Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een groep contactpersonen of distributielijst maken in Outlook voor pc

Gebruik een groep contactpersonen (voorheen een distributielijst genoemd) om een e-mailbericht te verzenden naar meerdere personen( een projectteam, een commissie of zelfs alleen een groep vrienden) zonder dat u elke naam afzonderlijk hoeft toe te voegen aan de regel Aan, CC of BCC.

Zie Een groep contactpersonen maken in Outlook voor Mac voor informatie over groepen contactpersonen voor Mac.

 1. Klik op de navigatiebalk op Mensen. 

 2. Selecteer onder Mijn contactpersonen de map waarin u de groep contactpersonen wilt opslaan. Meestal selecteert u Contactpersonen.

 3. Selecteer nieuwe groep contactpersonen op het lint.

 4. Geef uw groep contactpersonen een naam.

 5. Klik op Leden toevoegen en voeg personen toe vanuit uw adresboek of lijst met contactpersonen.

  Leden toevoegen aan een nieuwe groep

  Opmerking: Als u iemand wilt toevoegen die niet in uw adresboek of contactpersonen staat, selecteert u Nieuwe e-mailcontactpersoon.

 6. Klik op Opslaan en sluiten.

  Zie Een e-mailbericht verzenden naar een groep contactpersonen voor meer informatie over hoe u de nieuwe groep contactpersonen gebruikt.

Als u altijd dezelfde groep personen per e-mail stuurt, kunt u een groep contactpersonen (voorheen een distributielijst genoemd) maken die alle geadresseerden bevat met behulp van een eerdere e-mail die u naar hen hebt verzonden. De volgende keer dat u contact met hen wilt opnemen of een vergadering met hen wilt plannen, kunt u de groep contactpersonen toevoegen aan de regel Aan van uw bericht, in plaats van elke persoon afzonderlijk toe te voegen.

 1. Open een e-mail die is verstuurd naar de persoon die u wilt opnemen in de groep contactpersonen.

 2. Markeer in het vak Aan of CC alle namen met uw muis.

  Selecteer de personen in de e-mail

 3. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik op Kopiëren of druk op Ctrl+C.

 4. Klik in het hoofdvenster van Outlook (niet in het geopende e-mailbericht) op Mensen op de navigatiebalk.

  Klik op Contactpersonen

 5. Klik op Nieuwe groep contactpersonen.

  Klik op het tabblad Start op Nieuwe groep contactpersonen

 6. Typ een naam voor uw groep contactpersonen, zoals Speciale projecten.

 7. Klik op Leden toevoegen > Van Outlook-contactpersonen.

  Leden toevoegen vanuit Outlook-contactpersonen

 8. Klik in het geopende venster met de rechtermuisknop in het vak Leden en klik op Plakken of druk op Ctrl+V.

 9. Klik op OK.

  De personen uit de e-mail worden weergegeven als lijst met leden voor uw groep contactpersonen.

  Uw nieuwe groep contactpersonen bevat nu personen

 10. Klik op Opslaan en sluiten.

Groepen contactpersonen worden weergegeven in uw lijst met contactpersonen, samen met afzonderlijke personen. U kunt het verschil zien aan de pictogrammen links van de namen in de lijstweergave. Het kaartpictogram is voor individuele contactpersonen en het personenpictogram is voor groepen contactpersonen.

Personenpictogrammen zijn voor groepen contactpersonen, terwijl kaartpictogrammen voor individuen zijn

Ten slotte kunt u altijd naderhand personen toevoegen aan of personen verwijderen uit de groep contactpersonen.

Als u veel zakelijke of persoonlijke contactpersonen hebt die u bijhoudt in een Excel-spreadsheet, kunt u ze rechtstreeks importeren in Outlook.

Vervolgens kunt u een groep contactpersonen (voorheen een 'distributielijst' genoemd) maken met de geïmporteerde contactgegevens.

Helaas kunt u een lijst met contactpersonen uit Excel niet rechtstreeks importeren in een distributielijst, maar u kunt de contactpersonen importeren in uw map Contactpersonen en vervolgens de bovenstaande instructies gebruiken om een distributielijst van die contactpersonen te maken.

Zie Contactpersonen importeren in Outlook voor meer informatie over het importeren van contactpersonen uit Excel.

Zie ook

Personen toevoegen aan een groep contactpersonen

Wijzigen wat wordt weergegeven op de navigatiebalk

Belangrijk:  Office 2010 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Een groep contactpersonen maken

 • Een groep contactpersonen maken met nieuwe namen of namen toevoegen uit het adresboek    

  1. Ga in Contacten naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe groep contactpersonen.

   Opdracht Nieuwe groep contactpersonen op het lint

  2. Typ in het vak Naam een naam voor de groep contactpersonen.

  3. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Uit Outlook-contactpersonen, Uit adresboek of Nieuwe e-mailcontactpersoon.

  4. Als u een nieuwe e-mailcontactpersoon wilt toevoegen, geeft u de gegevens voor de persoon op in het dialoogvenster Nieuw lid toevoegen.

   Als u een lid uit Outlook-contactpersonen of een adresboek wilt toevoegen, doet u volgende:

   1. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u wilt opnemen in de groep contactpersonen.

   2. Klik in de lijst met namen op de gewenste namen, en klik vervolgens op Leden. U kunt aan één groep contactpersonen namen uit verschillende adresboeken toevoegen.

