Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord OneNote sneltoetsen. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel vindt u een overzicht van de sneltoetsen voor OneNote voor Windows bureaublad.

Notities: 

 • Voor informatie over de verschillen tussen de app-versies gaat u naar Wat is het verschil tussen de OneNote versies?

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Gewenste actie

Druk op

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

Een snelle notitie maken.

Ctrl+Shift+M of Alt+Windows logotoets+N

Dock het OneNote venster.

Ctrl+Alt+D

De vorige actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

U kunt de vorige actie indien mogelijk opnieuw doen.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Eén teken naar links verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+Enter

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen.

Shift+F7

Het contextmenu weergeven voor het object dat momenteel is gericht.

Shift+F10 of Windows menutoets

Voer de voorgestelde actie uit op de informatiebalk wanneer deze boven aan een pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

De geselecteerde audio-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P

Het afspelen van audio-opnamen stoppen.

Ctrl+Alt+S

Sla de huidige audio-opname tien seconden achterwaarts over.

Ctrl+Alt+Y

Sla de huidige audio-opname 10 seconden over.

Ctrl+Alt+U

Naar boven

Notities opmaken

Als u dit wilt doen

Druk op

Markeer de geselecteerde tekst.

Ctrl+Alt+H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Kopieer de opmaak van de geselecteerde tekst (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

Plak de opmaak op de geselecteerde tekst (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

Enter when on the hyperlink text

Vetopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+B

De opmaak van de italics toepassen of verwijderen.

Ctrl+I

Onderstrepingsopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+U

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+afbreekstreepje (-)

Superscript-opmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Shift+Gelijkteken ( = )

Subscriptopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Gelijkteken ( = )

Opmaak van lijst met opsommingstekens toepassen of verwijderen.

Ctrl+punt (.)

Genummerde lijstopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Slash doorsturen (/)

Een stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

Een kop 2-stijl toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

Een kop 3-stijl toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

Een stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

Een stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

Een stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast. (De stijl Normaal toepassen.)

Ctrl+Shift+N

Verhoog de alinea-inspringing.

Alt+Shift+pijl-rechts of de Tab-toets aan het begin van een regel

De inspringing van de alinea verkleinen.

Alt+Shift+pijl-links of Shift+Tab aan het begin van een regel

Lijn de alinea links uit.

Ctrl+L

Lijn de alinea rechts uit.

Ctrl+R

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

De regelregels op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Naar boven

Items invoegen op een pagina

Handeling

Drukt u op

Een document of bestand op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, F

Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, O

Documentafdruk op de huidige pagina weergeven of verbergen wanneer de modus hoog contrast opWindows 10 of een van de contrastthema's opWindows 11 is geactiveerd.

Alt+Shift+P

Een afbeelding uit een bestand invoegen.

Alt+N, P

Voeg een sticker in.

Alt+N, S

Een schermopname invoegen.

Opmerking: Het OneNote pictogram moet actief zijn in het systeemmeldingsgebied Windows taakbalk.

Windows logotoets+Shift+S en vervolgens Ctrl+V

In OneNote 2007 en 2010 Windows logotoets+S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren.

Alt+Gelijkteken ( = )

Naar boven

Werken met tabellen

Handeling

Druk op

Een tabel maken.

Tabtoets na het typen van een nieuwe regel tekst

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tabtoets

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Enter

Opmerking: Druk nogmaals op Enter om de tabel te maken.

Voeg een rij onder de huidige rij in.

Ctrl+Enter in een tabelcel

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Een kolom maken aan de linkerkant van de huidige kolom in een tabel.

In OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Maak een rij boven de huidige rij in een tabel.

Voer in wanneer de cursor aan het begin van een rij staat, met uitzondering van de eerste rij

Een nieuwe cel of rij maken.

Tabtoets in de laatste cel van de tabel

Verwijder de huidige lege rij in een tabel.

Delete, then Delete again, when the cursor is at the beginning of the row

Naar boven

Tekst en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

Selecteer tot het einde van de regel vanaf de huidige cursorlocatie.

Shift+End

Selecteer de hele regel.

Shift+pijl-omlaag wanneer de cursor zich aan het begin van de regel

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren.

Ctrl+Shift+T

Het selecteren van het overzicht of de pagina annuleren.

Esc

De geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Verhoog de alinea-inspringing.

Alt+Shift+Pijl-links

De inspringing van de alinea verkleinen.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Delete

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+Pijl-links

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+Pijl-rechts

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De tag toepassen, selecteren of To Do verwijderen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of verwijderen.

