Een begin- of einddatum (beperking) voor een taak instellen

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

U kunt de begin- of einddatum van een taak wijzigen in de kolommen Begindatumen Einddatum. Maar wees wel voorzichtig! Wanneer u een begin- of eindtijd wijzigt, worden beperking 's aan de taken geforceert om op die datum te beginnen of eindigen, zelfs als de rest van de planning verandert.

Wat wilt u doen?

Een beperking voor een taak toevoegen

Als u te maken hebt met een onvermijdelijke beperking, zoals de datum van een gebeurtenis, kiest u zowel het type beperking als de datum:

 1. Dubbelklik op de taak in de takenlijst van het Gantt-diagram.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 3. Kies een optie in de lijst Type beperking.

 4. Als u een andere beperking dan Zo laat mogelijk of Zo snel mogelijk kiest, voegt u een datum toe aan het vak Datum van beperking.

  Dialoogvenstger Taakgegevens, menu Type beperking

Tip voor projectmanagement    Laat Project doen wat het beste kan: uw project plannen. Stel de duur van taken zelf in en maak koppelingen tussen taken.Vervolgens worden in Project de begin- en einddatum van de taak berekend.

Een beperking verwijderen

Technisch gesproken kunt u een beperking niet verwijderen, maar u kunt deze wel instellen op de standaardwaarde en zo koppelen aan andere taken in plaats van een specifieke datum.

 1. Dubbelklik op de taak in de takenlijst van het Gantt-diagram.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 3. Kies een van de volgende opties in de lijst Type beperking:

Beschikbare beperkingen

In Project kunt u acht verschillende beperkingen toevoegen aan taken. Er zijn drie categorieën beperkingen:

 • Flexibele beperkingen koppelen een taak niet aan een specifieke datum.

 • Semi-flexibele beperkingen bevatten een vroegste begindatum of laatste einddatum.

 • Inflexibele beperkingen hebben een specifieke begin- of einddatum.

Beperking

Type

Beschrijving

Zo laat mogelijk (ZLM)

Flexibel

De taak begint zo laat mogelijk zonder dat andere taken daardoor worden vertraagd. Dit is de standaardbeperking wanneer u plant vanaf de einddatum van het project.

Zo snel mogelijk (ZSM)

Flexibel

De taak begint zo snel mogelijk. Dit is de standaardbeperking wanneer u plant vanaf de begindatum van het project.

Niet eerder beginnen dan (NEBD)

Semi-flexibel

De taak begint op of na een specifieke datum.

Niet eerder eindigen dan (NEED)

Semi-flexibel

De taak eindigt op of na een specifieke datum.

Niet later beginnen dan (NLBD)

Semi-flexibel

De taak begint op of voor een specifieke datum.

Niet later eindigen dan (NLED)

Semi-flexibel

De taak eindigt op of voor een specifieke datum.

Moet eindigen op (MEO)

Inflexibel

De taak eindigt op een specifieke datum.

Moet beginnen op (MBO)

Inflexibel

De taak begint op een specifieke datum.

Het verschil tussen taakbeperkingen en taakafhankelijkheden

Taakbeperkingen en taakafhankelijkheden kunnen gemakkelijk door elkaar worden gehaald. Taakbeperkingen zijn beperkingen met betrekking tot het moment waarop taken kunnen beginnen of eindigen, terwijl taakafhankelijkheden koppelingen zijn die een relatie tussen taken aangeven.

Meer informatie over afhankelijkheden vindt u in Taken in een project koppelen.

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Wat wilt u doen?

Info over beperkingen

Er zijn drie typen beperkingen:

 • Flexibele beperkingen: hieraan zijn geen specifieke datums gekoppeld. U kunt deze koppelingen instellen om taken zo vroeg mogelijk of zo laat mogelijk te laten starten, waarbij de taak voor het einde van het project wordt voltooid, afhankelijk van andere beperkingen en taakafhankelijkheden in de planning.

 • Semiflexibele beperkingen: deze vereisen een bijbehorende datum die bepaalt wanneer een taak op zijn vroegst kan beginnen of eindigen. Met deze beperkingen kan een taak op elk moment eindigen, zolang deze voldoet aan de begin- of einddeadline.

 • Inflexibele beperkingen: deze vereisen een bijbehorende datum die de begin- of einddatum van de taak bepaalt. Deze beperkingen zijn nuttig wanneer in de planning rekening moet worden gehouden met externe factoren, zoals de beschikbaarheid van apparatuur of resources, deadlines, contractmijlpalen en begin- en einddatums.

De volgende tabel geeft een overzicht van de beperkingen die beschikbaar zijn in Project.

