Verwante onderwerpen
×
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor OneNote. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel vindt u de sneltoetsen voor OneNote voor Windows bureaublad.

Notities: 

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

Creatie een snelle notitie.

Ctrl+Shift+M of Alt+Windows-logotoets+N

Dok het OneNote venster.

Ctrl+Alt+D

De vorige actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De vorige actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Het teken links verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+Enter

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen.

Shift+F7

Het contextmenu weergeven voor het object dat momenteel is gericht.

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Voer de actie uit die wordt voorgesteld op de informatiebalk wanneer deze boven aan een pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

De geselecteerde audio-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P

Het afspelen van audio-opnamen stoppen.

Ctrl+Alt+S

Sla de huidige audio-opname 10 seconden achterwaarts over.

Ctrl+Alt+Y

Sla de huidige audio-opname 10 seconden vooruit.

Ctrl+Alt+U

Naar boven

Notities opmaken

Als u dit wilt doen

Druk op

Markeer de geselecteerde tekst.

Ctrl+Alt+H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Kopieer de opmaak van de geselecteerde tekst (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

Plak de opmaak in de geselecteerde tekst (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

Wanneer invoeren op de hyperlinktekst

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+B

Cursieve opmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+I

Onderstrepingsopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+U

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+afbreekstreepje (-)

Superscript-opmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Shift+Gelijkteken ( = )

Subscriptopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Gelijkteken ( = )

Opmaak van lijst met opsommingstekens toepassen of verwijderen.

Ctrl+punt (.)

Genummerde lijstopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+slash (/)

Een stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

Een stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

Een stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast. (De stijl Normaal toepassen.)

Ctrl+Shift+N

Vergroot de alinea-inspringing.

Alt+Shift+pijl-rechts of tabtoets aan het begin van een regel

De alinea-inspringing verkleinen.

Alt+Shift+pijl-links of Shift+Tab aan het begin van een regel

De alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

De regelregels op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Naar boven

Items op een pagina invoegen

Handeling

Drukt u op

Een document of bestand op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, F

Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, O

Documentafdrukken weergeven of verbergen op de huidige pagina wanneer de modus hoog contrast opWindows 10 of een van de contrastthema's opWindows 11 is geactiveerd.

Alt+Shift+P

Een afbeelding uit een bestand invoegen.

Alt+N, P

Plaats een sticker.

Alt+N, S

Een schermopname invoegen.

Opmerking: Het OneNote-pictogram moet actief zijn in het systeemvak van de Windows taakbalk.

Windows-logotoets+Shift+S en vervolgens Ctrl+V

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren.

Alt+gelijkteken ( = )

Naar boven

Werken met tabellen

Handeling

Druk op

Een tabel maken.

Tab-toets na het typen van een nieuwe regel tekst

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tabtoets

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Enter

Opmerking: Druk nogmaals op Enter om het maken van de tabel te voltooien.

Voeg een rij in onder de huidige rij.

Ctrl+Enter in een tabelcel

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Een kolom maken aan de linkerkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+E

Creatie een rij boven de huidige rij in een tabel.

Voer in wanneer de cursor zich aan het begin van een rij bevindt, met uitzondering van de eerste rij

Creatie een nieuwe cel of rij.

Tab-toets in de laatste cel van de tabel

De huidige lege rij in een tabel verwijderen.

Verwijderen en vervolgens opnieuw verwijderen wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt

Naar boven

Tekst en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

Selecteer tot het einde van de regel vanaf de huidige cursorlocatie.

Shift+End

Selecteer de hele regel.

Shift+pijl-omlaag wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren.

Ctrl+Shift+T

Annuleer het selecteren van het overzicht of de pagina.

Esc

De geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Vergroot de alinea-inspringing.

Alt+Shift+Pijl-links

De alinea-inspringing verkleinen.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Delete

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+Pijl-links

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+Pijl-rechts

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De tag To Do toepassen, selecteren of wissen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag Onthouden voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De definitietag toepassen of wissen.

Ctrl+5

De markeringstag toepassen of wissen.

Ctrl+6

De tag Contactpersoon toepassen of wissen.

Ctrl+7

De adrestag toepassen of wissen.

Ctrl+8

De tag Telefoonnummer toepassen of wissen.

Ctrl+9

Verwijder alle geselecteerde notitietags.

