Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Microsoft Forms met uw toetsenbord en een schermlezer om een nieuw formulier te maken. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert hoe u het formulier een naam kunt geven, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u het formulier kunt delen om reacties te ontvangen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuw formulier maken

 1. Druk op de Microsoft Forms hoofdpagina op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Nieuw formulier, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Naamloos formulier'. Als u in plaats daarvan 'Knop' hoort, drukt u op Enter om het dialoogvenster te sluiten voordat u verdergaat.

 2. Als u een titel aan het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Naamloos formulier, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Typ een naam voor het formulier.

 3. Als u een beschrijving voor het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Formulierbeschrijving' hoort en typt u de beschrijving van het formulier.

 4. Als u een vraag aan het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Nieuwe vraag of sectie toevoegen, knop, samengevouwen'. Druk vervolgens op Enter. De focus wordt verplaatst naar de eerste optie, 'Keuze'.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om een vraagtype te selecteren:

  • Druk op Enter om de vraag Keuze te selecteren.

  • Als u de vraag Tekst, Waardering of Datum wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het gewenste type hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u de extra opties aan het einde van het menu Nieuwe toevoegen wilt openen , drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer vraagtypen, knop, samengevouwen' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Druk met Verteller op de SR-toets+pijl-rechts of pijl-links totdat u de gewenste optie hoort. Druk met JAWS en NVDA in plaats daarvan op de pijl-omlaag of pijl-omhoog. Druk op Enter om een optie te selecteren.

 6. U hoort: 'Titel van vraag'. Typ de vraag.

 7. Als u de keuzevraag hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee antwoordopties toe aan de vraag. Druk op de Tab-toets totdat u 'Voer een naam in voor deze optie' hoort en typ de tekst van de optie. Herhaal dit voor de tweede optie. Als u extra antwoordopties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Druk vervolgens op Enter en voeg vervolgens de optietekst toe zoals hierboven wordt aangegeven.

 8. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

  • Voor de keuzevraag drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meerdere antwoorden' hoort en drukt u op de spatiebalk om respondenten meerdere antwoordopties te laten selecteren.

  • Voor de vraag Tekst drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lang antwoord' hoort, zodat respondenten meerdere regels tekst kunnen invoeren. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Vereist' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 9. Druk op ESC als u klaar bent met het bewerken van een vraag. De vraag wordt opgeslagen in uw formulier.

 10. Als u aanvullende vragen wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe vraag of sectie toevoegen, knop, samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op Enter. Herhaal waar nodig de stappen vanaf stap 5.

Een voorbeeld van een formulier bekijken

Controleer het formulier in een voorbeeldweergave voordat u het formulier deelt met de respondenten. U kunt ook zelf het formulier invullen om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Druk in het formulier dat u wilt controleren op Shift+Tab totdat u 'Voorbeeld' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op de Tab-toets of op Shift+Tab om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u het formulier zelf wilt testen, beantwoordt u de vragen en dient u het formulier in zoals beschreven in Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms.

 4. Als u het voorbeeld wilt afsluiten, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Terug, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Een formulier delen om reacties te ontvangen

Wanneer uw formulier klaar is, deelt u een koppeling naar het formulier met de respondenten.

 1. Druk in het formulier dat u wilt delen op Shift+Tab totdat u 'Antwoorden verzamelen' hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Koppeling kopiëren, knop'.

 2. Als u wilt selecteren wie op uw formulier kan reageren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Sluiten' hoort en drukt u nogmaals op de Tab-toets. U hoort de huidige antwoordoptie, bijvoorbeeld 'Alleen personen in mijn organisatie kunnen reageren'. Druk met Verteller op de SR-toets+pijl-links of pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort, gevolgd door 'Keuzerondje'. Druk met JAWS en NVDA in plaats daarvan op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Druk op de spatiebalk om de antwoordoptie te selecteren.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling kopiëren, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. De koppeling naar het formulier wordt gekopieerd naar het klembord.

 4. Plak de koppeling bijvoorbeeld in een Microsoft Teams-kanaal of een e-mail.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Gebruik Microsoft Forms met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-schermlezer, in Safari om een nieuw formulier te maken. U leert hoe u het formulier een naam kunt geven, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u het formulier kunt delen om reacties te ontvangen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuw formulier maken

 1. Druk op de Microsoft Forms hoofdpagina op de Tab-toets totdat u 'Nieuw formulier' hoort. Druk vervolgens op Return.

 2. Druk op Control+Option+pijl-links totdat u 'Formuliertitel' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de titel van het formulier te bewerken. Typ een naam voor het formulier.

 3. Als u een ondertitel voor het formulier wilt toevoegen, drukt u tweemaal op de Tab-toets. U hoort: 'Beschrijving van formulier'. Typ een ondertitel voor het formulier.

 4. Druk op Esc om het bewerken van de formuliertitel te voltooien.

 5. Als u een vraag aan het formulier wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe toevoegen' hoort en drukt u vervolgens op Return. U hoort: 'Keuze'.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk om een type vraag te selecteren:

  • Druk op Return om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u de vraag Tekst, Waardering of Datum wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het gewenste type hoort en drukt u vervolgens op Return.