Ctrl+2

Het label Vraag toepassen of verwijderen.

Ctrl+3

De tag Onthouden voor later toepassen of verwijderen.

Ctrl+4

De tag Definitie toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

De markeringslabel toepassen of verwijderen.

Ctrl+6

De tag Contactpersoon toepassen of verwijderen.

Ctrl+7

De tag Adres toepassen of verwijderen.

Ctrl+8

Pas het nummerlabel Telefoon uit.

Ctrl+9

Verwijder alle geselecteerde notitielabels.

Ctrl+0

Naar boven

Contouren gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

De geselecteerde omtrek samenvv-1.

Alt+Shift+1

Vouw een overzicht uit tot niveau 2.

Alt+Shift+2

Vouw een overzicht uit naar niveau 3.

Alt+Shift+3

Vouw een overzicht uit naar niveau 4.

Alt+Shift+4

Vouw een overzicht uit tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Vouw een overzicht uit tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Vouw een overzicht uit tot niveau 7.

Alt+Shift+7

Vouw een overzicht uit tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Vouw een overzicht uit tot niveau 9.

Alt+Shift+9

Vouw alle niveaus van een overzicht uit.

Alt+Shift+0

Vouw de geselecteerde kop uit.

Alt+Shift+Gelijkteken ( = )

De geselecteerde kop samenvgevouwen.

Alt+Shift+afbreekstreester (-)

Verhoog de inspringing met één niveau.

Tabtoets

De inspringing met één niveau verlagen.

Shift+Tab

Vouw een geselecteerd, samengevouwen overzicht uit.

Alt+Shift+plusteken (+)

Vouw een geselecteerd, uitgevouwen overzicht samen.

Alt+Shift+Minteken (-)

Naar boven

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor uw notities wilt wijzigen, moet u eerst een of meer talen van rechts naar links inschakelen in De taalvoorkeuren Office instellen. Ga voor instructies naar Een bewerkings- of ontwerptaal toevoegen of stel taalvoorkeuren in Office.

Handeling

Drukt u op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

Ctrl+Shift-toets links

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

Ctrl+Shift-toets rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tabtoets

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Naar boven

Werken met pagina's

Handeling

Druk op

Schakel de volledige paginaweergave in of uit.

F11

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

Een snelle notitie maken.

Ctrl+Shift+M

Vouw een paginagroep uit of vouw deze samen in het paginanavigatiedeelvenster.

Ctrl+Shift+Sterretje (*)

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

De breedte van het paginanavigatiedeelvenster vergroten.

Ctrl+Shift+vierkante haak links ([)

De breedte van het paginanavigatiedeelvenster verlagen.

Ctrl+Shift+vierkante haak rechts (])

Het inspringingsniveau van de huidige pagina in het paginanavigatiedeelvenster verlagen.

Ctrl+Alt+vierkante haak links ([)

Verhoog het inspringingsniveau van de huidige pagina in het paginanavigatiedeelvenster.

Ctrl+Alt+vierkante haak rechts (])

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Shift+Alt+N

Alle items selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A

Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren.

De geselecteerde pagina omhoog verplaatsen in het navigatiedeelvenster van de pagina.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De geselecteerde pagina omlaag verplaatsen in het navigatiedeelvenster van de pagina.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Naar de paginatitel gaan.

Ctrl+Shift+T

Ga naar de eerste pagina in de momenteel zichtbare set pagina's in het paginanavigatiedeelvenster.

Alt+Page up

Ga naar de laatste pagina in de momenteel zichtbare set pagina's in het paginanavigatiedeelvenster.

Alt+Page down

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Verplaats de cursor omhoog op de huidige pagina of vouw de pagina uit.

Ctrl + Alt + pijl-omhoog

Verplaats de cursor omlaag op de huidige pagina of vouw de pagina uit.

Ctrl + Alt + pijl-omlaag

Verplaats de cursor naar links op de huidige pagina of vouw de pagina naar links uit.

Ctrl + Alt + pijl-links

Verplaats de cursor naar rechts op de huidige pagina of vouw de pagina naar rechts uit.

Ctrl + Alt + pijl-rechts

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+toets Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Ga naar de vorige pagina die u hebt bezocht.

Alt+Pijl-links

Ga naar de volgende pagina die u hebt bezocht, indien mogelijk.

Alt+Pijl-rechts

Inzoomen.

Alt+Ctrl+Plusteken (+) op het numerieke toetsenblok of Alt+Ctrl+Shift+Plusteken (+)

Uitzoomen.