Ctrl+0

Naar boven

Contouren gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Vouw het geselecteerde overzicht samen tot niveau 1.

Alt+Shift+1

Vouw een overzicht uit naar niveau 2.

Alt+Shift+2

Vouw een overzicht uit naar niveau 3.

Alt+Shift+3

Vouw een overzicht uit naar niveau 4.

Alt+Shift+4

Vouw een overzicht uit tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Vouw een overzicht uit naar niveau 6.

Alt+Shift+6

Vouw een overzicht uit naar niveau 7.

Alt+Shift+7

Vouw een overzicht uit naar niveau 8.

Alt+Shift+8

Vouw een overzicht uit naar niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus van een overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+0

Vouw de geselecteerde kop uit.

Alt+Shift+Gelijkteken ( = )

De geselecteerde kop samenvouwen.

Alt+Shift+Afbreekstreepje (-)

Verhoog de inspringing met één niveau.

Tabtoets

Verlaag de inspringing met één niveau.

Shift+Tab

Vouw een geselecteerd, samengevouwen overzicht uit.

Alt+Shift+plusteken (+)

Een geselecteerd, uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+minteken (-)

Naar boven

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor uw notities wilt wijzigen, moet u eerst een of meer talen van rechts naar links inschakelen in Taalvoorkeuren voor Office instellen. Ga voor instructies naar Een bewerkings- of ontwerptaal toevoegen of taalvoorkeuren instellen in Office.

Handeling

Drukt u op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

Ctrl+Shift-toets links

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

Ctrl+Shift-toets rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tabtoets

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Naar boven

Werken met pagina's

Handeling

Druk op

De volledige paginaweergave in- of uitschakelen.

F11

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

Creatie een snelle notitie.

Ctrl+Shift+M

Een paginagroep uitvouwen of samenvouwen in het paginanavigatiedeelvenster.

Ctrl+Shift+Sterretje (*)

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

De breedte van het paginanavigatiedeelvenster vergroten.

Ctrl+Shift+linkerhaak ([)

Verklein de breedte van het paginanavigatiedeelvenster.

Ctrl+Shift+haakje rechts (])

Verlaag het inspringingsniveau van de huidige pagina in het paginanavigatiedeelvenster.

Ctrl+Alt+haakje links ([)

Verhoog het inspringingsniveau van de huidige pagina in het paginanavigatiedeelvenster.

Ctrl+Alt+haakje rechts (])

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Shift+Alt+N

Alle items selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A

Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren.

De geselecteerde pagina omhoog verplaatsen in het paginanavigatiedeelvenster.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

Verplaats de geselecteerde pagina omlaag in het paginanavigatiedeelvenster.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Naar de paginatitel gaan.

Ctrl+Shift+T

Ga naar de eerste pagina in de momenteel zichtbare set pagina's in het paginanavigatiedeelvenster.

Alt+Page Up

Ga naar de laatste pagina in de momenteel zichtbare set pagina's in het paginanavigatiedeelvenster.

Alt+Page Down

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Verplaats de cursor omhoog op de huidige pagina of vouw de pagina omhoog uit.

Ctrl + Alt + pijl-omhoog

Verplaats de cursor omlaag op de huidige pagina of vouw de pagina omlaag uit.

Ctrl + Alt + pijl-omlaag

Verplaats de cursor naar links op de huidige pagina of vouw de pagina uit naar links.

Ctrl + Alt + pijl-links

Verplaats de cursor naar rechts op de huidige pagina of vouw de pagina uit naar rechts.

Ctrl + Alt + pijl-rechts

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+toets pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Ga naar de vorige pagina die is bezocht.

Alt+Pijl-links

Ga naar de volgende bezochte pagina, indien mogelijk.

Alt+Pijl-rechts

Inzoomen.

Alt+Ctrl+plusteken (+) op het numerieke toetsenblok of Alt+Ctrl+Shift+plusteken (+)

Uitzoomen.

Alt+Ctrl+Minteken (-) op het numerieke toetsenblok of Alt+Ctrl+Shift+Afbreekstreepje (-)

Synchroniseer het notitieblok.

Opmerking: Terwijl OneNote wordt uitgevoerd, worden uw notities automatisch opgeslagen wanneer u ze wijzigt. Het is niet nodig om notities handmatig op te slaan.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

Open OneNote.