  • Als u de extra opties aan het einde van het menu Nieuwe toevoegen wilt openen , drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meer vraagtypen' hoort en drukt u vervolgens op Return. Als u door de opties wilt bladeren, gebruikt u de pijl-omlaag en pijl-omhoog en drukt u op Return om een optie te selecteren.

 7. U hoort: 'Titel van vraag'. Typ de vraag.

 8. Als u de vraag Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties aan de vraag toe. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tekst keuzeoptie' hoort en typ de optietekst. Herhaal dit voor de tweede optie. Als u extra opties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie toevoegen' hoort. Druk op Return en voeg een optietekst toe zoals hierboven beschreven.

 9. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

  • Voor de vraag Keuze drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meerdere antwoorden' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om respondenten toe te staan meerdere opties te selecteren.

  • Voor de vraag Tekst drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lang antwoord' hoort, zodat respondenten meerdere regels tekst kunnen invoeren. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Vereist' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 10. Druk op ESC als u klaar bent met het bewerken van een vraag. Als u extra vragen wilt toevoegen, kunt u deze instructies herhalen vanaf stap 5.

Een voorbeeld van een formulier bekijken

Controleer het formulier in een voorbeeldweergave voordat u het formulier deelt met de respondenten. U kunt ook zelf het formulier invullen om te controleren dat alles correct werkt.

 1. Druk in het formulier dat u wilt controleren op Shift+Tab totdat u 'Voorbeeld' hoort en druk vervolgens op Return.

 2. Druk op de Tab-toets of op Shift+Tab om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u het formulier zelf wilt testen, beantwoordt u de vragen en dient u het formulier in zoals beschreven in Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms.

 4. Als u het voorbeeld wilt afsluiten, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Terug, knop' hoort en drukt u vervolgens op Return.

Een formulier delen om reacties te ontvangen

Wanneer uw formulier klaar is, deelt u een koppeling naar het formulier met de respondenten.

 1. Druk in het formulier dat u wilt delen op Shift+Tab totdat u 'Antwoorden verzamelen' hoort. Druk vervolgens op Return.

 2. Als u wilt selecteren wie op uw formulier kan reageren, drukt u op de Tab-toets totdat u de huidige antwoordoptie hoort, bijvoorbeeld 'Alleen personen in mijn organisatie kunnen reageren'. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling kopiëren' hoort en druk vervolgens op Return. De koppeling naar het formulier wordt gekopieerd naar het klembord.

 4. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Gebruik Microsoft Forms met VoiceOver, de ingebouwde iOS-schermlezer, in Safari om een nieuw formulier te maken. U leert hoe u het formulier een naam kunt geven, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u het formulier kunt delen om reacties te ontvangen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuw formulier maken

 1. Swipe op de Microsoft Forms hoofdpagina naar links of rechts totdat u 'Nieuw formulier, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Formuliertitel, naamloos formulier, knop'.

 2. Als u de formuliertitel wilt toevoegen, dubbeltikt u op het scherm, swipet u eenmaal naar links en swipet u vervolgens eenmaal naar rechts. U hoort: 'Tekstveld'. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om de titel te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u een beschrijving voor het formulier wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Formulierbeschrijving' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om de beschrijving te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een vraag aan het formulier wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Nieuwe vraag of sectie toevoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om een vraagtype te selecteren:

  • Dubbeltik op het scherm om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u de vraag Tekst, Waardering, Datum, Rangschikking of Likert wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u het gewenste type hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. U hoort: 'Titel van vraag'. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de standaardtekst te verwijderen en typ de vraag. Swipe naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u de vraag Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties aan de vraag toe. Swipe naar rechts totdat u 'Tekst keuzeoptie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de standaardtekst te verwijderen en typ de optietekst. Swipe naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Herhaal dit voor de tweede optie. Als u extra opties wilt toevoegen aan de vraag, swipet u naar rechts totdat u 'Add option, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm en voeg vervolgens de optietekst toe zoals hierboven wordt aangegeven.

 8. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

  • Als u wilt dat respondenten meerdere opties kunnen selecteren voor de keuzevraag , swipet u naar rechts totdat u 'Meerdere antwoorden, selectievakje' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de vraag Tekst wilt toestaan dat respondenten meerdere regels tekst invoeren, swipet u naar rechts totdat u 'Lang antwoord, selectievakje' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Vereist, selectievakje' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Als u aanvullende vragen wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Nieuwe vraag of sectie toevoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Herhaal stap 5 tot en met 8 voor elke nieuwe vraag.

Tip: Uw formulier wordt automatisch opgeslagen na elke wijziging die u aanbrengt, zodat u het formulier niet hoeft op te slaan wanneer u klaar bent.

Een voorbeeld van een formulier bekijken

Controleer het formulier in een voorbeeldweergave voordat u het formulier deelt met de respondenten. U kunt ook zelf het formulier invullen om te controleren dat alles correct werkt.

U kunt een voorbeeld bekijken van een formulier direct nadat het is voltooid, zoals beschreven in Een nieuw formulier maken, of u kunt een vorig formulier openen vanaf de Microsoft Forms hoofdpagina.

