Een schermlezer gebruiken om een grafiek in een formulier te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in een formulier te maken in Access-bureaubladdatabases

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

U kunt Access met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om een cirkel-, kolom-of lijndiagram op een formulier te maken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen. Ook leert u hoe u een grafiek opmaakt, wijzigt of verplaatst of de grootte ervan wijzigt.

U kunt een grafiek aan een formulier toevoegen om uw gegevens te visualiseren. U kunt de grafiek koppelen aan een tabel of query en de grafiek aanpassen met allerlei eigenschappen.

Als u meer wilt weten over grafieken en de manier waarop u wilt bepalen welke grafiek u moet maken, gaat u naar het gedeelte het beste grafiektype kiezen voor uw sectie in een grafiek maken in een formulier of rapport.

Notities: 

In dit onderwerp

Een grafiek maken

Als u een grafiek wilt maken in Access, bindt u de grafiek met een gegevensbron, zoals een tabel of query, en wijst u velden toe aan de grafiek afmetingen.

 1. Blader naar het formulier waarop u de grafiek wilt maken en druk op SHIFT + F10. Het snelmenu wordt geopend. Druk op D om het formulier in de ontwerpweergavete openen.

 2. Als u een grafiektype wilt selecteren, drukt u op ALT + J, D, H, 1. Het menu grafiek wordt geopend. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een cirkeldiagram wilt maken, drukt u op P.

  • Druk op C om een kolomdiagram te maken.

  • Druk op L om een lijndiagram te maken.

 3. Druk op Enter. Er wordt een tijdelijke aanduiding voor een grafiek ingevoegd in het formulier. Het deelvenster grafiekinstellingen wordt geopend.

 4. Als u de focus wilt verplaatsen naar het deelvenster grafiekinstellingen , drukt u op F6 totdat u een item in het deelvenster hoort. Misschien moet u een collega vragen om het deelvenster te kunnen identificeren.

 5. Druk op SHIFT + TAB om de focus naar het tabblad gegevens te verplaatsen en druk op SHIFT + TAB totdat u het huidige tabblad hoort. Druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad gegevens '. De eigenschappen van het tabblad worden weergegeven.

 6. Als u het type gegevensbron voor de grafiek wilt selecteren of wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' gegevensbron ' hoort, gevolgd door het huidige brontype, bijvoorbeeld ' tabel '. Als u het type van de gegevensbron wilt wijzigen, drukt u op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u het gewenste brontype hoort.

 7. Druk eenmaal op Tab. U hoort de naam van de huidige gegevensbron, gevolgd door een keuzelijst met invoervak. Als er geen gegevensbron is geselecteerd, hoort u: ' keuzelijst met invoervak '. Als u de gegevensbron wilt selecteren of wijzigen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste bron hoort en drukt u op ENTER.

  De standaardinstelling is dat de voorbeeldgrafiek wordt vervangen door een dynamische grafiek waarin de eerste twee velden in de gegevensbron als de dimensies As (categorie) en waarden (Y-as) worden gebruikt. Vaak is de eerste kolom in een tabel een primaire sleutel, die u mogelijk niet als een dimensie gebruiken in een grafiek.

 8. Als u een grafiek wilt maken, moet u ten minste twee velden selecteren in de opties voor de as (categorie), legenda (reeks)en waarden (Y-as) . Als u naar een optie wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld ' as, Category '. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste veld hoort. Als het veld als selectievakje wordt weergegeven, drukt u op de spatiebalk om dit te selecteren. Als het veld een keuzerondje is, wordt dit automatisch geselecteerd wanneer u het veld verplaatst. Ga voor meer informatie over de opties en wat ze doen met de grafiek naar de sectie gegevensinstellingen , stap 3, in een grafiek maken in een formulier of rapport.

De grafiek opmaken

U kunt de grafiek en de verschillende elementen opmaken. U kunt ook afzonderlijke gegevensreeksen opmaken, wat een reeks waarden in een kolom, lijn of cirkelsegment is die overeenkomt met de grafieklegenda. De opmaakopties zijn afhankelijk van het grafiektype.