Windows-logotoets+Shift+N

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Een sectie openen.

Ctrl+Alt+Shift+O

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

Het huidige paginatabblad selecteren.

Ctrl+Shift+A

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

De huidige sectie verplaatsen.

(Horizontaal tabblad) Ctrl+Shift+G en pijl-links/rechts vervolgens Shift+F10
(Verticaal tabblad) Ctrl+Shift+G, vervolgens pijl-omhoog/pijl-omlaag en vervolgens Shift+F10

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen.

Ctrl+G, gebruik de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de secties te navigeren of gebruik de Tab-toets om een ander notitieblok te kiezen en druk vervolgens op Enter

Naar boven

notities Search

Handeling

Druk op

Ga naar het vak Search om alle notitieblokken te doorzoeken.

Ctrl+E

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

Toets pijl-omlaag

Ga tijdens het doorzoeken van alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat en sluit de zoekopdracht.

Enter

Het zoekbereik wijzigen.

Ctrl+E, Tab-toets, spatiebalk

Open het deelvenster Search resultaten.

Alt+O (na het zoeken)

Search de huidige pagina.

Ctrl+F

Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan.

Enter

F3

Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan.

Shift+F3

Sluit de zoekopdracht en ga terug naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Handeling

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Creatie de taak VandaagOutlook van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+1

Creatie de taak Morgen Outlook van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+2

Creatie deze week eenOutlook taak van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+3

Creatie een volgende week Outlook taak uit de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+4

Creatie de taak Geen datum Outlook van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+5

Open de geselecteerde Outlook taak.

Ctrl+Shift+K

Markeer de geselecteerde Outlook taak als voltooid.

Ctrl+Shift+9

Verwijder de geselecteerde Outlook taak.

Ctrl+Shift+0

Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren.

Shift+F9

Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren.

F9

Markeer de huidige pagina als Ongelezen.

Ctrl+Q

Naar boven

Notities beveiligen

Handeling

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Zie ook

Help & leren in OneNote

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ondersteuning voor schermlezers voor OneNote

In dit artikel vindt u de sneltoetsen voor OneNote voor Windows 10.

Notities: 

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in OneNote voor Windows 10 beschreven.

Dit wilt u doen

Druk op

Plaats de focus op de huidige sectie.

Ctrl+Shift+G

Het snelmenu openen.

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Schakel over naar een ander notitieblok op de navigatiebalk .

Ctrl+G, vervolgens de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren en vervolgens Enter

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Alt+Shift+N

De volledige paginaweergave in- of uitschakelen.

F11

Plaats de focus op het huidige paginatabblad.

Ctrl+Alt+G

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A

Ga naar en selecteer de paginatitel.

Ctrl+Shift+T

Open een zoekvak om alle momenteel geopende notitieblokken te doorzoeken.

Ctrl+E

Naar boven

Navigeren OneNote voor Windows 10 alleen met het toetsenbord

De volgende tabel bevat de sneltoetsen die u kunt gebruiken om te navigeren in OneNote voor Windows 10.

Als u dit wilt doen

Druk op

Spring tussen de linttabbalk, het navigatiedeelvenster en het paginacanvas.

F6

Naar het lint gaan vanaf een linttabblad.

Toets pijl-omlaag

Schakelen tussen linttabbladen of tussen de opties op een lint.

Pijl-links of pijl-rechts

Voer de geselecteerde lintopdracht uit.

Enter

Schakelen tussen de items in de hoofdmenubalk.

Tab of Shift+Tab

Verplaats de focus naar en open het lint.

Alt

Verplaats de focus naar en open het linttabblad Start .

Alt+H

Verplaats de focus naar en open het linttabblad Invoegen .

Alt+N

Verplaats de focus naar en open het linttabblad Tekenen .

Alt+D

Verplaats de focus naar en open het linttabblad Weergave .

Alt+W

Naar boven

Notities typen en bewerken

Als u dit wilt doen

Druk op

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

Knip de geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Het teken links verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+Enter

Open het contextmenu voor het object in de focus.

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Voer de actie uit die wordt voorgesteld op de informatiebalk als deze boven aan een pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

Voeg de naam van de auteur en het laatst gewijzigde tijdstempel in.