Alt+Ctrl+Minteken (-) op het numerieke toetsenblok of Alt+Ctrl+Shift+afbreekstreester (-)

Synchroniseer het notitieblok.

Opmerking: Terwijl OneNote wordt uitgevoerd, worden uw notities automatisch opgeslagen wanneer u deze wijzigt. Het is niet nodig om notities handmatig op te slaan.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

Open OneNote.

Windows logotoets+Shift+N

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Een sectie openen.

Ctrl+Alt+Shift+O

Open meldingen om naar het hulpprogramma OneNote verzenden.

Windows logotoets+N

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page down

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

Het huidige paginatabblad selecteren.

Ctrl+Shift+A

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

De huidige sectie verplaatsen.

Ctrl+Shift+G en vervolgens Shift+F10 of Windows menutoets, M

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen.

Ctrl+G, gebruik de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een notitieblok te selecteren en druk vervolgens op Enter

Naar boven

Notities doorzoeken

Handeling

Druk op

Ga naar het vak Zoeken om in alle notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

Toets pijl-omlaag

Terwijl u in alle notitieblokken zoekt, gaat u naar het geselecteerde resultaat en wijst u de zoekopdracht af.

Enter

Het zoekbereik wijzigen.

Ctrl+E, Tab-toets, spatiebalk

Open het deelvenster Zoekresultaten .

Alt+O (na het zoeken)

Zoek op de huidige pagina.

Ctrl+F

Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan.

Enter

F3

Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan.

Shift+F3

De zoekopdracht verwijderen en terugkeren naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Handeling

Druk op

Verzend de geselecteerde pagina's in een e-mailbericht.

Ctrl+Shift+E

Maak een taak vandaagOutlook de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+1

Maak een morgentaakOutlook de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+2

Maak een deze weekOutlook van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+3

Maak een volgende weekOutlook van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+4

Maak een taak GeenOutlook van de geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+5

Open de geselecteerde Outlook taak.

Ctrl+Shift+K

Markeer de geselecteerde Outlook taak als voltooid.

Ctrl+Shift+9

De geselecteerde taak Outlook verwijderen.

Ctrl+Shift+0

Wijzigingen synchroniseren in het huidige gedeelde notitieblok.

Shift+F9

Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren.

F9

Markeer de huidige pagina als Ongelezen.

Ctrl+Q

Naar boven

Notities beveiligen

Handeling

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Zie ook

OneNote helpen & leren

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ondersteuning voor schermlezers voor OneNote

In dit artikel worden de sneltoetsen voor OneNote voor Windows 10.

Notities: 

 • Voor informatie over de verschillen tussen de app-versies gaat u naar Wat is het verschil tussen de OneNote versies?

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in OneNote voor Windows 10 beschreven.

Dit wilt u doen

Druk op

Plaats de focus op de huidige sectie.

Ctrl+Shift+G

Open het contextmenu.

Shift+F10 of Windows menutoets

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Ga naar een ander notitieblok op de navigatiebalk .

Ctrl+G, vervolgens de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren en vervolgens Enter

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Alt+Shift+N

Schakel de volledige paginaweergave in of uit.

F11

Plaats de focus op het huidige paginatabblad.

Ctrl+Alt+G

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A

Ga naar en selecteer de paginatitel.

Ctrl+Shift+T

Open een zoekvak om in alle geopende notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Naar boven

Navigeren OneNote voor Windows 10 alleen met het toetsenbord

De volgende tabel bevat de sneltoetsen die u kunt gebruiken om te navigeren in OneNote voor Windows 10.

Als u dit wilt doen

Druk op

Ga tussen de linttabbalk, het navigatiedeelvenster en het paginapapier.

F6

Naar het lint gaan vanaf een linttabblad.

Toets pijl-omlaag

Verplaatsen tussen linttabbladen of tussen de opties op een lint.

Pijl-links of pijl-rechts

Voer de geselecteerde opdracht op het lint uit.

Enter

Verplaatsen tussen de items op de hoofdmenubalk.

Tab-toets of Shift+Tab

Verplaats de focus naar het lint en open het lint.

Alt

Verplaats de focus naar het linttabblad Start en open deze.

Alt+H

Verplaats de focus naar en open het tabblad Lint invoegen.

Alt+N

Verplaats de focus naar en open het tabblad Lint tekenen.

Alt+D

Verplaats de focus naar en open het tabblad Lint weergeven.

Alt+W

Naar boven

Notities typen en bewerken

Als u dit wilt doen

Druk op

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

Knip de geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het klembord.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Eén teken naar links verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+Enter

Open het contextmenu voor het object in focus.

