Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om een formulier te maken in OneNote

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Webversie van OneNote met uw toetsenbord en een schermlezer om rechtstreeks vanuit een notitieblok een nieuw Microsoft Forms formulier te maken. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken. U leert ook hoe u een formulier insluit in uw Webversie van OneNote-notitieblok.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om in en uit de opdrachten te springen. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

In dit onderwerp

Een nieuw formulier starten

U kunt rechtstreeks vanuit Webversie van OneNote een nieuw formulier maken.

 1. Meld u aan bij uw Microsoft 365-account.

 2. Open in uw browser het Webversie van OneNote notitieblok waarin u een formulier wilt invoegen.

 3. Druk op F11 om over te schakelen naar de volledige schermweergave.

 4. Druk op Alt+Windows-logotoets+N, Y, 5. Het deelvenster Formulieren voor OneNote wordt aan de rechterkant van het scherm geopend. De focus bevindt zich op de knop Aanmelden . Druk op Enter.

 5. U hoort: 'Een nieuw formulier maken'. Druk op Enter. Er wordt een nieuweMicrosoft Forms-pagina geopend in uw webbrowser.

 6. Als u een titel aan het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Naamloos formulier' hoort, drukt u op de spatiebalk en typt u de titel. Als u een optionele beschrijving voor het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Formulierbeschrijving, bewerken' hoort en typt u de beschrijving.

  Opmerking: Formuliertitels kunnen maximaal 90 tekens bevatten. Formulierbeschrijvingen kunnen maximaal 1000 tekens bevatten.

 7. U kunt nu vragen toevoegen aan het formulier. Zie Vragen toevoegen aan een formulier voor instructies over het toevoegen van vragen. Uw werk wordt opgeslagen terwijl u het formulier maakt en het zojuist gemaakte formulier wordt boven aan de lijst Mijn formulieren weergegeven in het deelvenster Formulieren voor OneNote.

Vragen toevoegen aan een formulier

Wanneer u de basisgegevens hebt toegevoegd, kunt u beginnen met het toevoegen van vragen aan uw formulier.

 1. Druk in uw formulier op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en druk op Enter. U hoort: 'Keuze'.

 2. Het menu vraagtype is uitgevouwen. Voer een van de volgende handelingen uit om een vraagtype te kiezen:

  1. Druk op Enter om de vraag Keuze te selecteren.

  2. Als u de vraag Tekst, Waardering of Datum wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het gewenste type hoort en drukt u op Enter.

  3. Als u de extra opties aan het einde van het menu Nieuwe toevoegen wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer, knop, samengevouwen' hoort en drukt u op Enter. Als u door de opties wilt bladeren, gebruikt u de pijl-omlaag en pijl-omhoog en drukt u op Enter om een optie te selecteren.

 3. De focus wordt verplaatst naar het vraagtekstveld. U hoort: 'Titel van vraag'. Typ de vraag.

 4. Als u de keuzevraag hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties toe aan de vraag. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tekst keuzeoptie' hoort en typ de tekst van de optie. Herhaal dit voor de tweede optie.

  Als u extra opties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie toevoegen' hoort, drukt u op Enter en voegt u een optietekst toe zoals hierboven is aangegeven.

 5. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  1. Voor de vraag Keuze drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meerdere antwoorden' hoort en drukt u op de spatiebalk om respondenten toe te staan meerdere opties te selecteren.

  2. Voor de vraag Tekst drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lang antwoord' hoort en drukt u op de spatiebalk, zodat respondenten meerdere regels tekst kunnen invoeren.

  3. Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Vereist' hoort en drukt u op de spatiebalk.

 6. Als u aanvullende vragen wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u op Enter. Herhaal vervolgens de stappen vanaf stap 2 indien nodig.

Uw formulier testen

Als u uw formulier wilt testen, gaat u naar het voorbeeld, beantwoordt u de vragen en verzendt u het formulier.

 1. Druk in uw formulier op Shift+Tab totdat u 'Voorbeeld' hoort en druk op Enter.

 2. Druk op de Tab-toets om door het voorbeeld te navigeren. Afhankelijk van het vraagtype kunt u uw antwoorden typen of opties selecteren.

 3. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Verzenden' hoort en drukt u op Enter.

 4. Als u in de bewerkingsmodus naar het formulier wilt terugkeren, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Knop Terug' hoort en drukt u op Enter.

Een formulier insluiten in een notitieblok

U kunt een formulier invoegen in een notitieblokpagina direct nadat u het hebt gemaakt of later. 

 1. Druk in Webversie van OneNote op F11 om over te schakelen naar de modus Volledig scherm.

 2. Navigeer naar de pagina en positie op de pagina waar u een formulier wilt insluiten.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als het deelvenster Formulieren voor OneNote is verborgen, drukt u op Alt+Windows-logotoets+N, Y, 5 om het te openen.

  2. Als het deelvenster Formulieren voor OneNote al is geopend, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Knop Sluiten'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u het formulier hoort dat u wilt insluiten.

 5. Schakel met Verteller de scanmodus uit. Met JAWS of NVDA schakelt u over van virtuele navigatie naar focusnavigatie. Als u het formulier op de pagina wilt insluiten, drukt u op de pijl-rechts totdat u 'Knop Invoegen' hoort en drukt u op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Basistaken met een schermlezer met Microsoft Forms

Sneltoetsen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om Microsoft Forms te verkennen en te navigeren

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×