Ctrl+Shift+M

Naar boven

Notities opmaken

Als u dit wilt doen

Druk op

Markeer de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+H of Ctrl+Alt+H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Kopieer de opmaak van de geselecteerde tekst (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

Plak de opmaak in de geselecteerde tekst (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

Wanneer invoeren op de hyperlinktekst

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+B

Cursieve opmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+I

Onderstrepingsopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+U

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+afbreekstreepje (-)

Superscript-opmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Shift+Gelijkteken ( = )

Subscriptopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Gelijkteken ( = )

Opmaak van lijst met opsommingstekens toepassen of verwijderen.

Ctrl+punt (.)

Genummerde lijstopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+slash (/)

Een stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

Een stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

Een stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast. (De stijl Normaal toepassen.)

Ctrl+Shift+N

Vergroot de alinea-inspringing.

Alt+Shift+pijl-rechts of tabtoets aan het begin van een regel

De alinea-inspringing verkleinen.

Alt+Shift+pijl-links of Shift+Tab aan het begin van een regel

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

De regelregels op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Naar boven

Items toevoegen aan een pagina

Als u dit wilt doen

Druk op

Kopieer een schermopname naar het Klembord (hiervoor is deWindows 10 Makersupdate vereist).

Windows-logotoets+Shift+S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Een wiskundige vergelijking starten of de geselecteerde tekst converteren naar een wiskundige vergelijking.

Alt+gelijkteken ( = )

Naar boven

Werken met tabellen

Handeling

Druk op

Een tabel maken.

Tab-toets na het typen van een nieuwe regel tekst

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tabtoets

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Enter

Opmerking: Druk nogmaals op Enter om het maken van de tabel te voltooien.

Voeg een rij in onder de huidige rij.

Ctrl+Enter in een tabelcel

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Creatie een rij boven de huidige rij in een tabel.

Voer in wanneer de cursor zich aan het begin van een rij bevindt, met uitzondering van de eerste rij

Creatie een nieuwe cel of rij.

Tab-toets in de laatste cel van de tabel

De huidige lege rij in een tabel verwijderen.

Verwijderen en vervolgens opnieuw verwijderen wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt

Naar boven

Notities en objecten selecteren

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

Selecteren tot het einde van de regel.

Shift+End

Ga naar en selecteer de paginatitel.

Ctrl+Shift+T

De overzichts- of paginaselectie annuleren.

Esc

De huidige of geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De huidige of geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Vergroot de alinea-inspringing.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De alinea-inspringing verkleinen.

Alt+Shift+Pijl-links

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Delete

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Naar de vorige bezochte pagina gaan.

Alt+Pijl-links

Naar de volgende bezochte pagina gaan, indien mogelijk.

Alt+Pijl-rechts

Creatie een nieuwe audio-opname.

Ctrl+Alt+A

De geselecteerde audio-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P

Het afspelen van audio-opnamen stoppen.

Ctrl+Alt+S

Sla de huidige audio-opname 10 seconden achterwaarts over.

Ctrl+Alt+Y

Sla de huidige audio-opname 5 minuten terug.

Ctrl+Alt+T

Sla de huidige audio-opname 10 seconden vooruit.

Ctrl+Alt+U

Sla de huidige audio-opname 5 minuten vooruit.

Ctrl+Alt+I

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De tag To Do toepassen, selecteren of wissen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag Onthouden voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De definitietag toepassen of wissen.

Ctrl+5

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Naar boven

Contouren gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Weergeven via niveau 1.

Alt+Shift+1

Uitvouwen naar niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitvouwen naar niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitvouwen naar niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitvouwen naar niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

Verhoog de inspringing met één niveau.

Tabtoets

Verlaag de inspringing met één niveau.

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+plusteken (+)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+minteken

Naar boven

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor uw notities wilt wijzigen, moet u eerst een of meer talen van rechts naar links inschakelen in Taalvoorkeuren voor Office instellen. Ga voor instructies naar Een bewerkings- of ontwerptaal toevoegen of taalvoorkeuren instellen in Office.

Handeling

Druk op

Stel de schrijfrichting van links naar rechts in.

Ctrl+Shift-toets links

Stel de schrijfrichting van rechts naar links in.

Ctrl+Shift-toets rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tabtoets

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Naar boven

Werken met pagina's

Handeling

Druk op

De volledige paginaweergave in- of uitschakelen.

