Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

#WAARDE! is voor Excel een manier om te zeggen: 'Er is iets mis met de manier waarop u de formule typt. Of er is iets mis met de manier waarop u naar de cellen verwijst.' Dit is een heel algemene fout en het is soms moeilijk om de precieze oorzaak ervan te achterhalen. Op deze pagina vindt u informatie over veelvoorkomende problemen en oplossingen voor de fout. Mogelijk moet u een of meer van de oplossingen proberen om uw specifieke fout op te lossen.

Neem contact op met een expert. Leer van live instructeurs.

De fout oplossen voor een specifieke functie

Problemen met aftrekken

Als u nog nooit met Excel hebt gewerkt, maakt u mogelijk een fout in de aftrekkingsformule. U kunt dit op twee manieren doen:

Een celverwijzing aftrekken van een andere

Cel D2 met $ 2.000,00, cel E2 met $ 1.500,00, cel F2 met de formule: = D2-E2 en $ 500,00 als resultaat

Typ twee waarden in twee afzonderlijke cellen. Trek in een derde cel de ene celverwijzing af van de andere. In dit voorbeeld bevat cel D2 het gebudgetteerde bedrag en cel E2 het werkelijke bedrag. F2 bevat de formule =D2-E2.

Of gebruik SOM met positieve en negatieve getallen

Cel D6 met $ 2.000,00, cel E6 met $ 1.500,00, cel F6 met formule: =SOM(D6,E6) en $ 500,00 als resultaat

Typ een positieve waarde in één cel en een negatieve waarde in een andere. Gebruik in een derde cel de functie SOM om de twee cellen bij elkaar op te tellen. In dit voorbeeld bevat cel D6 het gebudgetteerde bedrag en cel E6 het werkelijke bedrag als een negatief getal. F6 bevat de formule =SOM(D6,E6).

Als u Windows gebruikt, krijgt u mogelijk bij het uitvoeren van de meest elementaire aftrekkingsformule al de fout #WAARDE! te zien. Het probleem kan mogelijk op de volgende manier worden opgelost:

 1. Voer eerst een snelle test uit. Typ een 2 in cel A1 in een nieuwe werkmap. Typ een 4 in cel B1. Typ vervolgens de formule =B1-A1 in cel C1. Als de fout #WAARDE! optreedt, gaat u naar de volgende stap. Als de fout niet optreedt, moet u de andere oplossingen op deze pagina proberen.

 2. Open het configuratiescherm Regio in Windows.

  • Windows 10: Klik op Start, typ Regio en klik vervolgens op het configuratiescherm Regio.

  • Windows 8: Typ op het startscherm Regio, klik op Instellingen en klik vervolgens op Regio.

  • Windows 7: Klik op Start, typ vervolgens Regio en klik daarna op Regio en taal.

 3. Klik op het tabblad Notaties op Meer instellingen.

 4. Zoek naar het Lijstscheidingsteken. Als het lijstscheidingsteken is ingesteld op het minteken, moet u het in iets anders wijzigen. Een komma is bijvoorbeeld een vaak gebruikt lijstscheidingsteken. De puntkomma komt ook veel voor. Een ander lijstscheidingsteken kan echter geschikter zijn voor uw specifieke regio.

 5. Klik op OK.

 6. Open de werkmap. Als een cel de fout #WAARDE! bevat, kunt u deze bewerken door erop te dubbelklikken.

 7. Als er komma's staan waar eigenlijk mintekens moeten staan om af te trekken, wijzigt u deze in mintekens.

 8. Druk op Enter.

 9. Herhaal deze procedure voor andere cellen met dezelfde fout.

Een celverwijzing aftrekken van een andere

Cel D10 met 1-1-2016, cel E10 met 24-4-2016, cel F10 met formule: =E10-D10 en 114 als resultaat

Typ twee datums in twee afzonderlijke cellen. Trek in een derde cel de ene celverwijzing af van de andere. In dit voorbeeld bevat cel D10 de begindatum en cel E10 de einddatum. F10 bevat de formule =E10-D10.

Of gebruik de functie DATUMVERSCHIL

Cel D15 met 1-1-2016, cel E15 met 24-4-2016, cel F15 met formule: DATUMVERSCHIL(D15, E15,"d") en 114 als resultaat

Typ twee datums in twee afzonderlijke cellen. Gebruik in een andere cel de functie DATUMVERSCHIL om het verschil tussen de datums te vinden. Zie Het verschil tussen twee datums berekenen voor meer informatie over de functie DATUMVERSCHIL.