Ga voor meer informatie over de eigenschappen van de gegevensreeks die u kunt opmaken, naar de sectie opmaakinstellingen , stap 3, in een grafiek maken in een formulier of rapport.

Een cirkeldiagram opmaken

U kunt de eigenschappen van een cirkeldiagram wijzigen in het Eigenschappen venster. Misschien moet u een collega vragen om u te helpen bij het selecteren van de eigenschappen die u wilt wijzigen in stap 8.

 1. Open het formulier met de grafiek in de ontwerp weergave, zoals beschreven in een grafiek maken.

 2. Druk op F6 totdat u ' werkruimte, ' hoort, gevolgd door de naam van het formulier.

 3. Als u de focus naar de grafiek wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het nummer van de grafiek hoort, bijvoorbeeld ' Grafiek 19, samengevouwen '.

 4. Druk op F4 om het Eigenschappen venster te openen.

 5. Druk eenmaal op F6. De focus wordt verplaatst naar een rij met eigenschappen in het deelvenster eigenschappenvenster . U hoort het rijnummer, gevolgd door de inhoud van de eigenschaps cel.

 6. In het deelvenster eigenschappenvenster zijn de instellingen die van invloed zijn op de weergave van de grafiek meestal weergegeven in het tabblad opmaak . Als u wilt navigeren en een tabblad wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het huidig geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' gegevens tabblad, geselecteerd '. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad item opmaken '. De eigenschappen van het tabblad opmaak worden weergegeven.

  Tip: Als u alle beschikbare Grafiekeigenschappen wilt controleren, selecteert u het tabblad Alles .

 7. Als u de focus wilt verplaatsen naar de lijst met eigenschappen in het geselecteerde tabblad, drukt u eenmaal op de tab-toets.

 8. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de eigenschappen van het geselecteerde tabblad te bladeren. Als u submenu's wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Als u een item in een submenu wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om de optie te selecteren. Als u tekstvelden wilt wijzigen, typt u een nieuwe waarde in het veld.

 9. Druk op F4 om het deelvenster eigenschappenvenster te sluiten.

Een kolom of lijndiagram opmaken

 1. Open het formulier met de grafiek in de ontwerp weergave, zoals beschreven in een grafiek maken.

 2. Druk op F6 totdat u ' werkruimte, ' hoort, gevolgd door de naam van het formulier.

 3. Als u de focus naar de grafiek wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het nummer van de grafiek hoort, bijvoorbeeld ' Grafiek 19, samengevouwen '.

 4. Als u de focus wilt verplaatsen naar het deelvenster grafiekinstellingen , drukt u op F6 totdat u een item in het deelvenster hoort. Misschien moet u een collega vragen om het deelvenster te kunnen identificeren.

 5. Selecteer het tabblad opmaak en druk op SHIFT + TAB totdat u het huidige tabblad hoort, en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad Opmaak '.

 6. Als u de focus wilt verplaatsen naar de lijst met eigenschappen op het tabblad opmaak , drukt u eenmaal op de tab-toets.

 7. Ga naar het tabblad opmaak en druk op de pijl-rechts of-links. Als u menu's wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door een menu te bladeren. Druk op de SPATIEBALK of op ENTER om een optie te selecteren. Als u tekstvelden wilt wijzigen, typt u een nieuwe waarde in het veld.

Het formaat van een grafiek wijzigen

 1. Open het formulier met de grafiek in de ontwerp weergave, zoals beschreven in een grafiek maken.

 2. Druk op F6 totdat u ' werkruimte, ' hoort, gevolgd door de naam van het formulier.

 3. Als u de focus naar de grafiek wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het nummer van de grafiek hoort, bijvoorbeeld ' Grafiek 19, samengevouwen '.

 4. Druk op Shift + pijltoetsen om het formaat van de grafiek aan te passen. Mogelijk hebt u een collega nodig waarmee u de juiste afmetingen voor de grafiek kunt identificeren.