Type beperking

Naam van beperking

Beschrijving

Flexibel

Zo laat mogelijk (ZLM)

Hiermee wordt de taak zo laat mogelijk gepland, waarbij de taak eindigt voordat het project eindigt en zonder dat volgende taken worden vertraagd. Dit is de standaardbeperking voor taken wanneer u vanaf de einddatum van het project plant. Geef bij deze beperking geen begin- of einddatum voor de taak op.

Flexibel

Zo snel mogelijk (ZSM)

Hiermee wordt het begin van de taak zo vroeg mogelijk gepland. Dit is de standaardbeperking voor taken wanneer u vanaf de begindatum van het project plant. Geef bij deze beperking geen begin- of einddatum op.

Semiflexibel

Niet eerder beginnen dan (NEBD)

Hiermee wordt de begindatum van de taak op of na een opgegeven datum gepland. Met deze beperking kunt u ervoor zorgen dat een taak niet voor een bepaalde datum begint.

Semiflexibel

Niet eerder eindigen dan (NEED)

Hiermee wordt de einddatum van de taak op of na een opgegeven datum gepland. Met deze beperking kunt u ervoor zorgen dat een taak niet voor een bepaalde datum eindigt.

Semiflexibel

Niet later beginnen dan (NLBD)

Hiermee wordt de begindatum van de taak op of voor een opgegeven datum gepland. Met deze beperking kunt u ervoor zorgen dat een taak niet na een bepaalde datum begint.

Semiflexibel

Niet later eindigen dan (NLED)

Hiermee wordt de einddatum van de taak op of voor een opgegeven datum gepland. Met deze beperking kunt u ervoor zorgen dat een taak niet na een bepaalde datum eindigt.

Inflexibel

Moet eindigen op (MEO)

Hiermee wordt de einddatum van de taak op een opgegeven datum gepland. De eerdere, geplande en laatste einddatum worden ingesteld op de datum die u invoert en de taak wordt op deze datum in de planning verankerd.

Inflexibel

Moet beginnen op (MBO)

Hiermee wordt de begindatum van de taak op een opgegeven datum gepland. De eerdere, geplande en laatste begindatum worden ingesteld op de datum die u invoert en de taak wordt op deze datum in de planning verankerd.

Als u handmatig een begindatum of einddatum voor een taak opgeeft, wordt in Project het beperkingstype voor de taak gewijzigd in Niet eerder beginnen dan (NEBD) of Niet eerder eindigen dan (NEED). Met deze typen semiflexibele beperkingen moet de taak beginnen of eindigen op de opgegeven datum, ongeacht latere wijzigingen die anders van invloed zouden zijn op de positie van de taak in de algehele projectplanning.

Voor optimale flexibiliteit bij het plannen raden wij u aan flexibele beperkingen te laten gebruiken door Project voor het berekenen van de begin- en einddatum voor taken op basis van de duur en taakafhankelijkheid die u opgeeft. Alleen bij onvermijdelijke beperkingen, zoals de datum van een gebeurtenis die niet kan worden verplaatst, kunt u handmatig een beperking voor een taak instellen.

Waarom?

Als u een taak beperkt die afhankelijk is van een andere taak, kan dit ongewenste resultaten opleveren, zoals te zien is in het volgende voorbeeld:

De taak 'Fundering leggen' is gekoppeld, zodat deze wordt gestart zodra 'Gat graven' is voltooid. 'Gat graven' moet plaatsvinden op de 10e. Als u een inflexibele beperking opgeeft waardoor 'Fundering leggen' moet beginnen op de 10e en 'Gat graven' eerder dan gepland wordt voltooid, kan er niet worden geprofiteerd van de vroege voltooiing door eerder te beginnen met 'Fundering leggen'.

In plaats van specifieke datums in te stellen voor een taak, kunt u een ZSM-beperking (Zo snel mogelijk) toewijzen en een deadline opgeven voor de taak. Als u een deadline opgeeft, genereert Project een deadlinemarkering in de Gantt-diagramweergave en ziet u een indicator wanneer de einddatum van de taak voorbij de deadline wordt geplaatst.

De begin- en einddatum voor een taak instellen

Voor optimale flexibiliteit bij het plannen, raden wij u aan de begin- en einddatum te laten berekenen door Project voor taken die zijn gebaseerd op de duur en taakafhankelijkheden die u opgeeft. Als er echter onvermijdelijke beperkingen zijn, zoals de datum van een gebeurtenis, kunt u een specifieke begin- of einddatum instellen voor een taak.

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Klik op de taak die u wilt plannen en klik vervolgens op Taakgegevens Knopafbeelding .

 3. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 4. Selecteer een beperkingstype in de lijst Type beperking.

 5. Als u een andere beperking dan Zo laat mogelijk of Zo snel mogelijk selecteert, typt u een beperkingsdatum in het vak Datum van beperking of selecteert u een datum in de kalender.