Maak de datumkolom breder. Als de datum rechts is uitgelijnd, is het een datum. Maar als de datum links is uitgelijnd, betekent dit dat de datum niet echt een datum is. Dan is het tekst. En in Excel wordt tekst niet als datum herkend. Hier volgen enkele oplossingen waarmee u dit probleem kunt verhelpen.

Controleer of er voorloopspaties zijn

 1. Dubbelklik op een datum die wordt gebruikt in een aftrekkingsformule.

 2. Plaats de cursor aan het begin en probeer of u een of meer spaties kunt selecteren. Een geselecteerde spatie aan het begin van een cel ziet er als volgt uit: Cel met spatie geselecteerd voor 1-1-2016

  Als dit het probleem met uw cel is, gaat u verder met de volgende stap. Als u geen spaties ziet, gaat u naar de volgende sectie over het controleren van de datuminstellingen van de computer.

 3. Selecteer de kolom met de datum door op de kolomkop te klikken.

 4. Klik op Gegevens > Tekst naar kolommen.

 5. Klik tweemaal op Volgende.

 6. Klik bij Stap 3 van 3 van de wizard onder Gegevenstype per kolom op Datum.

 7. Kies een datumnotatie en klik vervolgens op Voltooien.

 8. Herhaal deze procedure voor andere kolommen om ervoor te zorgen dat ze geen voorloopspaties bevatten vóór de datums.

De datuminstellingen van uw computer controleren

Excel maakt gebruik van het datumsysteem van uw computer. Als er in een cel een datum is ingevoerd waarbij niet hetzelfde datumsysteem is gebruikt, herkent Excel deze niet als een echte datum.

Stel bijvoorbeeld dat op uw computer datums als dd-mm-jjjj worden weergegeven. Als u een datum op deze manier in een cel typt, herkent Excel deze als een datum en kunt u deze gebruiken in een aftrekkingsformule. Als u echter een datum als dd-mm-jj typt, herkent Excel deze niet als een datum. In plaats daarvan wordt deze als tekst behandeld.

Er zijn twee oplossingen voor dit probleem: U kunt het datumsysteem van uw computer wijzigen zodat dit overeenkomt met het datumsysteem dat u wilt gebruiken om datums in Excel te typen. U kunt in Excel ook een nieuwe kolom maken en de functie DATUM gebruiken om een echte datum te maken op basis van de datum die als tekst is opgeslagen. Dat doet u als volgt, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het datumsysteem van uw computer mm-dd-jjj is, en de tekstdatum 31-12-2017 in cel A1 is:

 1. Maak een formule zoals deze: =DATUM(RECHTS(A1,4),MID(A1,4,2),LINKS(A1,2))

 2. Het resultaat is 12-31-2017.

 3. Als u wilt dat de datumnotatie dd/mm/jj wordt gebruikt, drukt u op Ctrl+1 (of op Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + 1 op de Mac).

 4. Kies een andere landinstelling met bijvoorbeeld de notatie dd-mm-jj Engels (Verenigd Koninkrijk). Wanneer u klaar bent met het toepassen van de notatie, ziet het resultaat eruit als 31-12-2017 en is het een echte datum en geen tekstdatum.

Opmerking: De bovenstaande formule is geschreven met de functies DATUM, RECHTS, MID en LINKS. Onthoud dat deze is geschreven met de aanname dat de tekstdatum twee tekens voor dagen, twee tekens voor maanden en vier tekens voor het jaar heeft. Mogelijk moet u de formule aanpassen om aan de vereisten van uw datum te voldoen.

Problemen met spaties en tekst

Vaak doet #WAARDE! zich voor omdat uw formule verwijst naar andere cellen die spaties bevatten, of zelfs nog verraderlijker, die verborgen spaties bevatten. Deze spaties kunnen ervoor zorgen dat een cel er leeg uitziet, terwijl deze in feite niet leeg is.

1. Cellen selecteren waarnaar wordt verwezen

Kolom geselecteerd

Zoek de cellen waar de formule naar verwijst en selecteer deze. In veel gevallen is het verwijderen van spaties in een gehele kolom een goed idee, omdat u dan meer dan één spatie tegelijk kunt vervangen. In dit voorbeeld wordt de hele kolom geselecteerd door op E te klikken.

2. Zoeken en vervangen

Tabblad Start > Zoeken en selecteren > Vervangen

Klik op het tabblad Start op Zoeken en selecteren > Vervangen.