Een grafiek verplaatsen

 1. Open het formulier met de grafiek in de ontwerp weergave, zoals beschreven in een grafiek maken.

 2. Druk op F6 totdat u ' werkruimte, ' hoort, gevolgd door de naam van het formulier.

 3. Als u de focus naar de grafiek wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het nummer van de grafiek hoort, bijvoorbeeld ' Grafiek 19, samengevouwen '.

 4. Gebruik de pijltoetsen om de grafiek te verplaatsen. Mogelijk hebt u een collega nodig waarmee u een geschikte plaats voor de grafiek kunt identificeren.

Een grafiek koppelen aan de gegevens in een formulier of rapport

Als u een grafiek wilt laten samenwerken met de gegevens in een formulier of rapport, koppelt u de grafiek aan de gegevensbron van het formulier of rapport. Vervolgens kunt u de waarde van een overeenkomend veld instellen voor de Subvelden koppelen en Hoofdvelden koppelen aan gegevenseigenschappen van de grafiek.

 1. Maak een formulier of rapport dat is gekoppeld aan een gegevensbron. Ga voor uitgebreide instructies naar een schermlezer gebruiken om een formulier in een Access-bureaubladdatabase te maken of een schermlezer gebruiken om een rapport te maken in Access-bureaubladdatabases.

 2. In het formulier of rapport kunt u een grafiek toevoegen volgens de instructies in een grafiek maken. Wanneer u de gegevensbron selecteert, selecteert u dezelfde bron als in het formulier of rapport.

 3. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave volgens de instructies in een grafiek maken.

 4. Als u de focus naar de grafiek wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het nummer van de grafiek hoort, bijvoorbeeld ' Grafiek 19, samengevouwen '.

 5. Druk op F4 om het Eigenschappen venster te openen.

 6. Druk eenmaal op F6. De focus wordt verplaatst naar een rij met eigenschappen in het deelvenster eigenschappenvenster . U hoort het rijnummer, gevolgd door de inhoud van de eigenschaps cel.

 7. Druk op de tab-toets totdat u het geselecteerde tabblad hoort, zoals ' tabblad item opmaken, geselecteerd ' om naar het tabblad gegevens te gaan en deze te selecteren. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad item voor gegevens '. De eigenschappen van het tabblad gegevens worden weergegeven.

 8. U kunt een collega vragen de focus te verplaatsen naar het vak van de eigenschap Subvelden koppelen of Hoofdvelden koppelen .

 9. Druk in het vak van de geselecteerde eigenschap op SHIFT + F10 om het snelmenu te openen. Als u het dialoogvenster veldkoppeling van subformulier wilt openen, drukt u op B.

 10. Het dialoogvenster veldkoppeling subformulier bevat afzonderlijke menu's voor de velden hoofd en kind. Als u in het dialoogvenster wilt navigeren, drukt u op de toets SR-toets + pijl-rechts of pijl-links. Als u de lijst met Hoofdvelden of subvelden wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. Als u een veld wilt selecteren waarmee u een koppeling wilt maken, drukt u op ENTER. Mogelijk moet u een collega vragen om in het dialoogvenster te navigeren.

  Tip: Als u niet zeker weet welk veld u moet gebruiken, drukt u op de toets pijl-rechts tot u bij de knop suggestie bent en drukt u op ENTER om deze te selecteren. Access het aanbevolen veld wordt ingevoegd in het vak van de geselecteerde eigenschap.

 11. Sla het formulier of rapport op.

 12. Controleer of de grafiek werkt zoals verwacht in de formulier -of rapport weergave. U kunt bijvoorbeeld het formulier of rapport filteren op een categorieveld om de grafiek bij te werken. Mogelijk moet u een collega vragen om u te helpen bij het verifiëren van de grafiek.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een formulier te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een Access-tabel naar een Excel-werkmap te exporteren

Een schermlezer gebruiken om Excel-gegevens te overbrengen naar Access-bureaubladdatabases

Sneltoetsen voor Access

Een schermlezer gebruiken om Access te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×