F11

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

De geselecteerde paginagroep uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+Sterretje (*)

Open het deelvenster Toegankelijkheidscontrole en controleer op toegankelijkheidsproblemen.

Ctrl+Shift+F

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

Creatie een nieuwe pagina op hetzelfde niveau, onder de huidige pagina.

Ctrl+Alt+N

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Alt+Shift+N

Alle items selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Alt+G

De geselecteerde pagina omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De geselecteerde pagina omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Verplaats de cursor naar de paginatitel.

Ctrl+Shift+T

Schuif omhoog op de huidige pagina.

Page Up

Schuif omlaag op de huidige pagina.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+toets pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Terug naar de laatst bezochte pagina.

Alt+Pijl-links

Ga naar de volgende bezochte pagina.

Alt+Pijl-rechts

Markeer de huidige pagina als gelezen of ongelezen.

Ctrl+Q

Inzoomen.

Ctrl+Alt+plusteken (+) op het numerieke toetsenblok of Ctrl+Alt+Shift+plusteken (+)

Uitzoomen.

Ctrl+Alt+Minteken (–) op het numerieke toetsenblok of Ctrl+Alt+Shift+Afbreekstreepje (-)

Synchroniseer het notitieblok.

Opmerking: Terwijl OneNote wordt uitgevoerd, worden uw notities automatisch opgeslagen wanneer u ze wijzigt. Het is niet nodig om notities handmatig op te slaan.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

Schakel over naar een ander notitieblok op de navigatiebalk .

Ctrl+G, vervolgens de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren en vervolgens Enter

Open het contextmenu voor de huidige sectie.

Ctrl+Shift+G en vervolgens Shift+F10 of Windows Menutoets

Naar boven

Notities zoeken

Als u dit wilt doen

Druk op

Open een zoekvak om alle momenteel geopende notitieblokken te doorzoeken.

Ctrl+E

Open een zoekvak om op de huidige pagina te zoeken.

Ctrl+F

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

Toets pijl-omlaag

Ga tijdens het doorzoeken van alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat.

Enter

Het zoekbereik wijzigen.

Ctrl+E, twee keer tabtoets en vervolgens pijl-omlaag

Sluit de zoekopdracht en ga terug naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Handeling

Druk op

Open het dialoogvenster Koppeling verzenden .

Ctrl+Shift+E

Synchroniseer het huidige notitieblok.

Ctrl+S of Shift+F9

Alle notitieblokken synchroniseren.

F9

Naar boven

Notities beveiligen

Handeling

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ondersteuning voor schermlezers voor OneNote

In dit artikel vindt u de sneltoetsen voor OneNote voor Mac.

Notities: 

 • De instellingen in sommige versies van het besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen conflict veroorzaken met sneltoetsen en functietoetsbewerkingen in Microsoft 365 voor Mac. Raadpleeg de Help van het besturingssysteem voor uw versie van macOS of uw hulpprogramma voor informatie over het wijzigen van de toetstoewijzing voor een sneltoets.

 • Als u hier geen toetscombinatie vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken. Ga voor instructies naar Een aangepaste toetsencombinatie voor Microsoft Office voor Mac maken.

 • Als u snel een toetsencombinatie in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Command+F en typ uw zoekwoorden.

In dit onderwerp

Volledige toetsenbordtoegang inschakelen

Voor de beste ervaring met het gebruik van uw toetsenbord met het lint, schakelt u het toetsenbord in voor toegang tot alle besturingselementen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om Systeemvoorkeuren te openen:

  • Druk op Control+F2 om de focus naar de menubalk te verplaatsen en druk vervolgens op de spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag totdat u de optie Systeemvoorkeuren hebt bereikt en druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Druk op Command+spatiebalk, typ systeemvoorkeuren en druk op Return.

 2. Selecteer Toegankelijkheid in systeemvoorkeuren .

 3. Selecteer in het dialoogvenster Toegankelijkheid het tabblad Navigatie.

 4. Schakel het selectievakje Volledige toetsenbordtoegang inschakelen in.

Naar boven 

Veelgebruikte sneltoetsen

Deze tabel bevat de meest gebruikte sneltoetsen in OneNote voor Mac.

Handeling

Toets

Een nieuwe pagina maken.

De opdrachtknop.+N

De vorige actie ongedaan maken.

De opdrachtknop.+Z

De vorige actie herhalen, indien mogelijk.