3. Spaties vervangen door niets

Ontdek welk vak een spatie vervangt; vervangen bevat niets

Typ een enkele spatie in het vak Zoeken naar. Verwijder vervolgens in het vak Vervangen door alles wat zich daarin zou kunnen bevinden.

4. Vervangen of Alles vervangen

Knop Alles vervangen

Als u zeker weet dat alle spaties in de kolom moeten worden verwijderd, klikt u op Alles vervangen. Als u stapsgewijs en op individuele basis spaties wilt vervangen door niets, klikt u eerst op Volgende zoeken en vervolgens op Vervangen wanneer u er zeker van bent dat de spatie niet nodig is. Wanneer u hiermee klaar bent, is de fout #WAARDE! mogelijk opgelost. Zo niet, gaat u door met de volgende stap.

5. Het filter inschakelen

Start > Sorteren en filteren > Filteren

Soms zijn er andere verborgen tekens dan spaties die ervoor zorgen dat een cel leeg lijkt te zijn als deze niet echt leeg is. Bij enkele aanhalingstekens in een cel kan dit zich voordoen. Als u deze tekens in een kolom wilt verwijderen, schakelt u het filter in door naar Start > Sorteren en filteren > Filter te gaan.

6. Het filter instellen

Filtermenu met het selectievakje Alles selecteren niet geselecteerd en selectievakje (Leeg) geselecteerd

Klik op de filterpijl Pijl Filteren en schakel vervolgens Alles selecteren uit. Schakel vervolgens het selectievakje Lege cellen in.

7. Selecteer alle eventuele niet-benoemde selectievakjes

Een naamloos selectievakje is geselecteerd

Schakel alle selectievakjes waarnaast niets wordt weergegeven in, zoals dit.

8. Lege cellen selecteren en verwijderen

Gefilterde lege cellen geselecteerd

Wanneer Excel de lege cellen opnieuw weergeeft, selecteert u deze. Druk vervolgens op Delete. Zo worden alle eventuele verborgen tekens in de cellen gewist.

9. Het filter wissen

Filtermenu, Filter wissen van ...

Klik op de filterpijl Pijl Filteren en klik vervolgens op Filter uit ... wissen zodat alle cellen zichtbaar zijn.

10. Resultaat

De fout #WAARDE! is verdwenen en vervangen door het resultaat van de formule. Groene driehoek in cel E4

Als spaties de oorzaak waren van uw fout #WAARDE! dan is de fout nu hopelijk vervangen door het resultaat van de formule, zoals hier in ons voorbeeld wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, herhaalt u deze procedure voor de andere cellen waarnaar de formule verwijst. Of probeer andere oplossingen op deze pagina.

Opmerking: In dit voorbeeld ziet u dat er bij cel E4 een groen driehoekje wordt weergegeven en dat het getal links is uitgelijnd. Dit betekent dat het getal als tekst is opgeslagen. Dit kan later voor meer problemen zorgen. Als dit probleem zich voordoet is het raadzaam getallen die zijn opgeslagen als tekst, naar getallen te converteren.

Tekst of speciale tekens in een cel kunnen de fout #WAARDE! veroorzaken. Maar soms is het moeilijk om te zien voor welke cellen deze problemen optreden. Oplossing: Gebruik de functie ISTEKST om cellen te controleren. Houd er rekening mee dat met ISTEKST de fout niet wordt opgelost, maar dat hiermee alleen cellen worden opgespoord die de fout kunnen veroorzaken.

Voorbeeld met #WAARDE!

H4 met =E2+E3+E4+E5 en #WAARDE! als resultaat

Hier volgt een voorbeeld van een formule met een #WAARDE! -fout. Deze wordt waarschijnlijk veroorzaakt door cel E2. Er is een speciaal teken dat wordt weergegeven als een klein vakje na '00'. Of, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven, kunt u de functie ISTEKST in een aparte kolom gebruiken om te zoeken op tekst.

Hetzelfde voorbeeld met ISTEKST

Cel F2 met =ISTEKST(E2) en resultaat WAAR

Hier is de functie ISTEKST toegevoegd in kolom F. Geen van de cellen heeft een probleem, met uitzondering van de cel met de waarde WAAR. Dit betekent dat cel E2 tekst bevat. U lost dit op door de inhoud van de cel te verwijderen en de waarde 1865,00 opnieuw te typen. U kunt ook de functie WISSEN gebruiken om tekens te wissen of de functie VERVANGEN gebruiken om speciale tekens te vervangen door andere waarden.