Shift+F10 of Windows menutoets

Voer de voorgestelde actie uit op de informatiebalk als deze boven aan een pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

Voeg de naam van de auteur en het laatst gewijzigde tijdstempel in.

Ctrl+Shift+M

Naar boven

Notities opmaken

Als u dit wilt doen

Druk op

Markeer de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+H of Ctrl+Alt+H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Kopieer de opmaak van de geselecteerde tekst (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

Plak de opmaak op de geselecteerde tekst (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

Enter when on the hyperlink text

Vetopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+B

De opmaak van de italics toepassen of verwijderen.

Ctrl+I

Onderstrepingsopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+U

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+afbreekstreepje (-)

Superscript-opmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Shift+Gelijkteken ( = )

Subscriptopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Gelijkteken ( = )

Opmaak van lijst met opsommingstekens toepassen of verwijderen.

Ctrl+punt (.)

Genummerde lijstopmaak toepassen of verwijderen.

Ctrl+Slash doorsturen (/)

Een stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

Een kop 2-stijl toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

Een kop 3-stijl toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

Een stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

Een stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

Een stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast. (De stijl Normaal toepassen.)

Ctrl+Shift+N

Verhoog de alinea-inspringing.

Alt+Shift+pijl-rechts of de Tab-toets aan het begin van een regel

De inspringing van de alinea verkleinen.

Alt+Shift+pijl-links of Shift+Tab aan het begin van een regel

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

De regelregels op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Naar boven

Items toevoegen aan een pagina

Als u dit wilt doen

Druk op

Kopieer een schermopname naar het klembord (hiervoor is deWindows 10 makersupdate vereist).

Windows-logotoets+Shift+S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Start een wiskundige vergelijking of converteert de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking.

Alt+Gelijkteken ( = )

Naar boven

Werken met tabellen

Handeling

Druk op

Een tabel maken.

Tabtoets na het typen van een nieuwe regel tekst

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tabtoets

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Enter

Opmerking: Druk nogmaals op Enter om de tabel te maken.

Voeg een rij onder de huidige rij in.

Ctrl+Enter in een tabelcel

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Maak een rij boven de huidige rij in een tabel.

Voer in wanneer de cursor aan het begin van een rij staat, met uitzondering van de eerste rij

Een nieuwe cel of rij maken.

Tabtoets in de laatste cel van de tabel

Verwijder de huidige lege rij in een tabel.

Delete, then Delete again, when the cursor is at the beginning of the row

Naar boven

Notities en objecten selecteren

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

Selecteren tot het einde van de regel.

Shift+End

Ga naar en selecteer de paginatitel.

Ctrl+Shift+T

De overzichts- of paginaselectie annuleren.

Esc

De huidige of geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De huidige of geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Verhoog de alinea-inspringing.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De inspringing van de alinea verkleinen.

Alt+Shift+Pijl-links

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Delete

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Naar de vorige bezochte pagina gaan.

Alt+Pijl-links

Ga naar de volgende pagina die u hebt bezocht, indien mogelijk.

Alt+Pijl-rechts

Een nieuwe audio-opname maken.

Ctrl+Alt+A

De geselecteerde audio-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P

Het afspelen van audio-opnamen stoppen.

Ctrl+Alt+S

Sla de huidige audio-opname tien seconden achterwaarts over.

Ctrl+Alt+Y

Sla de huidige audio-opname 5 minuten achteruit over.

Ctrl+Alt+T

Sla de huidige audio-opname 10 seconden over.

Ctrl+Alt+U

Sla de huidige audio-opname 5 minuten over.

Ctrl+Alt+I

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De tag toepassen, selecteren of To Do verwijderen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of verwijderen.

Ctrl+2

Het label Vraag toepassen of verwijderen.

Ctrl+3

De tag Onthouden voor later toepassen of verwijderen.

Ctrl+4

De tag Definitie toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Naar boven

Contouren gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Laten zien tot en met niveau 1.

Alt+Shift+1

Uitbreiden naar niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitbreiden naar niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitbreiden naar niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitbreiden naar niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitbreiden naar niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitbreiden naar niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitbreiden naar niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitbreiden naar niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

Verhoog de inspringing met één niveau.

Tabtoets

De inspringing met één niveau verlagen.

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+plusteken (+)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+minteken

Naar boven

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor uw notities wilt wijzigen, moet u eerst een of meer talen van rechts naar links inschakelen in De taalvoorkeuren Office instellen. Ga voor instructies naar Een bewerkings- of ontwerptaal toevoegen of stel taalvoorkeuren in Office.