De opdrachtknop.+Y

De geselecteerde inhoud knippen en naar het klembord kopiëren.

De opdrachtknop.+X

De geselecteerde inhoud naar het klembord kopiëren.

De opdrachtknop.+C

De inhoud van het Klembord plakken.

De opdrachtknop.+V

Een notitieblok openen.

De opdrachtknop.+O

De modus Volledig scherm in- of afsluiten.

De opdrachtknop.+Control+F

Sluit het huidige notitieblok.

De opdrachtknop.+Shift+W

Dit notitieblok synchroniseren.

De opdrachtknop.+S

Alle notitieblokken synchroniseren.

De opdrachtknop.+Shift+S

Alle items op de huidige pagina selecteren.

De opdrachtknop.+A

Als u het selectiebereik wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op De opdrachtknop.+A.

De paginatitel selecteren.

De opdrachtknop.+Shift+T

Vergroot de alinea-inspringing.

Tabtoets aan het begin van een regel of De opdrachtknop.+Haak rechts (])

De alinea-inspringing verkleinen.

Shift+Tab aan het einde van een regel of De opdrachtknop.+haakje links ([)

Inzoomen.

De opdrachtknop.+plusteken (+)

Uitzoomen.

De opdrachtknop.+minteken (-)

Stel de zoomvergroting opnieuw in.

De opdrachtknop.+0

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Control+Shift+plusteken (+)

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Control+Shift+minteken (-)

Open de geselecteerde koppeling.

Return of Shift+Return

De geselecteerde opmaak kopiëren.

De opdrachtknop.+Option+C

Alleen de gekopieerde opmaak plakken.

De opdrachtknop.+Option+V

Tekst zoeken op de pagina.

De opdrachtknop.+F

Tekst zoeken in alle geopende notitieblokken.

De opdrachtknop.+Option+F

Naar boven

Navigeren binnen pagina's

Handeling

Druk op

Eén woord naar links verplaatsen.

Option+Pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Option+Pijl-rechts

Naar het begin van de regel gaan.

De opdrachtknop.+Pijl-links

Naar het einde van de regel gaan.

De opdrachtknop.+Pijl-rechts

Eén alinea omhoog gaan

De opdrachtknop.+pijl-omhoog of option+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

De opdrachtknop.+pijl-omlaag of Option+pijl-omlaag

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Verplaats de cursor omhoog in het huidige overzicht.

De opdrachtknop.+Option+Pijl-omhoog

Verplaats de cursor naar de titel van de huidige pagina.

De opdrachtknop.+Shift+T

Naar boven

Tekst en graphics bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde inhoud knippen en naar het klembord kopiëren.

De opdrachtknop.+X

De geselecteerde inhoud naar het klembord kopiëren.

De opdrachtknop.+C

De inhoud van het Klembord plakken.

De opdrachtknop.+V

De geselecteerde opmaak kopiëren.

De opdrachtknop.+Option+C

Alleen de gekopieerde opmaak plakken.

De opdrachtknop.+Option+V

Begin met het maken van een lijst met opsommingstekens.

Sterretje (*) en druk op de spatiebalk

Opmerking: Als u één opsommingsteken in de tekst wilt invoegen, drukt u op Option+8

Begin met het maken van een genummerde lijst.

Typ 1 en druk op de spatiebalk of De opdrachtknop.+Slash (/)

De inspringing van het geselecteerde lijstitem vergroten.

De opdrachtknop.+haak sluiten (])

Het geselecteerde lijstitem verlagen (inspringing verkleinen).

De opdrachtknop.+haak openen ([)

Opmaak superscript toepassen.

De opdrachtknop.+Shift+Option+Gelijkteken ( = )

Subscriptopmaak toepassen.

De opdrachtknop.+Control+Option+Gelijkteken ( = )

Een regeleinde invoegen.

Shift+Return

De huidige datum invoegen.

De opdrachtknop.+D

De huidige datum en tijd invoegen.

De opdrachtknop.+Shift+D

Vergelijkingen invoegen (of de geselecteerde tekst converteren naar een wiskundige vergelijking).

Control+Gelijkteken ( = )

Search voor de geselecteerde tekst met behulp van het taakvenster Slim zoeken.

De opdrachtknop.+Control+Option+L

Emoji invoegen.