Nadat u WISSEN of VERVANGEN hebt gebruikt, kunt u het resultaat kopiëren en Start > Plakken > Plakken speciaal > Waarden gebruiken. Mogelijk moet u ook getallen die als tekst zijn opgeslagen naar getallen converteren.

Formules met wiskundige operatoren zoals + en * zijn soms niet in staat om cellen met tekst of spaties te berekenen. Gebruik in dat geval een functie. Functies negeren vaak tekstwaarden en berekenen alles als getallen, waardoor de fout #WAARDE! wordt vermeden. Typ bijvoorbeeld in plaats van =A2+B2+C2 de formule =SOM(A2:C2). Of typ in plaats van =A2*B2 de formule =PRODUCT(A2,B2).

Andere mogelijke oplossingen

De fout selecteren

Cel H4 met formule =E2+E3+E4+E5 en #WAARDE! als resultaat

Selecteer eerst de cel met de #WAARDE! -fout.

Klikken op Formules > Formule evalueren

Dialoogvenster Formule evalueren met ""+E3+E4+E5

Klik op Formules > Formule evalueren > Evalueren. De formule wordt dan stap voor stap doorlopen. In dit geval werkt de formule =E2+E3+E4+E5 niet vanwege een verborgen spatie in cel E2. U kunt de spatie niet zien door cel E2 te inspecteren. U kunt de spatie echter hier zien. De spatie wordt weergegeven als " ".

Soms wilt u alleen de fout #WAARDE! vervangen door iets anders, zoals uw eigen tekst, een nul of een lege cel. In dit geval kunt u de functie ALS.FOUT toevoegen aan uw formule. ALS.FOUT gaat na of er een fout is en, zo ja, vervangt deze door een andere waarde van uw keuze. Als er geen fout wordt vastgesteld, wordt de oorspronkelijke formule berekend. ALS.FOUT werkt alleen in Excel 2007 en nieuwere versies. Voor eerdere versies kunt u ALS(ISFOUT()) gebruiken.

Waarschuwing: Bij het gebruik van ALS.FOUT worden alle fouten verborgen, niet alleen de #WAARDE! -fout. Het verbergen van fouten wordt niet aanbevolen omdat een fout vaak aangeeft dat iets moet worden gecorrigeerd, niet verborgen. Het wordt niet aangeraden deze functie te gebruiken tenzij u er absoluut zeker van bent dat uw formule precies zo werkt als u wilt.

Cel met #WAARDE!

Cel H4 met =E2+E3+E4+E5 en #WAARDE! als resultaat

Hier volgt een voorbeeld van een formule met een fout #WAARDE! veroorzaakt door een verborgen spatie in cel E2.

Fout verborgen met ALS.FOUT

Cel H4 met =ALS.FOUT(E2+E3+E4+E5,"--")

En hier is dezelfde formule waarbij ALS.FOUT is toegevoegd aan de formule. U kunt de formule lezen als: 'Bereken de formule, maar als er een fout optreedt moet deze worden vervangen door twee streepjes.' U kunt echter ook de "" gebruiken als u wilt dat niets wordt weergegeven in plaats van twee streepjes. Of u kunt in plaats hiervan eigen tekst gebruiken, zoals: "Fout in totalen".

Zoals u kunt zien, wordt met ALS.FOUT de fout helaas niet opgelost, maar alleen verborgen. Wees er dus zeker van dat de fout verbergen een betere optie is dan de fout oplossen.

De gegevensverbinding is mogelijk niet beschikbaar geweest op een bepaald moment. U lost dit op door de gegevensverbinding te herstellen. Een andere optie is om de gegevens, indien mogelijk, te importeren. Als u geen toegang tot de verbinding hebt, vraagt u de maker van de werkmap een nieuw bestand voor u te maken. Het nieuwe bestand moet liefst alleen waarden hebben en geen verbindingen. Dit kan de maker doen door alle cellen te kopiëren en ze alleen als waarden te plakken. Als u alleen waarden wil plakken, klikt de maker op Start > Plakken > Plakken speciaal > Waarden. Hiermee worden alle formules en verbindingen weggehaald en zouden ook alle fouten met #WAARDE! moeten verdwijnen.

Als u niet zeker weet wat u op dit punt moet doen of welke soort hulp u nodig hebt, kunt u zoeken naar soortgelijke vragen op het forum van de Excel-community of zelf een vraag stellen.

Koppeling naar het forum van de Excel-community

Een vraag stellen op het forum van de Excel-community

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×