken worden nieuwe bewerkingsopties weergegeven.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Als u door de opties op het lint en in de submenu's wilt bladeren, swipet u naar links of rechts.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergaven heeft PowerPoint ook andere veelgebruikte en nuttige weergaven. Als u efficiënt wilt werken en PowerPoint wilt optimaliseren, moet u van de ene weergave naar de andere gaan.

Overschakelen van de bewerkingsweergave naar de weergave Start

Als u bijvoorbeeld een andere presentatie wilt openen of de PowerPoint-instellingen wilt openen tijdens het bewerken van een dia, moet u van de bewerkingsweergave naar de weergave Start gaan.

 1. Als het lint actief is, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lint verbergen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u 'Bestand sluiten, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

Overschakelen naar en navigeren in het menu Meer opties

Het menu Meer opties bevat handige opties, zoals Een kopie opslaan, Afdrukken en Eigenschappen.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van uw presentatie.

 2. Als u door de opties in het menu Meer opties wilt bladeren, swipet u naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u wilt terugkeren naar de bewerkingsweergave, swipet u naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Overschakelen naar en navigeren in het accountmenu

In het accountmenu hebt u toegang tot uw accountgegevens, app-help en PowerPoint-instellingen.

 1. Swipe in de weergave Start naar links totdat u het adres van uw account hoort, gevolgd door: 'Navigatiedeelvenster, knop'.

 2. Als u door de opties in het accountmenu wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u wilt terugkeren naar de weergave Start nadat u bijvoorbeeld de optie Instellingen hebt geselecteerd, swipet u naar links totdat u 'Sluiten, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u het accountmenu wilt sluiten en terug wilt gaan naar de weergave Start , swipet u naar rechts totdat u 'Sluiten, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

De VoiceOver-rotor gebruiken

U kunt ook de VoiceOver-rotor gebruiken om te navigeren PowerPoint. Raadpleeg Over de VoiceOver-rotor op iPhone, iPad en iPod touch voor instructies.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en er effectief tussen te navigeren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Navigeren door de belangrijkste weergaven en schermelementen in PowerPoint

U kunt navigeren door alle belangrijke weergaven en elementen inPowerPoint met aanraakbewegingen: 

 • Swipe met één vinger naar links of rechts om in de PowerPoint de weergaven Lezen, Bewerken en Recent te navigeren.

 • Als u door schermelementen wilt bladeren, bijvoorbeeld het gebied met de inhoud van de dia, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u de scherminhoud wilt verkennen, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Als u het contextgevoelige menu wilt openen (indien beschikbaar), dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.

 • Als u een menu, weergave of dialoogvenster wilt afsluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Elementen in de weergave Recent

Wanneer u de PowerPoint-app opent, komt u in de weergave Recent . In deze weergave kunt u een bestaande presentatie zoeken en openen. U hebt ook toegang tot de opties voor het maken van een nieuwe presentatie en het wijzigen van de app-instellingen. De weergave Recent bevat de volgende elementen:

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Lijst met uw meest recente presentaties die zijn ingedeeld in categorieën

 • Werkbalk onder aan het scherm

Elementen in de leesweergave

Wanneer u een presentatie selecteert en dubbeltikt in de weergave Recent , wordt de leesweergave geopend. In deze weergave kunt u een diavoorstelling starten, uw presentatie delen, opmerkingen toevoegen en dia's kopiëren. De leesweergave bevat de volgende elementen:

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Dia's in de presentatie

Elementen in de bewerkingsweergave

In de bewerkingsweergave kunt u inhoud toevoegen aan uw dia's, het uiterlijk ervan wijzigen en nieuwe dia's toevoegen aan uw presentatie. De bewerkingsweergave bevat de volgende elementen:

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Gebied met dia-inhoud

 • Notitievenster (als het is geopend)

 • Miniaturen

 • Contextgevoelige werkbalk onder aan het scherm

Navigeren op de linttabbladen

De contextspecifieke linttabbladen groeperen opties op verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint zijn bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie en het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van uw diavoorstelling.

 • Als u naar de linttabbladen wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakeloptie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde linttabblad wordt geopend. U hoort de naam van het tabblad, bijvoorbeeld 'Tabmenu, Start geselecteerd'.

 • Dubbeltik op het scherm om het menu linttabbladen uit te vouwen en naar een ander linttabblad te navigeren. Swipe vervolgens naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltik op het scherm.

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het hoofdinhoudsgebied, worden er meer tabbladen weergegeven. Als de focus bijvoorbeeld op een tabel is gericht, wordt het tabblad Tabel weergegeven in het menu. Door op de items in de menulijst te dubbeltikken worden nieuwe bewerkingsopties weergegeven.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Als u door de opties op het lint en in de submenu's wilt bladeren, swipet u naar links of rechts.

  Opmerking: Als een optie een submenu heeft, hoort u de naam van de optie gevolgd door 'Menu'.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergaven heeft PowerPoint ook andere veelgebruikte en nuttige weergaven. Als u efficiënt wilt werken en PowerPoint wilt optimaliseren, moet u van de ene weergave naar de andere gaan.