Handeling

Druk op

Stel de schrijfrichting van links naar rechts in.

Ctrl+Shift-toets links

Stel de schrijfrichting van rechts naar links in.

Ctrl+Shift-toets rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tabtoets

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Naar boven

Werken met pagina's

Handeling

Druk op

Schakel de volledige paginaweergave in of uit.

F11

Open een nieuw OneNote venster.

Ctrl+M

Vouw de geselecteerde paginagroep uit of vouw deze samen.

Ctrl+Shift+Sterretje (*)

Open het deelvenster Toegankelijkheidscontrole en controleer op toegankelijkheidsproblemen.

Ctrl+Shift+F

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

Maak een nieuwe pagina op hetzelfde niveau, onder de huidige pagina.

Ctrl+Alt+N

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Alt+Shift+N

Alle items selecteren.

Ctrl+A

Druk nogmaals op Ctrl+A om de selectie uit te vouwen.

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Alt+G

De geselecteerde pagina omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De geselecteerde pagina omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Verplaats de cursor naar de paginatitel.

Ctrl+Shift+T

Schuif omhoog op de huidige pagina.

Page Up

Schuif omlaag op de huidige pagina.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+toets Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Terug naar de laatst bezochte pagina.

Alt+Pijl-links

Ga door naar de volgende bezochte pagina.

Alt+Pijl-rechts

Markeer de huidige pagina als gelezen of ongelezen.

Ctrl+Q

Inzoomen.

Ctrl+Alt+Plusteken (+) op het numerieke toetsenblok of Ctrl+Alt+Shift+Plusteken (+)

Uitzoomen.

Ctrl+Alt+Minteken (–) op het numerieke toetsenblok of Ctrl+Alt+Shift+afbreekstreester (-)

Synchroniseer het notitieblok.

Opmerking: Terwijl OneNote wordt uitgevoerd, worden uw notities automatisch opgeslagen wanneer u deze wijzigt. Het is niet nodig om notities handmatig op te slaan.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

Ga naar een ander notitieblok op de navigatiebalk .

Ctrl+G, vervolgens de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren en vervolgens Enter

Open het contextmenu voor de huidige sectie.

Ctrl+Shift+G en vervolgens Shift+F10 of Windows menutoets

Naar boven

Notities zoeken

Als u dit wilt doen

Druk op

Open een zoekvak om in alle geopende notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Open een zoekvak om op de huidige pagina te zoeken.

Ctrl+F

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

Toets pijl-omlaag

Terwijl u in alle notitieblokken zoekt, gaat u naar het geselecteerde resultaat.

Enter

Het zoekbereik wijzigen.

Ctrl+E, tabtoets tweemaal en vervolgens de toets Pijl-omlaag

De zoekopdracht verwijderen en terugkeren naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Handeling

Druk op

Open het dialoogvenster Koppeling verzenden.

Ctrl+Shift+E

Synchroniseer het huidige notitieblok.

Ctrl+S of Shift+F9

Alle notitieblokken synchroniseren.

F9

Naar boven

Notities beveiligen

Handeling

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ondersteuning voor schermlezers voor OneNote

In dit artikel worden de sneltoetsen voor OneNote voor Mac.

Notities: 

 • De instellingen in sommige versies van het besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen conflicteren met sneltoetsen en functietoetsen in Microsoft 365 voor Mac. Raadpleeg de help van het besturingssysteem voor uw versie van macOS of uw hulpprogramma voor informatie over het wijzigen van de sleuteltoewijzing voor een sneltoets.

 • Als u hier geen toetscombinatie vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken. Ga voor instructies naar Een aangepaste toetsencombinatie voor Microsoft Office voor Mac maken.

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Command+F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Volledige toetsenbordtoegang inschakelen

Als u het toetsenbord het beste wilt gebruiken met het lint, kunt u het toetsenbord toegang geven tot alle besturingselementen.

 1. Als u Systeemvoorkeuren wilt openen, gaat u op een van de volgende dingen te werk:

  • Druk op Control+F2 om de focus naar de menubalk te verplaatsen en druk vervolgens op de spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag totdat u bij de optie Systeemvoorkeuren bent en druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Druk op Command+spatiebalk, typ systeemvoorkeuren en druk op Return.

 2. Selecteer Toegankelijkheid in systeemvoorkeuren .

 3. Selecteer in het dialoogvenster Toegankelijkheid  het tabblad Navigatie.

 4. Schakel het selectievakje Volledige toetsenbordtoegang inschakelen in.

Naar boven 

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel vindt u de meestgebruikte sneltoetsen in OneNote voor Mac.