 1. Tik in het formulier dat u wilt controleren met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Voorbeeld, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u het voorbeeld wilt afsluiten, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort: 'Terug, knop'. Dubbeltik op het scherm.

Een formulier delen om reacties te ontvangen

Wanneer uw formulier klaar is, deelt u een koppeling naar het formulier met de respondenten.

U kunt een formulier direct delen nadat het is voltooid, zoals beschreven in Een nieuw formulier maken, of u kunt een vorig formulier openen vanaf de Microsoft Forms hoofdpagina.

 1. Swipe in het formulier dat u wilt delen om antwoorden te krijgen naar rechts totdat u 'Delen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u wilt selecteren wie op uw formulier kan reageren, tikt u met vier vingers bovenaan het scherm en swipet u naar rechts totdat u 'Mensen om mee te delen' hoort, gevolgd door de huidige machtigingsoptie voor delen. Als u de optie wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie te selecteren. Als u wilt terugkeren naar de weergave voor delen, swipet u naar links totdat u 'Terug, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Koppeling kopiëren, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De koppeling naar het formulier wordt gekopieerd naar het klembord.

 4. U kunt de koppeling in bijvoorbeeld een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Gebruik Microsoft Forms met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, in Chrome om een nieuw formulier te maken. U leert hoe u het formulier een naam kunt geven, vragen eraan kunt toevoegen en hoe u het formulier kunt delen om reacties te ontvangen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuw formulier maken

 1. Swipe op de Microsoft Forms hoofdpagina naar links of rechts totdat u 'Nieuw formulier, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Formuliertitel, naamloos formulier, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om een titel voor het formulier te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 3. Als u een beschrijving voor het formulier wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Edit box, form description' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de beschrijving te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 4. Als u een vraag aan het formulier wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Nieuwe vraag of sectie toevoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om een vraagtype te selecteren:

  • Dubbeltik op het scherm om het vraagtype Keuze te selecteren.

  • Als u de vraag Tekst, Waardering, Datum, Rangschikking of Likert wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u het gewenste type hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. U hoort: 'Vak bewerken, titel van vraag'. Gebruik het schermtoetsenbord om de vraag te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 7. Als u de vraag Keuze hebt geselecteerd, voegt u de eerste twee opties aan de vraag toe. Swipe naar rechts totdat u 'Edit box, Choice option text' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de optietekst te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten. Herhaal dit voor de tweede optie. Als u extra opties wilt toevoegen aan de vraag, swipet u naar rechts totdat u 'Add option, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm en voeg vervolgens de optietekst toe zoals hierboven wordt aangegeven.

 8. Als u de vragen wilt aanpassen, kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

  • Als u wilt dat respondenten meerdere opties kunnen selecteren, swipet u voor de vraag Keuze naar rechts totdat u 'Meerdere antwoorden, schakeloptie' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u wilt dat respondenten meerdere regels tekst kunnen invoeren voor de tekstvraag , swipet u naar rechts totdat u 'Lang antwoord, schakeloptie' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u het beantwoorden van een vraag verplicht wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Vereist, schakeloptie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Als u aanvullende vragen wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Nieuwe vraag of sectie toevoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Herhaal stap 5 tot en met 8 voor elke nieuwe vraag.

  Tip: Uw formulier wordt automatisch opgeslagen na elke wijziging die u aanbrengt, zodat u het formulier niet hoeft op te slaan wanneer u klaar bent.

Een voorbeeld van een formulier bekijken

Controleer het formulier in een voorbeeldweergave voordat u het formulier deelt met de respondenten. U kunt ook zelf het formulier invullen om te controleren dat alles correct werkt.

U kunt een formulier direct delen nadat het is voltooid, zoals beschreven in Een nieuw formulier maken, of u kunt een vorig formulier openen vanaf de Microsoft Forms hoofdpagina.

 1. Swipe in het formulier dat u wilt controleren naar links totdat u 'Voorbeeld, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts om door de velden in de voorbeeldweergave te navigeren.

 3. Als u het voorbeeld wilt afsluiten, swipet u naar links totdat u 'Terug, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een formulier delen om reacties te ontvangen

Wanneer uw formulier klaar is, deelt u een koppeling naar het formulier met de respondenten.

U kunt een formulier direct delen nadat het is voltooid, zoals beschreven in Een nieuw formulier maken, of u kunt een vorig formulier openen vanaf de Microsoft Forms hoofdpagina.

 1. Swipe in het formulier dat u wilt delen om antwoorden te krijgen naar rechts totdat u 'Delen, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Start, knop'.

 2. Als u wilt selecteren wie op uw formulier kan reageren, swipet u naar rechts totdat u 'Mensen om mee te delen' hoort, gevolgd door de huidige machtigingsoptie voor delen. Als u de optie wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie te selecteren. Als u wilt terugkeren naar de weergave voor delen, swipet u naar links totdat u 'Terug, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Koppeling kopiëren, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De koppeling naar het formulier wordt gekopieerd naar het klembord.

 4. U kunt de koppeling bijvoorbeeld in een Microsoft Teams-kanaal of een e-mailbericht plakken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen in formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×