Overschakelen van de bewerkings- of leesweergave naar de weergave Recent

Als u bijvoorbeeld een andere presentatie wilt openen of de instellingen wilt openen, moet u van de bewerkings- of leesweergave naar de weergave Recent gaan.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Swipe in de leesweergave omlaag en vervolgens naar links.

 • Swipe in de bewerkingsweergave omlaag en vervolgens naar links. De focus wordt verplaatst naar de leesweergave. Swipe nogmaals omlaag en vervolgens naar links.

U hoort 'Sluiten', gevolgd door de naam van de presentatie. De weergave Recent wordt verplaatst met de focus.

Overschakelen van de leesweergave naar de bewerkingsweergave

Als u een dia wilt bewerken, moet u naar de bewerkingsweergave gaan.

 1. Swipe in de leesweergave naar links of rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De bewerkingsweergave wordt geopend en de focus bevindt zich op de eerste dia in het deelvenster Miniaturen.

Overschakelen naar en navigeren in het menu PowerPoint

Het menu PowerPoint bevat handige opties, zoals het toevoegen van een nieuwe dia of notities, afdrukken en opslaan.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Menu' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Als u door de opties in het menu wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerking: U hebt ook toegang tot een aantal van de PowerPoint menuopties vanuit de leesweergave.

Overschakelen naar en navigeren in het menu Instellingen

In het menu Instellingen hebt u toegang tot uw accountgegevens en app-help en schakelt u de functie Automatisch opslaan in of uit.

 1. Swipe in de lees- of bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Menu' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Als u door de opties in het menu wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u wilt terugkeren naar de lees- of bewerkingsweergave, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht of optie wilt vinden, gebruikt u de zoekfunctie Uitleg.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakeloptie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Uitleg' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Laat me weten wat u wilt doen, vak bewerken'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om een zoekwoord te typen, bijvoorbeeld opsommingstekens of tabellen. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 4. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste opdracht of optie hoort.

  Sommige opdrachten en opties hebben mogelijk submenu's met meer opties. TalkBack kondigt het zoekresultaat aan, gevolgd door 'Menu'. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 5. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Druk op Ctrl+F6 om door de PowerPoint voor het web hoofdweergave te navigeren en door de schermelementen te bladeren. De elementen zijn, in volgorde:

 • Deelvenster Dia met de inhoud van de huidige dia

 • Opmerkingenvenster (als het is geopend)

 • Deelvenster Dianotities (als dit is geopend)

 • statusbalk

 • De bovenste werkbalk

 • Lint

 • Deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

Gebruik de volgende sneltoetsen om door de schermelementen van het huidige oriëntatiepunt te navigeren:

 • Als u door de schermelementen wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit). Druk bijvoorbeeld op de Tab-toets om te schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Druk op de pijltoetsen om door menu's of lijsten te bladeren. Druk bijvoorbeeld op de pijl-omlaag en pijl-omhoog om tussen de miniaturen van de dia's in het deelvenster Miniaturen te schakelen.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Navigeren op de linttabbladen

De linttabbladen groeperen opties op verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint zijn bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van de diavoorstelling en het tabblad Beeld om over te schakelen naar een andere weergave.

Notities: Als u de sneltoetsen effectief wilt gebruiken in de lintnavigatie, gaat u als volgt te werk:

 • Schakel het vereenvoudigde lint uit. Druk op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Lijst met Microsoft-services'. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aan, vereenvoudigd lint' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Schakellint, OK'. Druk op Enter om te bevestigen.

 • Schakel de scanmodus uit. Druk op de SR-toets+spatiebalk totdat u het volgende hoort: 'Scannen uit'.

 • Als u de focus naar het geselecteerde linttabblad wilt verplaatsen, drukt u op Alt+Windows-logotoets.

 • Als u wilt schakelen tussen de linttabbladen, drukt u op de Tab-toets.

 • Druk op Enter om een tab te selecteren.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om naar een linttabblad te gaan en te selecteren.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen (JAWS noemt het 'onderste lint'). Wanneer u een tabblad selecteert, wordt het tabbladspecifieke lint onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items kiezen, zoals afbeeldingen of grafieken die u in uw dia wilt invoegen vanaf het lint.

 • Wanneer u op Enter drukt om een linttabblad te selecteren, wordt de focus verplaatst naar de eerste optie op het lint.

 • Als u wilt schakelen tussen de opties op het lint, drukt u op de Tab-toets.

 • Druk op Enter om een optie te selecteren of een samengevouwen menu uit te vouwen.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om met het lint te werken.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave bevat PowerPoint het menu Bestand , dat bijvoorbeeld opties bevat voor het maken van een nieuwe presentatie en het openen of opslaan van een bestaande presentatie.

 • Druk op Alt+Windows-logotoets+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Menu Sluiten'.

 • Als u door het menu Bestand wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste menu-item hoort en drukt u vervolgens op Enter om het deelvenster met andere opties te openen.

 • Als u in het deelvenster met verdere opties wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de gewenste optie hoort.

 • Druk op Esc om het menu Bestand af te sluiten en terug te keren naar de hoofdweergave.

Voor instructies over het werken met de diavoorstellingsweergave gaat u naar Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint of Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×