Handeling

Toets

Een nieuwe pagina maken.

OPDRACHT+N

De vorige actie ongedaan maken.

OPDRACHT+Z

U kunt de vorige actie indien mogelijk opnieuw doen.

OPDRACHT+Y

Knip de geselecteerde inhoud naar het klembord.

OPDRACHT+X

Kopieer de geselecteerde inhoud naar het klembord.

OPDRACHT+C

De inhoud van het Klembord plakken.

OPDRACHT+V

Een notitieblok openen.

OPDRACHT+O

Voer de modus voor volledig scherm in of uit.

OPDRACHT+Control+F

Sluit het huidige notitieblok.

OPDRACHT+Shift+W

Dit notitieblok synchroniseren.

OPDRACHT+S

Alle notitieblokken synchroniseren.

OPDRACHT+Shift+S

Alle items op de huidige pagina selecteren.

OPDRACHT+A

Als u het selectiebereik wilt uitbreiden, drukt u nogmaals OPDRACHT+A.

De paginatitel selecteren.

OPDRACHT+Shift+T

Verhoog de alinea-inspringing.

Tabtoets wanneer u aan het begin van een lijn of OPDRACHT+vierkante haak rechts (])

De inspringing van de alinea verkleinen.

Shift+Tab wanneer u aan het einde van een regel of OPDRACHT+vierkante haak links ([)

Inzoomen.

OPDRACHT+Plusteken (+)

Uitzoomen.

OPDRACHT+Minteken (-)

De zoomvergroting opnieuw instellen.

OPDRACHT+0

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Control+Shift+Plusteken (+)

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Control+Shift+Minteken (-)

Open de geselecteerde koppeling.

Return of Shift+Return

Kopieer de geselecteerde opmaak.

OPDRACHT+Option+C

Plak de gekopieerde opmaak.

OPDRACHT+Option+V

Tekst zoeken op de pagina.

OPDRACHT+F

Tekst zoeken in alle geopende notitieblokken.

OPDRACHT+Option+F

Naar boven

Navigeren binnen pagina's

Handeling

Druk op

Eén woord naar links verplaatsen.

Option+Pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Option+Pijl-rechts

Naar het begin van de regel gaan.

OPDRACHT+pijl-links

Naar het einde van de regel gaan.

OPDRACHT+pijl-rechts

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

OPDRACHT+pijl-omhoog of Option+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

OPDRACHT+pijl-omlaag of Option+pijl-omlaag

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Verplaats de cursor omhoog in het huidige overzicht.

OPDRACHT+Option+Pijl-omhoog

Verplaats de cursor naar de titel van de huidige pagina.

OPDRACHT+Shift+T

Naar boven

Tekst en graphics bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Knip de geselecteerde inhoud naar het klembord.

OPDRACHT+X

Kopieer de geselecteerde inhoud naar het klembord.

OPDRACHT+C

De inhoud van het Klembord plakken.

OPDRACHT+V

Kopieer de geselecteerde opmaak.

OPDRACHT+Option+C

Plak de gekopieerde opmaak.

OPDRACHT+Option+V

Begin met het maken van een lijst met opsommingstekens.

Sterretje (*) en vervolgens Control+Option+spatiebalk

Opmerking: Als u één opsommingsteken in de tekst wilt invoegen, drukt u op Option+8

Begin met het maken van een genummerde lijst.

Typ 1. en druk op Control+Option+spatiebalk of OPDRACHT+Slash doorsturen (/)

De inspringing van het geselecteerde lijstitem vergroten.

OPDRACHT+vierkante haak rechts (])

Het geselecteerde lijstitem verlagen (inspringen verkleinen).

OPDRACHT+vierkante haak links ([)

Superscript-opmaak toepassen.

OPDRACHT+Shift+Option+Gelijkteken ( = )

Subscript-opmaak toepassen.

OPDRACHT+Control+Option+Gelijkteken ( = )

Een regeleinde invoegen.

Shift+Return

De huidige datum invoegen.

OPDRACHT+D

De huidige datum en tijd invoegen.

OPDRACHT+Shift+D

Vergelijkingen invoegen (of de geselecteerde tekst converteren naar een wiskundige vergelijking).

Control+Gelijkteken ( = )

Zoek naar de geselecteerde tekst met behulp van het taakvenster Slim zoeken.

OPDRACHT+Control+Option+L

Emoji invoegen.

OPDRACHT+Control+spatiebalk

Verwijder het teken links van de cursor.