  5. Doe dit voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de groep contactpersonen, en klik vervolgens op OK.

   De groep contactpersonen wordt opgeslagen in uw map Contactpersonen onder de naam die u voor de groep opgeeft.

 • Een groep contactpersonen maken door namen uit een e-mailbericht te kopiëren    

  1. Klik in het bericht waaruit u de namen wilt kopiëren op de namen in het vak Aan of Cc.

  2. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik vervolgens op Kopiëren.

  3. Klik in E-mail, op het tabblad Start in de groep Nieuw, achtereenvolgens op Nieuwe items, Meer items en Groep contactpersonen.

  4. Typ in het vak Naam een naam voor de groep contactpersonen.

  5. Klik op het tabblad Groep contactpersonen, in de groep Leden, op Leden toevoegen en klik vervolgens op Uit Outlook-contactpersonen of Uit adresboek.

  6. Klik onder in het dialoogvenster Leden selecteren met de rechtermuisknop in het vak Leden, en klik vervolgens op Plakken.

Opmerking: Een lid hoeft niet in uw adresboek te staan om het lid te kunnen toevoegen aan de groep contactpersonen. De naam en het e-mailadres van het lid worden er vanzelf in opgenomen wanneer u deze kopieert en plakt vanuit het oorspronkelijke e-mailbericht.

Wanneer u een bericht ontvangt met een groep contactpersonen die u wilt gebruiken, kunt u deze in uw contactpersonen opslaan.

 1. Open het bericht met de groep contactpersonen.

 2. Klik met de rechtermuisknop in het vak Aan of Cc op de groep contactpersonen en klik vervolgens op Toevoegen aan Outlook-contactpersonen.

Zie ook

Een map met contactpersonen delen met anderen

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Een distributielijst maken

Distributielijsten worden standaard opgeslagen in uw map Contactpersonen. Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, kan uw Algemene adreslijst ook algemene distributielijsten bevatten die beschikbaar zijn voor iedereen die dat netwerk gebruikt. De persoonlijke distributielijsten die u in uw map Contactpersonen maakt, zijn alleen voor u beschikbaar, maar u kunt deze delen door ze naar anderen te verzenden.

Hoeveel namen kan ik opnemen in een distributielijst?

Het maximum aantal namen dat u in een distributielijst kunt opnemen, is afhankelijk van de grootte van de bestanden met contactpersonen (per contactpersoon). Hier zijn geen vaste regels voor, maar over het algemeen kan een distributielijst ongeveer 50 tot 70 namen en e-mailadressen bevatten. Het maximum aantal e-mailadressen is, bij de kleinste bestanden met contactpersonen, ongeveer 125, en kan andere distributielijsten bevatten.

Zie voor meer informatie het Knowledge Base-artikel over de maximumgrootte voor distributielijsten.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Een distributielijst maken met behulp van namen in het adresboek    

  1. Wijs in het menu Bestand naar Nieuw en klik vervolgens op Distributielijst.

  2. Typ de naam van de distributielijst in het vak Naam. (Typ bijvoorbeeld 'Partijgenoten'.)

  3. Klik op het tabblad Distributielijst op Leden selecteren.

  4. Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek op het adresboek met de e-mailadressen die u in de distributielijst wilt opnemen.

   Lijst Adresboeken

  5. Typ in het vak Zoeken een naam die u wilt opnemen. Als de naam die u zoekt in de onderstaande lijst wordt weergegeven, klikt u erop en klikt u vervolgens op Leden.

  6. Doe dit voor elke persoon die u wilt toevoegen aan de distributielijst, en klik vervolgens op OK.

   Als u een langere beschrijving van de distributielijst wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Distributielijst op Notities en typt u vervolgens de tekst.

   De distributielijst wordt opgeslagen in uw map Contactpersonen onder de naam die u voor de lijst opgeeft.

 • Een distributielijst maken door namen uit een e-mailbericht te kopiëren    

  1. Selecteer de gewenste namen in het vak Aan of Cc van het bericht waaruit u de namen wilt kopiëren.

  2. Klik met de rechtermuisknop op uw selectie en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

  3. Klik op de Microsoft 365-knop afbeelding office-knopen klik onder Nieuw Outlook-item maken op Distributielijst.

  4. Klik op het tabblad Distributielijst, in de groep Leden op Leden selecteren.

  5. Klik onder in het dialoogvenster Leden selecteren met de rechtermuisknop in het vak Leden, en klik in het snelmenu op Plakken.

   Opmerking: Een lid hoeft niet voor te komen in uw adresboek om te kunnen worden toegevoegd aan de distributielijst. De naam en het e-mailadres van het lid worden er vanzelf in opgenomen wanneer u deze kopieert en plakt uit het oorspronkelijke e-mailbericht.

  6. Klik op OK.

  7. Voer in het vak Naam een naam voor de distributielijst in.

  8. Klik op het tabblad Distributielijst, in de groep Acties, op Opslaan en sluiten.

Distributielijsten worden standaard opgeslagen in uw map Contactpersonen. Wanneer u een distributielijst van iemand anders ontvangt, kunt u deze in uw contactpersonen opslaan.

 1. Open het bericht met de distributielijst.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de distributielijst in de koptekst van het bericht en klik vervolgens op Toevoegen aan Outlook-contactpersonen in het snelmenu.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×