De opdrachtknop.+Control+spatiebalk

Verwijder het teken links van de cursor.

Delete

Verwijder het teken rechts van de cursor.

Fn+Delete

Verwijder het woord links van de cursor.

Option+Delete

Verwijder het woord rechts van de cursor.

Fn+Option+Delete of Option+Del

Vergroot de alinea-inspringing.

De opdrachtknop.+Option+Pijl-rechts

De alinea-inspringing verkleinen.

De opdrachtknop.+Option+Pijl-links

De geselecteerde afbeelding of het geselecteerde object omhoog verplaatsen.

De opdrachtknop.+Option+Pijl-omhoog

De geselecteerde afbeelding of het geselecteerde object omlaag verplaatsen.

De opdrachtknop.+Option+Pijl-omlaag

Naar boven

Werken met tabellen

Handeling

Druk op

Creatie een andere tabelrij.

Retourneren wanneer aan het einde van een tabel.

Opmerking: Druk nogmaals op Return om de tabel te voltooien.

Creatie een tabelkolom rechts van de huidige kolom.

De opdrachtknop.+Control+R

Creatie een tabelkolom links van de huidige kolom.

De opdrachtknop.+Control+L

Creatie een tabelrij onder de huidige rij.

De opdrachtknop.+Return

Creatie een andere alinea in dezelfde cel.

Option+Return

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

Schakelen tussen secties in een notitieblok.

De opdrachtknop.+Shift+Accolade openen ({) of De opdrachtknop.+Shift+Accolade sluiten (})

Schakelen tussen pagina's in een sectie.

 1. Plaats de cursor op een pagina.

 2. Druk op De opdrachtknop.+Control+G om de focus naar de paginalijst te verplaatsen.

 3. Druk op Control+Option+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de vorige of volgende pagina in de sectie te selecteren, of De opdrachtknop.+Pagina omhoog of De opdrachtknop.+Pagina omlaag.

Andere notitieblokken openen of nieuwe maken.

De opdrachtknop.+O

Bekijk de lijst met geopende notitieblokken.

Control+G

Een nieuwe pagina in een notitieblok maken.

De opdrachtknop.+N

Open de OneNote app-voorkeuren.

De opdrachtknop.+komma (,)

De huidige pagina verplaatsen naar een andere locatie.

De opdrachtknop.+Shift+M

Kopieer de huidige pagina naar een andere locatie.

De opdrachtknop.+Shift+C

Naar modus voor volledig scherm gaan.

De opdrachtknop.+Control+F

Dit notitieblok synchroniseren.

De opdrachtknop.+S

Alle notitieblokken synchroniseren.

De opdrachtknop.+Shift+S

Verplaats de focus van het toetsenbord naar de paginalijst.

De opdrachtknop.+Control+G

Verplaats de focus van het toetsenbord naar de sectielijst.

Control+Shift+G

Naar boven

Zie ook

Help & leren in OneNote

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ondersteuning voor schermlezers voor OneNote

In dit artikel vindt u de sneltoetsen voor Webversie van OneNote.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Als u snel een toetsencombinatie in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

In dit onderwerp

Navigeren op het lint en de deelvensters in de weergavemodus

Handeling

Druk op

Ga van de navigatie van het notitieblok naar de browservelden.

Shift+F6

Navigeren tussen lintopdrachten.

Tabtoets

Voer de geselecteerde lintopdracht uit.

Enter

Schuif omhoog of omlaag op een pagina.

Pagina omhoog of Pagina omlaag

Pagina doorsturen via het notitieblok

Ctrl+Page Down

Blader terug door het notitieblok.

Ctrl+Page Up

Ga naar de eerste pagina in een sectie.

Alt+Page Up

Ga naar de laatste pagina in een sectie.

Alt+Page Down

De geselecteerde sectie uitvouwen.

Voer in op de sectie

De toegangstoetsen (lintopdrachten) op het klassieke lint weergeven wanneer u Verteller gebruikt.

Alt+punt (.)

Naar boven

Navigeren op het lint en de deelvensters in de bewerkingsmodus

Handeling

Druk op

Open een specifieke pagina.

Ctrl+F6 totdat de focus is gericht op de navigatiebalk met het huidige notitieblok geselecteerd, vervolgens de Tab-toets totdat de focus op het navigatiedeelvenster van de pagina is, vervolgens de pijl-omlaag of pijl-omhoog om de focus op verschillende pagina's te plaatsen en vervolgens Enter om een pagina te selecteren

Een ander linttabblad activeren.