Verwijderen

Verwijder het teken rechts van de cursor.

Fn+Delete

Verwijder het woord links van de cursor.

Option+Delete

Verwijder het woord rechts van de cursor.

Fn+Option+Delete of Option+Del

Verhoog de alinea-inspringing.

OPDRACHT+Option+Pijl-rechts

De inspringing van de alinea verkleinen.

OPDRACHT+Option+Pijl-links

De geselecteerde afbeelding of het geselecteerde object omhoog verplaatsen.

OPDRACHT+Option+Pijl-omhoog

De geselecteerde afbeelding of het geselecteerde object omlaag verplaatsen.

OPDRACHT+Option+Pijl-omlaag

Naar boven

Werken met tabellen

Handeling

Druk op

Maak een andere tabelrij.

Return when at the end cell of a table.

Opmerking: Druk nogmaals op Return om de tabel te voltooien.

Maak een tabelkolom rechts van de huidige kolom.

OPDRACHT+Control+R

Maak een tabelkolom links van de huidige kolom.

OPDRACHT+Control+L

Maak een tabelrij onder de huidige rij.

OPDRACHT+Return

Maak een andere alinea in dezelfde cel.

Option+Return

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

Schakelen tussen secties in een notitieblok.

OPDRACHT+Shift+Brace openen ({) of OPDRACHT+Shift+Brace sluiten (})

Schakelen tussen pagina's in een sectie.

 1. Plaats de cursor op een pagina.

 2. Druk OPDRACHT+Control+G om de focus naar de paginalijst te verplaatsen.

 3. Druk op Control+Option+pijl-omhoog of pijl-omlaag om de vorige of volgende pagina in de sectie te selecteren, of OPDRACHT+Page up of OPDRACHT+Page down.

Andere notitieblokken openen of nieuwe maken.

OPDRACHT+O

Bekijk de lijst met geopende notitieblokken.

Control+G

Een nieuwe pagina in een notitieblok maken.

OPDRACHT+N

Open de OneNote app-voorkeuren.

OPDRACHT+komma (,)

Verplaats de huidige pagina naar een andere locatie.

OPDRACHT+Shift+M

Kopieer de huidige pagina naar een andere locatie.

OPDRACHT+Shift+C

Naar modus voor volledig scherm gaan.

OPDRACHT+Control+F

Dit notitieblok synchroniseren.

OPDRACHT+S

Alle notitieblokken synchroniseren.

OPDRACHT+Shift+S

Verplaats de toetsenbordfocus naar de paginalijst.

OPDRACHT+Control+G

Verplaats de toetsenbordfocus naar de sectielijst.

Control+Shift+G

Naar boven

Zie ook

OneNote helpen & leren

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ondersteuning voor schermlezers voor OneNote

In dit artikel worden de sneltoetsen voor Webversie van OneNote.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan om de Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote in uw webbrowser wordt uitgevoerd, verschillen de sneltoetsen van de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

In dit onderwerp

Navigeren op het lint en deelvensters in de weergavemodus

Handeling

Druk op

Ga van het notitiebloknavigatie naar de browservelden.

Shift+F6

Verplaatsen tussen lintopdrachten.

Tabtoets

Voer de geselecteerde opdracht op het lint uit.

Enter

Schuif omhoog of omlaag op een pagina.

Pagina omhoog of Pagina omlaag

Pagina door het notitieblok

Ctrl+Page down

Pagina naar achteren door het notitieblok.

Ctrl+Page up

Ga naar de eerste pagina in een sectie.

Alt+Page up

Ga naar de laatste pagina in een sectie.

Alt+Page down

De geselecteerde sectie uitvouwen.

Enter, wanneer u in de sectie staat

Geef de toegangstoetsen (lintopdrachten) weer op het klassieke lint wanneer u Verteller gebruikt.

Alt+Punt (.)

Naar boven

Navigeren op het lint en deelvensters in de bewerkingsmodus

Handeling

Druk op

Open een specifieke pagina.

Ctrl+F6 totdat de focus op de navigatiebalk is geplaatst en het huidige notitieblok is geselecteerd, vervolgens de Tab-toets totdat de focus zich op het paginanavigatiedeelvenster heeft gericht, vervolgens de pijl-omlaag of pijl-omhoog om de focus op verschillende pagina's te plaatsen en vervolgens enter om een pagina te selecteren

Activeer een ander linttabblad.

Ctrl+F6 totdat u de rij met linttabbladen hebt bereikt en vervolgens de pijl-rechts of pijl-links om tussen de linttabbladen te gaan. Het lint met focus wordt automatisch weergegeven. 