Notities: 

 • Wanneer u het project plant vanaf een begindatum en u een datum typt in het veld Begin van een taak (of een Gantt-staaf versleept om de begindatum te wijzigen), wordt in Project een NEBD-beperking (Niet Eerder Beginnen Dan) voor deze taak ingesteld. Als u een datum typt in het veld Einde van een taak, wordt in Project automatisch een NEED-beperking (Niet Eerder Eindigen Dan) ingesteld.

 • In Project 2007 worden nieuwe taken standaard op de begindatum van het project gestart, maar u kunt opgeven dat nieuwe taken beginnen op de huidige datum in plaats van de begindatum van het project. Kies Extra > opties > Planningen selecteer in de sectie Planningsopties de optie Beginnen op huidige datum in de lijst Nieuwe taken.

Als u problemen ondervindt met taakbeperkingen, kan de informatie in de volgende secties nuttig zijn.

Een deadlinedatum instellen voor een taak

U kunt een deadlinedatum voor een taak instellen om de einddatum bij te houden zonder de planning te blokkeren met een inflexibele beperking. De planning wordt zo nodig bijgewerkt in Project, deadlinedatums worden bijhoudt en er wordt een symbool Knopafbeelding in de indicatorkolom als een taak na de deadline wordt uitgevoerd.

Een deadlinedatum instellen voor een taak:

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Klik op de taak waaraan u een deadline toewijst.

 3. Klik op taakgegevens Knopafbeelding en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

 4. Typ de deadlinedatum in het vak Deadline.

  Tip: Als u later besluit dat u de deadline voor deze taak toch niet wilt gebruiken, kunt u de deadline verwijderen door het selectievakje Deadline uit te schakelen.

 5. Klik op OK om de deadline op te slaan. Er wordt een groene Knopafbeelding naast de balk voor de taak weergegeven in de Gantt-diagramweergave. U ontvangt geen melding van Project als een deadlinedatum is verstreken.

Opmerking: Wanneer een taak uitloopt tot na de deadline, wordt in Project de negatieve vertraging voor de taak berekend. Als een taak bijvoorbeeld een dag later wordt voltooid dan gepland, wordt een totale vertraging van -1d weergegeven.

Het beperkingstype voor een taak wijzigen

U kunt het beperkingstype voor een taak wijzigen in de Projectrichtlijnen, het dialoogvenster Taakgegevens of de tabel Datums van beperkingen.

Beperkingen wijzigen met de Projectrichtlijnen

 1. Klik op de werkbalk Projectgids op Taken Knopafbeelding .

 2. Klik in het deelvenster Taken op Deadlines instellen en taken beperken.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u één taak wilt selecteren, klikt u op de naam van de taak.

  • Als u meerdere taken wilt selecteren, houdt u Ctrl Ingedrukt en klikt u op de naam van de gewenste taken.

  • Als u alle taken in het project wilt selecteren, klikt u op Alles selecteren.

   Knop Alles selecteren

 4. Selecteer onder Een taak beperken het beperkingstype dat u wilt gebruiken voor de geselecteerde taak of taken.

 5. Klik op Gereed.

Beperkingen wijzigen in het dialoogvenster Taakgegevens

 1. Klik op de taak met de beperking en klik vervolgens op Taakgegevens Knopafbeelding .

 2. Controleer of wijzig het beperkingstype op het tabblad Geavanceerd.

Opmerking: Taakbeperkingen worden ook duidelijk aangegeven in de indicatorkolom met een beperkingssymbool ( Knopafbeelding of knopafbeelding ). Plaats de aanwijzer op de indicator voor beperkingen om het type en de datum van de beperking te bekijken.

Beperkingen wijzigen in de tabel Datums van beperkingen

 1. Klik in het menu Weergave op Meer weergaven.

 2. Klik in de lijst Weergaven op Taakblad en klik op Toepassen.

 3. Wijs in het menu Weergave de optie Tabel aan en klik op Meer tabellen.

 4. Klik op Taak.

 5. Klik in de lijst Tabellen op Datums van beperkingen en klik op Toepassen.

  Op het taakblad wordt nu de tabel Datums van beperkingen weergegeven met de taaknaam, de duur en het beperkingstype voor alle beperkingen (inclusief Zo Snel Mogelijk) en de beperkingsdatum, indien van toepassing.

 6. Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

  • Als u het type van een beperking wilt wijzigen, klikt u op de pijl in het veld Type beperking en klikt u op het gewenste beperkingstype.

  • Als u de datum van een beperking wilt wijzigen, typt of selecteert u de gewenste datum in het veld Datum van beperking.

   Als u een beperking wijzigt in Zo snel mogelijk (ZSM) of Zo laat mogelijk (ZLM), wordt in het veld Datum van beperkingN.v.t. weergegeven.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×