Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als u de rapportagerelaties in uw bedrijf of organisatie wilt illustreren, kunt u een SmartArt-graphic maken die gebruikmaakt van een organigramindeling, zoals Organigram

Tip: Een alternatieve manier om een organigram te tekenen is met Visio, de Microsoft-app voor het maken van diagrammen. Als u Visio hebt, leest u hoe u hiermee een organigram maakt in Een organigram maken in Visio.

Een organigram maken - overzicht

Gebruik een SmartArt-graphic om een organigram te maken in Excel, Outlook, PowerPoint of Word om de rapportagerelaties in een organisatie weer te geven, zoals afdelingsmanagers en niet-managementmedewerkers.

Geeft een voorbeeld weer van een SmartArt-organigram

Als u niet bekend bent met het gebruik van SmartArt-graphics, kunt u de volgende artikelen lezen voordat u aan de slag gaat met een organigram:

Een organigram maken

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op SmartArt.

  Geeft de knop SmartArt weer op het tabblad Invoegen
  Voorbeeld van de groep Illustraties op het tabblad Invoegen in PowerPoint 2016

 2. Klik in de galerie Een SmartArt-afbeelding kiezen op Hiërarchie, klik op een organigramindeling (zoals Organigram) en klik op OK.

  Geeft het dialoogvenster SmartArt weer met Hiërarchie geselecteerd

 3. Voeg op een van de volgende manieren tekst toe:

  • Klik in een vak in de SmartArt-graphic en typ de tekst.

   Typen in een vak in een SmartArt-afbeelding

   Opmerking: U krijgt het beste resultaat wanneer u eerst alle gewenste vakken toevoegt en vervolgens deze optie kiest.

  • Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

   Typen in het tekstvenster
  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

   Notities: 

   • Als het tekstvenster niet zichtbaar is, klikt u op het besturingselement aan de rand van de SmartArt-graphic.

   • Besturingselement voor het tekstvenster

Wat wilt u doen?

Belangrijk: Deze functie is niet beschikbaar in Outlook of in Office 2007.

 1. Klik in uw document, presentatie of werkblad op SmartArt in de groep Illustraties op het tabblad Invoegen.

  Geeft de knop SmartArt weer op het tabblad Invoegen
  Voorbeeld van de groep Illustraties op het tabblad Invoegen in PowerPoint 2016

 2. Klik in de galerie SmartArt-afbeelding kiezen op Hiërarchie, klik op Afbeelding van organigram of Organigram met afbeeldingen in cirkels en klik vervolgens op OK.

  Een organigram met afbeeldingen selecteren

 3. Als u een afbeelding wilt toevoegen, klikt u in het vak waaraan u de afbeelding wilt toevoegen op het afbeeldingspictogram, zoekt u de map die de afbeelding bevat die u wilt gebruiken, klikt u op het afbeeldingsbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

 4. U kunt tekst invoeren aan de hand van de instructies in stap 3 van Een organigram maken.

Een vak toevoegen

 1. Klik op het bestaande vak dat zich het dichtst bij de positie bevindt waar u het nieuwe vak wilt toevoegen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Ontwerp in de groep Afbeelding maken op de pijl naast Vorm toevoegen en ga op een van de volgende manieren te werk:

  Geeft de knop Vorm toevoegen weer in Hulpmiddelen voor SmartArt

  Opmerking: Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerpen niet ziet, controleert u of u de SmartArt-graphic hebt geselecteerd. Mogelijk moet u dubbelklikken op de SmartArt-graphic om deze te selecteren en het tabblad Ontwerpen te openen.

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vak wilt invoegen op hetzelfde niveau als het geselecteerde vak maar na dit vak.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vak wilt invoegen op hetzelfde niveau als het geselecteerde vak, maar vóór dit vak.

  • Klik op Vorm erboven invoegen als u een vak wilt invoegen op een niveau boven het geselecteerde vak.

   Het nieuwe vak wordt op de positie van het geselecteerde vak ingevoegd en het geselecteerde vak en alle vakken direct daaronder komen een niveau lager te staan.

  • Klik op Vorm eronder invoegen als u een vak wilt invoegen op een niveau onder het geselecteerde vak.

  • Klik op Assistent toevoegen om een assistentvak toe te voegen.

   Het vak assistent wordt toegevoegd boven de andere vakken op hetzelfde niveau in de SmartArt-graphic, maar wordt weergegeven in het tekstvenster na de andere vakken op hetzelfde niveau.

   Assistent toevoegen is alleen beschikbaar voor indelingen van organigrammen. Deze is niet beschikbaar voor hiërarchie-indelingen, zoals Hiërarchie.

Een vak verwijderen

Als u een vak wilt verwijderen, klikt u op de rand van het vak dat u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete.

Notities: 

 • Wanneer u een vak wilt toevoegen aan de relatie-afbeelding, kunt u experimenteren met het toevoegen van de vorm voor of na de geselecteerde vorm om de gewenste positie te bereiken voor de nieuwe vorm.