Ctrl+F6 totdat u bij de rij met linttabbladen bent en vervolgens de pijl-rechts of pijl-links om tussen de linttabbladen te navigeren. Het lint met prioriteit wordt automatisch weergegeven. 

Navigeren tussen lintopdrachten.

Tab-toets om de focus van de rij met linttabbladen naar het lint te verplaatsen, en vervolgens de pijl-rechts of pijl-links op het lint

Activeer de geselecteerde opdracht op het lint.

Enter

Ga naar de eerste pagina in een sectie.

Alt+Page Up

Ga naar de laatste pagina in een sectie.

Alt+Page Down

De huidige pagina omhoog of omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Naar boven

Navigeren binnen pagina's

Handeling

Druk op

Verplaats de cursor van het titelgebied naar de hoofdtekst van de pagina.

Tab-toets of Enter

De cursor één woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

De cursor één woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

De cursor één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+pijl-omhoog

De cursor één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Verplaats de cursor naar het begin van de regel.

Startpagina

Verplaats de cursor naar het einde van de regel.

End

Verplaats de cursor naar het begin van het paginaoverzicht.

Ctrl+Home

Verplaats de cursor naar het einde van het paginaoverzicht.

Ctrl+End

Verplaats de cursor naar het titelgebied.

Pagina omhoog of Ctrl+A en vervolgens de Tab-toets totdat de titel is geselecteerd

Naar boven

Tekst en graphics selecteren

Handeling

Druk op

Tekst selecteren.

Shift+pijltoetsen

Het woord rechts selecteren.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Het woord links selecteren.

Ctrl+Shift+pijl-links

Selecteer vanaf de huidige positie tot het begin van de alinea.

Shift+Home

Selecteer vanaf de huidige positie tot het einde van de alinea.

Shift+End

Selecteer vanaf de huidige positie tot het begin van het overzicht.

Shift+Ctrl+Home

Selecteer vanaf de huidige positie tot het einde van het overzicht.

Shift+Ctrl+End

De selectie uitbreiden.

Ctrl+A om de selectie uit te breiden naar de hele alinea, het overzicht en de pagina.

Naar boven

Inhoud bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde inhoud knippen en naar het klembord kopiëren.

Ctrl+X

De geselecteerde inhoud naar het klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

De vorige actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De vorige actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Y

Naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan.

Alt+F7

Creatie een nieuw overzicht.

Ctrl+Shift+F

Van het ene overzicht naar het andere gaan.

Ctrl+A en vervolgens Tab

Synchroniseer het notitieblok.

Opmerking: Zolang Webversie van OneNote actief is, worden aangebrachte wijzigingen automatisch opgeslagen. Het is niet nodig om notities handmatig op te slaan.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met tabellen

Handeling

Druk op

Een tabel maken.

Tab-toets na het typen van een nieuwe regel tekst

Creatie een nieuwe cel.

Tab-toets in de laatste cel van de tabel

Voeg een rij in onder de huidige rij.

Ctrl+Enter in een tabelcel

Naar boven

Tekst opmaken

Opmerking: Wanneer een cel, kolom of rij is geselecteerd, is uitlijning van toepassing op de inhoud van de geselecteerde cellen. Wanneer een tabel is geselecteerd, is uitlijning van toepassing op de tabel maar niet op de inhoud van de cellen.

Handeling

Druk op

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen.

Ctrl+U

Een lijst met opsommingstekens maken.

Ctrl+punt (.)

Een genummerde lijst maken.

Ctrl+slash (/) of Ctrl+Shift+O

De alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

Vergroot de alinea-inspringing.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De alinea-inspringing verkleinen.

Alt+Shift+Pijl-links

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De tag To Do toepassen, selecteren of wissen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag Onthouden voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De definitietag toepassen of wissen.

Ctrl+5

De markeringstag toepassen of wissen.

Ctrl+6

De tag Contactpersoon toepassen of wissen.

Ctrl+7

De adrestag toepassen of wissen.

Ctrl+8

De tag Telefoonnummer toepassen of wissen.

Ctrl+9

Naar boven

Zie ook

Help & leren in OneNote

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ondersteuning voor schermlezers voor OneNote

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×