Verplaatsen tussen lintopdrachten.

Tabtoets om de focus van de rij met linttabbladen naar het lint te verplaatsen, en vervolgens de pijl-rechts of pijl-links op het lint

De geselecteerde opdracht op het lint activeren.

Enter

Ga naar de eerste pagina in een sectie.

Alt+Page up

Ga naar de laatste pagina in een sectie.

Alt+Page down

De huidige pagina omhoog of omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Naar boven

Navigeren binnen pagina's

Handeling

Druk op

Verplaats de cursor van het titelgebied naar de hoofdpagina.

Tabtoets of Enter

Verplaats de cursor één woord naar rechts.

Ctrl+pijl-rechts

Verplaats de cursor één woord naar links.

Ctrl+pijl-links

Verplaats de cursor met één alinea omhoog.

Ctrl+pijl-omhoog

De cursor één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Verplaats de cursor naar het begin van de regel.

Startpagina

Verplaats de cursor naar het einde van de regel.

End

Verplaats de cursor naar het begin van het paginaoverzicht.

Ctrl+Home

Verplaats de cursor naar het einde van het paginaoverzicht.

Ctrl+End

Verplaats de cursor naar het titelgebied.

Pagina omhoog of Ctrl+A en vervolgens de Tab-toets totdat de titel is geselecteerd

Naar boven

Tekst en graphics selecteren

Handeling

Druk op

Selecteer tekst.

Shift+pijltoetsen

Selecteer het woord aan de rechterkant.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteer het woord aan de linkerkant.

Ctrl+Shift+pijl-links

Selecteer vanaf de huidige positie tot aan het begin van de alinea.

Shift+Home

Selecteer vanaf de huidige positie tot het einde van de alinea.

Shift+End

Selecteer vanaf de huidige positie tot aan het begin van het overzicht.

Shift+Ctrl+Home

Selecteer vanaf de huidige positie tot het einde van het overzicht.

Shift+Ctrl+End

Vouw de selectie uit.

Ctrl+A om de selectie uit te vouwen tot de hele alinea, overzicht en pagina.

Naar boven

Inhoud bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Knip de geselecteerde inhoud naar het klembord.

Ctrl+X

Kopieer de geselecteerde inhoud naar het klembord.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

De vorige actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

U kunt de vorige actie indien mogelijk opnieuw doen.

Ctrl+Y

Naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan.

Alt+F7

Een nieuw overzicht maken.

Ctrl+Shift+F

Van het ene overzicht naar het andere gaan.

Ctrl+A en vervolgens Tab-toets

Synchroniseer het notitieblok.

Opmerking: Zolang Webversie van OneNote actief is, worden aangebrachte wijzigingen automatisch opgeslagen. Het is niet nodig om notities handmatig op te slaan.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met tabellen

Handeling

Druk op

Een tabel maken.

Tabtoets na het typen van een nieuwe regel tekst

Een nieuwe cel maken.

Tabtoets in de laatste cel van de tabel

Voeg een rij onder de huidige rij in.

Ctrl+Enter in een tabelcel

Naar boven

Tekst opmaken

Opmerking: Wanneer een cel, kolom of rij is geselecteerd, is uitlijning van toepassing op de inhoud van de geselecteerde cellen. Wanneer een tabel is geselecteerd, is uitlijning van toepassing op de tabel maar niet op de inhoud van de cellen.

Handeling

Druk op

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

Italics-opmaak toepassen.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen.

Ctrl+U

Maak een lijst met opsommingstekens.

Ctrl+punt (.)

Een genummerde lijst maken.

Ctrl+Slash (/) of Ctrl+Shift+O

Lijn de alinea links uit.

Ctrl+L

Lijn de alinea rechts uit.

Ctrl+R

Verhoog de alinea-inspringing.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De inspringing van de alinea verkleinen.

Alt+Shift+Pijl-links

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De tag toepassen, selecteren of To Do verwijderen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of verwijderen.

Ctrl+2

Het label Vraag toepassen of verwijderen.

Ctrl+3

De tag Onthouden voor later toepassen of verwijderen.

Ctrl+4

De tag Definitie toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

De markeringslabel toepassen of verwijderen.

Ctrl+6

De tag Contactpersoon toepassen of verwijderen.

Ctrl+7

De tag Adres toepassen of verwijderen.

Ctrl+8

De tag Nummer toepassen of Telefoon verwijderen.

Ctrl+9

Naar boven

Zie ook

OneNote helpen & leren

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ondersteuning voor schermlezers voor OneNote

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×