 • Een vorm uit het deelvenster Tekst toevoegen:

  1. Plaats op het vormniveau de cursor aan het einde van de tekst waar u een nieuwe vorm wilt toevoegen.

  2. Druk op Enter en typ vervolgens de gewenste tekst in de nieuwe vorm.

  3. Als u een assistentvak wilt toevoegen, selecteert u het assistentvak in het tekstvenster en drukt u op Enter.

 • Hoewel u twee vakken op het hoogste niveau niet automatisch kunt verbinden met een lijn in de indelingen van het organigram, zoals Organigram, kunt u dit uiterlijk imiteren door een vak toe te voegen aan het hoogste niveau aan uw SmartArt-graphic en vervolgens een lijn te tekenen om de vakken te verbinden. (Selecteer op het tabblad Invoegen in de groep Illustratiesde optie Vorm, selecteer een lijn en teken een lijn tussen de twee vakken.) Lees Een lijn of verbindingslijn tekenen of verwijderen voor meer informatie over het tekenen van lijnen.

 • Als u een vak wilt verplaatsen, klikt u op het vak dat u wilt verplaatsen en sleept u het vervolgens naar de nieuwe locatie. Als u het vak in heel kleine stappen wilt verplaatsen of verschuiven, houdt u Ctrl ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen op het toetsenbord.

Als u de hiërarchische relatie tussen twee vakken als een stippellijn wilt weergeven, wijzigt u de stijl van de lijn tussen de twee vakken.

 1. Klik op de SmartArt-graphic waarvan u de regel wilt wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de lijn en klik vervolgens op Vorm opmaken in het snelmenu.

 3. Klik op Lijn of Lijnstijl en klik vervolgens op het gewenste Type streepje.

Een hangende indeling is van invloed op alle vakken onder het geselecteerde vak. Hoewel u ook een organigram kunt maken op basis van andere hiërarchische indelingen, zijn hangende indelingen alleen beschikbaar voor organigramindelingen.

 1. Klik in het organigram op het vak waarop u de hangende indeling wilt toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Ontwerp in de groep Afbeelding maken op Indeling en ga op een van de volgende manieren te werk:

  Geeft de optie Indeling weer in Hulpmiddelen voor SmartArt

  Opmerking: Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u een SmartArt-graphic hebt geselecteerd. Mogelijk moet u dubbelklikken op de SmartArt-graphic om deze te selecteren en het tabblad Ontwerpen te openen.

  • Klik op Standaard als u alle vakken onder het geselecteerde vak wilt centreren.

   Organigram met de hangende indeling standaard

  • Klik op Beide om het geselecteerde vak te centreren boven de onderliggende vakken en de onderliggende vakken hieronder horizontaal te schikken in rijen van twee vakken.

   Organigram met de hangende indeling Beide

  • Klik op Links om het geselecteerde vak rechts van de onderliggende vakken te plaatsen en de onderliggende vakken aan de linkerkant verticaal uit te lijnen.

   Organigram met de hangende indeling Links

  • Klik op Rechts om het geselecteerde vak links van de onderliggende vakken te plaatsen en de onderliggende vakken aan de rechterkant verticaal uit te lijnen.

   Organigram met de hangende indeling Rechts

U kunt kleurcombinaties die zijn afgeleid van de themakleuren toepassen op de vakken in uw SmartArt-graphic.

 1. Klik op de SmartArt-graphic waarvan u de kleur wilt wijzigen.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen .

  De knop Kleuren wijzigen op het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt - Ontwerp

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerpen niet ziet, controleert u of u een SmartArt-graphic hebt geselecteerd.

 3. Klik op de gewenste kleurencombinatie.

Tip: Wanneer u de aanwijzer op een miniatuur plaatst, kunt u zien hoe de kleuren van invloed zijn op uw SmartArt-graphic.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van een vak en klik vervolgens op Vorm opmaken in het snelmenu.

 2. Klik onder Opvullen op Opvulling, effen.

 3. Klik op Kleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

 4. Als u wilt opgeven hoe doorzichtig de achtergrondkleur moet zijn, verplaatst u de schuifregelaar Doorzichtigheid of typt u een getal in het vak naast de schuifregelaar. U kunt een percentage instellen van 0% (geheel ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (geheel doorzichtig).

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vakken in uw SmartArt-graphic om een uniek en professioneel ontworpen uiterlijk te creëren.

 1. Klik op de SmartArt-graphic waarvan u de SmartArt-stijl wilt wijzigen.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knop Meer.

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerpen niet ziet, controleert u of u de SmartArt-graphic wel hebt geselecteerd.

Tip: Klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op Vormeffecten voor meer effecten, zoals schaduw, gloed en weerspiegeling.

Zie ook

Een organigram maken (video)

Grafieken en SmartArt van animatie voorzien (video)

Informatie in een Visio-organigram weergeven of verbergen

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×